ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/01/1998

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 20), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 130

ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ט בטבת התשנ"ח (27 בינואר 1998). שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רפאל אלול

רומן ברונפמן

משה גפני

יהודה הראל

רחבעם זאבי

חגי מירום

נואף מסאלחה

ניסן סלומינסקי

מאיר שטרית

מוזמנים; יושב ראש הכנסת דן תיכון

דליה איציק

פיני בדש

זאב בוים

נעמי בלומנטל

תמר גוז'נסקי

עבד-אלוהב דראושה

יונה יהב

יוסי כץ

יהודה לנקרי

אברהם פורז

אופיר פינס-פז

שלום שמחון

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אבי שגיב - קצין הכנסת

מירי יכין - קצינת ארועים

נגה בוטנסקי - לשכת הקשר בין ההסתדרות לכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן יוסף

קצרנית; תמר פוליבוי

סדר-היום; א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסה"י.

ב. בקשה להגדלת מספר סגני יושב-ראש הכנסת.

ג. שכר חברי הכנסת והשרים - סקירת יושב ראש הכנסת.

ד. דיון במליאה ביום כינון הכנסת ט"ו בשבט התשנ"ח - 11 בפברואר

1998.

ה. מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ.

ו. הצעת חוק חסינות חברי-הכנסת, זכויותיהם וחובותיכם (תיקון מסי

32) (סייג לאיסור לכהן כנבחר ציבור), התשנייח-1997 - הכנה לקריאה

שנייה ושלישית.

ז. דיון מחודש בנושא הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בבעיית העובדים

הזרים.

ח. הצעה לתיקון סעיף 102(א) לתקנון הכנסת.

ט. קביעת ועדות.

י. חידוש הישיבה והצבעות בנושא הצעת חוק חסינות חברי-הכנסת.א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגני שלא לאשר דחיפות הצעות כסה"י

היו"ר רפאל פנחסי;

אני פותח את הישיבה. המערער הראשון הוא חבר הכנסת אברהם פורז בנושא:

"פרשת קלינטון לווינסקי".

אברהם פורז;

אני מאד מבקש להכיר בערעור הזה. אני רוצה לדבר במליאה על כל עניין

הנורמות של אנשי ציבור, השאלה של פרשיות וכו' וכיצד הן משפיעות, למשל: אמר לי

חבר הכנסת יהודה לנקרי שאצל הצרפתים אין שר בממשלה שאינו מעורב בפרשיה כזו, כי

אחרת הוא לא יכול לה,קדם.
היו"ר רפאל פנחסי
אז אתה רוצה שיביאו את הנורמה הזאת הם לישראל? שבלי זה לא יוכלו להיות

שרים?
אברהם פורז
אני לא מציע באופן סטטוטורי לחייב כל אדם.

מאיר שטרית;

הנשיאות מתנגדת בגלל סיבות מובנות מאליהן.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להכיר את ההצעה כהצעה דחופה לסדר היום? חבר הכנסת אברהם פורז, אתה

לא יכול להצביע.

הצבעה

בעד - 1

נגד - 2

נמנעים - אין

ההצעה של חבר הכנסת אברהם פורז נפלה.
היו"ר רפאל פנחסי
בעד - 1, נגד - 2, ההצעה נפלה.
אתי בו יוסף
לא, 2 בעד.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, חבר הכנסת אברהם פורז לא יכול להצביע.

המערער השני הוא חבר הכנסת רפאל אלול בנושא: "ניצול עובדים על-ידי חברות

כח אדם".
רפאל אלול
התקיים דיון מביך מאד בטלוויזיה בתכנית "פופליטיקה".
היו"ר רפאל פנחסי
אתה צודק. מי בעד לאשר את ההצעה? הוא לא יכול להצביע.

אברהם פורז;

לא, אבל השאלה אם אני יכול?
היו"ר רפאל פנחסי
אתה יכול.

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה של חבר הכנסת רפאל אלול אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי נגד? אין אף אחד, ההצעה אושרה.

אברהם פורז;

אתה חבר ועדת הכנסת?

ר3אל אלול;

כן-

אברהם פורז;

אתה יכול להצביע, רק אם אתה מחליף אתה לא יכול.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, הוא גם לא יכול.

אברהם פורז;

לפי חוקי קורפו חבר הוועדה תמיד יכול להצביע, רק המחליף לא יכול.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה ראוי, והנהגנו שלא מן הראוי, לפנים משורת הדין לא יצביע. כתוב "זכה

מלאכתו נעשית על ידי אחרים", שני חברים מהנשיאות שם הצביע נגד ופה בעד.ב. בקשה להגדלת מסגר סגני יושב-ראש הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
יש כאן פנייה של מזכיר הכנסת בנושא של סגנים, אבל אני רוצה להקריא פנייה
שקיבלתי מחבר הכנסת עבד-אלמאלל דהאמשה
"הנדון: העלאת נושא מינוי סגני יו"ר כנסת חדשים.

אני מבקש שהנושא לא יועלה בפני הוועדה בתאריכים 26/1/98 עד 4/2/98 ועד

בכלל, בתקופה זו אני אהיה בחופש חג + ביקור בחו"ל בשליחות של הכנסת."

הוא נוסע לטורקיה יחד עם יושב ראש הכנסת.

"נושא מינוי סהני היו"ר כרוך במחלוקת קשה בין סיעתנו וסיעות אחרות והייתי

מבקש לא להעלותו בהעדרי, וכבר פניתי בבקשה דומה ליו"ר הכנסת."

מאיר שטרית;

דחינו את בקשתו.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה זאת אומרת דחיתם?

מאיר שטרית;

אנחנו לא חייבים לקבל את הסכמתו של כל חבר כנסת כדי להעלות את מספר

הסגנים. הנשיאות החליטה בעניין הזה, ויש הסכמה בין המפלגות הגדולות בתוך

הקואליציה והאופוזיציה, ועם כל הכבוד לחבר הכנסת דהאמשה, גם יהיה כאן או לא

יהיה כאן, קולו לא משנה לכאן או לכאן .

היו"ר רפאל פנחסי;

עד כמה שהבנתי מהישיבה הקודמת שלא היית בה, יש דרישה מהסיעות הקטנות

שטוענות שמגיע להן גם נציג.

מאיר שטרית;

שיצביעו נגד.

היו"ר רפאל פנחסי;

בכדי שיוכלו להצביע נגד, הוא מבקש להיות בזמן הדיון , ואני מעלה את בקשתו.

קיבלתי פנייה ואני חייב להעלותה. אם היועץ המשפטי יאמר שלא צריך להצביע על

הפנייה שלו, לא נצביע.

מאיר שטרית;

אני מוכן להצביע על הפנייה שלו.צבי ענבר!

קביעת סדר היום היא עניינו של יושב ראש הוועדה, וכא עניין של הצבעה

בוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
ואם אני מקבל פנייה?

צבי ענבר!

כאשר מדובר בנושא שיש לו חשיבות לדעת הפונים, וכאשר מדובר בהצדקה, נהמו

להיעתר לבקשה כזאת.

מאיר שטרית!

אין כל חשיבות לפנייה הזו, מכיוון שיכול לבוא כל אחד מהירח ולומר שהוא

רוצה את הירח.

צבי ענבר!

כן, אבל נושא של בחירת סגן יושב ראש כנסת

מאיר שטרית!

אנחנו עוד לא בוחרים סגן, אלא מדברים על העלאת מספר הסגנים, זה מה

שהוועדה מחליטה.

צבי ענבר!

הוועדה היא זאת שמביאה את ההצעה, תמיד הוועדה מביאה את ההצעה, היא מביאה

הצעה קונקרטית.

מאיר שטרית!

נכון, אין הסכמה בין חבר הכנסת דהאמשה לבין מפלגת העבודה, אז בגלל זה אתם

צריכים לעכב בבחירת סגנים?

צבי ענבר!

לא, לא בגלל זה שאין הסכמה, אלא בגלל זה שיש לו עילה טובה מדוע הוא לא

יכול להביא את השגותיו בפני הוועדה.

מאיר שטרית!

זה תירוץ.
היו"ר רפאל פנחסי
היום זה חג שלו, ואחר כך הוא יוצא לשליחות עם יושב ראש הכנסת.

מאיר שטרית!

אנחנו לא יכולים לדחות, יש לנו מחוייבות לסיים את העניין.היו"ר רפאל פנחסי;

אכתוב כיו שהיום לא העליתי את הנושא, אבל מאחר שאי אפשר לדחות את זה,

שימלא לעצמו ממלא מקום.

מאיר שטרית;

הוא מנצל את המערכת סתם כרי לדחות הצבעה, מאחר שהוא צריך להגיע להסכם עם

מפלגת העבודה בעניין. אנחנו לא צריכים בגלל זה לדחות את העניין.
היו"ר רפאל פנחסי
אתן לו תשובה בכתב, שקיבלתי חלקית את פנייתו, היום הנושא לא עולה לדיון,

אך לקראת שבוע הבא, אני מבקש שיביא מחליף במקומו. בחירת סגן יושב ראש כנסת

נדחתה לישיבה הבאה.

ניסו סלומינסקי;

נדחתה?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, קיבלתי כאן פנייה מחבר הכנסת דהאמשה שטוען שהיום חג והוא רוצה להיות

נוכח בזמן הדיון, ובשבוע הבא הוא נוסע לשליחות יחד עם חבר הכנסת רחבעם זאבי

לטורקיה. לגבי היום אני דוחה, אבל לגבי שבוע הבא, אמליץ בפניו שישלח ממלא מקום

ונדון בזה בשבוע הבא.

ניסו סלומינסקי;

מדובר בשני סגנים חדשים, גם אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם אני, אני מצטרף אליך בזה.

ניסו סלומינסקי;

בטח, מה הפירוש?

היו"ר רפאל פנחסי;

אתם תשעה חברי כנסת ואנחנו עשרה חברי כנסת. שבוע הבא תבקש התייעצות

סיעתית.
ניסו סלומינסקי
לא, אני לא מבקש, אשמור את הזכות לשבוע הבא, עד שחבר הכנסת מאיר שטרית

יבוא עם
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר. קיבלנו פנייה של יושב ראש הכנסת בנושא נוסף, ומאחר שהוא לא נכנס,

נעבור לסעיף אחר, למרות שהוא לא נמצא בסדר יום בהול.רפאל אלול..

אתה כא רוצה לדבר על עניין יושב ראש ההסתדרות?

יו"ר הכנסת דו תיכוו ;

תן כי לפני כן לדון בכמה נושאים. אני צריך ללכת לאזכרה של חללי דקר, ושם

זה לא יכול להידחות. מה הנושא שעומד כאן על סדר היום?

היו"ר רפאל פנחסי;

ט"ו בשבט.

יו"ר הכנסת דו תיכון;

לא, מעבר לזה, יש סעיף שביקשתי לדון בו.

מאיר שטרית;

הצעת חוק חסינות חברי-כנסת, לעניין של עמיר פרץ של כפל תפקידים.

ניסו סלומינסקי;

סגני יושב ראש.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, דחינו את זה לישיבה בשבוע הבא, כיוון שחבר הכנסת דהאמשה ביקש, היום

זה חג שלו.
יו"ר הכנסת דו תיכון
זה "סיפור" חדש.

מאיר שטרית;

כן , כל יום הם ממציאים "סיפור" חדש.

יו"ר הכנסת דו תיכוו ;

הם משתקים אותנו בעצם במשך שבועיים ימים, שולחים מכתב שיש להם חג במשך

שבועיים, ובמשך שבועיים הכנסת לא תצביע בנושאים חשובים, וזה לא מקובל עליי.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם אנחנו לא מקבלים את זה, ואמרתי שהיום בלבד זה נדחה, ולגבי שבוע הבא,

כשהוא נוסע בשליחות לטורקיה, הוא ישלח ממלא מקום, ונדון בכך ביום שני הבא.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

החג הוא רק היום ומחר.ג. שכר חברי הכנסת והשרים - סקירת יושב ראש הכנסת
יו"ר הכנסת דו תיכון
בסדר, אני רוצה להבהיר כמה עניינים בנושא השכר.

היו"ר רפאל פנחסי;

זד, גם לא עומד עכשיו על סדר היום.

יו "ר הכנסת דו תיכון;

לא, אבל בכוונה אני רוצה לדבר על כך בכדי שהדברים יהיו ברורים, כי כל

הזמן מתפרסמות כאן כל מיני ידיעות שבחלקן אינן משקפות את מה שקורה. אני חוזר

וקובע, שיש עדכון אוטומטי אחת לשלושה חודשים, הכנסת לא מעורבת, הכנסת לא

מחליטה, הכנסת בסך הכל מקבלת את התוצאה הסטטיסטית.

חשוב להבין איך מורכב העדכון, מסכמים ומחברים את כל השכר של השכירים

במדינת ישראל, מחלקים אותו במספר השכירים, וזה השכר הממוצע.. עושים את אותה

פעולה כחלוף שלושה חודשים, משווים את שתי התוצאות, וזו תוספת השכר של חברי

הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

וזה על פי המלצת ועדה ציבורית.
יו"ר הכנסת דו תיכון
כן, בהחלט, לדוגמה: אם אני יושב היום עם ועד עובדי הכנסת - הכנסת לצורך

העניין היא מוסד כמו משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, משרד הדתות, או משרד

התיירות - ומחליט בשיתוף איתו, כפי שעושה כל משרד, לפתוח כמה מסלולים, למשל:

יש אנשים שעל פי הוותק צריכים לעלות בדרמה. ברגע שהם עולים בדרגה, נפתחים

מסלולים נוספים, או שישנם הסדרים בין הוועד לבין הנהלת המשרד, ברור שהשכר

הממוצע מושפע מהחלטות מן הסוג הזה, כלומר, אם אני מעלה את השכר, למשל: ל-40

מתוך 200 עובדי הכנסת, השכר הממוצע במשק יעלה, כך שמי שבא ודורש להקפיא את

השכר של חברי הכנסת, צריך קודם כל לעשות סדר בביתו ולקבוע שאין השנה העלאות

שכר, אין זחילת שכר, אין העלאות בדרגות, ואז השכר הממוצע לא יושפע, והוא ישאר

קפוא.
אומרים לנו
תקפיאו את השכר הממוצע. יכול להיות שברבעון הבא הקרוב, זה

שיסתיים במרץ, השכר הממוצע יירד לראשונה מזה שנים. כבר היה בעבר מצב שבו השכר

הממוצע ירד, וכאשר השכר הממוצע יורד, שכרם של חברי הכנסת יורד. למה עלה השכר

הממוצע ברבעון האחרון? הרבעון האחרון מסכם את השנה. במשך השנה, כל פעם

שמפרסמים את התוצאות בכל רבעון, הוא מבוסס על אומדנים. אחת לשנה עושים את

המבחן האמיתי ואת התיקון שנובע מן המבחן. כתוצאה מן המבחן הסופי שעשו לרגל

סיכום השנה, השכר הממוצע עלה ב-3.2%. עד כאן באשר להעלאת השכר, שהיא לא העלאת

שכר, היא משקפת בסך הכל את מה שקורה במשק בתחום השכירים.

חברי הכנסת לא מקבלים ביגוד, לא מקבלים הבראה, לא מקבלים ספרות מקצועית,

כל הדברים האלה כשהם משולמים לעובדי המדינה ויש בהם עלייה, משפיעים על השכר

הממוצע.מה קורה בינינו לבין השרים? רצוי להבין כי יש סכסוך קשה ביני לבין יושב

ראש ועדת הכספים. על פי חוק יסוד הממשלה נקבע שהשכר של השרים החל מהכנסת הזו,

כלומר קצת יותר מלפני כשנה וחצי, ייקבע על ידי מליאת הכנסת או ועדה ציבורית

שימליץ היושב ראש ותאושר על ידי מליאת הכנסת. מאחר שהצעתי ועדה בתחילת

הקדנציה, והיא לא אושרה על ידי המליאה, נוצר מצב שאפשר להעלות את השכר של

השרים אך ורק באמצעות דיון במליאת הכנסת החל מיום כינונה של הכנסת ה-14, זו

הכנסת הנוכחית.

אתם זוכרים שבכנסת הקודמת, כתוצאה מהמלצות ועדת רוזן-צבי, ויתרנו על

גימלה בשיעור של .2%, ירדנו מ-4% ל-2%,ויתרנו על תעסוקה צדדית עד גובה של

מחצית השכר של חברי הכנסת. כתוצאה מזה קיבלנו תוספת של 33%, שהיא מפצה חלקית.

מה שהלך לאיבוד במעבר בין שתי השיטות היה איזה עדכון רבעוני של ./'4 שנכלל בעצם

במסגרת ה-./"33.

אני עומד על כך שחברי הכנסת לא יתערבו, ועומד על כך שמה שקובעת הנוסחה

הטייס האוטומטי יכובד ו ישולם לחברי הכנסת, באו השרים ואמרו שהם מוותרים על ה-

4%.

היו"ר רפאל פנחסי;

מדובר ב-6.9% כשהם קיבלו את העדכון תוספת יוקר, ולכן זה נהפך ל-3.8%.

יו"ר הכנסת דו תיכון;

אני מכבד החלטה של שרים ושל ראש ממשלה, כשהם פונים ואומרים שהם מוותרים.

כשמוותרים, המשמעות היא שמליאת הכנסת לא תתכנס ולא תדון בעניין, ואכן היא לא

התכנסה ולא דנה בעניין. לפתע, החליט מי שהחליט, יושב ראש ועדת הכספים בלחץ של

חבר כנסת שהיה שר, שהוא איננו מוכן לוותר על ה-4% האלה באיחור של כשנה - למעלה

משנה, או בדיוק שנה - ואז ישב יושב ראש ועדת הכספים והחליט לכתוב מכתב שהוא

ממליץ להוסיף לשרים ולסגני השרים תוספת של תוספת שהשרים ויתרו עליה

בשעתו.

טענתי שהתוספת הזאת יכולה להשתלם אך ורק לאחר דיון במליאה. ירצו השרים,

יבואו אליי, נציב את הנושא על סדר היום והמליאה תחליט באם לאשר להם את ה-.47.

יושב ראש ועדת הכספים דחה את הייעוץ המשפטי שניתן לו על ידי היועצת המשפטית של

הוועדה, דחה את חוות הדעת של היועצים המשפטיים של הכנסת, דחה את חוות הדעת של

היועצים המשפטיים שליד היועץ המשפטי לממשלה, והוציא מכתב שמורה לשלם לשרים

תוספת של .7.27. לא הסכמתי ונתתי הוראה לבטל את התוספת לשרים, לאשר את התוספת

לחברי הכנסת.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל חברי הכנסת מקבלים את התוספת.

יו"ר הכנסת דו תיכוו ;

בוודאי.
רפאל אלול
רק .47 הפרש.
היו"ר רפאל פנחסי
רק 4% שהם לא מקבלים על מה שהיה אז 3.8%.
יו"ר הכנסת דן תיכון
כעניות דעתי, אם מישהו מהשרים או ראש הממשלה רוצה לקבל את התוספת הזאת,

יואיל בטובו לפנות אליי, ואני אעמיד את הנושא הזה לדיון בפני ועדת הכנסת.

ברבעון הזה יקבלו השרים וחברי הכנסת את העדכון האוטומטי, זו איננה תוספת שכר,

רבותיי, שיהיה ברור. רוצים להקפיא את השכר במשק לשכירים, יקבלו החלטה שאין

יותר העלאות דרגה, אין יותר תוספת ותק, אין יותר התייקרויות לאורך כל הדרך,

כשמדובר במרכיבים השונים של השכר.

מצאתי לנכון להסביר את העניין הזה, כי אני קורא כל מיני ידיעות והוראות

שוועדת הכספים של הכנסת תדון בשכר חברי הכנסת. אין להם זכות על פי החוק, והם

הם לא רשאים לדון בשכר השרים וסגני השרים.

ישנה בעיה אחת, כשניסו לתקוף את העניין של ה-4%, הם נזקקו לאיזו החלטה

שקיבלה ועדת הכספים כמה שבועות לפני שהתפזרה, ואני מוכרח לומר שהייתי בעת

הדיון. שם נקבע, לפני שהתפזרה הכנסת הקודמת, שההפרשיות בין שכר השרים לבין שכר

חברי הכנסת תעמוד על שיעור של .12.57, שכר ראש הממשלה יהיה גבוה בשיעור של 25%

משכר חברי הכנסת. על סמך ההחלטה ההיא בעצם עשה יושב ראש ועדת הכספים את אשר

עשה, ופעלתי כפי שפעלתי, כשלא הסכמתי לאשר את תוספת השכר לשרים ולסגני השרים

בלבד.
משה גפני
פורמלית, בידי מי הסמכות?

היו"ר רפאל פנחסי;

בידי היועצים המשפטיים, כפי ששמעת, ובידי מליאת הכנסת.
יו"ר הכנסת דן תיכון
מליאת הכנסת, החל מיום כינונה של הכנסת הזו ההחלטה לגבי שכר השרים וסגני

השרים נתונה בידי מליאת הכנסת או ועדה ציבורית שתאושר על ידי מליאת הכנסת.

עכשיו רץ בצינורות בוועדת החוקה חוק ומשפט חוק שכל נושא השכר של השרים, של

סגני השרים ושל חברי הכנסת יוצא מן הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
מה עם שכר השופטים?

ניסן סלומינסקי;

איפה זה נמצא?

היו"ר רפאל פנחסי;

תכניס גם את השופטים.
יו"ר הכנסת דן תיכון
זה נדון היום בוועדת החוקה חוק ומשפט.
דליה איציק
זה יוצא מן הכנסת כוועדה ציבורית?
משה גפני
מה נדון היום?
יו"ר הכנסת דו תיכון
הצעת החוק הזו נדונה היום בוועדת החוקה חוק ומשפט, שעל פיה כל נושא השכר

של השרים, של ראש הממשלה, של יושב ראש הכנסת ושל חברי הכנסת יופקד בידי ועדה

ציבורית, שהרכבה ייקבע על ידי יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה, נשיא בית המשפט

העליון ונשיא המדינה.
דליה איציק
אבל זה כבר היה, לא?

היו"ר רפאל פנחסי;

קריאה טרומית - - -
דליה איציק
כל פעם שזה מגיע לוועדה ציבורית, יש לנו פחות כסף, אולי בגלל שאז לא היית

יושב הראש. זאת צביעות של חברי כנסת שיש להם רגשי נחיתות בפני הציבור, שאוהבים

לספור לנו את הכסף כל היום, ואתה יודע מה? כמו ששומרים על שופטים שיימנעו

משחיתות

ניסו סלומינסקי;

בחברת חשמל

דליה איציק;

רשויות מקומיות כולן גרעוניות כי אין משכורות, המזכירה של אולמרט קיבלה -
פיני בדש
ברשויות המקומיות מרוויחים הרבה יותר מאשר בכנסת.היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת פיני בדש, היום המצב המשפטי הוא כזה ששכרם של חברי הכנסת נקבע

בוועדת הכנסת, שכרם של שרים וסמני שרים במליאת הכנסת, שכרם של שופטים בוועדת

הכספים, כלומר, אלה שלוש רשויות. לכן עדכן אותנו יושב ראש הכנסת שהצעת החוק

שנידונה בוועדת החוקה חוק ומשפט תקבע שתהיה ועדה ציבורית שתעסוק בכל נושא

השכר, אבל אנחנו רואים שהוועד של השופטים חזק יותר מהוועד של חברי הכנסת, ראיה

שלנו הורידו את הפנסיה ל-2% והשופטים מ-7% לא מוכנים להוריד מזה אפילו לאלה

שימונו בעתיד, לא בעבר.

דליה איציק;

זאת שערורייה שאין דומה לה.

צבי ענבר;

הם לא אשמים.
היו"ר רפאל פנחסי
מה זאת אומרת שהשופטים לא אשמים?

צבי ענבר;

מי שאשם זאת ועדת הכספים, לוועדת הכספים יש סמכות.

היו"ר רפאל פנחסי;

הייתי חבר ועדת הכספים, באו לוועדת הכספים והטילו עלינו מסה כזאת

דליה איציק;

עתונות.
היו"ר רפאל פנחסי
השופטים מתנגדים, ומה ההצעה אומרת? שופטים שימונו מהיום והלאה, לא שופטים

שמכהנים. אצל חברי כנסת גם מי שמכהן בהמשכיות כבר הפסיד את הפנסיה.
היו"ר רפאל פנחסי
כדי להרגיע את הרוחות כאן, בכוונת משרד האוצר לפנות ליושב ראש הכנסת

ולהציע לו להפסיק את מתן 2% גימלה לחברי כנסת שייבחרו מהכנסת הבאה, והם יעברו

לפנסיה צוברת.

דליה איציק;

אני לא מאמינה, חוצפה שאין דומה לה. כל הכספים ששר האוצר עשה כל השנים,

גם אם נחייה אלפיים שנה, לא נעשה את הכספים שהוא עושה בחודשיים.
יו"ר הכנסת דן תיכון
תאמיני לי, חברת הכנסת דליה איציק, תבואי בטענות
היו"ר רפאל פנחסי
לחברים שלך.
דליה איציק
תאמין לי, אתה צודק.
היו"ר רפאל פנחסי
חברת הכנסת דליה איציק, אני זוכר שהיו כאן דיונים כשהבאתי את ה-6.9%

לאישור בוועדה, היו כאן כאלה שאמרו לי שאני צודק, ובתקשורת אמרו שהם נגד

ההעלאה.
דליה איציק
אתה צודק, אין לי מה להגיד להגנתי.
צבי ענבר
אני חייב להוסיף לדברי חבר הכנסת רפאל פנחסי, שוועדת הכספים קיבלה חוות

דעת מפורשת בכתב שעל פיה היא מוסמכת להוריד את הפנסיה של השופטים ל-2%.

היו"ר רפאל פנחסי;

זאת אומרת, זה עניין של יושב ראש ועדת הכספים?

צבי ענבר;

נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
טוב לדעת.
יו"ר הכנסת דן תיכון
לא, זה עניין של הוועדה.

צבי ענבר;

של הוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
של ועדת הכספים, הוא צריך להביא את זה לסדר היום.
דליה איציק
אדוני היושב ראש, אבל כל הנושא של השכר צריך לעלות מחדש, ואני מוכן לעמוד

מול כל עיתונאי, אין לי כל בעיה עם זה, מול כל איש ציבור, כל הצדקנים.
ניסן סלומינסקי
מול המפלגה שלך.
פיני בדש
אני חושב שצריך להבסיק להתנצל על זה שאנחנו מקבלים משכורת, נשבר לי בבר

כל הזמן להתנצל. בזמנו ביקשו ממני לחתום שלא יעלו את השכר, ואמרתי: אדוני, אתה

לא רוצה שיעלו לך את השכר? קח את הכסף ותתרום אותו לעניים.
דליה איציק
זה משהו נורא.
היו"ר רפאל פנחסי
היו כאלה שאמרו שיתרמו, ושאלתי בגזברות, אין אחד לרפואה.
דליה איציק
אדוני יושב ראש הכנסת, מה קורה לגבי מי שאמר שהוא לא רוצה העלאת שכר?

למשל, ראש הממשלה הודיע זאת, האם הורדתם לו את זה?
יו"ר הכנסת דן תיכון
לא, הוא חייב לקבל.
דליה איציק
הוא גם מקבל וגם יצא צדיק.
פיני בדש
השכר פה הוא לא גבוה ביחס למה שנותנים - - -
יו"ר הכנסת דן תיכון
כדי להסיר ספק, במשכורת שתינתן בעוד כמה ימים יקבלו חברי הכנסת תוספת של

3.2%, משהו כזה, שזה עדכון .
פיני בדש
השנה מחזירים את ה-4%?
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא עומד עכשיו על סדר היום, הוא רוצה את הפנסיה חזרה.
יו"ר הכנסת דן תיכון
רבותיי, חברי הכנסת קיבלו את ה-4%.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, קיבלנו את ה-6.9%.ד. דיון במליאה ביום כינון הכנסת ט"ו בשבט התשנ"ח - 11 בפברואר 1998
היו"ר רפאל פנחסי
יש נושא שקיבלנו בו פנייה מיושב ראש הכנסת, והייתי רוצה שכל עוד הוא כאן

ייתן לנו הסבר על דיון ביום כינון הכנסת בט"ו בשבט 11 בפברואר.
יו"ר הכנסת דן תיכון
חגיגות החמישים צריכות היו להתחיל בט"ו בשבט, אבל כבר מזמן החלטנו בכנסת

שאנחנו מנותקים מן העניין הזה, ושאלנו את עצמנו איך נדון בט"ו בשבט בדיון לא

שגרתי ולא בדומה לדיון שנערך כל שנה באשר למעמדה של הכנסת ופיוס לאומי. עלתה

כאן יוזמה בפעם הראשונה לעשות מעשה יוצא דופן, והיוצא דופן מתבטא בכך שיבואו

לכאן שמונה מוותיקי חברי הכנסת שעדיין נמצאים בחיים, דוגמת: אבא אבן, בן

אהרון, תופיק טובי, יוסף בורג.

רחבעם זאבי!

בא הד.
דליה איציק
שמיר.
יו"ר הכנסת דן תיכון
לא, רבותיי.
היו"ר רפאל פנחסי
הרב פרץ.
יו"ר הכנסת דן תיכון
הרב פרץ, אבל הוא היה רק ארבע שנים בכנסת, ויגרשו אותך מהמפלגה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא משנה, אבל הוא היה שר, אני יודע, ולכן אמרתי, לא?
יו"ר הכנסת דן תיכון
יגרשו אותך מהמפלגה.
היו"ר רפאל פנחסי
יגרשו אותי, אבל אני רוצה שיהיה איזון.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אנחנו רוצים שבישיבה בט"ו בשבט בשעה 11:00 לפני שיוצאים לטעת, ידברו

שמונה חברי כנסת ויעלו אל הדוכן.
היו"ר רפאל פנחסי
אגב, האם ידברו ותיקים, או שזה ישולב עם חדשים?
יו"ר הכנסת דן תיכון
רק הוותיקים.
דליה איציק
איך מוגדר ותיק? שמיר גם ותיק.
ניסן סלומינסקי
יוסף בורג.
יו"ר הכנסת דן תיכון
בחרנו כמה שמסמלים את כל קשת המפלגות.

רחבעם זאבי;

חוץ מבא הד.
יו"ר הכנסת דן תיכון
יש ביניהם שרוצים את שרה דורון.
רחבעם זאבי
בהחלט.
דליה איציק
למה לא? צריך אישה אחת.

הי ו "ר רפאל פנחסי ??

תהיה גם אישה, המספר עוד יגדל.
יו"ר הכנסת דן תיכון
לא.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את בקשת יושב ראש הכנסת?הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

אושרה הצעת יושב ראש הכנסת באשר לדיון מיוחד במליאה ביום כינון הכנסת

בט"ו בשבט.
יו"ר הכנסת דן תיכון
מזכירים לי שהישיבה תיפתח בפרקי נגינה, נכון?

שושנה כרם!

כן, בקטע נגינה.
רחבעם זאבי
זה גם מצריך את אישורנו?
היו"ר רפאל פנחסי
לא.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אנחנו רוצים להזמין את דוד ויצטום.
היו"ר רפאל פנחסי
העיקר לא אישה, שלא יהיה קול באישה.
יו"ר הכנסת דן תיכון
לא אישה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה אושרה, תודה רבה.ה. מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ
היו"ר רפאל פנחסי
התחלנו בסעיפים קטנים, ובדי "לנקות שולחן", נדון בפנייה של מזכיר הכנסת:

"יושב-ראש הכנסת יוצא לחוץ לארץ בשליחות ממלכתית מיום ה' בשבט התשנייח (1

בפברואר 1998) ועד י"ב בשבט התשנ"ח (8 בפברואר 1998).
על-פי חוק יסוד
הכנסת, סעיף 20א' ימלא מקומו סגן ליושב-ראש שתבחר ועדת

הכנסת מבין סגני יושב-ראש הכנסת.

ועדת הכנסת מבקשת לבחור את הסמן ליושב-ראש שימלא מקומו.

יושב-ראש הכנסת ממליץ על סגן יושב-ראש הכנסת מאיר שטרית."

מי בעד מילוי המקום?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

אושרה ההצעה למילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ.

אין מתנגדים, ההצעה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
תקראי גם לחבר הכנסת מקסים לוי. את יודעת מה? נעבור לפי הסדר, נחכה עם זה

לסוף הישיבה.ו. הצעת חוק חסינות חברי-הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 32)

(סייג לאיסור לכהן כנבחר ציבור). התשנ"ח-1997 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
רחבעם זאבי
מה על סדר היום?
היו"ר רפאל פנחסי
עכשיו אנו דנים בהצעת חוק חסינות חברי-הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון

מס' 32) (סייג לאיסור לכהן כנבחר ציבור), התשנ"ח-1997 - הכנה לקריאה שנייה

ושלישית. סעיף אחריו הוא דיון מחודש בנושא הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בבעיית

העובדים הזרים, ואחר כך הצעה לתיקון סעיף 102(א) לתקנון הכנסת.
רומן ברונפמן
מה לגבי הצעת החוק של חברת הכנסת סופה לנדבר?

היו"ר רפאל פנחסי;

זה שייך לסעיף האחרון.
פיני בדש
אתה רוצה לדבר על ההסתייגות שלי מקודם?
היו"ר רפאל פנחסי
לא, קודם החוק ואחר כך ההסתייגות, אחרי שהחוק עובר, דנים בהסתייגות שלך,

בכל אופן נקבל ייעוץ משפטי.
פיני בדש
לא, אני רוצה להכניס את ההסתייגות - - -

ההצבעה בעד החוק תלויה אם ההסתייגות עוברת או לא.

היו"ר רפאל פנחסי;

אשאל את היועץ המשפטי, אך עד כמה שלי זכור, קודם דנים בחוק, ואחר כך

בהסתייגות שלך. מר צבי ענבר, יש לו הסתייגות על החוק לקריאה שנייה ולקריאה

שלישית, אבל נדמה לי שחבר הכנסת חגי מירום אמר שזה נושא חדש, אם תבקש להכניס

את ההסתייגות, והוא אמר שהוא רוצה לראות בנושא כנושא חדש כשנדון בנושא. לכן

יחכים אותנו היועץ המשפטי, מר צבי ענבר, ועל פיו נפעל.
צבי ענבר
דנים בהצעה ודנים בכל ההצעות של חברי הכנסת שמתייחסות להצעה.
היו"ר רפאל פנחסי
במהלך ההצעה?
צבי ענבר
כן, וההצעה שלא תתקבל תהפוך להיות הסתייגות. הצעה שכן תתקבל, לא תהפוך

להסתייגות.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותיי, הנה חבר הכנסת חגי מירום, שרואה בזה כנושא חדש בנושא הסתייגות

חבר הכנסת פיני בדש.

פיני בדש;

לא חדש

חגי מירום;

אני מבקש על זה דיון כנושא חדש.

פיני בדש;

אצביע נגד.

מאיר שטרית;

אין בעיה, חבר הכנסת פיני בדש, שבוע הבא נקיים על זה דיון על נושא חדש.

היו"ר רפאל פנחסי;

למעשה, הנושא היה צריך לעלות כבר בשבוע שעבר. לפני שבוע קיבלתי מכתב מחבר

הכנסת מאיר שטרית, שהוא מבקש לדחות את הנושא לשבוע הזה, מאחר שהוא בחוץ לארץ.

נעניתי לבקשתו, והדיון לא התקיים בשבוע שעבר בגלל שליחותו בחוץ לארץ מטעם

הכנסת, או יותר נכון מטעם הממשלה, והוא הבטיח שיביא לנו מומחים, ועכשיו אני

מביו שהמומחה יהיה הוא עצמו. רשות הדיבור לחבר הכנסת מאיר שטרית, ואחר כך

נרחיב בסעיף.
מאיר שטרית
אדוני יושב ראש, אני מבקש מהחברים להתאפק בסבלנות ולשמוע אותי בסבלנות,

פעם שעברה דיברתי בקיצור, תוך שמירת זכות הדיבור שלי לדיון של היום.
חגי מירום
האם אפשר לדעת מה לוח הזמנים שלנו? כמה זמן אתה עומד לדבר?

מאיר שטרית;

בערך שעה.
חגי מירום
האם אני יכול לקבוע הצבעה לשעה 30;13?
מאיר שטרית
אני לא קובע הצבעות, אולי אחרים ירצו לדבר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש בשעה 13:15 להיות כאן.

מאיר שטרית;

אני מוכן שתקבע אפילו מחר להצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא לא ידבר שעה, הוא ידבר 45 דקות ויסיים.

נואף מסאלחה;

בשעה 15;13 נהיה כאן.
חגי מירום
השאלה אם חברי הכנסת רוצים לדבר, נראה לי שבשעה 30;13 זה טוב.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, בשעה 15;13 הצבעה.

נואף מסאלחה;

בשעה 13:30 זה טוב.

חגי מירום;

30;13.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצבעה תהיה בשעה 13:30, בסדר. אבל אם נגמור קודם, אחכה שעה? לא נראה לי

שנהיה כאן שעה.

חגי מירום;

הוא אומר שהוא עומד לדבר עכשיו שעה.
היו"ר רפאל פנחסי
ברגע שיידע שההצבעה בשעה 13:30, הוא יסיים תוך חמש דקות.
חגי מירום
יש מחר ישיבה?
מאיר שטרית
נקיים ישיבה.
חגי מירום
בא אכפת כי שתיקבע מחר ישיבה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, ההצבעה תתקיים היום.

חגי מירום;

אז קבע שעה, מה אכפת לך? הרי אם זה נגמר, עושים רבע שעה הפסקה, ואחרי זה

מתאספים להצבעה, בסדר? בשעה 13:30.
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר.

מאיר שטרית;

אם הוא רוצה, נצביע ביום שני הבא.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, ההצבעה בשעה 30;13.

נואף מסאלחה;

אדוני יושב הראש, האם ההצבעה בשעה 30;13 היא על החוק של חסינות חברי

הכנסת?
היו"ר רפאל פנחסי
כן, אם נגמור את הישיבה קודם, נעשה הפסקה עד שעה 30;13, ואז תתקיים

ההצבעה.

נואף מסאלחה;

אז אני מציע שחבר הכנסת מאיר שטרית ידבר לפרוטוקול.

מאיר שטרית;

זה מה שאני רוצה, כדי שלא תגידו שלא נאמרו הדברים.
פיני בדש
אני רוצה להבין דבר אחד, האם ההסתייגות שלי לא עולה היום?
היו"ר רפאל פנחסי
היא תעלה, יש לך זמן בשעה 13:30 תוך כדי ההצבעות.
מאיר שטרית
בשעה 13:30 תתחיל לדבר על ההסתייגות שלך, ואתה יכול לדבר עד השעה 14:30.
פיני בדש
מה ההסתייגות, חבר הכנסת תגי מירום?
היו"ר רפאל פנחסי
הוא רוצה לראות את זה כנושא חדש. אם זה נושא חדש, זה לא יכול להיכנס לחוק

הזה, כי זה נושא אחר, כך הוא טוען, וצריך לקיים על זה דיון.

כיני בדש;

מה זאת אומרת הוא טוען? עשה על זה הצבעה אם זה נושא חדש או לא נושא חדש.
מאיר שטרית
יהיה דיון.
היו"ר רפאל פנחסי
תהיה הצבעה גם על זה.

פיני בדש;

למה זה נושא חדש? אם הם מחליטים על שינוי לגבי חלק מההגדרה, אני רואה את

זה כהמשך ההגדרה, וזה לא נושא חדש. למה החליטו שזה נושא חדש?
מאיר שטרית
נקיים על זה דיון , מה בוער לך?

היו"ר רפאל פנחסי;

מכיוון שזה לא היה בקריאה טרומית ולא בקריאה ראשונה, ולהיכנס לקריאה

שנייה זה נקרא נושא שהתחדש, אבל נקיים על זה הצבעה. אין התייעצות, אתה סיעת

הליכוד, והליכוד כבר ביקש.
מאיר שטרית
לא, על הנושא החדש.
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר, אני לא חייב, אל תגיד לי מה לעשות. אם תעשו כך, בשעה 15:00 אני

מכנס עוד פעם ישיבה ובשעה 17:00 שוב ישיבה. אמרתי לך אז בקשר להתייעצות

הסיעתית שלך, ואתה לא יכול לעשות פעם שנייה התייעצות סיעתית, האם כל ישיבה

תעשה התייעצות סיעתית?
נואף מסאלחה
הסתייגות - - -למה? מה זה משנה? אבל יש לי הסתייגות לחוק.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת נואף מסאלחה, כבר היתה התייעצות סיעתית. הוא ניצל את ההזדמנות

של התייעצות סיעתית, ואמרתי לו שאם הוא מבקש את זה, בפעם הבאה לא יוכל לבקש

שוב. עכשיו הוא לא יגיד לי שחבר הכנסת פיני בדש יבקש התייעצות סיעתית, קודם כל

הוא מבחינתי סיעת ליכוד, יש כאן ארבעה חברים בליכוד, אין לי צומת ואין לי השר.

פיני בדש;

אל תהפוך אותי לליכודניק.
היו"ר רפאל פנחסי
מבחינת הוועדה אתה יושב על מכסת הליכוד, ומי שחבר כאן זה חבר הכנסת

אליעזר ז נדברו;.

פיני בדש;

אחרי ההצבעה יהיה הדיון על ההסתייגות?
היו"ר רפאל פנחסי
אני מסביר שוב, הנושא החדש יבוא לדיון בהצבעה, אם זה חדש או לא חדש. בשעה

30;13 תתקיים הצבעה הם על הנושא שלך אם זה נושא חדש, וקם על החוק עצמו. נתקדם

עם החוק, וההצבעה תהיה רק בשעה 13:30.

נואף מסאלחה;

אם זה נושא שלו, האם הכוונה לחוק שלו?

פיני בדש;

אמרתי לכתוב "למעט מזכיר הסתדרות וראשי רשויות". האם משנים את זה לאדם

פרטי?

נואף מסאלחה;

חוק שלך שלא אושר בחודש האחרון, שישה חודשים אסור לו להעלות את זה.

מאיר שטרית;

זה לא החוק שלו.

נואף מסאלחה;

חבר הכנסת מאיר שטרית, אני מציע שבדברים כאלה לא ניכנס לטריקים, ואלה

טריקים. אנחנו מדברים על חקיקה מהותית, הרי הם אצלנו יש ויכוח על כפל תפקידים,

ואתה יודע את זה, עובדה שהכשלנו יחד את הנושא שלו לא בהללו, הם לנו יש ראשי

ערים, והם אתה היית ראש עיר. יש שני ראשי הסתדרות.מאיר שטרית;

גם לנו יש יושב ראש הסתדרות.
נואף מסאלחה
ראינו בזה משהו מיוחד, זה לא טריק, ידענו מזה, אם יש רוב לנושא הזה עם

העמדה הנוקשה שלך, שאולי מבחינתך צודקת מבחינה ציבורית - אני לא יודע מי צודק

בסוף - אנחנו לא תמיד הולכים לפי הצדק, נכון? אבל לא להכניס טריקים, לחבר

הכנסת פיני בדש היתה הצעת חוק, ושישה חודשים אסור לו להקיש הצעה אחרת, ויחד

הכשלנו. אתה להכניס את זה, למה לך? אז שיגיש הצעת חוק ונתמוך בה.

מאיר שטרית;

אני נגד החוק שלו, אתה מבין אותי לא נכון, גייסתי להפיל אותו.

נואף מסאלחה;

לא, אבל כדי להפיל את החוק הזה, חייבים לקבל את ההסתייגות שלו, זה לא

מדוייק.

מאיר שטרית;

אז גם נפיל אותה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא גם בעד להפיל את ההסתייגות, הוא נגד שניהם.

נואף מסאלחה;

הרי שמעתי אותך ועוד אשמע אותך, אני מבין מהי עמדתך.
היו"ר רפאל פנחסי
תן לו לדבר עכשיו, הוא ידבר לפדוטוקול, ויהיה לנו עכשיו נאום מאלף על פני
חצי שעה של מומחיות של חבר הכנסת מאיר שטרית
מאיר שטרית;

אדוני היושב ראש, אני בכוונה עומד על זה שהדברים ייאמרו לפרוטוקול, ומי

שירצה, יקרא את הפרוטוקול, ובגלל זה אני מרשה לעצמי לומר את הדברים שיהיו

כתובים ושלא יאמרו שלא אמרנו ושלא התרענו.

אני חושב שמה שנעשה בחקיקה הזאת זוהי פשוט שערורייה. דיברתי בפעם שעברה,

וגם עכשיו אשתדל לדבר ב-UNDERSTATEMENT, במלים לא מתלהמות ולא לתקוף אף אחד

באופן אישי. יש כאן עסקה מאחרי הקלעים, שמטרתה לנסות ולהבטיח את המשך כהונתו

של עמיר פרץ כחבר כנסת וכיושב ראש הסתדרות. לעסקה יש סיבות פוליטיות, ובגלל זה

מנסים להעביר עסקה זו במהירות, כדי שבאחת הבחירות הקרובות עמיר פרץ יוכל

להתמודד כיושב ראש ההסתדרות.אני חושב שזו עבירה אפילו על הטעם הטוב של חקיקה בכנסת, זה פשוט לא מכובד

לכנסת לעשות חקיקה שמית ספציפית כדי לפתור בעיה של מישהו ספציפי בכנסת. לדעתי,

אין חולקים בין חברי הכנסת שהחוק שחוקקנו לפני בערך ארבע שנים על פי הצעת החוק

שלי ושל חבר הכנסת כהן, שאסר על כפל תפקידים בכנסת, הוא חוק טוב. לדעתי, אין

חילוקי דעות קם בין חברי העבודה, שעכשיו מגוייסים כולם להצביע בעד החוק, אין

ביניהם מי שחושב שהחוק איננו נכון, אלא מה? הם נתונים בלחץ של ההסתדרות, יש

להם פריימריס מחר, או שהם רוצים תמיכה של עמיר פרץ דרך חברי הסתדרות שיתמכו

בהם בפריימריס, ולכן נעשה גיוס כללי כדי לגייס אותם ולשכנע אותם להצביע בעד

החוק הזה.

אני חושב שזה חטא לכנסת, חטא למעמד הכנסת ולמעמד חברי הכנסת. אחרי

שהתפטרנו פעם אחת ולתמיד מהעניין של כפל תפקידים וניקינו את הכנסת ויצרנו מצב

שחברי הכנסת עוסקים ב-FULL TIME J0B בכנסת ולא בשום דבר אחר, כאשר המאבק עלה

ונמשך מאז הכנסת ה-10. אני זוכר בזמנו שחבר הכנסת לשעבר מיכה רייסר זכרונו

לברכה העביר הצעת חוק כשהוא היה יושב ראש ועדת הכנסת, הצעת החוק עברה, ומייד

בתחילת הכנסת לאחר מכן ביטלו את החוק. למה עמדתי בכנסת שעברה על כך שהחוק יוחל

מתחילת הכנסת ה-14? כדי שכבר לא יהיו אנשים שיוכלו לבטל אותו. אם למשל, היו

נכנסים לכנסת ראשי ערים ולא היו מתפטרים עכשיו, היתה בעיה הרבה יותר קשה להפיל

את החוק של חבר הכנסת פיני בדש. בגלל העובדה שהם התפטרו ונאלצו להתפטר, החוק

של חבר הכנסת בדש לא יכול היה לעבור.

עכשיו הקמנו חומה ששומרת, לדעתי, על נקיונה של הכנסת ועל מעמדה של הכנסת

ושל חברי הכנסת. אנחנו היום עומדים לשבור פתח בחומה הזאת, לעשות סדק שאני פוחד

שבעקבותיו יבואו דרישות נוספות, היום זה יושב ראש ההסתדרות, מחר תפקיד נוסף,

רב או חבר מועצה, או מזכיר מועצת פועלים, מה ההבדל? וידרשו אותו דבר. להם אולי

יהיה פחות כוח בכנסת להשפיע על חברי הכנסת, ובהלל זה טענתם לא תתקבל.

אם אנחנו עושים חקיקה נורמטיבית ולא חקיקה סובייקטיבית, שאמורה לפתור

בעיה אישית מסויימת של חבר כנסת, אסור לתמוך בחוק הזה, ואני אומר שכל חבר כנסת

שתומך בחוק הזה חוטא לאמת הפנימית הזאת, שהחוק הוא נכון ובכל זאת עושים חוק

נגד העקרון הנכון שאושר בכנסת על ידי אותם חברים בעצמם. חבר הכנסת חגי מירום,

שהיה יושב ראש ועדת הכנסת כשהחוק עבר, תמך בחוק שאוסר על יושב ראש הסתדרות

להיות חבר כנסת, האם הוא לא ידע על מה הצביע? הוא ידע יפה מאד על מה הצביע,

ואם יש משהו שאני מתחרט עליו הוא שלא השכלתי אז לקחת בחשבון את האופציה הזו

שעכשיו מתפתחת ולאסור גם מתחילת הכנסת ה-14 על מי שיושב ראש הסתדרות לא להיות

בכנסת ולהתפטר כבר מתחילת הכנסת ה-14, מה שמראה לך שלפעמים אסור להיות ותרן

באמצע כדי למנוע שינוי בחקיקה כמו שהם עושים, והיום אנחנו רואים את התוצאה.

לכן אני חושב שהחקיקה הזו איננה במקומה וגם חוטאת לדבר החשוב ביותר,

לצערי, ובגלל השינוי בלוח הזמנים לא הצלחתי להביא אותו, למה שדו"ח רוזן-צבי

המליץ. דו"ח רוזן-צבי, שבעקבותיו הלכנו, העלינו את שכר חברי הכנסת ותיקנו את

המצב בכנסת מבחינת תנאי העבודה של חברי הכנסת ועובדים פרלמנטריים, קבע בצורה

מפורשת כהמלצה חד משמעית, שוועדת הכנסת אימצה אותה פה אחד מלמעלה למטה, שאין

יותר כפל תפקידים בכנסת, בצורה הברורה והחדה ביותר.

אני חושב שבתחום הזה אנחנו הולכים היום לשבור את מה שהמלצנו עליו, שאותם

חברים שאני מדבר עליהם הצביעו בעד הדו"ח הזה של דו"ח רוזן-צבי, ואימצו אותו.

אני חושב שאנחנו עושים כאן עוול לחוק שעבר ושהוא חוק נכון.אמנם אני מדבר לפרוטוקול, ואולי אף אחד לא יקרא אותו, אבל אני רוצה

להתריע שהמעשה שנעשה כאן הוא בפירוש הדוגמה הקלאסית לחקיקה סובייקטיבית, לא

נכונה תוך ניגוד אינטרסים חריף בתפקידו של יושב ראש ההסתדרות לבין תפקידו כחבר

כנסת. מצד אחד כיושב ראש הסתדרות, תפקידו להגן על העובדים ולהילחם בממשלה,

ומצד שני הוא נמצא בגוף המחוקק שמחוקק את החוקים שאמורים לתת תשובה לעובדים

לכאן או לכאן, האם אין פה CONFLICT OF INTEREST? ועוד איר יש סתירה מוחלטת בין

שני התפקידים.

על ידי החקיקה של כפל תפקידים רצינו לבטל ניגוד אינטרסים מם לראשי ערים,

כי על פי אותו הגיון ראש עיר פחות נציג של התושבים בעירו מאשר יושב ראש

ההסתדרות לגבי העובדים במשק? אני חושב שראש עיר הוא נציג יותר אותנטי של

התושבים בעירו מאשר יושב ראש ההסתדרות כלפי כל העובדים בהסתדרות. רבים

מהעובדים בהסתדרות בכלל לא רואים את עמיר פרץ כנציגם, אז הוא נציג יותר אותנטי

של העובדים? אלה פשוט שטויות! אם אדם רוצה להילחם בכנסת על זכויות העובדים,

שיהיה בכנסת. אם הוא רוצה להיות בהסתדרות, שיהיה בהסתדרות.

יתרה מזאת, אדוני יושב הראש, כשרץ יושב ראש ההסתדרות לכנסת הזאת

בפריימריס של מפלגת העבודה ידע שהחוק קיים והוא ידע שהוא ייאלץ לבחור בין

תפקידו כיושב ראש הסתדרות לבין תפקידו כחבר כנסת, וכשהוא החליט לפנות

להסתדרות, הוא בחר לאן הוא הולך, ועכשיו הוא שינה את דעתו. הוא רשאי לשנות את

דעתו ולהגיד שהוא מתפטר מההסתדרות ושהוא רוצה להישאר בכנסת, וזאת זכותו המלאה,

אבל הוא רוצה לשנות את דעתנו ואת דעת הכנסת, שיאפשרו לו להיות גם יושב ראש

הסתדרות וגם חבר כנסת, ואני חושב שזה פסול מכל בחינה שהיא.

אני לא בטוח, ואולי היועץ המשפטי יכול להחכים אותנו בעניין, אם הדבר הזה

יעמוד אפילו במבחן החוק, האם מותר לעשות חקיקה כזאת? כי החוק הזה של איסור כפל

תפקידים הוא מרכיב קטן אחד לגבי יושב ראש ההסתדרות מתוך חוק שלם שעבר. יש כאן

כאילו חקיקה מפלה, שליושב ראש ההסתדרות מותר ולראש עיר אסור. אני לא יודע אם

הוא יעמוד במבחן החוק, ואני לא יודע אם הדבר הזה בכלל בקיץ.

צבי ענבר;

כבר נטענה טענת אפלייה יותר חריפה ויותר קשה, דהיינו: האבחנה בין חברי

כנסת שהיו בכנסת ה-13 והם ראשי רשויות מקומיות וממשיכים בכנסת ה-14 לבין

חדשים, שזו היתה בהחלט טענה שעניין האפליה בה היה בסיס חזק יותר, ואף על פי כן

בג"צ לא היה מוכן לקבל אותה.

מאיר שטרית!

אבל זה באמת בצדק, כיוון שבחקיקה הראשית אמרנו שלא יעלה על הדעת להחיל

חוק רטרואקטיבית ולבטל זכות מוקנית של מישהו שהיתה לו קודם. פה אנחנו רוצים

לכפות על הכנסת בניגוד לחוק הקיים

צבי ענבר;

לא כופים על הכנסת, כי הכנסת תצביע מרצונה הטוב והחופשי.
מאיר שטרית
זה נכון, כשאני אומר כפייה, אני אומר בעקיפין, לא כפייה באמצעות חקיקה.

אם היתה הצבעה לפי הנורמטיביות של החקיקה, לא היה עובר חוק כזה ואין סיכוי

שיעבור חוק כזה. לצערי, זה לא המצב שאנחנו עומדים בו, ואני חושב שבעניין הזה

מפלגת העבודה גם עושה טעות לצורך העניין, כיוון שלא לעולם חוסן. היום יושב ראש

ההסתדרות הוא עמיר פרץ, וזה יכול להשתנות מחר בבוקר, ויכול להיות יושב ראש

הסתדרות אחר. אולי דווקא החוק הזה יפתור לי את הבעיה, ובכל זאת יאלצו אותי

לרוץ להסתדרות. במקרה כזה אני יכול "למשוך להם את השטיח מתחת לרגלי ים", וזה

נשמע לי פשוט אבסורדי שמאלצים אותנו לעשות חקיקה לגופו של עניין .

עובדה, כדי להיות אובייקטיבי, הם אברהם הירשזון יושב ראש ההסתדרות של

העובדים.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא הם כלול.

מאיר שטרית;

נכון, ואני נגד זה, אני לא מפחד, למרות שהוא חבר מפלהה שלי. אני חושב

שהחקיקה הזאת איננה נכונה ואסור לתת זכויות יתר לאף אחד בכנסת, חברי כנסת

צריכים להיות ב-FULL TIME J0B- בכנסת ולא בשום מקום אחר.

בעניין הזה הדבר המפריע ביותר הוא ניגוד האינטרסים בין התפקיד הזה של

יושב ראש ההסתדרות לבין חבר כנסת. אני יכול להצביע לפניכם כמה פעמים יושבי ראש

הסתדרות, הם בפועל היום, יושבים בוועדות של הכנסת בדיונים שיש להם נגיעה ישירה

לעניינים שהם מטפלים בהם ומצביעים בעד ונגד, אולי בניהוד לכללי אתיקה

מסויימים, כיוון שלאדם שיש עניין, אמנם לא אישי, צריך להימנע מהצבעה, למשל: מה

יותר בולט מחוק הבריאות? כשעמיר פרץ ישב בראש ועדת העבודה והרווחה והיה

בהסתדרות ראש האיהוד המקצועי וידע שהוא עומד להחליף את חבר הכנסת חיים רמון ,

מישהו רוצה לומר לי שההצבעות בחוק הבריאות אז בוועדת העבודה והרווחה היו

מנוטרלות או נקיות באמת מהאינטרס של ההסתדרות? אף אחד לא יכול לטעון את זה,

לכן יש בזה conflict of INTEREST חריף ביותר.

אנחנו נותנים את ידנו לחקיקה שיוצרת פהיעה הפוכה בנקיון הכנסת ובנקיון

חברי הכנסת. אני יודע שאני מדבר לפרוטוקול, אולי החברים לא נמצאים כאן.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה חשוב שיהיה בדברי ימי הכנסת.

מאיר שטרית;

אני חושב שראוי שהדבר הזה ייאמר ואני אומר את הדברים כדי שלא ישארו

הדברים באוויר, כיוון שחשוב שייאמרו הם אם חברי הכנסת יצביעו הפוך. אדוני

היושב ראש, כפי שביקשתי ממך מראש, אני הם מוכן לקצר את דבריי, ואני מבקש רשות

להגיש הסתייגויות לחוק. אני מתכוון להגיש שורה ארוכה של הסתייגויות לחוק הזה

ולהביא אותן לדיון במליאה תוך נסיון להעביר חלק מהן או להפיל את החוק לחלוטין,

אני אומר את זה בצורה גלויה לחלוטין .
היו"ר רפאל פנחסי
זו זכותך.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מודה לחבר הכנסת מאיר שטרית על דבריו, הם נרשמו בפרוטוקול לזכרון

לדברי ימי ישראל, ואלה דברים חשובים מאד. עכשיו אנחנו עוברים לקריאת נוסח

החוק, מכינים אותו, וההצבעה תהיה בשעה 13:30, וחבר הכנסת אופיר פינס-פז, מייד

אני עובר אליך.

מאיר שטרית!

בשביל לעשות את זה, אתה יכול להצביע אחד אחד, לא?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא

צבי ענבר;

זה כשיעלה את ההצעות. האמת היא שמבחינה ניסוחית בלבד יש לי נוסח.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כך, אולי תקרא אותו.

מאיר שטרית;

החוק מומש בצורה של תיקון לסעיף 13 בחוק חסינות חברי-הכנסת?

היו"ר רפאל פנחסי;

לסעיף 13א1.

מאיר שטרית!

האם אפשר להכניס בחוק הזה סעיף שיאמר שכל שינוי נוסף בחוק הזה יצריך רוב

מיוחס לכנסת?
היו"ר רפאל פנחסי
הסתייגות - - -
מאיר שטרית
בלי הסתייגות, כחלק מהחוק. האם מותר להכניס הסתייגות שתאמר שכל שינוי

נוסף בחוק הראשי בחוק הזה יצטרך רוב מיוחס?
היו"ר רפאל פנחסי
זה גם יהיה נושא חדש.

מאיר שטרית!

לא, זה לא נושא חדש, יש הסכמה בין חברי הוועדה, אפילו חברי העבודה

מסכימים.
צבי ענבר
אפשר.

מאיר שטרית;

האם מבחינה משפטית אפשר להכניס את זה?

צבי ענבר;

אפשר, אמנם יש ויכוח בין משפטנים שעדיין לא הוכרע על ידי פסיקה של בית

המשפט העליון בשאלה האם מותר וניתן לשריין כזה חוק שאיננו חוק יסוד. בעניין

הזה יש לנו כבר תקדים של לפחות חוק אחד, חוק שמירה על השקעה של הציבור שיש בו

הוראה כזו, וההוראה הזאת קיימת, ואיש לא עבר על חוקיותה והיא לא נפסלה.

הושמעו דעות בספרות המשפטית מצד אחד שאין אפשרות לשריין חוק שאיננו חוק

יסוד, אבל לעומת זאת ישנה דעה, אליבא דידו של השופט חשין, הדבר ניתן. אישית

אני תומך בדעתו של השופט חשין, וזאת נוכח האמור בסעיף 25 לחוק יסוד הכנסת
שאומר
"הכנסת תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה שהנמנעים אינם באים במניין

המשתתפים בהצבעה. סדרי ההצבעה ייקבעו בתקנון, והכל כשאין בחוק הוראה אחרת

לעניין זה."

לפי זה יוצא שבחוק אפשר לקבוע שהכנסת תחליט לא ברוב דעות של המשתתפים

בהצבעה, אלא ברוב דעות של חברי הכנסת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם פחות מ-61 יחליטו שרק 51 חברי כנסת יכולים לשנות?

צבי ענבר;

זה נושא שגם הוא בוויכוח.

סגן מזכיר הכנסת דוד לב;

למה רק 61 יכולים?

צבי ענבר;

בינתיים זה כך בחוקי היסוד.

יהודה הראל;

מתי ההצבעה?
היו"ר רפאל פנחסי
ההצבעה תתקיים בשעה 30;13, אבל אנחנו מקיימים עכשיו ישיבה, ואתה יכול

להשתתף.
אופיר פינס-פז
מייד נדון בעניין העובדים הזרים.
היו"ר רפאל פנחסי
הישיבה נמשכת. אנחנו כרגע באמצע הסעיף של חוק חסינות חברי הכנסת, ההצבעה

נקבע לשעה 13:30, אבל הדיון נמשך מם עכשיו, אם אתה רוצה, אתה יכול להשתתף.

צבי ענבר;

ההנמקה שעל פיה בעצם מן הראוי היה שכל החלטה של הכנסת תתקבל ברוב של 61

חברי כנסת, שזה הרוב האמיתי, ובעצם סעיף 25 בא לקבוע יוצא מהכלל ואומר שאף על

פי שלא רוב חברי הכנסת מצביעים, נחשב את זה לפי המשתתפים בהצבעה. זו הסיבה

לתמיכתי בדעה שמותר בהחלט לקבוע בחקיקה רוב של 61 בשעה שיש רגליים לסברה

שלדרוש כבר רוב של 62 זה כבר בלתי חוקי.

הבעיה השנייה שמתעוררת בהקשר הזה היא אם זה נכון שהכנסת ברוב רגיל של

שניים נגד אחד דורשת שאת החלטתה רק 61 חברי כנסת יוכלו.
היו"ר רפאל פנחסי
כך עשו בפעם הקודמת, זה מה שקרה כמה פעמים.

צבי ענבר;

התשובה היחידה שיכולה להיות לי על כך שזה בעצם המצב היום הם לקבי הוקי

יסוד קיימים.

מאיר שטרית;

להוסיף את הסעיף הזה על פי ניסוח היועץ המשפטי
היו"ר רפאל פנחסי
אני קורא;

"חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 20),

התשנ"ח-1998

תיקון 1. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1 1951) (להלן

סעיף - החוק העיקרי), בסעיף 13א(ב), במקום "אם יש בעיסוק אחד מאלה" יבוא

13א "ולא יכהן כנבחר ציבור לפי סעיף 13א1(א1) אם יש בעיסוק הנוסף או

בכהונה כנבחר כאמור אחד מאלה;".

צבי ענבר;

היום סעיף 13א רבתי קובע את העקרון שחבר הכנסת לא יעסוק בכל עסק או בכל

עיסוק נוסף, למעט עיסוק בהתנדבות וללא תמורה. סעיף קטן (ב) אומר שגם חבר כנסת

אשר עוסק ללא תמורה, חלות עליו מגבלות, כגון; אפשרות של ניגוד עניינים, או

פגיעה בכבוד הכנסת. התיקון הזה של סעיף 13א אומר - והוא כמובן תלוי בכך, והוא

רק נספח לתיקון של 13א1, הוא רק מובא בסעיף 1, כי לפי הסדר 13א בא לפני 13א1 -

"חבר הכנסת לא יעסוק...ולא יכהן כנבחר ציבור לפי סעיף 13א1(א1) אם יש בעיסוק

הנוסף או בכהונה כנבחר כאמור אחד מאלה; פגיעה בכבוד הכנסת, חשש לניצול לרעה"

וכוי, זו המשמעות של התיקון שמתחייב אם יתקבל התיקון העיקרי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני ממשיך לקרוא:

"תיקון 2. בסעיף 13א1 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

סעיף

13א1 "(א1) (1) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חבר הכנסת המכהן שלא

בתמורה ביושב ראש נבחר של תוף ציבורי שהוא אחד מאלה:

(א) ההסתדרות הכללית החדשה;

(ב) הסתדרות העובדים הלאומית.

(2) לענין זה, "תמורה" - תמורה כספית או תמורה חמרית אחרת,

לרבות העמדת משרד ושרותי משרד לרשות חבר הכנסת לצרכיו

הפרטיים."

צבי ענבר;

בזה משמרים את המצב הקיים שעל פיו ראשי ההסתדרות הכללית החדשה והסתדרות

העובדים הלאומית כיום, הותר להם על פי תיקון של חוק החסינות להחזיק ברכב גם

לצרכי מילוי תפקידם וגם לצרכיהם הפרטיים, והכל כמובן תמורת זקיפת הטבה. לעומת

זאת, ימשיך להישאר הכלל שעל פיו חבר הכנסת הזה לא יוכל
היו"ר רפאל פנחסי
לקבל כל תמורה אחרת.

צבי ענבר;

הוא לא יוכל מחדרו בהסתדרות לעסוק בענייניו הפרטיים.
היו"ר רפאל פנחסי
כפי שאמרתי, ההצבעה תתקיים בשעה 13:30.
אתי בן-יוסף
באשר - - -
היו"ר רפאל פנחסי
אני מצטער, שלחתי לו הזמנה, אני לא יכול לדחות את זה כל יום שני וחמישי.
אתי בן-יוסף
ביום רביעי.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, ביום רביעי אני לא מקיים כל ישיבה. עם כל הכבוד, הוא קיבל הזמנה,

וידע שזה בסדר היום, כבר דחיתי את זה חמישים פעם. חבר הכנסת מקסים לוי עכשיו

רוצה לומר שהוא לא יכול
אופיר פינס-פז
למה הוא לא ישב איתנו?
היו"ר רפאל פנחסי
תגידי שחברי הוועדה מתנגדים לזה, חברי הכנסת מאיר שטרית ואופיר פינס-פז.
אתי בן-יוסף
ביום רביעי.
אופיר פינס-פז
האיש לא מוכן לשבת איתנו.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא כבר יודע את זה משבוע שעבר. אני רוצה להביא לידיעת החברים שנצביע גם

על ההסתייגות שהגיש חבר הכנסת פיני בדש. הוא מבקש להוסיף בנוסף לשתי ההגדרות

של ההסתדרות הכללית החדשה ושל הסתדרות העובדים הלאומית גם כפל תפקידים לראש

רשות ולראש עיר.
חיים אורון
לא, אני מבקש נושא חדש.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת חגי מירום כבר ביקש את זה כנושא חדש, ומצטרף אליו גם חבר הכנסת

חיים אורון. גם על זה תהיה הצבעה בשעה 30;13.

צבי ענבר;

הצבעות יותר נכון קודם הנמקות.

אופיר פינס-פז;

צריך להסביר למה נושא חדש.

צבי ענבר;

בוודאי.
חיים אורון
אני רוצה לומר לכל החברים, אם יש רוב בוועדה על ראשי הערים, אני גם אצביע

נגד עמיר פרץ.

מאיר שטרית;

לדעתי, צריך להצביע על עמיר פרץ
חיים אורון
אמרתי את זה גם מעל הדוכן, שאם זה הופך להיות לפתח את השער - - -
מאיר שטרית
בטח, זה פתח. אני מתנגד לזה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא בטוח שיש רוב בוועדה, היחידי זה חבר הכנסת בדש, יחד עם זה, כל

החברים, כפי שהתרשמתי, נגד זה. יש עוד הצעה שביקש חבר הכנסת שטרית ושהיו1ץ

המשפטי הסכים איתה, שהוא רוצה להוסיף שכל שינוי בחקיקה הראשית, יצטרכו רוב של

61 חברי הכנסת שלא יכניסו ראשי רשויות ודברים אחרים.
חיים אורון
אני מצטרף לזה, אתה רוצה לשריין את זה, לנעול את זה. אגב, אבל אם יגישו

חוק אחר?

מאיר שטרית;

איזה חוק אחר?
חיים אורון
אם אני מגיש היום בקריאה ראשונה חוק על ראשי ערים, לא תיקון החוק הזה.

מאיר שטרית;

אתה צריך לשנות את החוק.

חיים אורוו ;

אתה משריין את כל חוק חסינות חברי הכנסת?

מאיר שטרית;

בדיוק.
היו"ר רפאל פנחסי
לא.

צבי ענבר;

די לשריין את סעיף 13א רבתי.

מאיר שטרית;

סעיף 13א רבתי.
חיים אורון
בסדר, זאת אומרת שסגרת את הפירצה רק מרוב של 61 חברי כנסת, אם - - -

מאיר שטרית;

נכון.
חיים אורון
100%.
היו"ר רפאל פנחסי
זה החשש שלך שלא תהיה כאן פירצה למשהו אחר, זאת אחת ההסתייגויות שנקבל,

יש כאן הרבה הסתייגויות, אבל נקבל את זה.

אנחנו עושים כרגע אתנחתא בחוק הזה, ההצבעה עליו תהיה בשעה 13:30.ז. דיון מחודש בנושא הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בבעיית העובדים הזרים
היו"ר רפאל פנחסי
כרגע אני עובר לסעיף הבא בסדר היום. מה אומר חבר הכנסת מקסים לוי? הוא

נמצא על הקו? שידבר עם חבר הכנסת מאיר שטרית.

מאיר שטרית;

האם זאת קריאה שנייה ושלישית או ראשונה?
זאב בוים
ראשונה.

מאיר שטרית;

הוא חייב לקבל התייעצות סיעתית.

זאב בוים;

הוא אומר שהוא לא יודע מה זה, הוא היתמם, הוא אומר; תגיש ערעור.

מאיר שטרית;

איך הוא יכול?
היו"ר רפאל פנחסי
אני מביא זאת להצבעה, לדחות או לא? אני מביא להצבעה אם להיענות לבקשת חבר

הכנסת מקסים לוי ולא להעלות את זה או לא, מי בעד לדחות את הנושא לישיבה הבאה?

הצבעה

בעד - אין

נגד - כולם

נמנעים - אין

הוחלט לא לדחות את הנושא לישיבה הבאה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעלות את הנושא היום?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הוחלט להעלות את הנושא היום.היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעלות את הנושא היום? יש רוב, אז הנושא עולה היום. לא צריך אותו,

העמדתי את זה להצבעה. בישיבה האחרונה הוא ביקש פסק זמן לדחות.
אתי בן-יוסף
הוא מסר ללבנה לדחות את
היו"ר רפאל פנחסי
תאמרי שהיתה הצבעה בוועדה, והרוב החליט שלא לדחות את הנושא לישיבה הבאה.

מאחר שחבר הכנסת מאיר שטרית קיבל על עצמו לבוא בדברים עם כל הנוגעים בעניין

ולבוא עם הצעה מוסכמת, אני מעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת מאיר שטרית שידווח

לנו.

מאיר שטרית;

אני רוצה לומר שניסיתי לקיים פגישה משותפת בין חבר הכנסת מקסים לוי לבין

חבר הכנסת אופיר פינס-פז איתי כדי לדון בסוגייה, כפי שלקחתי על עצמי. המזכירה

שלי "רדפה אחריו" פעמים רבות, וחבר הכנסת פינס-פז היה מזומן בכל זמן. הצענו

תאריכים אחדים, והוא לא יכול היה בשבוע שעבר ולפני שבועיים, ובכל התאריכים

שהצענו, הוא לא יכול היה, והתייאשתי, אני לא המזכירה של אף אחד, אני לא רוצה

לרוץ אחריו, ואמרתי שאני מציע לאשר את ההסדר כפי שהוא בשינוי אחד בלבד, מבין

חברי הכנסת שמופיעים בתוך הוועדה, אני מוכן במקום אחד החברים האחרים להוסיף את

חבר הכנסת מקסים לוי שיהיה גם חבר הוועדה, זה הכל. אני מציע במקום חבר הכנסת

אברהם הירשזון להכניס את חבר הכנסת מקסים לוי.

היו"ר רפאל פנחסי;

והיושב ראש נשאר יצחק כהן?

אופיר פינס-פז;

אותו הסדר. אני חושב שהנימוקים נאמרו בפעם הקודמת, ואני חושב שיש מקום

לוועדה מיוחדת לטפל בהיקף בצורה יותר אינטנסיבית. ועדת הכנסת החליטה על זה פה

אחד.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, אבל היתה כאן בקשה של רביזיה, ואני מבין שאנחנו דנים על זה בגלל

הרביזיה.

אופיר פינס-פז;

לא, הרביזיה היתה של חבר הכנסת מקסים לוי.

היו"ר רפאל פנחסי;

כן, הוא ביקש, וקיימנו דיון חוזר.

אופיר פינס-פז;

עשינו את מה שעשינו, כמה שיכולנו.
היו"ר רפאל פנחסי
דחינו שתיים שלוש ישיבות.
אופיר פינס-פז
לצערי, אין- שיתוף פעולה. הסכמתי ללכת גם לוואריציות של פשרה, אין רצון

מהצד השני, ואני חושב שהוועדה צריכה לעמוד על שלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לאשר את ההצעה שהביא לנו יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מאיר

שטרית? אקריא את השמות.

מאיר שטרית;

זה בתיאום עם שר העבודה והרווחה.
היו"ר רפאל פנחסי
אופיר פינס-פז, אפי אושעיה, רפאל אלול, שלום שמחון, זאב בוים, אליעזר

זנדברג, מקסים לוי, יצחק כהן, דוד צוקר, שמריהו בן-צור, תמר גוז'נסקי, צבי

ויינברג, משה גפני, עזמי בשארה, בנימין אלון, כשבראשות העבודה תהיה רוטציה בין

חבר הכנסת אופיר פינס-פז לבין חבר הכנסת יצחק כהן.

צבי ענבר;

הוועדה מביאה כרגע לאישור המליאה אך ורק הרכב של הוועדה, לא ממלאי מקום,

לא מחליפים, לא יושבי ראש.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד לאשר את הוועדה המיוחדת כפי שהקראתי?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

אושרה ההצעה להביא לאישור המליאה את הרכב הוועדה המיוחדת.
אופיר פינס-פז
אם כך, אדוני יושב הראש, אתה מביא את זה למליאה?

היו"ר רפאל פנחסי;

זה כבר היה במליאה, הוא עצר את זה ברגע האחרון, אתה לא זוכר?

אופיר פינס-פז;

כן, אבל עכשיו צריך להביא את זה שוב למליאה.

היו"ר רפאל פנחסי ;

כן-ח. הצעה לתיקון סעיף 102 (א) לתקנון הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
הצעה לתיקון תקנות הכנסת: "1. בסעיף 102א לתקנון הכנסת, אחרי סעיף קטן (ד)(3) יבוא:

"(4) כל ישיבה של תת-ועדה שהוקמה מכח חוק הכנסת."

מאיר שטרית!

"תת-ועדה שהוקמה מכח חוק של הכנסת".
היו"ר רפאל פנחסי
לא, בלי "של".

מאיר שטרית!

"חוק הכנסת".
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה לתיקון תקנון הכנסת התקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה התקבלה.קביעת ועדות

מאיר שטרית;

יש הצעת חוק של חברת הכנסת סופה לנדבר.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל ההצעות הן להעביר את הדיון לוועדת הפנים ואיכות הסביבה או ועדת

הכספים, וחברת הכנסת נעמי בלומנטל רוצה להעביר זאת לוועדת הקליטה.

מאיר שטרית;

לא, לוועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

נתחיל מההתחלה, ונראה מה אנחנו עושים. קודם כל אני רוצה לשמוע את היועץ

המשפטי, בדרך כלל בדברים האלה הוא מאיר את עינינו.

1. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (נוסח חדש) (שכרן של מבקר העיריה) של

חבר הכנסת דוד טל. נשמעו הצעות להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדת הפנים

ואיכות הסביבה וועדת העבודה והרווחה.

מאיר שטרית;

ועדת הפנים.

צבי ענבר;

ועדת הפנים,
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

נמנעים - אין

הדיון בהצעת חוק של חבר-הכנסת דוד טל עובר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

2. באשר כהצעה של חברת הכנסת סופה לנדבר, חברת הכנסת נעמי בלומנטל.רוצה

להיות נוכחת וגם חבר הכנסת רומן ברונפמן, יש לקרוא להם.

3. הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדי נאמנים), התשנייז-1997 - של חבר

הכנסת תאופיק חטיב וקבוצת חברי כנסת. נשמעו הצעות להעביר את הדיון בהצעת חוק

לוועדת הכספים ולוועדת הפנים ואיכות הסביבה. כפי בקשת שר האוצר, הוא מבקש

להעביר את הנושא לוועדת הכספים, כי זה נושא תקציבי בלבד.מאיר שטרית;

ודאי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מבין שגם היועץ המשפטי מסכים עם זה.

מאיר שטרית;

זה שייך לוועדת הכספים, מדובר בפיצויים.

צבי ענבר;

על פי תקנון הכנסת הגדרה חד משמעית; רכוש הערבים הנעדרים, שזה נכסי

נפקדים, בתהום סמכותה של ועדת הכלכלה.

מאיר שטרית;

אבל במליאה לא נשמעה ועדת הכלכלה, רק ועדת הכספים או ועדת הפנים ואיכות

הסביבה.
צבי ענבר
זה לא משנה מה שהשמיעו במליאה, משנה מה קובע תקנון הכנסת,

מאיר שטרית!

אני מבקש שזו תהיה ועדת הכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
במליאה נשמעו שתי ועדות, ועדת הכספים או ועדת הפנים ואיכות הסביבה. היועץ

המשפטי אומר שעל פי תקנון הכנסת זה שייך לוועדת הכלכלה. נעמיד את זה להצבעה.

מי בעד ועדת הכלכלה?

הצבעה

בעד - אין

נגד - כולם

נמנעים - אין

הדיון בהצעת חוק של חבר-הכנסת תאופיק חטיב וקבוצת חברי כנסת

לא עובר לוועדת הכלכלה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ועדת הפנים?

הצבעה

בעד - אין

נגד - כולם

נמנעים - אין

הדיון בהצעת חוק של חבר-הכנסת תאופיק חטיב וקבוצת חברי כנסת

לא עובר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ועדת הכספים?

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

הדיון בהצעת חוק של חבר-הכנסת תאופיק הטיב וקבוצת חברי כנסת

עובד לוועדת הכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה להעביר לוועדת הכספים אושרה פה אחד.

צבי ענבר;

היועץ המשפטי מודיע לפרוטוקול שהוועדה רומסת את תקנון הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
4. הצעת חוק המועצה לקולנוע, התשנ"ח-1997 - של חבר הכנסת דוד צוקר וקבוצת

חברי כנסת. נשמעו הצעות להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדת הכספים וועדת

החינוך והתרבות.
מאיר שטרית
זה שייך לוועדת החינוך והתרבות.
היו"ר רפאל פנחסי
מה אומר התקנון?

צבי ענבר;

קולנוע שייך לוועדת החינוך והתרבות, המלה קולנוע נזכרת במפורש.
היו"ר רפאל פנחסי
המועצה לקולנוע? אם כך, הצעתך היא להעביר את זה לוועדת החינוך והתרבות?

צבי ענבר;

אני כבר לא מציע, כי הם אם כתוב בתקנון, הוועדה לא מקבלת את הצעותיי.
היו"ר רפאל פנחסי
לא תמיד, זה תלוי.

צבי ענבר;

אני יכול לומר מה כתוב בתקנון. בתקנון כתוב שקולנוע שייך לוועדת החינוך

והתרבות.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת החינוך והתרבות?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

הדיון בהצעת חוק של חבר-הכנסת דוד צוקר וקבוצת חברי כנסת

עובר לוועדת החינוך והתרבות.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה עברה לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

5. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום, הצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון -

ייחוד כהונה), של חבר הכנסת משה גפני שהפכה להצעה לסדר היום בנושא "איסור

עבודה נוספת לשופטים". לאיזו ועדה יש להעביר הצעת חוק יסוד זו, אדוני היועץ

המשפטי?

צבי ענבר;

ועדת החוקה חוק ומשפט.
מאיר שטרית
נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת החוקה חוק ומשפט?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה של חבר-הכנסת משה גפני עוברת לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה עברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.

2. אנחנו חוזרים להצעת חוק לדיור עולים חדשים בודדים, התשנ"ז-1997 - של

חברת הכנסת סו3ה לנדבר. נשמעו הצעות להעביר את הדיון לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה, מה הקשר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה? לדעתי, זה שייך לוועדת הכלכלה.
מאיר שטרית
לוועדת הכספים.
נעמי בלומנטל
חבר הכנסת רפאל פנחסי, תודה רבה שחיכית לי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני בכל זאת חושב שאת צריכה להשמיע את דעתך כחברת ועדה.
נעמי בלומנטל
מדובר בהצעת חוק שמדברת על דיור לעולים חדשים בודדים. אנחנו דנים בזה

הרבה בוועדת העלייה והקליטה, אבל מכיוון שמדובר פה בהוצאה תקציבית הדולה מאד,

אני חושבת ששר האוצר יהיה אולי הפרטנר העיקרי לה, אז אתן את הסכמתי לכך שזה

יעבור לוועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

במליאה אמדו או ועדת הכספים או ועדת הפנים ואיכות הסביבה, והיועץ המשפטי

אומר שעל פי התקנון זה כלכלה. אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד להעביר את הנושא

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

הצבעה

בעד - אין

נוגד - כולם

נמנעים - אין

הדיון בהצעת חוק של חברת-הכנסת סופה לנדבר

לא עובר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הכספים?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין

הדיון בהצעת חוק של חברת-הכנסת סופה לנדבר עובר לוועדת הכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא עבר לוועדת הכספים.

ההצבעה על הנושא של חבר הכנסת עמיר פרץ תתקיים בשעה 13:30.1. חידוש הישיבה והצבעות בנושא הצעת חוק חסינות חברי-הכנסת
היו"ר רפאל פנחסי
כפי שקבענו, אני מחדש את ישיבת הוועדה בנושא חוק חסינות חברי הכנסת. חבר

הכנסת מאיר שטרית אמר את כל דבריו לפרוטוקול, עברנו סעיף סעיף יחד עם היועץ

המשפטי, והנושא מוכן להצבעה, אבל יש נושא אחד, ואמרתי את זה קודם במסגרת ישיבה

הוועדה, והוא הסתייגותו של חבר הכנסת פיני בדש.

מאחר שחברי הכנסת חגי מירום וחיים אורון אמרו שהם רואים בזה נושא חדש,

אנחנו צריכים להצביע ישר על נושא חדש, או שמי שרוצה לנמק, ינמק למה זה נושא

חדש, או שנעבור ישר להצבעה.

חוגי מירום;

אני רוצה לנמק. מדובר כאן בהסתייגות שמכניסה דרך הדלת הקדמית את כל שאלת

כפל התפקידים של ראשי הרשויות וחברי כנסת. כל החקיקה הזאת מתחילתה ראתה ערך

מיוחד שמנהיגי עובדים ברמה של ההסתדרות הכללית והסתדרות העובדים הלאומית יהיו

כאן, כי זה לכבוד הפרלמנטים שמנהיגי עובדים בשיעור קומה הזה יהיו בהם, ולא

ראינו בזה כפל תפקידים בלבד, אלא חשיבות גדולה שהאנשים האלה ייאבקו למען

הסקטורים שלהם כאן. לעומת זאת, בכל הקשור לראשי ערים, הכנסת אמרה את דברה.

מדובר בעניין הרבה יותר בעייתי.

פיני בדש;

הכנסת אמרה את דברה גם על זה.

חגי מירום;

מדובר בדבר הרבה יותר בעייתי, הוא שונה במהות שלו באופן שבו זה פועל,

הואיל והעיריות מתוקצבות מכוח הקצבה ממשלתית והואיל שנאבקים כאן על אינטרסים

שמפלים בין רשויות לרשויות וכן הלאה. אם כן, מדובר בנושא חדש לחלוטין, ואני

רואה בזה נושא חדש, ומבקש מהוועדה להחליט שמדובר בנושא חדש.
רומן ברונפמן
יש לי הצעה, אני רוצה להכניס סעיף נוסף, לפני ההצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, סליחה, אנחנו כרגע עוסקים בנושא חדש, נשמע את ההערה שלך, ואני יודע

מה שאתה רוצה להעיר.

פיני בדש;

אני לא חושב שזה נושא חדש, אני חושב שראשי רשויות הם גם בתפקיד ציבורי לא

למטרת שכר, תפקיד ציבורי שמשרת את הציבור, שמשרת את השלטון המקומי, שמשרת כל

אזרח במדינת ישראל, ואם מפרים בחוק הזה את העקרון שנקבע קודם לקבי נושא של כפל

תפקידים, אי אפשר להפר אותו על חלק מהדברים, כי זה מה שנוח לומר כן ומה שלא

נוח לומר לא. בגלל שיושב ראש ההסתדרות הוא ממפלגת העבודה, אז החליטו שרק יושב

ראש הסתדרות וראש רשות לא? גם ראשי רשויות הם בתפקיד ציבורי.נואף מסאלחה;

חבר הכנסת פיני בדש, הרי אתה בעצמך ראש עיר וזכותך להגן עכ עצמך, לא על

המעמד האישי שלך, אבל בשם קולגות שלך שהם ראשי מועצות, זכותך ואני לא שולל את

זה שאתה ואני חברי כנסת. לכן , לא שאתה לא מוסרי חס וחלילה, אלא האקט להיכנס

בחלון על דבר כל כך מהותי וכל כך עקרוני .

גם חבר הכנסת אברהם הירשזון שהוא איש ליכוד כלול בזה, אז אל תאמר מפלגת

העבודה.
חיים אורון
יש מספר חברי כנסת שתמכו בחוק הזה במתכונתו זאת. אם הוא הופך להיות

לפתיחה של הכל, אצביע גם נגד החוק, ואני אומר את זה לכל החברים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני רוצה לוודא מי הם חברי הכנסת מטעם מפלגת העבודה שיצביעו.
נואף מסאלחה
ארבעה חברי כנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
מי הם הארבעה?
נואף מסאלחה
יונה יהב, חגי מירום, נואף מסאלחה ודליה איציק.

חגי מירום!

אלה חברי הכנסת שנמצאים בחדר הזה עכשיו.
יהודה לנקרי
אני במקומו של חבר הכנסת מקסים לוי.
תמר גוז'נסקי
אני במקום חבר הכנסת אחמד סעד.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת דראושה, אתה במקום דהאמשה?

חבר הכנסת פיני בדש, האם אתה עומד על ההסתייגות שלך או שאתה מסיר אותה?

האם להעמיד את זה להצבעה כנושא חדש או שאתה מסיר אותה?
פיני בדש
אני לא מסיר, למה שאסיר?
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להכיר בנושא כנושא חדש וזה לא יעלה עכשיו לדיון?

הצבעה

בעד - 8

נגד - 3

נמנעים - 1

התקבלה הצעת חברי הכנסת חגי מירום וחיים אורון שהנושא הוא נושא חדש.
היו"ר רפאל פנחסי
התקבלה הצעת חברי הכנסת חגי מירום וחיים אורון שהנושא הוא נושא חדש, ולכן

ההסתייגות הזאת לא מצטרפת היום לדיון.

עכשיו אנחנו עוברים להצביע על הצעת החוק המתוקנת שהתקבלה קודם בוועדה,
ואני רוצה לקרוא אותה
"חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיכם וחובותיהם (תיקון מסי 20), התשנ"ח-1998

תיקון 1. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 1) (להלן

סעיף - החוק העיקרי), בסעיף 13א(ב), במקום "אם יש בעיסוק אחד מאלה" יבוא

13א "ולא יכהן כנבחר ציבור לפי סעיף 13א1(א1) אם יש בעיסוק הנוסף או
בכהונה כנבחר כאמור אחד מאלה
"

קיבלנו קודם את ההסבר ואת הפרשנות בזמן דיון הוועדה, ועכשיו נקיים רק

הצבעה. חבר הכנסת רומן ברונפמן, אגיע גם להצעה שלך.
רומן ברונפמן
לא, אבל לפני שאנחנו מצביעים, כי אם זה נכנס או לא נכנס, זה תלוי בהצבעה

שלי.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, אין לסעיף שלך כל קשר. החוק מתקבל, ואחר כך יהיו הסעיפים שלך

וההסתייגות של חבר הכנסת מאיר שטרית. מי בעד סעיף 1 כמו שהקראתי אותו?

הצבעה

בעד - 9

נגד - 5

נמנעים - 1

אושר סעיף 1.
צבי ענבר
חבר הכנסת מאיר שטרית, היית צריך להצביע בעד הסעיף הזה.
מאיר שטרית
למה?
צבי ענבר
מפני שהסעיף הזה בא לסייג שמי שייבחר - - -

מאיר שטרית;

לא חשוב.
היו"ר רפאל פנחסי
הצבענו, וסעיף 1 התקבל. אני מקריא את סעיף 2;

"תיקון 2. בסעיף 13א1 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא;

סעיף "(א1) (1) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חבר הכנסת המכהן שלא

13א1 בתמורה כיושב ראש נבחר של גוף ציבורי שהוא אחד מאלה;

(א) ההסתדרות הכללית החדשה;

(ב) הסתדרות העובדים הלאומית.

(2) לענין זה, "תמורה" - תמורה כספית אן תמורה חמרית אחרת,

לרבות העמדת משרד ושרותי משרד לרשות חבר הכנסת לצרכיו

הפרטיים."

מי בעד הסעיף הזה?

הצבעה

בעד - 8

נגד - 5

נמנעים - 1

סעיף 2 התקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
סעיף 2 התקבל. יש כאן שתי תוספות שמציע חבר הכנסת מאיר שטרית.
חגי מירום
מה עם אדוני?
היו"ר רפאל פנחסי
נמנעתי.
היו"ר רפאל פנחסי
כשיש חוצץ ברור, צריך להיות נייטרלי כל הזמן. יש שתי הסתייגויות של חבר

הכנסת מאיר שטרית ושל חבר הכנסת רומן ברונפמן. קודם ישמיע אותה חבר הכנסת מאיר

שטרית, כשלמעשה, היועץ המשפטי ניסח אותה. מר צבי ענבר יקרא את ההסתייגות של

חבר הכנסת מאיר שטרית.
צבי ענבר
ההצעה של חבר הכנסת מאיר שטרית שתהפוך להסתייגות רק אם הוועדה תדחה אותה
היו"ר רפאל פנחסי
לא תדחה, תקבל אותה.
מאיר שטרית
אם היא תקבל, לא תהיה הסתייגות.
צבי ענבר
זאת לא הסתייגות, זאת הצעה.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה צודק, הצעת חבר הכנסת מאיר שטרית.
צבי ענבר
אחרי סעיף 16 לחוק העקרי יבוא: "נוקשות סעיפים 17: (א) אין לשנות סעיף 13א או סעיף 13א1 אלא ברוב של חברי הכנסת." המדובר

הוא לגבי העתיד.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא רוצה "לנעול את הדלת" של כל ההצעות האחרות.
צבי ענבר
"(ב) הרוב האמור יהיה דרוש להחלטת מליאת הכנסת בקריאה הראשונה, בקריאה

השנייה ובקריאה השלישית.

(ג) לעניין סעיף זה שינוי בין מפורש ובין משתמע".
היו"ר רפאל פנחסי
גם חוק אחר אי אפשר להגיש.
יונה יהב
אולי קונספציה אחרת - - -
מאיר שטרית
אז יהיו 61.
יונה יהב
לא הגיוני.
חגי מירום
קשה מאד.
מאיר שטרית
חבר הכנסת חגי מירום, הרעיון הוא למנוע פריצה בעתיד.
היו"ר רפאל פנחסי
אם יהיה רוב, יתקבל, ואם לא יהיה רוב, זה יעבור להסתייגות.
חגי מירום
לא ראיתי את זה, אני לא יודע מה אומר סעיף 16. גם להצביע נגד זה לא פשוט,

שלא כל יום ישנו את החוק הזה, אבל מצד שני הנוקשות היא כזו - - -

חבר הכנסת מאיר שטרית, למה אתה ממהר?
מאיר שטרית
כדי שיהיה בתוך החוק, כי אתם מעבירים חוק, שיעבור בחוק. למה זה לא פשוט?

אתה רוצה לפתוח את זה שוב?
היו"ר רפאל פנחסי
קודם הודעתי שהישיבה נמשכת וזה עלה במהלך הדיון, היה דיון וההצבעות הן

כרגע, ואין דיון על הנושא הזה.
חגי מירום
אבל צריך לחשוב על הנוקשות.
מאיר שטרית
מה יש לחשוב? אנחנו רוצים ליצור נוקשות.
צבי ענבר
לדעתי, חברי הוועדה יכלו להבין שההצבעה היא הצבעה על הסעיפים העיקריים

כעת - -
היו"ר רפאל פנחסי
לא, על כל החוק, הודעתי שאני הולך להמשיך לדון על החוק.
צבי ענבר
אבל בכל זאת, כיוון שהיעדרותם היתה תוך הבנה מלאה שהדיון הוא דיון להבי

העקרון, להבי הבעיה העיקרית, ופה יש סעיף חדש.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת שטרית אמר שהוא יגיש אלף הסתייגויות, אז ידעו שיהיו כאן נושאים

שיעלו .
צבי ענבר
לדעתי, עדיף לאפשר דיון .
היו"ר רפאל פנחסי
לא, אני לא פותח דיון , עכשיו אני עובר להצבעות.
חגי מירום
אבל אדוני היועץ המשפטי, לגופו של עניין , איך אתה רואה את זה? האם זוהי

לא נוקשות יתר?
פיני בדש
חוק יסוד?
צבי ענבר
לגופו של עניין, נתתי הסבר ארוך קודם בוועדה על דעתי לגבי הנושא של 61

חברי כנסת. אמרתי שעל פי סעיף 25 לחוק יסוד הכנסת: "הכנסת תחליט ברוב דעות של

הממשתתפים בהצבעה שהנמנעים אינם באים במניין המשתתפים בהצבעה. סדרי ההצבעה

ייקבעו בתקנון, והכל כשאין בחוק הוראה אחרת לעניין זה", כלומר, בחוק ניתן

לקבוע שהרוב יהיה לא של הממשתפים בהצבעה, אלא רוב של חברי הכנסת.
מאיר שטרית
חברת הכנסת דליה איציק, האם את בעד לפתוח את זה לאנשים נוספים?
צבי ענבר
אמרתי גם שבנושא הזה מקובלת עליי עמדתו של השופט מיכאל חשין , שבעצם הכלל

היה צריך להיות שכל הצבעה בכנסת מתקבלת ברוב חברי הכנסת, וזו הדמוקרטיה, אז

עשו ''הנחה'' ואמרו יוצא מהכלל שאין צורך ברוב של חברי הכנסת, אלא מספיק רוב של

הממשתתפים בהצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
2 מול 1 כשמחייבים רוב של 61 חברי כנסת, איפה ההגיון בזה?
צבי ענבר
אבל בסך הכל, הורישה שרוב חברי הכנסת יקבלו החלט!-., היא דרישה לדעתי
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לקבל את הצעתו של חבר הכנסת מאיר שטרית?
היו"ר רפאל פנחסי
נעמיד את זה להצבעה. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת ברונפמן?

הצבעה

בעד - 5

נגד - 5

נמנע - 1

הצעתו של חבר הכנסת רומן ברונפמן נפלה.
מאיר שטרית
חבר הכנסת רפאל פנחסי, גם אתה מצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא מצביע. 5 בעד ו-5 נגד, ההצעה נפלה.
צבי ענבר
גרסה א' וגרסה ב'. 5 בעד ו-5 נגד, יש שתי גרסאות בוועדה. ברגע שיש מספר

שווה לשני הצדדים. זו גרסה א' וגרסה ב'.

נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
אני יכול לצרף את קולי אל ההצבעה?
מאיר שטרית
כן. היו"ר רפאל פנחסי: אז אני מצרף את קולי נגד הצעת חבר הכנסת רומן ברונפמן.
חגי מירום
אני רוצה לבקש בקשה, ואני מתאר לעצמי שיהיו לכך מצטרפים, אני רוצה

להסתייג לשם החוק.
מאיר שטרית
מבקשים רביזיה על הכל.
חגי מירום
אני רוצה להסתייג לשם החוק ולכתוב: "חוק חסינות חברי הכנסת זכויותיהם

וחובתיהם (תיקון מס' 20), מנהיגי עובדים.
תמר גוז'נסקי
אני גם מבקשת להצטרף להסתייגות.
חיים אורון
גם אני.
מאיר שטרית
יש אלפי הסתייגויות.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותיי, יש רביזיה על ההצבעות.
חגי מירום
מתי? עוד כמה דקות?
מאיר שטרית
בשבוע הבא. היו"ר רפאל פנחסי:

לא, מחר.
חגי מירום
בשבוע הבא.
מאיר שטרית
כן,
היו"ר רפאל פנחסי
מחר אודיע לך.
מאיר שטרית
אני מבקש שתתן לי זמן עד יום שני או שלישי להסתייגות.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:55

קוד המקור של הנתונים