ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/01/1998

קביעת סדרי הדיון בוועדת בנושא כהונת חבר הכנסת רפאל פנחסי כיושב ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקן-פרוטוקול מס' 128

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ג בטבת התשנ"ח (21 בינואר 1998). שעה 30;08

נכחו;

הגרי הוועדה; רחבעם זאבי - היו"ר הזמני

חיים אורון

נעמי בלומנטל

שבח וייס

עבד אלמאלכ דהאמשה

אחמד סעד

מוזמנים; חבר הכנסת נסים דחן

אריה חאן - מזכיר חכנסת

גבי שושנח כרם - סגנית מזכיר חכנסת

דוד לב - סגן מזכיר חכנסת

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; חנח אלטמן
סדר-היום
קביעת סדרי חדיון בוועדה בנושא כהונת חבר חכנסת רפאל פנחסי

כיושב ראש הוועדה.קביעת סדרי הדיון בוועדת בנושא כהונת חבר הכנסת רפאל פנחסי כיושב ראש הוועדה

היו"ר רחבעם זאבי;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת שמתכנסת בנושא כהונת הבר

הכנסת רפאל פנחסי כיושב ראש הוועדה.

אתמול הציע יושב ראש הכנסת לוועדה לבהור בי כיושב ראש זמני של הוועדה רק

לצורך הנושא הזה, הוועדה אישרה את המינוי והרי אנחנו יושבים בישיבה הראשונה.

הישיבה הזאת, הבוקר, מוקדשת לסיכום ולהצגת סדרי הדיון של הוועדה. ניפגש בפעם

השנייה, בישיבה מס' 2 בנושא הזה, בשבוע הבא, ביום רביעי, בשעה 08:30, כלומר בדיוק

כמו היום ואילו אחר כך תהיה הפסקה של שבוע בגלל נסיעתנו במשלחת לטורקיה. נחדש את

ישיבות הוועדה שבוע לאחר מכן, ביום ובשעה שמנהלת הוועדה תודיע על כך לחברי

הוועדה.
התכנים של ישיבות הוועדה
היום נדבר על ההצגה של סדרי הדיונים. הישיבה הבאה

תוקדש לשמיעת הטיעונים של 5 גורמים: 1 - העותרת בבג"ץ האחרון, התנועה למען איכות

השלטון, ובתום דבריי יפרט על כך היועץ המשפטי של הכנסת; 2 - אם פרקליטת המדינה

תרצה לומר את דבריה - היא מוזמנת לישיבה הבאה ואנחנו נתכבד לשמוע אותה; 3 - אם

חבר הכנסת יוסי שריד, שהיה אחד העותרים בעתירה הקודמת, ירצה להשמיע את דבריו -

הוא יוזמן לישיבה הבאה וגם על כך יפרט עורך דין ענבר; 4 - חבר הכנסת פנחסי ו/או

עורך דינו, הם יחליטו איך הם יציגו את עצמם, אחר כך תהיינה שאלות שאלתיות של חברי

הכנסת אל הטוענים.
שבח וייס
חבר הכנסת זאבי, כל אחד שיבוא - כבר לא יבוא פעם שנייה. זאת אומרת שבכל

ישיבה אנחנו נשאל שאלות, נכון?
צבי ענבר
הם לא יבואו אחרי הפעם הראשונה. הם יבואו אך ורק בפעם הראשונה.
שבה וייס
נניח שפרקליטת המדינה תבוא - כמובן שאנחנו נשאל אותה שאלות
צבי ענבר
הכוונה היא לשאלות שאלתיות ולא לכך שכל חבר כנסת ירצה על מה שהוא חושב
היו"ר רחבעם זאבי
זה לא הדיון - - -
צבי ענבר
תישאול.
היו"ר רחבעם זאבי
הדיון ייתקיים בישיבה מסי 3. בישיבה מסי 2 תהיה הצגת הטיעונים, ויישאלו

שאלות מצד חברי הכנסת אל הטוענים.חומר רקע הוכן והוא מונח בפניכם בתיקים שנמצאים על שולחן הוועדה, בשונה

מהתיקים הרגילים שמונחים בדרך כלל על השולחן. מנהלת הוועדה תדאג לכך שחברי

הוועדה שאינם נמצאים כאן היום, יוכלו לעיין בהם.

אני רוצה להודות גם ליועץ המשפטי, שבהתראה קצרה, מאתמול בצהרים עד הבוקר, טרח

להכין את החומר יחד עם מנהלת הוועדה, אתי, יחד עם סגל בית הדפוס שלנו שעשה את

העבודה בדחיפות רבה והגיש לנו את התיק, דבר שהיינו סקפטיים לגביו אתמול.

הכללים המוצעים לעבודת הוועדה הם אלה: מי שיתחיל להיות נציג בוועדה בישיבה

הבאה שתתקיים ב-28 בחודש, ישיבה מסי 2, לא יוכל להתחלף עם חבר כנסת אחר מסיבה

מובנת. היו לנו מקרים לא זהים אבל דומים בכנסת הקודמת שבהם בית המשפט העליון

העיר לנו על חילופין, כמדומני --

צבי ענבר;

לא היתה הערה - - -

שבח וייס;

ההחלטה התקבלה בכנסת השתים עשרה או בכנסת האחת עשרה ואז החלטנו שבתהליך כזה,

מעין שיפוטי, ההגינות מחייבת

צבי ענבר;

הפרקטיקה של הדיון בוועדה זכתה לברכת בית המשפט.

היו"ר רחבעם זאבי;

כדי לעמוד באותו עיקרון, גם חבר ועדה שיש מניעה להשתתפותו - מותר לסיעתו

לשלוח חבר אחר במקומו אבל הסיעות לא תחלפנה מראש את הנציגים. חברי הוועדה הם

הפורום שידון בנושא הזה אבל אם לחבר יש סיבה כזאת או אחרת שהוא לא יוכל ללוות את

עבודת הוועדה, סיבה אישית או צורך להפסיק להיות נוכח בישיבות הוועדה בשל נסיעה

לחוץ לארץ או משהו דומה, כאמור לא הסיעות תקבענה את הנציג אלא הנציגים שהם

הנציגים הקבועים בוועדה. חבר שלא יוכל להשתתף בישיבות של הוועדה, מהסיבות שמניתי

או מכל סיבה אחרת, - הסיעה תחליף אותו מההתחלה עד הסוף.

שבח וייס;

אם, לדוגמה, בשבוע הבא אני לא אוכל להשתתף בישיבת הוועדה?

היו"ר רחבעם זאבי;

תקרא את הפרוטוקול, ואני אעמוד על הדברים האלה מיד. מי שיעדר מישיבה -

י יתבקש לקרוא את הפרוטוקול, ואנחנו נדאג לפיענוח הפרוטוקולים, הדפסתם והנחתם

לעיון בפני חברי הוועדה מיד עם סיום הישיבות.

שבח וייס;

אם לא תגיש אי אמון - בשבוע הבא אני לא אהיה כאן.

היו"ר רחבעם זאבי;

מי שיעדר מאחת הישיבות - תחול עליו חובה לקרוא את הפרוטוקול. זה כלל שני.

כפי שכבר ציינתי, אנחנו נדאג לכך שהפרוטוקול יפוענח במהירות ויונח לעי ונכם.פומביות הישיבות. אני מציע שיזו ועדה תסכים לכך שרק הישיבה שמתקיימת היום

והישיבה הבאה, ישיבה מסי 2, שבה הטוענים יגידו את מה שיש להם לומר - תהיינה

פומביות. כל הישיבות שתתקיימנה לאחר מכן, מישיבה מס' 3 ואילך, תהיינה רק

בהשתתפות חברי הוועדה שיגידו את דעתם בחופשיות ובלי לחץ של השיפה לתקשורת.

שתי הישיבות הראשונות, של היום שלא כל כך עניינה את התקשורת, אני מניח

שלישיבה הבאה שתתקיים ביום רביעי הבא היא כן תבוא - דבר זה טעון את אישור הוועדה,

זאת איננה הסמכות שלי - - -

שבח וייס;

אם תקיים את הישיבה בשעה שמונה בבוקר - הם לא יבואו.

היו"ר רחבעם זאבי;

התקשורת היתה הבוקר בבניין כבר בשעה שמונה. היא לא כל כך ערה לישיבה הזאת

ואני מבין אותה. זאת ישיבה טכנית. את הישיבה של שבוע הבא לא תהיה לנו ברירה אלא

לקיים באותה שעה כיוון שלאחר מכן חלק מהחברים ייצא לסיור בבקעת הירדן, דבר שנקבע

חודשיים מראש.

אני מעביר את רשות הדיבור לשאלות ולהערות החברים. רשות הדיבור לחבר הכנסת

נסים דהן, בבקשה.

ניסים דהן;

אדוני היושב ראש, ראשית אני מודיע שאני מחליף את חבר הכנסת פנחסי ואני מקווה

מאד שאני אהיה חבר כנסת קבוע בישיבותיה של הוועדה בנושא הזה

היו"ר רחבעם זאבי;

לא מקווה אלא חייב.

חיים אורון;

אני מבקש לשאול מדוע הדיון הזה הוא מעין שיפוטי?

ניסים דהן;

זאת שאלה שגם אני ביקשתי לשאול אותה.

חיים אורון;

אני מבקש שהיועץ המשפטי יסביר לנו מדוע הדיון הזה הוא מעין שיפוטי?

היו"ר רחבעם זאבי;

עוד מעט הוא ייתן עוד השלמות לדבריי. אולי, באמת, לפני השאלות וההערות של

חברי הכנסת נאפשר למר ענבר לדבר? בבקשה.

צבי ענבר;

הדיון הוא לא בדיוק מעין שיפוטי מפני שהוועדה איננה נדרשת להחליט בעניין כמו

הסרת חסינות. יחד עם זה הדיון נחשב רגיש ביותר. הוא דיון בו ועדת הכנסת נדרשת

להחליט בעניינו של חבר כנסת שהורשע בעבירה, הוועדה צריכה לקבל הכרעה ערכית חשובה

מאד מאד לכן אף שאין הכרח בכך מבחינה משפטית, בכל זאת מן הראוי שהוועדה תקבעהסדרים כאלה שיבטיחו שבאמת כל אחד מחבריה יקבל החלטה ללא השפעות זרות, הוא יישתתף

בכל הישיבות, אם לא - הוא ייקרא את הפרוטוקולים ולא ייקרה, באמצע, שאם הוא יגבש

דעה מסויימת - סיעתו תחליף אותו בחבר אחר שאולי לא יהיה בקיא בחומר. הכוונה היא

לכך שכל אחד מחברי הוועדה יוכל להחליט על סמך מיטב שיפוטו. זה עניין- אחד.

כדי למנוע שאלות נוספות אני מבקש להרחיב את היריעה - - -

ניסים דהן;

אדוני היושב ראש, אולי בכל זאת השאלה שאני רוצה לשאול - -

היו"ר רחבעם זאבי;

אני מבקש אותך לאפשר למר ענבר להציג את הדברים הכלליים יאחר כך נעבור מן הכלל

אל הפרט.

צבי ענבר;

כמובן שהוועדה היא זאת שתקבע את סדרי עבודתה. זאת הצעתו של יושב ראש הוועדה

שאני תומך בה כי היא מבטיחה את הדיון הכי מסודר שיכול להיות.

ברצוני להשמיע מספר מילים לגבי העתירה הראשונה. תחילה היתה עתירה של חבר

הכנסת שריד ושל סיעת מרצ - ישראל הדמוקרטית ר"ץ מפ"ם שינוי בבג"ץ 4721/96. החומר

הזה לא נמצא בתיק שהונח על שולחנכם - -

היו"ר רחבעם זאבי;

אם תרצו לראות אותו - לא תהיה כל בעיה.

צבי ענבר;

באותו עניין הכנסת טענה שהעתירה מוגשת מוקדם מדיי וכי קודם יש לתת לה את

האפשרות להחליט.

ביום 9 ביולי 1996 בית המשפט העליון החליט ואמר בין היתר כי שאלת בחירתו של

חבר הכנסת פנחסי כיושב ראש ועדת הכנסת מצויה, עתה, בפני ועדת הכנסת, זאת טרם

סיימה את דיוניה וטרם החליטה בדבר. בנסיבות אלה מן הראוי כי נמתין להחלטת הכנסת

ולא נכריע בסוגייה שהוצגה בפנינו בטרם תגיע ועדת הכנסת לידי החלטה סופית בעניין

זה. מטעם זה, מבלי להיכנס לפרטי העניין ומבלי להביע כל עמדה בשאלות המשפטיות

שהועלו בתביעה - אנו דוחים המשך דיון בעתירה עד לאחר החלטתה הסופית של ועדת

הכנסת.

ועדת הכנסת קיבלה החלטה ב-22 ביולי 1996. היא החליטה כי חבר הכנסת רפאל

פנחסי יכהן כיושב ראש זמני של ועדת הכנסת בכפוף לאותם סייגים שהוא נטל על עצמו

בכל הקשור לניהול דיונים לבקשות היועץ המשפטי לממשלה לנטילת חסינות מחברי הכנסת

וזאת עד להחלטה בדבר בקשתו המחודשת של היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות מחבר

הכנסת פנחסי.

ועדת הכנסת תשוב ותדון בנושא בהתאם לסעיף 2 להצעה שנתקבלה בדבר תגובות הכנסת

להגשת כתבי אישום ועבירות שיש עמן קלון ולא יאוחר מאשר בתום חצי שנה מיום קבלתה

של החלטה זו.

החלטתה זו של ועדת הכנסת נמסרה לבית המשפט העליון, ההליכים הופסקו ולמה שקרה

לאחר מכן הי-ו, בעצם, שני מישורים; האחד - היועץ המשפטי לממשלה חידש את עתירתו,

את בקשתו לכנסת, ליטול את החסינות מחבר הכנסת פנחסי. החסינות אכן ניטלה. חבר

הכנסת פנחסי הועמד לדין, הורשע על פי הודאתו, נדון לעונש מאסר על תנאי ולקנס,

וההליכים המשפטיים נגדו הסתיימו. זה, כאמור, המישור האחד.המישור השני. הוקמה ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט,

שעסקה בהצעות חקיקה נרחבות למדי משום שאם רוצים להסדיר את הסוגייה - חייבים

להתייחס לא רק לתפקיד של יושב ראש ועדה בכנסת אלא יש צורך להתייחס גם לתפקיד יושב

ראש הכנסת, סגני יושב ראש הכנסת, נציגי הכנסת בוועדה למינוי שופטים - - -
שבח וייס
מועמדים לסגנות יושב ראש - - -

צבי ענבר;

ודאי. חבר הכנסת וייס, כאשר אני אומר יושב ראש וסגנים אני מתכוון גם

למועמדויות לכל התפקידים האלה. בכל ההקשרים האלה נבדקו כמה שלבים ואפילו חברות

בוועדת האתיקה, גם על הסוגייה הזאת הוועדה נתנה דעתה.

הוועדה הכינה, ראשית, הצעת חוק לתיקון חוק יסוד; הכנסת, ההצעה כבר עברה קריאה

שנייה וקריאה שלישית

שבח וייס;

מה היא אומרת?

צבי ענבר;

זאת הצעה שקובעת את המסגרת - - -

היו"ר רחבעם זאבי;

אני מציע שתפרט את הדברים האלה בישיבה הבאה שנקיים.

שבח וייס;

זה חשוב מאד כיוון שאולי זה יחסוך את כל הדיון.

צבי ענבר;

על כל פנים מדובר על הצעה שנותנת את התשתית, שאומרת שהכנסת רשאית, בתקנונה,

לקבוע סייגים לבהירתו של חבר כנסת לכהונת יושב ראש הכנסת או סגן יושב ראש הכנסת,

בעיקרון. הכנסת רשאית, בהחלטה של רוב חבריה, להשעות מכהונתו את יושב ראש הכנסת.

אלה דברים שלא היו עד עכשיו, וכו'. זה חוק יסוד; הכנסת, תיקון מס' 24, התשנ"ז.

לאחר מכן הוכנו מספר הצעות חוק בכל הסוגיות שדיברתי עליהן והן, אפילו, הונחו

על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית אלא שאז יושב ראש הכנסת, כיוון

שהוועדה המשותפת לא שמעה את דעתו, ביקש שהוועדה, קודם שתניה את ההצעה על שולחן

הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, תקיים עוד ישיבה בנוכחותו אלא שחבר הכנסת

מיכאל איתן הפך להיות שר וכתוצאה מכך חל נתק. אנחנו מחכים למינויו של יושב ראש

חדש, משותף, אבל גם אז החקיקה הזאת כבר הושלמה והיא תרוץ.

דבר שלישי, כאן אני מגיע לחומר שמונח בפניכם, זאת הצעה לתיקון תקנון הכנסת.

למה תקנון ומדוע לא חוק? כי כל הנושא של בחירת יושב ראש ועדה מצוי אך ורק בתקנון

ולזה אתייחס בבוא העת, כשנגיע לדיון לגופו של עניין. אינני רוצה להיכנס, כרגע,

לטיבו של החומר הזה.לאחר תום ההליכים ובטרם היה סיפק בידי הוועדה להתכנס ולדון בסוגייה של המשך

כהונתו של הבר הכנסת פנחסי או אי המשך כהונתו, התנועה למען איכות השלטון פנתה

בעתירה לבג"ץ. עתירתה הראשונה היתה, בכלל, כנגד עסקת הטיעון, ומדוע שהיועץ

המשפטי לממשלה לא יערער על פסק הדין אשר ניתן, על גזר הדין- - -
היו"ר רחבעם זאבי
זה לא עסקנו.

צבי ענבר;

לאחר מכן הוגשה בקשה לתקן את העתירה - -

ניסים דהן;

והיא נדחתה. השופטים רמזו להם שאם זאת כל העתירה - היא תידחה.

חיים אורון;

רבותיי, אנחנו נכנסים, ממש, לתוך העניין.

צבי ענבר;

בית המשפט העליון דחה את העתירה וכל מה שנוגע לגזר הדין והשאיר רק את הראש

האחד שאמר שקודם כל זה עניינה של הכנסת עצמה, לכן הוועדה הזאת מתכנסת, כי הנושא

הזה תלוי ועומד, כרגע, בפני בית המשפט העליון ואין ספק שהוא יחזור ויזדקק לו

בנסיבות מסויימות. אם הוועדה תקבל החלטה מסויימת - זה יחזור, ואם הוועדה תקבל

החלטה אחרת - זה לא יחזור. אבל זאת הסיבה מדוע הוועדה הזאת יושבת ומדוע אנחנו

משתדלים להקפיד על נוחלים די מדוקדקים. הכל יעמוד תחת עינו הפקוחה של בית המשפט

העליון שייתן דעתו פחות או יותר לשני נושאים עיקריים; 1 - לגופו; 2 - להליכים.

אתם יודעים שלפעמים בג"ץ מתערב כאשר ההליכים, לדעתו, לא היו תקינים ולאו דווקה

למהות ההחלטה.

בתיק שהונח בפניכם יש הרבה חומר שנוגע רק לבקשות של התנועה למען איכות

השלטון, דבר שנובע, בין היתר, מכך שהתנועה צרפה, כנספחים, את כל החומר הקודם.

היה קל לנו לצלם אותו כמות שהוא ולהגיד שהחומר מונח בפניכם. יש, בנוסף לכך, מסמך

נוסף שאני מסב את תשומת ליבכם אליו עוד לפני התחלת הדיונים בשבוע הבא - המסמך

שאני הכנתי לוועדת הכנסת ב-15 ביולי 1996 ובו התייחסתי לסוגייה ונתתי רקע קודם.

עד כאן לשאלות מדוע הוועדה יושבת, ומה החומר שמצוי בתיק שלפניכם.

היו"ר רחבעם זאבי;

תודה. רשות הדיבור להבר הכנסת דהן.
ניסים דהן
הייתי באמצע דבריי כאשר הם הופסקו ובאמת תיארתי לעצמי שלא אקבל תשובה לשאלה

המרכזית שעמדתי לשאול.

אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אינני מבין למה אנחנו צריכים להזמין לכאן

את כל הגורמים שאדוני ציין? לפי דעתי היינו צריכים לשמוע את התנועה למען איכות

השלטון שכן בעקבות העתירה שהיא הגישה התיק התגלגל אלינו בחזרה, לשמוע את נציגו של

חבר הכנסת פנחסי או את הבר הכנסת פנחסי עצמו, ולנהל דיון בתוכנו. העניין הוא לאאשמתו של חבר הכנסת פנחסי כיוון שאשמתו הוכחה בבית המשפט אלא השאלה האם עקב

האשמתו, בנסיבות שגרמו להאשמתו, הוא יכול להמשיך לכהן כיושב ראש זמני, קבוע, של

ועדת הכנסת? על זה צריך להיות הדיון.

לשמוע את פרקליטת המדינה או את חבר הכנסת שריד, כל הכבוד לו, שבעתירה קודמת

הוא היה שותף ולא בעתירה הנוכחית, - איננו רלוונטי לדיון.

היו"ר רחבעם זאבי;

שני הגורמים שאתה מערער על הזמנתם הם: 1 - חבר הכנסת שריד שהיה אחד העותרים

בעתירה הראשונה; 2 - פרקליטת המדינה. אם נרצה ואם לא נרצה - הדברים שלשניהם יש

לומר לנו יובהרו בהמשך. אנחנו נזמין אותם אלינו במקום שהדבר יעשה בצורה משובשת,

בזיג זאגים, שכן איננו כופים את הזמנתם לכאן אלא מזמינים אותם. אם רצונם לבוא -

הם יבואו ויגידו מה שיש להם לומר. אבל אם רצונם לבוא ואנחנו לא נזמין אותם - הם

יופיעו יותר מאוחר או שמישהו מתוך הוועדה יגיד שצריך להזמין אותם. בהקשר הזה של

הדברים מן הראוי לציין כי הצדק צריך גם להיראות, לא רק להיעשות.

אם יש ליושב ראש סיעה חשובה בכנסת, סיעת מרצ, מה להגיד בנושא הזה, הדבר יעשה

לא רק באמצעות החבר שלו בוועדה אלא באמצעות ראש הסיעה. אם הוא רוצה לבוא ולהגיד

- שיגיד את שלו, כנ"ל ולא פחות חשוב זאת השתתפותה של פרקליטת המדינה. אנחנו

יכולים להתחמק או להשתמט מהזמנתם - אבל - - -

שבח וייס;

איננו יכולים, כי נניח שנחליט, כוועדה, שחבר הכנסת פנחסי יכול להיות יושב ראש

הוועדה - ייפנו לבג"ץ, ובג"ץ לא נתן את הדין אלא אמר שקודם כל אנחנו נדון ואחר כך

אם הוא יישאל - הוא י ישפוט את החלטתנו.

היו"ר רחבעם זאבי;

חבר הכנסת וייס אומר; אם נחליט, אבל הרי איננו יודעים, עדיין, מה נחליט.

מכל מקום מה שלא נחליט - נצטרך להיות שלמים עם עצמנו כדי להראות לציבור ולערכאות

המשפטיות שאכן שמענו כל מה שיש לשמוע מהגורמים האלה ולפני שדנים
חיים אורון
אני רוצה לחסוך לנו קטע מסויים כי אני רואה הבדל גדול בין חבר הכנסת יוסי

שריד, יושב ראש מפלגתי, ובין עדנה ארבל. אני מקבל את ההצעה שהוועדה תקבל על עצמה

דפוסי דיון רציניים מאד בתחום חזה אבל הייתי רוצה שנוריד מעלינו את המושג של:

ישיבה מעין שיפוטית, אלא אם כן אנחנו חייבים לעשות זאת, והיועץ המשפטי יגיד לנו

זאת. אם איננו חייבים - הרצון של הוועדה לדון בנושא כל כך רגיש ורציני ברצינות

וברגישות - במקומו. אבל האווירה המעין שיפוטית, שמחייבת כללים שאני אפילו לא

יודע אילו הם, זה משחו אחר. ועדת הכנסת דנה על פי מיטב שיפוטה במה שהיא חייבת

לדון גם על פי מה שבית המשפט העליון אמר וגם על פי הצורך לבחור יושב ראש לוועדה.

בהקשר הזה של הדברים אני אומר שיהיה נכון להזמין את עדנה ארבל ואת האגודה

למען איכות השלטון. היות ואני לא רואה בזה הליך משפטי אני סבור שהוועדה תעשה

נכון אם, ביוזמתה, היא תזמין את שני הגורמים, ואת כל השאר נשאיר על פי התפתחות

הדיון.
צבי ענבר
מה פירוש המילים: כל השאר?חיים אורון;

חברי כנסת אחרים ומעוניינים אחרים. אם תזמין את חבר הכנסת יוסי שריד והוא

לא יירצה לבוא - אז הוא כבר עשה מעשה. אם הוא רוצה לבוא - הוא עשה מעשה. בואו

נשאיר זאת. חבר הכנסת שריד יישמע ממני על הדיונים. יש הבדל מהותי בין זה שהוא

יוזמן ויגיד שהוא לא רוצה לבוא או אם הוא יגיד, אחרי שיוזמן, שיושבים בוועדה

נציגי כל הסיעות, כולל סיעת מרצ, והוא לא רוצה לבוא.

שבח וייס;

הגיוני.
היו"ר רחבעם זאבי
תודה. רשות הדיבור למר צבי ענבר.

צבי ענבר;

העתירה של חבר הכנסת שריד, מבחינה פורמלית, תלויה ועומדת. הוועדה איננה

יכולה להתעלם ממנה. כל ההליכים נפתחו- - -

שבח וייס;

יש עוד עתירה שלו שלא נדונה?
צבי ענבר
ודאי. דחו את הדיון בעתירה הזאת עד שוועדת הכנסת תסיים להחליט. הוועדה לא

יכולה להתעלם מזח שכל הדיונים שלה יסודם בעתירה הזאת.

מה ששייך לתנועת מרצ - התנועה מיוצגת בוועדה הזאת, אין בעיה מן הבחינה הזאת,

איננו צריכים להזמין את התנועה, אבל חבר הכנסת שריד, אישית, היה העותר, לכן

מוכרחים להודיע לו שהוועדה ממשיכה לדון בנושא ושאם הוא רוצה - שיבוא. איננו

יכולים להתעלם מכך שעתירתו תלויה ועומדת.

באשר לפרקליטת המדינה - - -

שבח וייס;

יש פה, כאילו, הרמת מסך. חבר הכנסת יוסי שריד - - -

צבי ענבר;

שמו מופיע על העתירה אישית לכן אי אפשר להתעלם ממנו.

באשר לפרקליטת המדינה - - -

ניסים דהן;

היא חתמה על הסכם טיעון.

צבי ענבר;

היא חתמה-על הסכם טיעון שהיא רוצה לשמור עליו.ניסים דהן;

אני לא רוצה שהיא תבוא לכאן - -

צבי ענבר;

מלכתחילה לא היתה כוונה להזמין אותה אבל היא הצהירה איזושהי הצהרה לעתונות

ויושב ראש הכנסת אמר שהוא לא רוצה שהיא תוציא הודעות לעתונות. אם יש לה מה לומר

לחברי הכנסת, שהיא תגיד להם זאת ישירות ולא באמצעות העתונות. לכן גם היא לא

נמצאת על תקן של מוזמנת לדיון אלא יודיעו לה שביום זה וזה הוועדה תקיים ישיבה,

היא לא רוצה לשמוע את דבריה מפי העתונות, לכן אם יש לה מה לומר לחברי הכנסת -

שתאמר להם זאת ישירות.

היו"ר רחבעם זאבי;

אני מבקש להדגיש שכל המוזמנים האחרים; האגודה לאיכות השלטון, חבר הכנסת שריד,

פרקליטת המדינה, - מוזמנים רק לישיבה מסי 2 שהוועדה תקיים. הם לא יהיו מוזמנים

לדיונים שבהם י ישתתפו רק חברי הוועדה הקבועים או מחליפיהם, כפי שיסוכם.

לראות את הזמנת הגורמים האחרים לישיבה מסי 2 של הוועדה כבעיה זה דבר לא נכון

לכן אנחנו צריכים לאשר את אשר הוצע ולהתייחס להסבריו של היועץ המשפטי שלנו מר צבי

ענבר.

רשות הדיבור למר אחמד סעד.

אחמד סעד;

אני מבקש, אם הדבר אפשרי, להקדים את המועד של הישיבה שנקבעה ליום רביעי, ליום

שלישי, כיוון שביום רביעי יש לנו חג כך שגם אני וגם חבר הכנסת דהאמשה לא נוכל

להשתתף בה.

היו"ר רחבעם זאבי;

לדחות את הישיבה בעוד שבוע - זה יהיה לא בסדר עם הבג"ץ. בשבוע שאחרי כן

גם יושב ראש הכנסת וגם אנכי לא נהיה זאת אומרת שנהיה חייבים לקיים את הישיבה הבאה

בשבוע הבא. ביום שלישי אני לא אהיה כי אנחנו יוצאים לסיור בבקעה שתואם חודשיים

מראש. ביום שני אי אפשר לקיים את הישיבה כך שנשאר רק יום רביעי.

מכל מקום בקשתו של חבר הכנסת סעד זוכה לאהדה ולתמיכה של כולנו כי אנחנו

מתחשבים בצרכים דתיים ובמחוייבויות דתיות. נעשה הכל אצל היושב ראש הזמני הקבוע

של הוועדה כדי שהישיבה השנייה שלנו תתקיים ביום שני - - -

ניסים דהן;

אפילו על חשבון ישיבות המליאה, עם קבלת רשות מיוחדת.

היו"ר רחבעם זאבי;

אם אין לחברי הוועדה הערות נוספות אני אסכם את חישיבה; א' - כיוון שלא היו

לחברים הערות לגבי פתיחת הדיון בשבוע הבא לתקשורת, אנחנו מאשרים את ההחלטה הזאת;בי - מנהלת הוועדה תודיע לכל חברי הוועדה הקבועים שלא היו נ וכהים בישיבה הזאת

על מה שסוכם כדי שהם וסיעותיהם לא יופתעו;

ג' - נבדוק את עצמנו לגבי בקשתו של חבר הכנסת סעד לקיים את הישיבה השנייה

שלנו ביום שני ולא ביום רביעי, כדי לענות על הדרישה של שני חברי הוועדה הקבועים

המוסלמים, להשתתף בה.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10

קוד המקור של הנתונים