ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/01/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 126

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כא' בטבת תשנ"ח. 19.1.98. שעת 11:30
נכחו
חברי הוועדה: ר' פנחסי- היו"ר

ש' וייס

רן כהן - מ"מ

א' האן - מזכיר הכנסת

מוזמנים: חה"כ ד' איציק

חה"כ א' פינס-פז

י' שופמן - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

ד' מסר - משרד המשפטים

ת' לומברוזו - נציבות מס הכנסה

אי יאיר - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת

סגנית מזכיר הכנסת: ש' כרם

סגן מזכיר הכנסת: ד' לב

היועץ המשפטי: צ' ענבר

מנהלת הוועדה: א' בן-יוסף

קצרנית: ט' רם
סדר היום
1. פניית יושב ראש ועדת הכלכלה וחברת הכנסת דליה איציק בדבר

העברת הצעת חוק לפיקוח על תעריפי חניה בחניונים לרכב -

מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה.

2. דיון מחודש בנושא הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בבעיית העובדים

הזרים.

3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על

הכנסה מהשכרת דירת מגורים)(הוראת שעה)(תיקון מסי 5), התשנ"ח-

1998.

1. פניית יושב ראש ועדת הכלכלה וחברת הכנסת דליה איציק בדבר

העברת הצעת חוק לפיקוח על תעריפי חניה בחניונים לרכב -

מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה
היו"ר ר' פנחסי
בוקר טוב, שבוע טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

מאחר שיושבת ראש ועדת המדע נמצאת איתנו, ניתן לה את הכבוד

להסביר את בקשתה.

חברת הכנסת דליה איציק, בבקשה.

ד' איציק;

בוקר טוב. אני מוכרחה לומר, אדוני היושב ראש, חברים, שזה

קצת תמוה בעיניי, מפני שאנחנו ניהלנו את הנושא במליאה, ולגמרי

במפתיע התחוור לי שממש בטעות אמר היושב ראש רפי אדרי: טוב,

בסדר, ולפי הציטוט: "היא תעבור לוועדה הכספים להכנה לקריאה

ראשונה".

ברור לחלוטין שהנושא קשור לוועדת הכלכלה, הוא נדון בוועדת

הכלכלה גם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הזו. הוא בהגדרה נושא

שקשור לוועדת הכלכלה. היתה כאן טעות, אנחנו מבקשים את האישור

שלך, שלכם, להעביר לוועדת הכלכלה.
היו"ר ר' פנחסי
בהחלט, אין לנו כאן בעיה, כל גם יושב ראש ועדת הכספים,

פנינו אליו לקבל את הסכמתו, ואכן הוא כותב: "היות ושר התחבורה

ביקש להפוך את הצעת החוק להצעה לסדר" - אני מבין שזו הצעה לסדר,

ולא הצעת חוק.

ד' איציק;

כן.
היו"ר ר' פנחסי
שתועבר לוועדת הכספים, לשמוע את עמדת ועדת הכספים בנדון.

די איציק;

לא, אבל היא תהיה הצעת חוק.
היו"ר ר' פנחסי
טעיתי. יושב ראש ועדת הכספים איננו מסכים. הוא כותב;

"אינני מסכים להעביר את ההצעה".

אני חושב שבנושא הזה חברת הכנסת דליה איציק צודקת, ואנחנו

נמליץ להעביר זאת לוועדת הכלכלה.
שי וייס
בוקר טוב.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת וייס, כדי שתדע על מה אנחנו מצביעים - יש לנו

פניה של יושב ראש ועדת הכלכלה וחברת הכנסת דליה איציק, שזו

הצעתה , לגבי נושא שעבר מן המליאה לוועדת הכספים, להעבירו לוועדת

הכלכלה.
ש' וייס
אני בעד הברת הכנסת דליה איציק.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד להעביר את ההצעה לסדר מוועדת הכספים לוועדת

הכלכלה?

הצבעה

בעד העברת הצעת החוק מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה - 3

נגד - אין

ההצעה להמליץ לכנסת לשנות החלטתה ולהעביר את הצעת חוק לפיקוח על

תעריפי חניה בחניונים לרכב, מוועדת הכספים לדיון בוועדת הכלכלה,

נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
הבקשה מתקבלת. אני מבין שאנחנו ממליצים למליאה ומצביעים

על כך, נכון?
ד' לב
כן.
ד' איציק
אני מאד מודה לך.

2. דיון מחודש בנושא הרכב הוועדה המיוחדת לדיון בבעיית

העובדים הזרים
א' פינס-פז
יושב ראש הוועדה. חבר הכנסת שטרית לא נמצא בארץ והוא

השושבין של כל נושא סעיף ב' - דיון בבעיית העובדים הזרים.
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו נדחה את זה, לא נעלה את הנושא היום. אני מודיע

לפרוטוקול שהנושא הזה נדחה לשבוע הבא.
אי פינס-פז
אני רוצה שתדע שעד רגע זה, למרות נסיונות, לא הצלחנו

לשבת. אתה זוכר את הסיכום שלך בישיבה הקודמת...
היו"ר ר' פנחסי
אמת. שצריכה להיות הידברות.
אי פינס-פז
בין חבר חכנסת שטרית, מקסים לוי לביני. לא היתה ישיבה

כזו, למרות נסיונות של חבר הכנסת מאיר שטרית לקיים אותה. אני

מציע להמתין עוד שבוע, אני חושב שזה ייעשה טוב לענין.
היו"ר ר' פנחסי
פנייתך מתקבלת בברכה.

כפי שהתבקשתי הן על ידי חבר כנסת אופיר פינס-פז והן על

ידי חבר הכנסת מקסים לוי, קיבלתי הסכמה של שניהם, שהם היו למעשה

המערערים, לדחות את הנושא לשבוע הבא עד שיחזור חבר הכנסת מאיר

שטרית שקיבל על עצמו לגשר בענין. חבר הכנסת מאיר שטרית נסע עם

ראש הממשלה להביא שלום למדינת ישראל.

3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על

הכנסה מהשכרת דירת מגורים)(הודאת שעה)(תיקון מסי 5).

התשנ"ה-1998

היו"ר ר' פנחסי;

ברשותכם, עד שיגיע הבר הכנסת חגי מירום בנושא הצעת החוק

שלו, אני רוצה לעבור לנושא מעט דחוף.

קיבלנו פניה ממזכיר הממשלה. יותר נכון, הוא פנה אל יושב

ראש הכנסת והיושב ראש הפנה זאת אלינו. יש הצעת חוק שהאוצר רוצה

להביא היום בדחיפות מאחר שתוקף חחוק ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮תם ב-31 בדצמבר 1997 - נושא

השכרת דירות, פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירות. מבקשים להאריך את

תוקף החוק הזה לשנה נוספת.
ש' וייס
מדוע אתם נזכרים תמיד ברגע האחרון?
היו"ר ר' פנחסי
כבר אמרתי זאת לא במסגרת הישיבה, מדוע הם נזכרים 19 יום

אחרי התאריך, אבל כנראה זה הנוהל של האוצר.
שי וייס
נציגת האוצר, אני רוצה להציע לכם עצה. אני אתמוך בזה, מה

אכפת לי? צריכים לעזור לאנשים.
היו"ר ר' פנחסי
אמרתי, שאם זה היה נגד האוצר, היינו קצת...
ש' וייס
אני לא משחק כאן משחקי יוקרה פרלמנטריים. אני יודע שחבדי

כנסת צריכים לקבל את החוק שבועיים מראש, ומעיינים בו ומעיינים

בו, מתעמקים בכך וקוראים בספריה.
היו"ר ר' פנחסי
כאן במקרה, זה חוק שלא צריך הרבה להתעמק בו.
ש' וייס
לא. הם מתעמקים בכל זאת. הספריה מלאה, אין מקום שם מרוב

מתעמקים.

יחד עם זאת, מבחינת הסדר הפרלמנטרי, תעשו לכם לוח -

ברצינות אני אומר - של כל החוקים שיש להם מועד. זה מאד פשוט.
די לב
לא צריך לוח. זה יכול להיות במחשב, ש"יקפוץ" להם במחשב

חודשיים קודם.
ש' וייס
הרי אני בטוח שזה לא רצון רע. פשוט עצה פרקטית תציעי

למנכ"ל המטרד או למישהו.

אני מוכן להעביר את זה.
היו"ר ר' פנחסי
האם את רוצה בכל זאת לתת דברי הסבר?
ת' לומברוזו
חשיבות ההחלטה כאן לפטור מחובת הנחה היא מאד רבה. הואיל

והחוק מאד חשוב לציבור, המצב הנוכחי הוא שהיום הנישומים, ציבור

המשכירים, צריכים להתחיל לשלם מס, כיון שהפטור לא חל, וחוסר

הבהירות שקיים היום בציבור הוא רב. טלפונים רבים מאד מגיעים

למשרדי האוצר, ולכן כמה שיותר מהר זה יגיע להצבעה בקריאה ראשונה

ולעבור את הליכי החקיקה, כן ייטב.
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו בהחלט חושבים שזה דחוף, אבל אני מצטרף לפנייתו של

חבר הכנסת וייס. אני לא מבין למה רוצים שרק הכנסת תזדרז, והאוצר

בעצמו לא עושה את מה שמוטל עליו. ידעתם שב-31 בדצמבר תוקף החזק

פג. למה צריך לחכות 20 יום אחרי ולבוא לכנסת מיד בחופזה, ורק

כאן צריכים להזדרז?

אנחנו נתמוך בזה, כי אנחנו לא רוצים להעניש את ציבור

האזרחים, אבל לדעתי צריך בקטע הזה להשתפר . זה לא היה חלק

מההצעות של חזק ההסדרים שנפל , זה לא היה חלק מנושא שהיה נעלם

ולא ידעו עליו. סך הכל ידעו על כך, אפשר היה לבוא במהלך דצמבר

ולהגיד שרוצים אזרכה.
ת' לומברוזו
להצעת ההזק קדמו דיונים זהתכתבויות במשרדי האזצר.
היו"ר ר' פנחסי
כן, קראנו על כך בעיתונים. את כל זה אפשר היה לעשות לפני

התאריך הקובע.

אני אומר שוב - אם לא היה כאן נושא שבו האזרחים משלמים את

מחיר ההמתנה, אני הייתי ממליץ לא לאשר את הפטור ולסחוב זאת

בכנסת כמה שיותר, שפעם אחת ולתמיד האוצר יידע שיש לו לוח זמנים

והוא צריך לעמוד בו.
ת' לומברוזו
לכל הפחות בנושא של מסים, אנחנו לא מגיעים לכאן חדשות

לבקרים, כך שההערה היא לא במקומה.
היו"ר ר' פנחסי
לפני כמה זמן היה לנו נושא של מסים, זהיתה בקשה לפטור.
ד' מסר
מה עם פטור מחובת הנחה בקריאה שניה ושלישית?
היו"ר ר' פנחסי
בכל הקריאות. אמרתי שאנחנו לא רוצים להעניש את האזרחים.
רו כהן
אדוני היושב ראש, האם יש סכנה אולי שהאזרחים בינתיים

ייפגעו מעניך האיחור?
ת' לומברו זו
אנחנו מבקשים שהתחולה תהיה רטרואקטיבית מה-1 בינואר.
די מסר
ומי ששילם והתנדב לגבי השבועיים הראשונים של ינואר מס

הכנסה, זה יוחזר לו.
רו כהו
ביוזמכתם?
די מסר
לפי הוראות החוק.
רו כהו
הוא יצטרך לדעת לממש את זכויותיו, או שאתם...
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד פטור מחובת הנחה של הצעת החוק בשלוש הקריאות?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

הבקשה להקדמת הדיון בהצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה

מהשכרת דירת מגורים)(הוראת שעה}(תיקון מסי 5), התשנ"ח-1998, בכל

הקריאות, נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה מוקדמת בשלוש הקריאות.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום. לצערי, יוזם ההצעה

אינו נוכח, ואני מתלבט אם להעלות אותה.

ש' וייס;

מה ההצעה ומי היוזם?
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת חגי מירום בנושא יועץ משפטי לכנסת. הוא ביקש

ממני לזרז את הצעת החוק, זה נמצא בסדר היום, ומשום מה הוא מצא

לנכון להיות אצל הנשיא.
שי וייס
הוא חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט?
דובר
כן.

שי וייס;

כל הוועדה הלכה.
היו"ר ר' פנחסי
חבר חכנסת וייס, מה המלצתך? אתה מצטרף לכך שצריך לחכות

לחבר הכנסת חגי מירום?

שי וייס;

כן. נחכה עד שחבר הכנסת חגי מירום יהיה.
היו"ר ר' פנחסי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים