ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 125

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. טו' בטבת תשנ"ח. 13.1.98. שעה 12:00

נכחו; חברי הוועדה: ר' פנחסי - היו"ר

ש' וייס - סגן יו"ר הכנסת

ח' אורון

ע' אלמלכ דהאמשה

ח' מירום

מ' לוי

מ' שטרית

א' האן - מזכיר הכנסת

מוזמנים: חה"כ א' אושעיה

חה"כ פ' בדש

חה"כ נ' בלומנטל

חה"כ ת' גוז'נסקי

חה"כ ד' טל

חה"כ רענן כהן

חה"כ י' כץ

חה"כ אי פורז

חה"כ א' פינס-פז

ס' קוגוט - משרד המשפטים

ג' רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

א' יאיר - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת

סגנית מזכיר הכנסת: ש' כרם

סגן מזכיר הכנסת: ד' לב

יועץ משפטי: צ' ענבר

מנהלת הוועדה: אי בן-יוסף

קצרנית: ט' רם
סדר-היום
1. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר

היום.

2. קביעת ועדות לדיון בהצעות הוק.

3. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - איסור עיסוק

נוסף), התשנ"ז-1997 - הצעת חבר הכנסת יוסי כץ - הכנה לקריאה שניה ושלישית.

1. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום
חיו"ר ר' פנחסי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. המערער הראשון הוא חבר הכנסת אהמד סעד,

בנושא "האחוז הנמוך של מסיימי תיכון בישראל". הוא נתן יפוי כח לחברת הכנסת תמר

גוזינסקי שתייצג אותו בנושא הערעור. בבקשה, חברת הכנסת תמר גוז'נסקי.

1. ערעורו של חבר הכנסת אחמד סעד, בנושא: "האחוז הנמוך של מסיימל תיכון

בישראל".
ת' גוז'נסקי
תודה רבה. מדינת לשראל מתפארת בשיעור הגבוה מאד של אקדמאים שישנם בקרב

האוכלוסיה שלה, בקרב כח האדם, אבל האמת צריכה להיאמר שהשיעור הגבוה הזה, בחלקו

הגדול, הגיע מוכן ומזומן למדינת ישראל עם התואר, ובעצם לא קיבל את התואר כאן.

לכן, אם אנחנו מסתכלים קדימה מבחינת התפתחותה של ישראל, הדבר המכרלע הוא

שיעור מסיימי התיכון בישראל. מסתבר שמבחינה זאת, אנחנו במקום ה-17 בעולם,

ובכלל לא מצטיינים. זאת אומרת שבטווח ארוך יש לנו כאן בעיה, ולכן הוגשה ההצעה

הזאת.
היו"ר ר' פנחסי
פשוט לא הבנתי למה הדחיפות לגבי מסיימי התיכון, אם חמישים שנה חיכו עם

זה, שצריך לאשר זאת כהצעה דחופה. הנושא חשוב, צריך להעלות אותו לדיון, אבל מה

הדחיפות של זה דווקא היום?
אי פינס-פז
היה מחקר שהתפרסם.
ת' גוז'נסקי
אתה גם יודע שבאוכלוסיות שונות, השיעור הוא נמוך עוד יותר.
היו"ר ר' פנחסי
זה שהנושא חשוב - אמרתי, אבל מה הדחיפות שזה צריך לעלות עכשיו? במהלך

עשרות שנים לא העלו את זה, פתאום היום.
עי אלמלכ דהאמשה
אנחנו עכשיו בראשית השנה, וזה הזמן המתאים לשנות דברים.

היו"ר ד' פנתסי;

חבר הכנסת שבח וייס אולי ירצה להחכים אותנו בהחלטת הנשיאות.
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
אני מציע בכל זאת זאת הנשיאות ייצג סגן יושב ראש הכנסת מאיר שטרית. אני

כל תזמן כאן בדילמה. יש הצעות שאני בנשיאות מצביע בעד, אנחנו לא מגלים מה,

וכאן פתאום אני צריך להצביע נגד. אני אתן את התשובה הטכנית הידועה - היו רק

חמש הצעות.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד להכיר את ההצעה כהצעה דחופה?

הצבעה

בעד עדעורו של חבר הכנסת אחמד סעד - 4

נגד - 0

עדעודו של חבד הכנסת אחמד סעד, בנושא: "האחוז הנמוך של מסיימי תיכון בישראל",

נתקבל.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה אושרה. חבדת הכנסת גוז'נסקי, את יכולה לבשר לו שהצלחת במשימה.

2. עדעודו של חבד הכנסת אופיר פינס-פז, בנושא: "התגבדות מקרי האלימות בבתי

הספד".
היו"ר ר' פנחסי
זה באמת מקדה דחוף. יש שלוש הצעות.
א' פינס-פז
אני רוצה לומד שבענין הזה, לפחות כפי שאני הבנתי, היו שני נושאים ולאחד

מכן הוחלט לפצל ביניהם. אני חושב שזה נושא שקשור במגיפה בבתי החינוך בישדאל,

ולכן אני מציע לאשד אותו כהצעה דחופה לסדר היום.
היו"ד ר' פנחסי
אני דוצה לשאול שאלה את חבד הכנסת וייס. אישדו שלוש הצעות בנושא איומים

על חייו של יושב-דאש אדגון המודים, עיצומי המודים - זה למעשה כמעט אחד מקביל

לשני. אי אפשד היה לאשד את הכל ביחד?
סגן יו"ד הכנסת ש' וייס
אישדו את הנושאים?
היו"ד די פנחסי
תדאו מה אישדו - סכסוך במעדכת החינוך...
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
סכסוך זה לא אלימות.
היו"ר ר' פנחסי
על סמך זה. הסכסוך שם בגלל האלימות.
ת' גוז'נסקי
אולי המזכיר יכול לחבר?
היו"ר ר' פנחסי
מאתר שלא נוכח כאן נציג הנשיאות, שרוצה לייצג...
סגו יו"ר הכנסת ש' וייס
אני מייצג. היו חמש הצעות אחרות.
ע' אלמלכ דהאמשה
המציע מסכים להתחבר עם האחרים.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד להכיר את ההצעה כהצעה דחופה?

הצבעה

בעד ערעורו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז - 4

נגד - 0

ערעורו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז, בנושא: "התגברות מקרי האלימות בבתי הספר",

נתקבל.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה אושרה. נצרף את ההצעות לאותן שלוש הצעות שישנן.

3. ערעורו של חבר הכנסת אברהם פזרז, בנושא: "כבישים עוקפים בדרום לבנון".
אי פורז
אדוני היושב ראש, היה פיגוע בדרום לבנון, שבו בכתבת טלוויזיה הראו שצלם

הטלוויזיה שנפצע, מצלמתו המשיכה לעבוד, בינתים אני מבין ששלומם של כל הארבעה

משתפר.

הסתבר שהמטען הונח בתוך סמטה בכפר, ואני שואל את השאלה - ללא השאלה אם

צריך להישאר בדרום לבנון או לא - מדוע אין לצה"ל כבישים עוקפים כדי למנוע מעבר

החיילים בתוך סמטאות של כפרים? אני חושב שהנושא הזה ראוי לדיון.
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
אם אנחנו עומדים לצאת, אתה חושב שצריך להשקיע בכבישים?
א' פורז
אני לא רואה שיוצאים. אם הייתי יודע שיוצאים מחר בבוקר, הייתי מוותר על

ההצעה.
היו"ר ר' פנחסי
יש בסך הכל הצעה אחת בנושא חזה. מי בעד להכיר את ההצעה כהצעה דחופה?

הצבעה

בעד ערעורו של הבר הכנסת אברהם פורז - 4

נגד - 0

ערעורו של חבר חכנסת אברהם פורז, בנושא: "כבישים עוקפים בדרום לבנון", נתקבל.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה אושרה.

2. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר ר' פנחסי
1. הצעת חוק מתן מידע על יכולת הפרעון של עוסק, התשנ"ח-1997, של חבר הכנסת

אברהם פורז - הכנה לקריאה שניה ושלישית.

נשמעו הצעות להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט, או

לוועדה משותפת כלכלה-חוקה חוק ומשפט.

איפה זה הוכן לקריאה ראשונה?
אי פורז
במקביל להצעה שלי, יש גם הצעת חוק ממשלתית שמטרתה לקבוע מי רשאי לעסוק

בתחום הזה. זה דבר שהולך ומתפתח בעולם לתת מידע על יכולת פרעון של עוסקים, על

קרדיט - אם פשטת את הרגל, אם השיקים שלך חוזרים, וכולי. לגבי שני החוקים - גם

ההצעה הממשלתית וגם ההצעה שלי, סיכמתי עם שר המשפטים שזה יעבור לוועדה משותפת

בהרכב ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הכלכלה, כשהיושב ראש יהיה מוועדת הכלכלה.
היו"ר ר' פנחסי
הרכיבו כבר את הוועדה המשותפת הזאת?
אי פורז
עכשיו צריך להרכיב אותה.
היו"ר ר' פנחסי
מי הכין את הצעת החוק שלך לקריאה ראשונה?
אי פורז
את ההצעה שלי הכינה ועדת הכלכלה, אבל הסיכום שלי עם שר המשפטים, ששני

החוקים יידונו בוועדה משותפת לכלכלה ולחוקה חוק ומשפט.
היו"ר ר' פנחסי
נשמע את היועץ המשפטי של הוועדה.

מה הממשלה ביקשה? לוועדת הכלכלה?
אי פורז
הממשלה ביקשה אותו דבר בדיוק - ועדה משותפת.
היו"ר ר' פנחסי
אז למה המליאה לא קיבלה החלטה? למה היא העבירה זאת לכאן?
א' פורז
היא קלבלה החלטה, אבל המליאה לא רשאית לקבל החלטה על ועדה משותפת. הקמת

ועדה משותפת זו סמכות ועדת הכנסת.
ש' כרם
זה גם בניגוד לתקנון המפורש.
היו"ר ר' פנחסי
במכתב שקיבלתי ממזכיר הכנסת, שיושב לידי, נאמר לקבוע רק לאיזו ועדה. הוא

לא אומר להקים ועדה משותפת.

אי פורז;

שר המשפטים אמר במליאה בצורה מפורשת שהוא מבקש ועדה משותפת לכלכלה

ולחוקה, חוק ומשפט. כך אמר שר המשפטים במליאה בהצעת החוק הממשלתית. בהצעה שלי

זה שוב הוזכר, ולכן ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע ועדה משותפת לדיון בשני החוקים.
היו"ר ר' פנחסי
לכאורה אתה צודק. קראתי את החלק הראשון של המכתב, שזוהי הצעת חוק של חבר

הכנסת פורז, שצריך להכין אותה לקריאה שניה ושלישית. במליאה היו הצעות להעביר

לוועדת החוקה, חוק ומשפט, או לוועדה משותפת.
ההצעה השניה
2. הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ג בכסלו התשנ"ח - 22 בדצמבר 1997, להעביר

לוועדה משזתפת כלכלה-חוקה חוק ומשפט את הדיון בהצעת חוק שירות נתוני אשראי,

התשנ"ה-1997, לאחר קריאה ראשונה.

זה גם מקביל אליך, נכון?

אי פורז;

כן.

הלו"ר ר' פנחסי;

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הרכב הוועדה ואת העומד בראשה.

זה למעשה מה שמתבקש, ואתה מבקש גם את הצעת החוק שלך להעביר לכאן.

אי פורז;

כן, ואני מציע שתהיה ועדה - תקבעו כפי שאתם רוצים, כשיושב הראש מוועדת

הכלכלה.

היו"ר ר' פנחסי;

חמישה-חמישה, או שלושה-שלושה.
א' פורז
חמישה-חמישה.
ת' גוז'נסקי
באופן מעשי, תבוא לכאן עם ההרכב, ותאשרו את זה.
א' פורז
לא עושים זאת ככה. מודיעים כמה חברים יש, והיא צריכה לשלוח.
היו"ר ר' פנחסי
מתי היה הדיון בקריאה הראשונה של הצעת החוק שלך?
א' פורז
בשבוע שעבר, או לפני שבועיים.
ש' וייס
יש אצלנו הפרזה בוועדות "אד-חוק", לא "אד-הוק". מספיק.
א' פורז
רוב הסיכוי שיהיה אחד בכלל בכל הדיונים המשעממים האלה.

יש כאן אספקטים של חוק הגנת הפרטיות מצד אחד, ואספקטים של עולם העסקים

מצד שני. זה קלסי לוועדה משותפת, ואני מציע לקבוע חמישה חמישה - חמישה מוועדת

החוקה וחמישה מוועדת הכלכלה, יושב ראש מוועדת הכלכלה.
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו בכל זאת רוצים לשמוע את היועץ המשפטי של הוועדה. אמנם אתה גם עורך

דין, אבל עכשיו אתה יושב בתפקידך כחבר כנסת. נשמע את צבי ענבר.
צ' ענבר
לגבי הצעת החוק הממשלתית אין לנו בעיה, משום שמליאת הכנסת החליטה. כעת יש

צורך להעביר את הצעת החוק של חבר הכנסת פורז, ולשם כך אני מנסה למצוא את הדיון

בהצעת החוק.
היו"ר ר' פנחסי
זה מ-5 בינואר.
א' פורז
לדעתי, אין סמכות למליאה לקבוע ועדה משותפת. רק לוועדת הכנסת יש סמכות.
ח' מירום
גם לפי דעתי.
היו"ר ר' פנחסי
היא קובעת. את ההרכב אנחנו קובעים.
א' פורץ
מותר לה בכלל לקבוע ועדה משותפת?
ח' מירום
אני לא יודע שמותר לה.
היו"ר ר' פנחסי
הנה היא קבעה.
אי פורץ
זה שהיא קבעה, זה לא אומר שמותר לה.
היו"ר ר' פנחסי
היא רשאית. רק על ההרכב מחליטה ועדת הכנסת.
צי ענבר
סעיף 16(א):

"החליטה הכנסת על העברת הצעת חוק לשתי ועדות לטיפול משותף, תורכב ועדה משותפת

על ידי ועדת הכנסת".

בענין שלך, חבר הכנסת פורז, המליאה החליטה להעביר זאת לוועדה כפי שתקבע

ועדת הכנסת. לכן, חל כאן סעיף 141 לתקנון. סעיף 141 לתקנון אומר: "...תועבר

ההצעה לוועדה שהכינה אותה לקריאה ראשונה..., אבל חבר הכנסת רשאי לפנות לוועדת

הכנסת בבקשה שהיא תציע לכנסת להעביר את הטיפול בהצעת החוק לוועדה אחרת", כלומר

יש צורך באישור המליאה להעברת ההצעה שלך מהוועדה שהכינה לקריאה ראשונה לאותה

ועדה משותפת.
ח' מירום
העברנו כבר דברים כאלה.
שי כרם
האישור יכול לבוא עם ההרכב המוצע.
היו"ר ר' פנחסי
קודם כל, אנחנו מחליטים על סעיף ב' בנושא הצעת החוק הממשלתית. המליאה כבר

החליטה על ועדה משותפת. אנחנו מחליטים על ועדה משותפת בת עשרה חברים - חמישה -

מוועדת החוקה, חוק ומשפט וחמישה מוועדת הכלכלה, כאשר היושב ראש שלה יהיה יושב

ראש ועדת הכלכלה.
א' פורז
מוועדת הכלכלה.
היו"ר ר' פנחסי
לא. יוטב ראש ועדת הכלכלה. לא מוועדת הכלכלה, אני בכוונה אומר את זה.
א' פורז
אני רוצה להגיד לך שאף אחד לא רוצה לטפל בזה.
היו"ר ר' פנחסי
יושב ראש הוועדה יטפל.
אי פורז
אני מציע להשאיר את זה לשיקול דעתו של יושב ראש ועדת הכלכלה. אני מציע לא

לכפות על יושב ראש ועדת הכלכלה.

אני רוצה להגיד לך שזו במקרה הצעה שלי, אבל אם אני לא אטפל בזה, היא לא

תהיה. זה נושא בלי תהילה עיתונאית.
היו"ר ר' פנחסי
אני מדבר כרגע על ההצעה הממשלתית ולא על ההצעה שלך.
אי פורז
גם לגבי ההצעה הממשלתית יש הסכמה.
היו"ר ר' פנחסי
בסדר, אבל אתה לא בעל הבית על ההצעה הממשלתית. לגבי ההצעה הממשלתית, אני

מציע עשרה הבדים, חמישה מוועדת החוקה וחמישה מוועדת הכלכלה.
אי פורז
יש לי הסכמה עם שר המשפטים.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת פורז, אני לא רוצה לנהל ויכוח. אני מציע חמישה הברים מוועדת

הכלכלה וחמישה חברים מוועדת החוקה, חוק ומשפט, והיושב דאש שלה יהיה יושב ראש

ועדת הכלכלה.
אי פורז
הוא רשאי למסור את סמכותו למישהו אחר?
היו"ר ר' פנחסי
כן.
א' פורז
אם נניח חבר הכנסת אבי יחזקאל לא ירצה לנהל את הדיונים, הוא יכול לבקש

ממישהו אחר לנהל אותם?

ש' כרם;

אתה תהיה ממלא מקומו.
צי ענבר
אם נדייק, ועדת הכנסת צריכה להציע למליאת הכנסת את ההרכב השמי של הוועדה,

של חמישה וחמישה, ומתוך ההרכב השמי... במקרה הזה הכנסת קובעת את יושב ראש

הוועדה המשותף.
היו"ר ר' פנחסי
אם כך, אנחנו דוחים זאת לישיבה הבאה.
אי פורז
לא. תקבע כרגע עשרה חברים - חמישה וחמישה.
היו"ר ר' פנחסי
גם לגבי הנושא שלך, צריך להביא לאישור המליאה? את זה אנחנו יכולים לעשות

כבר עכשיו.
צי ענבר
כאשר תיקבע הוועדה המשותפת, הרי מאד יתכן שוועדת הכלכלה בחמישה שהיא

תמסור...
היו"ר ר' פנחסי
תגיד מי היושב ראש.
צי ענבר
לא שתגיד. היא תיתן שמות, ונניח שהיא תיתן חמישה שמות שבהם יושב ראש לא

כלול, אז אי-אפשר לכפות.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד הרכב ועדה משותפת של עשרה חברים, חמישה מוועדת הכלכלה וחמישה

מוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להרכב ועדה משותפת של חמישה חברים מוועדת הכלכלה וחמישה חברים מוועדת

החוקה, חוק ומשפט, לדיון בהצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1987, נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה אושרה.

מי בעד להמליץ למליאה להעביר את הצעת החוק של חבר הכנסת פורז מהדיון

שהתנהל בקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה לוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת

החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד העברה לוועדה משותפת - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הדיון בהצעת חוק מתן מידע על יכולת הפרעון של עוסק, התשנ"ח-

1997, של חבר הכנסת אברהם פורז, מוועדת הכלכלה לוועדה משותפת כלכלה וחוקה, חוק

ומשפט, נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
ההמלצה התקבלה.

ח' מירום;

מי יהיה היושב ראש?
היו"ר ר' פנחסי
נראה מי השמות, ואז נחליט מי היושב ראש. זה נשאר פתוח.

3. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - איסור עיסוק

נוסף). התשנ"ז-1997 - הצעת חבר הכנסת יוסי כץ - הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום. הגיע כבר מציע ההצעה - חבר כנסת יוסי

כץ, כדי להכין את הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס'

32) (סייג לאיסור לכהן כנבחר ציבור), התשנ"ח-1997.

הכנסת קיבלה את הצעת החוק בקריאה ראשונה. אנחנו אמורים להכין אותה לקריאה

שניה ולקריאה שלישית. אני מבקש מצבי לעבור סעיף סעיף, ואז נפתח את הדיון.
ת' גוז'נסקי
רק תיידע אותנו, יש הסתייגויות?
היו"ר ר' פנחסי
יש הסתייגות של חבר כנסת בדש.

דובר;

האם הישיבה פתוחה לתקשורת?
היו"ר ר' פנחסי
הישיבה לא פתוחה לתקשורת. אם נקיים הצבעה, נעשה זאת לא בנוכחותכם. עם כל

הכבוד, מה זה שמתפרצים פנימה?

צבי, אני צריך לשאול את החברים, או שאני יכול להחליט שהישיבה סגורה

לתקשורת?
צי ענבר
הוועדה היא המוסמכת לקבוע. מה שלא יהיה, זה שהוצאת אותם זה נכון, כי על

הוועדה לקבל את החלטתה שלא בנוכחותם.
היו"ר ר' פנחסי
לכן הוצאתי אותם. הם מהתכנית של חיים הכט - "כיסאות". אני נגד לפתוח את

הישיבה, כי אם הוא יכנס, ייכנסו גם אחרים. אתה לא יכול להגיד - אתה כן והשני

לא.
חי מירום
למה אתה סוגר את הוועדה?
ש' וייס
זה סודי? זה דיון עקרוני.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד לפתוח את הוועדה לתקשורת?

הצבעה

בעד - 1

נגד - 2

ההצעה לפתוח את ישיבת הוועדה לתקשורת לא נתקבלה.
היו"ר ר' פנחסי
הישיבה סגורה לתקשורת.

בבקשה, צבי.
ח' מירום
אני פשוט לא רציתי שיראו את חבר הכנסת פיני בדש בתכנית.
היו"ר ר' פנחסי
לא הצבעת, נמנעת.
ח' מירום
אני לא רוצה להיכנס בו חזיתית.
צי ענבר
מדובר בתיקון סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי הכנסת, וקודם כל נראה מה אומר

סעיף קטן (א):

"חבר הכנסת לא יכהן כנבחר בגוף ציבורי אף שלא בתמורה. המכהן כנבחר בגוף

ציבורי, חברותו באותו גוף תיפקע ביום היותו לחבר הכנסת."

גוף ציבורי הוא כל אחד מהגופים המנויים בתוספת, והתוספת כוללת רשות

מקומית, מועצה דתית, ההסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית

וההסתדרות הציונית העולמית.

ההצעה באה ואומרת שאחרי אותו סעיף קטן (א), יבוא סעיף קטן (א1):

"(א1) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חבר הכנסת המכהן שלא בתמורה כיושב ראש

נבחר של גוף ציבורי שהוא אחד מאלה:

(1) ההסתדרות הכללית החדשה.

(2) הסתדרות העובדים הלאומית.

כלומר, עדיין האיסור הכללי לכהן כנבחר בשתי ההסתדרויות האלה ממשיך להיות

קיים, אם יש נבחרים אחרים, אבל נבחר שהוא יושב ראש של ההסתדרויות האלה - זה כן

יהיה מותר.

זו ההצעה, זה התוכן של הסעיף המרכזי. סעיף קטן 2, שמדבר על תחולה, הוא

ענין לאחר מכן.
היו"ר ר' פנחסי
מישהו רוצה להתייחס לסעיף 1?
ת' גוז'נסקי
יש לי שאלה משפטית - למה במקום להוסיף סעיף, אי אפשר פשוט למחוק את שני

השמות האלה?

צי ענבר;

כי עדיין הסעיף ממשיך לחול על נבחרים אחרים. היה למשל נבחר שכיהן כגזבר

ההסתדות, והוא כיהן כנבחר.
ת' גוז'נסקי
אז גזבר לא, יושב ראש כן. הוא לא פעל כעיסוק, כי הוא לא עובד של אותו

גוף, אלא בתוקף היותו נבחר.
ש' וייס
אם יש הסכמה, חבל על הזמן. אני אוותר על הנאום שלי.
היו"ר ר' פנחסי
יש הסכמה, אני מבין.
דובר
יש הסכמה.
פ' בדש
מה עם ההסתייגות שלי?
היו"ר ר' פנחסי
נגיע להסתייגות שלך. קודם כל אנחנו רוצים לקבל את החוק ואחר כך נדון

בהסתייגות. מה שעומד בפנינו הוא מה שהמליאה העבירה - להכין את הצעת החוק

לקריאה שניה ולקריאה שלישית. אחרי שנכין את הקריאה השניה, נגיע להסתייגות שלך.

נציגת משרד המשפטים, בבקשה.
סי קוגוט
זו שאלה לעובדות, שיכולות להשליך על הנוסח, כי הסעיף יכול לסכל את עצמו,

זה תלוי בשיטת הבחירות בהסתדרות. אם אנחנו אוסרים על חבר כנסת להיות בגוף

נבחר, רק מוכנים שהוא יהיה יושב ראש - אם את היושב ראש בוחרים מתוך גוף נבחר,

הוא לא יוכל להיות בגוף הנבחר ולהיבחר אחר כך ליושב ראש, ואז הוראה תחול רק

אם הוא קודם יושב ראש ואז רץ לבחירות לכנסת.
ש' וייס
לא הבנתי.
צי ענבר
נגיד דבר כזה - אם הוא נבחר לשר לכהונת יושב ראש, אין שום בעיה.

מה ההבדל? אם כך, אני רוצה להציע.
היו"ר ר' פנחסי
אם אני מבין נכון - אם מדובר בבחירות אישיות, זה בסדר. במידה שהגוף בוחר,

עושה קואליציה, בוחר מתוכו את היושב ראש - החוק הזה לא חל.

עכשיו, כשחבר הכנסת שטרית נכנס, זה כבר לא יהיה פה אחד.
מי שטרית
זה לא יהיה פה אחד, ואני מתנגד להצבעה היום, שיהיה ברור. אנל מבקש

התייעצות סיעתית מראש.
ח' מירום
להתייעצות סיעתית אפשר לתת עשר דקות.
שי וייס
אני רוצה להעיר לענין הזה, אדוני היושב ראש. מה הסיבה שנוצרה תמיכה

ברעיון שחבר הכנסת יוסי כץ הביא לכאן, בלי להיכנס למניעיה?

הסיבה היא שיש קבוצת חברי כנסת הסבורה שיושב ראש ארגון עובדים גדול, יש

הרבה מאד סיבות שיוכל גם להיות בכנסת.
פ' בדש
אמרו כל הזמן שחבר הכנסת צריך רק עבודה אחת - כל כולו צריך להיות בתוך

הכנסת.
די טל
אבל למה יושבת ראש נעמיית יכולה להיות גם חברת כנסת וגם יושבת ראש נעמי'ת?
מי שטרית
היא לא יכולה.
די סל
יכולה גם יכולה, על פי החוק.
שי וייס
אני רוצה להגיב על הערת נציגת משרד המשפטים. אם ייפתח הדיון העקרוני, אני

אשתתף בו, אם יהיה צורך. לענין הזה, אנחנו לפי דעתי לא רוצים להתערב אם הוא

נבחר בדרך שנבחר נניח ראש ממשלה עד 1996 ומ-1996. זה לא ענייננו.

לכן, לדעתי הניסוח צריך להיות כזה. אנחנו לא נתערב. אני לא רואה את זה

גם סידור עבודה לעמיר פרץ עכשיו, או לאברהם הירשזון. אני עקרונית חושב, מה

שמקובל בכל הפרלמנטים בעולם, שמנהיגי עובדים הם חברי פרלמנט, ויש הרבה מאד

פרלמנטים בעולם שגם ראשי ערים הם חברי פרלמנט, יש מקומות שלא. לגבי מנהיגי

עובדים אין מגבלות. מנהיגי ציבור בתפקידים שונים.

לדעתי, גם אם יושב ראש הנהלת הסוכנות היה רוצה, אני הייתי רוצה שהוא יהיה

כאן, לא מפריע לי. יש בזה המון סמליות. לכן, אנחנו לא צריכים להתערב בשיטת

הבחירה שלהם.
ח' מירום
קיזוז מתמיד.
ש' וייס
אני יודע, יש לי שניים שאני יכול להציע לך את השמות.

לפי דעתי צריך לנסח כך, וצבי, אני פונה אליך - בהנחה שנגיע, שאנחנו לא

מתערבים.

ת' גוזינסקי;

אם יהיה רוב, הוא יקיים הצבעה.
היו"ר ר' פנחסי
ברגע שביקשו התייעצות סיעתית, לא תהיה הצבעה.
ש' וייס
בהנחה שאנחנו הולכים לקראת החוק הזה, אני נמנה על הקבוצה שרוצה בחוק הזה,

אנחנו לא צריכים להתערב בשיטת בחירה. יכול שבבוא הזמן יחליטו לא על בחירות

אישיות, אלא שיושב ראש ההסתדרות ייבחר מתוך חבורה, מה זה משנה.
צי ענבר
הכנסת בכלל לא רוצה להתערב בשיטת הבחירה.
היו"ר ר' פנחסי
אלה תהליכים פרלמנטריים, שהוא מנצל את זכותו. מחר תהיה ישיבת ותהיה

הצבעה. אני אודיע על ישיבה מחר, נזמין את האנשים ונקיים הצבעה. אני קובע למחר

בשעת 10:30.
מ' שטרית
אני מבקש, אדוני היושב ראש, אל תזדרז.
היו"ר ר' פנחסי
אני לא מזדרז. אני מודיע כבר עכשיו שמחר בשעה 10:30 תתקיים ישיבת ועדת

כנסת להצבעה על הנושא הזה.
מ' שטרית
זה לא מקובל עליי. לא שמעת עדיין מה יש לי לומר, אני רוצה להזמין כמה

מומחים לענין ולהסביר לכם שזה לא כל כך פשוט. זה יקח עוד שני דיונים לפחות.
ח' מירום
היינו מתחשבים בהצעתך אם היית מוכן להתמודד על התפקיד, אבל אתה סירבת,

ולכן...
מ' שטרית
אני לא רוצה להתמודד. מהנימוק שלי, אמרתי שאני לא רוצה להתפטר מהכנסת. אם

אתם תכריחו אותי - בבקשה.
ש' וייס
אדוני היושב ראש, אני לא רוצה להטיף כאן לסדרי עבודה, כי אנחנו מסתדרים

וזה ברוח טובה, אבל יש כאן נושא קטן, בנושאים הגדולים נחזור לדון מחדש - איך

מנסחים כך שאנחנו לא נתערב ולא נפריע לכל סידור שהוא של שיטת בחירה של האישים

האלה.
צי ענבר
אין שום כוונה להתערב. השאלה היא שאלה של בקשת מידע כדי לדעת כיצד לנסח

את הסעיף. השאלה נובעת מכך - אם שיטת הבחירה היא שאדם מציג את מועמדותו לכהונת

יושב ראש ההסתדרות, ויש בנוסף על כך בחירות למועצת ההסתדרות או בית הנבחרים של

ההסתדרות, או איך שזה ייקרא, אין לנו בעיה. כל מי שברשימת הנבחרים לא יכול

להיות בעת ובעונה אחת חבר כנסת. לעומת זאת, יושב ראש ההסתדרות, כיון שהוא

מעמיד את עצמו לכהונה במישרין כיושב ראש ההסתדרות, הסעיף הזה חל עליו בלי

בעיה.
שי וייס
אבל הוא גם זה וגם זה, כמו ראש עיר.
צי ענבר
זה לא משנה. אנחנו יודעים מראש שהוא נבחר על תקן של יושב ראש.
ש' וייס
אז מה מקור הערתך? בוא נחזור להערה של נציגת משרד המשפטים.
סי קוגוס
הסעיף הזה לא יחול אם שיטת הבחירות היא כמו שעכשיו.
צ' ענבר
אם לעומת זאת, הבחירות - השיטה ההיא שבוחרים את מועצת ההסתדרות, או את

מועצת הסתדרות העובדים החדשה, והם בוהרים את היושב ראש, בבר בשלב הראשון הוא

לא יכול להיבחר כנבחר. הוא יכול להיבחר כיושב ראש, הוא לא יכול להיבחר כנבחר.
ס' קוגוס
התיקון לא יחול עליו.
ש' וייס
האם אפשר למצוא פתרון?
צ' ענבר
אולי מהמציע אפשר לקבל מידע על הסוגיה הזו.
י' כץ
באתי לא מוכן.
ש' וייס
כרגע זה לא אקטואלי, אני לא רוצה לעכב את החוק בגלל זה.
ד' לב
אפשר לעשות שלב ביניים.
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו מתחילים את הדיון. הראשון שנרשם הוא חבר הכנסת שבח וייס.
ש' וייס
מכיון שאני רואה שמתחדש הדיון, אני כן אשתתף בו. אני חוזר על מה שאמרתי

כאן בהערה בסוגריים, וגם בדברים בכנסת, ואני הייתי תומך בחוק כזה ללא כל קשר

עם העובדה שעמיר פרץ עומד מאחוריו, או אברהם הירשזון. במקרה, מדובר גם בשני

חברים קרובים שלי, אחד מאד מאד קרוב. זאת עמדתי העקרונית שהבעתי אותה בהרבה

מאד הזדמנויות.

אני בכלל לא הייתי מאושר מן ההפרדות האלה, מהסטריליזציה של חברי כנסת

בתפקידים ציבוריים. הבנתי שעם ראשי ערים זה יוצר בעיה, ולכן תמכתי אץ.
היו"ר רי פנחסי
דרך אגב, יש לנו הסתייגות של חבר הכנסת בדש, שרוצה להכניס בחוק הזה...
י' כץ
בדלת האחורית.
מ' שטרית
צודק. אם זה כן, למה הם לא?
ח' מירום
לא, זה נושא חדש. זה יהיה נושא חדש, ואני אבקש על כך דיון.
ש' וללס
הסטריליזציה הזאת בכלל לא כל כך נראית לי, אני מדבר ברמה עקרונית. זה

באמת נושא עקרוני, למרות שיש לו השלכה פרסונלית מיידית, הוא כזה חם, ייצרי.

לגבי ראשי ערים אני מוכרח לומר שהתלבטתי, אבל בסוף הגעתי למסקנה ותמכתי

ברעיון שהובילו לפי דעתי חברי הכנסת חגי מירום ואורי אור בזמנו.
ח' מירום
חברי הכנסת מאיר שטרית ורענן כהן היו מעורבים בו.
שי וייס
תמכתי בענין הזה כי הבנתי שבפרלמנט קטן כמו שלנו - 120 חברי כנסת - שיש

בו 30-40 מקומות תפוסים להנהגות של המפלגות, למיניהן, נשארים בערך 70-80

מקומות. פרלמנט קטנטן שבו 60-70 איש מפעילים אותו למעשה, לפעמים 30. קבוצה של

שמונה, עשרה, שנים-עשר, חמישה-עשר ראשי ערים, שבחלקם לפחות לא יגלו חריצות של

נוכחות מתמדת פה ושם, תפגע בעבודה. בתהליך כזה של חשיבה, אני תמכתי בחוק של

החברים לגבי ראשי ערים.

יש כאן הבדל בסיסי. ההבדל הבסיסי הוא שראש עיר מייצג אינטרס מאד מקוטע,

אם בכלל מדברים על ניגודי אינטרסים.
ח' מירום
אינטרס מקומי מול אינטרס ארצי.
שי וייס
מנהיג של תנועת עובדים, או לדעתי מנהיג של תנועה ציונית, וכן הלאה, הוא

מסמל אינטרס חברתי רחב מאד, ואני אומר לכם - אין פרלמנט בעולם, אין גזירות

כאלה. פרלמנט אנגלי, בצרפת - קבוצה גדולה של ראשי איגודים מקצועיים, הם

בפרלמנט לוחמים את מלחמתו של ציבור העובדים.

אני גם מכניס כאן בהחלט אלמנט אידיאולוגי. מדינה שמטפחת את פולחני

ההפרטה, יכול להיות שמה שקורה עכשיו בבורסות באסיה ובמקומות אחרים קצת יכה על

ראשם של המפריטים הנלוזים למיניהם. חברה אגוצנטרית, נרקיסיסטית, שמרסקת את כל

החישוקים של הערבויות ההדדיות בתוכה. יש ענין אידיאולוגי שיהיו מנהיגי ציבורי

עובדים, בשבילי גם הירשזון - אמנם זה ציבור יותר קטן, אבל יש שם המון משותף

בייצוג אינטרסים כאלה. לכן אני אומר, גם פרלמנטרית וגם אידיאולוגית, אני תומך

בחוק הזה.
מי שטרית
אדוני היושב ראש, אני אצטרך לדבר ב ,"understatement؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ둨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ둨娀脈̝jᘀ歨鼙唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ歨鼙娀脈̝jᘀ魨唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ魨娀脈̝jᘀ唀"-אבל מה שנעשה בחוק

הזה הוא פשוט בלתי נסבל, אני חושב מבחינה דמוקרטית ופרלמנטרית.

הכנסת ישבה על המדוכה ודנה בכובד ראש הרבה מאד זמן בהצעת חוק שאסרה כפל

תפקידים בכנסת, וביניהם שורה ארוכה של אנשים, ביניהם גם יושב ראש ההסתדרות.

התלבטנו בסוגיה האם לאסור על יושב הסתדרות להיות חבר כנסת, ואז בגלל

קוניונקטורה מסו"מת, אנחנו נמנענו מלאסור מתחילת הכנסת ה-14 את כהונתו של

יושב ראש ההסתדרות, אם חבר הכנסת חגי מירום זוכר.

אני אז הלכתי לקראת הוועדה מתוך רצון לא ליצור פסק דין נגד אדם באופן

אישי. לכן, כשהיתה פניה אלי בענין הזה, אמרתי שאני חושב שזה מוצדק - אין לי

שום סיבה לקבוע פסק דין נגד מישהו באופן אישי, ולכן לא עמדתי על כך שזה יהיה

מתחילת הכנסת ה-14, והוצאנו את הענין של יושב ראש ההסתדרות. קבענו את הזמן, את

כניסת תוקף החוק כולו עד לתחילת הכנסת ה-14, בגלל הסיבה הזאת. עכשיו הגלגל

מתהפך. פתאום העניינים השתנו, הפרסונות השתנו בתוך ההסתדרות.
ח' מירום
לא. כבר ידענו אז מי יהיה היושב ראש.
מ' שטרית
מי שעשוי להיות. הפרסונות השתנו, ורוצים בעצם בכל החקיקה לעשות חקיקה

שמית, פרסונלית, שרוצים לעשות אותה כדי להבטיח אפשרות ליושב ראש ההסתדרות

הנוכחי עמיר פרץ, שהוא ידיד שלי וזה לא ענין אישי ביני לבינו - להמשיך להיות

חבר כנסת.

כשעמיר פרץ רץ לכנסת הזאת, הוא ידע שכאשר הוא ילך לבחירות להסתדרות-

עכשיו הוא לא יכול להגיד: לא ידעתי - הוא ידע שכשהוא הולך לבחירות להסתדרות,

הוא צריך להחליט איפה הוא נמצא - אן בהסתדרות או בכנסת. אף אהד לא רימה אותו,

אף אהד לא הציב בפניו שום מכשול. כשהוא הלך להיות יושב ראש ההסתדרות, בפניו

היה מונח החוק בדיוק כפי שהונח בפני ראשי ערים, והוא ידע שהוא איננו יכול

להישאר הבר כנסת. כנ"ל, עם כל הכבוד, לידידי אברהם הירשזון מהמפלגה שלי, גם

הוא ידע. אף אחד לא מכריח אותם להיות ראשי הסתדדות. אם חפצים הם להיות הברי

כנסת, שיישארו חברי כנסת, ויכולים לייצג את העובדים, ידידי הבר הכנסת וייס, לא

בפחות להט. גם אם הם לא ראשי הסתדרות, בהיותם הברי כנסת, בלי להיות ראשי

הסתדרות.

מה נפקא מינה? אם מותר ליושב ראש הסתדרות, למה אסור ליושב ראש בית

הנבחרים של ההסתדרות, למה אסור לראשי ערים, מה ההבדל? לגירסתך, אתה אומר -

מותר לכולם.
ש' וייס
לא. אני עשיתי הבחנה בין ראשי ערים.
מ' שטרית
מה ההבדל? הם ייצגו את האינטרסים של הציבור הרהב בערים שלהם. כנ"ל ראשי

ערים, סגני ראשי ערים, ראשי מזעצות דתיות, רבנים וראשי ארגונים. אנחנו פשוט

נפרק את החוק. העברת החוק פירושה - אם הקוניונקטורה והמלחמה והחקיקה נעשית על

בסיס אישי, היום זה יושב ראש הסתדרות, מחר ראשי ערים, אז שיבוא התורן

הקואליציוני שיגיד - אם אתם לא תאשרו את החוק, אנחנו לא נצביע בעד הממשלה, אלא

אם אתם תשנו את החזק לגבי ראשי ערים. כבר קיבלנו איומים כאלה, ולמרות זאת לא

נענינו להם בהצבעה על חוק ראשי ערים. מחר יבוא אחר ויגיד אותו דבר בנושא זה או

בנושא אחר.

הם באו, ואמרתי - לא בא בחשבון, לא יעבור. אנחנו לא ניתן אפשרות לחוק

ראשי ערים לעבור, והצבענו נגד החוק.

הקוניונקטורה מחר יכולה להיות להשתנות. מחר יכול להיות יושב ראש הסתדרות

אחר, לא מהמפלגה שלכם, ואני אומר לכם - אני נגד זה.

כשהוצע לי לרוץ להסתדרות פעם שניה, אני הודעתי שאני לא רץ מהסיבה שאמרתי

- אם אני רץ לראשות ההסתדרות, אני צריך להתפטר מהכנסת, אני מעדיף את הכנסת.

אתם פותרים לי את הבעיה? בבקשה, אולי באמת תשכנעו אותי להתמודד.

אני אומר לכם שצריך ליצור הפרדה מוחלטת, חומה סינית בין כל תפקיד אחר -

נבחר, לבין חבר כנסת, כולל יושב ראש הסתדרות. עם כל הכבוד לתפיסה שעכשיו רוצים

לפתור את הבעיה של עמיר פרץ, אני חושב שחקיקה שמיועדת לפתור בעיה אישית של

מישהו, היא חקיקה רעה, היא לא עומדת בקטגוריה או בקריטריונים של חקיקה נכונה

בכנסת. אני יודע, יש מחוייבויות פוליטיות וכן הלאה - גם לי לא נעלם לעמוד מול

אברהם הירשזון ולהגיד לו - עם כל הכבוד, לך לא. גם לי לא נעים לעמוד מול עמיר

פרץ ולהתנגד לבחירתו לכנסת. הוא חבר שלי לא פחות מאשר שלכם. הוא יודע את עמדתי

בפירוש שאני נגד הענין הזה, לא נגדו באופן אישי, שיישאר בכנסת.

אני חושב שגם חלק מכם לא מאושר מהחקיקה הזאת, רק נשמעים למשמעת מפלגתית

איזושהי, לנסות להבטיח את הענין הזה, ואני גם לא רואה את ההגיון שבענין. למה

אתם צריכים את זה? אם עמיר פרץ, תיאורטית, במצב הנוכחי שאין נגדו מועמד רציני,

נבחר ליושב ראש הסתדרות לכהונה נוספת, למה הוא צריך את הכנסת? הרי ממללא הוא

לא נמצא בכנסת, בואו נודה על האמת. גם אם הוא "בחר פעם נוספת, הוא לא יהיה

בכנסת.
שי וייס
הוא דווקא נמצא.
היו"ר ר' פנחסי
אתה רואה שבהצבעות הוא כאן.
שי וייס
אגב, אם נתחיל לחפש את הלא נמצאים... הוא פעיל בכנסת, הוא פעיל בסיעה.
חי מירום
אל תטעה. הוא נמצא ונמצא חרבה. הוא מגיש הצעות חוק.
מ' שטרית
אני אביא לישיבה הבאה, אדוני היושב ראש, את רשימת הנוכחות.
שי וייס
של כל חברי הכנסת אני מבקש.
ני בלומנטל
הוא גם יכול לעשות את פעילות ההסתדרות מכאן.
י' כץ
כחבר בוועדת האתיקה, אני יכול להגיד לך שלמיטב זכרוני, הוא איננו מופיע

ברשימת חברי הכנסת שקיבלו התראות.
מ' שטרית
זה לא המבחן. מישהו יכול לבוא חמש דקות ולהגיד - הייתי.
ש' וייס
גם אלה שקיבלו התראות, יש להם טריקים.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת שטרית, אתה סיימת?
מ' שטרית
אני צריך זמן.
ח' מירום
זה לפני שהוא הביא את המומחים - את המכון הישראלי לדמוקרטיה ואם אפשר

גם...
מ' שטרית
אמת. אני מחר לא יכול להביא את המומחים, אדוני, ולכן אני מבקש לא לקיים

ישיבה נוספת מחר.
ש' וייס
אני מבקש מומחים מהחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל-אביב, אם אתה מביא

מומחים מהמכון לדמוקרטיה.
מ' שטרית
תביא את מי שאתה רוצה, בבקשה.
מ' שטרית
יש לי אנשים שאני מבקש להביא אותם בפני הוועדה להעיד, אני לא יכול להביא

אותם מהיום למחר. זה לא היה על סדר היום השבוע.
היו"ר ר' פנחסי
היה על סדר היום, סלח לי. קיבלת בפירוש את ההודעה לפני שבוע ויכולת להגיד

לי שאתה מביא מומחים. למדתי מצבי שב"שונות" אני לא מכולם נושאים, אני כותב

ברחל בתך הקטנה כל דבר.
ח' מירום
זה בסדר וזה לגיטימי שהוא יביא מומחים, רק אני מבקש אם אפשר שהוועדה

תקיים ישיבה או שתיים בימים שבהם אין כנסת כדי שהוא יוכל להביא מומחים, ואפשר

יהיה ביום רגיל, נניח ביום חמישי או ביום ראשון משך שבע, שמונה שעות לסיים את

הענין הזה של המומחים, והצבעות יתקיימו כמובן ביום הראשון של הכנסת. אנחנו

נקרא את הפרוטוקול.
מ' שטרית
לאלה שלא ירושלמים, אני מציע לקיים את הישיבה בבית ההסתדרות.
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו נקיים את זה בבית אמות משפט בתל-אביב.

אני מקבל את הצעתך. אנחנו נקיים ישיבה, כפי שחבר הכנסת חגי מירום אומר,

ביום ראשון בתל-אביב, ונביא את כל המומחים.
צי ענבר
ב-18 בחודש?
נ' בלומנטל
אנחנו מופיעים בבתי ספר תיכוניים.
מ' שטרית
אני לא יכול. אי אפשר מהיום ליום ראשון.
י' כץ
אתה יודע שזה מיותר.
היו"ר ר' פנחסי
אני מתפלא על חברי חבר הכנסת שטרית. אני מכבד את העובדה שחבר מבקש

התייעצות סיעתית, אני לא אעשה חטיפה של הצבעות, ואם הוא מבקש לא לקיים זאת מחר

כי הוא רוצה להביא מומחים, אני אאפשר לו, אבל לא יכול להיות שאנחנו נדחה זאת

בלי סוף.
מ' שטרית
לא. אני מוכן בשבוע הבא.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת חגי מירום הציע את יום חמישי או את יום ראשון. הצעתי את יום

ראשון.
מ' שטרית
אני לא יכול. עד יום ראשון בערב אני לא אהיה. אני שואל אותך - מה בוער?

הבחירות להסתדרות ביוני.
ח' מירום
אני אסביר לך מה בוער. הזמן מתקצר והולך. יכול להיות שעמיר יחליט שחוא לא

מתמודד על ההסתדרות.
מ' שטרית
רבותיי, יש לו עוד הרבה זמן ואני לא רואה את הלחץ הגדול. החקיקה החפוזה

הזאת לא נראית לי.
היו"ר ר' פנחסי
לא חפוזה, זה כבר עומד חודש ימים.
מ' שטרית
למה לכם? חבר הכנסת יוסי כץ, אני מודיע לך באחריות...
י' כץ
אני רשמתי את מה שאמרת בישיבה הקודמת. אתה אמרת שאתה מתנגד לחקיקה הזאת

כי זה יפתח לראשי הרשויות. אותה בעיה קיימת אצל חבר הכנסת בדש. הוכח שחברי

הכנסת עצמם עושים הבחנה בין ראשי רשויות לבין יושב ראש הסתדרות. בצרפת...
היו"ר ר' פנחסי
אם אנחנו מקיימים ישיבה ארוכה עם מומחים, חבל שנאריך.
מ' שטרית
מאחר שיתקיים דיון ארוך, אני אביא לכם את הנתונים לגבי מדינות אחרות, אני

אראה לכם מה קורה לגבי נבחרים אחרים, אני אביא נתונים שיראו לכם שלדעתי אתם

עושים חקיקה לא נכונה, הן לגופו של ענין, הן לגופה של ההסתדרות והן לגופה של

הכנסת. ההערה שלך לגבי ראשי ערים היא צודקת, אבל החוק עוד לא עבר. כשיעבור

החוק הזה, אז זה פותח פתח, ועומדים בשער.
ח' מירום
מאיר, אני רוצה להציע לך הצעה. אתה תרצה את הרצאתך עוד רגע, אבל לענין

הפרוצדורלי - עזוב אותנו מהמומחים שלך, תגיד כמה זמן אתה צריך, כמה זמן אתה

רוצה לעכב.
מ' שטרית
לא, אני רוצה להביא מומחים.
ח' מירום
אבל אנחנו לא צריכים אותם. אנחנו פשוט לא צריכים אותם, כי אנחנו מומחים

יותר גדולים מכל מומחה שיופיע כאן - אתה ואני ושבח ויוסי ויושב ראש הוועדה -

כולם מומחים יותר מכל מומחה שתביא, אז עזוב. רק תודיע לנו כמה זמן אתה רוצה

לעכב, נסכים על משהו ונסגור ענין.
ש' וייס
איפה יש מומחה בארץ?
מ' שטרית
חגי, אני אענה לך, הרי אתה לא חייב לבוא לישיבות של המומחים.
ח' מירום
אני לא אהיה, חבל על הזמן. אני רוצה לבוא כמרצה, אגב, כמומחה.
מ' שטרית
אני רוצה לשכנע את חבריי לקואליציה. מותר לי?
ח' מירום
תאסוף אותם.
מ' שטרית
אני רוצה שיהיה כתוב בפרוטוקול, שלא תגידו מחר - לא אמרנו. יהיה כתוב

בפרוטוקול, אני אביא את המומחים שיגידו את דעתם על החקיקה הזאת.
ח' מירום
את מי? את מי תביא?
מ' שטרית
תאמין לי, יש לי. אני הכנתי.
צי ענבר
לדברי חבר הכנסת חגי מירום: "ועדה קבועה רשאית להזמין מזמן לזמן

לישיבותיה מומחה לשאלה שבה דנה הוועדה, בין שהוא חבר הכנסת ובין שאינו חבר

הכנסת."
ח' מירום
אני מבקש להירשם כמומחה.
ש' וייס
מה זה מומחה? מומחה רופא אולי, שיכול לבדוק מאמץ אם אדם מסוגל למלא שני

תפקידים, זה אני מבין. איך יכול להיות מומחה לדבר כזה? כל מומחה שתביא לכאן,

הוא אוויל על ידינו.
מ' שטרית
אני רוצה לומר שהחקיקה הזאת איננה במקומה, איננה נכונה, היא פוגעת

בניקיון שעשינו סוף סוף בכנסת מבחינה זו שחברי כנסת הם "פול טיים ג'וב" חברי

כנסת, ופותחת פתח מסוכן לפגיעה במעמדה של הכנסת ובמעמדם של חברי הכנסת.

אני יכול לקרוא לחבריי מהאופוזיציה לא לתת יד לחקיקה הזאת. אני אומר לכם

שזו טעות איומה שאתם עושים. אני לא יודע אם מחר אהיה בכנסת או לא אהיה בעתיד,

זה לא משנה. זו טעות איומה מבחינתה של הכנסת ומבחינת מעמדם של חברי הכנסת.

אני חושב שאנחנו לא צריכים להסכים לזה, ועם כל הכבוד לחברי הכנסת עמיר

פרץ ואברהם הירשזון, צריכים להגיד להם - רבותי, לא.

אדוני היושב ראש, אני מודיע בצורה גלויה - אני רוצה לנסות לשכנע את חבריי

לקואליציה בהגינות של הענין הזה ובאי ההגינות של החקיקה הזאת. כפי שידוע לך

וידוע לי, הרי חקיקה לא נעשית מתוך איזשהו אלטרואיזם. יש כאן מאחורי הקלעים כל

מיני monkey business"" .
היו"ר ר' פנחסי
באמת, אני לא מקבל את זה.
מ' שטרית
יוסי, אתה רוצה שאני אגיד זאת בגלוי? אני מוכן להגיד את זה בגלוי.

ח' מירום;

תגיד בבקשה, אם אפשר.
מ' שטרית
החקיקה מגיעה במהירות לכנסת "מן אללה", אתה חושב.
ח' מירום
נסה להיות יותר ספציפי.
מ' שטרית
החוקים הקיימים בסדר היום של הוועדה - מגיעים מהר מאד לדיון סתם...
ח' מירום
תהיה יותר ספציפי, אם אתה מוכן.
מ' שטרית
לא חשוב. כשיגיע המועד, אני אומר את זה.

אני חושב שאנחנו נותנים יד לחקיקה לא נכונה ולא צודקת, במידה מסויימת אני

לא אגיד חלילה לא מוסרית, אבל לא נקיה. יש בה ענין של אינטרסים, בעיניי לא

נכונים. לא נעים להגיד את הדברים האלה - זו חקיקה לא נכונה ואסור לתת לה יד.
י' כץ
חבר הכנסת שטרית, חשוב שתשמע זאת, כי זה נוגע לכל ממשלה - עבודה או

ליכוד, זה לא משנה. אני חושב שהעובדה שבכנסת תהיה נציגות לאדם הבכיר ביותר

באיגודים המקצועיים, היא עוד מרכיב בתורת הבלמים והאיזונים של כל משטר. זה

חשוב מאד, תסתכל על זה ככה, דווקא כמי שרגיש לנושא הזה של איגודים מקצועיים.

חשוב מאד שכאן בבית הזה, שמחוקק חוקים, שמבקר את הממשלה,יישב האיש הבכיר

ביותר של האיגודים המקצועיים ויהיה לו פתחון פה, ולא על כל דבר הוא יצטרך

לארגן את העובדים לשביתה ולסכסוכי עבודה, אלא תהיה לו עוד במה מאד חשובה.
מ' שטרית
ממילא הוא עושה את זה. יוסי, לא ראיתי שהוא נמנע משביתות בגלל שהוא נמצא

בכנסת.
י' כץ
שנית, אנחנו בחרנו בדרך, לא בדרך הצרפתית. בצרפת, חבר האסיפה הלאומית

הצרפתית, שהוא שר בממשלת צרפת, יכול להיות גם ראש עיריית בורדו, מרסיי או

פריז.
ש' וייס
חייב להיות.
י' כץ
אצלנו, קבענו דבר ברור. אני הייתי מתומכיו חנלחבים של חחוק, וסייעתי גם

לקבלתו, משום שאני בהחלט חושב שחוא חשוב לחיגיינה הציבורית שלנו. אבל להיות

מדינה יחידה בעולם הנאור, רק במשטרים פאשיסטיים או טוטליטריים לא נותנים לראש

האיגודים חמקצועיים את פתחון חפה.
ש' וייס
לא. בפאשיסטיים כן נותנים. הפאשיזם היה בנוי רק על איגודים מקצועיים. לא

בגרמניה, באיטליה.
י' כץ
מה שאני רוצה להגיד הוא, שהמתנגדים העיקריים שהופיעו - אתה וחבר הכנסת

בדש, בענין של הרשויות המקומיות הכנסת אמרה את דברה לגבי הרשויות המקומיות,

ובקול רם וצלול. לכן, אני לא חושש בכלל. לחברי הכנסת יש אינטרס גם אישי, אבל

בוודאי אינטרס ציבורי להביא לידי כך שראשי רשויות מקומיות לא יוכלו להתמודד

ולכחן גם בכנסת וגם ברשות המקומית.

ראש איגודים מקצועיים מייצג את כלל ציבור העובדים השכירים במדינת-ישראל,

וזה אינטרס יותר מדי כללי. זה לא אינטרס ספציפי, כך שאני חושב שהצעת החוק הזו,

הגם שהיא יכולה להזיק לחלק מתומכיה, משום שהיא מכניסה עוד אדם למירוץ אצלנו

בכנסת, אבל היא פשוט חשובה לשמירה על כוחם של האיגודים המקצועיים, לשמירה על

איזונים ובלמים בכל משטר דמוקרטי. היא תרגיע גם, היא תתרום ליחסי חעבודח משום

טיש אפיק שהוא חטוב, אחרת על כל סכסוך ועל כל דבר יילכו לרחובות, ולכן אני

חושב שההצעה חזו צריכה להתקבל.

אני חושב שכולם מודעים - חבר הכנסת מירום צדק במאה אחוז - כולם מודעים

לכל הבעיות. כולם קראו היטב את הדו"ח של ועדת רוזן-צבי, ומודעים לבעיות.

אני לא רואה שום טעם במומחים, כי אני משוכנע שיימצאו מומחים שינמקו גם את

החיוב שבהצעה.
נ' בלומנטל
אני מוכרחה לומר שאני בהחלט מצטרפת לעמדתו של חבר הכנסת מאיר שטרית. אני

ראיתי אחד- ההישגים הגדולים של הכנסת בכך שחברי כנסת יידרשו לעבודתם בלבד

בכנסת, לא יעבדו בעבודות נוספות ולא בעיסוקים נוספים.

מי שחי בצורת רצינית את הכנסת, יודע עד כמה העול כאן רב, ואני רואה בכל

הנושא של החקיקה הספציפית הזאת של חבר הכנסת יוסי כץ, ואני לא רוצה כאן להיכנס

יותר מדי לנושא אישי - אנחנו גם ידידים מאד טובים, ובוודאי יוסי כץ ועמיר פרץ.
ש' וייס
בקריאה ראשונה את התנגדת?
נ' בלומנטל
אני חושבת שלא השתתפתי.
מ' שטרית
היא לא הצביעה. אני התנגדתי.

חי מירום;

ועל החוק ההוא, המקורי?
מ' שטרית
הצביעה בעד. גם אתה הצבעת בעד.
היו"ר ר' פנחסי
הוא הוביל את זה.
נ' בלומנטל
לי אין בעיה שאני מביאה לידי ביטוי במשך כל עבודתי, ואני לא חושבת שכרגע

צריך לבדוק, אבל אני יכולה לעמוד מאחורי כל הצבעה.
מי שטרית
החוק המקורי עבר ברוב של 50 נגד 1, וגם האחד הזה שינה את הצבעתו מנגד

לנמנע - זה היה חבר הכנסת פיני בדש, כולל יצחק רבין זכרונו לברכה.
נ' בלומנטל
בהוק כזה, בסוג כזה של חקיקה, זה לא רק החוק הזה, אלא סוג כזה של חקיקה

שהיא חקיקה אישית, אני רואה צביעות ממדרגה ראשונה. אני רוצה לומר שאני מתביישת

אם הכנסת תחוקק את החוק הזה, משום שלא רק שתהיה בו פריצת גדר או פריצת דרך,

שהיא לא נכונה והיא לא עקבית מבחינת עבודת הכנסת, אלא היא בעצם תוכיח

שהאינטרסים האישיים של כל אחד ואחד גוברים על פני האינטרסים הממלכתיים.

מעבר לזה, ואני אביא זאת לידי ביטוי בפעם הבאה, יש גם אני חושבת משהו לא

נכון בכך שבעבודתנו הציבורית, בן אדם אחד נושא במכלול של תפקידים. מה שיפה

בדמוקרטיה, שאתה מביא לידי ביטוי גם עמדות טונות, אבל גם שאישיויות שונות

יכולות לייצג גם ציבורים שונים, ובמקומות שונים, בכל מיני מערכות - גם

בציבוריות, גם בכנסת, ברשויות המקומיות, וזה מאד טוב שיותר אנשים מהציבור

הישראלי יכולים לתת מכישוריהם ומכשרונותיהם בתפקידים שונים.

אני בטוחה שזה דבר מאד לא נכון שאנחנו מוצאים תמיד את אותו בן אדם, או

אותה בת אדם, שזה פחות קורה, בהמון תפקידים. ברגע שמישהו הוא גם זה וגם זה וגם

זה, מעבר לכך זה יוצר אליטות גם בחברה הישראלית, וכבר כולנו - נקעה נפשנו מכך.

יש קבוצה מסויימת של אנשים שהם מחזיקים בבל התפקידים לכל אורך הספקטרום.

מעבר לכך, אני רואה בזה גם פגיעה בנשים - לא פגיעה מכוונת, אלא מה שקורה

שברוב תפקידי המפתח נמצאים גברים, ולכן מה שקורה הוא שלנשים אין היכן להיכנס -

לא בכנסת, לא בהסתדרות, לא בשום גוף שהוא.
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו עכשיו דנים על מעמד הנשים?
נ' בלומנטל
תסלח לל, חבר הכנסת פנחסי.
י' כץ
את זה אומרת יושבת ראש ועדה.
ני בלומנטל
מה שקורה - זה לא רק כלפי נשים. קורה שתפקידים רבים מאויישים על ידי

אללטות מסולימות. אותם שמות חוזרים שוב ושוב. זה קורה גם עם עולים חדשים. אנל

גם יושבת ראש ועדת העליה והקליטה. איפה יש עולה חדש שיש לו איזה תפקיד ציבורי

בכיר? אין לך כמעט.

שי וייס;

שני שרים.
היו"ר ר' פנחסי
זה לא עולים חדשים?
ני בלומנטל
רציתי בדיוק לסיים את משפטי. נכון שהיתה מפלגה שיצאה כמפלגה, משום שאותם

אנשים לא מצאו אגב את מקומם, הם לא מצאו דרך לבזא לידי ביטוי בכל המפלגות

שלנו, ולכן הם הקימו מפלגה נפרדת.
היו"ר ר' פנחסל
כמו ש"ס.
ני בלומנטל
הם גם הצליחו, אבל לא זאת היתה כוונתה של הדמוקרטלה מלכתחילה. הרעיון היה

שכל אחד ואחד מן הציבורים שמרגישים שהם לא באים לידי ביטוי - אם שהם לא באים

לידי ביטוי, אם שהם מרגישים מופלים לרעה - הם ימצאו את מקומם בתוך הציבוריות

שקיימת, בתוך מפלגות שקיימות, ולא יקימו מפלגות סקטוריאליות. הרי מפלגות

סקטוריאליות.הן לא נכונות מבחינה דמוקרטית.
היו"ר ר' פנחסי
חברת הכנסת נעמי בלומנטל, כשנקיים את הדיון עם המומחים, תוכלי להרצות שוב

את הרצאתך.
נ' בלומנטל
אני בדרך כלל לא מרבה בדברים, ואני באמת מבקשת לאפשר לי לסיים את דבריי

בלי הערות ציניות.

אני גם ארחיב את הדיבור בהזדמנות אחרת בכל מה שקשור לנשים ואי יצוג נשים,

שגם זה בא לידי ביטוי, אבל אני שוב חוזרת ואומרת - החוק הזה הוא פרטני, הוא

פרסונלי, הוא צביעות ממדרגה ראשונה, ואני מקווה שהכנסת לא תחוקק חוק כזה.
היו"ר ר' פנחסי
אחרון הדוברים - חגי מירום. אתה תבוא כמומחה אחר כך.
ח' מירום
אני לא אבוא כמומחה. ראשית, חבר הכנסת מאיר שטרית יצטרך לקבל את הכרעת

הרוב, והיא תהיה כאן מה שהיא תהיה. אני חושב שהזכות לפיליבסטר היא זכות גם של

הקואליציה לפעמים, בעיקר כשהיא נכנסת למצב אופוזיציוני, אבל אני מקווה שנהיה

מספיק הוגנים כדי להגדיר את זה במסגרת של זמן, כדי שתוכל לעשות את המאבק שלך

כמה שאתה רוצה, לבד.
מ' שטרית
ועדת הסכמות.
ח' מירום
שנית, בסך הכל הדברים של חבר הכנסת שטרית היו נכונים גם בעיניי. אני לא

הייתי יוזם את החקיקה הזו, אבל הואיל ונוצרה יוזמה כזו, אני שאלתי את עצמי את

השאלה שמאד הטרידה אותי - האם יש כאן כדי לפרוץ את המסגרת. והתשובה לכך היא

פשוטה לחלוטין - זה תלול בנו. אם אנחנו נחליט שאין בכך כדי לפרוץ, אז זה לא

ייפרץ. אם אנחנו נחליט שיש בזה כדי לפרוץ...
היו"ר ר' פנחסי
הוא חושש מלחצים קואליציוניים.
ח' מירום
אין שום לחצים קואליציוניים. תאמין לי, אני קצת מכיר את המאטריה, גם של

ראשי ערים, והמוקד הכי גדול להתנגדות לתביעה של ראשי ערים מצוי בליכוד. מדוע?

מפני שהם מאד מצליחים בתחום המוניציפלי, ויש שם דמויות שיכולות...
היו"ר ר' פנחסי
חברי הכנסת עמור ובדש אומרים שהבטיחו להם לתקן את החוק.
נ' בלומנטל
בקיבוצים אין בעיה כזו.
ח' מירום
מה זה קשור לקיבוצים?
מ' שטרית
חגי, אני מודיע לך שאתמול לפני הצבעת אי האמון, יכולתי לקבל תמיכה של עוד

שני קולות, אילו אני הייתי נכנע להסכמה שניתנה לאותה סיעה לבטל את אגרת רשות

השידור, לתמוך בחוק של ביטול האגרה. אני לא הסכמתי.
חי מירום
ידעת שזה לא יפול.
היו"ר ר' פנחסי
הוא לא ידע עד הרגע האחרון מה עם חברי הכנסת אריה דרעי וסאלח טריף.
חי מירום
גם אז לא היה נופל.
היו"ר ר' פנחסי
הממשלה לא היתה נופלת, אבל היה לכם רוב.
חי מירום
כשהיה נופל, הוא היה "מוכר" גם את זה.
מי שטרית
לא הייתי "מוכר".
חי מירום
אל תעמוד במצב הזה. בינתיים עמדת יפה.
מי שטרית
מחר אני יכול לעמוד באותו מצב.
חי מירום
נכון, ואם זה יהיה כרוך בנפילה, אתה תשלם את זח, כי ארץ ישראל...
מי שטרית
יכול להיות שישלמו, לא יודע אם אני אשלם.
ח' מירום
לא אתת. יאכפו זאת עליך.

יש כאן שני מרכיבים אמיתיים בתוך הסיפור הזה. האחד פוליטי פנימי, אצלנו,

אצל כל מיני שותפים לענין הזה, שהוא קיים, הוא מקנן. השני הוא גם ענייני

ועקרוני. אתה לא מאמין כל כך, מאיר, אבל אצלנו בעידן שבו חשים כמעט בסוף עידן

הסוציאליזם, יש תחושה שלפחות בקטעים האלה צריך לתת ביטוי.

אני רוצה להגיד לך, נעמי - העיקרון של אי כפל תפקידים, למשל לא עומד בקטע

של פעילות הממשלה כאן בכנסת.
י' כץ
מזכיר מפלגה.
ח' מירום
עזוב מזכיר מפלגת, תשאיר זאת בצד. הרי חלק מההגיון של השיטה הנורבגית היה

לומר שלא צריך שיהיה כפל תפקידים, שאנשים עוסקים כל זמנם במשרדי הממשלה, ולכן

צריכים להביא כאן מחוקקים שיעבדו נטו. אני לא יודע אם את בעד השיטה הנורבגית

או לא, אבל רוב הכנסת לא בעד השיטה הנורבגית, ומקבלת שיש מין כפל תפקיד כזה של

שר וחבר כנסת, ויש טעם דומה - וחבר כנסת כץ עמד עליו - יש איזשהו טעם דומה

ברמה העקרונית לכך שהמזכיר של ארגון העובדים היציג שהוא למעשה עומד מול ממשלה,

חזית העימות בשם עובדים אל מול ממשלה - ייהנה מאותו מעמד, אם כי הוא יכול

להיות לפעמים מן האופוזיציה ולא מהקואליציה.

אני, אם הייתי צריך לחולל חקיקה, לא הייתי מחולל את החקיקה הזאת, אבל

הואיל והיא התחוללה, אני אומר כאן - מהשיקולים גם העקרוני, שהוא מענין בעיניי,

וגם הפוליטי - אני לא מתנגד. אבל האיום מטריד אותי - האיום על ענין ראשי הערים

מאד מטריד אותי. אני מקווה שאפילו חברי הכנסת בלומנטל ושטרית לא יקפוץ עליהם

רוגזם כתוצאה מהחקיקת הזו, עד כדי כך כדי למוטט את הכל עם ראשי הרשויות.
י' כץ
חבר הכנסת בדש מגיש הסתייגות.
ח' מירום
לעניין התסתייגות של חבר הכנסת בדש, אני רואה בזה נושא חדש. אני אגיד זאת

כאן לפרוטוקול, ואני אבקש על כך דיון במסגרת של נושא חדש, כי אני כאן דווקא

חושב שזה יוכר כנושא חדש.
היו"ר ר' פנחסי
בהחלט.

אני רוצה להגיד לידידי, חבר כנסת מאיר שטרית - אמנם עכשיו הוא הצהיר שהוא

רוצה להביא מומחים - אני בהחלט נענה לבקשתו - אבל זה לפנים משורת הדין.

כשנכנסת, הבנת שהדיון מסתיים וביקשת לנצל את הסעיף של התייעצות סיעתית.

התייעצות סיעתית היא בסוף דיון, ולא באמצע דיון, כשאתה רוצה להזמין מומחים.
מ' שטרית
חשבתי שאתם הצבעתם.
היו"ר ר' פנחסי
אם הצבענו, זו היתה רוויזיה, אבל אני לא רוצה להתווכח איתך. אני הולך

לקראתך, אני לא רוצה שתהיה לך תחושה שאני חוטף כאן הצבעה. זה עמד על סדר היום,

אם היית מבקש להזמין מומחים, ברצון הייתי נענה לך ומזמין אותם. מאחר שלא שמת

לב כנראה לסדר היום...
מ' שטרית
אמת.
היו"ר ר' פנחסי
לכן לפנים משורת הדין, אני מקבל את פנייתך להזמין מומחים. אני גם נענה

לבקשתך שלא נקיים מחר את ההצבעה, כי אני מבין שמהיום להיום אינך יכול להזמין,

אבל גם ביום ראשון אתה לא יכול כל אתה בתורכיה, נתחשב בך לאורך כל הדרך. מה

שאני מבקש ממך -
ח' מירום
אין צורך. אני מקווה שהוא יימלך בדעתו.
היו"ר ר' פנחסי
בשבוע הבא אני שם זאת על סדר היום. אני אתן לך את המועד כדי שתוכל להזמין

את המומחים שלך.
ח' מירום
לא צריך להביא מומחים.
היו"ר ר' פנחסי
לא תהיה הזדמנות פעם נוספת לבקש התייעצות סיעתית כי אתה מנצל אותה כבר

היום. אני רוצה שהדברים יהיו ברורים, אני לא רוצה שבשבוע הבא נסיים את הדיון,

ויבקש מישהו התייעצות סיעתית. ההתייעצות הסיעתית מנוצלת כבר בישיבה הזאת.

בישיבה הבאה תתקיים הצבעה.
מ' שטרית
ח' מירום
מאיר, עד אז תשוחחו על כך.
י' כץ
יש לי בקשה, שהישיבה לא תיקבע ליום שני בצהריים.
היו"ר ר' פנחסי
אלה זמני הישיבה, או ביום שלישי. ביום ראשון חבר הכנסת שטרית לא יכול,

אני לא רוצה לקיים זאת כשהוא לא נוכח. מחר הוא לא יכול כי באמת אי אפשר להזמין

מומחים מהיום למחר.

הישיבות הקבועות של הוועדה הן בימי שני בשעה 11:30, וביום שלישי בשעה

12:00. אני אודיע אם הישיבה תתקיים ביום שני או ביום שלישי. הוא פשוט צריך

לקבל הסכמיו של המומחים שאותם הוא רוצה להזמין. בכל אופן, בשבוע הבא, או ביום

שני או ביום שלישי, תתקיים הישיבה.
ש' וייס
למען הפרלמנטריזם, אני רוצה להוסיף משהו לפרוטוקול: חברת הכנסת נעמי

בלומנטל, את דיברת על כפל תפקיד וכפל תפקיד. את יודעת מאין בא הביטוי

"בהזדמנות זו שאוסישקין מת". כשהוא מת, הסתבר שהוא חבר ב-27 הנהלות. בכל ישיבת

הנהלה, משך כחצי שנה כשהיא נפתחה, הספידו אותו ואמרו: "בהזדמנות זו שאוסישקין

מת", אנחנו רוצים לבחור מישהו. מכאן בא: "בהזדמנות זו שאוסישקין מת".
היו"ר ר' פנחסי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים