ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/01/1998

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 124

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. ח' בטבת התשנ"ח (6 בינואר 1998). שעה 00;12
נכחו
חברי הוועדה; ר' פנחסי - יו"ר זמני

ר' זאבי

מוזמנים; ש' כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צ' ענבר

מנהלת הוועדה; את' בן-יוסף

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום; 1. ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום;

2. קביעת מסגרת דיון להבעת אי אמון בראש הממשלה;

3. שונות.

ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת.

הסעיף הראשון על סדר יומנו הוא ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא

לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

המערער הראשון, חבר הכנסת נסים זוילי, איננו - ערעורו ירד מסדר היום; המערער

השני, חבר הכנסת פורז, איננו - ערעורו ירד מסדר היום; הברת הכנסת דליה איציק לא

נמצאת - ערעורה ירד מסדר היום.

נעבור לסעיף הבא בסדר היום.

קביעת מסגרת דיון להבעת אי אמון בראש הממשלה

היו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום - מסגרת דיון להצעות אי אמון.

חבר הכנסת זאבי, אני מציע רבע שעה למערך, עשר דקות לליכוד וחמש דקות לשאר

הסיעות.

ר' זאבי;

אני מציע עשר דקות לסיעות הגדולות

היו"ר רפאל פנחסי;

לגבי המערך הושגה הסכמה שהם יקבלו רבע שעה כי הם רוצים שלושה דוברים מטעמם.

תן להם עוד חמש דקות.

ר' זאבי;

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘הם יכולים לרצות ארבעה ואז יהיו עשרים דקות.

היו"ר רפאל פנחסי;

עשינו הסדר של רבע שעה, עשר דקות וחמש דקות.

ר' זאבי;

זה לא צודק.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם נתחיל להתווכח יבואו שאר חברי הוועדה והישיבה תתארך. אני רוצה לנעול

אותה.

ר' זאבי;

הם, בלאו הכי לא נוכחים, רק אני יושב.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה מוכן לקבל את ההצעה, רבע שעה, עשר דקות וחמש דקות?

ר' זאבי;

אני יכול לריב עם היושב ראש?

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כך, קבענו; רבע שעה, עשר דקות וחמש דקות.

שונות

היו"ר רפאל פנחסי;

רשות הדיבור ליועץ המשפטי של הוועדה.
צבי ענבר
אדוני היושב ראש, היתה הצעת חוק שעברה ב-16 בחודש בשם הצעת חוק מס שבח

מקרקעין (תיקון מס' 42). התשנ"ח-1997. בטעות הכנסת לא הצביעה בקריאה שנייה על

סעיפים: 2, 3 ו-4. היא הצביעה רק על סעיף 1- - -
היו"ר רפאל פנחסי
מה אתה מבקש?
צבי ענבר
היא הצביעה, לאחר מכן, בקריאה השלישית, על כל החוק.

הוועדה הנוגעת בדבר מחזירה את החוק למליאה להשלמת ההצבעה בקריאה שנייה

ובקריאה שלישית לגבי הסעיפים האלה.

אני מבקש את אישור הוועדה להליך הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
מאושר. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:03

קוד המקור של הנתונים