ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/01/1998

סדרי הדיון להצבעה על התקציב

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 123

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי. גי בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998). שעה 30;23

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

מאיר שטרית

אליעזר זנדברג

ניסן סלומינסקי

משה גפני

?הודה הראל

רהבעם זאבי

שבה וייס

נואף מסאלהה

רפי אלול

חיים אורון

אהמד סעד

עבדאלמלכ דהאמשה

פיני בדש

נעמי בלומנטל

אלי בן-מנהם

שאול יהלו0

אבי יהזקאל

סאלח סלים
מוזמנים
אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

איוור קרשנר - מזכיר ועדת הכספים

אנה שניידר - היועצת המשפטית לוועדת הכספים

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; סיגל גורדון

סדר-היום; סדרי הדיון להצבעה על התקציב.סדרי הדיון להצבעה על התקציב
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום, סדרי הדיון להצבעה על

התקציב. קיבלתי פניה מיושב ראש הכנסת: ''לכבוד יושב ראש ועדת הכנסת, בהתאם להוראת סעיף

27ב לתקנון הכנסת, החלטתי לקבוע ישיבה נוספת של הכנסת, ביום א', ר בטבת, 4 בינואר 1998,

בשעה עשר לפני הצהריים. אנא אישורכם, דן תיכון". זו פניה של יושב ראש הכנסת, אבל אנחנו

רשאים חכאים להחליט על פי דברי הדוברים.
סאלח סלים
הודעתי ליושב ראש הכנסת שיום ראשון זה יום חג שלנו והוא ענה לי, תפנה לותנדת

הכנסת, היא תדון בבקשה ותעלה את פנייתך. באותה מידה יכולתי להציע לקיים את הישיבה ביום

שבת, אבל מתוך כבוד לא אעשה זאת, ולכן אני נזבקש מכם לכבד גם אותנו ולא לערוך את הישיבה

ביום ראשון. בואו נכבד אחד את השני. בקשתי שנדחה את הבקשה ואני מציע לקיים את ישיבת

הכנסת ביום שני בשעה ארבע כרגיל.
רחבעם זאבי
אני מציע שהישיבה תתקיים ביום שני משני טעמים. טעם ראשון, כדי לכבד שני חברי כנסת

נוצרים שזה יום המנוחה השבועי שלהם. והסיבה השניה, שאם זה יהיה ביום ראשון, יהיה חילול

שבת המוני במשרד האוצר, יננבדו כל השבת בכדי להכין ליום ראשון. עד 31 בדצמבר לא הוחלט על

התקציב, הביזיון כבר קיים, זה כבר לא משנה אם ימשך עוד יום או פחות יום, אין לכך השפעה,

אנחנו כבר נמצאים בבוץ ולכן אני מציע לקיים את ישיבת הכנסת ביום שני בשעה 16:00.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותי, לוועדת הכנסת יש סמכות להחליט, למרות פניית היושב-ראש, למרות הנחיות ראש

הממשלה, אנחנו רשאים להחליט באיזה יום ובאיזו שעה.
שבח וייס
יש לי הרגשה שכולם רוצים אותו הדבר. אני מציע להצביע.
נואף מסאלתה
אני מצטרף לנימוקים של חברי הכנסת סאלח סלים ורחבעם זאבי. בנוסף לזאת אני מבקש

לא לשכוח, שיש מספר חברי כנסת מוסלמים שצמים חה קשה לנו מאח-.
רפי אלול
גס אני מציע לקייס את ישיבת הכנסת ביום שני.
עבדאלנזלכ דהאמשה
אני מצטרף למה שאמרו קודמיי. יום ראשון לא בא בחשבון ולכן אני מציע את יום שני. אני

רוצה להוסיף, היות ואנחנו בצום וביום שני בשעה 17:00 מסיימים את הצום, כדאי שלא יתקיימו

הצבעות באותה השעה.
היו"ר רפאל פנחסי
אם נחליט על יום שני, נתחיל בשעה שתיים.
עבדאלמלכ דהאמשה
אם כך אני מבקש שלא יתקיימו הצבעות בין השעות חמש לשש.
משה גפני
באופן מהותי זה כבר לא משנה, יום ראשון אחר הצהריים או יום שני בבוקר, אין לוה

משמעות. ועדת הכנסת מאז ומתמיד כיבדה בהצבעות חשובות את החגים של הנוצרים ושל

המוסלמים, ואיפשרו לא לקיים הצבעות תשובות אלא לדחות אותן.
צבי ענבר
ראשית, אני מבקש להפנות את תשומת הלב לסעיף 18א רבתי, לפקודת סדרי השלטון

והמשפט תש''ח - 1948, אשר אומר: "לשאינם יהודים הזכות לקיים ימי מנוחה בשבתם". זאת הוראה

בעל אופי קונסטיטוציוני. אני בטוח שאם יושב ראש הכנסת היה מודע לנקודה זו, כמו חברי ועדת

ההסכמות שאף אחד לא היה מודע לבעיה, אבל ברגע שהוועדה הזאת מודעת, היא צריכה להתחשב

בזה, אין כאן שום פגיעה ביושב ראש הכנסת אם מסיבה זו בקשתו לא תאושר.

שנית, הוועדה איננה מוסמכת לקבוע את זמן הישיבה. זאת סמכותו של היושב ראש לפי

סעיף 27ג לתקנון. כל מה שהוועדה מוסמכת לומר, לא מאשרים את הבקשה לקיים ישיבה ביום אי.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו יכולים להמליץ בפניו על היום והשעה?
צבי ענבר
הוועדה יכולה להמליץ על כל דבר.
שבח וייס
אני בטוח שליושב ראש הכנסת אין בעיה עם יום שני. לא יפה שהוועדה לא תקבל את

ההצעה של יושב ראש הכנסת.
צבי ענבר
יושב ראש הכנסת מעודכן על ידי.
היו"ר רפאל פנחסי
הוועדה תערוך שתי הצבעות. הצבעה אחת, האם מקבלים את פנייתו של יושב ראש הכנסת.

והצבעה שניה, מה להמליץ ליושב ראש הכנסת לגבי השעה ביום שני.

אני מעמיד להצבעה ראשונה: מי בעד לקבל את פנייתו של יושב ראש הכנסת לקיים ישיבת

כנסת ביום ראשון?

הצבעה

בעד-5

נגד-10

פניית יושב ראש הכנסת לקיים ישיבת כנסת ביום ראשון לא נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
בקשתו של יושב ראש הכנסת לא התקבלה.

אנחנו נעמיד להצבעה שניה, להמליץ בפני יושב ראש הכנסת, לקיים את ישיבת הכנסת החל

משעה שתיים אחר הצהריים.הצבעה

בעד - רוב

נגד - איו

ההצעה להמליץ בפני יושב ראש הכנסת לקיים אונ ישיבת הכנסת ביוס שני, בשעה 14:00

נתקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה להמליץ ליושב ראש הכנסת לקיים את ישיבת הכנסת ביום שני בשעה 14:00

התקבלה פה אוח-. תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 23:45.

קוד המקור של הנתונים