ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/01/1998

החלטת שכר חברי הכנסת (שכירת משרדים, הוראת שעה), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 122

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי. ג' בטבת התשנ"ח (01.01.1998). שעה 10:30

נכחו: חברי הוועדה; היו"ר רפאל פנחסי

אפי אושעיה

רפי אלול

נעמי בלומנטל

רומן ברונפמן

תמר גוז'נסקי

עבד אלמאלכ דהאמשה

רחבעם זאבי

סאלח טריף

אלפס לובוצקי

חגי מירום

נואף מסאלחה

ניסן סלומינקי

אברהם פורז

מאיר שטרית
מוזמנים
יושב ראש הכנסת, דן תיכון

אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

אביעד קאמרה - חשב הכנסת

מירי פרנקל-שור - הלשכה המשפטית

איילת יאיר - מתמחה, הלשכה המשפטית

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; שלומית כהן

סדר-היום; החלטת שכר חברי הכנסת (שכירת משרדים, הוראת שעה), התשנ"ח-1997.החלטת שכר חברי הכנסת (שכירת משרדים. הוראת שעה). התשנ"ח-1997

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הסעיף לסדר היום הוא החלטת שכר חברי

הכנסת (שכירת משרדים, הוראת שעה}, התשנ"ח-1997.

צבי ענבר;

זה צריך להיות 1998.

היו"ר רפאל פנחסי;

כפי שזכור לכולנו, הוועדה אישרה, עקרונית, את ההחלטה של שכירת משרדים

לשנים הבאות בקדנציה הזאת. היא בחרה בוועדת משנה, שהיתה מורכבת מחבר הכנסת

מאיר שטרית, מחבר הכנסת חגי מירום וממני, להביא נוסח מתוקן ולנסות להכניס את

הנושא, עד כמה שאפשר, למסגרת סבירה. קיימנו כמה ישיבות.

אני מבקש לציין פה שטובי מג זברות הכנסת, איילת יאיר, ממשרד היועץ המשפטי

של הכנסת, והיועצת המשפטית מירי פרנקל-שור עבדו קשה מבחינה משפטית.

מרים פנקל-שור;

הברכות לאיילת.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש בפנינו מוצר מוגמר, לדעתי נו, מצוין וטוב, שלמעשה יש בו גם הצהרה, שחבר

כנסת צריך בסוף שנת התקציב לתת דיווח לאילו מטרות הוצאו הכספים. בחוזה עצמו יש

נהלים, שלפיהם זה יהיה רק חוזה שהכנסת תתן, לא חוזים שחבר הכנסת יביא בניסוח

של עורך דין זה או אהר. אני מאמין שכרגע יש אכן דבר שעונה על כל הדרישות.

בקשתינו והמלצתינו היא לאשר את נוסח החוזה המונח לפניכם ולקבל החלטה

שחברי הכנסת יהיו רשאים לשכור משרדים לשנים 1998, 1999, 2000.

צבי ענבר;

אני אבקש שהוועדה תעבור על ההחלטה הזאת על כל סעיפיה, כי ייתכן שיהיו פה

סעיפים שלא ימצאו חן בעיני חברי כנסת מסוימים. ההחלטה הפעם היא הרבה יותר

מפורטת מההחלטה של השנה שעברה. עיקר הפירוט הזה נובע מנסיון השנה האחרונה

ומהערות ביקורת, גם של חברי הכנסת עצמם וגם של התקשורת, של יושב ראש הכנסת ושל

אחרים. מכיוון שיש פה כמה יסודות שלא היו קיימים בעבר, אני מציע שאחרי הדיון

הכללי נעבור סעיף סעיף ונבדוק מה מוסכם ומה לא מוסכם.

יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

האם מישהו יכול לפרט קצת יותר, מה מציעים?
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת שטרית יתן הסבר כחבר ועדת המשנה. בבקשה.
מאיר שטרית
בשנה שעברה התחלנו, בהסכמתו של יושב ראש הכנסת, שנת נסיון בהסדר, שלפיו

חברי הכנסת יוכלו לקבל מימון מהכנסת לשם שכירת משרד לצורך השוטף. הבאתי לוועדה

בזמנו ניסוה של חוזה, הוועדה קיבלה את הניסוח וקבענו עקרונות די פשוטים. קבענו

את הסכום המרכזי, כעשרת אלפים דולר לשנה בשקלים, וכן קבענו כמה עקרונות, למשל

שהכסף הזה יהיה חייב להיות מנוצל באותה שנה.

יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

אני רוצה להבין למה התמריץ הזה להוציא את הכסף. מדוע זה חוזר על עצמו גם

השנה? למה לא ניתן לצבור את הסכומים? אתה נותן תמריץ לכולם להוציא את הכסף

ויהי מה, כי אחרת הוא הולך לאיבוד. זה נוגד את הקונספציה של תקציב המדינה.

מאיר שטרית;

התקציב הזה נועד מבהינת הכנסת לתת תשובה לעובדה, שלפי תיקוני החוק לחוק

ההסכמים, שקבענו בשנה שעברה, חברי הכנסת לא יכולים לקבל פתרון אחר, אלטרנטיבי,

למשרדים בכל מקום שהוא. חשבנו שהדרך הנקייה ביותר תהיה, שבמקום שהוא יזדקק

לשרותים של כל מיני עמותות ומוסדות, הכנסת תסייע לו.

יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

מה שאתה משיג בזה הוא, שלקראת ה-31 בדצמבר כולם רצים לנצל את הכסף, ויהי

מה.

מאיר שטרית;

בשנה הראשונה קבענו שאי אפשר יהיה לצבור, כדי שלא יווצר מצב שחבר כנסת

יצבור את כל הכסף הזה עד השנה האחרונה של הקדנציה וישתמש בזה לפריימריס. המטרה

של הכסף הזה היתה, לתת תשובה לשרותי משרד לחברי כנסת, כדי שהם לא יזדקקו לשום

גוף ולשום מוסד. לכן רצינו שהכסף הזה יוקצה ספציפית לשרות הזה.

במשך השנח הזו של ההפעלה, ניצלו את האפשרות הזו כשישים איש מכלל חברי

הכנסת.

רחבעם זאבי;

יש 18 שרים ויש שישה סגני שרים.

מאיר שטרית;

עדיין 60% מכלל חברי הכנסת ניצלו את האפשרות הזאת. כלומר, לא כולם התנפלו

על העניין כמוצאי שלל רב, בניגוד לתדמית שנוצרה על הברי הכנסת, שאם רק נותנים

להם הם לוקחים. במשך השנה התגלו כל מיני בעיות ותקלות שנתקלה בהן בעיקר הוועדה

המפקחת. הבעיות היו בכמה כיוונים. כיוון אחד, חוזה שכירות. כל אהד עשה חוזה

כראות עיניו, אחד עשה הוזה בשכירות של אלפיים דולר לחודש, והאחר עשה חוזה

בעלות של 500 שקלים. אהד עשה חוזה שבו רק כתוב על נייר שהשכירו לו משרד, והאחר

עשה חוזה ואכן שכר משרד. עניין אחר, נתגלו כל מיני אי בהירויות לגבי הנושאים

שעומדים על הפרק בכל מיני תחומים. האם חבר כנסת שלא ניצל את כל כספו בסוף

השנה, יכול לנצל אותו בפעם אחת? האם חבר כנסת יכול להופיע בחודש ה-11 ולבקש

אה. הסכום כולו, על מנת לשלמו לעובד? מאחר שנתגלו הליקויים, ישבנו בוועדת המשנה

עם חברי הוועדה המפקחת, שכוללת את היועץ המשפטי של הכנסת ואת הגזברות, ושכנענומה היו התקלות שנגרמו. לאור התקלות האלה ניסחנו נוהל חדש, שמנסה לתת תשובה.

בשנה הבאה נדע אם היא היתה מושלמת או לא, אבל לפהות שתיתן תשובה לכל התקלות

שנתקלנו בהן. המסמך החדש נותן תשובה לכל הבעיות שהיו. יש נספח ברור שחבר הכנסת

יכול להתום רק על חוזה. קבענו כללים לגבי השימוש במשרד, שהמשרד באמת ישמש לשכה

פרלמנטרית וחבר הכנסת יכתוב עליו שלט שיגיד, זו הלשכה הפרלמנטרית, וכן מספר

טלפון, שאנשים יידעו שיש לשכה פרלמנטרית כזו. קבענו את הנהלים לגבי שימוש

בכסף. קבענו שאדם ששוכר את המשרד לפחות משישה חודשים, מקבל רק אחד חלקי

שנים-עשר.
היו"ר רפאל פנחסי
החלטנו לקולא וקבענו עשירית.

מאיר שטרית;

מטרת המסמך הזה היא, ליצור מצב של "לפני עיוור לא תתן מכשול". הרעיון הוא

למנוע מהברי הכנסת תקלה או מעידה בניצול האפשרות לשימוש בכסף הזה לאלה שחפצים

בכך. אני חושב שהמסמך הזה, כפי שנוסח בעזרת הגזברות וועדת המשנה, עונה על כל

הבעיות שהתעוררו במשך השנה ונותן תשובות גם לבעיות שעלולות להתעורר.
רחבעם זאבי
לאחר שנת נסיון בנושא הזה אני עושה רביזיה להחלטה העקרונית. לא רק על

הנוסח, כפי שהציע חבר הכנסת שטרית, שיהיה יותר מתוקן, אלא על העקרון, האם היתה

לנו החלטה צודקת בכך שהחלטנו מה שהחלטנו.
היו"ר רפאל פנחסי
על זה כבר היה דיון והיתה החלטה עקרונית, שהנושא הזה ממשיך גם השנה.

רחבעם זאבי;

מתי התקיים דיון?

היו"ר רפאל פנחסי;

באחת הישיבות הקודמות. היו צריכים להודיע למזכירים שישים יום קודם לכן,

ההחלטח העקרונית כבר התקבלה. השאלה אם אנחנו ממשיכים עם מתן האפשרות לשכירת

משרד לא עומדת כרגע לדיון. ההחלטה קיימת. כרגע הדיון הוא על הניסוח של החוזה.

אם יש הערות שוועדת המשנה לא נתנה עליהן את דעתה, אנחנו מוכנים לשמוע אותן.
רחבעם זאבי
לא היה סיפק זמן לקרוא ניסוח של החוזה ופרטים אחרים, ואני חושב שלא כך

מנהלים דיון. דבר כזה יש להפיץ מראש לעיון, כך שיהיה אפשר לסמן הערות, לפעמים

גם עם יועץ משפטי, אם אתה לא סומך על היעוץ המשפטי של הכנסת. לעומת זאת, אני

לא יודע למה אתה בורה מהדיון העקרוני.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא ברחתי, קיימנו דיון.
רחבעם זאבי
אני לא ער לכך שהיה דיון כזה. אני חושב שהסידור הזה היה סידור לא צודק,

בזבזני. כספי ציבור ניתנים לאנשים כדי שישתמשו בהם חלקם לייעוד, אבל רובם, או

לפחות חלקם, לא מגיעים לייעוד. למפלגות יש משרדים. המפלגות מקבלות כסף סיעתי.

למפלגות יש המשרדים שלהם, למפלגות גדולות יש גם סניפים בערי שדה. אנחנו כסיעות

מקבלים תקציב סיעתי. ואכן, מהכנסת הזאת התקציב הוא בשליטה של הסיעה. אנחנו

יכולים לעבוד בעזרת התקציב הזה. לכן אין הצדקה שניקח כספי ציבור בשעה ששתי

קומית מעלינו נאבקים בתקציב, ואנחנו ביד פתוחה זורקים למאה חברי כנסת כסף

בזבזני.

היו"ר רפאל פנחסי;

כפי שאמרתי, הדיון העקרוני כבר התקיים, את הנאום תזה נאמת גם אז. אני

בהחלט ער למה שאתה אומר, שהיינו צריכים להפיץ את החוזים. לא היה סיפק, מכיוון

שהמחלקה המשפטית, ובמיוחד איילת יאיר, עבדה על זה קשת מאוד. התקיימו כמה

ישיבות בנושא הזה. רק אתמול אחר-הצהריים סיימנו את הדיונים בנושא. מאחר שהיום

הוא האחד בינואר, וכל חברי הכנסת ששכרו משרדים חייבים לחתום על החוזים כבר

היום, נאלצתי לקיים את הישיבה היום, ואני אעבור סעיף סעיף.

מאיר שטרית;

כפי שמקובל בוועדות כנסת שונות, הוועדה הזאת הקימה ועדת משנה שמורכבת

מסיעות הבית השונות. נהוג שכאשר ועדת המשנה יושבת לדון, אף אחד לא מרמה את אף

אחד. לכן אני מציע לאשר את החוזה כפי שהוא בניסוח המשפטי.
תמר גוז'נסקי
אני לא רוצה לדבר על הצד העקרוני, אלא לגבי כמה עקרונות של הניסוח שמונח

לפנינו. במקום שיש בו רציפות שחבר כנסת ממשיך לשכור אותה לשכה, לא יכול להיות

שלא תהיה רציפות בנושא הזה. אתם מציעים שנביא לכאן חוזה, נחתים אותו ונחזיר

בימים האלה. אבל לא יכולנו לעשות כאן חוזה לפני שנתתם לנו את החוזה. אנחנו כבר

בהתחלת ינואר.
היו"ר רפאל פנחסי
החוזה הקודם היה רק לשנת 1997.
תמר גוז'נסקי
באופן מעשי, כביכול סיימנו חוזה, אבל לא הוציאו אותי מהמשרד. לכן אני

מציעה שהחוזה הזה ייחתם במהלך חודש ינואר וייחשב מהאחד בינואר.

היו"ר רפאל פנחסי;

זה ברור, כך החלטנו. זה מופיע בחוזה.

תמר גוז'נסקי;

יש לפעמים גרירת תשלומים או התחייבויות שלא תלויות בכך. יש לי פרשה עם

עיריית באר-שבע, שבה נמצאת הלשכה שלי. כל פעם יש בעיה אחרת בענייני הארנונה.

פעם אחת הם דילגו עלי, כבר שלחתי להם שלוש תזכורות שישלחו לי הודעה שאוכל לשלםאת הארנונה. אני לא מצליחה, יש אי-סדר מוחלט. כתוצאה מכך לא גמרתי לשלם את

הארנונה של 1997, לא משום שלא רציתי אלא משום שאי אפשר. צריך לתת אפשרות לשלם

בשנה הנוכחית.

היו"ר רפאל פנחסי;

חשבנו על זה, והגזברות לא קיבלה את זה כדי שלא תהיה דחייה משנה לשנה.

תמר גוז'נסקי;

אבל ארנונה לחודש דצמבר, למשל, אתה לא מקבל בחודש דצמבר, אתה מקבל כעבור

חודשיים. אז מתי תשלם את זה?
היו"ר רפאל פנחסי
העיריות גובות בנובמבר בעבור נובמבר ודצמבר.

תמר גוז'נסקי;

אני אבוא עם המסמכים האלה ואוכיח שזה לא כך. אני מבקשת להתחשב בזה כך שלא

ייחשב שחבר הכנסת לא רצה לשלם, אלא לא היה יכול.
רומן ברונפמן
אני רוצה ראשית להגיד לוועדת המשנה ולגזברות וליועץ המשפטי שהם עשו דבר

יפה, כי הנוסח תלוי בהרבה מאוד שאלות שהיו לנו במהלך החודשים האחרונים ולא

ידענו איך להתמודד איתן. יש לי הסתייגות אחת, שאני רוצה שנדון בה. בסעיף

10(ב}: "הוצאה על העסקת עובדים בלשכה פרלמנטרית, כאמור בסעיף 8, לא תעלה על

1,000 ש"ח בחודש". השאלה היא מה היה ההגיון, כי יש כאלה ששוכרים משרדים יקרים

ואז לעוזר יכולים להשאר אלף שקלים בחודש, ויש כאלה ששוכרים משרדים מאוד זולים,

ואז לעוזר יכול להשאר יותר כסף.

היו"ר רפאל פנחסי;

מה הסכום הנמוך ביותר שאתה יכול לשכור משרד?

רומן ברונפמן!

אני שכרתי בנצרת עלית ב-350 דולר לחודש.
היו"ר רפאל פנחסי
כלומר, בעבוק 12 חודשים שילמת 12 אלף שקלים, נשארו 24 אלף שקלים. 12 אלף

לשכר בעבור עוזר ועוד 12 אלף לציוד.
אברהם פורז
למה הכנסת צריכה להתערב בכלל בחישובים האלה? שתקבע סכום, תקבע פרמטרים,

וכל חבר כנסת ישתמש בו לצרכיו.
רומן ברונפמן
כל שנה נושא רכישת הציוד הולך ופוחת מ-40% ל-30%, אחר כך ל-20%. זה לא

אומר שהמשקל של העסקת עובד ושכירות נטו הולך וגודל.
היו"ר רפאל פנחסי
כשנגיע לסעיף הזה נדבר על הנקודה הזאת. אני מבקש לדבר ראשית על הנושא

העקרוני. חבר הכנסת מסאלחה, בבקשה.

נואף מסאלחה;

ההערה של יושב ראש הכנסת ושל חברת הכנסת גוז'נסקי חיזקו אצלי את הדעה

שצריך לגרור משהו משנה לשנה.

יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

לא אמרתי לגרור.

נואף מסאלחה;

אני מוכן לתת דוגמה לדברים שאמרה חברת הכנסת גוז'נסקי, על ציוד וכסאות.

בזמנו ביקשו שנביא עד ה-27 בדצמבר, ועם כל האי-סדר שהיה זה לא היה ב-27

בדצמבר. מדובר על אלף-אלפיים דולר, לא על סכומים גדולים שי ושארו לפריימריס.

תגדיל את זה לינואר, ואם אתה לא משתמש בכסף זה לא מגיע לך יותר.

היו"ר רפאל פנהסי;

חבר הכנסת חגי מירום.

חגי מירום;

הייתי הבר בצוות שהכין את הנושא הזה. אני חושב שמגיעות תודות רבות גם

לאיילת יאיר, שהשקיעה בזה. איילת היא מתמחה לפני קבלת תואר עורכת דין. לא בכל

יום מזדמן למתמחה לעסוק בפרויקט ולהשאיר מאחוריו משהו שנשאר פה כנדבך בתוך

הבית הזה. זו זכות גדולה, והיא גם השקיעה בזה יום ולילח. תודה גם לצבי ענבר,

כמובן, שפיקה על העבודה המשפטית וניהל אותה, וגם לטובי ולאביעד, אנשי הגזברות,

שישבו איתנו וההכימו אותנו בכל מיני עניינים ונושאים שקשורים לנושא הזה.

אני לא יכול להגיד שאני מאושר מהתוצאה הסופית. במקור רצינו לשכור משרדים

ולא רצינו להיטיב עם חברי הכנסת בתחומים נוספים ואחרים, כמו העסקת עובדים וכמו

העמדת כסף לכיבוד וכמו רכישת ציוד, נוסף על ציוד שאפשר לרכוש אותו מכוה קשר

לציבור. אבל התגלגלו הדברים כך, שהם כמעט יצאו משליטה. מה שהצוות ניסה לעשות,

זה לשים סכרים שימנעו מחברי הכנסת להמציא לנו פטנטים ולעצמם מכשלות בלתי

נסבלות בעתיד. המחשבות איך לעשות מדברים כאלה פירות כאלה ואחרים, מלוות חלק

מחברי הכנסת והם עומדים על סף כשלון בדברים האלה. אני אומר את זה באחריות רבה

מאוד. זו שאלה ששאלנו את עצמנו, ונצטרך לשאול אותה גם הלאה. מטעם זה אציע שגם

ההחלטה הזאת תהיה עם עוד שנת נסיון, כלומר נקבל את ההחלטה, נפעל על פיה ונקבע

שהוועדה תשוב ותדון בנושא הזה ותבחן אותו פעם נוספת בעוד שנה. כי אני עוד

נשארתי עם כל מיני דאגות.

ניסינו לשים סכרים. העסקת עובדים הוגבלה בסכום לחודש. רכישת ציוד הוגבלה

אף היא, כדי לראות שחבר כנסת בונה באופן אמיתי ציוד למשרד שלו, שהוא צריך

להחזיק אותו בתוך המשרד, והוא צריך לדווח עליו. הוכנה רשימה של מה שמותר לו,

מתוך כוונה לעזור לו לבנות את הלשכה הפרלמנטרית שלו, אבל לא לעזור לו לבנות כל

מיני דברים אחרים, שיש כאלה שחושבים שזה נועד להם.גם השכרת המשרדים עצמם היא עולם שלם של פטנטים אפשריים, אנחנו מנסים

למנוע כל מיני רעיונות ומחשבות איך הופכים את זה לדברים אחרים. לכן- הכנסנו פה

את הנושא של תצהיר על הוצאות, או משהו מעין זה. חבר כנסת צריך לדעת, צריך

להדגיש את זה בנייר נלווה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנייר הנלווה נמצא. כל מה שרשמנו אתמול נמצא היום מודפס כתוספת שנייה

ותוספת ראשונה.

חגי מירום;

אני רואה את התוספת הראשונה ואת התוספת השנייה, ואני חושב שחשוב להכין

נייר נלווה שמדגיש בפני חברי הכנסת, שפה מדובר בדבר שצריך לדווח עליו בצורה

מושלמת, בלי כחל ושרק. זה לא כתוב כאן. צריך להזהיר את חברי הכנסת, שמדובר פה

בדבר שצריך לשרת אותם, הם צריכים לדעת שזה כמו דיווח על שכר, שיש בכל סוף שנה.

אם חבר כנסת מועד בו, הוא עובר עבירות חמורות ביותר כתוצאה מהמעידה, כולל

העמדח לדין בוועדת אתיקה. אני לא רואה את עניין ועדת האתיקה, שתוכנן שהוא יוסף

כאן.

צבי ענבר;

כשנגיע לדון בסעיפים אסביר למה לא הכנסנו את עניין ועדת האתיקה.
חגי מירום
חשבתי שאתה רואה את זה כלול בנושאים שוועדת האתיקה רשאית לדון בהם ממילא.
איילת יאיר
בסעיף 12(ג} יש משהו דומה, אפילו עדיף.
חגי מירום
זה לא מספק אותי. רצינו שהדבר יהיה כתוב כדי שחברים לא ייכשלו ושיהיה

מסודר. אני, להבדיל מחבר הכנסת זאבי, כן חושב שבאופן עקרוני עדיף שהכנסת תעמיד

את חאמצעים האלה ולא שהאמצעים יועמדו לחברי הכנסת על ידי גורמים אינטרסנטיים

פרטיים, שעומדים מאחורי חברי הכנסת ופוגעים ביכולת שלחם לפעול נקי ושלא בניגוד

אינטרסים. זה ויכוח שהתווכחנו אותו כבר בעבר, ואין טעם לחזור אליו עכשיו. כל

אחד נשאר בהשקפתו.

שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול כאן, היא ספציפית לעניין סעיף 5. סעיף 5

מדבר על חבר כנסת אשר מפלגתו מעמידה לרשותו משרד. אני רוצה לשאול מה דיני של

יושב ראש ההסתדרות במקרה הזה.
איילת יאיר
יש כאן סעיף מיוחד בנושא הזה, סעיף 11(ד).
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
אני לא חושב שאתה יכול להכניס סעיף כזה כל עוד החוק לא שונה.חגי מירום;

כרגע אנחנו במצב ביניים. אבל לא רק זה, יש לנו גם אנשי יהודה ושומרון,

שהם ממשיכים להיות ראשי ערים.

יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

העניין הוכרע השבוע בצו של המושל.
צבי ענבר
יש צו, והוא קובע שהבר הכנסת גומר את הקדנציה.

ניסן סלומינסקי;

אבל מה קורה בינתיים? אני אביא לאלקנה אנשים שרוצים להפגש איתי? אנשים

רוצים להפגש איתי, וכך אני יכול להפגש איתם בתל-אביב, אבל לפי הצו הזה אני

צריך להריץ אותם עד אלקנה.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
ראש עיריית אריאל, למשל, לא יוכל להבחר יותר, אלא אם כן יתפטר.
אלפס לובוצקי
היועץ המשפטי קבע, שזה לא הל ביהודה ובשומרון.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
הוא כבר קבע אחרת.
צבי ענבר
יצא צו התום על ידי אלוף פיקוד המרכז, אשר מחיל את כל ההוראות שנקבעו

בחוק על אזור יהודה והשומרון, ואשר קובע שמי שמכהן כנבחר תסתיים כהונתו או

בתום כהונתו הנוכחית או בתום הכנסת ה-14, לפי המועד המוקדם יותר.
חגי מירום
אני רוצה לשאול, למשל, מה זה נבחר ציבור. ניקח מישהו שנבחר בתנועה

ההתיישבותית והוא מקבל ממנה אמצעים. האם הוא זכאי להחזר כזה או לא? אני מדבר

על נבחר, לא על אנשי התיישבות. למשל מזכיר תנועת המושבים, בתנועת המושבים יש

בית בתל-אביב.
מאיר שטרית
שישלם להם.
הגי מירום
הוא לא יכול לשלם להם. אסור לו.צבי ענבר!

יש נבחרי ציבור שאסור להם.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
זה כפל תפקידים.

חגי מירום;

יש רשימה. עובדים לפי רשימה, והוא יכול. חבר הכנסת שלום שמחון בדין מקיים

גם את היותו יושב ראש תנועת המושבים.

אברהם פורז;

הוא יכול להיות יושב ראש האופרה, ויהיה לו שם משרד ומזכירה וטלפון ופקס.

יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

המחוקק צריך לעדכן את הרשימה. הכוונה היתה שלא יהיה כפל תפקידים.

חגי מירום;

כשעשו את הרשימה לקחו בחשבון גם את הדברים האלה.

אברהם פורז;

אם אתה מרחיב, אתה מרחיב עד אין סוף. אדם רוצה להיות נשיא אוניברסיטה,,

מותר לו. רוצה להיות יושב ראש עמותת צער בעלי חיים, בחינם מותר לו הכל.

חגי מירום;

אבל אם הוא מקבל משרד, זה לא בדיוק בחינם.

אני בכל זאת רוצה להבין את הסוגיה של מזכיר הסתדרות, למשל, אל מול מפלגה.

צבי ענבר;

יש לנו בחוק החסינות רשימה של תפקידים, שבהם אסור כפל תפקידים, גם אם

הכהונה היא ללא תמורה כלשהי. התפקידים הם ברשויות מקומיות ובהסתדרות. הצעת

החוק של חבר הכנסת יוסי כץ, שעברה אפילו קריאה ראשונה, באה לאפשר למשל לראשי

ההסתדרות הכללית החדשה והסתדרות העובדים כן להמשיך ולכהן. יש תפקידים נבחרים

אחרים, שבהם מותר אבל ללא שכר, ולא רק שללא שכר אלא יש גם החלטה של ועדת

האתיקה, שאומרת שמי שמכהן בגופים כאלה, אסור לו לפנות בשם הגופים למשרד האוצר

או לרשות מקומית, לשום רשות מימשל.

יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

לחבר דירקטוריון מותר לכהן בלי שכר?

צבי ענבר;

מותר לו לכהן בלי שכר.יושב ראש הכנסת. דן תיכון;

זאת לא היתה כוונת המחוקק. כוונת המחוקק היתה ברורה, למנוע כפל תפקידים.

האידיאולוגיה היתה שיישב בכנסת ולא יעבוד במקום אחר. כולם התפטרו, כי חשבו

שאסור להם.

חגי מירום;

לא, כי החלטות ועדת האתיקה בתחום הזה הצרו כל כך את האפשרויות, שאנשים

העדיפו לוותר.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
אם כך כל אחד י ילך להיות דירקטור בלי שכר. מה אכפת לו?
אברהם פורז
למה שאני אהיה דירקטור בחברה בלא שכר?
ניסן סלומינסקי
הוא מקבל דברים כמו נסיעות.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
השאלה מה היתה הקונספציה. הרי רצו שכולם יעבדו בכנסת, שלא יעבדו במקומות

אחרים.
אברהם פורז
דיברו גם על ניגוד עניינים.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
זה אותו דבר. אגב, אחד הדברים שמפתיעים כאן, זה שמזכיר ההסתדרות מגיש

הצעות חוק בענייני ההסתדרות.
חגי מירום
זה לא מפתיע, כי ההסתדרות החליטה בחקיקה מיוחדת ומפורשת שהוא כיושב ראש

ארגון עובדים כן רשאי להיות חבר כנסת. חברי הכנסת הביעו את דעתם שזה לגיטימי

שהוא ייאבק למען הציבור שהוא נבחר בעב:ורו. זה נאמר במפורש.
היו"ר רפאל פנחסי
כאשר החוק יבוא לכאן לדיון אני אבקש מכולם להגיד את דעתם ולהצביע. חבר

הכנסת דהאמשה, בבקשה.
עבד אלמאלכ דהאמשה
לשכות חברי הכנסת נמצאות בכל הארץ. אין תנאי כפר כנא כתנאי תל-אביב או

באר-שבע. לפני כן הייתי חייב לקבל את האנשים בבית, בערב, בבוקר, מתי שרוצים,

ולא יכולתי להגיד דבר.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
והיום הם לא מגיעים?
עבד אלמאלכ דהאמשה
עכשיו יש לשכה, יש משרד, אני יכול להדריך אותם. מכיוון שהם באים בכל שעות

היום, אני חייב להחזיק שם אדם כל השבוע. באלף שקלים לחודש אני לא יכול להחזיק

אדם. מה זה אלף שקלים? למה להגביל אותנו בעניין הזה?

היו"ר רפאל פנחסי;

בגזברות יצאו מתוך הנחה, שעובד פרלמנטרי עובד חמישה ימים בשבוע, הוא יכול

בימי ראשון וחמישי לעבוד איתך במשרד. נתנו לחברי הכנסת שני עוזרים פרלמנטריים,

כדי שיעזרו גם במשרד.

עבד אלמאלכ דהאמשה;

אדוני היושב ראש, אני מדבר על המציאות הקיימת. כאשר הלשכה נפתחה והיא

פעילה, היא פעילה כל השבוע. אין אפשרות להגיד לאנשים, אנחנו פועלים רק בימי

שישי או בשבת.
היו"ר רפאל פנחסי
מיד נגיע לסעיף הזה. אם הרוב יחליט לשנות, נשנה.
אלכס לובוצקי
כאשר אני מסתכל על התקנון הזה אני חש רגש של בושה, מפני שהנחת היסוד

שעומדת מאחוריו היא, שחברי הכנסת הם גנבים ורמאים. אספר לכם את הנסיון האישי

שלי להשתמש בתקציב הזה. אני לא צריך משרד. יש לי הדר עבודה בבית, ולא אכפת לי

שיבואו אלי לשם. אבל אני מאוד צריך כוח עזרה. בדקתי בתקנון, והתברר שאני לא

יכול לקחת אדם שיעזור לי בימי חמישי ושישי בבית, בגלל שאפשר להעסיק עוזר רק אם

שוכרים משרד.

יותר מזה, זאת אגדה שעוזרים פרלמנטריים עובדים חמישה ימים בשבוע. אני

דרשתי את זה מהעוזרים הפרלמנטריים שלי, זה היה התנאי איתם. יש לי שני עוזרים

רציניים, בעלי תואר שני, אבל עם המשכורת שנותנים בכנסת אי אפשר להסתדר. אחד

מהם גר לידי, הייתי מאוד רוצה להמשיך להעסיק אותו בימים האלה, אבל אני לא

יכול. היועץ המשפטי של הסיעה מצא לי פתרון, לשכור ממישהו משרד בחמישים שקלים,

לשים שם שלט, ואז אוכל לשכור עוזר בגלל שיש לי משרד.

אני רוצה להציע הצעה הרבה יותר פשוטה. דווקא להקל בקריטריונים, אבל לתת

שקיפות מלאה. הדוח הזה הוא לא שקיפות מלאה. שמעתי את יושב ראש הכנסת מתבטא

בתקשורת, שיש דברים מאוד תמוהים בדוחות.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
אמרתי שיש דברים מוזרים, ואני עומד מאחורי מה שאמרתי.
אלכס לובוצקי
אבל לא מסרת את הדוחות לתקשורת.
יושב ראש הכנסת. דן תיכון
בוודאי שלא.

חגי מירום;

אם היושב ראש ימסור את הדוחות לתקשורת, אתה לא תוכל לעבור ברחוב, למרות

שאתה זך כבדולח.
אלכס לובוצקי
שופט אמריקני אמר, שאין דבר יותר מנקה מאור השמש.

חגי מירום;

זה נכון, לכן אמרנו דיווח, שקיפות מלאה.

אלכס לובוצקי;

אני מציע להקל בקריטריונים ולחשוב על הדבר הזה. שקיפות מלאה לחלוטין, ואז

אני יכול להתמודד ציבורית עם העניין.

חגי מירום;

אנחנו מסכימים בעניין השקיפות. זה לא בדיוק ענייני הגבלה וקיפוח.

היו"ר רפאל פנחסי;

כל הסעיפים שנכנסו לתקנון הם בעקבות תקלות אלו ואהרות שהיינו צריכים

לתקן. לכן קבענו סכרים.

אלכס לובוצקי;

מדובר בסך הכל ב-120 אנשים, לא ב-120 אלף עובדים. אפשר להקים ועדה שיכולה

לאשר חריגה.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש ועדה מקצועית, שמורכבת מחשב הכנסת, מהיועץ המשפטי לכנסת ומסגן מזכיר

הכנסת. זו הוועדה שצריכה לדון בנושאים חריגים ולהביא את זה אחר כך לישיבת

הוועדה.

אברהם פורז;

אני מציע לקבוע את הסכום. אני בעד השקיפות, וחבר הכנסת יוכל לעשות בסכום

הזה מה שהוא ירצה, בכפוף לקריטריונים. הוא יכול לשכור משרד בשקל והיתר להוציא

על כוח אדם. נניח שחבר כנסת רוצה להעסיק אדם בדירתו, כמו חבר הכנסת לובוצקי,

יש לו אפס הוצאות משרד. צריך לשמור על עקרון של שוויון, ואני מציע לא להתחיל

עם ועדות. השקיפות היא העניין. אם זה מתפרסם, יידעו בדיוק על מה הוציא חבר

הכנסת.מאיר שטרית;

אני לא חושב שיש טעם לעבור סעיף סעיף. כדאי לעבור על הסעיפים הבעייתיים.

בהערות של חברי הכנסת בלט הסעיף שגם אנחנו התלבטנו בו, שכר לעובדים, שהגבלנו

אותו לאלף שקלים. נדמה לי שאם אנהנו נסכים לשנות את הסעיף הזה מאלף שקלים לחצי

השכר הממוצע במשק, כלומר 1250 שקלים לחודש, זה יפתור את הבעיה.

צבי ענבר;

להערות של חברי הכנסת פורז ולובוצקי, באחת הישיבות הצעתי לא רק לגבי

שכירת המשרדים, אלא בעניין קשר עם הציבור, שלא יהיו כל מגבלות, יהיה סכום

אהיד. ירצה חבר הכנסת ישכור משרד, ירצה קשר עם הציבור, הדבר היחיד הוא שיצטרך

לדווח דיווח מלא, והוועדה קיבלה את העקרון של הדיווח המלא.
היו"ר רפאל פנחסי
צבי ענבי- הציע אפילו לגלם את כל התקציב, וזה היה עולה לכנסת עוד

מיליונים, ולא קיבלנו את הגילום.

אברהם פורז;

גילום זו תוספת שכר. זו צריכה להיות הוצאה עסקית, הוצאה לצרכי מילוי

התפקיד, שמס הכנסה יבדוק אותה.
היו"ר רפאל פנחסי
יושב ראש הכנסת נפגש עם נציב מס הכנסה, ונציב מס הכנסה אמר שלא צריך

לרשום את זה כרכוש הכנסת.

אברהם פורז;

אני יוצא מתוך הנחה שיש לי עסק, כאילו הייתי עורך דין עצמאי. אם מס הכנסה

מכיר בהוצאה הזאת כהוצאה עסקית, היא לגיטימית פה. אם היא הוצאה פרטית, צריך

לגלם. אני נגד הוצאה פרטית. אסור להפוך את זה לתוספת משכורת, אלא כל דבר שהוא

במסגרת העבודה. אני יכול לטוס לחוץ לארץ לעסקים.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה לא יכול להשתמש בתקציב הזה לנסיעה לחוץ לארץ.

איילת יאיר;

אני רוצה לחדד נקודה שהועלתה כאן, ואולי היא תהיה תשובה לחברי הכנסת

הנכבדים שהעירו כאן הערות. הההלטה הקודמת פרושה על פני עמוד אחד, ומכיוון שהיא

לא היתה מספיק מפורטת היו הרבה מאוד בעיות שהתמודדנו איתן. כל סעיף וכל מילה

מההחלטה החדשה הם תוצר של מסקנות שהתקבלו על ידי הוועדה שמטפלת בזה במשך עשרה

חודשים של טיפול רציף, של פגישות של שלוש פעמים בשבוע לפחות. היו עשרות בקשות,

היו עשרות משרדים שנשכרו. כל מה שכתבנו כאן זה מה שלמדנו כתוצאה מנסיון העבר.

צבי ענבר;

סעיף 1.{א)(1) מדבר על כך שמדובר על כל כהונת הכנסת ה-14. המקום, רק

במקום שבו מותר לנהל משרד בהתאם להוראות כל דין.היו"ר רפאל פנחסי;

למעט דירה.
אברהם פורז
למה? יש שימוש מעורב. היום לפי חוקי התכנון, אם אדם גר בדירה הוא יכול

לנהל בדירה גם עסק של מקצוע חופשי. וחבר כנסת יכול לעשות בדירה גם לשכה

פרלמנטרית. הבר הכנסת לובוצקי לא עובר כל עבירה בשימוש בדירתו.
צבי ענבר
מדובר פה בהתאם להוראות כל דין. אם מקבלים היתר מהרשות המקומית להקים

במקום הזה משרד, אז אין בעיה. כשזה לא בניין משרדים אנחנו באים בדברים עם

המבקשים.
עבד אלמאלכ דהאמשה
בשנה שעברה היה כתוב שאסור לשכור מקרוב משפחה.
אלכס לובוצקי
אתה לא קרוב משפחה של עצמך.
צבי ענבר
הגדרנו לשכה פרלמנטרית כלשכה לקיום קשר עם הציבור ובה שלט, המציין כי זו

לשכה פרלמנטרית של הבר הכנסת פלוני ומספר טלפון לצורך תיאום פגישה עם חבר

הכנסת. רציתי להרחיק לכת ושיציין שם את ימי ושעות הקבלה, אבל ועדת המשנה לא

קיבלה את עמדתי -זו.

סעיף 1.(ב), התקציב ל-1998 הוא 36,900, יעודכן כל שנה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה מקובל.
צבי ענבר
1.(ג}, איסור העברה משנה לשנה. מפני שאלה דמי שכירות שחם משלמים בעבור

שימוש חודש חודש, ואז אם אדם לא משתמש בינואר של השנה הזאת, אין סיבה לתת לו

בסוף הקדנציה שלו את כל הסכום. אז גם תהיה לנו בעיה, איך אנחנו מחשבים כמה

ציוד מותר לו לרכוש, איך אנחנו מפקחים בכלל על ההוצאות.
נואף מסאלחה
תגביל את זה באחוז מסוים.
אברהם פורז
אני מציע 50% מיתרה של שנה.
היו"ר רפאל פנחסי
אחד חלקי 12 לכל היותר.
נואף מסאלחה
10%.
אברהם פורז
אני מתייחס לעניין הזה כסכום גלובאלי, שהוא למעשה הרחבת קשר עם הציבור.
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הזה עלה כאשר ישבנו בוועדת המשנה עם הגזברות והמחלקה המשפטית.

ידענו מראש שחשבונות כמו טלפון, חשמל ומסים, מגיעים בינואר לדצמבר. הם אמרו

שזה לא ניתן מבחינת הגזברות, שכן הם סוגרים תקציב ופותחים תקציב. לכן גם בשנה

הבאה זה ייגרר לשנה שאחרי כן. מדובר בסך הכל בסכומים לא רציניים.
נואף מסאלחה
למה שזה לא יהיה מצטבר, כמו "דף לבוחר"?
צבי ענבר
אין אפשרות, מפני שמצטבר פירושו של דבר שיכולים להעביר תקציב משנה לשנה.
היו"ר רפאל פנחסי
גם לחברים בוועדה וגם ליושב ראש הכנסת לא כל כך נוח עם שכירת משרדים,

ולכן אנחנו הולכים על חבל דק. לכן אני מציע לא למצות את העניין ב-200% שכולם

יהיו מרוצים. הגענו למקסימום של האפשרות שהגזברות תוכל לחיות עם זה ושחברי

כנסת יוכלו לחיות עם זה. אם יש חבר כנסת שנפגע ב-10% שהוא מעביר מחודש זה

לחודש זה, משנה זאת לשנה אחרת, נמצה את זה.
מאיר שטרית
מאחר שהסוגיה שמעלה חבר הכנסת מסאלחה היא סוגיה צודקת והיא עלתה בדיונים,

התשובה היתה שזה עובר משנה לשנה. אם הגעת לסוף הקדנציה, בשנה האחרונה נשאר פער

של 3,000 שקלים, שזה 10%. אמרנו שכאשר נגיע לגשר הזה נדון בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את סעיף 1, על שלושת סעיפי המשנה שלו?

הצבעה

בעד - 7

נגד - 1

סעיף 1 אושר ברוב קולות.

האם יש הסתייגויות על סעיף 2? אין. על סעיף 3? אין. על סעיף 4?
אברהם פורז
אני לא יודע מה זה חוזה שכירות אהיד.

היו"ר רפאל פנחסי;

אלה החוזים שמונחים לפניך.

האם יש הערות לסעיף 5? אין. לסעיף 6? אין. לסעיף 7? אין הערות. סעיף 8.

אברהם פורז;

אני מבקש למחוק את המילים "שהוא בעל רשיון לפי חוק העסקת עובדים על ידי

קבלני כח אדם התשנ"ו-1996". אפשר לקבל שרותי כוח אדם גם לא מקבלן כוח אדם.

נניח מחברה ששולחת שרותי משרד לפי שעה.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת פורז צודק.
צבי ענבר
כל השורה השנייה נמחקת.
היו"ר רפאל פנחסי
הערות לסעיף 9? אין. סעיף 10.
רומן ברונפמן
אני מציע שסעיף (ב) יבוטל.
היו"ר רפאל פנחסי
אי אפשר לבטל את זה.
מאיר שטרית
יש מקרה אחד לפחות, שחבר כנסת בא בסוף השנה התקציבית ורצה לנצל את הכסף.

הוא חשב להוציא חשבונית של עובד שעבד אצלו. אנחנו רוצים לא ליצור מכשלה בפני

חברי הכנסת, לכן צריך למצוא סכום הגיוני. הרי גם אם אתה משכיר משרד, חלק גדול

של הכסף הולך לסעיף של המשרד. שליש מ-36 אלף שקלים הם 12 אלף שקלים, הסכום

שמוקצב להעסקת עובדים. אני מוכן להגדיל קצת.
היו"ר רפאל פנחסי
נגדיל את הסכום ל-1,500 שקלים לחודש. זה כבר 50%. לפי מה שמקובל יש שני

עוזרים פרלמנטריים. אנחנו לא רוצים ליצור משרה נוספת של עוזר פרלמנטרי.

הגזברות הסכימה להעלות את שכר העוזרים הפרלמנטריים, מכיוון שהם חייבים לעבוד

חמישה ימים בשבוע. יחד עם זה, בימים שהעוזר הפרלמנטרי נמצא בכנסת וחבר הכנסת

רוצה שהמשרד שלו יהיה פתוח, הוא לוקח מכוח אדם עובד שיעבוד כמה שעות. לכןהגבלנו את הסכום באלף שקלים. אני מציע להעלות את הסכום ל-1,500 שקלים, גם אז

מגיעים ל-50% מהתקציב. אי אפשר להעלות את הסכום בלי הגבלה. צריך תקציב גם לשכר

דירה, למסים ולדברים אחרים.
מאיר שטרית
כל המטרה של התקנון הזה היתה לאפשר לחברי הכנסת לשכור משרד.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת שחסר לו, יכול להשלים מהדף לבוחר.

אברהם פורז;

מידת חוסר האמון שלנו בחברי הכנסת היא קטנה מאוד. עוד מעט תהיה תקנה שחבר

כנסת שעובר במכס חייב להתפשט ויפתחו לו את המזוודות בכל מקרה, להבדיל מהאזרחים

האחרים שיש להם גם מסלול ירוק. אנחנו בעצמנו מחשידים את חברי הכנסת באופן

מוגזם.
רחבעם זאבי
סעיף 10(א) דן בכיבוד. המילה כיבוד לא נכונה, זה צריך להיות תקרובת. מלבד

זה, אני רוצה הגדרה מה זה תקרובת, כי אני רוצה למנוע ארוחות, אני רוצח למנוע

ארוחות שחיתות. חבר כנסת הזמין סטייק, זה תקרובת?

היו"ר רפאל פנחסי;

אמרנו שהוא יוכל להביא קבלות רק על נושא של משרד, לא אוכל. כמו שחבר

הכנסת פורז אמר, אנחנו הופכים את חברי הכנסת לגנבים.

רחבעם זאבי;

אל תכתוב בדרך השלילה, תכתוב בדרך החיוב; תקרובת כוללת משקאות ועוגיות.

אברהם פורז;

אני הרי יכול לקנות סטייק ולהביא קבלה על עוגיות.

רחבעם זאבי;

קוויאר זה תקרובת? תגדירו מה זה תקרובת.

היו"ר רפאל פנחסי;

לכן הגדרנו את זה ב-10% שנתי, שזה בסך הכל 3,000 שקלים לשנה. כמה ארוחות

שחיתות אפשר לעשות ב-3,000 שקלים?

צבי ענבר;

נכתוב "תקרובת קלה".היו"ר רפאל פנחסי;

בסדר, נכתוב "תקרובת קלה". את הסכום אלף שקלים אנחנו מתקנים ל-1,500

שקלים.

סעיף 11.
ניסן סלומינסקי
יש לי הערה לסעיף 11(ד), אלא אם כן הפירוש של איילת מתקבל.
איילת יאיר
אמרתי לעניין הזה, שאם חבר הכנסת סלומינסקי, למשל, שוכר משרד בנפרד

מהעובדה שהוא ראש עירייה, מותר לו.
היו"ר רפאל פנחסי
מה לגבי מזכיר ההסתדרות?

צבי ענבר;

מזכיר ההסתדרות הוא מזכיר של כל ההסתדרות. אם ההסתדרות נותנת לו משרד,

אנחנו לא ניתן לו כלום. אם לעומת זה הוא כמזכיר ההסתדרות שוכר משרד באיזשהו

מקום ואז הוא נציג מפלגתו, הוא יקבל.

רומן ברונפמן;

אבל זה לא ברור מהסעיף הזה.

צבי ענבר;

כתוב; "חבר הכנסת המכהן גם כנבחר ציבור והמקבל משרד מהגוף בו הוא מכהן,

לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגין הוצאותיו". נוסיף; "והמקבל משרד לצורך קיום

לשכה פרלמנטרית".

היו"ר רפאל פנחסי;

עמיר פרץ, למשל, מבקש להחיל עליו את מה שהחלטנו בסעיף 5, ולקבל 50%, כמו

מפלגה שמעמידה משרד.

צבי ענבר;

לא, כי ההסתדרות זו לא המפלגה.

היו"ר רפאל פנחסי;

שיהיה ברור, הוא צריך לשכור משרד מחוץ לבניין ההסתדרות, ואז הוא יקבל את

כל ה-100%.
מאיר שטרית
בסעיף 11(ד) יהיה כתוב: "חבר הכנסת המכהן גם כנבחר ציבור והמקבל משרד

מהגוף בו הוא מכהן לצורך לשכה פרלמנטרית, לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגין

הוצאותיו".
היו"ר רפאל פנחסי
ואם המשרד לא יהיה לשכה פרלמנטרית, איך הוא יקרא למשרד? הניסוח לא מדויק.

הוא לא חייב להגיד שזו לשכה פרלמנטרית, הוא לא חייב לשים שלט, כי הוא לא קיבל

מימון ממך. לכן אתה לא יכול להגיד פה שהוא מקבל משרד לצורך לשכה פרלמנטרית,

אלא זה צריך להיות כמו שמנוסח פה: "המכהן משרד מגוף בו הוא מכהן, לא יהיר!

זכאי... אלא אם כן ישכור לשכה פרטית".
מרים פרנקל-שור
היתה פנייה לוועדה של חבר כנסת, שרוצה לקבל משרד מהמועצה המקומית ביישוב

שבו הוא מתגורר.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מתנגדים לזה. זו ההחלטה המקורית. המועצה המקומית לא יכולה להשכיר

לו משרדים. שישכור באופן פרטי, ולא מרשות מקומית, אחרת זה יצור תלות.
צבי ענבר
צריך להוסיף שחבר הכנסת לא יהיה רשאי לשכור מרשות מקומית.
ניסן סלומינסקי
אלא אם כן יש לרשות המקומית מבנה, שהיא משכירה לכל דיכפין. מה אכפת לנו

מי שוכר את זה?
היו"ר רפאל פנחסי
לא נוכל תמיד לעשות הבחנה מתי מדובר במקרה כזה ומתי במקרה אחר.
צבי ענבר
יש רשויות מקומיות שיש להן אפילו תאגידים, שכל עניינם הוא החזקת נדל"ן של

העירייה והם משכירים מחסנים. לכן אם הוא שוכר בכסף מלא, נראה לי שאפשר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתנגד לזה. הרי ראש רשות לא יתן לו את המשרד בפחות מאשר במקום אחר.
צבי ענבר
בסעיף קטן (ה) בסוף נכתוב "או מרשות מקומית", כי שם כבר כתבנו ממי הוא לא

זכאי לשכור.
היו"ר רפאל פנחסי
בסעיף (ה) נוסיף "לא משדלן ולא מרשות מקומית".

סעיף 12.

אברהם פורז;

אני מציע שהדיווח יהיה החל מתום שנת הכספים הבאה ואילך.
היו"ר רפאל פנחסי
כך החלטנו.
אברהם פורז
אני מציע שהעיון בהצהרות יהיו במועדים שיקבע יושב ראש הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
גם אני לא מסכים לסעיף 12(ב).
צבי ענבר
יושב ראש הכנסת כבר קבע לעניין הצהרות הון את השעות הללו.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מתקנים, במקום שלישים יום שישים יום.
רחבעם זאבי
אני מבקש שלפחות שנה אחת יהיה נוהל רישום על ידי כל עוזר של חבר הכנסת,

באילו שעות חמשרד היה פתוח.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא מסכים.
רחבעם זאבי
אני מבקש שתעמיד את הצעתי להצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת זאבי?

הצבעה

בעד - 1

נגד - 5

הצעתו של חבר הכנסת זאבי לא התקבלה. יש גבול לחשד שלנו בחברי כנסת.
רחבעם זאבי
שלושה ימים בשבוע אנחנו צריכים להיות פה. נשארים שני ימים וחצי. יום שישי

הוא יום משפחה, נשארים שני ימים. חבר כנסת צריך לבקר ביישובים, בסניפים,

במקומות עבודה. נשאר לו אולי יום להיות במשרד הזה. בשביל היום האחד הזה עשיתם

את כל השחיתות הזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
על זה כבר הצבעת נגד.
נואף מסאלחה
יש כמה חודשי פגרה, שאנחנו בכלל לא כאן. בזמן הזה אפשר לעבוד במשרד.
רחבעם זאבי
בימי הפגרה הם בחוץ לארץ.
היו"ר רפאל פנחסי
האם יש הערות לתוספת ראשונה? אין. לתוספת שנייה, על הדיווח המלא? אין.

מי בעד לאשר את ההצעה של ועדת המשנה?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 1

ההצעה אושרה.

הבאנו לידיעתכם שזה החוזה האחיד לגבי בניין עם שירותים ושכירות ללא

שירותים. החוזה הזה הוא החוזה האחיד שיחייב את כל חברי הכנסת.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.

קוד המקור של הנתונים