ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/12/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-11-27dbq-----------------------הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישי

נוסה לא מתוקן

פרוטוקול מס' 120

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. יז' בכסלו תשנ"ה. 16.12.97. שעה 13:00

נכהו;

חברי הוועדה; מי שטרית - מ"מ יו"ר הוועדה

ש' וייס - סגן יושב ראש הכנסת

הי אורון

די ברונפמן

עי אלמלכ דהאמשה

. ר' זאבי

אי סעד

מוזמנים: הה"כ אי אושעיה

הה"כ אי הירשזון

הה"כ אי פורז

הה"כ אי פינס

הה"כ ר' ריבלי ן

הה"כ אי ח' שאקל

גי רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

אי יאיר - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת

סגנית מזכיר הכנסת; שי כרם

סגר מזכיר הכנסת; ד' לב

היועץ המשפטי; צי ענבר

מנהלת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית: טי רם

סדר היום;

ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום

מ"מ היו"ר מי שטרית;

ברשותכם, אני פותח את הישיבה. חבר הכנסת אברהם פורז נמצא,

בבקשה אדוני.

1. ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז, בנושא: "גילויים חדשים

בנושא סרטו הערמונית".

אי פורז;

אדוני היושב ראש, אני מבקש לאשר את הערעור, ואני רוצה

להסביר לכם במה מדובר. בישראל מתים כל שנה כ-500 איש מסרטן

הערמונית. חלק גדול מהם מתים לשווא, בהיעדר גילוי מוקדם.

סרטן הערמונית שכיה לא פחות מסרטן השד אצל נשים, אבל אצל

נשים יש היום מודעות לבדיקות מוקדמות, ואתם כולכם עדים לכל

המבצעים שנעשים - ממוגרפיות וכל הדברים האחרים, ומגלים את זה

בזמן.

למה אני אומר גילויים חדשים? יש היום דבר שנקרא - P.S.A

זה אנטיגן של הפרוסטטה שמגלים אותו בבדיקת דם פשוטה.

ר' זאבי;

שכנעת על חשיבות. תשכנע על דחיפות.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

למה זה דחוף?

אי פורז;

אני רוצה להגיד לכם למה זה דחוף. קודם כל, השבוע מתקיים

כנס בחיפה של אגודה שנטלה על עצמה לעשות את הקמפיין הזה,

והבטחתי להם, במסגרת הפעילות שלהם, לתת לזה גם מודעות מעבר

לענין בחיפה.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

תגיש הצעה רגילה.

אי פורז;

הדחיפות של הנושא נובעת מהעובדה שכל הניסיונות שנעשו עד

כה לשכנע את גורמי הבריאות בארץ להתחיל במסע יזום של הענין הזה

להכניסו פנימה, לא הועילו.

לדעתי, הענין הוא דחוף. אני גם אגיד לכם ביושר לב - אני

משתמש בהצערת הרגילות שלי לחקיקה ולא להצעות דחופות לסדר היום,

וזה מסוג הנושאים שראוי שתוכר דחיפותם, מה גם באמת שמתקיים כנס

בינלאומי השבוע בחיפה.
מ"מ היו"ר מי שטרית
אני רוצה לומר שבנשיאות, אף אחד לא חושב שהנושא איננו

חשוב, אבל אף אחד לא חושב שהנושא הוא דחוף.
ש' וייס
אתה בכפל תפקיד כאן, אדוני.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

אני מוכן להעביר לך את ה"כובע".
ר' זאבי
היושב ראש, חבר הכנסת פורז - יש לו בעיה עם המכסה שלו של

ההצעות, שהוא משתמש בה לחקיקה, והוא מצטיין בחקיקה, אז הוא

שיכנע.
מ"מ היו"ר מי שטרית
חבר כנסת זאבי, הרבה חברי כנסת - יש להם בדיוק אותה בעיה.

ר' זאבי;

לא כמוהו.
מ"מ היו"ר מ' שטרית
חבר הכנסת זאבי, אני מכיר הרבח חברי כנסת שיש להם בדיוק

את אותה בעיה, שאין להם מכסות להגיש הצעות רגילות, אחרת הם היו

מגישים הצעות רגילות.

חברים, השאלה היא פשוטה. אתם רוצים להעביר את כל ההצעות

הדהופות? תמיד אותו ויכוה חוזר על עצמו. זה לא שיש לי משהו נגד

חבר הכנסת פורז, הוא חבר שלי.

רבותיי, נעמיד זאת להצבעה.

הנשיאות מאשרת חמישה נושאים. ההצעה של חבר הכנסת פורז היא

הצעה יחידה. אם מאשרים את ההצעה של חבר הכנסת פורז כנושא יחיד,

מפילים הצעות אחרות כי כל הצעה אחרת היא של שלוש, ארבע, חמש, שש

הצעות של חברי כנסת.

ר' זאבי;

אבל הוא יחיד, אז זח עוד יותר משכנע.
מ"מ היו"ר מי שטרית
הבר הכנסת זאבי, אני מצטער שאני חוזר לוויכוח הזה. הוועדה

צריכה בעניו הזה לגלות רצינות מסויימת.

, מה שצריך לעשות בתקנון, אדוני היועץ המשפטי, זה

אולי לשנות את המצב כך שעל כל הצעה שמערערים ומקבלים אותה,

מורידים הצעה אחרת.

ח' אורון;

אם יתקיים כאן דיון עם היושב-ראש הקבוע, שאני מקווה

שמשבוע הבא הוא יהיה קבוע קבוע, ונקיים את הדיון הזה, אני אקבל

את דעתך. כרגע, כל מה שמגיע - אני מאשר.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

מאה אהוז. זו גישתכם. אנהנו מצביעים. מי בעד קבלת הערעור

של חבר הכנסת פורז?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 1

ערעורו של חבר הכנסת פורז, בנושא: "גילויים חדשים בנושא סרטן

הערמונית" נתקבל.
מ"מ היו"ר מי שטרית
הערעור אושר.

2. ערעורו של חבר הכנסת אופיר פינס, בנושא: "מעמדה של אשת ראש

הממשלה".
א' פינס
שני משפטים קצרים. ראשית, בגלל שאני מכיר את גישתך להצעות

לסדר היום, אני מאד מבקש לשמוע הסבר ממך איך יכול להיות שההצעה

הזו שהעסיקה את כל מדינת ישראל, נחשבת בכנסת כהצעה לא חשובה ולא

דחופה.
דובר
השובה כן, אבל לא דחופה.
אי פלנס
אני מכיר אותך, הבר הכנסת מאיר שטרית, כאדם ענייני.

עניינית, אני מבקש אותך לתמוך בהצעה הזאת.

שנית, לגוף הענין. לי אין שום ענין בדיון רכילותי, שלא

תהיה אי הבנה, אבל לגוף הענין - הרי נחשפו שם דברים ציבוריים.
מ"מ היו"ר מי שטרית
יש ארבע הצעות בענין הזה.
אי פינס
אגב, שלוש הצעות של הקואליציה - של ש"ס, של יהדות התורה.

זה לא נושא שלא יכול להעסיק את הכנסת. זה נשמע רע, זה נראה רע,

זה לא צודק. אני חושב שחוץ מאשר תגובות שעומדים לחקור את מי

שהדליף, יש כאן דברים יותר חשובים שהממשלה צריכה להגיד בענין

הזה.

נציב שירות המדינה אמר דברים מענינים. אני חושב שגורם

משפטי פוליטי צריך לומר בענין הזה דברים, ושוב - לא צריך

להיכנס לדברים רכילותיים, גם אני לא אכנס.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

יענה מטעם הנשיאות חבר הכנסת שבח וייס.

סגר יושב ראש הכנסת שי וייס;

אני לא כל כך טוב בשביל לענות על זה. אני מוכן לעשות את

זה.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

אני חושב שאף אחד בנשיאות לא הצביע בעד זה.

סגו יושב ראש הכנסת שי וייס;

נכון. אני אגיד לכם למה אני לא כל כך טוב, כי יש כאן נושא

בעייתי. מה שלדעתי גרם לכך שהנשיאות לא תמכה בזה, זו איזושהי

תחושה של over doing וחשש שבמליאה לא כולם ירסנו את עצמם לגבול

שחבר הכנסת אופיר פינס עכשיו הצהיר עליו - שמעתי אותו גם ברדיו

והוא מקפיד עליו. הגבול הוא באמת יצירת מסגרות לעתיד, שאולי

אפילו תח؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲סוכנה מעידה מנשות ראש ממשלה בעתיד.

אני חושב שהתחושה בנשיאות היתה שזה בשיאה של ההתלקחות

הציבורית, שבמליאה זה להפוך לקלחת כזאת, שאנשים לא ישמרו על

הגבול וזה יצטרף נאמר לצד היותר חטטני האישי. זו היתה ההרגשה.

אני מבין שחבר הכנסת אופיר פינס ביטא את עצמו והוא רוצה

לעסוק בעתיד, כמו שהולנדר עסק בעתיד.

אי פינס;

עם שלושת החברים האחרים, אין שום כוונה להפוך את הדיון

הזה ל"גנרל דה בטה" על שרה נתניהו.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

תודה רבה. הצבעה, רבותיי. מי תומך בערעור של חבר הכנסת

אופיר פינס?

הצבעה

בעד - 1

נגד - רוב

ערעורו של חבר הכנסת אופיר פינס, בנושא: "מעמדה של אשת ראש

הממשלה" לא נתקבל.

3. א. ערעורו של חבר הכנסת אברהם הירשזון, בנושא: "מאבטחים כלפי

עובדי התברואה השובתים".

ב. ערעורו של חבר הכנסת ראובן ריבלין, בנושא: "אלימות מצד

המשטרה".
ר' ריבלין
אני מבין שאם יתקבל הערעור שלנו, רק אחד מאיתנו יוכל לדבר

כי שנינו מאותה סיעה.
מ"מ היו"ר מי שטרית
אמת.
די ריבלין
אני קודם כל חוזר בי מהערעור, על מנת לתמוך בערעורו של

חבר הכנסת אברהם הירשזון.
אי הירשזון
אדוני היושב, ראשית תודה לחבר הכנסת ראובן ריבלין.
מ"מ היו"ר מי שטרית
הדובר מטעם הסיעה יהיה הראשון שהגיש. אני לא יודע מיהו,

אבל אחד מכם ידבר.
שי כרם
אדוני היושב ראש. יש שאילתה בעל פה,
מ"מ היו"ר מי שטרית
סליחה, עדכון. אי-אפשר לדון בערעור הזה.
שי כרם
אפשר.
מ"מ היו"ר מי שטרית
אני מבקש להודיע שיש שאילתה בעל פה בנושא הזה, ונהוג

שכאשר יש שאילתה בעל פה, אין הצעה דחופה לסדר היום, או ההיפך,

.vice vercaאם יתקבל הערעור, השאילתה בעל פה תיפול.
ר' זאבי
זה בכלל לא היה צריך להגיע הנה.

סגו יושב ראש הכנסת ש' וייס;

כן היה צריך להגיע.

שי כרם;

זה לא דוחה.
אי הירשזון
אדוני היושב ראש, אני חושב שהתמונות והמחזות שנתגלו

בטלוויזיה בסוף שבוע מול חברות האבטחה כפי שהן נהגו בשובתים

בעיריית תל אביב - שובתי הניקיון, זה היה חריג ביותר, תמונה קשה

שהיא גם לא אופיינית בכלל לשביתות.

אני בהחלט חושב שההדגשה של הכנסת על הנושא של הצעה דחופה

לסדר היום היא גם מראה את החשיבות ותשומת הלב שהכנסת נותנת

לענין הזה.

לכן אני חושב שאם יש הצעה שבאמת זקוקה לנושא של דחיפות,

זה סוג ההצעות. אם אתה מגיש את זה כהצעה רגילה, זה מאבד מן

המשמעות של חשיבות הכנסת בנושא של אלימות כלפי עובדים, ולכן אני

מבקש לאשר את זה.
סגו יושב ראש הכנסת שי וייס
אני במתכוון מבקש רשות דיבור, כי לגמרי באופן מקרי, אמר

כאן היושב ראש - ,vice vercaולגמרי באופן מקרי זה וייס, זאת

אומרת שאילתה בעל פה שאושרה היא שלי, לכן אני גם לא אצביע כדי

לא לסייע לעצמי.

היו שני מסלולי דחיפות, כשהייתי יושב ראש. לפעמים המסלול

הוא שאילתה בעל פה, כשזה מאד מורכב, לפעמים הצעה דחופה. תצביעו

איך שאתם רוצים. אני לא משתתף בהצבעה כדי לא להיטיב עם עצמי. לי

קל להיטיב עם חבר", אבל לא עם עצמי.
אי הירשזון
אני אומר לך מה ההבדל. הדיון שיכול להיות בוועדת העבודה

והרווחה לאחר מכן, הוא אחר.

ר' זאבי;

ההבדל הוא במשך החשיפה בכנסת. הצעה לסדר זה שלוש דקות

כפול מספר המציעים, בשאילתה זה שניה.

סגר יושב ראש הכנסת שי וייס;

בשאילתה זה דקה ועוד שתי דקות ועוד שני טרמפיסטים.
מ"מ היו"ר מי שטרית
אני מבקש להעיר ראשית שיש שאילתה בעל פה. יש בנושא הזה

שלוש הצעות לסדר יום.

שי כרם;

שתיים.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

מי בעד קבלת הערעור של חברי הכנסת ריבלין והירשזון?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 2

ערעורו של חבר הכנסת אברהם הירשזון, בנושא; "מאבטחים כלפי

עובדי התברואה השובתים" וערעורו של חבר הכנסת ראובן ריבלין,

בנושא; "אלימות מצד המשטרה" נתקבלו.

4. א. ערעורו של חבר הכנסת אפי אושעיה, בנושא; "ביקור לואיס

פרחאן בישראל".

ב. ערעורו של חבר הכנסת א.ח. שאק', בנושא; "הצורך לבדוק את

כניסתו של מנהיג השחורים האנטישמי לואלס פרחאן לישראל".

אי אושעיה;

פרופסור שאקל, אתה תנמק.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

יש שש הצעות.

א' ח' שאקי;

אדונל היושב ראש, חברים, אני קראתי חלק גדול מהדברים

שהשטן הגזען הזה אמר. האיש גזען מן הסוג המסוכן ביותר. חופש

הדיבור בארצות הברית, אני מכיר אותו מהפסיקה האמריקאית - הדברים

שלו היו כל כך מזעזעים, היתה בהם הסתה, האיש משפיע השפעה שללללת

נוראה באזור ובארצות הברית.

חשוב שהכנסת תאמר לו מיהו ואולי תקרא למחוקק בארצות

הברית, לסנאט, לחוקק חוק נגד גזענות מן הסוג שפרחאן מייצג אותה.

אני חושב שזה חשוב מאד. זו פעולה נגד אנטלשמלות, ואנחנו

כאן בכנסת אמורים להילחם באנטלשמלות כל אלמת שאנחנו נתקללם בה

פנים אל פנים.

מ"מ היו"ר מי שטרית;

אתה רוצה להוסיף, חבר הכנסת אושעיה?

ר' זאבי;

אל תוסיף. אפשר להצביע.
אי אושעיה
נצביע. אני מקבל את העצה של הוותיקים.
מ"מ היו"ר מי שטרית
חבר הכ נ סת שבח וייס.

סגו יושב ראש הכנסת ש' וייס;

יש לי תשובה מאד פשוטה - כי אושרו חמש הצעות אחרות,

נקודה. למה להתפלפל?
מ"מ היו"ר מי שטרית
ויש כאן שש הצעות. השאלה להחליט בין מה למה. מה דחוף ומה

חשוב. חשוב - כן, דחוף אני לא בטוח.

רי זאבי;

זה דחוף. זה על סדר היום הציבורי. העיתונות עוסקת בזה,

הרדיו, הטלוויזיה. זה לא דחוף?
מ"מ הלו"ר מ' שטרית
מי בעד הערעור?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 1

ערעורו של חבר הכנסת אפי אושעיה, בנושא: "ביקור לואיס

פרחאן בישראל" וערעורו של חבר הכנסת א.ח. שאקי, בנושא: "הצורך

לבדוק את כניסתו של מנהיג השחורים האנטישמי לואיס פרחאן

לישראל", נתקבלו.
מ"מ היו"ר מי שטרית
יש רוב. נאמן להחלטתי בעניו, אני מצביע נגד. הערעורים

אושרו.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים