ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 01/12/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 114

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. בי בכסלו התשנ"ח (1 בדצמבר 1997) שעה 10:00

נכחו;

חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

רפי אלול

עזמי בשארה

רן כהן

מאיר שטרית

אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן " "

מוזמנים: טובי חכמיאן - גזברות הכנסת

יועץ משפטי: צבי ענבר

איילת יאיר - לשכה משפטית

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: אסתר אלפיה

סדר-היום: 1. מינוי יושב-ראש קבוע לוועדת הכלכלה.

2. בקשות יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט וחה"כ ניסן

סלומינסקי להעברת הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה - תיקון,

פרסום חוצות) - מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לוועדת החוקה,

חוק ומשפט.

3. פניית חה"כ עזמי בשארה בדבר אישור שכר דירה בירושלים.

4. נוהל רכישת ציוד משרדי על-ידי חברי הכנסת במסגרת תקציב

"קשר עם הציבור".

5. שונות.

1. מינוי יושב ראש קבוע לוועדת הכלכלה

היו"ר רפאל פנחסי;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הסעיף הראשון שעל סדר היום: מינוי

יושב ראש קבוע לוועדת הכלכלה. קיבלנו פנייה מיושב ראש סיעת העבודה, הבר-הכנסת

רענן כהן שזו לשונו: "אני מתכבד להודיעך כי הבר-הכנסת אבי יחזקאל ישמש כיושב

ראש קבוע בוועדת הכלכלה של הכנסת מטעם סיעת העבודה. אבקשך להביא זאת לאישור

ועדת הכנסת ומליאת הכנסת".

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה לאשר את מינויו של חה"כ אבי יחזקאל כיו"ר קבוע לוועדת הכלכלה, התקבלה
היו"ר רפאל פנהסי
ההצעה לאשר את מינויו של תבר-הכנסת אבי יחזקאל כיושב ראש קבוע לוועדת

הכלכלה, התקבלה. אנהנו מברכים את חבר-הכנסת אבי יהזקאל על זיכויו, ומאהלים לו

הצלחה בתפקידו.

אנחנו ממליצים בפני ועדת הכלכלה לבחור את חבר-הכנסת אבי יחזקאל כיושב ראש

קבוע לוועדה.

2. בקשות יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט וחה"כ ניסן סלומינסקי

להעברת הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה - תיקון, פרסום חוצות) -

מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לוועדת החוקה. חוק ומשפט
היו"ר רפאל פנחסי
הסעיף השני שעל סדר היום: בקשות יושב-ראש ועדת ההוקה, חוק ומשפט וחה"כ

ניסן סלומינסקי להעברת הצעת חוק הבהירות (דרכי תעמולה - תיקון,

פרסום חוצות) - מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
מאיר שטרית
מאחר וזו הצעת חוק שלי, אני מסכים, ואני רוצה להצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
להזכירכם שבישיבה הקודמת של הוועדה הגענו להסדר עם יושב ראש ועדת הפנים

ואיכות הסביבה שבקריאה טרומית הוא יזמן לדיונים את היועץ המשפטי של ועדת

החוקה, חוק ומשפט. אבל, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר-הכנסת שאול

יהלום, טוען שזה יהיה תקדים מסוכן שדברים שהם בתהום סמכותו ובתהום עבודת

הוועדה שלו, כמו למשל, זמני רדיו וטלוויזיה, ותעמולת חוצות תועבר לוועדת

הפנים, זה לא יהיה כל כך תואם את הנהלים הנכונים, ולכן הוא ביקש שנדון שנית

בנושא. בענין הזה קיבלנו מכתב גם מחבר-הכנסת ניסן סלומינסקי.

לשמחתי, גם יושב ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה, חבר-הכנסת סאלח טריף,

שלח אלי מכתב בו הוא כותב: "אני מבקש להודיעך כי אני מסכים להעברת הצעת רווק זו

מוועדת הפנים ואיכות הסביבה, לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

גם מציע הצעת החוק, חבר-הכנסת מאיר שטרית, מסכים שהנושא יעבור לוועדת

החוקה, חוק ומשפט.

אס אני מבין נכון, אנחנו צריכים להמליץ למליאת הכנסת שתשנה את החלטתה

ותצביע להעביר את הצעת חוק זו, מוועדת הפנים לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ולכן, אני מעמיד את ההצעה להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה - תיקון, פרסום חוצות),

מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לוועדת החוקה, חוק ומשפט, התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כן, ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה- תיקון, פרסום

חוצות) - מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לוועדת החוקה, חוק ומשפט, התקבלה.

3. פניית חבר-הכנסת עזמי בשארה בדבר אישור שכר דירה בירושלים
היו"ר רפאל פנחסי
הסעיף הבא: פניית חבר-הכנסת עזמי בשארה בדבר אישור שכר דירה בירושלים.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, אני לא מבין למה אנחנו צריכים לאשר באופן ספציפי לכל

חבר כנסת?
היו"ר רפאל פנחסי
במקרה הזה, הדירה לא בירושלים, לכן אנחנו צריכים לאשר. כמו שאישרו לחבר-

הכנסת משה פלד לדירה ששכר בענתות.

אקרא קודם את מכתבו של חבר-הכנסת בשארה לגזברות הכנסת: "מצ"ב חוזה שכירות

לדירתי. החוזה מתייחס לשנת 1997. מ-1 בינואר 1997 עד 31 בדצמבר 1997, ולשמונה

חודשים נוספים, מ-1 בינואר 1998 עד 31 באוגוסט 1998. שכר הדירה עומד על 500

דולר לחודש. עקב אי-הבנה שילמתי לבעל הבית מכיסי את שכר הדירה עד סוף ספטמבר

האחרון. אודה לכם אם תעבירו לחשבון הבנק שלי את תשלום שכר הדירה, החל משכר

הדירה עבור חודש אוקטובר, ואם תמצאו את הדרך להחזר רטרואקטיבי של שכר הדירה

מחודש ינואר האחרון. אפשר לזכות את חשבוני או דרך חשבונו של בעל הבית. פרטי

בעל הבית: מר זוהיר דאהודי, חשבון בבנק הפועלים".

מכיוון שהדירה נמצאת בשכונת א-רם שהיא לא בתחום המוניציפלי של עיריית

ירושלים, בשעתו, נאמו- לו על ידי גזברות הכנסת שלפי התקדים של חבר-הכנסת משה

פלד הם לא אישרו, וגם במקרה שלו לא ניתן לאשר.

אהרי מהשבה שניה והתייעצות עם היועץ המשפטי של הכנסת, נאמר שהנושא

בסמכותה של ועדת הכנסת.

עזמי בשארה;

אדוני היושב ראש, אנשים פשוט לא מבינים איפה עובר שם תהום השיפוט של

עיריית ירושלים. יש דירות שהם בתחום השיפוט, ולידן דירות שהם מהוץ לתחום

השיפוט. פשוט קשה. וזה המהיר הכי זול שמצאתי, 500 דולר. במזרח העיר, המינימום

שיכולתי למצוא זה 1,000 דולר לחודש,ואני פשוט לא יכול לעמוד בזה. לדירה הזאת

אני משלם 500 דולר, והיא נמצאת בדיוק ליד המחסום, ורק בגלל זה היא זולה. צפונה

משום, כמעט עד רמאללה, יש בניינים שהם בתהום השיפוט של עיריית ירושלים ומשלמים

ארנונה. פשוט, אי-אפשר שם לדעת.

היו"ר רפאל פנחסי;

עברת לשם עם משפחתך, או שהמשפחה ממשיכה לגור בבית שבו את גר?

עזמי בשארה;

הבית שלי נמצא בנצרת. בגלל שאין לנו ילדים, אשתי מתלווה אלי.

היו"ר רפאל פנחסי;

הדירה בנצרת, מושכרת?

עזמי בשארה;

הדירה לא מושכרת. אגב, זו לא דירה, זה בית.

מאיר שטרית;

אדוני היושב ראש, אין שום סיבה שלא לאשר את בקשתו של חבר-הכנסת בשארה.

לדעתי, יש בעיה עם התשלום הרטרואקטיבי. אם רוצים ללכת לקולא, אפשר אולי לאשר

חודש-חודשיים אחורה. אבל לדעתי, אי-אפשר שנה רטרואקטיבית, כי זה עלול ליצור

תקדים מאוד גרוע.

עזמי בשארה;

יש תקדים כזה.

מאיר שטרית;

נדמה לי שאין תקדים כזה של תשלום שכר דירה רטרואקטיבי לשנה אחורה, אלא אם

תתקנו אותי.

היו"ר רפאל פנחסי;

יושבת כאן הגברת טובי חכמיאן מגזברות הכנסת. מתי חבר-הכנסת בשארה הגיש

לכם את הבקשה?
טובי חכמיאן
הוא לא הגיש. בתחילת השנה הוא פנה בעל-פה באמצעות העוזרת שלו. הכל היה

בעל-פה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אתה שומע, חבר-הכנסת שטרית, הוא פנה בזמן.

מאיר שטרית;

לא ידעתי.

היו"ר רפאל פנחסי;

מבהינה זו, ייאמר לזכותו, הוא פנה בתחילת השנה, מכיוון שהיה להם תקדים של

חבר-הכנסת משה פלד - שלא אישרו בסמוך לירושלים - יצאו מתוך הנחה שאותו דין חל

גם על שכונת א-רם.

חבר-הכנסת בשארה, אני לא מבין, למה החוזה הראשון היה לשנה, והחוזה השני

הוא לשמונה חודשים?

עזמי בשארה;

כי ב-31 באוגוסט מתפנה דירה במערב העיר, בבית-צפאפה, שאעבור לגור בה

בתחילת ספטמבר.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת בשארה, אמנם פנית בזמן, וההנחיה של הגזברות היתה נכונה, כי עוד

לא היה תקדים. היועץ המשפטי ביקש להביא זאת לדיון חוזר, וזה מה שאנחנו עושים,

ומאשרים את בקשתך.
רפי אלול
אני בעד לאשר את התשלום הרטרואקטיבי.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם אנחנו תומכים. מכיוון שהוא פנה, אני לא רואה שום סיבה להעניש אותו על

זה שלא הבאנו את זה לדיון בזמן.

מי בעד ההצעה לאשר את בקשתו של חבר-הכנסת עזמי בשארה לתשלום שכר הדירה

שהוא משלם, גם רטרואקטיבית לשנת 1997? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה לאשר את בקשתו של חבר-הכנסת עזמי בשארה

לתשלום דמי השכירות שהוא שילם ומשלם, התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

בקשתו של הבר-הכנסת עזמי בשארה אושרה, ההל מחודש ינואר 1997, המועד בו

פנה לראשונה לגזברות הכנסת בענין הדירה ששכר.
עזמי בשארה
תודה.

4. נוהל רכישת ציוד משרדי ע"י חה"כ במסגרת תקציב "קשר עם הציבור"

היו"ר רפאל פנחסי;

הסעיף הבא: נוהל רכישת ציוד משרדי על ידי חברי הכנסת במסגרת תקציב "קשר

עם הציבור".

רבותי, יושב ראש הכנסת מנהל משא ומתן עם נציבות מס הכנסה, וכנראה שיש

מגמה להגיע להסדר. לכן, אנחנו מבקשים לא להעלות היום לדיון את הסעיף הזה, עד

שנשמע את ההסדר של יושב ראש הכנסת עם נציבות מס הכנסה, ואם יהיה צורך הנושא

יובא אז לדיון.

5. שונות
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לסעיף שונות. לפני פנייה של מזכיר הכנסת מיום 30 בנובמבר

1997, ב؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈה הוא מבקש לקבוע מסגרת דיון בנושא: אי-אמון בראש הממשלה של סיעות:

מרצ-חד"ש-בל"ד, שיועלה היום במליאה.

סגנית מזכיר הכנסת, הגברת שושנה כרם, מסרה לי שחבר-הכנסת חנן פורת פנה

לחבר-הכנסת חיים אורון - כאחד ממגישי הצעת אי-האמון - לדחות את ההצבעה על הצעת

אי-האמון לשעה 19:00, מכיוון שהם רוצים להשתתף באזכרה לאיטה ואפרים צור.
מאיר שטרית
מי פנה?
רן כהן
סיעת המפד"ל פנתה אלינו, ואנחנו מאוד מכבדים את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
אולי אפשר להתחיל בסעיפים אחרים, ובהצעת אי-האמון לדון יותר מאוחר?

מזכיר הכנסת אריה האן;

אפשר להתהיל את הדיון בזמן שנקבע, ואת ההצבעה לערוך בשעה 19:00.

שושנה כרם;

אפשר להכניס סעיפים אחרים, ובלבד שההצבעה תהיה בשעה 19:00.
מאיר שטרית
אז נקבע מסגרת זמן דיון של שעה.
היו"ר רפאל פנהסי
לא, נקבע 10 דקות לשתי הסיעות הגדולות, 5 דקות ליתר הסיעות, וההצבעה

תיערך בשעה 19:00.

מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה לקבוע מסגרת זמן דיון של 10 דקות לשתי הסיעות הגדולות,

5 דקות ליתר הסיעות, וההצבעה תיערך בשעה 19:00, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
להצעה להביע אי-אמון בראש הממשלה, שתתקיים היום, נקבעה מסגרת דיון סיעתי,

של 5 דקות לסיעות הקטנות, 10 דקות לשתי הסיעות הגדולות. ההצבעה תיערך בשעה

19:00.
רן כהן
אדוני היושב ראש, אני מתנצל שלא הזדרזתי לשאול אותך ואת סגן יושב ראש

הכנסת, האם סדר היום במליאה מאוד עמוס?
מזכיר הכנסת אריה האן
לדעתי, סדר היום די עמוס. יש את רווק עידוד השקעות הון; יש את כ"ט

בנובמבר.

חבר-הכנסת רן כהן, אם החברים ימצו את זכותם לדבר בנושאים, אז סדר היום

יהיה ארוך מאוד. אבל בהנחה שלא כולם יעשו זאת, אז הוא בינוני.
רן כהן
אדוני מזכיר הכנסת, אם כך, אולי הגיוני יהיה לתת 20 דקות לסיעות הגדולות,

ו-10 דקות לסיעות הקטנות?

מאיר שטרית;

לא, זה ארוך מאוד. זוז עלול להימשך ארבע שעות. ככה זה יימשך שעתיים. נודיע

מראש שההצבעה תתקיים בשעה 19:00, ונעבור לדיון הבא.

היו"ר רפאל פנחסי;

הבר-הכנסת רן כהן, אל תשכח שלכם, כמציעים, יש 10 דקות נוספות.

רן כהן;

השאלה, אם לא יווצר מצב מגוחך שזח יימשך, נניח, עד 18:20, אנשים ילכו,

ויצטרכו לחזור כעבור כרבע שעה.

מאיר שטרית;

להיפך, אם קובעים שההצבעה תתקיים בשעה 19:00, אז עד שבע אנשים ילכו לעשות

דברים אחרים, ובשעה שבע ייכנסו להצביע. לדעתי, זה מה שיקרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

יקבעו שההצבעה תתקיים בשעה 00;19, ואני מניח שכולם יבואו להצבעה. הרי גם

בזמן הדיון לא כולם יושבים במליאה.

רן כהן;

בכל אופן, אני מציע שזה יהיה 20 דקות לסיעות הגדולות, ו-10 דקות לסיעות

הקטנות.

היו"ר רפאל פנחסי;

החלטנו, וכבר הצבענו על זה.

קביעת ועדות לדיון בהצעה לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעה לסדר היום בנושא; "התבטאותו של מזכיר הממשלה מר נווה כנגד הממשלה

הקודמת" - של חבר-הכנסת עוזי ברעם.
שושנה כרם
כבר הציעו שזו תהיה ועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא הציעו אף ועדה. לא כתוב פה כלום.

אדוני היועץ המשפטי, לאיזו ועדה את מציע להעביר את ההצעה?

צבי ענבר;

מי השר שישיב?

היו"ר רפאל פנחסי;

לא כתוב כאן שום דבר.

דוד לב;

ישיב, סגן שר הבטחון, סילבן שלום.
שושנה כרם
זה ענין לנציבות שירות המדינה.
צבי ענבר
בעקרון, נושאים של נציבות שירות המדינה הם בתחום ועדת העבודה והרווחה.
שושנה כרם
כל השנים זה היה בתחום ועדת הכספים.
צבי ענבר
גם בנושאי משמעת?
שושנה כרם
אם אני לא טועה, הנציבות עברה עכשיו למשרד ראש הממשלה.
רפי אלול
לדעתי, ועדת הכנסת זה המקום.
מאיר שטרית
לוועדת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לקיים את הדיון בהצעה לסדר של חבר-הכנסת עוזי ברעם, בוועדת הכנסת?

מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת עוזי ברעם

לוועדת הכנסת, התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כן, ההצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת עוזי ברעם בנושא: "התבטאותו של

מזכיר הממשלה מר נווה כנגד הממשלה הקודמת" לדיון בוועדת הכנסת, התקבלה.

הצעה לסדר-היום בנושא: "פיגוע בירושלים בו נרצח תלמיד ישיבה" של חברי-

הכנסת: רן כהן, אופיר פינס-פז, טלב אלסאנע, אהמד סעד, בנימין אלון, נסים דהן,

משה גפני וראובן ריבלין.

נשמעו הצעות להעביר את הנושא לדיון בוועדת החוץ והבטחון, והיו כאלה

שביקשו להעביר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
מאיר שטרית
ועדת החוץ והבטחון.
רפי אלול
אני מציע להעביר לוועדת הפנים.
שושנה כרם
השאלה, אם הפיגוע במקרה הזה הוא באחריות המשטרה או באחריות הצבא?
רפי אלול
הוא באחריות המשטרה. לדעתי צריך להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הפנים.
הי ו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום לוועדת הפנים, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא: "פיגוע בירושלים בו נרצח תלמיד

ישיבה" - של מספר חברי כנסת, לדיון בוועדת הפנים, התקבלה.

קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר רפאל פנחסי
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק של חברי הכנסת.

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - ביזור), התשנ"ז-1997 - של

חבר-הכנסת זאב בנימין בגין. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק

ומשפט או לוועדת הכלכלה.

שושנה כרם;

לוועדת הכלכלה, מדובר ברשות השניה.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק של חבר-הכנסת זאב בנימין בגין

לוועדת הכלכלה, התקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אם כן, הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - ביזור), התשנ"ז-

1997 - של חבר-הכנסת בני בגין, תועבר לדיון בוועדת הכלכלה.

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - הבטחת כספי הלוואה והשקעה של רוכשי

הדיור), התשנ"ז-1997 - של חבר-הכנסת משה גפני.

נשמעו הצעות להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים או לוועדת הכלכלה.

לאיזו ועדה שייך נושא הדיור?

מאיר שטרית;

ועדת הכספים. עדכון משכנתאות שייך לוועדת הכספים.

רפי אלול;

לא, נושא משכנתאות שייך לוועדת הכלכלה.

מאיר שטרית;

מה אומרת הצעת החוק?
היו"ר רפאל פנחסי
להבטיח את אלה שלוקחים הלוואה, והקבלן פשט את הרגל, שיוכלו לקבל הלוואה

נוספת ולהבטיח את זכותם.

רפי אלול;

אם זה מכר, זה ועדת כספים.

מאיר שטרית;

ועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד העברת הצעת החוק של חבר-הכנסת משה גפני לוועדת הכספים? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק של הבר-הכנסת משה גפני לוועדת הכספים, התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - הבטחת כספי הלוואה והשקעה של רוכשי

הדיור), התשנ"ז-1997 - של חבר-הכנסת משה גפני, תועבר לדיון בוועדת הכספים.

הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון - תשלום

הוצאות), התשנ"ז-1997, של חבר-הכנסת משה גפני.

מאיר שטרית;

אותו דבר, לוועדת הכספים.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד העברת ההצעה לוועדת הכספים? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק של חבר-הכנסת משה גפני לוועדת הכספים, התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

גם הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון - תשלום

הוצאות), התשנ"ז-1997, של חבר-הכנסת משה גפני, תועבר לדיון בוועדת הכספים.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת חוק המועצות האזוריות (עבירות בחירות), התשנ"ז-1997 - של חבר-הכנסת

סאלח טריף.

מאיר שטרית;

לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

רפי אלול;

לדעתי זה שייך לוועדת הפנים.
מאיר שטרית
בחירות במועצות מקומיות, זוז תקנות של משרד הפנים? זח לא חוק הבחירות?
רפי אלול
לא, לא, זח תקנות של משרד חפנים. חד וחלק.
שושנח כרם
זה עוסק בבחירות, זו בדיוק אותה בעיה, היה על זח ויכוח במליאה.
מאיר שטרית
יש חוק או אין חוק?
שושנח כרם
יש חוק, אבל לגבי הענין הזה, אני לא יודעת.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת אלול, הלכו לברר אם להעביר לוועדת חפנים. עוד לא הצבענו.

הבירור העלה שזו ועדת הפנים.

אם כן, מי בעד העברת הצעת החוק של חבר-חכנסת סאלח טריף לוועדת הפנים? מי

נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת החוק של חבר-הכנסת סאלח טריף לוועדת הפנים, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חוק המועצות האזוריות (עבירות בחירות), התשנ"ז-1997, של חבר-הכנסת

סאלח טריף, תועבר לדיון בוועדת הפנים.

רבותי, תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:30)

קוד המקור של הנתונים