ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/08/1997

העברת הצעת חוק המועצה להשכלה גבוה מוועדה לוועדה אחרת; פניית חבר הכנסת שאול יהלום בדבר הבאת הצעת חוק איסור פתיחת בתי עינוגים ב- ט' באב (הסמכה מיוחדת) לדיון במליאה; קביעת מסגרת דיון לישיבה מיוחדת בפגרה לדיון בנושא: הפיגוע החבלני בשוק מחנה יהודה; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 103

מישיבת ועדת הכ1סת

שהתקיימה ביום שלישי. ב' באב התשנ"ז (5 באוגוסט 1997), שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: מאיר שטרית- מ"מ היו"ר

משה גפני

עבדאלמלכ דהאמשה

יהודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

ניסן סלומינסקי

אחמד סעד

זאב בוים

שאול יהלום

מיכאל נודלמן

ראובן ריבלין
מתמנים
אריה האן - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצתית
סיגל גורדון
סדר-היום
1. קביעת מסגרת דיון לישיבה מיוחדת בפגרה לדיון בנושא: הפיגוע החבלני בשוק מחנה יהודה

בירושלים.

2. שונות.קביעת מסגרת דיון לישיבה מיוחדת בפגרה לדיון בנושא: הפיגוע החבלני בשוק מחנה יהודה
היו"ר מאיר שמריח
ברוכים הבאים, אני מתבבד לפתוח את ישיבת וננדת הכנסת. הישיבה תהיה קצרה מאוד

ונושא הישיבה הוא מהות הדיון שמקיימים היוס בכנסת. בישיבה הקודמת החלטנו שהדירן יהיה דיון

סיעתי, 10 דקות לכל סיעה, 20 דקות לסיעות הגדולות. הנושא הוא דיון בהצעות דחופות לסדר

היום על בסיס סעיף 148 בהסכמה.
שבח וייס
אני מבקש שינוי בחלוקה הפנימית. אני מבקש שיהיו חמישה דוברים וארבע דקות לכל אחד.
היו"ר מאיר שמריח
אני מסכים אם אין התנגדות של החברים.
רחבעם זאבי
אני מתנגד.
היו"ר מאיר שמריח
באין הסכמה, לא אכפה שום הסכמה אחרת ונשאר בהחלטה שלנו, לשתי הסיעות הגדולות

20 דקות ולשאר הסיעות 10 דקות לכל סיעה.שונות

העברת הצעת חוק המועצה להשכלה גבוה מוועדה לוועדה אחרת
היו"ר מאיר שטרית
הצעות חוק המועצה להשכלה גבוהה הועברו ביום 21.7.97 לדיון בוועדת הכספים. חברי

הכנסת רן כהן, עמנואל זיסמן, יהודה לנקרי ובן עמי ביקשו להעביר את ההצעות לדיון בוועדת

החינוך או לוועדה משותפת חינוך וכספים. בשבוע שעבר הבטחתי לוועדה לנהל שיחה עם שני

המציעים. נפגשתי עם המציעים ואמרתי שאם יהיה צורך נקיים ישיבה מיוחדת בפגרה על מנת

לקבוע את הרכב הוועדה. כזכור, ההצעה שהתגבשה כאן לקיים ועדה משותפת של ועדת כספים

וועדת חינוך, כאשר היושב ראש יהיה יושב ראש ועדת הכספים. נפגשתי עם המציעים והם מסכימים

להצעה.

הצבעה

בעד-7

נגד - אין
היו"ר מאיר שטרית
אנו מחליטים להלמיץ לכנסת לשנוח את החלטתה ולהעביר את ההצעות הנ"ל לדיון בוועדה

משותפת של ועדת הכספים וועדת החינוך והתרבות. הוועדה תהיה בת שמתה חברים, ארבעה מכל

ועדה, בראשות יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אברחם רביץ.פניית חבר הכנסת שאול יהלום בדבר הבאת הצעת חוק איסור פתיחת בתי עינוגים ב- ט' באב

(הסמכה מיוחדת) לדיון במליאה
היו"ר מאיר שטרית
פנה אליי חבר הכנסת שאול יחלום בבקשה להביא את הצעת החוק שלו בדבר איסור

פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב לקריאה שניה ושלישית, החוק הזה היה אמור לעלות לדיון ביום

רביעי שעבר אך בגלל הארוע הנורא, כל סדר היום ירו. לצערי, אין באפשרותי לקבל את ההצעה

ולהביאה לדיון בפגרה מפאת התנגדותו של יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת איננו מוכן להכניס

לסדר היום כל נושא מלבד הפיגוע. פריצה של פתיחת הצעת חוק אחת תביא בעקבותיה שורה של

הצעות.
שבח וייס
אני ממליץ לא לקבל החלטה בענין הזה. אין לי בעיה להקל על הציבור הדתי ואני נגד

כל פגיעה ברגשות דתייס. לא סוב שיהיו דיונים בהצעות חוק פרסיות של חברי כנסת בפגרה. יש

דרך אחרת. מכיוון שלחבר הכנסת שאול יהלום יש קשר מסויים לנומשלה, הוא יכול לשכנע את

הממשלה להציע להביא זאת לדיון. זאת פריצה גדולה מאוד של התקנון. אני ממליץ מתוך הנחה

שהנושא באנות חשוב, שהממשלה תביא הצעה לדיון.
רחבעם זאבי
כאשר קרה האסון ביש רביעי שעבר, הנשיאות החליסה להפסיק את הדיונים, אבל היא לא

הפסיקה את הדיונים, היא המשיכה את הסעיף שהיה בסדר היום. התלבטתי עם עצמי, האם

הנשיאות צודקת או לא, אם היה צריך להמשיך את הדיח בכנסת למדות שיש אסון. חשבתי שביום

האחרון לפני פגרה, הכנסת צריכה להוכיח שהיא עובדת. התלבטתי עם עצמי אך קיבלתי את הדין.

בתור הסעיפים שנדחו עד אחרי ה3גרה יש סעיפים שלא משפיעים על החיים, לא על עדה, לא על

מיעוס ולא על קבוצה למעס סעיף אחד" הסעיף שדן בתשעה באב. אני חושב שהתביעה לדון בזה

ולהחליס בענין נזיד מכיוון שאנחנו כבר ערב תשעה באב, היא צודקת והייתי מצביע כר בדיוק גם

אם זה היה סעיף שדן בקבוצת מיעוס אחרת. אם יש בעיה שקשורה בכבוד הדת זאת לא שבירת

העקרון. העקרון נשאר. הסעיף היה כבר על סדר היום והתקרית שיבשה אותו.

אין סיבה שלא נענה לבקשתו של חבר הכנסת יהלום לקיים היום דיון בנזליאה.
שבח ריס
אין לי התנגדות שחבר הכנסת שאול יהלום יקיים שיחה עם יושב ראש הסיעה שלי, חבר

הכנסת רענן כהן.
שאול יהלום
אני חתר מיושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת העלה בפניי את הסענה שהעלה חבר

הכנסת שבת וייס, אך מצד שני הוא מבין את הסענות שלי. ולכן יושב ראש הכנסת אנזר לי שרק

במידה ותהיה הסכמה של כל סיעות הבית הוא יסכים להעלות את הנושא לדיון.

מאתמול אני מנהל שיחות עם חברי הבית. סיעת מרצ אמרה לי שהיא באופן עקרוני תומכת

בחוק אבל יש בעיה כי ועדת הכנסת החליטה לדון רק בפיגוע.

אני מציע שותנדת הכנסת תשאיר את שיקול הדעת ליושב ראש הכנסת ואני מתחייב לא

לבקש מיושב ראש הכנסת אלא אם אביא לו הסכמה של כל סיעות הבית.
שושנה כרם
לגבי חקיקה בפגרה, ההסכמות הם עניינים בלתי פורמליים שנעשים, אר צריכה להיות

בקשה של הממשלה בלבד ואז הנושא יוצב על סדר היום.
היו"ר מאיר שטרית
אני לא רוצה לקבל החלטה שתפר תקנון. לפי דברי סגנית מזכיר הכנסת, הדרך היחידה

להביא הצעת חוק לדיון בפגרה היא על בסיס בקשת ממשלה על פי התקנון. אס הדבר יסתייע

והממשלה תגיש בקשה, אני מובן לכנס את ועדת הכנסת פעם נוספת על מנת לאשר את הבקשה.
ראובו ריבליו
אס הממשלה מבקשת אין שיקול דעת לוועדה.

שושנה כרס;

כינוסי הכנסת בפגרה מובהריס בחוק יסוד הכנסת. הממשלה, או 30 חתימות יכולים לכנס

את הכנסת בפגרה. 30 חתימות הן לצורך העלאת הצעה או שתי הצעות לסדר היוס. לגבי הממשלה,

לא נאמר דבר ולכן המסקנה היא שמיתר למששלה לכל צורך שתרצה.
היו"ר מאיר שטרית
תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 10.45.

קוד המקור של הנתונים