ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/07/1997

קביעת מסגרת דיון לישיבה מיוחדת בפגרה לדיון בנושא; הפיגוע החבלני בשוק מחנה יהודה בירושלים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 102

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. כ"ה בתמוז התשנ"ז (30 ביולי 1997). שעה 4:301
נכחו; חברי הוועדה
מ"מ היו"ר מאיר שטרית

חיים אורון

רפאל אלול

משה גפני

עבד אלמאלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

אליעזר זנדברג

חגי מירום

נואף מסאלחה

אחמד סעד

מ"מ

נסים דהן

מיכאל נודלמן
סגן מזכיר הכנסת
דוד לב
סגנית מזכיר הכנסת
שושנה כרם
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
תמר שפנייר
סדר היום
קביעת מסגרת דיון לישיבה מיוחדת בפגרה לדיון בנושא:

הפיגוע החבלני בשוק מחנה יהודה בירושלים.קביעת מסגרת דיון לישיבה מיוחדת בפגרה לדיון בנושא;

הפיגוע החבלני בשוק מחנה יהודה בירושלים
היו"ר מאיר שטרית
אני פותח את הישיבה, הנשיאות קבעה ויו"ר הכנסת קבע ישיבה מיוחדת בשבוע

הבא ביום שלישי בשעה 11:00, שבה יידון נושא הפיגוע החבלני בשוק מחנה יהודה.

מאחר שקבענו - ויו"ר הכנסת גם הודיע - שהדיון יהיה סיעתי, המטרה של הישיבה

הזאת היא לקבוע מסגרת לדיון הסיעתי. אם יש הצעות, בבקשה.
רחבעם זאבי
אני מציע עשרים דקות לסיעות הגדולות, עשר דקות לכל השאר.
שבח וייס
אני חושב שבנסיבות האלה זה נראה סביר.
קריאה
מקובל.
הי ו"ר מאיר שטרית
מקובל על כולם?
קריאות
כן.
היו"ר מאיר שטרית
ובכן, רבותיי, החלטנו שמסגרת הדיון תהיה עשרים דקות לסיעות הגדולות ועשר

דקות לכל השאר.
חגי מירום
אני מבין שזה ברי לכל שהסתיים המושב.
היו"ר מאיר שטרית
המושב הסתיים, בוודאי.
נואף מסאלחה
לא ממשיכים בסדר-היום שתוכנן היום.
היו"ר מאיר שטרית
לא, לא.
שבח וייס
השאלה היא במקומה, כי במליאה יו"ר הכנסת לא אמר זאת אבל בנשיאות החלטנו

כך.
קריאות
הוא אמר, הוא אמר.
היו"ר מאיר שטרית
הוא אמר את זה במליאה בבירור.
שבח וייס
אז בכלל אין בעיה.
רחבעם זאבי
הוא הכריז ברור מאוד על סיום המושב.
היו"ר מאיר שטרית
היתה החלטה על דעת הנשיאות ועל דעת ראשי הסיעות להפסיק את המושב של הכנסת

בגלל האירוע. אנחנו נכנס את הכנסת בשבוע הבא ספציפית כדי לקיים דיון סיעתי על

הנושא הזה.
רפאל אלול
וכל החוקים שהיו צריכים להידון היום, יבואו לדיון אחרי הפגרה?
היו"ר מאיר שטרית
כן, אחרי הפגרה.
חיים אורון
מישהו העיר לי שהכינוס המיוחד הוא אפשרי או עם שלושים חתימות או עם פניית

הממשלה, וזה לא היה הפעם.
היו"ר מאיר שטרית
החלטנו בלי חתימות.
חי ים אורון
אני מציע שפשוט נחליט לפי סעיף 148 שזו הסכמה, אחרת מישהו יגיד שהיה

תקדים. אריה האן העיר את תשומת לבי לנקודה הזאת.
היו"ר מאיר שטרית
מקובל עליי בהחלט. אני מסכים שהכינוס יהיה בהסכמה לפי סעיף 148 לתקנון

הכנסת.

הישיבה ננעלה בשעה 14:35.

קוד המקור של הנתונים