ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/07/1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 98

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כג' בתמוז תשנ"ז. 28.7.97. שעה 11:30
נכחו:
יושב-ראש הכנסת דן תיכון

חבר הוועדה מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

חיים אורון

רפי אלול

רומן ברונפמן

משה גפני

יהודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אליעזר זנדברג

מקסים לוי

חגי מירום

ניסן סלומינסקי

אחמד סעד

רענן כהן - מ"מ

אריה האן - מזכיר הכנסת

מוזמנים: חה"כ דוד אזולאי

חה"כ דליה איציק

חה"כ שלמה בן-עמי

חה"כ נסים דהן

חה"כ דוד טל

חה"כ ענת מאור

איילת יאיר - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת

טמיר כהן - עוזר בוועדת החוץ והביטחון

סגנית מזכיר הכנסת: שושנה כרם

סגר מזכיר הכנסת: דוד לב

היועץ המשפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: טלי רם
סדר היום:
1. א. קביעת מסגרת דיון להצעות אי אמון בראש הממשלה.

ב. פניית חבר הכנסת רענן כהן לדיון מחדש במסגרת הדיון.

ג. החלטה בדבר מסגרת הדיון להצעות אי אמון בראש הממשלה.

2. פניית יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון למיזוג הצעות חוק ושחרורן

מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת.

3. בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון לשחרור הצעת חוק שירות

ביטחון מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת.

4. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק.

5. מימון לימודי שפות מתקציב "קשר עם הציבור".

6. בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת.1. א. קביעת מסגרת דיון להצעות אי אמון בראש הממשלה
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
על סדר היום, ראשית, יש לנו קביעת מסגרת לדיון בהצעות האי

אמון שיש היום - של סיעות העבודה-מד"ע-רע"ם, מרצ וחד"ש-בל"ד.

אני מציע לקבוע עשר דקות לסיעות הגדולות וחמש דקות לסיעות

הקטנות. אם מקובל עליכם, נוכל לגמור את הפרשה הזו. יש מישהו

שמתנגד לזה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

מסגרת דיון להצעות אי אמון בראש הממשלה, של עשר דקות לסיעות

הגדולות וחמש דקות לסיעות הקטנות, אושרה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
מסגרת דיון של עשר דקות לגדולות וחמש דקות לקטנות, דיון

משולב בכל הצעות האי אמון יחד.

אדוני היועץ המשפטי, עכשיו אני מנהל את הדיון כחוק?
צבי ענבר:
בהנחה שיושב-ראש הוועדה חבר כנסת פנחסי, מילא את ידיך.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
כן.
אתי בן-יוסף:
אפילו בכתב.
נסים דהן:
אני העדות הכי גדולה שהוא מילא את ידו, כי אני יושב כאן

והוא היושב-ראש.

ב. פניית חבר הכנסת רענן כהן לדיון מחדש במסגרת הדיון
רענן כהן:
אדוני היושב-ראש.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אתה מבקש רוויזיה?
רענן כהן:
אני מבקש רוויזיה. אני לא בטוח שיתקיים דיון, אבל אני

מקווה שאין צורך ברוויזיה ואין צורך בדיון. מדובר על מסגרת הזמן

לאי אמון היום.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אנחנו החלטנו על עשר, עשר וחמש.
חגי מירום:
אי אמון אחרון לפני פגרה.
רענו כהן:
אנחנו צריכים לקבל החלטה קבועה בכל אי אמון, ואין שום

סיבה לא לאפשר עשרים דקות ועשר דקות, כמו שקיבלנו החלטות.
נסים דהן:
בשביל מה? מה תגיד יותר מאשר אתה יכול בעשר דקות? לחזור

על כל מילה פעמיים?
רענן כהן:
אני צריך לתת לאנשים שידברו. לא חשוב מה אנחנו אומרים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
לא נקיים דיון, נקיים הצבעה מי בעד הרוויזיה.

הצבעה

בעד רוויזיה - 4

נגד - 5

הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בדבר מסגרת הדיון להודעות אי אמון

בראש הממשלה, לא נתקבלה.
שבח וייס:
רגע, רפי אלול לא ידע על מה מצביעים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
הרוויזיה נפלה, רבותיי.

רענו כהו;

אתה רוצה לחטוף? סליחה, איזו רוויזיה אנחנו עושים?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
על בקשתך.
רענן כהן:
זה לא רוויזיה.
חגי מירום:
דברים כאלה מסכמים עם יושבי-הראש.
רענו כהו:
סליחה, אתה מקבל החלטה בלי לשאול אותי בנושא הזה? סליחה,

זה ענין שבין סיעות.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
רענן, ראשית למה את צועק? אתה לא היית כאן כשהחלטנו על

זה.
רענו כהו:
תתאם איתי.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אבל אתה לא היית כאן.
חגי מירום:
איזו מין תכונה זו לקבל החלטות בנושאים קואליציוניים

כשיושב-ראש האופוזיציה לא כאן?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
באמת, מה אתה אומר. נהכה שכל אהד יבוא לכאן כדי לההליט,

כמו שאתה החלטת על 12 שעות דיון.
הגי מירום:
זה נהוג.
רענו כהו:
יש נוהג שבדיון על אי אמון אנהנו נותנים עשרים דקות, אני

לא מבין מה הבעיה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
רענן, קודם כל זה לא נכון. לא בכל דיון נתנו עשרים דקות.

אתה רוצה שאני אתאר לך בתקופה שלכם, שעשרות הצעות אי אמון...
רענו כהו:
אני מציע מעתה והלאה בהצעת אי אמון, כל חבר כנסת דקה,

ואנהנו נלך בצורה כזו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
מה שאתה מציע, אפשר לדון באמת בתיאום. לגופו של ענין אני

יכול להראות לך לא הצעה אחת ולא שתיים - עשרות הצעות של אי

אמון- גם בתקופה שאתם הייתם בממשלה.

רענו כהו;

אנהנו מתאמים. אני עובד עם מיקי איתן בתיאום.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
רענן, תסביר לי אתה. מה אתה צריך כל כך הרבה זמן?
רענו כהו:
זה לא ענין שלך. כל פעם נעשה תיאום בין יושב-ראש

האופוזיציה ליושב-ראש הקואליציה. לא קרה מצב שהדברים הגיעו לכאן

בנושא הצבעת אי אמון, שלא היה תיאום.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
רענן, הרבה פעמים.
רענן כהו:
אני מודיע לך שתמיד היה מתואם ובדרך כלל החלטנו מה

שהחלטנו, זה עבר פה אחד.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני מעדיף ככה.

רענן, בוא ננסה מהדש. דיון של מה שאתה מציע - עשרים דקות,

עשרים דקות ועשר דקות לקטנות, נסחב לפחות ל-4 שעות.
רענו כהו:
מה זה חשוב?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
זה חשוב. רענן, יש סדר יום שאני לא יודע אם ראית אותו.
רענו כהו:
סיעה של 34 לא יכולה להיות כמו סיעה של ארבעה, סליחה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני מציע כמו סיעה של ארבעה?
ניסן סלומינסקי:
אם ראש הממשלה יפול, הוא לא יפול בגלל האופוזיציה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
רבותיי, תעזבו רגע את הנושא הזה. אני אתאם עם חבר הכנסת

רענן כהן, אם מקובל עליכם. אם מקובל עליכם, נסכים בינינו על

השינוי והשינוי יהיה מקובל על הוועדה.
שבח וייס:
בתנאי שמרצ לא תקופח.
ענת מאור:
רוח הדברים שאנחנו תומכים בהצעת רענן כהן לעשרים דקות

ועשר דקות.

ג. החלטה בדבר מסגרת הדיון להצעות אי אמון בראש הממשלה
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
התפשרתי עם חבר הכנסת רענן כהן לגבי מסגרת הזמן לדיון.

אנחנו ניתן מסגרת זמן של 15 דקות לשתי הסיעות הגדולות כי הבעיה

בעיקר שלהן, ו-5 דקות לסיעות הקטנות. בזה סיימנו את הענין. מי

בעד?
נסים דהן:
סליחה, רגע. מה זה גדולות, עד איפה?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
שתי הסיעות הגדולות זה ליכוד ועבודה.
נסים דהן:
אם מוסיפים לגדולות, מוסיפים גם לשאר.
ניסן סלומינסקי:
מה עם הסיעות הבינוניות?
רענן כהן:
עשרים דקות, עשר דקות וחמש דקות.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בסדר, חמש-עשררה, עשר וחמש דקות.
רענן כהן:
לא, סליחה. אני מאד מצטער.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
עכשיו הצעת.
רענן כהן:
אתה לא מקשיב. היו דיונים בוועדת הכנסת והיועץ המשפטי

יכול להעיד על הדיונים האלה. בגלל הוויכוח שהתקיים כאן עם

הסיעות הבינוניות, תמיד היה עשרים דקות, עשר דקות והמש דקות.

נשמור על הענין הזה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
יש מישהו שמתנגד למסגרת של 20, 10 ו-5?
חגי מירום:
הכי טוב.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

מסגרת דיון להצעות אי אמון בראש הממשלה, של עשרים דקות לסיעות

הגדולות, עשר דקות לסיעות הבינוניות וחמש דקות לסיעות הקטנות,

אושרה.2. פניית יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון למיזוג הצעות חוק

ושחרורו מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

יש לנו בקשה למיזוג הצעות חוק והתרת הקריאה השניה

והשלישית ביום ההנחה.

"1. ועדת החוץ והביטחון החליטה ביום רביעי, י"ח בתמוז התשנ"ז

(23.7.97), למזג את הצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק תשיפוט הצבאי (תיקון מס' 33)(ועדות חקירה

ותחקיר צבאי), התשנ"ז-1997.

ב. הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מסי 35)(תחקיר מבצעי),

התשנ"ז-1997.

2. בהתאם להוראות סעיף 122 (1) לתקנון הכנסת, מבקשת הוועדה את

אישורה של ועדת הכנסת למיזוג האמור.

3. כמו כן, מבקשת הוועדה כי ועדת הכנסת תתיר, בהתאם להוראות

סעיף 125 לתקנון, את הקריאה השניה והשלישית של הצעת ההוק

הנ"ל, ביום ההנחה.

בברכה, חבר הכנסת עוזי לנדאו."

מישהו מתנגד לסידור הזח?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

הבקשה למזג את הצעות החוק הני'ל ולשחררן מחובת הנחה מוקדמת על

שולחן הכנסת בקריאה השניה והשלישית, אושרה.
מיימ היו"ר מאיר שטרית:
אושר.

שלום, יושב-ראש הכנסת.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
מה אושר?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
מיזוג הצעות חוק.

אני חוזר לדון בנושא זה שכבר אמנם אישרנו, אבל יושב-ראש

הכנסת לא היה נוכח, והוא מבקש להזור אליו - חוק השיפוט הצבאי,

שבו אישרנו מיזוג של שני חוקים ופטור מחובת הנחה, כך שאפשר

להניח את זה היום.יושב-ראש הכנסת מבקש להתייחס להחלטה הזו, ואני בהחלט מכבד

את בקשתו. נפתח את הדיון בנושא הזה מחדש.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני מצטער על שהחמצתי את הדקה הראשונה. מדובר בחוק השיפוט

הצבאי (תיקון מס' 33).

לפני שעה היתה אצלי נציגת משפחת השכול - גברת מור-חיים,

אם שכולה, והיא פרסה מסכת ארוכה של טענות באשר למהירות שבה החוק

הזה מוצג לקריאה שניה ושלישית. היא גם הניחה על שולחני עשרות

מאמרים שעוסקים בנושא הזה - חלקם בעד, חלקם נגד, וכל בקשתה אחת-

אנא, אל תזדרזו בחוק הזה, אל תעבירו אותו בקריאה שניה ושלישית

לפני צאת הכנסת לפגרה. אנחנו - המשפחות, רוצות להיפגש עם כל חבר

כנסת ולהסביר לו במה מדובר.

אני אינני בקי בסוגיה הזאת מעבר למה שנמסר לי.
חגי מירום:
איזה חוק זה, אדוני?
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
חוק של ועדת חקירה - איך יתבצעו תחקירים.
אריה האן:
חוק השיפוט הצבאי (תיקון מסי 33).

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

אני אינני בקי ולא לקחתי חלק, אבל זו בקשתה של הגברת מור-

חיים ואני נטלתי על עצמי את הזכות להציג את בקשתה בפני ועדת

הכנסת.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אני מבקש להוסיף על כך, ואחר כך אתן את רשות הדיבור לחברי

הכנסת שבח וייס ולרחבעם זאבי.

אתמול קיבלתי שיחה טלפונית מאם שכולה, שדיברה איתי בטלפון

שעה. אני מכיר את החוק, ולכן דיברתי איתה על החוק - מה המשמעות

שלו, מה הכוונה של המחוקקים.

היא אומרת שהיא חושבת שהכוונה של החוק היא טובה, אבל

לדעתה התוצאה של החוק יכולה להביא לנזק גדול מבחינת הענין של

החקירה, והיא חזרה על אותה בקשה כפי שהציגה בפני דן תיכון, גם

בפניי שעה שלמה.

אמרתי לה שאני לא השתכנעתי מדבריה שהיא צודקת, אבל יחד עם

זאת, אם הענין יעלה אני כמובן אבקש להתייחס. אמרתי לה שהדרך

היחידה למנוע את העלאת החוק זה לפנות ליושב-ראש הכנסת או לפנות

ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון ולבקש לעכב את החוק. אני לא יודע

אם היא עשתה את זה, אני מניח שכן, אם זו אותה אמא שפנתה.
חגי מירום:
זו הצעת חוק שעולה מוועדת החוץ והביטחון?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
כן. האמת היא שלא ייגרם שום נזק אם לא יעלה החוק היום,

אלא אחרי הפגרה. מה האסון הגדול?
נסים דהן:
וגם עכשיו, כשהחלטנו על מיזוג, עוד לא עשינו כלום. זה

חוזר חזדה לוועדת חוץ וביטחון.
מ"מ היו"ד מאיר שטרית:
לא, צריכים להחליט כאן.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
זו קריאה שניה ושלישית.
שבח וייס:
שאלה והערה. אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי שלנו איזה

מעמד יש כאן לוועדת הכנסת מבחינת עיכוב ההליך.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
מבקשים לשחרר מחובת הנחה נדמה לי.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
למזג ולשחרר מחובת הנחה.
צבי ענבר:
מיזוג שתי הצעות - האחת של הממשלה, ואחת של חבר הכנסת

עוזי לנדאו - שתי ההצעות האלה שהיו די דומות, מוזגו להצעה אחת

וועדת החוץ והביטחון צריכה על-פי התקנון את אישור ועדת הכנסת

למיזוג.
חגי מירום:
אני רואה טעם לפגם בכך שהמציע הוא הממשלה, ולא חבר הכנסת

עוזי לנדאו ולא הם נמצאים כאן.
שבח וייס:
אני ממליץ שניעתר לבקשה. זה מסוג הדברים שמוטב למצות אותם

עוד ועוד. מדובר כאן בעומס כזה של רגשות, הרבה לבבות קשורים

לענין הזה. אני ממליץ שניעתר לבקשה, אני לא רואה בזה כוונה

לסחבת, אלא אני רואה בזה פניה אמיתית.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
יכולה הוועדה...
שושנה כרם:
לקיים רוויזיה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
יכולה הוועדה להחליט שנותנים להם שהות של חודש ימים,

ולאחר חודש ימים ההצעה תעלה באחת מישיבות הפגרה, ובלבד שהיא לא

תהפוך להצעת אי אמון.
שבח וייס:
אני לא יודע אם אפשר לחוקק בפגרה.
רחבעם זאבי:
רק הצעות חוק ממשלתיות.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
נדמה לי שאחת מהן היא ממשלתית.
חגי מירום:
אם אתה עושה מיזוג, אתה מרכיב את זה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אם ממזגים, זה נושא צביון של ממשלתי.
רחבעם זאבי:
אני מודה שבכל מגע ויחס עם משפחת השכול, יש לנהוג בדחילו

ורחימו, אבל אי-אפשר גם לדון בזה תוך התעלמות מהמציעים. בוועדת

חוץ וביטחון נדונה הצעה שעמד בראשה יושב-ראש הוועדה חבר כנסת

עוזי לנדאו, אבל חתמו עליה דומני עוד תשעה חברים - מחצית חברי

הוועדה.

קיימנו על זה דיונים ארוכים ויסודיים. אי-אפשר שכאן נחליט

החלטות מבלי לתת את הזכות ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. אני

מציע לקרוא לו או היום או מחר.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
הנה הוא בא.
אליעזר זנדברג:
מה הנפקות של ההחלטה שלנו לפטור מחובת הנחה? הרי המשמעות

היא שממילא ...
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אם אתה לא פוטר מחובת הנחה, זה ממילא לא יבוא לקריאה שניה

ושלישית השבוע.
אליעזר זנדברג:
למה? זה 48 טעות.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
זה יכול להיות. אז תינתן לי הזכות שלא להציג את זה על סדר

היום ביום רביעי.
אליעזר זנדברג:
הזכות הזאת קיימת גם אם לצורך הענין נשחרר כאן מחובת

הנחה, עדיין הזכות קיימת.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
יכול להיות שכן, אבל אני לא אעשה שימוש. אני לא רוצה

לעשות שימוש בזכותי לקבוע את סדר היום. שמעתי שזה עולה על סדר

היום בוועדה ולכן באתי לכאן והצגתי את הבקשה, אם כי חזרתי

ואמרתי שאינני בקי בנושא, אבל זו לא היתה פגישה קלה, מה גם שאני

האיש שהיפנה את הגברת הזו בשעתו באותו ענין לחבר הכנסת עוזי

לנדאו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אדוני יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון. אנחנו דנים בענין של

הבקשה למזג את הצעות החוק ולפטור מחובת הנחה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני מוכן לחזור על עיקרי הדברים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
היושב-ראש ביקש מאיתנו להתחשב בעובדה שיש פניה אליו של

משפחות שכולות, שטוענות שיש כאן חיפזון בחקיקה, דבר שהן חוששות

ממנו מאד, והן מבקשות הזדמנות להופיע בפניה ולשכנע את חברי

הכנסת אחד לאחד. הוא מבקש מאיתנו אם אפשר לדחות את הענין הזה

ולא לקיים עכשיו - לא לפטור מחובת הנחה, אלא לקיים את המועד

אחרי הפגרה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
או כפי שהצעתי - בתוך הפגרה להביא לקריאה שניה כחלוף חודש

ימים, בהתחשב בעובדח שזו חצעת חוק ממשלתית, בחלקה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
השאלה שלי מה נזק ייגרם, אדוני יושב-ראש ועדת חוץ

וביטחון, אם נדחה את ההצבעה על קריאה שניה ושלישית של החוק הזה

לאחר הפגרה. למה זה צריך להיות תחת לחץ? אולי באמצע הפגרה - לא

חשוב. איזה נזק ייגרם?
עוזי לנדאו:
כמו בכל הצעת חוק. כשאתה מנהל תהליך חקיקה בנושא שחשוב

למערכת הצבאית כבר זמן די ניכר, כאשר אין שום דבר חדש שיש

סיכוי, כמעט הייתי אומר, שיעלה. עם המשפחות השכולות נפגשנו בשני

סיבובים, פעם אחת כאשר הצעת החוק הזו עלתה במתכונת של הצעת חוק

טרומית היתה פגישה, ובפגישה הזאת גם מסרנו להם שכאשר הנושא הזה

יגיע לדיון ולאחריו לקריאה שניה ושלישית, ניפגש עם המשפחות.

קיימנו איתם ישיבה ארוכה וקשה, השתתפו בפגישה הזאת יושב-

ראש ועדת המשנה חבר הכנסת דדי צוקר ואנוכי, ואני חייב לומר שככל

שהפגישה הזאת היא קשה מאד, נדמה לי שלא היה דבר שמנענו מאותן

משפחות שכולות שביקשו מאיתנו להיפגש, מלומר בפני חברי הוועדה.

לכן אני מתקשה לראות מה הדבר שהוועדה תצליח "להרוויח" או

תצליח נאמר שיובא לידיעתה אם אנחנו נמתין. את כל תהליך החקיקה

שלנו השלמנו. השלמנו את זה גם בוועדת המשנה, הבאנו את זה אחר כך

גם לוועדה במליאתה, ואני מתקשה לראות מהו הדבר שבגללו צריך

שנעכב את הדיון.

עוד הערה אחת - אני מבקש במיוחד להדגיש את חשיבות החוק

הזה, את הציפיות שהוא יוצר בקרב רבים בצבא, שאנחנו מהם מקבלים

הערות, מקבלים ברכות ישר כח. נדמה לי שאין גורם אחד בצבא שלא

בירך ביד אחת, בשתי ידיים, בדרך זו או אחרת, על הכיוון הכללי

שאליו אנחנו הולכים.

אנחנו מתכוונים מיד לאחר הצעת החוק הזאת להמשיך ביוזמת

חקיקה נוספת שסביר שהיא תהיה שנויה עוד יותר במחלוקת, והמתנו

עימה כדי לא לעכב את הדבר הזה, שלא היה עליו לפי מיטב ידיעתי -

רק אומר כדי להיות זהיר - כמעט חולק אחד. חתמו על ההצעה הזאת

כשמונה-עשר חברים של ועדת חחוץ והביטחון של הכנסת. לכן אני ממש

מתקשה להבין מה קורה כאן.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
זה עדיין לא אומר דבר.
עוזי לנדאו:
זה רק אומר שרבים בוועדה, אני לא רוצה לומר באופן חסר

תקדים...
שבח וייס:
ברוב חמקרים הנחתום לא מעיד על עיסתו.
עוזי לנדאו:
אני חושב שלעולם הנחתום לא מעיד על עיסתו, ואני אינני...
שבח וייס:
לא, בהחתמות ההמוניות.
חגי מירום:
זו לא החתמה המונית. זה חברי ועדת חוץ וביטחון.
עוזי לנדאו:
חבר הכנסת וייס, זו לא החתמה המונית.

אדוני יושב-ראש הכנסת, אני עוד מבקש לדעת מדוע פנו

המשפחות השכולות ליושב-ראש הכנסת עוד לפני שפנו אל יושב-ראש

הוועדה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני מיד אסביר. ראשית מותר להם. שנית...
עוזי לנדאו:
הבעיה היא לא אם מותר. מה אבל הדבר החדש...
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
ברשותך, הטענה שלהם שלא ניתן להם להופיע בפני מליאת

הוועדה, הם היו רוצים להיפגש עם מליאת הוועדה. חלקם הקטן נפגש

עם שני חברי כנסת, והם היו רוצים שתינתן להם האפשרות להיפגש עם

מליאת הוועדה, או לחילופין עם כל חבר כנסת בנפרד.

אני חוזר ואומר - אני לא מודע למה שכתוב כאן, אבל הוצגה

בפניי בעיה לא קלה, אני חוזר ואומר - לא קלה. אני יודע שיש גם

צד שני ואותו לא שמעתי, ואתה בוודאי שמעת, אבל הם טוענים

שמנקודת ראותם, הם ציפו לכך שיותר להם להופיע בפני מליאת הוועדה

כדי להשמיע את העמדה שלהם.
עוזי לנדאו:
אדוני יושב-ראש הכנסת, הם יכולים היו לומר את זה במקום,

איש לא מנע מהם לעשות את הדברים האלה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
עוזי, אני בא ומספר לך מה נאמר לי לפני שעה. לכן איחרתי

בכמה דקות.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אם מותר לי להוסיף. אני סיפרתי לחברי הוועדה קודם לכן

שאתמול קיבלתי שיחת טלפון ממשפחה שכולה שהחזיקה אותי על הקו

כמעט שעה. ניהלתי איתה דיון ארוך לגבי החוק, אני בין החתומים על

החוק, ואמרתי שאני חושב שהחוק הוא מאד חשוב כדי לברר את האמת.

טענתם המרכזית היא שהחוק הורחב בהשוואה לכוונתו המקורית

מאד מאד - דבר שיכול להביא בעצם לטיוח חקירות ולא למטרה שחברי

הכנסת רוצים בה.הם רוצים לשכנע את חברי הוועדה, ואני עשיתי כמו שדן תיכון

עשה. הפניתי אותם אליך והצעתי לה לפנות אליך כיושב-ראש הוועדה,

כי אתה מוסמך כיושב-ראש הוועדה לבקש לא להניח את החוק על שולחן

הכנסת ולדחות את הדיון.

מאחר שפנו גם ליושב-ראש והעלו את הענין, לכן שאלתי קודם,

ועל זה לא ענית עוד - מה באמת נזק ייגרם אם תיתן להם עוד זמן.

הם חושבים שהחוק במתכונתו הנוכחית הוא רע להם, כלומר לצבא כי זה

לא להם באופן אישי, האמת שלהם כבר לא יכולים לעשות שום דבר. הם

רוצים ראשית לנסות לשכנע את הוועדה, ושנית, אם לא יצליחו לשכנע

את הוועדה והחוק ישאר במתכונתו הקיימת, הם רוצים לפנות לכל חבר

כנסת ולשכנע אותו.
עוזי לנדאו:
מדוע הם לא פנו אליי?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
הצעתי להם שיפנו אליך, חבר הכנסת עוזי לנדאו, אני מודה,

כדי לזמן אותם לוועדה לשמוע את הטענות שלהם. לכן שאלתי מה נזק

ייגרם אם נדהה את זה. למרות שהחוק בעיניי חשוב, ואמרתי לה אגב

שלא השתכנעתי אחרי שיחה של שעה בצדקת דבריה, אבל אני לא יכול

להלוק על זכותה להשמיע אותם, ולכן אני הושב שאולי לא ייגרם שום

נזק אם נחכה בחקיקת חוק שיהיה בניגוד גמור לעמדת משפחות שכולות

שרואות בזה קודש קודשים.

עוזי לנדאו;

אותן משפחות ספציפיות - אי-אפשר לדבר בשם כל המשפחות

השכולות - הן בוודאי לא יוכלו לומר שמישהו עמד בדרכן.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

שאלתי אותה - אתם פניתם ליושב-ראש הוועדה? היא אמרה לי -

לא הספקנו.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

לא ניתנה להם האפשרות להופיע בפני מליאת הוועדה שדנת

בענין.
שבח וייס:
אגב, עד עכשיו לא היה הוק כזה, נכון? ומדינת-ישראל

התקיימה 49 שנים בלי זה.
חגי מירום:
אין נוהל כזה בכלל.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
בוועדות שאני חבר בהן יש נוהל כזה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
חבר הכנסת חגי מירום, גם בוועדת חוץ וביטחון - בנושא

כיתוב על מצבות.
חגי מירום:
זה לא היה בפני מליאת הוועדה. זה היה בפני ועדת המשנה

לחקיקה. זה לא אותו דבר.
עוזי לנדאו:
חבר הכנסת שטרית, בכיתוב על מצבות הופיע בפנינו הגוף מטעם

הממשלה, וגם שם נפגשנו איתם באופן לא פורמלי, אבל נפגשנו איתם.
חגי מירום:
הייתי רוצה להעיר הערה - אל מול הבעיה המאד קשה, ובקודים

שלנו משפחות שכולות זה דבר שהוא רגיש ואנחנו כמעט לא יכולים

לעמוד מולו, אל מול הענין הזה יש אינטרס של צבא, שיש לו בעיה

גדולה מאד והוא צריך להמשיך להתנהל. אל תמעטו בבעיות שישנן באשר

לחקירה צבאית, לדרכי חקירה בצבא, לצורך להיזקקות למשפטנים

מלווים, וכל מה שקשור בזה.

העסק הוא לא פשוט, אבל קודם כל כדי להסיר ספק כאן - דחיה

היא דחיה לאחר הפגרה. אין ולא תהיה כאן הסכמה של האופוזיציה

להעלאת הענין הזה בכפוף לזה שלא יוגש אי אמון באמצע הפגרה. אין

ולא יהיה. עולה הצעת חוק, יוגש עליה אי אמון.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
נקיים דיון על ענין האי אמון בפגרה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
לא. זה מותר לו. בענין הזה הוא צודק.
חגי מירום:
לפחות זה לא היה שנוי במחלוקת אפילו בשנים הקודמות.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
לכן אני הצעתי, בהתחשב באופי. אני חושב שאתה אומר דברים

חמורים ביותר.
חגי מירום:
בסדר, אתה חושב.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני בטוח.
חגי מירום:
אני אומר כאן - אין סיבה שבעולם, כי ממה נפשך. אם הוועדה

חוטבת שאפשר להמשיך ולאפשר למשפחות לעשות את המפגשים הראויים

כאן בכנסת עם חברי הכנסת, אז מה קרה. למה זה צריך להתחוקק במהלך

הפגרה? אם זה יכול להתחוקק אחרי הפגרה...
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
כי אתה אמרת שזה חשוב לצבא.
חגי מירום:
לכן צריך לאפשר את העלאת הענין הזה עכשיו בתום המושב.

אתם צריכים להבין - אני אומר אתם צריכים להבין, ואני לא

כל כך אוהב כשאומרים לי את זה ככה - אבל אני רוצה להסביר לחברי

הכנסת.

יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון עומד בפני לחצים קשים מאד של

משפחות שכולות בשורה לא קטנה של נושאים, כאשר הן לא מאוחדות גם

בתוכן בשאלות השונות הללו. ולכן, לפעמים מגיע רגע שבו צריך

לסיים את זה, וחקיקח צריכה לחסתיים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
רגע של דומיה.
עוזי לנדאו:
אני רק אסכם. אני חושב שכל האפשרות היתה להם להעלות את זה

בפני כל חבר ועדה, חלק מהפגישות אנחנו עצמנו יזמנו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
עוזי, מותר לי לייעץ משחו?
עוזי לנדאו:
כן.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני יכול להגיד לך - מעוצמת התגובה של חאשח הזו שדיברה

איתי - היא אם שכולה שבנה נהרג בצנחנים בפיגוע.
עוזי לנדאו:
גברת מור-חיים?
יושב-ראש חכנסת דן תיכון:
זו מור-חיים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
מעוצמת התגובות שלה, אני יכול רק לייעץ לך, ואתה יכול

לחלוק ולחשוב כפי שאתה רוצה - לדעתי, לא שווה ללכת ראש בראש נגד

המשפחות השכולות, לא יקרה שום אסון. הצבא מחכה בלי החוק הזה כבר

חמישים שנה, יחכה עוד שלושה חודשים.

הרי החוק יעבור, ואם צריך לעשות איזה תיקון או משהו כזה,

שווה לעשות אותו.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
לתת להם את ההרגשה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
לתת להם את התחושה ששמענו אותם, וגם אם לא תסכים לשנות,

גם אז זה יהיה בסדר.
שבח וייס:
שום אמביציה לא שווה בכי של אמהות - אמביציה של ועדה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בשלושה חודשים האלה לא יקרה שום אסון. אני מייעץ לך, אם

מותר לי, לא ללכת עם הענין הזה עם ראש בקיר, לחכות עם זה, להגיד

להם - אנחנו דוחים את הענין שלושה חודשים שיעשו שכנוע, להזמין

אותם לשימוע, אם תרצה אותה גברת עצמה. אני אתמול שוחחתי איתה

שעה בטלפון, ואמרתי לה שהיא לא שיכנעה אותי.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
הוא מכיר אותה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני לא מכיר אותה, רק בטלפון.
עוזי לנדאו:
נפגשתי איתה מספר גדול של פעמים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני חושב שכדאי בענין הזה ללכת על דרך הקולא דווקא ולדחות

את הענין. לא יקרה שום אסון.
נסים דהן:
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבין.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אם היושב-ראש משוכנע, אנחנו דנים סתם.
נסים דהן:
אני רוצח להבין. הרי מה שאנחנו מתבקשים כאן זה למזג

ולפטור מחובת הנחה. הצעת חוק אחת עברה כבר את כל התהליך. אם

אנהנו לא נמזג ולא נבקש חובת הנחה, יוותרו על הצעת החוק הזאת

שמבקשים עליה מיזוג וחובת הנחה ויעלו רק את הצעת ההוק השניה.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

לא יעלו שום דבר. הרי זה יהיה בהסכמה.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אם יש הסכמה, זה הכל יידחה לאחר הפגרה.
נסים דהן:
בעצם, אנחנו לא יכולים לעכב את קבלת החרק אם יושב-ראש

הוועדה ירצה לקבל את אותו הוק מסוים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
היושב-ראש יכול. אני מבקש מיושב-ראש הוועדה...
נסים דהן:
בבקשה, אבל בסמכות הזאת היושב-ראש לא רצה להשתמש.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
הבר הכנסת דהן, אני ביקשתי מיושב-ראש הוועדה את הסכמתו.

אם הוא מסכים, בכלל אין לנו בעיה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני אמרתי שקודם כל אני תוקף את הענין בזירה הזו. עד יום

רביעי יש לי זמן.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

חבר הכנסת לנדאו.
עוזי לנדאו:
אני מסכים, אבל זה יונח בפתח מושב החורף של הכנסת.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

מאה אחוז.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
בישיבה הראשונה.
עוזי לנדאו:
אנחנו נסכם. אני מבקש עוד דבר - אני מבקש שמכאן יודיעו

למי שפנו וביקשו את הדבר הזה, שביוזמתם יפנו למי שהם מבקשים

וישוחחו איתן.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בהחלט. דבותיי, טכנית אני מבקש לסיים את הפרשה הזאת.

אני ביצעתי רוויזיה על ההצבעה. אני מבקש להצביע מי בעד

הרוויזיה.
עוזי לנדאו:
דבר נוסף, מאיר - מה שאני מבקש גם להעיר לאותם מי שפנו,

שיכולים היו את אותם הדברים לבקש מן הוועדה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני הבנתי שהיא ביקשה ממך. אני לא מבין.
עוזי לנדאו:
היא לא ביקשה ממני. לא ביקש ממני איש.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני הפניתי אותה אליך.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
גם אני.
שבח וייס:
עוזי, אנשים בצער לא כל כך מבחינים.
עוזי לנדאו:
בכל מקרה, אני מקבל את ההמלצה לפנים משורת הדין.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
תודה רבה, אדוני. טכנית, לענין הרוויזיה, מאחר שהחלטנו

קודם לאשר את מיזוג הצעות החוק ואת השחרור מחובת הנחה, אני מבקש

רוויזיה.

הצבעה

בעד רוויזיה - רוב

נגד - אין

הבקשה לרוויזיה על ההצבעה בדבר מיזוג הצעת חוק חשיפוט הצבאי

(תיקון מס' 33) (ועדות חקירה ותחקיר צבאי), התשנ"ז-1997 עם הצעת

חוק השיפוט חצבאי (תיקון מס' 36) (תחקיר מבצעי), התשנ"ז-1997,

ושחרורן מחובת הנחה, נתקבלה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
הרוויזיה התקבלה. אנחנו מצביעים אם כן על ביטול ההחלטה

הקודמת שלנו.
נסים דהן:
לא ביטול, אי קבלת המיזוג.
צבי ענבר:
לא. אם זה חוזר לוועדה...
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
היושב-ראש משך את הצעתו ובזה נגמר הענין.

תודה רבה.3. בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון לשחרור הצעת חוק שירות

ביטחון מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
"התרת הקריאה השניה והשלישית ביום ההנחה

ועדת החוץ והביטחון מבקשת כי ועדת הכנסת תתיר, בהתאם להוראות

סעיף 125 לתקנון, את הקריאה השניה והשלישית של הצעת חוק שירות

ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות

מוכר)(תיקון), התשנ"ז-1997, ביום ההנחה."

כזכור לכם, החוק אושר בשבוע שעבר בכנסת. מישהו מתנגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

הבקשה לשחרור הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה)

(שירות במשטרה ושירות מוכר)(תיקון), התשנ"ז-1997, מחובת הנחה

מוקדמת על שולחן הכנסת בקריאה השניה והשלישית, אושרה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
ההצעה אושרה.4. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
"הוחלט להעביר לוועדה משותפת כספים-חוקה, אחר דיון מוקדם,

לשם הכנתה לקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק שכר וגמלאות לנושאי

משרה ברשויות השלטון, התשנ"ז-1997 - של חבר הכנסת שאול יהלום

וקבוצת חברי כנסת.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע הרכבה של הוועדה ואת יושב-ראשה."

חבר כנסת יהלום וחבר כנסת רביץ מבקשים שיושב-ראש הוועדה

המשותפת יהיה הבר ועדת החוקה, ויש פניה בכתב.

כאן מדובר בהצעת חוק שנועדה בעצם להוציא את כל נושא השכר

של נושאי משרה שלטונית מהוץ לכנסת לוועדה ציבורית חיצונית.
שבח וייס:
זה חוק רביץ יהלום?

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אמת. הם מבקשים שהוועדה המשותפת תהיה מורכבת מכספים

וחוקה.
שבח וייס:
יש כאן משהו לוועדת כנסת בענין הזה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בדיוק. אני הושב שוועדת הכנסת דנה כל השנים בענין הזה ולא

ייתכן עכשיו להוציא את ועדת הכנסת מהענין.
חגי מירום:
מה אומר היועץ המשפטי?
שבח וייס:
מה דעת היושב-ראש?
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
זה לא פשוט. זה נכון שוועדת הכנסת דנה בנושא שכר חברי

הכנסת, אבל אני רוצה להזכיר שוועדת הכספים דנה בנושא השרים.
שבח וייס:
וחוקה - איך משתלבת כאן?
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
ועדת כספים דנה בשכר השופטים, ולכן צריך להקים כאן איזה

פורום בין ועדות.מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

מותר להקים ועדה משותפת של שלוש ועדות?
צבי ענבר:
לא.
חגי מירום:
אדוני היושב-ראש, למה ועדת החוקה?
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
כי הנושא התברר לראשונה בוועדת החוקה בעקבות איזו הצעה

שלך, אני חושב - איך מטפלים בנושא השכר.
חגי מירום:
אבל הם המיתו את זה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
הם המיתו את זה, אבל בעקבות ההמתה של הצעת החוק שלך, עלתה

הצעת החוק הזו לדיון, והיא תוצאה ישירה של אותה ישיבה שהמיתו את

הצעת החוק שלך.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
השאלה שלי, אדוני היושב-ראש, היא מדוע ועדת החוקה צריכה

לדון בחוק, ולא ועדת הכנסת.
חגי מירום:
היושב-ראש הסביר.
נסים דהן:
היוזם הוא אחד...
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אז מה אם הוא היוזם?
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
זה בין מעצמתי.
אליעזר זנדברג:
אולי אפשר להציע שיכהנו בוועדה חברים שמכהנים בשתי

הוועדות - כלומר כנסת וכספים, חוקה וכנסת, ואז אולי נוכל לפתור

את הבעיה בצד הפורמלי.
חגי מירום:
אתה לא יכול בגלל היושב-ראש.
שבח וייס:
אם אפשר להגיע לסידור שזו תהיה ועדה משותפת של כספים

וכנסת, זה הכל מתאים. אני מבין את ההסבר של יושב-ראש הכנסת, אבל

זה "אינסידנט" מסוים. מבחינת הפרוצדורה, בהקשר של המהות...
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני הסברתי בדיוק מה קרה.
שבח וייס:
אפשר לבקש מוועדת חוקה, חוק ומשפט שיוותרו על זה, ואם לא-

יש לנו מודל של שלוש ועדות?
צבי ענבר:
יש לנו מודל שנקרא ועדה מסויימת לעניינים מסויימים, וכאשר

שתי ועדות זה לא מתאים...
חגי מירום:
זה לפי סעיף 117?
צבי ענבר:
סעיף 17.
נסים דהן:
הכנסת מקימה. צריך להחזיר את זה בחזרה למליאת הכנסת.
צבי ענבר:
נכון. לפי הצעת ועדת הכנסת, ואז אפשר לקבוע.
שבח וייס:
לא כדאי. אנחנו יוצאים לפגרה.
נסים דהן:
עם המלצה למליאה, היא תחליט במקום. אחרי הפגרה, הרי אף

אחד לא יטפל בזה לפני. צריך להחזיר את זה למליאה לקבוע ועדה

מיוחדת.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אדוני היועץ המשפטי - מדוע אי-אפשר כספים וכנסת?
צבי ענבר:
מפני שהמליאה כבר החליטה שזו תהיה ועדה משותפת, כך כתוב

במכתבו של מזכיר הכנסת - לוועדה משותפת כספים -חוקה, והיא

העבירה לוועדה זו כדי לקבוע את הרכב הוועדה.
אליעזר זנדברג:
אז מדוע שלא נמנה חברים שחברים גם בוועדת הכספים וגם

בוועדת כנסת, ואז יהיה ייצוג לוועדת הכנסת באמצעות הדרך הזאת,

וגם לא נפגע באפשרות שיושב-ראש הוועדה יהיה חבר ועדת חוקה.
שבח וייס:
זה פותר את זה פרסונלית.
נסים דהן:
נחזיר את זה למליאה שתמנה ועדה מיוחדת של כמה ועדות.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
חברים, עוד עמדות?
חגי מירום:
היתה כאן הצעה מעניינת של חבר הכנסת זנדברג לקחת מוועדת

הכנסת שניים שלושה חברים, שהם גם חברים בוועדת החוקה, ודרך זה

ליצור את המשולש כשהוא לא משולש, הוא זוג, צמד - כספים חוקה,

אבל חברי ועדת כנסת נוכחים שם כי הם משתי הוועדות כאילו. יכול

להיות שיש כאן גם חברי ועדת כספים, אז אתה יכול איכשהו...

יצירת ועדה באמצעות סעיף 17 היא לא רצויה, לא דבר שאנחנו

צריכים להרבות בו, גם נוצר כאן איזה מין נוהג לא לענין שוועדה

כזו מקבלת משרד ומזכירה וכן הלאה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני מבין שיש בקשה משותפת של חברי הכנסת רביץ ויהלום

שהיושב-ראש יהיה יושב-ראש ועדת חוקה.
צבי ענבר:
שוב, התקנון בסעיף 16 אומר שיושב-ראש הוועדה המשותפת

ייקבע על-ידי ועדת הכנסת מתוך חברי אותה ועדה, שלפי דעת ועדת

הכנסת הענין נוגע לה יותר מבחינת תפקידיה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אבל כאן יש בקשה משותפת של חברי הכנסת רביץ ויהלום, שניהם

מסכימים ומבקשים שיושב-ראש הוועדה יהיה חבר ועדת החוקה.
צבי ענבר:
מה הבקשה הבינותי. אני רק מציג בפני הוועדה הזו מה אומר

התקנון. התקנון אומר שצריך קודם כל לראות לאיזה ועדה זה נוגע

יותר מבחינת תפקידיה, ונדמה לי שרק לפני דקות ספורות הובעה כאן

הדעה שהענין בכלל לא שייך לוועדת החוקה, ואם כבר - לוועדת כספים

ולוועדת הכנסת. נדמה לי שזה נוגע לוועדת הכספים יותר.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
חבר הכנסת חגי מירום, למה ההצעה שלך באה לוועדת החוקה?
חגי מירום:
ממש אין לי הסבר. כשאני חושב על זה, אני מוכרח לומר גם

שוועדת הכנסת לא חייבת בעקבות אולי טעות שעשתה המליאה והעבירה

בזמנו.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אני לא זוכר את הצעת החוק שלך. מה היתה הצעת החוק שלך?
חגי מירום:
הצעת החוק שלי דנה בהעברה לוועדה חיצונית.
צבי ענבר:
הצעת החוק של חבר הכנסת מירום נגעה לחוק יסוד: הממשלה.

לכן היא הועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
שם מדובר על הקמת ועדה ציבורית שתעסוק בשכר.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אדוני היועץ המשפטי, אני רוצה להבין - האם הוועדה רשאית

להחליט, למרות זאת, לאשר את הבקשה שלחם ולקבוע את יושב-ראש

הוועדה כיושב-ראש חוקה?
חגי מירום:
מה החליטה המליאה?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
המליאה החליטה להעביר לוועדה משותפת, שהוועדה תקבע את

הרכבה.
חגי מירום:
היא החליטה על משותפת, או היא החליטה שוועדת הכנסת תקבע?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
היא החליטה על ועדה משותפת לחוקה וכספים.
חגי מירום:
אפשר לעלות בחזרה למליאה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
היא החליטה מה שאני אמרתי שהיא תחליט, והפה שאסר הוא הפה

שהתיר, יקבלו החלטה אחרת נכונה יותר - אין בעיה.
חגי מירום:
אני לא בטוח, כי מליאת הכנסת החליטה כהמלצתך.

צבי ענברי.

צריך אז לחזור למליאה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
בסדר, צריך לחזור למליאה, אז מה הבעיה למסור הודעה ולחזור

למליאה?
נסים דהן:
אם כבר חוזרים למליאה, אפשר להשתמש בסעיף 17 ולהקים ועדה

מיוחדת.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
לא רוצים להקים ועדה מיוחדת. בשביל מה? זה חוק שכולו נועד

להוציא את העסק החוצה. למה צריך לזה ועדה מיוחדת? אם רוצים

לחזור למליאה, אפשר לבקש כספים וכנסת.
נסים דהן:
בגלל חשיבות הנושא.

דובר;

חבר הכנסת שטרית, אתה רוצה לעמוד בראש הוועדה?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
לא בהכרח. יכול להיות גם מצידי חבר הכנסת רביץ,
נסים דהן:
בגלל חשיבות הנושא, כדאי שחברי כנסת יהיו בוועדה הזאת ללא

קשר לוועדות קיימות, כיון שיש כאן הרבה חברי כנסת שירצו להתבטא,

להביע עמדה.
שבח וייס:
יוכלו להופיע בפני הוועדה,
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אבל כל מהות החוק, אם הבנתי נכון את החוק, כל מהותו זה

להעביר את הנושא לוועדה חיצונית.
נסים דהן:
זה לא כל כך פשוט. מי שנכח במליאה, היה שם ויכוח סוער.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
זו ועדה השובה.
מ"מ היו"ר מאיד שטרית:
אני מציע כדלקמן - שנחזור למליאה, נגיד שוועדת הכנסת

מבקשת לקבוע שהוועדה המשותפת תהיה מורכבת מוועדת הכספים ומוועדת

הכנסת, זה עניינן לדון. יושב-ראש הוועדה יהיה נציג ועדת הכנסת,

כי זה בעצם נושא שלנו כאן.

מקובל עליכם, רבותיי?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה לחזור למליאת הכנסת ולהגיד שוועדת הכנסת מבקשת לקבוע

שהוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק שכד וגמלאות לנושאי משרה

בדשויות השלטון, התשנ"ז-1997, של הבד הכנסת שאול יהלום וקבוצת

הבדי כנסת, תהיה מודכבת מוועדת הכספים ומוועדת הכנסת, כאשד

יושב-דאש הוועדה יהיה נציג ועדת הכנסת, אושרה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
ההצעה אושרה.5. מימון לימודי שפות מתקציב "קשר עם הציבור"
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
מספר חברי כנסת יוצאים ללימוד שפה זרה, והם מבקשים להשתמש

לצורך מימון הלימוד הזה בכספי "קשר עם הציבור". זו ההצעה.
חגי מירום:
קשר עם הציבור בחוץ-לארץ.
שבח וייס:
הם רוצים ללמוד רוסית ואמהרית?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אנגלית.
נסים דהן:
למשל רוסית ואמהרית, למה לא? זה הקשר עם הציבור.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני מבקש לקרוא את מכתבו של חבר הכנסת דוד טל:

"מימון לימודי אנגלית מדף לבוחר

אבקש את אישורך לתשלום לימוד אנגלית שלי ושל חבר הכנסת מקסים

לוי מתקציב דף לבוחר. מיותר לציין כל מדובר בקורס אשר תרומתו

רבה במסגרת עבודתנו הפרלמנטרית. אודה באם תועבר אליי התייחסותך

בהקדם. על החתום - דוד טל."

זאת אומרת יש לנו שתי בקשות - של חברי הכנסת דוד טל

ומקסים לוי.
שבח וייס:
זה לא משנה. הרעיון הוא לכולם, בלי שמות.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
הדיון אמנם נעשה על בסיס בקשתם, אבל הדיון הוא עקרוני

וצריכים לקבל החלטה בענין.
דליה איציק:
אדוני היושב-ראש, אין זה כלל משנה בעיניי אם חבר כנסת

מבקש ללמוד רוסית, אמהרית, או כל דבר אחר שהוא במסגרת הסבירה.

אין צל של ספק שיש כאן בעיה קשה מאד למרבית חברי הכנסת בשפה

האנגלית, ואני חושבת שמיותר לציין כמה השפה האנגלית היא מאד

משמעותית לנו כחברי כנסת. לכן, לפי דעתי, צריך לאשר את זה מיד.

אגב, אני פניתי בקדנציה הקודמת ולא אישרו, וזה היה מאד תמוה

בעיניי למה זה לגיטימי להוציא על ביפר אבל זה לא לגיטימי להוציא

על דבר כזה. אין לזה שום הגיון.השיעורים האלה יקרים מאד. חברי כנסת כמעט מכספם, כל "קשר

עם הציבור" הוא בכל זאת דבר שאפשר היה לעשות איתו דברים קצת

פחות חשובים, וחברי כנסת הולכים ולומדים. זה יאה מאד בעיניי,

ואני רוצה להשיא כאן עצה ליושב-ראש הכנסת.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
כמה זה עולה?

דליה איציק;

הרבה כסף. אני רוצה להשיא כאן עצה ליושב-ראש הכנסת. אדוני

היושב-ראש, אני חושבת שיש כאן דור חדש, שמה לעשות. הוריו לא היו

שרים ולא יצאו לשליחויות, הם היו אסירי ציון מרבית הזמן

והאנגלית שלהם היא אנגלית סבירה של אנשים שגמרו אוניברסיטה אבל

לא יותר מזה.
נסים דהן:
במקרה הטוב אוניברסיטה, במקרה פחות טוב בקושי בית-ספר

תיכון.

דליה איציק;

נכון, במקרה הטוב. אני חושבת שצריך לתת כאן מכרז מסודר,

זה יכול להוזיל את המחירים. אני יכולה לספר לך שאני בקשר עם אחד

מהגופים האלה שמלמדים, זה מאד יקר. הם מאד יוקרתיים ומאד טובים,

אבל זה מאד מאד יקר וקשה מאד לעמוד בזה. זה נראה לגיטימי

בעיניי, זה סוג של החלטה שצריכה לזקוף דווקא את קומתנו. חברי

כנסת צריכים לדעת כל הזמן להשתלם בהרבה מאד נושאים. גם קורס

מזורז למשפטים לא היה מזיק לחברי הכנסת לעבור - קורס של חודשיים

שלושה. יש דברים בסיסיים שאדם צריך לדעת להשתלם בהם, על אחת כמה

וכמה איש ציבור.
רחבעם זאבי:
אני העליתי את ההצעה הזו לפני שלושת רבעי שנה בפני חבר

הכנסת פנחסי - יושב-ראש הוועדה. הוא אמר לי - אל תעלה את זה, כי

אני אמצא מקורות כספיים אחרים, לא על חשבון "דף לבוחר". העליתי

את זה פעם שניה והוא אמר לי שזה עדיין בבדיקה.

היות והוא לא מצא והעלו את זה כעת חברים אחרים, אני תומך

בזה, אבל אני מבקש שני סייגים. ראשית, שזה לא יהיה קשור בנסיעות

לחוץ-לארץ.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
זה כן קשור.
רחבעם זאבי:
שלא יהיה קשור, כי זה מה שחסר לכנסת.

שבח וייס;

זו הבקשה, גנדי.
רחבעם זאבי:
שזה לא יהיה קשור. מי שרוצה לנסוע לחוץ-לארץ להשתלם,

מהמשכורת שלו, מהכסף שלו. סייג שני או תוספת שניה - שזה לא רק

שפה זרה, אלא שחברי הכנסת יוכלו ללמוד גם עברית.
אליעזר זנדברג:
אני לא חושב שצריך להגביל את זה לארץ. אין כאן כוונה לממן

לא בתי-מלון ולא טיסה - - -
אחמד סעד:
אני מסכים עם ההצעה ואני מציע שהקורס יתקיים כאן בכנסת,

אפילו אם חברי הכנסת ישתתפו בחלק מההוצאות.
ניסך סלומינסקי:
כראש רשות, אני יודע שמרכז שלטון מקומי עושה את זה כדבר

פשוט וטבעי לכל ראשי הרשויות.
דליה איציק:
בגלל זה אתם פושטים את הרגל. ככה אתם גם נראים.

ניסן סלומינסקי;

אם הכנסת תארגן את זה בצורה מסודרת כאן או במקום אחר,

מטרה שתעזור ללימוד, עדיף מאד שהכנסת תעשה את זה ולא כל אחד

יעשה את זה פרטי ולא תדע בדיוק מה הוא עושה. התירוץ יהיה ללמוד

אנגלית והתברר שנסעת למדינה שבכלל לא דוברת אנגלית. שווה מאד

שיעשו את זה מסודר.
נסים דהן:
עד שיעשו, אני מציע לאשר את הבקשה.
חיים אורון:
אני אגיד לכם איך פעם היו מגדילים בקיבוץ בתים. היו בונים

בית של 39 מטר ומרפסת של עוד 9 מטר, כי מוכרחים מרפסת. אחר כך

סוגרים את המרפסת, ואז צריכים עוד 8 מטר.

אותו דבר עם "דף לבוחר" שאמד שחברי כנסת צריכים ליצור קשר

עם הבוחר. לאט לאט זה הופך לדבר אחר. אם זה הפך לדבר אחר, בואו

נבטל אותו.

אני נגד כל טיפול בתנאים של חברי הכנסת...
נסים דהן:
איך אתה רוצח שאותו נבחר ידבר עם הבוחר שלו, כשהוא לא

יודע את השפה שלו?
חיים אורון:
אני נגד שימוש ב"דף לבוחר" למטרות השתלמות. זאת לא היתה

הכוונה.
שבח וייס:
אני רציתי רק להתערב לגבי הקורס בכנסת. ברגע שאנחנו עשינו

כאן קורסים ללימוד השפה הערבית, זה נחשב לטבעי וחברי כנסת באו

בחלקם בשמחה, לא צריך להסביר את הנימוקים, ועל-ידי כך הם לא

חשפו את עצמם בנקודה רגישה של ידיעת או או ידיעת שפה, כי מותר

לא לדעת ערבית. אנגלית זה ככה מקובל שכל אחד יודע. אני ראיתי

ב"מי ומי בכנסת" שכמעט כל אחד רשם שהוא יודע אנגלית.
דליה איציק:
הוא רשם כי לא היה לו נעים לא לרשום.
שבח וייס:
בדיוק. אני חושב שאם אנחנו נארגן כאן קורסים בכנסת ללימוד

אנגלית, חלק מחברי כנסת, מסיבות של צנעת הפרט, לא יגיעו, למרות

שהם זקוקים לזה. אם בכלל תחליטו כן, הייתי חושב על טכניקה קצת

אחרת.
רחבעם זאבי:
לעברית אתה תתנגד?
שבח וייס:
באותו הקשר, גם. צריך לחשוב על איזו טכניקה יותר אישית.
חגי מירום:
אישית, אני רוצה לתקן. הכנסת, בתקופה שאני זוכר אותה,

החליטה שמדובר על תקציב שנקרא "קשר לציבור" ולא "דף לבוחר",

ואני מציע להישאר בטרמינולוגיה הזו שהיא יותר נכונה. הכוונה

היתה - חבר הכנסת הוא נציג ציבור או איש ציבור, ואת הקשר שלו

הוא צריך להציע לציבור. גם אם בחרו בו, בוחרים ספציפי, הוא צריך

להציע את עזרתו בפעולתו, ובכלל לראות ראיה כוללת, ולכן קראנו

לזה "קשר לציבור".
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
זה דווקא לא נכון. השם המקורי היה "דף לבוחר".
חגי מירום:
שינינו את זה. חבר כנסת שמבקש להחכים בתחומים שצריכים

לסייע בידו ככלי לעבודתו, אין בזה שום בעיה לפי דעתי. צריך רק

לראות שהאישור שאנחנו נותנים כאן - יהיה ברור באיזה מרחב הוא

נמצא. צריך שייאמר באופן מפורש שמדובר בקורס, ורק בקורס עצמו,

בלימודים עצמם ולא בשום דבר אחר נלווה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בלי נסיעות.
חגי מירום:
לא מלון ולא נסיעות.
דוד לב:
המימון הוא רק לקורס.
חגי מירום:
זה צריך להתבצע כמו כל דבר שאנחנו עושים אותו עם ייקשר

לציבור" אל מול...
שבח וייס:
אגב, בכפר בלום יש קורסים נהדרים.
חגי מירום:
אני רק רוצח להגיד כאן שזח צריך גם להתבצע כמו שאנחנו

מבצעים עם כל רכישה שאנחנו רוכשים, אל מול חשבונית.
נסים דהן:
כרגיל, כמו כל "דף לבוחר".
דוד טל:
היות ואני כתבתי את המכתב, אני רוצה לומר בהמשך למה כתבתי

אותו. היה לי הכבוד להיות עם הבר כנסת שטרית באיזושהי משלחת

לבריסל, וראיתי שחבר כנסת שטרית מרצה באנגלית רהוטה, והאמת-

קינאתי בו בצורה לא רגילה, אבל מעבר לכך אני משתתף, בתוקף

תפקידי כסגן יושב-ראש הכנסת, במפגשים לא מעטים עם כל מיני אישים

מחוץ-לארץ, ואני רוצה לומר לכם שאני מרגיש מאד מאד גרוע. עם כל

חכבוד לחברת חכנסת נעמי חזן, גם סגן היושב-ראש שטרית וגם הי ושב-

ראש - כל אחד מהם מתבטא בצורה ברורה מאד. אני מרגיש מאד מאד מאד

גרוע בנושא הזה.

לכן מצאתי לנכון לבקש את הבקשה חזאת, ואני גם מסכים בהחלט

וזו גם היתה ההצעה שלנו בעצם - שהכסף עצמו יהיה אך ורק ללימוד

האנגלית. אני רוצח שתבינו שמעבר לכך, יש הוצאות נוספות לחברי

חכנסת - זה ענין של כל האכסניה במקום וענין של הנסיעות במקום.

אנחנו מוכנים להוציא מכיסינו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אתם מבקשים רק על הקורס עצמו.
דוד טל:
רק ללימוד עצמו.
דליה איציק:
אדוני היושב-ראש, אני רוצה שתדע שסגני השרים והשרים, ואני

אומרת לך את זה בידיעה, לומדים על חשבון המשרדים - זה הרי גם

כספי המדינה וגם ה"דף לבוחר" הוא כספי מדינה. נוצר כאן מצב שיש

כאן אנשים שלומדים אנגלית על חשבון המדינה וכאלה... גם בענין של

הצניעות המעושה הזאת, אני מציעה שנשים לב לזה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
לגבי הקורסים באנגלית כאן, אנחנו נקיים את זה ולא מ"דף

לבוחר".
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בכנסת.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
רק שיבואו. באשר ל"דף לבוחר", בשיעור ראשון בכלכלה, יתקן

אותי בטח דוד לב ויגיד בשני, בעצם חבר הכנסת אורון - שואלים

אותך את אותה שאלה, נותנים לך סכום ושואלים אותך מה לעשות איתו,

ואתה מונח על עקומת התמורה ואתה בודק איך אתה תוציא את זה על-פי

מיטב השיקול והכדאיות שלך.

"דף לבוחר" הוא בעיה, הוא בעיה כי כל שבוע מגיעה בקשה

מוזרה מקודמתה איך וכיצד להוציא את הכסף. בקרוב גם תופיע בקשה

שאתה מבקש להעביר את אשתך בקורס לדוברות כדי שהיא תדוברר אותך

בזמן שאתה נותר בבית. אני לא צוחק.
נסים דהן:
היום היא עושה את זה בחינם.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
המדיניות היא שקח לך את הכסף, תעשה מה שאתה מבין, אבל

באותה שנה לא תעבור את המכסה, ואני חוזר ואומר, רבותיי - יש

מגבלה אחת לכל חענין הזה - את ה"דף לבוחר" אתה יכול להוציא עד

התקרה שנקבעה לאותה שנה. מי שבא ורוצה למשוך מה"דף לבוחר" של

השנה הבאה, לא בא בחשבון כי כנסת לא יודעים אף פעם עד מתי היא

תכהן.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

על בסיס הבקשה שמונחת לפנינו, אם אנחנו מאשרים את זה...
דוד טל:
אנחנו נמצאים כבר כמעט בסוף השנה. חלק מ"דף לבוחר" כן

ניצלנו. אנחנו מבקשים שיתאפשר שבמידה ויש כסף של שנה הבאה...
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
קח לך מקדמה מהשכר שלך. לא תוכל להוציא מהחשבון של השנה

הבאה. זה פשוט לא הולך, רבותיי. זה כבר אקט אנטי תקציבי.
דליה איציק:
אבל לא לזה אתה התכוונת. אתה התכוונת גם לשיעורים פרטיים,

אחד על אחד, נכון? זה לא מה שמדברים, אז תגיד את זה.
דוד טל:
היושב-ראש ציין שאי-אפשר. מי שרוצה להשתמש ב"דף לבוחר",

לא יוכל על חשבון...
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
אתה תוכל בתחילת השנה הבאה לבוא עם החשבונית ולקבל.
דליה איציק:
אבל היושב-ראש הציע שהכנסת תממן בקורסים. אני באה לומר

שזה צריך להיות לא במקום. בנוסף לזה צריכה להתקבל כאן החלטה

שאתה מציע אותה, שאם אני נניח רוצה ללמוד שיעור פרטי, אני לא

רוצה לשבת איתך, נכון? גם לך אסור לשבת איתי.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני מבין שאם אנחנו מאשרים את הבקשה, מאשרים אותה באופן

עקרוני, לאו דווקא ספציפית לפונים במכתב, והאישור שאנחנו נותנים

חוא בעצם לכיסוי הוצאות הקורס בלבד, לא כולל הוצאות נסיעה.
חיים אורון:
רק אנגלית?
נסים דהן:
כל שפה.
רחבעם זאבי:
כל לימוד. לא מוכרח להיות קורס.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
רק לצורך לימוד. לימוד אנגלית?
רענן כהו:
לא. שפות.
חיים אורון:
כלכלה?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
לצורך לימוד שפות, זה לא כולל נסיעות ואכסניה.
נסים דהן:
שואל חבר הכנסת אורון בצדק - מה עם כלכלה?

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

לא, רק שפות.
נסים דהן:
חברי ועדת כספים רוצים ללמוד כלכלה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אולי ילמד משפטים באוניברסיטה גם כן?
נסים דהן:
עד כדי כך? על קורס מדברים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אשר על כן, אני מעמיד את ההצעה להצבעה. כאמור, ההצעה היא

לאשר אפשרות לחברי הכנסת להשתמש בתקציב "קשר עם הציבור" לצורך

לימוד שפות. התשלום יהיה עבור הלימוד עצמו בלבד.
נסים דהן:
לא שפות בלבד. כל קורס שהוא חלק מהמקצוע של חבר הכנסת.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בשלב זה רק שפות. אם תרצה בקשה כזו, תגיש לנו.
יהודה הראל:
מה עם מהשב?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - ו (חבר הכנסת חיים אורון)

הבקשה למימון לימודי שפות לחברי הכנסת מתקציב "קשר עם הציבור",

אושרה. התשלום עבור הוצאות לימוד הקורס עצמו, לא כולל כלכלה

ונסיעות.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
ההצעה מאושרת.
יהודה הראל:
מה עם מהשב?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
מותר לך לקנות מחשב מ"דף לבוחר".
נסים דהן:
הוא מדבר על לימודי מחשב.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני מלמד אותך על חשבון הכנסת. חבר הכנסת הראל, לגבי מחשב

אין בעיה, כאן הפרה רוצה להניק יותר משהעגל רוצה לינוק. רק

תגידו איזה קורס אתם רוצים, ואני עושה לכם כאן.
אליעזר זנדברג:
קורס באינטרנט.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אין בעיה, אני אעשה.
רחבעם זאבי:
רגע, פרשנות - הגדרת את זה ללמוד שפות, כולל עברית.
נסים דהן:
ודאי.6. בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה אחרת
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
לגבי הנושא של פירוש סעיף 143 לתקנון, לא נקיים אותו

כרגע, ואני מתנצל בפניכם. מאחר שהיושב-ראש מבקש להשתתף בדיון,

והוא צריך עכשיו לנהל ישיבת נשיאות, הוא לא יכול להשתתף בדיון

ואני אצטרך לקיים את זה במועד אחר.
דליה איציק:
הוא היה יכול להגיד.
דובר:
אחרי הפגרה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
לא אחרי הפגרה. השבוע. רבותיי, אני אזמן ישיבה נוספת

השבוע, מעבר לישיבות שכבר זימנתי. אולי הערב בזמן האי האמון

שידברו ארבע שעות, נשב כאן ונגמור את הענין.
שבח וייס:
אסור.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני אבקש אישור מהיושב-ראש. אני דוחה את הדיון בסעיף 143

לישיבה נוספת שבה נדון בנושא. אולי היום, אני אודיע לכם.

נושא נוסף - חבר הכנסת בן-עמי ביקש, יחד עם חבר הכנסת

לנקרי...
ענת מאור:
ורן כהן ועמנואל זיסמן.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
בשבוע שעבר אנחנו החלטנו להעביר את ההצעה בענין דיון על

שכר לימוד חינם באוניברסיטאות לוועדת הכספים - הצעת חוק השכלה

גבוהה חינם, התשנ"ז-1997 והצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון

- פטור מלא משכר לימוד), התשנ"ז-1997. הם מערערים על ההחלטה

הזו. לצורך הענין, חבר הכנסת בן-עמי, אני צריך להזמין לכאן את

יושב-ראש ועדת הכספים כי אנחנו לוקחים את ההצעה מהוועדה שלו.
נסים דהן:
רק שם זה מתאים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני אזמן את יושב-ראש ועדת הכספים לישיבה של מחר, ואתכם,

ונקיים דיון על כך.
שלמה בן-עמי:
אני לא אוכל לבוא.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
שיבוא נציג אחר. שיבוא חבר הכנסת לנקרי.
חיים אורון:
הוא לא יבוא, כי שר האוצר בוועדה מחר.
חגי מירום:
יש לי הצעה. בואו נחליט על-פי בקשתו של חבר הכנסת בן-עמי,

בכפוף לכך שידובר עם חבר הכנסת רביץ. יכול להיות שהוא לא יעמוד

על רגליו האחוריות.
יהודה הראל:
לא, אני עומד על כך.
חגי מירום:
אז תתווכח איתי עכשיו ונצביע.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני אפנה לחבר הכנסת רביץ שישלח את שליחו מחר ב- 12:00,

או שיתן את הסכמתו.
שבח וייס:
רק תודיעו את זה על סדר היום.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית:
אני אודיע.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים