ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/07/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 95

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. י"א בתמוז התשנ"ז (16 ביולי 1997). שעה 45;13

נכחו;

חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

מאיר שטרית

אליעזר זנדברג

משה גפני

רחבעם -זאבי

חגי מירום

עבדאלמלכ דהאמשה

מ"מ: אלי גולדשמידט

דדי צוקר

אברהם הירשזון

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; סיגל גורדון

סדר-היום; רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת מסגרת הדיון להודעת

ראש-הממשלה על העברת סמכויות משר לשר - על פי סמכותו לפי סעיף

39(ב) לחוק יסוד; הממשלה.

רביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת מסגרת הדיון להודעת ראש-הממשלה על

העברת סמכויות משר לשר - על פי סמכותו לפי סעיף 39(ב) לחוק יסוד: הממשלה
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה בענין רביזיה על החלטת ועדת

؀ࠂࠈࠊࠎהכנסת בדבר קביעת מסגרת הדיון להודעת ראש-הממשלה על העברת סמכויות משר לשר - על

פי סמכותו לפי סעיף 39(ב) לחוק יסוד: הממשלה.
מאיר שטרית
אני מבקש לא להצביע בעניין. אני מבקש התייעצות סיעתית ולכן אני מבקש לקבוע

זמן אחר לישיבה.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר ויש בקשה להתייעצות סיעתית, נחזור לכנס את הישיבה בשעה 15:00.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

וי

קוד המקור של הנתונים