ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/07/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 95+94

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י"א בתמוז התשנ"ז (16 ביולי 1997), שעה 00;12
נכחו
חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

רומן ברונפמן

רחבעם זאבי

ניסן סלומינסקי

חגי מירום

מוזמנים: אריה האן - מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

ייעץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; סיגל גורדון .

סדר-היום;

א. בקשת ראש-הממשלה לקביעת מסגרת דיון בדבר העברת סמכויות משר לשר על-פי סמכותו

לפי סעיף 39(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

ב. קביעת מסגרת דיון להצעת סיעת יהדות התורה להביע אי אמון בראש הממשלה על הצעות

חוק יסוד; זכויות חברתיות - של חברי הכנסת עמיר פרץ וענת מאור, הבעת אי אמון

בראש הממשלה.

בקשת ראש הממשלה לקביעת מסגרת דיון בדבר העברת סמכויות משר לשר

על פי סמכותו לפי סעיף 39(ב) לחוק יסוד; הממשלה
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את ישיבת הוועדה. קיבלנו פנייה ממזכיר הכנסת על פי סמכותו, לפי סעיף

39(ב) לחוק יסוד: הממשלה, מבקש ראש הממשלה את אישור הכנסת להעביר סמכויות משר

לשר.

הכנסת תקיים דיון בישיבתה היום, יום די, י"א בתמוז התשנ"ז 16 יולי 1997.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון זה ולכן זימנו את הישיבה.

בהזדמנות זאת ביקשתי היתר מיושב ראש הכנסת לדון בנושא נוסף. ביום שני הקרוב

תקיים הכנסת אי אמון מטעם סיעת יהדות התורה, בנושא -זכויות חברתיות של חבר הכנסת

עמיר פרץ וענת מאור, אנו מתבקשים לקבוע מסגרת דיון.

נתחיל בנושא בקשת ראש הממשלה בדבר העברת סמכויות משר לשר.

חיים אורון;

סדר היום ארוך מאוד עם ארבעים סעיפים. בשבוע שעבר החלטנו, באופן יוצא מן הכלל

לשנות את סדר היום וחלק מסדר היום עבר ליום שני. בישיבה היום לא מדובר בהצגת

שלושה שרים, אלא מדובר בהעברת אחריות אזור איל"ח, אזור סחר חופשי משר אחד לשר

שני. אני מנחש שרוב חברי הכנסת לא יודעים במה מדובר ומה זה איל"ח בכלל. אין

הצדקה שהנושא הזה יהיה באמצע סדר היום. זה דיון שכל הסיעות ידברו עליו ובמקרה

הטוב משך הדיון יהיה שעתיים.
היו"ר רפאל פנחסי
זה תלוי בנו, אפשר לקבוע מסגרת דיון קצרה יותר.

חיים אורון;

אני בעד א-זור סחר חופשי, אך יום רביעי הוא יום של הכנסת ואין הצדקה להוסיף

לסדר היום שינוי תפקידים בממשלה. הנושא לא דחוף, ביום שני יש זמן ולכן אפשר

לקיים את הדיון ביום שני.

אני מבקש שנצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש תשובה של היועץ המשפטי וא-ז נוכל להצביע.
צבי ענבר
ביקשתי שמזכיר הכנסת יגיע מכיוון שרציתי להציע למזכיר הכנסת לקחת בחזרה את

מכתבו ולפנות ליושב ראש ועדת הכנסת במכתב חדש. מזכיר הכנסת כלל במכתבו ענין שלא

שייך לוועדה הזאת. מזכיר הכנסת היה צריך לכתוב: ראש הממשלה מבקש להוד؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞיע על העברת

סמכויות משר לשר, נא לקבוע מסגרת דיון. במקום -זה הוא בא ואומר: הכנסת תקיים דיון

בבקשה בישיבתה, מחר יום די וכוי.

מזכיר הכנסת מכניס ענין שלא שייך לוועדת הכנסת. ענין שמעורר סערה, ענין לא

רלוונטי וזה יוצר את הבעיה.

סדר היום של הכנסת לא בסמכות הוועדה. הוועדה הזאת קובעת את מסגרת הדיון.
רחבעם זאבי
אני מציע מסגרת דיון, 6 שעות.
חיים אורון
אני טוען שהפנייה של מזכיר הכנסת נוגדת את התקנון. תקנון הכנסת אומר שהדיון

הזה, ביום רביעי יתקיים בסוף סדר היום. ועדת הכנסת צריכה להפעיל שיקול דעת. בסדר

היום יש ארבעים סעיפים שיכולים להסתיים בשעה ארבע לפנות בוקר. להוסיף זאת לסדר

היום משמעו להתחיל דיון בשעה ארבע לפנות בוקר.
היו"ר רפאל פנחסי
כפי שמזכיר הכנסת מסביר את מכתבו, הוא אומר שהוא לא מבקש לכלול -זאת בסדר

היום

אריה האן;

יושב ראש הכנסת הכניס -זאת לסדר היום. הוא הכניס -זאת לאחר החוקים והוא אומר

שהוא יתן על כך הודעה בכנסת. הוא מסתמך על תקדים של חבר הכנסת שבח וייס.
רחבעם זאבי
אני חוזר בי, אני מציע מסגרת דיון של 12 שעות.
חגי מירום
אנחנו מבקשים למשוך את הבקשה לשבוע הבא.

אריה האו;

היושב ראש מתבסס על תקדים והוא מציין ש-זאת הפעם האחרונה.

חגי מירום;

ההצעה שעומדת היא, דיון סיעתי של 12 שעות.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מציע דיון של שעה. אני מעמיד להצבעה את שתי ההצעות.
הצבעה על הצעה ראשונה, מסגרת דיון של שעה
הצבעה

בעד - 2

נגד - 4

ההצעה לא אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה בענין מסגרת דיון של שעה לא נתקבלה.
כעת נצביע עצ הצעה שניה, מסגרת דיון של 12 שעות
הצבעה

בעד - 4

נגד - 2

ההצעה אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה בענין מסגרת דיון של 12 שעות נתקבלה.

אני מבקש ריביזיה.

קביעת מסגרת דיון להצעת סיעת יהדות התורה להביע אי-אמון בראש הממשלה על הצעות חוק

יסוד: זכויות חברתיות-של חברי הכנסת עמיר פרץ וענת מאור הבעת אי-אמון בראש הממשלה
היו"ר רפאל פנחסי
ביום שני, ט"ז בתמוז התשנ"ז (21 ביולי 1997) תקיים הכנסת דיון בבקשת סיעת

יהדות התורה. מיום כ"ז בסיון התשנ"ז (2 ביולי 1997), לראות בהצבעה על הצעות חוק

יסוד: זכויות חברתיות - של חברי הכנסת עמיר פרץ וענת מאור הבעת אי-אמון בראש

הממשלה.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת דיון לנושא זה.

מאחר וגם חבר הכנסת זאבי מתכוון להגיש אי-אמון בראש הממשלה, אני מציע לדון

בבקשה, בישיבת ועדת הכנסת ביום שני בבוקר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים