ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 92

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. טי בתמוז תשנ"ז. 14.7.97. שעת 30;11
נכחו
יושב-ראש הכנסת דן תיכון

חברי הוועדה; מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

חיים אורון

רפי אלול

משה גפני

עבד אלמאלכ דהאמשה

שבח וייס

הגי מירום

ניסן סלומינסקי

אריה האן - מזכיר הכנסת

מוזמנים; מיכאל איתן - שד המדע

חה"כ נסים זוילי

איילת יאיר - עוזרת היועץ המשפטי של הכנסת

סגנית מזכיר הכנסת; שושנה כרם

סגן מזכיר הכנסת: דוד לב

סגנית מזכיר הכנסת: רות קפלן

היועץ המשפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: טלי רם
סדר היום
1. פניית הבר הכנסת נסים זוילי בדבר הודעה על שאילתות העולות

במליאה.

2. האם ניתן להגיש הצעת אי אמון בראש הממשלה, על-פי סעיף 36(ב)

לתקנון הכנסת, כאשר מדובר בהצבעה על הצעת חוק בקריאה טרומית.

3. רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת הנוגעת לאזכור מהשיד של עובדי

ציבור בעת דיון במליאה.

4. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק.

1. פניית חבר הכנסת נסים זוילי בדבר הודעה על שאילתות

העולות במליאה

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

בוקר טוב. אנחנו מאחלים רפואה שלמה ליושב-ראש הוועדה,

שהוא חולה. הוא מבקש למסור את התנצלותו על כך שהוא חולה ולא

יכול להיות היום בישיבה.

חיים אורון;

תמסור לו איחולי החלמח.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

לכל החולים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
על סדר היום יש לנו ראשית את פנייתו של חבר הכנסת נסים

זוילי בדבר הודעה על שאילתות העולות במליאה, ולאחר מכן יש את

הצעת חוק ראש חאופוזיציח. בהצעת החוק הזו נדון בישיבה שבה

היושב-ראש יהיה נוכח. לאחר מכן יש לנו נושא - האם ניתן להגיש

הצעת אי אמון בראש הממשלה, על-פי סעיף 36(ב} לתקנון הכנסת, כאשר

מדובר בהצבעה על הצעת חוק בקריאה טרומית - זה סיכום הדיון

שקיימנו בפעם שעברה. הנושא האחרון הוא רוויזיה על החלטת ועדת

הכנסת הנוגעת לאזכור מחשיד של עובדי ציבור בעת דיון במליאה.

נתחיל בסדר היום. חבר חכנסת זוילי, בבקשה.
נסים זוילי
מוסד השאילתות בכנסת, יש לו משקל. בדרך כלל בשאילתות,

מנסים חברי הכנסת גם להעלות נושאים שמגיעים אליהם מהציבור הרחב,

וגם לשאול את השרים הנוגעים בדבר, ולא צריך להתייחס למוסד חזה

כמוסד שיוצאים בו ידי חובה.

שוחחתי עם הרבה מאד חברי כנסת, גם לי זה קרה כמה פעמים

שבתשובה של שר לשאילתה שהעליתי, לא הייתי נוכח במליאה, וזה לא

היה בכוונה, זאת אומרת רציתי להיות נוכח ורציתי לשאול את השר

יותר לעומק, רציתי להבין יותר את התשובה ולהתווכח, אם צריך

להתווכח, כי הרי זה מוסד שמאפשר לפחות דו-שיח חתחלתי בין השואל

לבין הנשאל.

אני הייתי מציע, אם זה לא קשה מדי למנגנון הכנסת, פשוט

שיהיה ברור לחבר הכנסת שמגיש את השאילתה, שיוודע לו יום או

יומיים לפני שהשר הנוגע בדבר עונה, שהוא לקבל הודעה על כך - מחר

בין 10:00 ל-12:00 שר חמשטרח עונה על שאילתח.

אני חושב שזאת לא בקשה מוגזמת, אני חושב שזה בר-ביצוע,

ואני חושב שזה גם ייעל מאד ויהפוך את מוסד השאילתה למוסד יותר

רציני בדו-שיח בין חפרלמנט לבין הממשלה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
חבר הכנסת וייס, בבקשה.
שבח וייס
דווקא הייתי רוצה להעיר אחרי שיושב-ראש הכנסת יגיב, אלא

אם כן יושב-ראש הכנסת - אין לו תגובה.
אריה האן
אני מציע ששושנה כרם תענה. היא מטפלת ישירות בשאילתות,

אבל לפי מיטב ידיעתי, ויש כאן אנשים שמכירים זאת, אנחנו מקבלים

ברגע האחרון את ההודעה,
נסים זוילי
השר יודע יום לפני שהוא עונה על שאילתות בנושא שלו.

יושב-ראש הכנסת דן תיכון;

ראשית, כל הצעת יעול תתקבל בברכה, אבל אני מציע לשאול את

עצמנו שאלה אולי יותר חשובה - האם מוסד השאילתות - זו השאילתה

בכתב, עונה על הציפיות שלנו. הרי 70% מחברי הכנסת לא באים, והם

לא באים לא משום שהם לא יודעים, אלא שהם נמצאים בבנין, ואתה

רואה את זה כל יום כשהשאילתות מונחות על סדר היום. הם לא באים.

אם אתה שואל אותי, אני כבר חשבתי לפני הרבה שנים שהמוסד

הזה איבד מחשיבותו, ולכן אנחנו יוזמים בעצם הימים הללו הכנסת

מכשיר חדש של שאילתה לא בעל-פה, אלא שאילתה דחופה, זאת אומרת

זמן שאילתות, שבו למשל ייקבע שהיום שר התיירות עונה במשך שעתיים

על שאילתות בעל-פה מן המקום. הוא לא יודע את השאילתה, באים חברי

הכנסת - 20 מהם שואלים 20 שאילתות בצורת פינג-פונג. שאלה,

תשובה, שאלה תשובה.
נסים זוילי
אם זה יונהג, זה נותן תשובה למה שאני אומר.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

אנחנו דנים על זה היום, ואני אומר היום לא במובן הזה

שהיום זה מחר, אתמול - מחרתיים. היום אנחנו דנים בענין הזה.

אנחנו נבוא לכאן עם הצעה שמאמצת את הנוהג שנהוג בפרלמנט הבריטי.

שושנה כרם;

עם שינויים.

יושב-ראש הכנסת דן תיכון;

כל עוד לא בדקנו את הנעשה בפרלמנט הבריטי, אני לא רציתי

להכניס את זאת. אנחנו עומדים לעשות את זה, אבל תביא את חברי

הכנסת אל המליאה. יש בעיה עם השרים.
נסים זוילי
אני חושב שאם זה יונהג, בהחלט יהיה דו-שיח יותר פורה. זה

יבטל את השאילתות בכתב?
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
זה לא יבטל, אבל זה יהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר דינמי.

השאלה אם השרים יוכלו לעמוד במטלה הזאת, האם הוא מכיר את המשרד

עד כדי כך שהוא יכול לענות על 20 שאילתות שהוא לא מוכן אליהן.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אני מפחד שהם יענו תמיד - "אנהנו נבדוק ונגיד לך".

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

אנחנו מנסים.
חיים אורון
חבר הכנסת שטרית, בעיה לענות על כל שאילתה? אתה עונה

באופו עקרוני.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

קרל פופר - אחד הפילוסופים והחוקרים, קבע בעקבות המחקר

שלו, שאסור לקבוע קביעות מחקריות שהן לא ברות הפרכה. הוא אמר

שאם אתה קובע קביעה שהיא לא ברת הפרכה, שהיא תמיד אמת ואתה לא

יכול לבדוק אותה, אז בעצם המדע אף פעם לא יכול להתקדם, הוא נשאר

במקומו, כי אף פעם לא תדע אם משהו לא בסדר. אתה לא בודק את

עצמך, אז יש כל מיני תשובות כאלה שהן לא ברות הפרכה. לא חשוב מה

אתה אומר - תמיד זה יהיה בסדר.
שבח וייס
לגבי הניסיון להביא שרים שישיבו על שאילתות - כדאי ודאי

לנסות. אנחנו עשינו את זה לפני שש שנים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
אחרת.
שבח וייס
קצת אחרת. לא יודע אם שש שנים או חמש שנים...
חיים אורון
בתקציב.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
במקום דיון על פעולות המשרד.
שושנה כרם
ב-1994.

שבח וייס;

במקום דיון על משרדים, עשינו את זה כל ראינו שדיונים על

משרדים זה משעמם .הם מביאים חוברת, מקריאים אותה שעתיים, וכל

אחד התהדר עם חוברות יותר מפוארות ממשנהו. פניתי אז לשרים,

ביקשתי מהם להפסיק את הנוהג המוזר הזה, ועשינו אז את הפינג-

פונג. היו שרים שזה עבד איתם נהדר.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

לא היה פינג-פונג. קודם שאלו ואחר כך הוא השיב.

שבח וייס;

הפרינציפ היה שהם יכלו לענות במשך שעה וחצי, שעתיים, על

10-15 שאלות - זה הרבה, כשהם קצת מוכנים בכל זאת, כל הם באים אל

הכנסת כשקובעים להם תור מראש. הייתי אומר - היו שרים שזה עבד

איתם, היו שרים שזה לא עבד, ובסוף ראיתי שזה שוב מענין רק שישה

שבעה חברי כנסת וירדתי מן הניסיון הזה, אבל כדאי יהיה לחדש

אותו, ודאי עם הצורה היותר משוכללת. תמיד אפשר לעשות ניסיון,

ואם הוא מצליח, זה נהדר.

זה לא פותר בכלל את הבעיה שמעלה נסים זוילי, ולבעיה שהוא

מעלה פשוט אין פתרון, זאת אומרת יש, אבל הפתרון הוא כל כך

מסובך, שלא כדאי. יש לנו אלפי שאילתות במשך ארבע שנים, אי-אפשר

ליצור שום מנגנון רציני שיודיעו לכל חבר כנסת, מילא באיזה יום,

אבל באיזו שעה - איך אפשר? יש הרי דינמיקה של מליאה.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

זה נע לאורך סדר היום.
שבח וייס
אין בכלל אפשרות בשום פרלמנט להודיע לאף אחד מה קורה

באיזו שעה. הפרינציפ של פרלמנט הוא שלכאורה "פור גרנטד" חבר

פרלמנט יושב במליאה. זה שבאף פרלמנט זה לא קורה, יש רק כמה

אנשים בודדים חולי מליאה, שאוהבים את המליאה או שעושים מה שחלק

עושה - גם אני בתוכם - אני מעביר לי את כל המכתבים של האזרחים

למליאה והמליאה זה חדר עבודה שלי, ואז אני פשוט במליאה גם עובד,

גם מאזין ועושה את כל האדמיניסטרציה שם. זו לא שיטה שלי, זו

היתה שיטת תופיק טובי, יאיר צבן, ואני למדתי קצת מהם.

אין פשוט אפשרות. מה שחבר הכנסת נסים זוילי רוצה הוא דבר

נכון לחלוטין, אבל בקטע הזה אי-אפשר להתמודד עם זה. אני אומר

בקטע של נסים, כי שאילתות בעל-פה זה בסדר - זה בראשית ישיבה וזה

עובד יפה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
אני רוצה לחדד את השאלה שלו, אולי הוא לא הציג את זה

כהלכה. על-פי התקנון, שאילתות הן בתחילת סדר היום.
שושנה כרם
רק בעל-פה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
בשנים הראשונות שלנו היה מקובל שהשאילתות תמיד בתחילת סדר

היום של הישיבה. תאמין לי, אני עדיין זוכר. השאלה אם כל חבר

כנסת יודע שסדר היום נפתח בשאילתות רבע שעה, חצי שעה שאילתות,

האם זה עוזר לחברי הכנסת להיות.

נסים זוילי;

אם רק יודיעו איזה שר עונה, אז חבר כנסת ידע. אם יש בעיה

להודיע לכל חבר כנסת, נניח היום בתקופה של המחשב שולחים לו

הודעה במחשב שלו והוא יודע.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
נסים, אבל סדר היום של הכנסת כל יום מופיע גם על המחשב

שלך.
דוד לב
גם על לוחות המודעות.
נסים זוילי
לא כתוב איזה שרים עונים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
כתוב איזה שר עונה, כתוב לאיזה שאילתות הוא עונה, מה שמות

חברי הכנסת שעונים על השאילתות שלהם באותו יום - הכל כתוב בסדר

היום.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
זה משתנה.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

חזקה על חבר הכנסת שהוא צריך להיות בבנין. הוא צריך לפתוח

את המחשב שלו בבוקר, לראות מה עומד על סדר היום, והוא יודע אם

השאילתה שלו נענית או לא.

לכן, אני התפלאתי על השאלה, אני מוכרח להגיד לך, כיון שאם

תיכנס עכשיו למחשב של הכנסת, אתה רואה את סדר היום - מי השרים

שעונים על שאילתות היום, לאיזה חברי כנסת עונים - יש רשימה של

כל חברי הכנסת והשאילתות שלהם. זה מופיע. אי-אפשר להודיע טכנית

לאחד אחד באופן אישי.
נסים זוילי
לא, אני מדבר על 24 שעות לפני.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
ביום שני, כשמזכירות הכנסת קובעת את סדר היום, היא קובעת

איזה שרים עונים. הרי חברי הכנסת לא באים במיוחד ביום שני בשביל

לקבל תשובה לשאילתה. הם באים לכנסת. הם יכולים להיכנס לכנסת,

לשאול. חבר כנסת יכול להרים טלפון לכנסת ביום שני בבוקר, גם אם

הוא לא בבנין, ולשאול האם השאילתות שלו מופיעות באותו יום,

יגידו לו במזכירות.

אני לא חושב שצריך מעבר לזה לעשות מנגנון נוסף. זו תהיה

הוצאה גדולה, ולדעתי גם בלתי יעילה.
אריה האן
נסים, אתה בעיקרון צודק, לי בכלל אין ספק. הבעיה היא

שלצערי הרב מסביב לשולחן הזה אין אף אחד שהיה שר, אז היו יכולים

לספר לכם. ברגע האחרון מבטלים שאילתות ומוסיפים שאילתות. אתה אף

פעם לא יכול להיות מדוייק. אותנו זה משגע. אם הייתם קובעים

שתמיד בתחילת ישיבה עונים על שאילתות והממשלה חייבת, והממשלה

היתה עומדת בכך, חייבת להודיע x זמן קודם לנו החיים היו הרבה

יותר קלים. תעמדו פעם במזכירות או תעלו לדפוס ותראו כמה פעמים

משנים את ההדפסות. זה הרי לפעמים אבסורד.

אבל אנחנו - אין לנו ברירה. אם אנחנו רוצים שהדברים

ייענו, השרים אומרים בפירוש - אתם יכולים לשים את זה, אני לא

אבוא ב- 16:00, אני יכול לענות לשאילתות רק ב- 18:00, ומ-16:00

עד 18:00 כבר משנים - מורידים את זאת, מכניסים חדשה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הכל מופיע במחשב.
אריה האן
אנחנו כל הזמן מעדכנים הכל במחשב. ההצעה שלך, מצידה של

מזכירות הכנסת היא אידיאל, אבל פרקטית זה כרגע לא עובד.
שושנה כרם
אני רוצה להזכיר שמדובר במשהו כמו 1,300 שאילתות בשנה.
יושב-ראש הכנסת דר תיכון
בשנה? לא יותר?
שושנה כרם
רגילות.
אריה האן
בשנה זה 30 כפול 96. זה קצת יותר, אבל לא חשוב.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אם מותר לי לנסות לסכם את הנקודה הזאת - אני חושב

שבנסיבות הנוכהיות, כפי שעולה גם מדברי מזכיר הכנסת וסגנו,

ולדעתי גם מהנתונים הקיימים בכנסת, אני לא חושב שניתן היום

לנקוב הלכה כזו - גזירה שהשרים לא יכולים לעמוד בה, נסים.

לכן, אני חושב שטוב שהעלית את הסוגיה ואתה רואה שזה מעורר

מהשבה.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

הבעיה היא לבוא ולא לדעת.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אני מציע שנסתפק בדברים הללו.

2. האם ניתן להגיש הצעת אי אמון בראש ממשלה. על-פי סעיף 63(ב)

לתקנון הכנסת. כאשר מדובר בהצבעה על הצעת חוק בקריאה טרומית
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
כאן אנחנו רוצים בעצם לנסות להגיע לסיכום של הישיבה

הקודמת ולנסות לסכם את הסוגיה הזאת.

החברים שנמצאים כאן, רובם היו בדיון בישיבה הקודמת, ובעצם

אני רוצה להציע שלפני שניתן את רשות הדיבור לחברים, שהיועץ

המשפטי יסכם את הדיון שהיה בישיבה הקודמת.
צבי ענבר
מה שאני יכול לסכם זה פחות או יותר - חוץ מהוויכוח שהיה,

מה שאני הבאתי בישיבה הקודמת היה שהנוהג והנוהל עד היום היו

שאיו בדיון מוקדם שכמוהו כהצעה לסדר, אין אפשרות לצרף הצעת אי

אמון, והצבעתי גם על כך שבכנסת הקודמת...
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
הנוהל או הנוהג?
צבי ענבר
הנוהג והנוהל,
שושנה כרם
זה הנוהג. לא הנוהל.
צבי ענבר
הנוהג. בכנסת הקודמת התקבלה החלטה שעל-פיה ממשלה, בהקשר

לסעיף 47(א) לתקנון שדיבר על מהו דיון סיעתי, ואז כתוב - "רשאית

הממשלה להודיע ליושב-ראש הכנסת שהיא תראה בהצבעת הכנסת בדיון

מוקדם בהצעת חוק של חבר הכנסת ענין של הבעת אמון או אי אמון,

ויקויים דיון סיעתי." כלומר, כשרצו לאפשר לממשלה כן לבקש שיראו

בהצבעה הבעת אמון או אי אמון, היתה צריכה ועדת הכנסת לקבל החלטה

מיוחדת, כלומר ללא ההחלטה הזאת חשבו שהדבר...
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אני רוצה לנסות להגיע לסיכום. אנחנו ניצבים בפני הצורך

לקבל החלטה ולהבהיר את הסוגיה הזאת בתקנון.
יושב-ראש הכנסת דו תיכוו
כוכבית.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אני רוצה להגדיר האם אנחנו רוצים לעשות תיקון לתקנון כדי

להבהיר למה אנחנו מתכוונים.

יושב-ראש הכנסת דו תלכון;

לא תיקון. כוכבית.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
כוכבית. לפי דבריך עולה, שאתה מציע בעצם שנכתוב בתקנון

תחת סעיף...
שר המדע מיכאל איתן
יש הסכמה?
מ"מ הלו"ר מאיר שטרית
אני מעלה קודם כל את האפשרויות. להעלות תחת הסעיף בתקנון

כוכבית שתגיד, לפי מה שאתה אומר, שבעצם לא ניתן לראות בהצעה

טרומית כהצעה לאי אמון. זה מה שאתה מציע?
צבי ענבר
או כך או להיפך.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

או ההיפך - לכתוב כוכבית שכן מותר לראות בזה הצעת אי

אמון.

שושנה כרם;

היום זה אומר בכל סעיף לסדר היום.

צבי ענבר;

בכל סעיף, רק צריך להגדיר גם מה - כלומר שהצעת חוק, אם כן

אז כן, אבל לא הצעה לסדר ולא כל דבר אחר.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אני מהדד את הסוגיה, ורבותיי - אחרי הדיון הגדול שעשינו,

אני מציע לשמוע את דעת החברים.

שר המדע מיכאל איתן;

אני חושב שחפואנטה היא בכלל לא שם, אתם לא במקום הנכון.

לא צריך לטפל בכלל בנושא האי אמון, זה לא קשור לענין. צריך

באיזשהו מקום בכוכבית לקבוע שדינה של הצעת חוק טרומית כדינה של

הצעה לסדר היום, ושתיהן גם יחד אינן הצעות שהן הצעות שבסדר יומה

של הכנסת, אלא הצעות לסדר יומה של הכנסת, ואז אנהנו פותרים את

הבעיה באופן כללי. אנחנו לא צריכים לגעת בנושא של האי אמון.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
זה אותו דבר.
צבי ענבר
זה אותו דבר.

שד המדע מיכאל איתן;

זה לא אותו דבר. יכול להיות שיש בעיות שאתם לא ערים להן

כרגע, ואז מישהו לבוא וישאל - מה בענין הזה והזה? אנחנו אומרים

בגדול, ודרך אגב אם הכלל הזה היה קים, היתה נפתרת בזמנו גם

הבעיה של האם צריך רוב מיוחד לחוק יסוד בקריאה טרומית - כן או

לא, וכו'.
דוד לב
61 בחוק יסוד.

שר המדע מיכאל איתן;

אני חושב שאנחנו צריכים לנסח את זה שם ולקבוע את הכלל הזה

שהוא הכלל האמיתי, ועל זה כולם מסכימים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
מיקי, גם לגירסתך, אני מבין שאתה תומך בעמדה שהצעה טרומית

אי-אפשר יהיה לראות בה כהצעה לאי אמון.
שר המדע מיכאל איתן
ברור. למה? כי כתוב שם בסוף סדר היום של הכנסת. זה לא עלה

בכלל על סדר היום של הכנסת, אז אי-אפשר.
דוד לב
מה עם הממשלה?
שר המדע מיכאל איתן
גם הממשלה.
דוד לב
לא. כל היום יש כוכבית שאומרת שהממשלה יכולה לראות בהצבעה

בקריאה טרומית כהצעת אמון בממשלה.
שר המדע מיכאל איתן
אני אגיד לך ממה זה נובע. כל הפרשנות הלא לא סימטרית.

בזמנו, צבי נתן פרשנות שאני התנגדתי לה. היום יהיה לי קשה מאד

להגן על עמדתי מאז, כי זה לוקח נשק מהממשלה. אולי גם את זה צריך

יום אחד לתקן.

צבי גזר את זכות הממשלה לראות בהצבעה אמון או אי אמון,

בכלל לא משום סעיף מהותי. אין כזה סעיף בכנסת.
צבי ענבר
לא היה. עכשיו יש.
שר המדע מיכאל איתן
שינו את התקנון?

צבי ענבר;

בוודאי. נוסף סעיף 36א לתקנון שקבע בכלל את הסעיף המהותי

ואמר - "ראש הממשלה רשאי להודיע ליושב-ראש הכנסת שהוא יראה

בהצבעת הכנסת בסעיף העומד על סדר היום ענין של הבעה אמון בו."

זה לא היה.
חיים אורון
ההצעה של מיקי איתן פותרת משני הכיוונים.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
השאלה אם הוא צודק.
שושנה כרם
זה מבטל כוכבית.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אני לא אמרתי שהוא צודק. אני רוצה שהממשלה, יהיה לה ההופש

להכריז על כל נושא אי אמון.
שר המדע מיכאל איתן
לא, היא לא יכולה.
חיים אורון
בהצעה לסדר?
שר המדע מיכאל איתן
אתה לא יכול לעשות דבר כזה.
חגי מירום
מה אתה עושה מעבודת הכנסת? הרעיון הוא שתן לרעיון טרומי

להישאר כזה, שהוא עוד כאילו לא נכלל בסדר היום.
שר המדע מיכאל איתן
אפשר לחשוב מה קרה. ממשלה, בקריאה ראשונה היא תוכל להפעיל

את הנשק הזה, אבל בקריאה טרומית לא.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

זה המצב היום בתקנון?

צבי ענבר;

זו היתה אכן הדעה בפעם הקודמת, כלומר הדעה שהצגתי אותה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
מה המצב בתקנון היום?
חגי מירום
אנחנו נתקן עכשיו.

יושב-ראש הכנסת דו תיכון;

אם תתקבל הדעה שלו, אי-אפשר להסתפק בכוכבית. צריך לשנות

את הסעיף.
צבי ענבר
מה שהיום בסעיף 36, שנאמר בו: "בכל סעיף העומד על סדר

היום", את זה צריך להבהיר.
שר המדע מיכאל איתן
אני אומר פעם נוספת - הצעה טרומית והצעה לסדר היום הן לא

סעיף בסדר היום.
צבי ענבר
אני מסכים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
צריך לשים כוכבית שייכתב בה שהצעה טרומית והצעה לסדר אינן

סעיף בסדר היום. יש מישהו שמתנגד לזה?
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
אני. אני חושב שזה לא נכון, כל זה בכל זאת בסעיף בסדר

היום.
שושנה כרם
ודאי שזה סעיף בסדר היום.
שר המדע מיכאל איתן
מה פתאום. זו בקשה לשים סעיף.

בכל מוסד שמקיים דיונים, לא רק בכנסת, יש מושג שנקרא סדר

היום ויש מושג של הצעה להכליל נושא מסוים בסדר היום, בכל מיני

וריאציות, זה לא מוכרח להיות גם כאן.

בתחילת ישיבה יש זכות לאדם להגיד - אני מבקש להכליל בסדר

היום של האגודה השיתופית נושא כזה וכזה, והוא מנמק את הצעתו.

מתקיים על זה דיון ויכולים להגיד לו - כן מכלילים, לא מכלילים.

יכול להיות בסמכות יושב-ראש הישיבה לפעמים בפורומים מסויימים

לפי תקנונים מסויימים, אבל בכל מקום שבו יש דיונים, יש הבחנה

בין נושאים שהם בסדר היום לבין נושאים שמציעים להכליל אותם בסדר

היום. זה קיים, לא רק אצלנו, בכל מקום.

אתה לא יכול לקחת את שני הדברים האלה ולעשות מהם אחד. אתה

אומר - אני מבקש להכליל נושא לסדר היום, לא משנה איפה הדיון.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
זה נכלל כבר בסדר היום.

שר המדע מיכאל איתן;

הוא לא נכלל.

שושנה כרם;

ודאי שהוא נכלל.
שר המדע מיכאל איתן
הוא לא נכלל, זו הטענה שלי. השם אומר - חבר הכנסת מציע

לכנסת להכליל את הנושא בסדר יומה. הכנסת קובעת אם היא מוכנה, או

לא מוכנה. אם היא מוכנה, היא קובעת - זה ילך לוועדה או לדיון

במליאה. היא אומרת - אנחנו לא מוכנים שזה יהיה בסדר היום...

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אז מורידים את זה מסדר היום.
שר המדע מיכאל איתן
לא מורידים. לא מכלילים. כאן ההחלטה היא האם להכליל בסדר

היום, או לא להכליל, ומצביעים על זה במליאה.
דוד לב
מה שאתה אומר מופיע בארבע כוכביות בעמוד 46 לתקנון, לגבי

הצעות לסדר יום - "הצעה לסדר היום היא בקשה לכלול בסדר היום של

הכנסת נושא פלוני".
שר המדע מיכאל איתו
נכון.
שבח וייס
הענין של הסדרת הענין של אמון או אי אמון, אחרי הכל הוא

לא כל כך בהול, כי אלה הכל הרי יריות סרק. בעצם, אין יותר אי

אמון. גם קודם לא היה, ועכשיו ממש אין. זה יכול לקרות פעם בשבע

שנים, בשלוש-עשרה שנה, אז יש לנו שתים-עשרה שנה לטפל בנושא.

אני מציע שנטפל בזה לא שתים-עשרה שנים, אלא שנים-עשר יום.

לא מיד, ואני אסביר מדוע. קודם כל שום דבר לא דחוף. כל הצעות אל

אמון בעבר - לא היה להן שום ערך חוץ מהערך שהיה להן. לו זו היתה

הצעת אי אמון קונסטרוקטיבית נוסח מערב גרמניה, עשו בהן שימוש

לפעמים רציני, בדרך כלל היתולי. כהנא הביא את זה לשיא האבסורד.

כמובן שאם זה היה איזה נושא מאד מענין וכמה חבר'ה שהגישו, היו

להם קשרים טובים עם הטלוויזיה, הם הפכו את זה לנושא חשוב, בכלל

בלי קשר אם זה חשוב או לא חשוב. חסר כל סיכוי, עקר לחלוטין,

בשיטה החדשה "סופר" עקר.

מכיון שאנחנו עוסקים בנושא מאד חשוב - הצעת אי אמון,

פרלמנטרית בואו באותה הזדמנות נסדיר כמה דברים. כל הנושא של סדר

היום זה תיאטרון אבסורד המדמד, כי לפי התיאוריה שהצעה לסדר היום

והצעה דחופה לסדר היום הן לא סדר היום, כל סדר היום של הכנסת

הוא עיסוק באי סדר יום. לפי השעות שאתה בודק, הצעות רגילות זה

כל סדר היום שלנו, הצעות דחופות זה כל סדר היום שלנו, עולים

עשרה, שנים-עשר נואמים, מהשלישי ואילך כולם אומרים אותו דבר

פחות או יותר. פעם זה היה עשר דקות, חגי מירום עזר לי בכנסת

הקודמת והורדנו את זה בשתי מנות לשלוש דקות - גם זה יותר מדי.

זה לא כמו בפרלמנט, תסלחו לי, נורמלי, שמה זו הצעה לסדר

היום? קם חבר פרלמנט מהמקום, בשני משפטים מציע להעלות משהו לסדר

היום, ואז יש החלטה אם מעלים או לא. אצלנו הנאומים ארוכים ואז

מה קורה אחרי נאומים כאלה? 90% מהחומר המשעמם או המרתק הזה עובר

לוועדות וכבר נשאר שם, והוועדות מגישות לשולחן הכנסת את המסקנות

שלהן - או כן או לא.

אריה האן;

במקרה הטוב.
שבח וייס
תלוי מתי ומי קורא אותן בכלל, כשאין לנו בכלל מעקב.

חלק קטנטן מעבירים לדיון במליאה. הדיון במליאה נקבע כאשר

אין סדר יום לסתום איזו פירצה, בשעת ערב מאוחרת, כבר פחות מענין

מהדיון על סדר היום, כי הנואמים העיקריים שהעלו את הנושא בזמן

"חם", כבר לא בעסק. זה לרוב מחוץ לאיזה הקשר.

אם אנחנו מכירים בנוסחה האומרת שכל זה הוא הקרב על סדר

היום, כל חיי הכנסת הם רק קרב על סדר היום של הכנסת. זו לא

שטות, זה מצעד איוולת שאין לי מלים איך לחגדיר אותו.
משה גפני
אבל זאת המציאות.
שבה וייס
זאת לא המציאות. המציאות היא לא כזאת. זה נסיון ככה לראות

את המציאות, בהקשר של אי בהירות מתי מגישים אי אמון.

שנית, מכיון שאי אמון הרי אמרנו שזה דבר מאד חשוב,

דקלרטיבית, אז יש לנו הזדמנות באותה הזדמנות לבקש מהיועץ המשפטי

של הכנסת שינסח לנו מחדש בסעיף מרוכז את כל הסוגיות של אמון או

אי אמון - סעיף עם סעיפי משנה - מתי חברי כנסת, מתי ראש ממשלה,

ולא כוכבית ותת כוכבית ורב כוכבית.
שר המדע מיכאל איתן
מה יש לנסח? זה הכל ברור.
שבח וייס
אתה ראית כמה זה ברור עד עכשיו.

אם כן, לסיכום -

1. אני מציע לראות בכל נושא שעולה לסדר יומה של הכנסת כנושא

לסדר היום של הכנסת.

2. זה לא מחייב אוטומטית שעל כל דבר אפשר "להלביש" אי אמון.

אפשר לעסוק בנושא אמון ולקבוע נניח - רק בדיונים או הצעות

חוק, זה לא משנה. בכלל, צריך לצמצם את האפשרויות להגיש אי אמון,

כי זה תמצית האבסורד. באופן ריאלי, בכלל אי-אפשר להגיש אי אמון

לממשלה הזו כבר 48 שנים. אי-אפשר. באופן פורמלי יש כל מיני

טריקים איך להגיש אי אמון.

זאת הצעתי. מכיון שיש זמן עד האי אמון הבא, עד האי אמון

המוצלח הבא יש לנו עוד כמה שנים, אז אפשר לעבוד על זה.

משה גפני;

אני מתנגד להצעה הזאת מכמה טעמים. לגופו של ענין, מבחינת

סדר היום, הסעיף שעומד על סדר היום, כאשר מדובר בהצעה לסדר היום

דחופה שזה בעצם עיקר הנושאים, הוא נושא אקטואלי, נושא שנשיאות

הכנסת גם מכירה בו כנושא דחוף שצריך לעלות עכשיו, דהיינו

השבוע, על סדר יומה של הכנסת, מכיון שאי-אפשר לדחות דבר כזה

למועדים אחרים.

חי ים אורון;

זה נכון בהצעה לסדר היום שלא דחופה.

משה גפני;

קודם כל אני מדבר על הצעה לסדר שהיא דחופה.

חיים אורון;

למה? הרי מעמדן שווה. אם אני מהמכסה שלי הגשתי הצעה...
משה גפני
מבאן אני רוצה להגיע הלאה. קודם כל אני מספר את עבודתה של

הכנסת, איך נקבע סדר היום.
שר המדע מיכאל איתן
זאת הצעה לסדר. איך אתה יכול להגיד שהצעה לסדר היא סדר?

מציעים לשים את זה בסדר היום.
משה גפני
נשיאות הכנסת מחליטה שהכנסת צריכה לדון באותו סעיף דחוף.

שר המדע מיכאל איתן;

לא בסעיף. בהצעה לסדר.
משה גפני
בהצעה לסדר. היא מכירה בדחיפות של הענין ועל זה דנים. ואז

מליאת הכנסת מקיימת דיון שמשיב על זה שר, ואפשר להסיר ואפשר

להעביר לוועדה ואפשר לעשות הרבה דברים. אז מחליטה הכנסת - או

שהיא מסירה את זה מסדר היום, או שהיא מעבירה את זה לוועדה, שזה

ברוב המקרים, ואז זה לא בסדר יומה של הכנסת, אלא זה ניצב לדיון

בוועדה מוועדותיה, או שמחליטים לקיים על זה דיון.
שבח וייס
גם ועדה זה סדר היום של הכנסת.
משה גפני
כן. אני אומר - הפרוצדורה הלא, לא במליאת הכנסת אלא

בוועדה מוועדותיה, או שמקיימים דיון.

מה שהיה הנוהג עד היום זה שכל דבר הוא סדר יומה של הכנסת.
שר המדע מיכאל איתן
זה לא נכון מה שאתה אומר. כתוב בכוכבית במפורש שזה לא סדר

היום.
שבח וייס
אז נבטל את הכוכבית.
שר המדע מיכאל איתן
אתה עם עצמך, חוזר על זה וחוזר על זה. זה לא הגיוני, זה

לא נכון, זוז לא מהותי, וזה גם לא כתוב בתקנון, ואתה אומר מקובל.
משה גפני
גם שאילתה זה סעיף שהוא על סדר יומה של הכנסת.
שר המדע מיכאל איתן
שאילתה זה משהו אחר. זה לא יכול להיות סדר היום. קוראים

לזה הצעה לסדר היום. אתה לא יכול להגיד כך.
משה גפני
אני כך יכול.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
שבה וייס
הוא יכול לומר שמי שהגדיר את הכוכבית, הגדיר הגדרה

אידיוטית.
שר המדע מיכאל איתן
שישנה את זה ויגיד. שישנה ויקרא לזה סעיף בסדר היום.
שבח וייס
אם יש כוכבית טפשית, אפשר אחרי 17 שנה לשנות.
שר המדע מיכאל איתן
זה לא טפשי. אני מוכן לקבל את מה שאתה אומר - בואו נשנה

את התקנון ונאמר כך - ביום רביעי בצורה טלגרפית יגישו כל מיני

בקשות לנשיאות להכליל בסדר יומה של הכנ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ嵨빑唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ嵨빑娀脈̝jᘀ⩨ᬽ唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ⩨ᬽ娀脈̝jᘀ繨ᱥ唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ繨ᱥ娀脈̝jᘀ٨଼唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ٨଼娀脈̝jסת נ ושאים, ואז החלטת

הנשיאות תהיה לא לאשר הצעות דחופות, אלא לאשר דיון בסעיפים לסדר

היום.
שבח וייס
עזוב. פשוט למחוק את הכוכבית וזהו.
שר המדע מיכאל איתן
לא את הכוכבית למחוק, גם את השם. אתה לא יכול להגיד הצעה

לסדר.
שבח וייס
במקום הצעה, נקרא לזה סעיף.
שר המדע מיכאל איתן
זה דורש תיקון שלם בתקנון.
משה גפני
מאותה שעה שהיתה החלטה כאן בוועדת הכנסת, שהממשלה רשאית

להפוך הצעת חוק טרומית לאי אמון, חיא בעצם קבעה שחצעת חוק

טרומית הוא סעיף שעומד על סדר יומח של הכנסת, מכיון שאם לא כן,

היה צריך לשנות..,
שד המדע מיכאל איתן
מי אומר שהצעה טרומית היא יכולה?
משה גפני
זו היתה החלטת ועדת הכנסת.
שד המדע מיכאל איתן
לא היתה החלטת ועדת כנסת.
צבי ענבד
לא. החלטת ועדת הכנסת, שהממשלה יכולח בהצעת חוק טרומית

לבקש...
שר המדע מיכאל איתן
מתי היתה חחלטה כזו?

צבי ענבר;

בכנסת הקודמת. ב-27 ביוני 1996 קיבלה ועדת הכנסת החלטה:

"דשאית הממשלה להודיע ליושב-ראש הכנסת שהיא תראה בהצבעת הכנסת

בדיון מוקדם בהצעת חוק של חבר הכנסת ענין של הבעת אמון או אל

אמון, ויקויים דיון סיעתי."
שר המדע מיכאל איתן
זו הממשלה הקודמת, הם עשו כל מיני שטויות, אז זו עוד שטות

אחת.
צבי ענבר
הכנסת החליטה את זה, לא הממשלה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
זה לפי סעיף 147.
צבי ענבר
זה היה ענין שלא היתה בו הוראה בתקנון.
משה גפני
זאת אומרת שהממשלה הקודמת, או ועדת הכנסת הקודמת בקדנציה

הקודמת, החליטה שהצעת חוק בקריאה טרומית הוא סעיף שעומד על סדר

יומה של הכנסת, והממשלה רשאית...
צבי ענבר
אם זה היה סעיף העומד על סדר היום...
חיים אורון
יש לי הצעה לסדר. את משה גפני מטריד מאד מה יקרה עם

ההצבעה ההיא. על ההצבעה ההיא נקיים דיון נפרד.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
זה נגמר. לגבי ההצבעה ההיא כבר גמרנו.
משה גפני
אני עכשיו מדבר על המהות עצמה.
צבי ענבר
חבר הכנסת גפני, אם זה היה סעיף בסדר היום, לא היתה צריכה

ועדת הכנסת לקבל את ההחלטה. כל מה שהיא היתה אומרת זה - מכיון

שהצעת חוק בדיון מוקדם זה סעיף בסדר היום, אפשר להגיש בו אי

אמון. אבל למה החליטה ועדת הכנסת? מפני שזה לא סעיף בסדר היום

והיא אמרה - רק הממשלה ולא סיעה, והיה על זה ויכוח שלם בוועדה.
משה גפני
אני רוצה לומר את דעתי באופן ענייני לגבי הצעת חוק בקריאה

טרומית וגם לגבי סעיף בסדר היום.

אם רוצים לשבש את עבודת הכנסת, זה פשוט דיבורי סרק אם

אנחנו מדברים על הצעת חוק בקריאה מוקדמת או הצעת חוק בקריאה

ראשונה. אם אתה רוצה לעשות תרגיל או אם אתה רוצה להפוך את הענין

לענין מהותי, אתה יכול לעשות את זה בקריאה הראשונה, אתה לא חייב

לעשות את זה בקריאה המוקדמת, וגם על זה אתה יכול לומר - שיבשת

את עבודת הכנסת, אבל לא זה המצב.

אני תשע שנים בכנסת, לא על זה עומד הדיון. צריך לקחת

בחשבון שיש לפעמים לכל אחד מאיתנו - פעם זו יכולה להיות הסיעה

שלי, פעם זו יכולה להיות סיעה אחרת, פעם ממשלה, פעם אופוזיציה -

יש דבר שמבחינתה הוא מהותי באופן הברור ביותר - בין אם זה הצעת

חוק טרומית, בין אם זו הצעת חוק בשלבים אחרים.
שר המדע מיכאל איתן
איזה מצבים יש?
משה גפני
כמו שקרה עכשיו.
שר המדע מיכאל איתו
מה קרה עכשיו?
משה גפני
מה קרה בקריאה ראשונה? אתה יכול להגיד - גם קריאה

ראשונה...
שר המדע מיכאל איתן
אני אגיד לך מה ההבדל. בקריאה ראשונה אתה כבר דך במעשה

שהוא ממש משנה את החוק.

משה גפני;

אתה לא משנה שום דבר עד תום הקריאה השלישית.

שר המדע מיכאל איתן;

אתה רוצה לשנות.
מטה גפני
אתה רוצה לשנות גם בקריאה הטרומית. על כל פנים, דעתי היא

שסיעות בכנסת, בגלל שחבר כנסת הרי לא יכול להגיש אי אמון, סיעות

בכנסת לא הופכות את הכנסת לחוכא ואיטלולא ולא משבשים את עבודת

הכנסת - לא בכל שטות ולא בכל דבר, אפילו שהוא השוב ואפילו הוא

עקרוני - לא הופכים אותו לאי אמון.

מה הופכים לאי אמון? הופכים לאי אמון, מה שאני זוכר, אלה

היו מקרים של חוקי יסוד בקדנציה הקודמת ושהיה המקרה הנוכחי

היחיד בקדנציה הנוכחית. חוקי יסוד זה דבר מהותי ואתה לא יכול

להתעלם מהענין שאפילו שזה בקריאה טרומית, כאשר מדובר על הוקי

יסוד, יש לזה משמעות מרהיקת לכת מכל בהינה.

חשוב שלממשלה יהיה כלי שהיא יכולה לומר - יש לי בענין הזה

אמון - טוב, אם לא - אין לי זכות קיום. חשוב שאופוזיציה תוכל

לומר: יש בענין הזה אמון לממשלה - טוב, אין לה אמון בענין הזה -

היא צריכה ללכת הביתה. חשוב גם שסיעה בקואליציה תבחן את המשך

דרכה בקואליציה, האם היא יכולה להמשיך ולהשתתף בממשלה שבה דבר -

אפילו הצעת הוק טרומית, אפילו סעיף בסדר היום, מבחינתה זה דבר

שעומד ברומו של עולם.
חגי מירום
היא יכולה להמשיך.

משה גפני;

דעתי שלא צריך לשנות את זה.
חגי מירום
יש מכשיר פרלמנטרי שקוראים לו הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית,

והקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בדרך כלל מביאים אותה כמו הצעה לסדר

יום רגילה, ואחר כך..

שר המדע מיכאל איתן;

תוך שבועיים הכנסת צריכה לההליט שהיא מכלילה את זה, ואחרי

שבועיים מקימים את הוועדה.
חגי מירום
זה כמו הליך טרומי - ההחלטה היא בעצם לכלול את זה על סדר

היום של הכנסת, ואחר כך מהליטים אם להקים את הוועדה או לא.

למה הבאתי את זה כדוגמא? כי זו דוגמא קלסית של משהו

שבמקרה שהוא בא, זה ברור, ועם הצעת חוק טרומית זה קצת פחות

ברור.

אני נוטה לחשוב בדומה לשר מיכאל איתן, וזה לא עומד בקנה

אחד עם ההחלטה שהחלטנו בשנת 1995 כאן, ולמיטב ידיעתי, ההחלטה

שהחלטנו בשנת 1995 - ראשית היא מצביעה על המבוכה שהיינו נתונים

בה בשאלה אם זה סעיף בסדר יום או לא, ואפילו אומרת במפורש שאף

כי זה לא סעיף בסדר יום, אנחנו מחליטים לאפשר לממשלה לדרוש

אמון. בודדנו את זה לממשלה וזה היה עוד במסגרת סעיף 147, לדעתי,

כלומר היתה כאן הסכמה סביב השולחן.
צבי ענבר
נכון.
חגי מירום
כשמפעילים את סעיף 147, ראשית ישנה שאלה שאין לה תשובה

בתקנון, ושנית - האם בהסכמה כללית.
צבי ענבר
148 זה הסכמה כללית. לא 147.
היים אורון
147 זה סעיף שלא מופיע בתקנון.
צבי ענבר
147 זה ענין שאין עליו הוראה בתקנון.
הגי מירום
גם סעיף 147 לא הופעל...
צבי ענבר
147 גם לא בהסכמה.
שבח וייס
בקטע הזה לא היתה הסכמה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
מה שהגי אומר, שאולי כאן היתה הסכמה כללית.
שר המדע מיכאל איתן
קשה לי להאמין שהיתה הסכמה.
שבת וייס
אני חושב שהיה לחץ ממשלתי.

חגי מירום;

אני חושב שאנחנו צריכים ללכת להצעה של מיקי איתן, להחליט

שהצעה טרומית היא הצעה שעדיין לא נכללה בסדר היום. רק לאחר שהיא

עוברת את ההצבעה בכנסת, היא בעצם מתחילה להיכלל בסדר היום, וכל

המתנגדים יתנגדו במסגרות של אי אמון רק בקריאה ראשונה, שזה כבר

מעשה חקיקה של ממש.
צבי ענבר
"בשבעה נגד ארבעה נקבע שהוועדה פירשה היום על-פי סעיף 147

פירוש...", זה אתה אומר חבר הכנסת חגי מירום, "לפיו הצעת חוק,

ורק הצעת חוק - לא הצעה רגילה לסדר ולא הצעה דחופה לסדר, בקריאה

הטרומית, יכול שממשלה תבקש לגביה לראות בה נושא להבעת אמון או

אי אמון."

אומר שטרית: "אם מותר לממשלה להצביע אי אמון, או ביחס

להצעת חוק פרטית להגיד שהיא רואה בה הצבעת אמון, אז גם מותר

לחבר כנסת או לסיעה אופוזיציונית להודיע שכל הצבעת חוק היא

הצבעת אמון."
שבח וייס
אני בדעתו של חבר הכנסת שטרית עד היום.
צבי ענבר
אומר היושב-ראש חגי מירום: "זח לא לגמרי נכון. אין מעמדח

של הממשלה כמעמדה של סיעה על-פי חתקנון, והחלטה שלנו התייחסה

לענין של ממשלה."
שבח וייס
אין חצבעה היום, נכון?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
כן, יש הצבעה.
משח גפני
אולי תאפשר עוד לחשוב על זה?
חיים אורון
לא. אולי אתה לא יודע, אבל יש חוק שלכמה חברי כנסת הוא

מאד חשוב.
שבח וייס
עזוב.

חיים אורון;

שבח, אני לא מבין למה כשלך נראה דבר חשוב... יש חברי כנסת

מסיעתך - עמיר פריץ, שהחוק הזה מאד חשוב לו.
שבח וייס
גם לי הוא חשוב. אני הצבעתי בעד החוק.
חיים אורון
לכן צריך לגמור את הדיון הזה.
משה גפני
אבל על זה זה לא חל.
שבח וייס
זה התחיל בענין, אבל לא שייך לענין.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, שלא תהיה טעות. למען הסר ספק, לגבי

ההחלטה שלך כיושב-ראש הישיבה באותה ישיבה על הצעת החוק של עמיר

פרץ, לגבי זה יש החלטה. אנחנו את זה לא משנים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
מה שהיתה ההחלטה, היתה. גמרנו.
חיים אורון
אבל היתה כאו הסכמה בישיבה שעברה. אני לא מבין את צורת

הדיון הזו, שאנחנו רוצים לסכם את הדיון כדי שהיוצא מן הכלל

במקרה ההוא יקבע את הכלל קדימה. לכן צריך לגמור את הדיון היום.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הבר הכנסת אורון, למה לך להתווכח? אני אסכם את הדיון

היום.
הגי מירום
אני רוצה לסכם את דעתי ולומר שאני הושב שחשוב מאד שאנחנו

נתקו את זה בדרך של כוכבית, וגם אם אנחנו מעמידים את ההחלטה

שלנו בניגוד להחלטות קודמות, זה בסדר גמור. יש כאו התפתחות,

ועדת הכנסת רואה את זה היום אחרת וצריכה להסדיר בהתאם לראיית

הדברים שלה.

כללו של דבר, אני מקבל את ההצעה של מיכאל איתן. אני חושב

שצריך ללכת ולקבוע כאן שלא הצעות לסדר ולא הצעות חוק בקריאה

טרומית הן הצעה לסדר היום במובן של הצעה לסדר היום, כי הן רק

הצעות לכלול בסדר היום, ואין אמון או אי אמון עליה לא של ממשלה

ולא של סיעה.

אני רוצה להגיד עוד הערה אחרונה והיא, שאני עדיין סבור

שיש הבדל בין ממשלה לבין סיעה קואליציונית, כל ממשלה זו ממשלה,

זה גוף שמגן על עצמו מפני הכנסת. זאת רשות אחרת בכלל. סיעה,

בעיקר שהיא סיעה קואליציונית, היא שותף כאן.
שבח וייס
היא גם פעם ככה ופעם ככה.
חגי מירום
זה חלק מסחטנות שקיימת, שצריך להוריד אותה מסדר היום כאן.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אתה מציע להפריד?
חגי מירום
לא, אני לא מציע. אמרתי שאני באופן עקרוני מבחין.
חיים אורון
אני רואה בנושא כנושא חשוב. אני שמח שמח שלא הצלחנו בדיון

הגדול על התקנון של האי אמון, מתקבל עכשיו. אני גם מציע שאם

משנים כוכבית, שישנו גם את השם. על-ידי זה גם תימנע אי הבנה

בעתיד, ולא אכפת לי שיקראו לזה כך ולהצעה רגילה כך, זאת אומרת

לא חייבים להשתמש באותו שם אם זה מה שמעורר את המחלוקת, כי הצעה

טרומית של חבר כנסת,יש לה חיים משל עצמה גם כשהיא מונחת על

שולחן הכנסת ולא עלתה בכלל לדיון בשום מקום.

למשל הממשלה מתייחסת אליה וגופים ציבוריים מתייחסים אליה.

היא חיה, יש לה חיים משל עצמה, וצריך ליצור את החיות הזאת ולא

כל כך מהר לבטל אותה. עובדה שחברי הכנסת משתמשים בכלי הזה.
חגי מירום
אפשר להצביע, לא?
חיים אורון
לכן, בסופו של דבר, צריך לקבל החלטה שמגדירה מהם סעיפים

שהם בסדר היום ולתת להם שם אחד, ומהם סעיפים שהם הצעות לסדר

היום, שיש להם שם אחר.
עבד אלמאלכ דהאמשה
אני אמנם נכנסתי בסוף הוויכוח, אבל אני רוצה להביע את

דעתי בשתי נקודות. אני חושב שזה בריא יותר שאכן גם חברי כנסת

וגם סיעות יוכלו להשתמש בכלי הפרלמנטרי הזה. למי זה מזיק?

נקודה שניה - לגבי הצעות דחופות לסדר, הצעות דחופות לסדר

הן חיי הכנסת לדעתי.
שבח וייס
דחופות או רגילות?
עבד אלמאלכ דהאמשה
בהן מעלים דברים אקטואליים ודברים חיים ובאמת מעלים דברים

שהם על סדר היום של החיים הציבוריים, אז למה כאילו לפגוע בזה?
שר המדע מיכאל איתן
אף אחד לא פוגע בזה.
חי ים אורון
להיפך.

עבד אלמאלכ דהאמשה;

צריך לתת לכלי הזה באמת יותר ביטוי ויותר אפשרות.
משה גפני
מורידים את זה דרגה.
חיים אורון
מעלים את זה בדרגה.
שר המדע מיכאל איתן
חבר הכנסת דהאמשה. לדעתי, לא רק שאתה לא הבנת מה שאמרתי,

אלא גם המסקנה שלך היא הפוכה למה שאני רציתי להוביל, ואני אומר

את זה גם לחבר חכנסת גפני - אני רוצה לשמור על מעמדה של הכנסת.

הפוך ממה שאתה אומר. במה שאתה מציע, אתה עכשיו הולך לעשות פיחות

במעמדה של הכנסת, וזה מה שעשתה הממשלה הקודמת. מדוע? זה שאני

הופך את הצעת החוק הטרומית למשהו שהוא לא בסדר היום, אני מחזק

אותו כי אני מונע מהממשלה את האפשרות להביא להצבעה ולגרום

לתכתיב לחלק מחברי הכנסת לא להעביר אפילו את ההצעה לסדר היום.

תראה מה קורה. יש הצעה של חבר הכנסת עמיר פרץ. אני כיושב-

ראש הקואליציה, ביחד עם חבר הכנסת גפני, השתמשנו בתרגיל הזה על

מנת למנוע הבכה של הממשלה ואמרנו - נגיש, נראה בזה אי אמון.

עשיתי את זה כי זה היה בגדר מה שקורה, אבל אני יודע שזה לא

תקין, לא בסדר. אם אני רוצה להגן על הכנסת, אני צריך לבוא

לממשלה ולקואליציה ולהגיד להם - אתם לא תוכלו לעשות את זה.
שבח וייס
חבר הכנסת דהאמשה, זו ישיבת וידויים. חבר חכנסת חגי מירום

עשה לא בסדר בממשלה הקודמת, מיקי איתן בממשלה הזאת, ועכשיו הם

רוצים לשנות את המצב.
שר המדע מיכאל איתן
אני עשיתי בסדר. זה היה הכלי, אבל הכלי הזה הוא כלי לא

תקין. דווקא בשביל מעמדה של הכנסת, שאתה רוצה, אתה צריך להגיד -

הצבעה טרומית, אנשים יעלו. ואני רוצה להגיד לחבר הכנסת גפני -

דווקא כסיעה שיכולה להיות באופוזיציה, סיעה קטנה שאף פעם לא

תהיה ממש בלב העניינים, יש לך אינטרס גדול מאד שלפחות בקריאה

טרומית יהיה דיון ולא יראו בזה הצבעת אי אמון או הצבעת אמון.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
רבותיי, אני רוצה להוסיף משפט אחד מצידי. ראשית, אני רוצה

להסביר לחבר הכנסת דהאמשה - אתה אומר מה הנזק שייגרם לכנסת אם

יראו בכל הצעה אי אמון. אפשר לשבש את עבודת הכנסת לחלוטין.

מדוע? כל נושא שעומד על סדר היום, אפשר להכריז עליו אי אמון.

אתה דוחה את זה כל פעם בשבוע, ועוד פעם בשבוע - כל דבר. לכן, יש

לזה הרבה חסרון.
שבח וייס
עד עכשיו הכנסת לא עבדה על רקע זה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
חברים, אני חושב שחבר הכנסת וייס צודק שצריך לקיים דיון

כללי בנושא של ההצעות הדחופות, אבל עומדת לפנינו הצעה לרשום

מתחת לסעיף 36 כוכבית שתאמר בפירוש שהצעה לסדר היום והצעת חוק

בקריאה טרומית לא ייחשבו כנושאים שעומדים על סדר יומה של הכנסת.
משה גפני
אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לדחות את ההצבעה. אני רוצה

להתייעץ עם הסיעה שלי.
שר המדע מיכאל איתן
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אתה מבקש התייעצות סיעתית.
משה גפני
כן.
חגי מירום
כבר זה נדחה להיום בגלל התייעצות.
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, זה לא הוגן מה שאתה עושה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
רבותיי, אם זה נדחה בגלל התייעצות סיעתית, אתה לא יכול

לדחות פעם נוספת.
שר המדע מיכאל איתן
הוא לא ביקש התייעצות סיעתית.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

מאחר שחבר הכנסת גפני מבקש התייעצות סיעתית, אני קובע

שבזה תם הדיון, לא יהיה יותר דיון בסוגיה, רק הצבעה.

חגי מירום;

אני רוצה לדעת אם ביקשו התייעצות סיעתית.
חיים אורון
היות וכללי המשחק הופרו, אני מודיע כאן. אנחנו כבר עכשיו

מודיעים - אנחנו נרצה הצבעה על חוקי היסוד ביום שני הבא.
משה גפני
למה?
חיים אורון
כי היה מוסכם שגומרים היום.
משה גפני
לא, תסלח לי.

חיים אורון;

זו זכותי, תסלח לי. משה, אתה ביקשת, היתה צריכה להיות

הצבעה ביום שני. אנחנו סיכמנו על ההצבעה ביום שני...
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
חכה, אולי נגמור את הענין.

שר המדע מיכאל איתן;

משה, יש לי שאלה. אולי לא יום שני הבא, אבל הם רוצים

במושב הזה, זה בטוח.
חיים אורון
ביום שני הבא, אני אומר את זה חד-משמעית.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
משה, אולי תעזוב את ההתייעצות הסיעתית.
משה גפני
חבר הכנסת אורון, אתה עושה דבר לא הגון כלפיי. אתה אומר

שאני מפר את כללי המשחק. בשבוע שעבר היה דיון על הענין הזה

והיתה החלטה. ההחלטה היתה שלגבי הנושא של חוקי היסוד של חברי

הכנסת עמיר פרץ וענת מאור יש החלטה שזה יהיה אמון.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
גמרנו את זה.

חיים אורון;

אבל ב-148 הסכמנו לא להצביע.
משה גפני
ואז בא יושב-ראש הישיבה - חבר הכנסת פנחסי, וביקש ממני

שתהיה הסכמה שזה לא יעלה. אני דרשתי שזה יעלה בשבוע שעבר, מכיון

שאז היה את כל אי האמון והיה רוב לממשלה, לקואליציה, כדי להפיל

את זה, ואני לא הסכמתי לדחות.

ביקש ממני חבר הכנסת פנחסי - תדחה, ואנחנו נביא את זה

בהסכמה, בלי שום קשר לדיון על התקנון. זה דבר שעומד לעצמו, ואני

הסכמתי, על-פי בקשתו של יושב-ראש הישיבה.
שר המדע מיכאל איתן
מה אתה מציע?
משה גפני
עכשיו בא חבר הכנסת חיים אורון ואומר שאני מפר את כללי

המשחק לגבי הדיון בתקנון עצמו.
שר המדע מיכאל איתן
לא נוגע לתקנון. מה אתה מציע לגבי הענין של החוק של חבר

הכנסת עמיר פרץ? זה מה שהוא שואל.

חיים אורון;

ומרצ. זה חוק משותף. אנחנו מבקשים הצבעה ביום שני.

משה גפני;

אתם מבקשים - אז בבקשה. אז תהיה הצבעה, מה אני יכול

לעשות. אנחנו דיברנו על זה שזה יהיה צמוד לאי אמון. אתם הפרתם

את כללי המשחק.

חיים אורון;

אף אחד לא התחייב לאי אמון. אם אין אי אמון, זה לא יהיה

בכנסת הזאת?
משה גפני
אני ביקשתי שזה יעלה על-פי התקנון.

שר המדע מיכאל איתו;

ההצבעה תהיה ביום שני, הוא מסכים.

מטה גפני;

זה היה צריך להיות ביום שני שעבר.
שר המדע מיכאל איתן
אבל כבר אי-אפשר לעשות את זה עכשיו ביום שני שעבר.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הוויכוח מיותר. אני מבקש לדעת אם בישיבה שעברה נדחתה

ההצבעה בגלל התייעצות סיעתית. מישהו יודע לענות לי על זה?
אתי בן-יוסף
הלכו להביא את הפרוטוקול.
משה גפני
לא היה דיון על זה בכלל.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
נחכה עם הענין הזה. אני אומר בפירוש מה ההחלטה שלי - היה

והדהיה על ההצבעה היתה בגלל התייעצות סיעתית, אז אני דוהה את

זה...
שר המדע מיכאל איתן
אני לא מבין שום דבר שקורה כאן. אני רוצה לשאול, אני באמת

לא מבין.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הוא רוצה התייעצות סיעתית.
שר המדע מיכאל איתן
יש שני נושאים. נושא אהד זה נושא שינוי התקנו ו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
בזה אנהנו דנים.
שר המדע מיכאל איתן
הנושא השני זה הצבעת אי האמון.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אנחנו לא דנים בו עכשיו.
שר המדע מיכאל איתן
אבל זה מה שעולה כרגע על הפרק.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

זה לא עומד לדיון בכלל.

שר המדע מיכאל איתן;

אבל יש כאן הידברות לא פורמלית.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

מי שקובע את סדר היום זה יושב-ראש הכנסת, לא הוועדה.
היים אורון
אתה טועה. אי האמון היה חייב להיות מוצבע ביום שני. ב-

148, בהסכמה כללית, הסכמנו לדחות את הענין.

חגי מירום;

ולא קבענו למתי.

חיים אורון;

לא קבענו למתי. עכשיו אני אומר בסעיף נפרד - היתה גם

אפשרות באויר שריהפה, יש כאן עדים אפילו שדובר עליה - שאם יתקבל

העיקרון שקדימה לא רואים בקריאה טרומית אי אמון, אולי יהיה גם

רצון להפעיל זאת אהורה, בהסכמה, ב-148. אני מראש הצהרתי בדיון

שאם היושב-ראש יגיד אני הצהרתי ולא שמעו לפנייתו של היושב-ראש-

אני לא אערער על כך.

אני מבין היום שישנה אמירה שגם אם נקבל קדימה את הצעתו של

מיקי איתן, לא מעלים את זה לגבי המקרה הקונקרטי הזה.

דוברים;

נכון.

היים אורון;

אז היות ומבהינה זאת הענין גמור, אני אומר בשם סיעתי,

ואני הושב שזה גם בשם עמיר, שאנהנו רוצים הצבעה ביום שני הקרוב.

משה גפני;

אנהנו דיברנו על משהו אהר.

חללם אורון;

זה מועד סבלר שבוע קדימה, בעיתוי של יום שני. אני לא מבין

מה הבעיה עם זה.
משה גפני
יש כאן עיוות של הענין במידה מסויימת. מה שדובר - להביא

את זה בהסכמה, והיתה איזו הידברות...
שר המדע מיכאל איתן
אין עיוות. הוא אומר במפורש שזכותך להגיד גם לא.
משה גפני
אבל אני רוצה גם שתדע - היה מדובר על זה שתהיה הידברות גם

לגבי ההוקים עצמם, והתהילה הידברות בענין הזה.
שר המדע מיכאל איתן
אתה רוצה להגיע להסכמה עם ענת מאור ועמיר פרץ לגבי

התכנים?
הגי מירום
שינסה עד שבוע הבא.

משה גפני;

אדוני השר, אני מבקש לא לקשור בין הענין הזה של הוקי

היסוד של עמיר פרץ וענת מאור, לבין הדיון העקרוני על התקנון.
הי ים אורון
סיכמנו את זה כבר.

משה גפנ י;

לגבי האי אמון, סוכם שזה יהיה בהסכמה.

שר המדע מיכאל איתן;

אז הוא מציע ביום שני.
משה גפני
שיתן לי גם לדבר. יש את סיעת ש"ס.
שר המדע מיכאל איתן
תגיד מה אתה רוצה.
משה גפני
אני רוצה לדבר עם ש"ס.
חיים אורון
דבר עם ש"ס.
שד המדע מיכאל איתן
אני רוצה דבר אחד להבין. יש לנו עוד שבועיים. אתה הרי לא

מעלה בדעתך שאתה תגיד - הסכמה פירושו של דבר שאנחנו דוחים את זה

לאחרי.
משה גפני
לא.

שר המדע מיכאל איתן;

אז או השבוע או שבוע הבא. בסדר, אז תתדיינו איתו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
חבר הכנסת גפני, אתה עומד על בקשתך להתייעצות סיעתית?
משה גפני
כו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אם כך, אני מבקש לבדוק ואני אומר תחת התנאי הזה - היה

ובשבוע שעבר ההצבעה נדחתה בגלל התייעצות סיעתית...
משה גפני
לא היה דיו ן בכלל.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אבל בודקים את זה. אני לא יודע. יש פרוטוקול.

היה וההצבעה נדחתה בגלל התייעצות סיעתית, אנחנו נצביע

היום. היה וההצבעה לא נדחתה, אנחנו כמובן נדחה את זה להתייעצות

סיעתית עד ישיבה אחרת שתיקבע על-ידי היושב-ראש. אם יהיה מחר -

מחר, או יום אחר.
חיים אורון
אם כבר מדברים כאן, וחשוב שמיקי איתן יהיה כאן - אני רוצה

להבין איך יצביעו ביום שני.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
מה זה שייך אחד לשני? תן לגמור את הנושא על סדר היום.
חיים אורון
אבל זה סדר היום. יש הצעת אי אמון בראש הממשלה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
זה כתוב בתקנון איך יצביעו: "בהצעה להבעת אי אמון בסיום

דיון בסעיף העומד על סדר היום, תתקיים הצבעה אחת בלבד, והיא

תהיה הן על הסעיף העומד על סדר היום והן לענין הבעת אי האמון.

ההצבעה תתקיים בתום הדיון שייערך על-פי סעיף..."
חיים אורון
הקואליציה מצביעה נגד החוק?

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

הצבעה אחת. זו בעיה של הקואליציה. מה אכפת לך איך תצביע

הקואליציה?
חגי מירום
הוא שואל איך לוחצים על הכפתורים בעד ונגד?

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אם מצביעים על החוק, מאחר שזו הצעת אי אמון, אם החוק

עובר- הממשלה נופלת אם היה רוב לאי אמון, אם היו 61 איש.

אם החוק לא עובר, אז הממשלה לא נופלת, אם אין 61 איש.
שר המדע מיכאל איתן
החוק עובר גם בפחות מ-61.

מ"מ היו"ר מאיר שטרית;

אבל הממשלה לא נופלת. לאי אמון צריך 61.
חיים אורון
היוטב-ראט מודיע - אני מעמיד להצבעה את החוק טל עמיר פרץ,

מי בעד החוק ומי נגד החוק? כל אלה טיט להם אמון בממטלה, מצביעים

נגד החוק.
טר המדע מיכאל איתו
נכון. הוא יסביר את זה מראט והוא יגיד גם טאם החוק הזה

עובר ברוב של 61, הממטלה נופלת, ואם 59, החוק עובר והממטלה לא

נופלת.
חיים אורון
אם יט 59 : 58, אבל ההצבעה היא בעד ונגד החוק.

אני רק מבקט טאם מיטהו עוד רוצה לעשות בדיקות מטפטיות

קודם, אני לא אומר את זה סתם לטאלה על אופן ההצבעה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
כתוב בתקנון בפירוש. קראתי לך את הסעיף.
חיים אורון
אני כבר שמעתי כל מיני פירושים.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אבל קראתי לך את הסעיף בתקנון בפירוש.
חיים אורון
אם זה הפירוש המוסמך של היועץ המשפטי, שההצבעה היא בעד

ונגד החוק...
שר המדע מיכאל איתן
היא בעד ונגד החוק, והיא בעד אמון ונגד אמון.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
זה אותו דבר, אותה הצבעה.
שר המדע מיכאל איתן
זה כרוך אחד בשני. מי שבעד החוק, מבטא בכך אי אמון

בממשלה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
תודה, רבותיי.

3. רוויזיה על החלטת ועדת הכנסת הנוגעת לאזכור מחשיד של עובדי

ציבור בעת דיון במליאה
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
סעיף אחרון בסדר היום - רוויזיה של חבר הכנסת חבר אורון

על סיכום הדיון לגבי החשדת איש ציבור. בסיכום הדיון הצבענו על

כך שלתוך תקנון הכנסת בסעיף 78(א), "בסופו יתווסף כהערת

כוכבית"-

"יושב-ראש הישיבה רשאי להפסיק דובר, אם יש בדבריו משום עלבון

לאדם או חריצת משפט נגד אדם".

אתה ביקשת רוויזיה על ההחלטה. אני מבקש להצביע על

הרוויזיה.

עבד אלמאלכ דהאמשה;

לפני שמצביעים, אני רוצה להבין מה בדיוק הענין.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
היה דיון בשבוע שעבר בחוק, שאם אדם פוגע...
עבד אלמאלכ דהאמשה
ליושב-ראש תהיה סמכות להפסיק אותו.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אם הוא מבטא דברים שיש בהם משום עלבון לאדם או חריצת משפט

נגד אדם, באופן אישי.
עבד אלמאלכ דהאמשה
אז על מה מצביעים עכשיו?
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הוא ביקש לבטל זאת, שליושב-ראש לא תהיה סמכות.

הצבעה

בעד קיום רוויזיה - 1

נגד - 3

הבקשה לרוויזיה על החלטת ועדת הכנסת הנוגעת לאזכור מחשיד של

עובדי ציבור בעת דיון במליאה, לא נתקבלה.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הרוויזיה נפלה. התיקון אושר.
צבי ענבר
אני רק רוצה להעיר הערה - הכוכבית הזאת, נדמה לי שהיא

צריכה להיות בסעיף 67 ולא בסעיף 78.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אז תשים אותה, אדוני, איפה שנראה לך. על-פי קביעת היועץ

המשפטי של הכנסת.

4. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

1.הצעת חוק הלועזי המשפטי לכנסת, התשנ"ז-1997, של חבר הכנסת חגי

מירום - הכנה לקריאה ראשונה.

נשמעה הצעה להעביר הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט. לעומת מה?
חגי מירום
אני הצעתי לוועדת הכנסת. הצעת החוק עוסקת ביועץ המשפטי

לכנסת. היועץ המשפטי לכנסת - אני רואה בוועדת הכנסת את הגורם

שצריך לדון בהצעת החוק הזאת. ועדת הכנסת, זה שלנו, זה הכנסת.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
ברשותך, אני רוצה להתייעץ עם יושב-ראש הוועדה בענין. אני

לא רוצה לקבוע עמדה בלי לשאול אותו. מחר הוא יהיה כאן והוא

יצביע על זה. אני לא אצביע על כך היום.
חגי מירום
בוא נחליט בחיוב, בכפוף לכך שאם זה לא נראה לו, הוא יביא

את זה שוב.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
אבל למה לך? חכה עוד יום.
חגי מירום
אני לא רוצה לחכות עוד יום.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הוא לא דיבר איתי על זה. אני רוצה לחכות עוד יום שהיושב-

ראש הקבוע יהיה כאן.
צבי ענבר
מכל מקום, בכנסת הקודמת, נדונה הצעת החוק הזהה של חברי

הכנסת דוד מגן ודדי צוקר בוועדת הכנסת.
חגי מירום
יש כאן תקדים בכלל באמת, אומר היועץ המשפטי.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
בסדר. לא דיברתי עם היושב-ראש על זה, ואני לא רוצה להצביע

על זה היום.

רבותיי, לגבי ההתייעצות הסיעתית, לא יתקיים דיון נוסף, רק

הצבעה.

צבל ענבר;

הביאו את הפרוטוקול.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
הביאו את הפרוטוקול הלא נכון.
חגי מירום
היתה התייעצות סיעתית?
צבי ענבר
הביאו את הפרוטוקול הלא נכון, אנחנו לא יכולים לדעת.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
רק הצבעה תתקיים. לא חשוב. דחינו, תהיה הצבעה מחר.
חיים אורון
אל תתלבט הרבה. לא היתה התייעצות סיעתית כי הדיון לא

נגמר.
מ"מ היו"ר מאיר שטרית
עכשיו הדיון נגמר. רק הצבעה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים