ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/07/1997

פרוטוקול

 
sharp8

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 91

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. די בתמוז התשנ"ז (9 ביולי 1997). שעה 09:30

נכחו;

חברי הוועדה: מיכאל איתן - מ"מ היו"ר

שבח וייס

חיים אורון

מוזמנים: שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

יועץ משפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: סיגל גורדון

סדר-היום: שחרור הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 24) - מחובת הנחה מוקדמת

על שולחן הכנסת לפני הקריאה השניה והשלישית.

שחרור הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 24) -

מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת לפני הקריאה השניה והשלישית

מ"מ היו"ר מיכאל איתן

אני פותח את ישיבת הוועדה. ביקשתי שיינתן לי להשלים את מהלך החקיקה בענין

תגובת הכנסת להגשת כתבי אישום נגד חברי כנסת. מהלך החקיקה מבוסס על שינוי בחוק

؀ࠂࠈࠊࠎהיסוד, שינוי בחוק הכנסת ושינוי בתקנון. בשלב זה אנו מתקנים את חוק יסוד: הכנסת,

שאר התיקונים יבואו בהמשך, -זה יעלה היום במליאה לפני השבעתי ובזה אני מסיים את

עבודתי בחוק הזה.

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

ההצעה התקבלה ברוב קולות.
היו"ר מיכאל איתן
שחרור הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מסי 24) - מחובת הנחה מוקדמת על שולחן

הכנסת אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:35.

1

קוד המקור של הנתונים