ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/07/1997

החלטת שכר חברי הכנסת (תשלום הוצאות שכד דירה) (תיקון), התשנ"ז-1997; הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - איסור עיסוק נוסף), התשנ"ז-997ו, של חבר הכנסת יוסי כץ הכנה לקריאה ראשונה; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; פניית חבר ועדת רוזן-צבי לוועדת הכנסת בדבר המלצות הוועדה; קביעת מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה בדבר צירוף שרים; רכישת מעטפות עם סמל הכנסת וכיתוב "חבר הכנסת "על-ידי הסיעות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 90

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. גי בתמוז תשנ"ז. 8.7.97. שעה 12:00

נכחו;

יושב-ראש הכנסת דן תיכון
חברי הוועדה
רפאל פנהסי - היו"ר

שבה וייס - סגן יושב-ראש הכנסת

מאיר שטרית - סגן יושב-ראש הכנסת

היים אורון

רפי אלול

רומן ברונפמן

משה גפני

עבד אלמאלכ דהאמשה

רהבעם זאבי

הגי מירום

נואף מסאלהה

אהמד סעד
מוזמנים
הה"כ יונה יהב

הה"כ יצהק כהן

הה"כ יוסי כץ

הה"כ סאלה סלים

הה"כ אברהם פורז

הה"כ הנן פורת

הה"כ עמיר פרץ

הה"כ אברהם שוחט

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

אביעד קמארה - השב הכנסת בפועל

יעקב למברגר - יועץ בגזברות הכנסת

טובי הכימיאן- גזברות הכנסת

איילת יאיר - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת
סגנית מזכיר הכנסת
שושנה כרם
סגן מזכיר הכנסת
דוד לב
היועץ המשפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
טלי רם
סדר היום
ו. ערעורים על ההלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דהיפות

הצעות לסדר היום.

2. ההלטת שכר חברי הכנסת (תשלום הוצאות שכר דירה) (תיקון),

התשנ"ז-1997.

3. פניית הבר ועדת רוזן-צבי לוועדת הכנסת בדבר המלצות הוועדה.

4. הוק הסינות הברי הכנסת, זכויותיהם והובותיהם (תיקון - איסור

עיסוק נוסף) התשנ"ז-1997, של הבר הכנסת יוסי כץ - הכנה

לקריאה ראשונה.

5. רכישת מעטפות עם סמל הכנסת וכיתוב "הבר הכנסת" על-ידי

הסיעות.

6. קביעת מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה בדבר צירוף שרים.1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

1. ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז, בנושא: "גרעון של 3.1

מיליארד ש"ח מתקצלב המדינה בחודש יוני".

אברהם פורז;

אדוני היושב-ראש, אני מניח שאני המערער היחיד ואף אהד לא

הגיש הצעה, כך שתדעו שאם תקבלו את הערעור, כל העסק יימשך שלוש

דקות פלוס עוד כמה דקות.

אני מציע שהכנסת תעסוק גם בנושאים כלכליים חשובים. כשיש

גדעון כזה בהכנסות המדינה, צריך לתת את הדעת על הדברים האלה

וצריך לדון בהם.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל מה הדחיפות?

אברהם פורז;

הדחיפות היא שזה עכשיו קורה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה קורה כל הזמן.

אברהם פורז;

זה לא קורה כל הזמן.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר כנסת וייס, רוצה כממלא מקום לנמק?

סגו יושב-ראש הכנסת שבה וייס;

אני לא במצב נוה. הבר הכנסת מאיר שטרית צריך להציג את

נימוקי הנשיאות.
היו"ר רפאל פנהסי
אמת. אתה לא חייב לנמק.

רחבעם זאבי;

נצביע בעד כל הערעורים.

סגו יושב-ראש הכנסת שבח וייס;

יש לנו עשרות חצעות לסדר יום, ובאופן טבעי אנחנו בוחרים

בחמש.היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת פורז, אתה צרלך לצאת בעת ההצבעה.

הצבעה

בעד ערעורו של הבר הכנסת אברהם פורז - 5

נגד - אין

ערעורו של הבר הכנסת אברהם פורז, בנושא: "גרעון של 3.1 מלללארד

ש"ה מתקצלב המדלנה בהודש לוני", נתקבל.

2. ערעורו של הבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה, בנושא: "השהתת ספרל

הקוראן".
עבד אלמאלכ דהאמשה
אנל אומר שהנושא כואב והנושא השוב והנושא עכשלו התפוצץ.
סגן יושב-ראש הכנסת מאלר שטרית
הנושא, אדוני, עלה כבר בשבוע שעבר. אנל הושב שהוא עלה בכל

כך הרבה צורות, גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת.
עבד אלמאלכ דהאמשה
הלה כאן אלרוע נוסף. זה לא אותו נושא.
סגו לושב-ראש הכנסת מאלר שטרלת
כן, אבל זה אותו ענלן ולכן לא השבנו שזה נושא דהוף.

הצבעה

בעד ערעורו של חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה - 4

נגד - אלן

ערעורו של חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה, בנושא: "השהתת ספרל

הקוראן", נתקבל.

3. ערעורו של חבר הכנסת לונה להב, בנושא: "השלמוש ברלטללן

במערכת החלנוך".

חבר הכנסת לונה להב בדרך והוא התקשר, בלקש להעבלר אותו

לסעלף אהרון בערעורלם.

4. ערעורו של הבר הכנסת אברהם שוחט, בנושא: "הדברלם שפורסמו

בעלתון "השבוע" בענלן הצורך למחלקת והרלסת הקלבוצלם".
אברהם שוחט
אנל כבר לא מעט שנלם בארץ, אבל אף פעם לא קראתל מאמר כל

כך קשה, שמדבר על כך שצרלך לחרוש את חקלבוצלם, לפזר את חאנשלם,

להשאלר אהד בתור מוזלאון ואת השני בתור שמורת טבע.אני מניח שההסתייגות מהענין היא טוטלית. שמעתי את מזכיר

הקיבוץ הדתי שדיבר על זה כמה וכמה דברים. אני הושב שאי-אפשר

לעבור, ואני גם בטוה שרוב ההברים, מי שקרא את זה, מסתייגים מזה,

אבל אני הושב שצריך להיות לזה ביטוי במליאת הכנסת. זו כתבה

הריגה.
סגן יושב-ראש הכנסת מאיר שטרית
הנושא הוא הריג, אבל הנקודה היא שלא כל מטורף שכותב משהו,

זה צריך לבוא בהצעה לסדר של הכנסת.

רהבעם זאבי;

זה לא סתם אהד. זה עורך עיתון.

אברהם שוהס;

הוא לא כתב. הוא התראיין ברדיו, והזר על הדברים האלה. אני

אומר שכמה מילים הייבות להיאמר בענין הזה.

הצבעה

בעד ערעורו של הבר הכנסת אברהם שוהט - רוב

נגד - אין

ערעורו של הבר הכנסת אברהם שוהט, בנושא: "הדברים שפורסמו בעיתון

"השבוע" בענין הצורך למהיקת והריסת הקיבוצים", נתקבל.

5. ערעורו של הבר הכנסת יצהק כהן, בנושא: "הצורך להקור את פרשת

ברק-זיילר, כדי לייקר את מעמד "שלטון ההוק".

הבר הכנסת יצהק כהן איננו נוכה, וערעורו מוסר מסדר היום.

6. ערעורה של הברת הכנסת סופה לנדבר, בנושא: "סדר העדיפויות של

משרד הדתות".

הברת הכנסת סופה לנדבר איננה נוכהת, וערעורה מוסר מסדר היום.
היו"ר רפאל פנהסי
הבר הכנסת יונה יהב אמנם ביקש להשאיר את ערעורו לסוף.

אנהנו בסוף הסעיף והוא לא הגיע, כך שזה יורד מסדר היום .
היים אורון
אדוני היושב-ראש, מה שקורה עם סדר היום הגיע למבוי סתום,

ולפי דעתי מיצה את עצמו. אנהנו נאשר את כל הבקשות. יכול להיות

שעכשיו, אם לא למושב הזה, לקראת המושב הבא, יש מקום לבהון האם

אנהנו רוצים ללכת בדרך הזו הלאה.
רהבעם זאבי
תומך.סגן יושב-ראש הכנסת מאלר שטרלת;

אני הצעתי אז.
הלו"ר רפאל פנהסי
הוא הצלע כבר בתחילת הקדנציה להגדלל את המכסה של הצעות

לסדר לום רגללות.

שבה וייס;

אנל רוצה רשות דלבור.
היו"ר רפאל פנהסי
רבותלל, אנהנו לא דנים עכשלו בנושא הזה.
סגו יושב-ראש הכנסת מאלר שטרלת
הנושא לעמוד על סדר הלום כל כתבתל מכתב ללושב-ראש ועדת

הכנסת ובלקשתל להעמלד את זה לדלון.

רהבעם זאבי;

אנל תומך בדברל הבר הכנסת אורון.

הלו"ר רפאל פנהסי;

אנהנו נעמלד את זה באהת הלשלבות הקרובות לדלון, אבל כרגע

אנל לא רוצה לפתוה את הנושא.2. החלטת שכר חברי הכנסת (תשלום הוצאות שכד דירה) (תלקון).

התשנ"ז-1997
הלו"ר רפאל פנחסי
נושא זה הוא לפל בקשת יושב-ראש הכנסת, שאמור להגלע לכאן

כל רגע.

אני רוצה לפתוה בהסבר במה מדובר. לש החלטת ועדת הכנסת שכל

חבר כנסת רשאל וזכאל לשכור דלרה בלרושללם במקום ללנה במלונות.

במקום ללון בבלת-מלון פעמללם בשבוע, שנל ערבלם, הוא לכול לשכור

דלרה באלזור לרושללם או במקום שהוא מעונלן, עד גובה של 600$

לחודש.
שבח וייס
זה לא הולך לפל דולר. זה הולך לפל שקללם.
הלו"ר רפאל פנחסי
לא. דולרלם.
מאיר שטרית
בשקלים.
היו"ר רפאל פנחסי
בשקללם, אבל בשווי של עד 600$.
שבח וייס
אנל אומר לך שלל מסרך אינפורמצלה שזה הולך לפל שקללם ולא

לפל דולר.
היו"ר רפאל פנחסי
לושב כאן לעקב למברגר, ונשמע.
לעקב למברגר
לא מוזכר דולר בכלל. רק שקללם, צמוד למדד.
חלו"ר רפאל פנחסי
זה בערך בגובה של 600$?
דוד לב
אדונל הלושב-ראש, מאז שנתללם, גם עם המלונות, עברנו

להתחשבנות שקללת ולא דולרלת.הלו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו לא באלם לשנות את חתקרה, אך אם אתם זוכרלם, לפנל

מספר חודשלם היתה כאן בקשה של חבר כנסת מסולם, שבלקש לשכור כאן

דלרה, למרות שהוא עובר עם משפחתו ללרושללם. אם חוא לא משכלר את

דלרתו במקום מגורלו, אלפשרנו לו את זה לתקופה של הצל שנה.

כנראה שחלו עוד כמה חברל כנסת שנהגו בהתאם לאותם נהללם,

והמגבלה הזאת של הצל שנח לא נאמרח להם. הם, לתומם, הלכו וחתמו

על הסכם של שנה, וכשהם הגלעו לגזברות לבלצוע התשלום, נאמר להם

שצרלך לשנות את החלטת ועדת חכנסת שמגבללה אותם רק להצל שנה,

וצרלר לקבל החלטה בלל הגבלת חצל שנה, אלא גם לתקופה לותר

ממושכת.

יושב-ראש הכנסת מלד לבוא ולגלד את דעתו הוא. בכל אופן

בשלחה אלתל, הוא טוען שההגבלה הזאת לא צרלכח להלות וצרלך לאפשר

לכל חבר כנסת שמעונלן, לשכור דלרה בלרושללם. אם הוא לא משכלר את

דלרתו במקום מגורלו, שלוכל לשכור דלרה עד אותה מגבלח של בסבלבות

560$ או 600$.

אם לש הסכמה, לפנל שהיושב-ראש מגלע, נוכל להצבלע ולעבור

לסעיף הבא.
שבח וללס
לש לל שאלה כל במקרה אני שנה מתנסה בניסלון הזה. שכר דלרה

נוקבלם בדולרלם, אז לוצא למשל שאם לש קפלצה בערך הדולר ננלח, אז

בבת אחת...

לושב ראש הכנסת דן תלכון נכנס ללשלבה.

הלו"ר רפאל פנחסי;

את זה אנל מצלע כנושא שלא קשור לאלשור החוזלם. על זה

אנחנו מדברלם עקרונית.
שבח וללס
אם כבר עוסקלם בענין, צרלך לגמור הכל. מה זה משנה?
הלו"ר רפאל פנחסי
לא עכשיו העלתוי.
שבח וייס
גם במלון הרל אנחנו משלמלם לפל דולרלם, נכון?
טובל חכלמלאו
לא. בשקללם.
שבח וללס
אבל את חגובה הם קובעלם לפל דולרלם. זה לא צמוד למדד.

צמוד לדולר במלון, כך אנל הושב.
חגל מירום
אדוני היושב-ראש, אנל רוצה לשאול שאלה שנראלת לל רלוונטלת

בנסלבות הענלן. כמה עולה הבר כנסת במלון בלהס לשכלרת דלרה?
הלו"ר רפאל פנהסי
יותר לקר.
הגל מלרום
אנל רוצה שזה ללשמע כאן, כל אנל רואה את הסלפורלם של מהר.
היו"ר רפאל פנהסי
בדקתל את הנושא - שמונה ערבלם בבלת-מלון, כל במשך הודש

מדובר בערך על שמונה ערבלם, עולים יותר משכר הדלרה שמשלמים עבור

הבר כנסת.
הגי מירום
כלומר קופת המדינה נהנית מכך שיותר הברי כנסת ישכרו

דירות.
יעקב למברגר
אבל שכר דירה משלמים שנלם-עשר הודשלם ועל בלת-מלון משלמלם

שמונה הודשים.
שבה וייס
זה יוצא דומה.
היו"ר רפאל פנהסי
הבר הכנסת יצהק כהן, איהרת את הרכבת. הערעור שלך לא נדון

כי לא היית כאן בזמן.
יצהק כהן
יש זמנל ועדה שונלם. זה לא הולך כך. צרלך להלות בכמה

מקומות ביהד.
מאלר שטרית
אדונל היושב-ראש, אני הושב שאלן שום הגיון במגבלה שנקבעה

בענלן זה, מכלון שהכנסת קבעה בזמנו ונתנה את דעתה לכך שהבדל

כנסת שירצו, יוכלו לשכור דלרה בלרושללם, בתנאל שלא משכלרלם את

דלרתם.

אני הוטב שבזמנו, כשקבעו את המגמה, הרעלון הלה לאפשר לחבר

כנסת שאיננו רוצה להסתובב בבתי-מלון, שישכור בכסף הזה דלרה, ואם

צריך להוסיף, שהוא יוסיף עליו, באותו סכום פחות או יותר שעולים

בתי-המלון, ישכור דירה.אינני רואה שום הגיון במגבלה שנקבעה, ולדעתי אנחנו צריכים

לאשר את הענין הזה במלואו, ללא שום סייג.

אני בכלל לא מבין למה בענין הזה עולה בעיה. אם הכנסת

איננה משלמת יותר ממה שהיא משלמת לבית-מלון, מה אכפת למישהו

איפה ישן הבר הכנסת אם הוא לא רוצה לישון בבית-מלון ורוצה לישון

בדלרה, אם הוא מעדיף את הדרך הזו.

על הסוגיה שהבר הכנסת שבה וייס העלה לגבי גובה שכר הדירה

לעומת הגובה במלונות, אני הושב שבענין הזה זו לא דווקא ההלטה

עקרונית, זה יותר דבר טכני. בעקרון, לדעתי צריך לקבוע דבר אהד -

שבשום מקרה לא ישלמו להבר כנסת תמורת שכירת דירה יותר ממה

שהכנסת משלמת למלון.
דוד לב
על בסיס שנתי.
שבח וייס
מאיר, אתה לא יכול לעשות חשבון כזה מדוילק. תיאורטית,

מישהו ביום רביעי נשאר עד 22:00 בערב. אם הוא רוצה, הוא יכול

להישאר ללון, לבקש מיושב-ראש הכנסת. רובם לא רוצים כי רוצים

לחזור הביתה.
חגי מירום
אם יש ישיבות ועדות, ובחופש.
מאיר שטרית
אני בעד לאשר את המצב שקיים, לא לשנות אותו.
היו"ר רפאל פנחסי
ולבטל את ההגבלה של חצי שנה.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, באותה הזדמנות, מאחר שאתם דנים בענין

לינת חברי הכנסת, תרשה לי להעלות סוגיה שכבר העליתי אותה בוועדת

הכנסת.
חגי מירום
לא מעלים שום סוגיה הדשה.
מאיר שטרית
אתה מכיר אותי, דוגרי על השולחן, ואני לא מפחד לחגיד את

מה שאני מאמין בו. מדובר בכמה וכמה חברי כנסת.
יונה יהב
אני ביקשתי להעביר את הערעור שלי והודעתי שאני מאחר.
היו"ר רפאל פנחסי
סללחה, העברנו את הנושא שלך לסוף סעלף הערעורלם ולא

הגעת. אנהנו כבר באמצע הסעיף הבא. גם הברל מהסיעה - הבר הכנסת

לצהק כהן, כעס עליי ולא רצלתל לדון בערעור טלו. אותו דבר אלתך.
לונה להב
אני הודעתל שאני תקוע בפקק.
היו"ר רפאל פנחסי
בלקשת להעבלר את הסעלף שלך לסוף. העברתל לסוף, דנתל

בסעלפלם אהרלם. הסעלף של הבר הכנסת בליגה שוהט הלה אהרלך. הוא

דלבר לפניך וגמרנו את הסעלף. הנוטא נגמר. אנל מצטער, אלה

הנוהללם כאן בוועדה. מל טרוצה - לגלע בזמן.

הגל מלרום;

פנהסל, אפללו בזמנל, אם הלה הבר מודלע, הללנו מעבלרלם את

זה בכל זאת ומתחטבלם.
היו"ר רפאל פנהסי
עד סוף הסעיף.
מאלר טטרלת
רק בזמן הערעורלם.
הגל מלרום
לסוף הלטלבה או לסוף הסעלף?
היו"ר רפאל פנהסי
סוף סעלף הערעורלם.
מאלר טטרלת
הגל, אתה לא הרטלת אף פעם.
הגל מלרום
אם לא הטארת אלזו הודעה ואתה אינך, ואהר כך הגעת פתאום.
היו"ר רפאל פנהסי
הבר הכנסת הגל מלרום, כיוטב-ראט לטעבר אתה לודע טזה לוצר

פלרצה. ברגע טאני מתהלל, אנל לא אגמור עם אף אהד. אתה רואה טגם

הברל לסלעה כעס עללל ואני לא קלבלתל את הערעור טלו. הוא אמר לל

טהוא לאהר, אמרתל לו עד סוף הסעלף. הסתללם הסעלף - עברתל לסעלף

אהר, אלן ערעורלם.מאלר שטרלת;

אדונל היושב-ראש, אני אחזור על הבעיה שקללמת, ולצערל, לא

התחלנו לטפל בה בגלל איזשחו חשש של מלשהו בזמנו, ואני חושב שזח

לא צודק. מדובר בחברל כנסת שאלנם לשנלם בלרושללם בלון שהם

מעדלפלם לנסוע הבלתח, ולש רבלם כאלה בלן חברל הכנסת, כולל עבדכם

הנאמן.

לוצא מצב מצחלק, שחבר כנסת שנוסע חבלתח יומיום ולא לן

בלרושללם, וחכנסת לא אמורח לשלם עליו עבור בלת-חמלון, הוא משלם

מכלסו הוצאה חרבה לותר גדולה בגלן הוצאות דלק על רכב. אני הצעתל

זאת ללושב-ראש, ואנל חוזר על חצעתל, שמל שאלננו לן בלרושללם,

לקבל הצל ממח שחכנסת משלמת עבור חללנח למלון, כתוספת לרכב. לוצא

אלפוא, שחכנסת חוסכת חצל מחכסף וחבר הכנסת נלזוק במחצלת פחות.

חלו"ר רפאל פנחסי;

חוא לא נלזוק, הוא מקבל פחות או לותר את אותה הוצאה.
מאלר שטרלת
אנל לא לודע אם אותה הוצאה. אולל נלזוק, אבל לפחות זה

פלצול מסולם.

חיו"ר רפאל פנחסי;

זח לעודד חרבח חברל כנסת לא ללשון בבתל-מלון.
מאלר שטרלת
אנל לא רואח למח שמלשהו לפגע מהענין הזה. להלפך, זה

חלסכון כספל לכנסת, כל הלום חברל כנסת רבלם שנוסעלם חבלתח

לומלום, מעדלפלם לקחת בלת-מלון - שלהלה. אם אפשר לחסוך חצל

מחכסף חזה ועדיין לפתור בעלה של חברל כנסת שנוסעלם לומלום, בלן

אם לש לחם מלון או אין לחם מלון, חבל על הכסף.
לעקב למברגר
אנל רוצה להודלע לוועדה - אם הוועדה מאשרת להבר הכנסת

לבוא עם משפחתו לגור בלרושללם לתקופה מסוללמת, לא משנה - חצל

שנח או שנח, חסכום הזח חללב במס הכנסה. זו טובת הנאה, שמעבלד

שמעמלד דלרה לעובד שלו, כך נאמר בהחלטח, חללב במס הכנסח, או

לעשות גללום על חשבון חמעבלד.

מאלר שטרלת;

זו הרצאח עודפת.

חיו"ר רפאל פנחסי;

אנחנו לא נכנסלם לנושא של מס. אנחנו מאשרלם כאן רק

עקרונית.
יושב-ראש הכנסת דו תלכון
ראשית, תבר כנסת יכול לבוא לגור ולא שואלים אותו את מי

הוא מביא איתו. אני לא חושב ששאלת את אלי קולס את מי הוא הביא.

אתה רוצה שאנהנו נבדוק מי ישן אצלו, ועל-פי זה נהייב אותו במס

או לא?
היו"ר רפאל פנהסי
אנהנו לא נכנסים לסוגיית המס.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
ירצה - לנגד עיניו תעמוד ההערה שלך, והוא ירשום את זה כפי

שהוא מבין.

יעקב למברגר;

אבל הההלטה ההדשה שרוצים לקבל, שבאופן רשמי אדם יכול

לעבור לירושלים עם משפחתו לגור בירושלים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
יש לנו עסק עם הברי כנסת בלבד. יביא את מי שהוא רוצה.
מאיר שטרית
הההלטה היא לאשר לחבר כנסת, במקום לישון במלון, לקבל

השתתפפות בשכר דירה בירושלים, עד אותו גובה.
חיו"ר רפאל פנחסי
במקום חצי שנה, לשנה.
יעקב למברגר
יש החלטח חדשה.
מאיר שטרית
אז למה יש מגבלה של חצי שנה?
יעקב למברגר
זה עם משפהתו.
מאיר שטרית
מה אכפת לנו עם מי הוא לן?
חגי מירום
נמאס לנו מזה. אנחנו מבקשים ועדה חיצונית.
היד"ר רפאל פנחסי
למה ההצעה הטרומלת הזאת של הברל הכנסת להלום ורבלץ לא

מגלעה לדלון?

יושב-ראש הכנסת דו תלכון;

לש אלזו סלבה, הם אמרו לל.
הלו"ר רפאל פנהסל
אני מוכן גם להצטרף להצעה.
יושב-ראש הכנסת דו תלכון
הממשלה לא אישרה.
היו"ר רפאל פנהסי
אפשר להבלא את זה בלל אלשור הממשלה. הלא לא רוצה ועדה

הלצונית שתקבע את השכר.

הגל מלרום;

מל שואל אותה בכלל?
היו"ר רפאל פנהסל
לעבור. אלן לל ספק שהברל הכנסת מעונללנלם.

צבל, לש אפשרות שאנל אצטרף להצעה של הברל הכנסת להלום

ורביץ?
צבי ענבר
לא. בהצעה נפרדת.

ראשלת, בסעלף 1(א) לההלטה הלום, מדובר על "הבר הכנסת

שמקום מגורלו איננו לרושללם, ואשר שכר בלרושללם הדר לרגל תפקלדו

כהבר הכנסת". ענין זה טעון תיקון משהובהר לל בלנתלים שבעבר- הדר

או דירה. הללתל מציע שהוועדה תקבל ההלטה - הדר או דירה.
שבה וללס
לא צרלך לכתוב הדר או דלרה, אלא לכתוב דלרה.
צבי ענבר
או לשכור דלרה, ודלרה זה לכול להלות...
היו"ר רפאל פנהסי
במקום "הדר" לכתוב "דלרה".
צבל ענבר
במקום "חדר" לכתוב "דירה", ואז זה יפתור בעיה, מפני שיוצא

לכאורה שאולי.
היו"ר רפאל פנחס'
זה תיקון טכני.

צבי ענבר;

זה לא כל כך טכני.

הגי מירום;

איך שלא יהיה, זה תיקון וצריך להעביר את זה.
היו"ר רפאל פנהס'
אני אעלה את זה להצבעה.
שבה וייס
בשנות ה-50, היו הבר' כנסת ששכרו הדר כמו סטודנטים בדירה

של מישהו אהר, כלומר זה שיקף אז הווי של שנות ה-50.

יעקב למברגר;

במקרה זה יש להדגיש - זו לא דירת מגורים, זו דירת לינה.

זו היתה הכוונה.

צבי ענבר;

הייתי מציע בכל זאת - דירה או חדר, כדי לאפשר - אם מישהו

בכל זאת שוכר חדר בדירה, שזה אפשרי.

שנית, סעיף קטן (1)(ב) אומר כך: "חבר הכנסת אשר העתיק

מגוריו באופן זמני לירושלים", כלומר כאן אנחנו לא עוסקים בשאלה

אם חבר הכנסת אשר שכר חדר או דירה, גר איתו עוד מישהו. זה נושא

שהכנסת לא מתערבת בו. אנחנו מדברים כרגע בסוגיה מה קורה אם חבר

הכנסת אומר - אני כעת מעתיק את מגור" באופן זמני לירושלים לרגל

תפקידי.

מה אומר היום סעיף קטן (1)(ב)? הוא אומר - יהיה זכאי אף

הוא להחזר תשלום שכר דירח, כאמור בסעיף קטן (א), וסעיף קטן (א)

כעת יכלול גם את "דירה", אז זה פותר לנו, וגם את הסכומים, ובלבד

שנתקיימו התנאים הבאים.

כרגע יש לנו שלושה תנאים. התנאי הראשון, אני מבין שאין

שום בקשה לשנות והוא - "אין שינוי במקום מגוריו הקבוע", כלומר

הוא העביר את מגוריו וזה היה באופן זמני. תנאי שני - "התשלום

יהיה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים". את חס"ג חזה אני מבין

שההצעה היא למחוק.הלו"ר רפאל פנחסי;

אמת.

צבי ע3בר;

תנאי שללשל - "דלרת הקבע לא תושכר". אף כאן אני מבלו

שהכוונה היא להשאלר, כי זה יוצר את ההצדקה המוסרית לתשלום.
אם כך הדבר, אז ההלטת הוועדה צריכה להיות
1. שבסעיף קטן (1)(א), במקום "הדר" יבוא: "הדר או דירה".

2. בסעלף קטן (ב) - פסקה 2 תימהק.
היו"ר רפאל פנהסי
שני הברי כנסת ביקשו רשות דיבור. אם הם מוותרים על רשות

הדיבור, אפשר להצביע לפי ההצעה שצבי קרא אותה.
נואף מסאלהה
אני מקבל מה שאמר היועץ המשפטי, ואני מבקש לאשר.

שנית, לגבי מה שהעלה הבר הכנסת מאיר שטרית - אני מציע

שנדון בזמן אהד בנושא שעלה, כי גם אם אתה משלם לו היום הצי

העלות בבית-מלון, אבל יש אפשרות להגדיל את הקילומטרז' לאלה שלא

נשארים, על בסיס קילומטרז', לא טובת הנאה.

הבר הכנסת שטרית, אני מציע שבאהת הישיבות הקרובות תעלה את

הנושא שלך.

היו"ר רפאל פנהסי;

לא נעלה את זה שוב.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
יש לי שאלה בענין דמי הנסיעה לכנסת. מישהו מהברי הכנסת

אמר לי השבוע שעל-פי המלצות ועדת רוזן-צבי צריך לדון מהדש בכל

ענין הקילומטרז' ולהשוות את הקילומטרז' בין כל חברי הכנסת. זה

נכון?

צבי ענבר;

ועדת רוזן-צבי...
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
ואז אני אשאל אותך את השאלה - אבל הרי אנהנו קיבלנו את

רוזן-צבי כמקשה אהת. למה הסעיף הזה לא מומש?

צבי ענבר!

זה לא הסעיף היהידל שלא מומש.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
אם קלבלנו את המלצות ועדת רוזן-צבל כמקשה אחת...
צבל ענבר
אבל יש דבדלם שאף על פל כן...
יושב-ראש הכנסת דו תלכון
לא זכור לל. הסלסמה - כמקשה אהת, ללוותה אותנו לאורך כל

הדרך.
הלו"ר רפאל פנהסי
לש כמה דברלם שעדיין לא סגורלם, למשל נושא הפטור בנסלעה

באוטובוסלם.

צבל ענבר;

הוגשה הצעת חוק, עברה קרלאה ראשונה. העובדה הלא שהחוק לא

תוקן.
היו"ר רפאל פנחסי
מה לגבל מה שהיושב-ראש אמר בענין הקללומטר'ז?
צבל ענבר
מה שנאמר הוא כך -

"גם סלווג המרחקלם השונלם בלן מקום המגורלם של חבר הכנסת

ללרושללם נראה לנו מלאכותל הואלל ואלן הוא לוקה בהשבון את הלקף

נסלעותיו של חבר הכנסת במהלך פעללותו. ההחזר האמור הוא בגדר

הטבה סמויה לשכר המשתלם לחבר הכנסת."

אבל הם הצלעו הרל בהתחלה בכלל לכלול את זה בשכר, להעלות

את השכר, ו לבטל את...
הלו"ר רפאל פנחסי
זה לגבל הפנסלה. הם רצו שרכלב הרכב להלה כלול בפנסלה. אהר

כך הם חזרו בהם.
מאיר שטרית
בהמלצות לגבל רכב, הם מצלעלם רכב צמוד לחבר כנסת.
צבל ענבר
ועדת רוזן-צבל, בדו"ח חראשון שלה, בסעלף 33 המללצה כל דמל

אחזקת הרכב, כולל תשלום דמל הבלטוח, לכללו בשכר המשולב ויהלו

חלק ממנו לכל חברל הכנסת, ויתעדכנו כחלק מן השכר.על כך האוצר הקים קול זעקה. ועדת רוזן-צבי הזרה בה מהצעתה

זו ואלמצה הסדר חדש שנקבע בשירות המדינה בערך באותה תקופה, שעל-

פיו המדינה משלמת קופת גמל אהוז מסוים על הוצאות מסוג זה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
לא הבנתי. מה לגבי הקילומטרז' היא המליצה?

צבי ענבר;

היא המליצה - "סיווג המרהקים השונים בין מקום המגורים

נראה לנו מלאכותי הואיל ואין הוא לוקה בהשבון את היקף נסיעותיו

של הבר הכנסת במהלך פעילותו. אנו ממליצים איפא, להטמיע את

התשלום של ההזר הוצאות רכב ודמי הביטוח בתוך מסגרת השכר הכולל

המוצע בגובה הוצאות ההחזקה הגבוהות המשתלמות היום."

כלומר, אם נקבל כעת את המלצת ועדת רוזן-צבי ונאמר -

המלצתם לכלול את זה כחלק מהשכר הכולל, הם חזרו בהם, אבל מחחמלצה

לבוא ולומר.... זאת אומרת הרציו שלהם היה - אין להפריד בין חבר

כנסת שמקום מגוריו בירושלים וכוי. הם ממליצים את הקו העליון,

אבל מה שלא יהיה, כמובן, היות והנושא הזה הוא לא על סדר היום,

זה יהיה חומר למחשבה לקראת הישיבה הבאה.
היו"ר רפאל פנחסי
זאת אומרת אי-אפשר לכלול את זה בסדר היום.

צבי ענבר;

אי-אפשר כרגע לדון בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה שקרא היועץ המשפטי, עם כל הנתונים שהוא

הציע? ההצעה שבמקום "חדר" יהיה כתוב "חדר או דירה" ומוהקים את

ההגבלה להצי שנה, והשאר נשאר כפי שהוא.

הצבעה

בעד - 8

נגד - אין

ההצעה לתקן את החלטת שכר חברי הכנסת (תשלום הוצאות שכר

דירה)(תיקון), התשנ"ז-1997, אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא אושר פה אחד.

לגבי ההצעה של חבר הכנסת שטרית בדבר חצי גובה הנסיעה, זה

צריך להיות בסדר היום.
צבי ענבר
אם יגיש הצעה - נדון בזה.3. פניית חבר ועדת רוזן-צבי לוועדת הכנסת בדבר המלצות הוועדה
חללם אורון
אני שומע שמדברלם על אפשרות שמהר לבוטל סדר הלום הרגלל

ולהיה רק נושא הרכבת הממשלה.
הלו"ר רפאל פנהסי
לא. יש לל הפתעה בשבילך. נושא הרכבת הממשלה להלה היום.
הגל מלרום
לא להלה הלום.
הלו"ר רפאל פנחסי
לש לל מכתב.

הגל מלרום;

ממתי המכתב?

היו"ר רפאל פנהסי;

לא כתוב מועד.
הללם אורון
אדונל יושב-ראש הכנסת, אני אומר את זה משום שגם במקרה,

נצלגת סלעתל לא נמצאת כאן. הלא בשללהות הכנסת והלא לא נמצאת

בנשלאות.

אנחנו נמצאלם בשלושה שבועות האהרונים של הכנסת, לש המון

הצעות הוק, ובלטול סדר הלום של מהר זה בעצם הורדת לום מעבודת

הכנסת.
לושב-ראש הכנסת דו תלכון
על-פל התקנון, אנל הנהתל שאללו הלה הבר הכנסת דן תלכון

הבר כנסת מו המנין, ושבה וללס הלה מבלא מהר את הודעת הממשלה

בדבר הסבב, הלה אומר הבר הכנסת דן תלכון - רק בסוף הלום, על-פל

התקנון.

ואז בדקנו את התקנון וראינו שקללמת אפשרות להצלב את הנושא

הזה על סדר הלום בתהללת הלשלבה רק לאהר קבלת ההלטה...
צבל ענבר
לפל סעלף 32(ב) לתקנון הכנסת.
לושב-ראש הכנסת דו תלכון
במוסד שנקרא - סגנלם ויושב-ראש, קרל נשלאות הכנסת. לקרא

לך צבל את הסעלף, ואז תבלן, אבל מלד לאהר שלסתללם הדלון בנושא

הסבב, אנהנו נעבור לסדר הלום הרגלל ונעשה כמה שנספלק, ואת השאר

נעבלר ללום שני בקדלמה.
חילם אורון
איו לי בעיה. אם זה רק להקדים את סדר היום ולא לבטל, איו

בעיה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
לא לבטל, אבל את מה שלא יכנס, כי זה יקה כמה שעות כל עניו

הסבב, אנהנו נותנים לזה קדימה ביום שני על פני ההצעות של

הממשלה.
הגי מירום
לגבי הסבב אני מציע דיון אישי.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא עומד כרגע על סדר היום. זה עומד בסעיף שונות.

אני רוצה לקרוא מכתב שקיבלתי אתמול מגבי סבג שהיה דובר

בוועדת רוזו-צבי לקבלעת שכר הברי הכנסת. אני רוצה להביא זאת

לידיעת חברי הוועדה. אמנם הדישה של מכתבו כבר בטלה, אבל הסיפה

נוגעת גם לעניו זה.

"לכבוד

יושב-ראש הכנסת דו תיכוו

יושב-ראש ועדת הכנסת רפאל פנחסי
הנדוו
ערעור מסקנות ועדת רוזו-צבי ז"ל
לאהרונה, אני ניזון מהעתונות המספרת
חברי כנסת מסויימים רוצים לשנות כעת דרך ועדת הכנסת את ה 2%-ל-

4% - (כמו בממשלה) אחרי גיל 55 שנה (לצורך פנסיה).

המסקנה ההוגנת היא לדאוג שוועדת הכספים, כפי שסוכם בוועדת

הכנסת, תאמץ את אותו ההטבות/גזירות גם על השרים ולא להיפך (כמו

חברי כנסת)."

זה כבר למעשה נעשה.
שבה וייס
זה בטיפול. חבר הכנסת חגי מירום מריץ את זה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה באמת היה במהירות שאני לא זוכר תקדים כזה, שתוך שבוע

הצעה מונחת במסגרת תקציב.

חגי מירום;

אם זה היה היושב-ראש הנוכחי, זה היה באותה המהירות.

היו"ר רפאל פנחסי;

כפי שאמרתי - הרישה של מכתבו, כבר איו לה תוקף. זה כבר

סודר.הסיפה של המכתב -

"גם לגבל נבחרים לעירלות ולעמותות חברתלות (הסתדרות וכוי),

המסקנות שלנו הן סופלות ורצינו לעגן את העקרון שהבר כנסת הלנו

רלבון וכל עלסוקלו הלנם נטו לשרת את הכנסת ואת העם ב ,100%-ולא

להפש הכנסות צדדלות על השבון זמנו כנבהר.

נלסלון הדש לנסות לקבל רכב, אש"ל והטבות אהרות בוועד הפועל או

עמותות או מפלגות שונות...",

אנל הושב שלגבל מפלגות הוא לא צודק, כל לפל ההוק הקללם

מפלגות כן נותנות. מותר לפי ההוק. אנל לודע שהלום כל לושבל-ראש

המפלגות נוסעלם עם רכב, עם נהג ועם כל שלרותל המשרד, כך שהוא לא

מדללק במה שהוא אומר.

"נלסלון הדש לנסות לקבל רכב, אש"ל והטבות אהרות בוועד הפועל או

עמותות או מפלגות שונות, לבלא "לשהלקת המסקנות" של ועדת רוזן-

צבל ז"ל, אשר נענתה לבקשת הנבהרלם והתאלמה שכר הולם לנבהרלם.

כמובן שלש עוד שלפורלם לבצע בתנאי הנבהרלם, וזאת אנל משאלר

לוועדות הבאות.

אנל מודה לכם,

ממלא מקום יושב-ראש הוועדה לשעבר רוזן-צבל ז"ל - גבל סבג."

העתק הוא שולה להדוה אלמוג - חברת הוועדה, ולמר בכור - רואה

השבון הוועדה לשכר חברל הכנסת.

רצלתל להבלא זאת ללדלעת החברלם.4. הצעת חוק חסינות חברי הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם

(תיקון - איסור עיסוק נוסף). התשנ"ז-997ו. של חבר הכנסת יוסי כץ

הכנה לקריאה ראשונה
הלו"ר רפאל פנחסי
אני עובר לסעיף הבא בסדר הלום - למעשה זו הצעת חוק חסינות

חברי הכנסת, זכולותלהם וחובותיהם (תלקון - איסור עיסוק נוסף),

התשנ"ז-1997, של חבר הכנסת יוסי כץ - הכנה לקריאה ראשונה,

שמליאת הכנסת העבירה אללנו.

חבר הכנסת יוסי כך, רשות הדיבור נתונה לך.
יוסי כץ
תודה, אדוני היושב. רבותיי, ראשית אני מוצא לנכון להדגיש

שההצעה שלל מדברת על כך שאם הלא תתקבל, את התפקיד מחוץ לכנסת

ימלא יושב-ראש ארגון העובדים ללא קבלת טובות הנאה, בהתנדבות

מלאה.
היו"ר רפאל פנחסי
כולל רכב ואש"ל?
יוסי כץ
את זה כתבתי בדברי ההסבר להצעה שלי באופן המפורש ביותר.

אני יודע שזה מטלל מגבלה, אבל חשבתל שהצדק צריך גם להיראות, ולא

מספלק שאנהנו אומרלם את זה.
מאיר שטרית
זה לא משתמע מהחוק.
לוסל כץ
צרלכלם להראות שהוא באמת עושה את זה בהתנדבות מלאה, אבל

לא זה העלקר.

אני בחנתי ומצאתי שכל פרלמנט בעולם חנאור, יש בו נציגות

לארגון העובדים. אין מצב כזה, רק במדינות טוטללטרלות אלן

בפרלמנט נצלג של ארגון העובדים. אתם לכולים למצוא את זה בכל

מקום.

שנלת, הצעת החוק הזו הוגשה עובר לדיון בחוק ההסדרים, כאשר

הסתייגות של לושב-ראש ההסתדרות הלא זו שעברה, היחידה שעברה בחוק

ההסדרים.

זה הביא אותי למסקנה שאם אנחנו נמשיך בשלללה הזו בעצם או

נבטל את האפשרות של יושב-ראש ארגון העובדים להיות חבר בכנסת,

חבר בפרלמנט של מדינת-ישראל, זח יהיה רע למשק הישראלי, משום

שיכולת המאבק שלו תהיה אך ורק בדרך של סכסוכי עבודה, שביתות

וכדומה, ואנחנו מונעים ממנו את האפשרות להשפיע על נושאים

שקשורים בציבור העובדים במדינת-לשראל באמצעות הכנסת.שללשלת, שמעתל את הטענה, וזו עיקר הטענה שהושמעה גם בדלון

או במסדרונות, שכאילו קבלת התיקון הזה תפתה פתה גם לראשי רשויות

ולאנשים נוספים ליהנות מהפריבליגיה הזו להיות הברי כנסת ובעלי

תפקידים במקביל.

ובכן, זה שונה להלוטין.
סאלה סלים
בתור ראש רשות, אני מבטיה שזה לא יהיה תקדים לנו.
יוסי כץ
אני אומר לך את דעתי, אני הייב להיות גלוי איתך. אני הושב

שראשי רשויות מייצגים אינטרס צר של הרשות שלהם, ויש חשש לניגוד

אינטרסים. כאשר מדובר ביושב-ראש ארגון עובדים, הוא מייצג את

האינטרס של כלל ציבור העובדים במדינת-ישראל.

אנהנו עדיין מדינה נאורה. בכל המדינות בעולם, וזה הנימוק

האהרון - דעו לכם שבכל הדמוקרטיות המערביות, בכל מקום שיש הוקה,

זכות העובדים להתארגן כארגון עובדים, לשבות - כל הדברים האלה

מעוגנים בהוקות - בקנדה, בגרמניה, בכל החוקות המתקדמות שאחרי

מלחמת העולם. אצלנו זה לא קיים.

המינימום בעיניי הוא לאפשר ליושבי-ראש ארגון העובדים, ולא

פתחתי כאן פתח לאותה תופעה שהיתה לצערי במסגרת ההסתדרותית הישנה

שרצו וכולם ניסו להתמודד לכנסת - חלק הצליהו, הלק לא. במקרה הזה

מיוחד הענין אך ורק לאדם אחד - למי שהוא יושב-ראש ארגון

העובדים, ולא לבעל תפקיד אהר. תודה רבה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבין שיש לזה השלכות על שני חברי כנסת.
יוסי כץ
במקרה, יש שני חברי כנסת. אחד חוא יושב-ראש חסתדרות

העובדים הלאומית, והשני הוא יושב-ראש ההסתדרות הכללית החדשה.
היו"ר רפאל פנחסי
למען הדיוק, נכון לרגע זה, זה נוגע לשני חברי כנסת.
מאיר שטרית
אני רוצה לחזהיר את חברי הכנסת ולומר שהלילה וחס, אישורה

של הצעת חוק זו פירושו של דבר ביטולן של מסקנות ועדת רוזן-צבי.

אנחנו עשינו מאבק גדול מאד בכנסת שעברה כדי להעביר את החוק הזה

ולאסור כל תפקיד נוסף על שום חבר כנסת, לא משנה מה. אני יכול

לתת אלף נימוקים למה טוב שראש עיר יהיה חבר כנסת. אני יכול לתת

אלף נימוקים למה טוב שחבר כנסת יהיה גם כן דירקטור בהתנדבות,

בלי שכר.

אתה שוכח שיש ,conflict of interess קודם כל בין ענין של

ראש חסתדרות לבין הכנסת. הוא המחוקק, שם הוא נלהם נגד הממשלה,

ובצדק. תפקידו להילחם נגד חממשלה על עמדות וזכויות העובדים, לא

דרך הכנסת, לא כמחוקק.מעבר לניגוד האינטרסים, קיבלנו החלטת אני הוטב ברוב מוהלט

בכנסת. ב-50 נגד 1 עבר ההוק הזה, בעצם לא - עם ו נמנע. 50 נגד 1

עבר ההוק בכנסת, בהצבעה, שזה היה רוב גדול מאד בכנסת.

אם אנהנו פותהים כאן פתה, אני כבר הותם לכם שהפתה הזה

י ורהב, והטענות שלך כאילו אין חשש, הרי כבר מונהת הצעת הוק

שהתומים עליה 44 הברי כנסת, לאפטר גם כן לראשי ערים, בהתנדבות

להיות ראשי ערים. הם רק יקבלו רכב, ומהר יוסיפו לזה רק דמי

נסיעה וטלפונים, ונהג, והוצאות ותיקונים.

צבי ענבר;

בוודאי. מתנות למשל.
מאיר שטרית
רבותיי, קבענו כלל ברזל בענין, והכלל אומר - הבר כנסת

יהיה הבר כנסת 100% של הזמן, אהרת מה ההבדל בין יושב-ראש

ההסתדרות לבין עורך-דין? למה עורך-דין צריך בעצם לסגור את המשרד

שלו? למה רואה השבון נאלץ לסגור את המשרד שלו כשהוא נכנס לכנסת?
יוסי כץ
הוא יכול להיות מזכ"ל מפלגה או יושב-ראש מפלגה.

מאיר שטרית;

מזכ"ל מפלגה כתוב בהוק במפורש - שמי מטעם המפלגה, נוותר

לאדם להיות ראש מפלגה ולהיות הבר כנסת, ולקבל מהמפלגה רכב, כי

זה הלק מעבודתו הפוליטית.

בענין של ההסתדרות היו אז תפיסות שונות. אני לא בטוה,

יכול להיות שגם אתה הצבעת בעד ההוק. אם נכהת בהצבעה, גם אתה

הצבעת בעד ההוק, כי אף אהד לא הצביע נגד.

הגישה היא מאד מאד הד הד-ערכית. אנהנו צריכים לההליט מה

אנהנו רוצים. רוצים הברי כנסת שכל זמנם יהיה נתון לכנסת, או

הברי כנסת שהלק מזמנם ייעדו לכנסת.

עמיר פרץ הוא ידיד שלי, ואתה יודע את זה. זה לא ענין אישי

ביני לבין עמיר פרץ, אבל עמיר פרץ, כראש הסתדרות, יש לו "פול

סיים ג'וב" תעסוקה. הוא לא צריך את הכנסת, הוא ממילא יהיה בכנסת

פהות זמן מאשר הבר כנסת ממוצע באופן הגיוני אם הוא רוצה לעשות

את עבודתו כמזכ"ל ההסתדרות. כנ"ל ראש עיר, כל ראש עיר, וכנ"ל כל

תפקיד אהר גוזל את זמנו של הבר הכנסת.

אני הושב שאנהנו לא יכולים לתת יד לשינוי ההוק או לפירצה

איזושהי בתוק. ההוק הזה עמד במבהני בג"צים בענין של ראשי רשויות

מקומיות, שאילצנו אותם להתפטר מהברותם כנסת, אז יקום ראש עיר

ויגיד - סליהה, אתה אילצת אותי להתפטר כשנכנסתי לכנסת? אתה נותן

למישהו אהד, תן גם לי, והוא צודק. הוא יצדק כי הכנסת לא יכולה

לעמוד מול תביעה כזאת.אני חושב שאסור לנו לתת יד לפתח כלשהו בחוק. חחוק חוא מאד

חד-משמעל, עבר תחללך ומאבק ארוך שבו אושר בכנסת שעברח ברוב גדול

מאד של הכנסת. זח מבטא מח הכנסת חשבח בענין.

גם אז עמד לפנינו הענין של ראש הסתדרות. אנל אז נעניתל,

אנל אומר לך בפלרוש, ועכשלו תשלם לב שזו חלתה אולל טעות

להלענות. אנל נעניתל אז ואמרתל - בגלל שלש ראשל הסתדרות בפועל,

שלא יודעים מה להלה אלחם מהר, נלתן לחם אפשרות לגמור את

הקדנצלה.

נואף מסאלחח;

גם ראשל ערלם.

מאלר שטרלת;

גם ראשל ערלם.
חללם אורון
כולם. כל הנבהרלם.
מאלר שטרית
לא. מאחר שאנל עשלתל את חהוק, תרשו לל להגלד לכם.
חללם אורון
אנל לכולתל לחלשאר גזבר חהסתדרות עד הבחלרות הבאות. לא

הללתל חללב להתפטר.
מאלר שטרלת
חבר הכנסת חגל מלרום לכול לחעלד שחפתלחה שלל לגבל ענין של

ראשל ערלם שמכהנלם - לא להפסלק להם את הקדנצלה באמצע, חלתה

בעקבות חבלטול בענלן חחסתדרות. זאת אומרת מה שגרר את ניתוק ראשל

הערלם הלה הענלן של ההסתדרות.

הנטלה שלל המקורלת הלתה לחתוך את הכל מלד מתהללת הכנסת

רו-14, אף אחד לא למלא לותר שום תפקלד, שכל אחד לחללט מח שהוא

רוצה. מל שנבחר, לצטרך לחתפטר מתפקלד אחר. זו חלתח הנטלה הטבעלת

שלל, אנל חושב שהלא צודקת, וטוב שאתה לא גזבר חהסתדרות וחבר

כנסת, וטוב שבסוף הקדנצלה הזו כל מל שראש עלר, לפסלק. עם כל

הכבוד לחברלל ראשל הערלם.
הלו"ר רפאל פנחסי
לא סוף חקדנצלח חזו, אלא סוף חקדנצלה שלהם בעלרלה.
מאלר שטרלת
לצטרכו להחללט אלפח חם נמצאלם - או כאן או שם.אדוני הלושב-ראש, אם אתם רוצלם לפתוח מחדש את כל ענייני

החוק, זה כבר דלדן ארוך ודלון אחר. אם תרצו לדון בחוק הזה, אנל

אדרוש להזמלן לכאן את ועדת רוזן-צבל, כדל לדון אלתם בלחד בענלן.
נואף מסאלחה
הנלמוקלם של חבר הכנסת מאלר שטרלת הם מאד חשובלם, ואם לא

הללנו כולללם גם את ראשל הערים, גם בהרכב של הכנסת ובהצבעה של

ראשי ערלם שהלר, שכיהנו, לא הלו מעבירים את החוק, גם של אנשי

הסתדרות. היו שיטה או שמונה בהסתדרות.

אבל אנל שוב אומר, לא רק בגלל הרקע ההסתדרותל שלי, אמנם

אני הללתל מההסתדרות הלשנה, לא החדשה, מה שאמר חבר הכנסת יוסל

כץ הוא נימוק מאד חשוב, ואתם יודעים את זה - חבר הכנסת מאיר

שטרית וכאן יושב-ראש הכנסת - כל המדינות שאנחנו כמוהן, או רוצים

להיות כמותן, באלרופה, קנדה, שבדיה, נורבגיה, אתה רואה שמנהלגל

פועלים ומנהיגי עובדים - אנהנו ארץ- עובדים, אפילו שיש לנו 300

אלף פועלים מחוץ-לארץ ואנהנו קצת "אפנדים", אנהנו אדץ עובדים,

שכירים.

מאיר שטרית;

מזכיר מועצת פועלים הוא לא מנהלג עובדלם?
נואף מסאלחה
אתה מדבר על יושב-ראש ארצי.
מאיר שטרית
מה ההבדל?
נואף מסאלחה
יש הבדל עצום. יושב-ראש ארצי כמו ראש עיר שהוא מליצג רק

את העיר, שזה דבר חשוב, אבל יושב-ראש עובדים ארצי, וזה חוצה

מפלגות. לדוגמא, הסתדרות העובדים הלאומית.

אני אומר יושב-ראש ההסתדרות, אם זה הברפלד או מישהו אחר -

הרי ראית, הוא מייצג את ועדי העובדים הגדולים, שהם חוצים מפלגות

גם כן, וזו העוצמה, זה השוב.

חבר כנסת שטרית אמר שהוא צריך להילחם בממשלח. לא תמיד.

החוכמה היא בהידברות, ואני רואה אותה. חברות בכנסת נותנת לו

עוצמה. לא חסינות, הוא לא צריך אותה. ויושב-ראש הסתדרות עובדים

ארצי נותן לו עוצמה, ושתי העוצמות האלה הן לעובדים, לא לאיש, כי

האיש לא חסרה לו תעסוקה.

אני מציע - אל תשכח שההסתדרות, גם הלאומית, היא יותר

קומפקטית. זה לא כמו שכל אחד חבר קופת חולים או חבר הסתדרות.

היא גם לא כל כך מפלגתית. ועדי העובדים והאיגוד המקצועי הם

ההסתדרות היום.
מאיר שטרית
סליחה, ראש האופוזיציה בהסתדרות, מותר לו להיות חבר כנסת?
נואף מסאלחה
היום מותר לו.

מאלר שטרית;

מה פתאום. אסור לו הלום. אם הוא לא נבהר - מותר לו. אם

הוא נבהר בהסתדרות, אם הוא הבר. לפל ההוק החדש, מל שנבהר...

היים אורון;

אתה טועה. רן כהן לכול להמשלך.

מאלר שטרלת;

לא, אתה טועה. הלועץ המשפטי לבהיר.
נואף מסאלהה
אני בדעה שלך, מאלר שטרלת, אבל את זה נלתן ליועץ המשפטל.

בוא נפרלד, כל אנל לא רוצה באופן גורף. אם זה הלה גורף, אנל

נגד, אבל אדרבה - לקצץ בעוצמה של נבחרות בכנסת ישראל בגלל שהוא

לושב-ראש עובדלם ארצל, אנל חושב שאנחנו עושלם טעות.

כמו שאתה אמרת, זו לא הלדלדות לעמיר פדץ וזה לא אלשל.

הערכה אלשלת תעזוב, שהלא קללמת אצל כולנו. צרלך לתת עוצמה

ללושבל-ראש הסתדרויות ארצלות.
עמיר פדץ
אדונל הלושב-ראש, ברשותך הללתי רוצה לפנות למאיר שטרלת.
מאלר שטרלת
אני רק רוצה לקרוא את סעיף 13 (א)(1) - "חבר כנסת לא לכהן

כנבחר בגוף צלבורל אף שלא בתמורה. המכהן כנבחר בגוף צלבורל,

הברותו באותו גוף תפקע בלום הלותו להבר כנסת. בסעלף זה גוף

צלבורל - גוף מהגופלם המנוילם בתוספת." התוספת אומרת - רשות

מקומית, מועצה דתלת, הסתדרות כלללת הדשה, הסתדרות העובדים

הלאומלת, ההסתדרות הציונית העולמלת, זאת אומרת גם חבר לא לכול

להיות חבר כנסת, אז אתה רוצה להוציא את לושבי-ראש ההסתדרות

מהכלל? למה שאחרלם להלה אסור להם? או שאתה מתיר לכולם, כנצלגל

עובדלם, או שאתה לא מתיר לאף אהד.
נואף מסאלהה
כל הוא לושב-ראש ההסתדרות. הוא מסמל אותה.
מאלר שטרלת
מבחלנת ההוק אלן הבדל. זה לא הוגן להגלד ללושב-ראש מל

שנבחר כן, האופוזיצלה לא. הוא לא מנהלג עובדלם? אתה כבר מדבר על

שנללם.
נואף מסאלחה
לא. אבל מהאופוזלצלה הוא לא נבחר לתפקיד בלצועל.
עמיר פדץ
חבר הכנסת מאלר שטרית, אני חוטב שהדרך שבה אתח מנתב את

הדלון הלא דרך שלפי דעתל מצמצמת את הדלון בעצם למה ביוונה ועדת

רוזן-צבי. אנל לא בטוח אם ועדת רוזן-צבל כלוונה להסתדרות או לא,

אני לודע אלך התפתח הענין, ואני לא רוצה להלכנס לזה. גם אם

כיוונה לענין, לפי דעתל טעתה כלון שכל מה שחלתה מטרת ועדת רוזן-

צבל זה לגרום לכך שפעילותם של חברל הכנסת תלתן לתר עוצמה לכנסת,

תלתן לתר עוצמה לפעילותם.

ראשלת, אנל מבקש שבכלל הנושא של זכויות, לא זכולות, לא

לעלה. זה לא רלוונטל. אלן שום ספק שרוב חברל הכנסת שפורשים -

מצבם משתפר. אם אני פורש היום מהכנסת, אני מקבל פנסיה ומצבי

האלשל משתפר. אנל מקבל רכב, הוצאות וכל מלנל דברלם. אלו ספק שאם

אנל רוצה לפתור את הבעלות האלשיות שלי, עכשיו אני צריך להתפטר,

לא לחכות עוד שנח.

נתחיל בזח, ולכן חענין חאלשי וחבעלות של צ'ופר כזח או

אחר, הן באמת לא רלוונטיות בכלל לענין.

דבר נוסף שאנל רוצה להגיד הוא שאנל הייתי הראשון שתמך

בעניו של חגבלח לראשל ערלם. אני היחיד, אולי אחד חיחידים שלא

חיכה לחקיקה בכנסת. לחיפך, ביום שחיתה חחלטה של ועלדת מפלגה,

כשרוב ראשי הערים מוועידת מפלגת העבודה לא קיימו את ההחלטח כל

אמרו - אנחנו נפעל רק אם החוק לחללב אותנו, אנל חייתי חראשוו

שהתפטר כי חשב שזה נכוו.

יש חבדל בלו ראש עיר, שנמצא מרוחק, איו לו קשר לבעיות

הלאומיות השוטפות. חצי מחברי הכנסת לפחות נעזרלם בשירותי

חחסתדרות בחלק גדול מהחקיקח שלחם. לשכת הקשר של חחסתדרות היא

אחד המקומות שבה חברל כנסת מכל הסיעות בודקים את הצעות החוק

שלהם, מקבלים סיוע מקלף מאד בהרבה מאד נ ושאלם. ככלל, אלו לל שום

ספק שיש חבלרה מאד גדולה בלו העובדה שהפעילות של ההסתדרות חובקת

ונושקת לפעילות חשוטפת בחיי הלומלום בוועדות השונות, חנוכחות

שלנו בוועדות הלא נוכחות תורמת לפי דעתי בכל ועדה וועדה.

אני חושב שמה שהיה צריך להגדיר את יושבי-ראש ההסתדרות

מבחינת ההשפעה זה תפקלדלם ארציים. לפל דעתי, אם חיתה מוטלת

מגבלה על כך ששרים בישראל לא יוכלו לחיות חברל כנסת - אנל מביו.

יכול להיות שתאמר - יושב-ראש הסתדרות יוכל להיות חבר כנסת, אבל

לא יוכל לכחו בוועדח מוועדותיה, כי אולי יש כאו איזושהי השפעה.

לכול להלות שלש כאו עניו, אבל אתה לא יכול.

מסורת במדלנה הזו מאז קיומה, שמאז ומתמלד לקחו את ראש

חחחסתדרות וחגבללו אותו לסגל א', מבחלנת אפללו חצד חטקסל של

חעניו.

מאיר שטרית;

חרבח שנים לא היה מזכ"ל ההסתדרות חבר כנסת.
עמיר פרץ
אין דגר כזה. הלתה שנה אחת בלבד.
נואף מסאלחה
בקר הלה, לבון הלה, רק הברפלד.
עמיר פרץ
אם לא ייבהר - לא ייבהר. אם מעמדו להלה כזה שלא ייבהר, זו

בעלה שלו. אלש לא אומר לך שאתה קובע בחוק שמי שנבחר כיושב-ראש

הסתדרות, הוא אוטומטלת הבר כנסת. לא ללבהר - לא ל לבתר, אבל אתה

מונע ממנו בהוק.

הלו"ר רפאל פנחסי;

לדוגמא, לכול להיות שתתקן את ההוק ובבחלרות להלה שמאל מול

פרץ, ושמאל ל לבתר, אז הוא לא להלה חבר כנסת.

עמיר פרץ;

לכול להלות שאנל לא אבהר במפלגה שלל כהבר כנסת. גם זה

לכול להלות.

לכן אני הושב שהלה מן הדלן להפרלד בקונספצלה בלן תפקלדלם

מקומללם לתפקלדלם ארצללם. אנל חושב שגם העובדה שבתקופות

האחרונות, ההסתדרות ויתרה על הכפלה הכלכללת שהלא השתמשה בה במשך

הרבה מאד שנלם כדל לתבוע את כוחה.

לא לכול להלות שמדינת-לשראל תצהלר שהלא מסלקת מתוכה בהוק

כל מל שלש לו מעמד בקרב העובדלם. זה שאסור לו לזכות באלזו הנאה

אלשלת נוספת בגלן העובדה הזו - דרך אגב, כל אחזקת הרכב שלל שאני

מקבל בכנסת, עוברת להסתדרות באופן שוטף. גזברות הכנסת מנכה לל

את אחזקת הרכב האלשלת שלל ומעבלרה אותה להסתדרות כתמורה על כך

שאנל מקבל רכב. שלא תהיה לך אל הבנה.

מאלר שטרלת;

אנל מכלר את זה, גם ראשי ערלם אותו דבר.

עמיר פרץ;

אז אלן בזה שום הנאה. אנל הללתל גם חבר כנסת באופוזלצלה.

מאלר שטרלת;

לש בזה הנאה.
חללם אורון
לש הרבה מאד הגיון בקו המאד מוחלט של חבר הכנסת שטרלת,

אנל מאד קרוב אללו, ואנל רוצה להגן על הלוצא מן הכלל הזה. הסכנה

שהלוצא מן הכלל הזה לחלה פתח ללוצאלם מן הכלל נוספלם הלא לא

בלוגלקה הזאת, אלא בלוגלקה של לכולת לעמוד בפנל הלחצלם חאחרלם.באותו הגיון שאתה אמרת, אפשר להגן על הלוצא מן הכלל הזה

כמקרה ייהודל, וכאן בהערת ביניים - בכל זאת, אנחנו לא קובעלם

כאן יושב-ראש הסתדרות כחבר כנסת. המסלול של הבהירה שלו הוא כי

קודם כל הוא הבר כנסת. אם המפלגה שלו תקבל ההלטה שיושב-ראש

ההסתדרות הוא בהגדרה לא בפרללמריז, זו בעלה פנימית של המפלגה,

אבל כרגע זה לא מצב של כפלה על הכנסת של הבר מסולם.

כל ההשוואה עם ראשי ערלם, עם כל הכבוד, לארגון אהד ארצי -

לש כאן גם שאלת הכמות. אני ראלתי בתופעה של ראשל ערלם בקבוצה

גדולה מאד, חברי כנסת, בעלקר בוועדת הכספלם, בעלה קשה מאד מאד.

הלו"ר רפאל פנחסל;

גם בוועדת הפנ ים.

הללם אורון;

כולנו זוכרלם את ההצבעה על שעון קיץ. אלן כאן בעלה של

נלגוד ענללנלם, כל נלגוד הענללנים שכאן מדובר - הכנסת הלא לא

מקום שבו מייצגלם אלנטרסלם. הלכולת שאנל בכל הנושאלם, ב- 98%

אהלה בעמדתו של עמלר פרץ, זה לא נלגוד ענללנים.

אם זאת הנקודה שנשארה - לא הפרלצה, שאני מבין אותה, אבל

אנל חושב שצרלך להגדיר אותה, לא טובות ההנאה שהן מוגדרות, אלא

נלגוד העניינים הקונקרטל, הבר הכנסת עמלר פרץ כבר אמר את זה -

לכול להלות שהההלטה צרלכה להלות שהוא אלננו לכול להלות חבר

בוועדה מסול למת.
שבה וייס
פנהסל, תהלה הצבעה הלום?

מאלר שטרלת;

לא. אני בכל מקרה רוצה לקיים דיון עם חברל ועדת רוזן-צבל.

לדעתי, אם נאשר אחד - כל מל שנבחר, ילך לבג"צ, ובצדק.

חללם אורון;

כדי למנוע מצב של נלגוד ענללנלם, אנל גם נהגתל כך כשהללתל

בתפקיד פחות בכלר, אז כשחלום יושב-ראש ההסתדרות לושב עם שר

האוצר במשא ומתן ולמחרת לושב בוועדת הכספים ומצבלע על העברת

סעיפים מסויימלם, הוא למנע את עצמו מחברות, מעלסוק כזח של

נלגוד ענלינלם, למנע את עצמו מחברות מהסוג חזה בוועדות הכנסת -

זאת מגבלה מסויימת על עבודתו בכנסת, לש ועדות אחרות בכנסת גם,

אבל אם אני שוקל את מכלול האינטרסים...

משפט אחרון שאני אומר מאד בגלוי - במצב הלום של הנצלגות

של ארגונל העובדלם בארץ, עם המתח שנוצר היום, אני מרגיש לותר

שלם עם עצמי, למרות הקושל עם חדברלם שאומר חבר הכנסת שטרלת,

לראות ברצון לייצב את מעמדו של יושב-ראש חארגון בהסתדרות בתוך

בלת המחוקקלם - אנל רואה בזה את אחד מהמאבקלם על רצון ללצור כאן

איזה מודל שונה לחלוטין.אנל לא יודע מה קורה עם סגל אי, אני גם לא יודע מה קודה

עם סגל בי. אני יודע מה שקורה עם הדבר המהותי, והדבר המהותי הזה

הוא סוג של אמירה.
דובר
תהיה הצבעה היום?

היו"ר רפאל פנחסי;

יכול להיות שתהיה הצבעה, כי לצבי יש עמדה אהרת. אחרי הבר

הכנסת שבה וייס, אנהנו נדבר עם צבי.
שבה וייס
לא. הצבעה אל תקיימו היום.

לכל העניו הזה הגישה שלי היא אידיאולוגית - גם

אידיאולוגית וגם פרלמנטרית השוואתית. מי שעוקב אהרי תולדות

הההלטה הזאת, היא באה בכלל ממקורות שונים לגמרי. אהת - אנהנו

היפשנו בקטע האהרון של רוזן-צבי צידוק להעלאת השכר שלנו. אז

שילמנו על-ידי ביטול תפקידים נוספים. זה מקור אהד, שהוא .

מניפולטיבי, הוא לא עקרוני.

אני הרי לא הייתי מאוהב בהמלצות רוזן-צבי, ואני אומר את

זה גם כאן.

שנית, אנהנו בכלל התהלנו להתייהס לכנסת, ותסלהו לי, אל

מוסד שהוא בעצם מעוקר מקטעים שלמים של המציאות ההברתית של

מדינת-ישראל. זה נשמע מוזר. היפשנו איזו כנסת ניטרלית - לא

שלטון מקומי, לא הסתדרות. זה לא קיים בשום מקום בעולם, אנהנו

המצאנו כאן נוסהאות כמו בהירה ישירה וכן הלאה. אגב, כל הזמן

עסקנו בניגוד אינטרסים. זה היה הלק מהמגמה שדווקא השמאל הוביל,

להפתעתי - השמאל שהיתה צריכה להיות לו גישה מרקסיסטית פוליטית

לעניינים. מן גישה משפטנית פורמלית של דת המשפט בכלל.

איפה יש פרלמנטים בעולם בלי מנהיגי איגוד מקצועי? איזה

שטויות המצאנו כאן. לב הפרלמנטריזם האנגלי בצד הלייבור זה

האיגוד המקצועי, וטוני בלייר רצה לצמצם אותו בגלל הגישה

הפוליטית שלו, וקצת הצליה כי הוא כבר לא כל כך סוציאליסט, הוא

הפך למרצ בלל מפ"ם.

איפה יש פרלמנטים בעולם בלי שלטון מקומי? אני כבר לא מדבר

על צרפת, שהבר פרלמנט שהוא לא ראש עיר או שכונה, הוא מתבייש

בכלל. המצאות ישאליות מוזרות, שהן ריאקציה לעודף הפוליטיות שלנו

בשנות ה-50. ניסינו להמציא פרלמנט כמעט בלתי פוליטי. זה אבסורד

מוהלט, עם כל מיני המצאות שזה עומד בסתירה למילוי התפקיד. מה

שעומד בסתירה למילוי התפקיד אולי זה שחברי פרלמנט עושים עוד

תפקיד בשכר ועושים ביזנס מזה שהם הברי כנסת. זו בעיה מוסרית. כל

מיני אדווקטים שצמהו כאן בכנסת ונהיו כאן מולטי-מיליונרלם בגלל

שהם היו אדווקטים של הכנסת, שזו היתה שהלתות לגיטימית.

אנהנו הגענו כאן לאבסורדים ממדרגה ראשונה. אני כיושב-ראש

כנסת לא רציתי יותר מדי להילהם נגד הרעיונות של רוזן-צבי כי

תיכף הייתי נופל קורבן לכהני המשפטיזציה של המדינה, לאותה הדת

ההילונית שדרעי כל כך יפה תיאר באהד השידורים שלו בשיהת ועידה,

שמסוכן להילהם איתה כי הם הריפי לשון והריפל שכל.איזו המצאה זאת? בריהה מפוללטלקה. כנסת שלא תאפשר למנהלג

ארגון העובדלם הכל גדול להיות חבר בתוכה? כנסת מגוחכת, כמעט

סורלאללסטית.

אגב, לל גם לא הפרלע כל כך הרעלון שראשי ערלם להלו כאן,

אם כל זה קצת שונה, בגלל האינטרסנטיות הממוקדת מאד שלהם. תארו

לעצמכם - אני הל לתל מאד שמח שיושב-ראש הנהלת הסוכנות הלה חבר

בכנסת, הלה מהדק את הקשר שאנל מעונין בו, לטוב ולרע, עם העם שלל

בגולה. מה לש? או אם הלה ארגון מקבלל של הצלבור הערבל בארץ, מן

סוכנות כזאת - זה הלה מפרלע לל?
חללם אורוו
יושב-ראש ועדת המעקב.
שבח וייס
כן, לא הלה מפרלע לל, דרך אגב. דוגמא לא רעה. צרלך לפתור

רק את הבעלה הזאת של אתלקה כספלת, שבוודאל שאם הוא מקבל כאן

הוצאות רכב ושם רכב, צרלך לשלם את זה קופתלת שלא להלה כפל

תשלום. זה כל הסלפור.

ואני אומר את זה לא בגלל שעמלר פריץ הוא חבר שלל. עמלר חוא

חבר שלל, זו דרך אגב לא בושה. הללתל אומר את זח בכל הקשר.

אנל בעד. לא רק כאן, אנל אהלה בעד גם כשלהיו דוגמאות

נוספות. כל הסלפור הזה של כנסת סטרלללת מחוסרת אלנטרסלם, שכולם

פנויים למללוי תפקלדם - אנל לא רואה אותם במללאה, את כל הפנויים

האלה. לש לנו צוות של חמישה חבריה שם - צבא הקבע של המללאה,

שאגב רובו לושב כאן.

צבל ענבר;

ועדת רוזן-צבי...
שבח וייס
רוזן-צבי...
צבל ענבר
אנל חללב כל הרל כל האלסור הזה נבע מכך.
שבח וייס
אתה צודק. לל הלתה בעלה, האלש פשוט אלננו.

תהיה הצבעה?
הלו"ר רפאל פנחסל
לא. אם תחלה הצבעה, לש כאן רוב מוחץ.
צבי ענבר
בעמוד 19 לדו"ח הראשון, אומרת ועדת רוזן-צבי בסעיף 61 -

"בדברנו על עלסוקלם נוספלם, שפגלעתם רעה הן במלטו ר השקעת הזמן

והן במלשור החשש לנלגוד ענללנלם, אנו כולללם לא רק עלסוק בשכר

אלא גם כל כפל תפקידים למלנהו. חבר כנסת אלננו לכול למלא תפקיד

נוסף של ראש רטות מקומלת או של לושב-ראש ההסתדרות...
הלו"ר רפאל פנחסי
הוא כותב את זה בפלרוש.

צבל ענבר;

"...או של מזכלר מפלגה או כל תפקלד צלבורל נוסף אחר."

חללם אורון;

מזכיר מפלגה נפרץ.

צבל ענבר;

מזכיר מפלגה נפרץ, כאשר נאמר ש"לא לראו כעלסוק נוסף

פעללות במסגרת הסלעה או המפלגה, ובלבד שהבר הכנסת אינו מקבל שכר

עבור פעילות זו. ואולם, רשאי חבר הכנסת לקבל מהסיעה או מהמפלגה

לצורך פעילותו זו משרד או שלרותל משרד, רכב ונהג."
סאלה סלים
מה כתוב על ההסתדרות?

צבי ענבר;

יושב-ראש ההסתדרות.

סאלה סלים;

יכול להיות שיעביר את השם למזכיר ההסתדרות?
היו"ר רפאל פנחסי
אני חשבתי הפוך. נגלד כמו שמזכלר המפלגה לא כלול, אז גם

לושב-ראש ההסתדרות לא כלול, ואז פתרנו את כל הבעלה. הפוך -

במקום להפוך את השם שלו, תוסלף שם לושב-ראש הסתדרות.

סאלח סללם;

במקום יושב-ראש, שללקרא - מזכלר ההסתדרות.
היו"ר רפאל פנחסל
עזוב. עדלף לתקן שם ולהוסיף.חללם אורון;

עדלף לא לעסוק במלללם. לש כאן בעלה.
הלו"ר רפאל פנחסי
נשמע את הלועץ המשפט ל עד הסוף.
צבל ענבר
"עבודתו של חבר הכנסת אינה חלטורה. זאת ועוד, בתחום זה

עשול חבר הכנסת הנושא בתפקיד כפול, להלקלע לנלגוד עניינים בולט

בל ותר." כאן מבלאלם דוגמא אלך לכול ראש עלר. "באמצעות הסדר

מגבלל עללנו למנוע תופעות שללללות אלה ומן הראול לעשות כן".

אנל עובר לסעלף 62 -

"לפל המלצת הוועדה, להול ההסדר המגבלל המוצע על כל פעללות נוספת

או מקום עבודה נוסף או עלסוק נוסף (כולל כפל תפקלדלם צלבורללם),

בלו בשכר ובלו ללא שכר. עבודתו של חבר הכנסת תהלה קודש לעבודת

הכנסת. חבר הכנסת לא להלה רשאל למלא תפקלד כפול כלשהו. חבר

הכנסת גם לא להלה רשאל לקבל ממקור אחר, מלבד הכנסת, כל טובות

הנאה כלשהו, כולל רכב צמוד או נהג או שלרותל מזכירות."

אלה המלצות ועדת רוזן-צבל, שכזכור לכם ועדת הכנסת ההללטה

לקבלו.

נקודה שניה שאנל מבקש לומר הלא - כאשר קלבלה הכנסת את

התלקון להוק חסינות חברל הכנסת, הלא קלבלה בין הלתר הוראה

מפורשת שאותם הברל כנסת שהם הברל גופים נבחרים, לא להלו רשאלם

להשתמש ברכב שלהם לצרכלהם הפרטללם. הכנסת לא לכלה לעמוד במגבלה

הזו שהלא הטללה, והלא תלקנה והלא אלפשרה.
היו"ר רפאל פנחסי
לראשל ערלם לנסוע גם נסלעות פרטלות, כל אל-אפשר לחלק.
לוסל כץ
וגם אלו דבר קדוש.
מאלר שטרלת
כלון שלדענו שזה עומד להלפסק עוד שנתללם, אמרנו - מאחר

שזה שנתללם, נאפשר.
צבל ענבר
אנל רוצה גם לצללן לגבל ראשל רשויות למשל - גם כשהעלסוק

בתפקלד הוא ללא תמורה, הללבלם כמובו להתחשב בעובדה שראש רשות

מקומלת מוטלות עללו כל מלנל הובות אחרות, שאם הוא מוצלא כספלם

לגבלהו, הרל לפעמלם הוא להלה זכאל להחזר. אתה לא לכול להתעלם,

אבל זה במפורש נכלל עדיין בגדר של ללא תמורה.מה שאני רק רוצה להצביע זה, שעצם מילוי התפקיד יוצר כל

הזמן בעיות שיש צורך להתייחס, אבל אלה בעיות כמובן שהן הבעיה

שלי יותר.
נואף מסאלחה
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי - יש זכות שחבר הכנסת

מאיר שטרית ידחה את ההצבעה?
היו"ר רפאל פנחסי
הוא יכול להגיד שהוא רוצה התייעצות סיעתית.

מאיר שטרית;

יש אלף דברים. רבותיי, לא תהיה הצבעה היום, חבל לכם על

הזמן. אני מתנגד לחוק הזה, החוק הזה לא יעבור בכנסת.

עמיר פרץ;

מותר לך לעשות מה שאתה רוצה, אבל למה אתה אומר שהוא לא

יעבור בכנסת?
מאיר שטרית
אני חושב שהחוק הזה הוא סקנדל. מה אתם רוצים. אני אומר את

זה בצורה מפורשת.
יוסי כץ
מותר לי להציע הצעה?
עמיר פרץ
מאיר שטרית, אל תשתמש בחצי צביעות כזו. מרוב שאתה בא

ומופיע ואומר - אני לא מתבייש לדרוש הצעות לטובת חברי הכנסת...

מאיר שטרית;

אמת. אני אומר את זה גם עכשיו.
עמיר פרץ
וכל המדינה מבזה אותנו זה לא סקנדל, וכאן כשמדברים על

צרכים של העובדים, אתה אומר סקנדל.

מאיר שטרית;

תסלח לי, זה סקנדל ואני לא מתבייש.
יוסי כץ
אל תעלו לטון כזה, אין הצדקה.
עמיר פרץ
אלה אינטרסים אישיים? מה שאתה אומר זה לא אינטרס אישי?
מאיר שטרית
לא. לא אינטרס אישי. זה בגלל זה שאסור להבר כנסת לעשות

משהו אחר. אתה רוצה לשבור את זה.
עמיר פריץ
עם כל הכבוד, מי אתה שלא תיתן לי לשבור? אתה לא מסכים, אז

זה סקנדל.
הי ו"ר רפאל פנחסי
הבר הכנסת פרץ', אתה רוצה שאני אפסיק את הישיבה? תפסיקו

לעשות דו-שיה ביניכם. אני לא רוצה את הפינג-פונג הזה.
עמיר פדץ
העמדות היו ענייניות. יש לו עמדה, זה לגיטימי. מכאן עד

הגדרות שזה סקנדל?
היו"ר רפאל פנחסי
חבר כנסת פרץ, אני אומר לך - אני אדהה את זה לעוד שנה.
מאיר שטרית
זכותך לחשוב כך, וזכותי לחשוב אהרת. מה אתה רוצה?
היו"ר רפאל פנחסי
הבר כנסת פרץ וחבר כנסת שטרית, אם לא תפסיקו את הדו-שיה,

ואני אומר במיוחד לחבר כנסת פרץ - אני נועל את הישיבה והנושא

הזה יבוא לדיון בעוד שנה. אתה רוצה שאני אדון עניינית, אז תפסיק

להפריע לי לנחל את הישיבה. אז לא תהלה הצבעה. אז תהיה הצבעה

בעוד ישיבה.
עמיר פרץ
אני לא התקוממתי נגד הצבעה, חלילה. זכותו להשתמש בכל כלי

פרלמנטרי. אני התקוממתי רק נגד הביטוי.
היו"ר רפאל פנהסי
הבר כנסת פרץ, אני מבקש ממך - תפסיקו את הדו-שיח. גם חבר

כנסת פרץ וגם חבר כנסת שטרית, זה לא דו-שיח. אנחנו נמצאים

בוועדה פרלמנטרית, שכל הכלים עומדים לרשות כל הבר כנסת וכל אחד

יכול לעשות שימוט בכל אמצעי שהוא יכול. פעם זה מצד זה, פעם מצד

זה, ולכן לא צריך לעשות את ההתפרצות הזאת.
לוסי כץ
אני רוצה משפט סיכום - אני בהחלט הושב שהדברים שאמר הבר

הכנסת שטרית בנושא הקונקרטי, לא בהילופי הדעות האלה, הנושא הזה

הוא נושא שראוי בההלט להידון במליאה, ולא להישאר בהדר הסגור

הזה.

אני הושב שצריכה להינתן הזדמנות, וזו הדרך היהידה, לתת

הזדמנות לכל הברי הכנסת להתבטא בסוגיה הזו, אם זה יבוא לקריאה

ראשונה.

זו סוגיה השובה, ואני לא מבטל את הדברים שהוא אמר.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד להבר הכנסת עמיר פרץ, זכותי

להגדיר שהנושא הזה בעיניי הוא שערוריה. סקנדל ושערוריה. כיון

שהדבר נוגע בך, הנה דוגמא קונקרטית לניגוד אינטרסים. אתה דן

בנושא שנוגע בך באופן אישי, זה ניגוד אינטרסים בעיניי.

אני אומר לך שהבר כנסת, לדעתי, צריך 100% של הזמן שלו

להיות חבר כנסת ולא לעשות שום דבר אחר, עם כל הכבוד ליושב-ראש

הסתדרות או ראש עיר, או דבר אחר. זו מהותו של החוק.
סאלה סלים
אז איפה חברי הכנסת? למה אנחנו לא רואים אותם במליאה?
מאיר שטרית
מה זה שייך אהד לשני? אתה יושב במליאה כל הזמן? גם אתה לא

יושב כל הזמן, זה אנושי וטבעי בכל פרלמנט בעולם.

הבר כנסת צריך לעשות עבודתו 100% של הזמן, ויש לי את הכה,

חבר הכנסת פרץ, לעמוד בפני הציבור ולהגיד - אני מעלה את שכר

חברי הכנסת בהוק ונותן להם תנאי עבודה נורמליים, מכיון שאני

דורש מהם להיות 100% של זמנם חברי כנסת. לא יהיה לי את הכה

לעמוד אחרי זה אם חברי הכנסת יעשו עיסוקים אחרים. נפרוץ את זה

עכשיו לגבי יושב-ראש הסתדרות, מחר נפרוץ את זה לגבי ראשי ערים,

ואני אומר לכם - ברגע שתהיה פירצה אחת, אף אחד לא יכול לחסום את

הפירצה הזו. גם לא אתה, יוסי כץ, גם לא אני, וגם לא עמיר פרץ.

שנית, אדוני היושב-ראש, הסוגיה היא לא סוגיה. אנהנו עוד

לא התחלנו לדון בחוק בכלל. יש אלף הסתייגויות על ההוק הזה. אני

יכול להסביר לך מדוע ולנמק באריכות. אני לא רוצה לעשות את זה

היום.

אני מבקש. מאהר שהנושא הזה מעקר את דו"ח רוזן-צבי

מתפקידו, כפי שקרא היועץ המשפטי בסעיף 61, זה עיקרו של דו"ח

רוזן-צבי. הוא מבטל כל עיסוק נוסף של חבר כנסת. זו מהותו של

הדו"ח, ובעקבות הדו"ח הזה, קיבלנו הטבות שונות לחברי כנסת

ואימצנו אותן על הטוב ועל הרע שבהן. אז היום זה לא נוה לך,

עמיר- בצדק, יכול להיות, אני מבין אותך בהחלט, אבל זה לא שיקול

שעומד על הפרק. לא מה טוב לעמיר פרץ, אלא מה טוב לכנסת.יוסי כץ.-

מה טוב למדינה אפילו, לא לכנסת.

מאיר שטרית;

ולמדינה. אני לא מסכים עם הנימוקים שחייב להיות נציג

העובדים בכנסת. אני לא הושב טצרלך להיות נציג העובדים בכנסת.
לוסי כץ
אז יש בינינו הילוקי דעות.
מאיר שטרית
אני הושב שנציגי עובדים יכולים לרוץ לכנסת גם כשהם חברי

הסתדרות, כשהם נבחרים, הם עדיין ממשיכים להיות נצלגי עובדים גם

אם לא מייצגים אותם בפועל, כי הם מייצגים את האינטרסים של

העובדים, כמו שאמר הבר הכנסת אורון. הוא מזדהה עם עמיר פרץ, וגם

אני באלף עניינים שהוא מייצג, אני מזדהה איתו, אז מה - אני לא

נציג עובדים? אני נציג עובדים פחות טוב, בגלל שאנל לא מזכיר

הסתדרות?

לכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להזמין את חברי ועדת

רוזן-צבל להתייחס למשמעות של החוק הזח, ושנלת, לש שורה של

משפטנים שאני רוצה להזמין לכאן להסביר שאם לעבור חחוק הזה, מהן

המשמעויות חבג"ציות שלו.
הי ו "ר רפאל פנחסי
מאחר שלא נכנסנו לגופו של ענין לדון בחוק עצמו, אני באחת

הישיבות הקרובות אעמיד את זה לסדר היום ואזמן את האנשים שחבר

כנסת שטרית מעונין.
עמיר פרץ
למה לא אחרי קריאה ראשונה?
היו"ר רפאל פנחסי
זו זכותו. ברגע שחרא רוצח בהכנה לקריאה ראשונה לשמוע דעת

עוד חברים - זו זכותו הפרלמנטרית. אנחנו נקללם עוד לשלבה ואז

ניכנס לגופו של ענין, נערוך הצבעה ונתקדם הלאה.

חילם אורון;

אני לא יכול לחתנגד לתביעות של הבר הכנסת שטרית, אבל לוה

הזמנים כאן הוא חלק מחדלון.
היו"ר רפאל פנחסי
תאמין לי שאנל מודע לכך.
חללם אורון
הוא יכול להפוך את הדלון למלותר בסלטואצלה מסוללמת, אבל

אני מקווה שחבר הכנסת שטרית לא נוקט בטכניקה הזו.

מאיר שטרית;

מותר לל לנקוט בכל טכנלקה שאנל רוצה.
חללם אורון
מאלר, הרל אתה מכלר אותל כבר לא מהלום. אנל מנסה לדבר.

אנל מתייחס בכובד ראש, ואני אומר את זה לא מהפה אל החוץ,

לנלמוקלם העניינללם שלך, אבל אם הכנסת לא תלמנע מדרך לקבל החלטה

רלוונטלת בדרך של פלללבסטר בכל מינל צורות, זה כבר לא נימוק

ענייני. זה כבר פשוט שלמוש בכלל, שאתה לא נותן לל אפשרות להבלע

את דעתי.

אנחנו נכנסלם לפגרה, עוברלם את הפגרה ומגלעלם ללוח זמנלם

כזה שבו החוק הופך להלות מלותר. אנל לכול לבקש ממך - אם הדלון

הוא לגופו, תשתמש בכל האמצעלם, אבל אתה מונע ממני...

היו"ר רפאל פנחסל;

חבר כנסת אורון, מותר לקללם לשלבות גם בפגרה, ואנל לא

מבין אותך. לפחות זה חלק מתפקלד היושב-ראש לקבוע את סדר הלום.

זו זכותו לבקש, ואנל נענה לו. קיבלתל את ההערה שלך.5. רכישת מעטפות עם סמל הכנסת וכיתוב "חבר הכנסת"

על-ידי הסיעות

הלו"ר רפאל פנהסל;

אם זכור לכם, ב-1 באפרלל 1997 ועדת הכנסת קלבלה הרולטה

לאפשר לסלעות לרכוש מעטפות עם כלתוב הבר הכנסת וכנסת. הגבללו

את זה לניסיון של הודש למלם. הניסיון נגמר ומבקשלם להארלך את

זה. אני מצלע לאשר את זה בלל הגבלת זמן. זה נושא טפשל, שאנל לא

לודע משום מה נכנס. בהתהלה קלבלו אלזו ההלטה שלא מובנת לל,

שסלעה מכספה לא לכולה לקנות כשכתוב על זה כלתוב הבר הכנסת, רק

סמל הכנסת.

אם הסלעה רוצה לקנות מעטפות עם כלתוב "הבר הכנסת" -

נלסלנו להודש למלם ולא הלתה פלרצה.

לכן אנל מצלע שההצעה הזו תאושר מהדש בלל הגבלת זמן.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אלן

ההחלטה של ועדת הכנסת בדבר רכלשת מעטפות עם סמל הכנסת ועם כלתוב

"חבר הכנסת", על-לדל הסלעות, באותו הסדר תשלום ממהסן הכנסת,

אושרה ללא הגבלת זמן.
הלו"ר רפאל פנהסי
ההצעה אושרה.6. קביעת מסגרת דיון להודעת ראש הממשלה בדבר צירוף שרים
חילם אורון
מה סדר היום של מחר?
היו"ר רפאל פנחסי
לזה בדיוק אני רוצה להגיע. קיבלתי פניה ממזכיר הכנסת.
"הנדון
הודעת ראש הממשלה על צירוף שרים

ראש הממשלה עומד למסור הודעה לכנסת על צלרוף שרלם נוספלם

לממשלה.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדלון זה."

כפל שנמסר לי, כנראה שההודעה תהלה מהר, וזה בעקבות המכתב

שהוא נתן למפד"ל, ולא עברו 24 שעות. לכן אנחנו קובעלם מסגרת זמן

בלל לקבוע מתל הנושא לעלה. אם הנושא עולה הלום או עולה מהר זה

בלדל לושב-ראש הכנסת. הוא צרלך להתייעץ עם הל ועץ המשפטל ולקבוע-

עברו 24 שעות, זה מהללב, לא מהללב. זה לא נוגע לנו כהברל ועדת

הכנסת.

מה שאנחנו צרלכלם לעשות זה לקבוע מסגרת דלון, אבל פשוט

הכניסו לל לכאן פתק, ואני רוצה להבלא זאת ללדל החברלם ולשמוע

אלך הם הושבלם שצריך לנהוג.

חבר כנסת הגל מלרום מבקש לא לקבוע מסגרת דיון לאחר

הצהריים בהצגת השרלם החדשלם. הוא מבקש לקבוע אחר הצהרללם לשלבה

נוספת, שתהלה הסכמה, משום שלש להם כלנוס בבלת-שמש כרגע ומבקשים

שלהלה דלון אלשי.

אני הושב שהוא פשוט טועה. הוא חושב שהדיון הוא הלום אחר

הצהרללם ולכן הוא כותב דלון לאחר הצהרללם. זה לא דיון אחר

הצהרילם. לקיים ישיבה מלוחדת בשביל הנושא הזה, אלן טעם. אנחנו

לכוללם לקבוע את המסגרת לדלון וכנראה לש כל הסלכוי שזה לא לעלה

הלום, אלא לעלה מחר.

לכול לחלות שיהיו חברי כנסת שלבקשו מלושב-ראש הכנסת

להקדים מחר את הלשלבה לשעה 9:00 בבוקר במקום 11:00, להקדים את

זה בשעתללם כדל שלוכלו לדון באותו סדר לום שלש על שולחן הכנסת.

לכן אנל מצלע שהוועדה כן תקבל עכשיו החלטה לגבל מסגרת

לדלון, למרות בקשתו של חבר הכנסת הגל מלרום - אם רוצלם דיון

אישל, רוצלם מסגרת שעה, שעתיים, הצל שעה.
מאיר שטרית
הנושא של זה הוא מבהינת סעיף 47(א)(1) של כינון ממשלה או

התפטרות ראש ממשלה, וזה אחד הנושאלם שהדיון בחם צרלך לחלות

סלעתל. לכן אני מצלע שהדיון יהיה סלעתל. אפשר לקבוע מסגרת זמן

סלעתלת של שעה, כל סיעה תקבע את הדוברלם שלה. אל-אפשר למרוח את

חדיון הזה על עוד חמש או שש שעות כמו אתמול שמרחו את ראש הממשלה

מלמעלה למטה, מכל הכלוונים.חלו"ר רפאל פנחסי;

אתמול הלה שללוב של שני דלונלם.
שושנה כרם
אפשר הודעות סלעות.
מאלר שטרלת
הודעות סלעות. אנל מצלע אם אפשר לקבוע את מסגרת הזמן של

דלון סלעתל. אין טעם מחר לעכב את לוח הזמנלם כולו.
הלו"ר רפאל פנחסי
אני מקבל את העמדה שלך.
חיים אורון
אנל ראשלת מבקש שננסה לפנות ללושב-ראש לגבל כל סדר הלום

מחר. הערתל את זה כבר קודם.
הלו"ר רפאל פנחסי
לכן אנל אומר שנבקש ממנו להתחלל את סדר הלום ב-9:00.
חלים אורון
להתחלל את הדלון ב- 9:00 ולהקצות לדלון הזה מה שקוראלם

שעתיים.
הלו"ר רפאל פנחסי
שעה.
חיים אורוו
אנל מצלע שעתללם. זה אומר דקה לחבר כנסת, כלומר מתכונת של

דלון שאומרת מינלמום עשר דקות.
דוד לב
עשר דקות מלנימום.
חלים אורוו
אנחנו לודעלם ששעתילם זה לפחות שלוש שעות או לותר, בפועל.

אם יתחלל דלון ב-9:00, לש לחנלח שבסביבות 12:00 או 13:00 תהיה

הצבעה.
היו"ר רפאל פנחסל
מה קורה במסגרת שעה? כמה זמן זה לוקה?
שושנה כרם
שעה זה שעתיים ומעלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חושב שזה הכל סבלר.
חללם אורון
בעצם אני מסכלם לשעה, כל כל סלעה תקבל עשר דקות, והסלעות

הגדולות לקבלו פחות.

שושנה כרם;

עשויים לערער על זה.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא מצלע חמש דקות מסגרת דלון סלעתל, אבל אנל מוכן להתפשר

על שעה.
חל לם אורון
אנל מצלע מסגרת שעה, שזח מינלמום עשר דקות.
היו"ר רפאל פנחסי
ברגע שאתה קובע שעה, זה מלנלמום עשר דקות. נקבע מסגרת

דלון של שעה.
חללם אורון
גם כאן צרלך לא להפוך את זה לאבסורד, כל ממללא הלה מתוכנן

סדר יום גדול מחר, וההודעה של היושב-ראש בעצם אומרת שמחר לבצעו

סדר לום סבלר וימשלכו בלום שני חלק מסדר הלום כאללו שהכנסת

ויתרה על כמה שעות.

דוד לב;

הוא אמר שהוא לתן קדלמות למה שנשאר מלום רבלעל, ללום שנל.

חללם אורון;

על-לדל זה כאללו הכנסת ויתרה, חברל הכנסת ויתרו על שלוש

שעות מסדר הלום, שאותו פרק זמן פחות או לותר לחלה בלום שנל

לחשלים חקיקה והצעות לסדר.
מאלר שטרלת
אורון, בדלון הזה נמצא הדובר באולם עם שנללם שלושה חברלם.

אתמול קיימנו דלון על זה שארך שבע שעות. אף אחד לא מקשלב, כל מה

שהלה להיאמר, כבר נאמר.
חללם אורון
אלן פחות מעשר דקות.
מאלר שטרלת
אני מסכלם אלתך. אני אומר - נקבע מסגרת זמן של שעה, זה

ממללא לסחב שעתללם.
דוד לב
שעה זח שעתללם.

חלו"ר רפאל פנחסי;

שעה זה עטר דקות. אנחנו קובעלם מסגרת דלון טל טעה.

חמזכירות לא לכולה לחסתדר במסגרת טל טעה, כשעל-פי הנוהל הם

צרלכלם לתת עטר דקות לכל סלעה. לט 11 סלעות.
דוד לב
תטע פעמלם עטר לסלעות הלותר קטנות, לללכוד לט 16 דקות,

ולעבודה לט 17 דקות.
הלו"ר רפאל פנחסי
אולל לותר טוב לקבוע, כמו טהללנו קובעלם, עטר דקות לכל

המפלגות, ולגדולות - עטרלם דקות, עטרלם דקות, טלא לערערו על זה.
דוד לב
זה לא הבדל גדול.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לתן תחוטה טהם קיבלו לותר.
מאלר שטרלת
מסכלם.
חללם אורון
והסלעות הבלנונלות לכולות לפצל לטנל דוברלם.
היו"ר רפאל פנחסי
לפצל. מל טלא רוצה לפצל - לא לפצל.

אנחנו נקבל מסגרת דלון טל עטרלם דקות לטתל המפלגות

הגדולות, טאר המפלגות עשר דקות. הבלנונלות רשאלות לחלק. לרצו -

לחלקו, לא לרצו - לא לחלקו.חיים אורון;

כדל להרגלע את מפלגת העבודה, הדובר הראשון של האופוזלצלה,

בדרך כלל מתללחסלם אללו לותר ברוחב לב, כך שיחלה לחם עוד זמן.
היו"ר רפאל פנחסי
חוץ מזח, חם לכוללם לחלק את זח לארבעח דוברלם.
חללם אורון
אבל חראשון לדבר עשר דקות, חמש-עשרח דקות.
היו"ר רפאל פנחסי
כמח שלדבר, זח כבר ענין של יושב-ראש חלשלבח. אנחנו כוועדת

כנסת מקבללם חחלטח על 20 דקות לשתל חסלעות חגדולות, 10 דקות

לשאר המפלגות, ושלוש הבלנוניות מחלקות לשני דוברלם.

דוד לב;

לכולות לחלק.
משח גפני
אני רק מבקש לחוסלף, אף על פל שזח לא בסמכות שלנו, שאנחנו

מבקשלם מיושב-ראש חכנסת לחקדלם את הלשלבח ל- 9:00.
חיו"ר רפאל פנחסי
אנחנו נעבלר את חבקשח דרך ממלא מקום חיושב-ראש.

דוד לב;

קח בחשבון שחלק מחו ועדות קבעו לשלבות למחר.

חלו"ר רפאל פנחסל;

לתנו לחן חלתר שלוכלו לעבוד. לעבדו תוך כדל.

חללם אורון;

אל-אפשר לעבוד תוך כדל חצגת ממשלח, עם כל חכבוד.

חלו"ר רפאל פנחסי;

מל בעד מסגרת דלון של 20 דקות למפלגות חגדולות, 10 דקות

לשאר חסלעות, עם פיצול לשלוש חסלעות חבלנוניות?הצבעה

בעד - 4

נגד - אין

ההצעה למסגרת דלון להודעת דאש הממשלה בדבר צירוף שרים של 20

דקות לסלעות הגדולות, 10 דקות לשאר הסלעות, עם אפשרות פלצול

לשלוש הסלעות הבלנונלות, אושרה.
היו"ר רפאל פנהסל
ההצעה התקבלה.

אנהנו פונים ללושב-ראש הכנסת ומבקשלם שלעשה מאמץ לפתוה את

הלשלבה בשעה 9:00 כדל שלוכלו ללכת לותר מוקדם.
חללם אורון
לכול להלות שתהלה פשרה ולתהללו ב- 10:00.
הלך"ר רפאל פנחסל
ונודה רבה, הלשלבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:35.

קוד המקור של הנתונים