ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/06/1997

הצעת תיקונים לתקנון הכנסת; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; פניית חבר הכנסת משה גפני בדבר העברת הצעת חוק בנושא ביטוח רכב מוועדה משותפת חוקה-כספים לוועדת החוקה. חוק ומשפט; קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום; קביעת מסגרת דיור להצעות אי אמון בראש הממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסה לא מתוקןפרוטוקול מסי 83

מלשלבת ועדת הכנסת

לום שללשל. לבי בסיוו תשנ"ז. 17.6.97. שעה 12:00
נכהו
הברל הוועדה: רפאל פנהסל - הלו"ר

שבה וייס - סגן יושב-ראש הכנסת

הללם אורון

רפאל אלול

משה גפנל

עבד אלמאלכ דהאמשה

נלסן סלומלנסקל

אריה האן - מזכיר הכנסת
מוזמנלם
הה"כ בני אלון

הה"כ נעמי הזן

גאולה רזלאל - מנהלת לשכת מזכלר הכנסת

איילת לאיר - עוזרת היועץ המשפסל של הכנסת
סגנית מזכלר הכנסת
שושנה כרם
היועץ המשפטי
צבל ענבר
מנהלת הוועדה
אתל בן-לוסף
קצרנית
טלי רם
סדר הלום
1. ערעורלם על ההלטת יושב-ראש הכנסת והסגנלם, שלא לאשר דהלפות

הצעות לסדר היום.

2. קבלעת מסגרת דיון להצעות אל אמון בראש הממשלה.

3. קבלעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום.

4. פניית הבר הכנסת משה גפני בדבר העברת הצעת הוק בנושא ביטוה

רכב מוועדה משותפת הוקה-כספים לוועדת ההוקה, הוק ומשפט.

5. הצעת תיקונים לתקנון הכנסת.1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום

חלו"ר רפאל פנחסי;

המערער הראשון, כרגיל כל שבוע, חבר חכנסת דחאמשח.
סגן יושב-ראש הכנסת טבח וללס
אני רוצה למסור הודעה בשם הנשלאות, ברשותך.

יושב-ראש הכנסת שוקל אפשרות שבכלל לא נדון בהצעות דחופות

לסדר חלום, נאשר את כולן, ופשוט נשב בלום חמלשל - זו אזחרה.
הלו"ר רפאל פנהסי
כדל לשבת בלום המלשל, הוא צרלך אלשור ועדת הכנסת. אנל

מודלע לו מראש שוועדת הכנסת לא תאשר.
סגו לושב-ראש הכנסת שבה וללס
את זה אמרתל לו. הוא אומר שאם זה רצוף כל הלללה בלום

רבלעל, כבר לא צרלך אלשור, וגם בזה הוא צודק.

אפשרות שניה שנשקלת, שאנחנו נעבלר לכאן שאתם תאשרו את

ההצעות הדחופות, כלומר אנהנו, כל אנל חבר כאן - רעלון דרך אגב

לא רע. כאן כל הכנסת תהלה "שלרקס", הכל להלה מושחת.
היו"ר רפאל פנחסל
לכן צרלך לחזור להצעה שאלן הצעות דהופות, אלא לתת מכסות

קבועות לותר גדולות.
סגו יושב-ראש הכנסת שבח וללס
זה לא לצללה אף פעם.
היו"ר רפאל פנחסל
ואז נפתור את הבעלה של כל ההצעות הדהופות.
סגו לושב-ראש הכנסת שבה וייס
לא תפתור, תאמלן לל, כל אז להלה תור לדחופות.

דבר שללשל, שזה ממש כבר בסמכות לושב-ראש הכנסת, שכל

ההצעות הדהופות שתאושרנה - לחלו בלללה בלום רבלעל, בהנחה שב-

19:00 כולם...
הלו"ר רפאל פנחסי
גם בשבוע שעבר אללמר עלינו שלש סדר לום ארוך ואני

חתכוננתל להישאר עד 12:00 בלללה. ב- 16:00 כבר הסתללם.
סגו יושב-ראש הכנסת שבח וללס
המון מבטלים.

יש הודעה שיושב-ראש הכנסת לא מסר - שסגני יושבל-הראש לא

לוכלו להגלש הצעות דחופות, ואז במללא לא להלו הצעות דהופות.
הלו"ד רפאל פנהסל
זה באמת רעלון טוב, כל בדרך כלל, את כל ההצעות הדהופות של

הסגנלם, מאשרלם. זו מסורת כבר.
סגו יושב-ראש הכנסת שבה וייס
לא. מאשרלם כל שכלה, אבל מכלון שהלק מהם מגלשלם פעמללם

בשבוע, זה לוצא הרבה.
הלו"ר רפאל פנהסי
1. ערעורו של הבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה, בנושא: "העתלרות

לבג"ץ להעמלד לדלן את ראש הממשלה ושר המשפטלם".
שושנה כרם
לש שש הצעות.
עבד אלמאלכ דהאמשה
אני הושב שהנושא נמצא במרכז דעת הקהל והאינטרס הצלבורל.

מדובר בפרשלות חמורות בלותר, שבלת-המשפט אמנם נתן את דעתו לגבל

פן אהד של הפרשלות האלה. לפרשלות האלה לש פן צלבורל מאד השוב,

ומאד השוב שהכנסת אכן תדון בפן הזה ותהווה את דעתה עליו.

הענין, נדמה לל, גם השוב וגם דהוף.
הלו"ר רפאל פנהסי
שזה השוב אנהנו רואלם, כל שלשה הברל כנסת הגלשו. אם אנהנו

מאשרלם את הערעור של הבר הכנסת דהאמשה, להיו שלשה הברל כנסת

שלדברו.
סגו יושב-ראש הכנסת שבה וייס
ההנהה הלא שהנושא כבר בגלגול שללשל מוצע. השאלה אם הכנסת

רוצה להתהלל גלגול רבלעל של הענלן, ואולל אפשר להכניס את זה

כרגללה כל שבוע עד סוף הקדנצלה.
הלו"ר רפאל פנהסי
אנהנו הללבלם להצבלע.הצבעה

בעד ערעורו של חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה - 1

נגד - 1

ערעורו של חבר הכנסת עבד אלמאלכ דחאמשה, בנושא: "העתירות לבג"ץ

להעמיד לדין את ראש הממשלה ושר המשפטים", לא נתקבל.

היו"ר רפאל פנחסי;

הערעור לא אושר.

עבד אלמאלכ דהאמשה;

יש נגד? מי נגד?
היו"ר רפאל פנחסי
כן, אני.
עבד אלמאלכ דהאמשה
אני נהגתי כאן לפנים משורת הדין, שמן הראוי שלא אצביע.
היו"ר רפאל פנחסי
כך היתה הצעתו של היועץ המשפטי, שבעל ההצעה לא מצביע.
חיים אורו1
הנושא הזה נדון כבר עשרות פעמים.
היו"ר רפאל פנחסי
ומדובר בשישה מציעים. לו חיה מציע אחד - ניחא, אך כך זה

עוד שעה וחצי בכנסת.

2. ערעורו של חבר הכנסת רפי אלול, בנושא: "התקפתו של השר רפאל

איתן על מפכ"ל המשטרה ועל גורמים במשטרת ישראל".
רפי אלול
אני חושב שהנושא צריך לבוא לדיון. לא יעלה על הדעת ששר

יתקוף כך את המפכ"ל. אני חושב שהנושא צריך לבוא לידי ביטוי

ודיון במליאה.

אני חשבתי שזה ענין של שלטון חוק. אני חושב שבמדינה

מתוקנת הדברים לא יכולים לעבור לסדר היום כששר אומר את הדברים

האלה.
סגן יושב-ראש הכנסת שבח וייס
אנחנו אישרנו חמישה נושאים. היו כשלושים, אז זה לא אושר.

ההנחה היא שזה חלק מהחיים הדמוקרטיים שיש חופש ביקורת, שאיש לא

פטור מביקורת.הצבעה

בעד ערעורו של חבר הכנסת רפי אלול - 1

נגד - 1

ערעורו של חבר הכנסת רפי אלול, בנושא: "התקפתו של השר רפאל איתן

על מפכ"ל המשטרה ועל גורמים במשטרת ישראל", לא נתקבל.
היו"ר רפאל פנהסי
ההצעה לא אושרה.

3. ערעורו של הבר הכנסת חיים אורון, בנושא: "הרפורמה בשוק מטבע

החוץ והקיצוץ בתקציב הממשלה".

זה עדיין "הם על האש", עוד לא גמרו.
גאולה רזיאל
יש בנושא הזה אי אמון.
חיים אורון
שאני הגשתי לשבוע הבא י על תפקוד הממשלה, לא בנושא הזה.
הי ו"ר רפאל פנחסי
תערער - זכותך.
היים אורון
אני חושב שבכנסת זה הנושא המרכזי של השבוע - כל תפקוד

הממשלה בתחום הזה. אני מצמצם אותו במפורש לקטע המהותי של הנושא

הזה.
אריה האן
יש לחבר הכנסת בייגה שוחט מחר הצעה רגילח.
סגו יושב-ראש הכנסת שבח וייס
זה כל הסיפור. למה נתתם לערער?
היו"ר רפאל פנחסי
אין מה לערער כאן. חבר כנסת אורון - אם יש הצעה רגילה, זה

נופל.
אריה האן
מה שם ההצעה של חבר חכנסת אברהם בייגה שוחט?
חיים אורון
בייגה הגיש הצעה על גידול באבטלה.
אריה תאן
לא.
גאולה רזיאל
"אל קביעת מדיניות כלכלית על-ידי ממשלת נתניהו".

אריה האו;

יש שתי הצעות אל אמון בנושא הזה.

חיים אורון;

נכנע ללא תנאי.

היו"ר רפאל פנחס';

חבר הכנסת אורון מסיר את הערעור.

4. ערעורה של הברת הכנסת נעמי חזן, בנושא: "ביטול הופעתה של

שינ"ד אוקונור בארץ".

סגר יושב-ראש הכנסת שבה וייס;

אני מציע שנעמי הזן גם תנמק בשם הנשיאות למה לא אישרנו,

ותהסכו את ההסבר שלי.
היו"ר רפאל פנהס'
את הברת הנשיאות, נדמה לי.
נעמי הזן
אני חברת הנשיאות ואני גם מערערת.
היו"ר רפאל פנחס'
מותר לכם לערער על ההלטות הנשיאות?
סגן 'ושב-ראש הכנסת שבה וייס
לא מקובל.
נעמי חזו
מצד אחד, זה לא נהוג, אבל מצד שני זה חשוב. אגב, אם מותר

לי לומר, ההצעה שלי נפלה כי הלא היתה אהרונה ברשימה וכבר אישרו

חמישה נושאים.

לגופו של ענין, היו איומים על חייה של שינ"ד אוקונור. זו

פעם ראשונה שאמן בינלאומי מבטל הופעה בישראל כתוצאה מאיומים.

הלום בתקשורת נטלו על האיומים האלה אחריות חוגים מסו "מלם.

הנושא הזה הוא דחוף. היא מוכנה אולי לחזור בה מהביטול, אם

תשתכנע שאין סכנה לה"ה ולח" הילדים שלה.אני חושבת שזו הצעה מאד דהופה ומאד חשובה, והיא צריכה

לעלות מחר.
הלו"ר רפאל פנחסי
מה תשובת הנשלאות? אולל את תעני בשם...
סגו יושב-ראש הכנסת שבת וללס
הלא דלברה כבר בשם הנשלאות.
נעמל חזן
האמת לאמיתה, אנל גם לא הצגתל את הדברים בנשלאות. פשוט זה

הלה הנושא האחרון ברשלמה.

הצבעה

בעד ערעורה של חבר הכנסת נעמי חזן - 2

נגד - 2

ערעורה של חברת הכנסת נעמל חזן, בנושא: "ביטול חופעתה של שלנייד

אוקונור בארץ", לא נתקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה לא אושרה. אנחנו היום מתחשבים בבקשה של יושב-ראש

הכנסת.
משה גפני
אדונל היושב-ראש או הל ועץ המשפטל - אלן כלללם לגבל חברל

הנשלאות על ערעור בוועדת הכנסת?
היו"ר רפאל פנחסי
כעת זה לא אושר. תבדוק את זה אלתו אחר כך.
סגו יושב-ראש הכנסת שבח וייס
מותר להם לערער. זה לא מקובל.
הלו"ר רפאל פנחסי
זה לא אתל כל כך, אבל מותר.
שושנה כרם
למה לא אתי?
צבי ענבר
הוא לא מערער נגד עצמו, הוא מערער נגד החלטת הנשלאות.שושנה כרם;

זה גם קורה מדי פעם.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר כנסת גפני, הערעור לא התקבל. אם הלה מתקבל, הלה מקום

לשאלתך. אני גם שומע את התשובה של הלועץ המשפטל שמותר.

5. ערעורו של הבר הכנסת בני אלון, בנושא: "רשלמת הפרות הסכם

של הרשות הפלשתינית שפורסמה שלשום על-ידי משרד ראש

הממשלה".

6. ערעורו של הבר הכנסת ראובן רלבלין, בנושא; "דו"ה משרד ראש

הממשלה על הפרות ההסכם בהברון".

בנל אלון;

אדונל היושב-ראש, שני משפטים - משפט אהד על המהות, והשני

על הדחיפות.

הנושא הוא שמשרד ראש הממשלה פרסם רשימה של הפרות.
סגן יושב-ראש הכנסת שבה וייס
בנל, הערעור שלך ושל הבר הכנסת רלבלין אותו דבר?

בנל אלון;

כן. שנינו בוועדת ההוקה בנושא הוק ההמרה, ואני לצאתל

לכאן.

הרשלמה הלא רשמלת של לשכת העלתונות של הממשלה, נדמה לל

שדוד בר-אללן עומד מאהורל זה. זו רשלמה מאד המורה, שאנל מבהלנה

מהותלת אומר - ממה נפשך.

אם ראש הממשלה עצמו מפרסם דבר כזה, אנל רוצה לדעת אלך הוא

מתייהס לענין הזה. זה לא פרסום של אופוזיצלה, זה לא פרסום

מקנטר. מצד שנל, כאללו דברלם ממשלכלם...

הלו"ר רפאל פנהסי;

אתם בדרך כלל על דברלם כאלה הללתם מגלשלם אל אמון.

בנל אלון;

לגבל הענין של הדהלפות - אנל הללתל בשבוע שעבר בגוש קטלף,

ובהברון כל הזמן מעדכנים אותל בבלפר. המצב הוא המור באמת, זאת

אומרת לש כאן איזשהו אבסורד. הרשות הפלשתלנלת בעצמה, כמו

שמתפרסם בדו"ה הזה...

היו"ר רפאל פנהסל;

אבל מה הדהלפות של זה? הדל זה נושא שכבר דנו בו.
בני אלון
הדחלפות הלא בכך שאנשלם לבולים להלהרג כל רגע.
היו"ר רפאל פנחסי
זה נמצא כל הזמן.
בני אלון
לא. בהברון ובגוש קטלף. זו רשלמת ההפרות, וזה נושא שלדעתל

צריך להתייחס אליו.
סגר יושב-ראש הכנסת שבה וללס
רבותלל, אלשרנו שש הצעות ולא אלשרנו את זו.

הצבעה

בעד ערעורם של חברל הכנסת בנל אלון וראובן רלבלין - אלן

נגד - 1

ערעורם של הברל הכנסת בני אלון וראובן רלבללן, בנושא: "רשלמת

הפרות הסכם של הרשות הפלשתינית שפורסמה שלשום על-ידל משרד ראש

הממשלה", לא נתקבל.
הלו"ר רפאל פנהסל
ההצעה לא אושרה.

7. ערעורו של חבר הכנסת אלתן כבל, בנושא: "סלפוה שסהלם במסווה

אלהוד רשולות".

הבר הכנסת אלתן כבל אלננו נוכה, ולכן ערעורו מוסר מסדר הלום.

היום נבהלנו מהאיום של יושב-ראש הכנסת ולא אלשרנו אף הצעה

דהופה לסדר הלום.
סגן יושב-ראש הכנסת שבה וייס
ארלה, תדווה לדן תלכון. רק כשאני מללצג את הנשלאות זה

קורה.2. קביעת מסגרת דיור להצעות אי אמון בראש הממשלה
היו"ר רפאל פנחסל
ברשותכם, במקום לקיים ישיבה בשבוע הבא רק לקביעת מסגרת

דיון להצעות אי אמון, מאהר שידידי הבר כנסת רפי אלול - יושב-ראש

הוועדה לפניות הציבור, קבע ישיבה באותו זמן שאנהנו מקיימים כאן

ישיבות מליאה, אני נאלץ לא לקבוע ביום שני ישיבה, ולכן אני רוצה

לקבוע את מסגרת הדיון היום, אבל זה חד-פעמי. אני מקווה שלהבא

יתאמו לא בשעות שלנו.

שבה וייס;

לא תהיה ביום שני הבא ישיבה?
היו"ר רפאל פנחסי
לא תהיה ישיבה של מליאת הוועדה. תהיה ישיבה של ועדת המשנה

לפניות הציבור. הוא קבע את זה יהד עם יושב-ראש הכנסת, יהד עם

מבקרת המדינה, ואהרים, משעה 10:00 עד שעה 12:30.
רפי אלול
גם אתה תהיה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני גם אהיה. אני לא יכול לשבת כאן וגם להיות נוכה בישיבה

שלך, ולכן אני לא מקיים ישיבה של ועדת הכנסת.

לכן הייתי מבקש לקבוע את מסגרת הדיון להצעות אי אמון בראש

הממשלה של שבוע הבא. כבר יש שתי הצעות אי אמון אצל יושב-ראש

הכנסת. קיבלתי פניה לקבוע מסגרת דיון.

האהת היא של מפלגת העבודה בנושא: "סכנת התמוטטות במשק".

הם מגישים אי אמון בממשלה.
משה גפני
בראש הממשלה.
היו"ר רפאל פנהסי
כאן כתוב "אי אמון בממשלה".
היים אורון
לא ידעו שהחוק השתנה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני קורא את מה שכתב הבר הכנסת רענן כהן. הוא כותב -

"סיעת העבודה מבקשת להגיש הצעת אי אמון בממשלה, בנושא:..."משה גפני;

אז אי-אפשר לדון בזה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא חשוב, הכוונה הלא לראש הממשלה.

ההצעה השניה לאל אמון הלא של סלעות מרצ-הדש-בלד בנושא:

"אופן תפקודו של ראש הממשלה בנושא הכלכלי והמדיני". כאן כבר

כתוב "אל אמון בראש הממשלה".

אנהנו מבקשלם לקבוע מסגרת דלון.
צבל ענבר
יושב-ראש הכנסת צרלך לההזלר ולהודלע שהצעות אל האמון

בממשלה כבר לא...
שושנה כרם
למה? אפשר בטלפון לברר אם זו טעות סופר.
הלו"ר רפאל פנהסי
אני חושב שצרלך להעלר למפלגת העבודה.

מה ההצעות למסגרת דלון? הבר כנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
'

חמש דקות ועשר דקות.
הלו"ר רפאל פנחסל
מל בעד מסגרת דלון של עשר דקות לסלעות הגדולות וחמש דקות

ללתר הסלעות?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 1

ההצעה לקבלעת מסגרת דלון של עשר דקות לסלעות הגדולות וחמש דקות

ללתר הסלעות בהצעות להביע אל אמון בראש הממשלה, התקבלה.
היו"ר רפאל פנחסל
ההצעה אושרה ברוב קולות. מסגרת דיון של עשר דקות לשתל

הסלעות הגדולות וחמש דקות לסיעות הקטנות.
אתל בו-לוסף
לש אפשרות פלצול?
היו"ר רפאל פנחסי
לא, אלן פלצול.3. קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום
שבה וייס
הלשלבה הסתללמה?
הלו"ר רפאל פנחסי
לא. הסעלף העלקרל זה התלקון לתקנון.

שבה וללס;

אנל מתנצל. לש לל טקס מלגות במקומו של דן תלכון.

הלו"ר רפאל פנהסי;

לפני שאנהנו מגלעלם לסעלף העלקרל, לש כאן הצעה להעבלר

לוועדה -

"הכנסת ההללטה בלשלבתה בלום רבלעל, כ"ה באללר התשנ"ז - 4 בלונל

1997, להטיל על ועדת הכנסת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעה לסדר
הלום בנושא
"פלטורל העובדלם הסוצלאלללם מהרשולות המקומלות" -

של חברל הכנסת אבנר חי-שאקי, עמנואל זלסמן, רפאל אלול ורפאל

פנהסל".
רפל אלול
ועדת העבודה והרווחה.
הלו"ר רפאל פנחסי
שר הפנלם הצלע להעבלר הנושא לוועדת הכספלם.

נשמעה הצעה להעבלר הנושא לוועדה לקבללות הציבור.

זה נושא תקצלבל. טבעל הדבר שנושא עובדלם סוצלאלללם שללך

לוועדת העבודה והרווחה, אבל אנל חושב שבאמת הנושא הוא תקצלבל

והצעת שר הפנלם הלא לותר נכונה. אם אלן התנגדות של הלועץ המשפטל

שנוכל להעבלר זאת לוועדת הכספלם, אנל הללתל ממללץ לקבל את ההצעה

הזאת. מאחר שאנל אחד המצלעלם, אנל לא אצבלע, ולכן אנל מעמלד

להצבעה.

מל בעד להעבלר את ההצעה לסדר היום לוועדת הכספלם?

הצבעה

בעד העברת ההצעה לסדר היום לוועדת הכספלם - 3

נגד - אלן
ההצעה לסדר הלום בנושא
"פלטורל העובדלם הסוצלאלללם מהרשולות

המקומלות" - של חברל חכנסת אבנר חל-שאקל, עמנואל ז לסמן, רפאל

אלול ורפאל פנחסל, עוברת לוועדת הכספלם.
הלו"ר רפאל פנחסל
הנושא עבר לדלון בוועדת הכספלם.4. פניית חבר הכנסת משה גפני בדבר העברת הצעת חוק בנושא ביטוח

רבב מוועדה משותפת חוקה-כספים לוועדת החוקה. חוק ומשפט
מטה גפני
אדונל היושב-ראש, אני מבקש לפני שתגלע לסעלף העלקרל. ועדת

הכנסת אישרה כאשר הייתי בישיבה, אבל לא הייתי כשעלה הנושא הזה,

והעבירה הצעת חוק שלל בנושא ביטוח רכב... יש סדרה של חוקים

שאושרו במליאת הכנסת בכל מיני תחומים שנוגעים לביטוח רכב, וכולם

הועברו לוועדת ההוקה, חוק ומשפט.

הלתה הצעת חוק שלל שאושרה בקריאה טרומית במליאת הכנסת,

וזה הובא לוועדת הכנסת לההלטה לאיזו ועדה להעביר. ההחלטה היתה

כאן ואני לא השתתפתי. השתתפתי בישיבה, אבל לא השתתפתי באותו

דיון. הוחלט להעביר את הנושא לוועדה משותפת חוקה-כספים, שעוסקת

במכלול הנושאים של ביטוח רכב, כאשר יש סדרה של חוקים בוועדת

החוקה, חוק ומשפט שאלה דיונים פרטניים.

בוועדה המשותפת של חוקה וכספים זה דיון שיקח לפי דעתי

לפחות שנה, אם לא יותר, מכלון שמדברים על מכלול ביטוח הרכב. אני

השתתפתי בדיונים הראשונים ואלה דיונים ארוכים, שאני עוד לא רואה

את סופם.

אני רוצה לבקש להעביר את הנושא גם לוועדת החוקה, חוק

ומשפט.

היו"ר רפאל פנהסי;

מה דעת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט?

משה גפני;

יש גם הצעת חוק שלו שעברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט עצמה.
היו"ר רפאל פנחסי
הייתי מבקש שיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט יפנה בכתב

שהוא מבקש את הצעת החוק הזו שהעבירו לוועדה משותפת, מכיון שיש

לו חוק דומה...

משה גפני;

הוא היושב-ראש של שתי הוועדות.

היו"ר רפאל פנחסי;

לכן, שהוא יציע שאם מבחינתו, יותר נוח לו שזה יהיה בוועדת

החוקה, חוק ומשפט, בלי ועדה משותפת, אנחנו נביא את זה לדיון.
משה גפני
או שאני אבקש?

היו"ר רפאל פנחסי;

עדיף שחוא יעשה זאת. בהסכמה שלו זה יהיה יותר מהר.רפי אלול;

אפשר להציע הצעה אהרת? יושב-ראש ועדת החוקה, הוק ומשפט

מתעסק בענין של ביטוה רכב. גם לל לש שם הצעה. מדובר על לגמור את

הנושא של בלטוה הובה, ואני מערלך שזה לגמר תוך הודש. אפשר אז,

הלק מההצעות שלא קשורות לבלטוה הובה, להוצלא ההוצה בדרך רגללה

לוועדת הכלכלה.

היו"ר רפאל פנהסל;

לכן הצעתל שהוא לבוא בדברלם עם יושב-ראש ועדת ההוקה, הוק

ומשפט, לפל שלקול דעתו. הוא בטה לודע כמה זמן לקה לו והוא להללט

מה לעשות. תבוא אלתו בדברלם.
משה גפני
זה מתהלל להסתבך שם.
היו"ר רפאל פנהסי
אני כבר קלבלתל תלונה מהבר הכנסת קלללנר, למה העברנו את

כל הנושא של בלטוה רכב שוב אללו, כוועדה משותפת, בזמן שזה הלה

הד-פעמע בנושא "אבנר".

משה גפני;

אבל הרבה הוקלם עברו לוועדת ההוקה, הוק ומשפט.
הלו"ר רפאל פנהסי
הוא רוצה את זה בוועדת הכספלם - נושא בלטוה רכב. הוא

לושב-ראש ועדת המשנה לבלטוה. הוא טוען שזה שללך אללו.

משה גפני;

אבל הוא הבר בוועדה המשותפת.

היו"ר רפאל פנהסי;

הוא לא רוצה שזה להלה עם לושב-ראש אהר, אלא הוא רוצה

בעצמו. הוא הושב לערער.
משה גפנל
לאן זה שללך מבהלנה תקנונית?

הלו"ר רפאל פנהסי;

אנל הושב שזה שללך לוועדת הכלכלה. הם מתעסקלם בתהבורה.
משה גפנל
ועדת ההוקה, הוק ומשפט כבר דנה בזה.
צבי ענבר
נושא של ביטוח רכב, עד כמה שאני זוכר, נדון...
רפי אלול
בוועדת כספלם.
חיים אורוו
בוועדת כספלם - כל התקנות של "אבנר".
משה גפני
התקנות כן, אבל כל החוקים האלה בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

אולי כדאי באמת לעשות עם זה סדר.
היו"ר רפאל פנהסי
אני מציע לך - תבוא בדברים עם חבר הכנסת שאול יהלום,

ואחרי שתשמע את דעתו, נחזור לדון בזה.5. הצעת תיקונים לתקנון הכנסת

חיו"ד רפאל פנהסי;

איפה חבר הכנסת הגי מירום? אני צריך אותו לסעיף זה.

רפי אלול;

הוא בוועדת ההוקה, הוק ומשפט בנושא הוק ההמרה.
רפי אלול
אני יכול לקרוא לו.
היו"ר רפאל פנחסי
קבעתי ישיבה לעניו זה בפגרה ולא רצו לבוא. אריה האן אומר-

תלחץ על חברי כנסת שיבואו. הוותיקים לא נמצאים, אז אלך נדון

בזה?

הסעיף העיקרי היום הוא הצעת תיקונים לתקנון הכנסת. זה

סיפור ממושך, השאלה אם לקיים את זה היום.

יש כאן הצעות תיקונים לתקנון הכנסת, שהיועץ המשפטי של

הכנסת - מר ענבר, יחד עם חבר הכנסת, השר דהיום - יצחק לוי,

הכינו. זה מצריך ישיבה של מספר שעות, ביסודיות, עם כמה חברים

שבאמת ילוו את זה לאורך כל הדרך. אני הייתי מאד שמח שחבר הכנסת

חגי מירום היה משתתף, כי הוא כיושב-ראש לשעבר, מכיר את הדברים

מקרוב.

רפי אלול;

גם חבר הכנסת מיקי איתן צריך להיות בישיבה כזו.
היו"ר רפאל פנחסי
אני פעמיים קבעתי ישיבות בפגרה, ולצערי היו בחופשות ולא

הצלחנו להביא את כל החברים. לכן החלטתי להעלות זאת במסגרת

המליאה של הוועדה. גם כאן אני רואה שבדיוק נתקלתי עם חוק ההמרה

וכולם נמצאים שם.
רפי אלול
לדעתי, תדחה את זה לישיבה הבאה.
אריח האו
צריך לקיים ישיבה מיוחדת.

היו"ר רפאל פנחסי;

זו ישיבה מיוחדת. חוץ מהנושא הזה, לא שמתי כלום בסדר

היום. אלן דבר אחר בסדר היום, פרט לערעורים.
אריה האן
מה ששושנה כרם התכוונה זה לעשות לשלבה מיוהדת ביום שאלנו

יום פעיל של הכנסת.

היו"ר רפאל פנהסי;

בימי המישי או ראשון? אף אחד לא יבוא. אם רוצים יום

מיוהד, אין לי התנגדות לעשות יום מיוהד.

אני אבוא בדברים עם מספר הברלם. מזכיר הכנסת לוחץ כל הזמן

על המזכירה להביא את הנושא מהר.

רפי אלול;

השוב שהברי הכנסת מיקי איתן והגי מירום יהיו נוכהים, וכן

רענן כהן והיים אורון.
היו"ר רפאל פנהסי
השבתי שהיום נוכל לשבת על זה כמה שעות.
אריה האן
נעשתה עבודה כל כך השובה.
היו"ר רפאל פנהסי
יש כאן באמת דברים השובים. אני מצלע שכל אהד יוכל לקהת את

הנוסה לעיון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים