ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/05/1997

דברים לזכרו של חבר הכנסת אברהם שטרן ז"ל; הצעת חוק חסינות חברי הכנסת. זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מסי 30) התשנ"ז-1997 - הכנה לקריאה שניה ושלישית; קביעת מסגרת דיור לסקירתו המדינית של ראש הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים