ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/03/1997

ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 74

מישיבת ועדת הכנסת

יום רבלעל. יז' באדר בי תשנ"ז. 26.3.97. שעה 9:00
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל איתן - מ"מ הלוייר

עבדאלמלכ דהאמשה

מוזמנים; חה"כ ענת מאור

חה"כ אברהם פורז

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת
סגנית מזכיר הכנסת
שושנה כרם
סגר מזכיר הכנסת
דוד לב
היועץ המשפטי
צבל ענבר
מנהלת הוועדה
אתל בן-יוסף
קצרנית
טלי רם
סדר היום
ערעורים על החלטת לושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחלפות

הצעות לסדר היום.ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת ותסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום
מ"מ הל ו"ר מיכאל איתן
אנל מצלע לאשר את כל הערעורלם. יש לנו ארבעה ערעורלם.

חברי הכנסת פורז ומאור נוכהלם.

1. ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז, בנושא: "פרה אדומה נולדה

בכפר חסלדלם".

מל בעד ערעורו של חבר הכנסת אברהם פורז?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ערעורו של הבר הכנסת אברהם פורז נתקבל.
מ"מ היו"ר מלכאל איתן
ערעורו של הבר הכנסת אברהם פורז אושר.

2. ערעורה של הברת הכנסת ענת מאור, בנושא: "הקלטת שהופצה לקראת

פורים בקרב הוגלם למנללם, ובה דברל הלל לברוך גולדשטללן

ויגאל עמלר".

מל בעד ערעורה של חברת הכנסת ענת מאור?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ערעורה וטל חברת הכנסת ענת מאור נתקבל.
מ"מ היו"ר מלכאל איתן
ערעורה של הברת הכנסת ענת מאור אושר.3. ערעורו של חבר הכנסת אליעזר זנדברג, בנושא: "המתת התולים על-

ידל עמותות".

הערעור מוסר מסדר היום מאהר שהבר הכנסת אללעזר זנדברג. אינו

נוכח.

4. ערעורו של הבר הכנסת סאלה טרלף - אינו יכול להגיש ערעור מאהר

שהנושא נדון בהצעת אל אמון אתמול.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:05.

קוד המקור של הנתונים