ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/03/1997

בקשת יושבת-ראש ועדת העלייה והקליטה להעברת הצעה לסדר היום מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לדיון בוועדת העליה והקליטה; החלטת שכר חברי הכנסת (תשלומים לקופות גמל), התשנ"ז-1997; הצעת חוק הכנסת (תיקון מסי 3) (שידורי טלוויזיה מהכנסת), התשנ"ז-1997 - הכנת סעיף 2 לחוק הנ"ל לקריאה שניה ושלישית; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק; קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום; תעודת חבר הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 72

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. טי באדר בי תשנ"ז. 18.3.97. שעה 00;12
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

מאיר שטרית - סגן יו"ר הכנסת

חיים אורון

רומן ברונפמן

משה גפני

עבדאלמלכ דהאמשה

שבח וייס

מקסים לוי

חגי מירום

נואף מסאלחה

אברהם שטרן

אריה האן - מזכיר הכנסת
מוזמנים
חה"כ בנימין אלון

חה"כ חיים דיין

חח"כ צבי ויינברג

חה"כ יוסי כץ

חה"כ סופה לנדבר

חה"כ אופיר פינס-פז

חה"כ ואליד צאדק

חה"כ אבנר חי שאקי

יעקב למברגר - יועץ לחשב הכנסת

טובי חכימיאן- גזברות הכנסת

איילת יאיר - עוזרת ליועץ המשפטי לכנסת

סגנית מזכיר הכנסת; שושנה כרם
סגו מזכיר הכנסת
דוד לב
סגנית מזכיר הכנסת
רות קפלן
היועץ המשפטי
צבי ענבר
מנהלת הו ועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
טלי רם
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

2. בקשת יושבת-ראש ועדת העליה והקליטה להעברת הצעה לסדר היום

מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לדיון בוועדת העליה והקליטה.

3. הצעת חוק חכנסת (תיקון מס' 3) (שידורי טלוויזיה מהכנסת),

התשנ"ז-1997 - הכנת סעיף 2 לחוק הנ"ל לקריאה שניה ושלישית.

4. החלטת שכר חברי הכנסת (תשלומים לקופות גמל), התשנ"ז-1997.

5. תעודת חבר הכנסת.

6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום.1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מבין שהבר הכנסת אופיר פינס-פז קצת ממהר, וברשותכם,

אנחנו נפתח בערעור שלו.

1. ערעורו של הבר הכנסת אופיר פינס-פז, בנושא: "הרשעתם של מנהלי

חברות הביטוח אשר הורשעו ביצירת קרטל ללא קביעת קלון לעבירות

בחן הורשעו".
אופיר פינס-פז
העליתי את הנושא הזה על סדר יומה של הכנסת, ואני רוצה

להזכיר לכל החברים שזה נושא שמעסיק את דעת הקהל, לפחות הכלכלית,

משך שבועיים שלושה ברציפות, בלי שהוא עלה בכנסת. זה שהכנסת לא

אומרת את דברה בשום דרך ובשום צורה, בעיניי זה קצת צורם.

אני מביו שמשיקולים כאלה ואחרים, לא אושר הנושא בישיבת

הסגנים והיושב-ראש, אבל אני לכן מוצא לנכון לערער. הנושא הזה

חשוב מאד, יש הכרעת דין בנושא, יש פסק דין משבוע שעבר. אני הושב

שמן הראוי שלפחות אחרי שישנו פסק דין, חכנסת תאמר את דברה.

סגו יו"ר הכנסת מאיר שטרית;

בנשיאות, כפי שידוע לכם, אנהנו מאשרים בכל ישיבה המש

הצעות בלבד שיידונו בסדר היום. גם אם יש עשרה נושאים טובים,

ואני לא אומר שהנושא שלך איננו טוב, אבל גם אם יש עשרה נושאים

טובים, אנחנו לא יכולים לאשר את כל העשרה, אלא רק חמישה מהם.
משה גפני
זאת אומרת אתה ממליץ לנו לתמוך.
סגו יו"ר הכנסת מאיר שטרית
לא. לא אמרתי את זה. אני אומר לכם הודעה אהת מיושב-ראש

הכנסת ומהנשיאות. תמשיכו לאשר את הערעורים כמו שאתם רוצים -

ביום שני אנחנו נאשר את כל ההצעות הדחופות לסדר היום, בלי יוצא

מחכלל.
אברחם שטרן
מה עם הדיון העקרוני שהוחלט לקיים?
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו נקיים אותו.
סגן יו"ר הכנסת מאיר שטרית
אני אומר לכם שהנשיאות אומרת, ואני אומר את זה בשם

הנשיאות...
שבח וייס
לא כולם.

סגר יו"ר הכנסת מאיר שטרית;

יושב-ראש הכנסת אומר שאם חברים בוועדת הכנסת ימשיכו לאשר

ערעורים מעבר למכסה שנקבעת על-ידי נשיאות הכנסת, אלא רק מקרים

חריגים באמת, אנחנו בשבוע הבא ואילך נאשר את כל ההצעות הדחופות

לסדר היום ותראה מה יהיה בכנסת. יגיעו לרשות דיבור בשעה 2:00

בלילה. אנחנו מוכרחים למקד את הדיונים של הכנסת לחמש הצעות, לא

יותר. אין לנו ברירה.

זה לא נושא דחוף, זה לא דבר חדש שקרה היום.
אופיר פינס-פז
זה לא נושא דחוף?

סגו יו"ר הכנסת מאיר שטרית;

לא. זה נושא חשוב, אבל לא דחוף.

אופיר פינס-פז;

אם כך, אז כושר השיפוט שלי לוקה בחסר.
סגו יו"ר הכנסת מאיר שטרית
הנושא לא דחוף. אתה יכול להגיש אותו כהצעה רגילה. אתה

לקראת סוף הכנס, תגיש אותו כהצעה רגילה. מותר לך.

אופיר פינס-פז;

הנושא דחוף משום שהמדינה, משרד האוצר, המפקח על הביטוח,

צריכים לתת הכרעה השבוע. אל תגיד שהוא לא דחוף.
נואף מסאלחה
היועץ המשפטי הסב את תשומת ליבנו בפעם שעברה. הנושאים

חשובים, אנחנו מחליטים אם הם דחופים או לא.

אני אומר את זה בכנות. אני חבר הנשיאות, יושבים כאן שלושה

חברי נשיאות - שלושה סגנים. גם שם לא נעים לנו, אבל אנחנו לא

יושבים באופן של "שמור לי ואשמור לך", זה חוצה קואליציה

ואופוזיציה.

אנשים מערערים, יושבים כאן החברים שלנו, אנחנו מתביישים

להצביע נגדם, ולכן לפי התקנון, המערערים יערערו בפנינו ואחר כך

אנחנו מצביעים.
היו"ר רפאל פנחסי
יעזבו את החדר בעת ההצבעה.

את זה באמת רציתי להגיד. בישיבה הקודמת הביאו לתשומת לב

הוועדה, שיש סעיף בתקנון לפיו המערער לא יכול להצביע על הערעור

שלו וגם לא משתתף בזמן ההצבעה.

מי בעד ערעורו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז?

הצבעה

בעד ערעורו של הבר הכנסת אופיר פינס-פז - אין

נגד - 2

ערעורו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז, בנושא: "הרשעתם של מנהלי

הברות הביטוח אשר הורשעו ביצירת קרטל ללא קביעת קלון לעבירות

בהן הורשעו", לא נתקבל.
היו"ר רפאל פנהסי
ערעורו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז לא אושר.
שבח וייס
אני רוצה להעיר הערה לפני הערעור הבא, בהמשך לדברים של

הבר הכנסת שטרית, וגם כחבר נשיאות.

בסך הכל מגישים בין 30 ל-50 הצעות דחופות, בערך 20 סטים.

בערעורים הכי קיצוניים, אני זוכר אישרו שניים שלושה סטים, כך

שאני לא חושב שאם מאשרים, צריך לאשר את כל ההצעות הדחופות. חלק

גדול מחברי הכנסת, רובם הגדול, מקבלים את הדין. לא אישרו - לא

אישרו. אתם תראו שתוך שנה, שנה וחצי מאז שמתחילה לעבוד הכנסת,

יש אנשים שתמיד מערערים, מדובר בחמישה שישה אנשים, אחרים מבינים

שזה מצחיק כל פעם לערער. אני אומר שבסך הכל לא צריך לעשות כאן

בהלה.

שנית, וזה יותר חשוב מבחינתי. אחד הדברים המעניינים שקרו

בכנסת הזאת וגם אצלי - בשנה, שנה וחצי הראשונה, כולם נאבקו על

ההצעות הדחופות לסדר היום וכמעט אף אהד לא ניצל את ההצעות

הרגילות שלו, כאשר בהצעה רגילה יש עשר דקות. זה הסיפור המענין.

אני לא יודע למה שומרים את ההצעה הרגילה - סטוקים של הצעות

רגילות לסדר היום.
סגר יו"ר הכנסת מאיר שטרית
עוד שבועיים נגמר הכנס.
עבדאלמלכ דהאמשה
אגב, אפשר בכנס הבא להמשלך עם ההצעות הרגילות, כן? אחרי

הפגרה אפשר להמשלך בהצעות הרגילות.
אריה האן
כן.
היו"ר רפאל פנחסי
2. א. ערעורה של חברת הכנסת סופה לנדבר, בנושא: "סגירת ערוץ 33

המשדר בשפה הרוסית".

ב. ערעורו של חבר הכנסת צבי ויינברג, בנושא: "פיטורי עובדים

של התכנית הרוסית בערוץ 33".
סופה לנדבר
לדעתי, יש לנו ערעור באותו נוסח. תרשו לי להסביר מה זה

ערוץ 33 ברוסית. זה לא ערוץ 33 שאנחנו רגילים לראות אותו

כשידורים מהכנסת. זה ערוץ 33 שמשודר פעמיים בשבוע חצי שעה, היה

משודר עד יום חמישי לפני שבוע. השווי של שידור כזה הוא מליון

שקל לשנה. אמנם השווי לא כספי, אי-אפשר לבטא זאת לא רק במילים,

גם בתרומה לעליה מברית-המועצות.

יש לנו עליה מסיבית מברית-המועצות, וזאת עובדה שאנחנו

מתקרבים למליון איש, שזה חמישית ממדינת-ישראל. אם אנחנו סוגרים

את ערוץ 33 ברוסית, כל החדשות ברוסית יהיו בשני שידורים מברית-

המועצות, ואז מובן שההגשה תהיה מזוית אחרת לגמרי.

לפני כמה שבועות הייתי בבית וראיתי איך היה משודר באחד

הערוצים מברית-המועצות אישור התקציב וויתורים של רופאים. אמרו -

רבותיי, רופאים שנמצאים היום במדינת-ישראל, אם אין לכם מקום שם

במדינת-ישראל, תחזרו הביתה. האם זה הדבר שאנחנו רוצים?

לדעתי, הסכסוך יצא על בסיס של עולים, על בסיס של הערוץ

הזה, ועל אנשים שבעצם נמצאים בבית ורואים את השידור הזה. מה

קרה? יש סכסוך בין רשות ויש בין שר הקליטה הקודם.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל לידיעתך, אתמול היתה שאילתה בנושא הזה, ושר הקליטה

נתן תשובה על כך, כך שהנושא עלה.
סופה לנדבר
אבל אני עכשיו קיבלתי תשובה מהרשות.
היו"ר רפאל פנחסי
אנל אומר רק שהנושא היה כבר אתמול בדיון במליאה.

חבר הכנסת ויינברג, בבקשה.
סופה לנדבר
סליחה, אתה אמרת שהעבירו כסף. זה לא נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
לא אמרתי כסף. אמרתי שהנושא עלה.
שבח וייס
יש לי הרגשה שכל מילה מורידה לכם. כאן כולם בעד זה.
צבי ויינברג.
אני לא מתכוון לערער כל שבוע, למרות שעשיתי את זה בשבוע

שעבר, אבל זו רק פעם שניה.

שנית, כפי שאני מבין מה זו הצעה דחופה, זה באמת ענין

דהוף. ב-13 במרץ, זאת אומרת לפני ארבעה ימים, שיחה רשות השידור

מכתבי פיטורים לאחת התכניות הכי טובות שיש לקליטת עליה במדינת-

ישראל, זאת אומרת הם סגרו אותה, אחרי סחבת וכל מיני איומים מטעם

רשות השידור לסגור את זה. השר אדלשטיין העביר 100 אלף שקל רק

לאחרונה לתכנית הזאת, והם דורשים עוד ועוד.

מדובר באמת, כמו שאמרה חברת הכנסת לנדבר, בקליטת עליה

עצומה וגדולה, וזה פוגע, והם גם כן משלמים את האגרה, כמו כולם.

זה באמת ענין דחוף.

סגן יו"ר הכנסת מאיר שטרית;

אתמול אושרה שאילתה בעל פה...
שושנה כרם
שאילתה רגילה.
סגר יו"ר הכנסת מאיר שטרית
ענה אתמול שר הקליטה באריכות על השאילתה של חברת הכנסת

חזן, ולכן שוב, באותה מסגרת שאמרתי קודם - אישרנו חמישה נושאים.

אנחנו לא אומרים שהנושא איננו חשוב. הוא חשוב. הרי החלטה

התקבלה. לכן אני מציע לכם שתעברו להצעה רגילה לסדר היום.
צבי ויינברג
אבל זה נסגר כבר.
סגן יו"ר הכנסת מאיר שטרית
אדרבה. תעלה הצעה רגילה, יהיו לך עשר דקות זמן לדבר,

במקום שלוש דקות.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ערעוריהם של חברי הכנסת סופה לנדבר וצבי ויינברג?

הצבעה

בעד ערעוריהם של חברי הכנסת סופה לנדבר וצבי ויינברג - 3

נגד - 6

ערעורה של חברת חכנסת סופה לנדבר, בנושא: "סגירת ערוץ 33 המשדר

בשפה הרוסית", וערעורו של חבר הכנסת צבי ויינברג, בנושא:

"פיטורי עובדים של התכנית הרוסית בערוץ 33", לא נתקבלו.היו"ר רפאל פנחסי;

הערעורים לא אושרו.
רומו ברונפמו
חבר הכנסת חיים דיין הוא חבר הוועדה?
חיים דיין
אני במקומו של חבר הכנסת זנדברג.

היו"ר רפאל פנחסי;

כל חבר כנסת מאותה מפלגה, יכול להחליף. אם הוא לא מערער,

זה בסדר.

ערעורו של חבר הכנסת תאופיק חטיב, בנושא: "ביקור המלך חוסיין

בישראל", יורד מסדר היום מאחר שחבר הכנסת חטיב אינו נוכח.

3. א. ערעורו של חבר הכנסת עבדאלמאלכ דהאמשה, בנושא: "כינוס

חירום לוועידה בינלאומית בעזה".

ב. ערעורו של חבר הכנסת ואליד צאדק, בנושא: "כינוס הוועידה

בעזה".

ג. ערעורו של חבר הכנסת א. ח. שאקי, בנושא: "כינוס ועידה

בינלאומית בעזה על-ידי ערפאת".
עבדאלמלכ דהאמשה
מבחינה פוליטית, תהליך השלום בסכנה. כל הדברים מצביעים על

כך שהנושא הזה ללא ספק הוא חשוב. קיימת השאלה למה זה דחוף, ואני

אסביר למה זה דחוף.

הנושא הוא בלב ליבו של תהליך השלום ושל התהליך המדיני.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל נדמה לי שהוועידה כבר היתה בשבת.
עבדאלמלכ דהאמשה
הוועידה היתה, אבל הנושא חשוב.

יש שלושה מערערים. הייתי אומר שאם שלושה מערערים בנושא

כזה, צריך לחסוך לנו את ההנמקה.
היו"ר רפאל פנחסי
יש שש הצעות. אם הערעור מתקבל, שלשה חברי כנסת מעלים את

זה.עבדאלמלכ דהאמשה;

אני רוצה לשאול - ההצעות שאושרו - יש שם שישה מציעים?

הצעות עם מציע אחד אושרו. שישה חברי כנסת מציעים באותו נושא, זה

לא סיבה לקבל את זה? זה גם חשוב וגם דחוף.
ואליך צאדק
אני חושב שזה חשוב מאד וזה בליבו של השלום. חוץ מזה, חבר

הכנסת בני אלון, באמת אני חושב שיאסר ערפאת עבר את הגבול והוא

מכנס ועידה בינלאומית בניגוד להסכמי אוסלו, בניגוד לכל ההסכמים.

אנחנו צריכים ללמד אותו לקח. צריך להעמיד אותו על חומרת הצעתו.

אני כמובן אומר את זה במרכאות.
א. ח. שאקי
אני מוצא את עצמי באופן נדיר במיוחד בחברה טובה עם חברי

הכנסת ואליד צאדק ועבדאלמלכ דהאמשה.
שבח וייס
הייתי קורא לזה - החזית הדתית המאוחדת.
א. ח. שאקי
דיברו דברי טעם. זה נושא חשוב וזה דחוף, כי באמת אם עושים

הסכם, זה כדי להידבר בין שניים. זה שמגייסים כל הזמן גורמים

זרים, אני רוצה לדבר על זה ואני חושב שכדאי שהכנסת תעמיד אותנו

על השאלה האם זה טוב שמערבים גורמים זרים או טוב להמשיך את זה

פנים אל פנים. זה חשוב ודחוף מאד לפי דעתי.
חיים דיין
אדוני היושב-ראש, אני גם הגשתי ערעור בנושא.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה לא יכול לערער, כי יושב-ראש הכנסת לא העביר את הערעור

שלך. משאמרת את זה, עכשיו תוכל להשתתף בהצבעה.
סגו יושב-ראש הכנסת מאיר שטרית
יש שתי סיבות לכך שההצעה לא נמנתה עם ההצעות הדחופות. אחת

היא מפני שהוועידה זה כבר דבר שקרה בפועל. שנית, אתמול נדונה

הצעת אי אמון שנוגעת לענין הזה. הרי דנו אתמול בכל ההיבטים, וכל

מי שרצה - דיבר.
א. ח. שאקי
לא על זח בכלל.

סגו יושב-ראש הכנסת מאיר שטרית;

הנושא עלה במסגרת אי אמון. שלישית, חבר הכנסת ואליד צאדק,

אני נגד זה שנעמיד את ערפאת על מקומו. ערפאת צריך להעלות את

הטענות שלו אבל לא כהצעה דחופה לסדר היום.היו"ר רפאל פנחסי;

חבר חכנסת שאקי, אנחנו מודים לך, שמענו את חערעור, חבר

חכנסת ואליד צאדק, תודה רבה, שמענו את הערעור. חבר הכנסת

דהאמשה, אתה ממשיך להשתתף בישיבה, אבל לא משתתף בהצבעה כחבר. כך

אומר היועץ המשפטי. חבר ועדה אינו משתתף בהצבעה על ההצעה שלו אם

הוא מערער בעצמו.
צבי ענבר
הוא צריך לשקול. יש לנו כאן הבחנה בין חבר ועדה לבין מי

שאינו חבר ועדה. לגבי חבר ועדה, ההחלטה היא - "מן הראוי שחבר

הוועדה אשר ערער על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדבר דחיפותה

של הצעה לסדר היום, לא ישתתף בהצבעה."
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את ערעוריהם של הברי הכנסת עבדאלמלכ דהאמשה, ואליד

צאדק ואבנר חי שאקי?

הצבעה

בעד - 4

נגד - 2

ערעוריהם של חברי הכנסת עבדאלמלכ דהאמשה, ואליד צאדק ואבנר חי
שאקי, בנושא
"כינום הוועידה בעזה", אושרו.
היו"ר רפאל פנחסי
הערעורים אושרו.
עבדאלמלכ דהאמשה
אני נהגתי כראוי.
צבי ענבר
גם נהגת כראוי וגם אושר ערעורך.2. בקשת יושבת-ראש ועדת העליה והקליטה להעברת הצעה לסדר היום

מוועדת הפנים ואיכות הסביבה לדיון בוועדת העייה והקליטה
היו"ר רפאל פנחסי
לגבי בקשת חברי הכנסת רן כהן ועמיר פרץ להעברת הצעה לסדר

היום מוועדת הכלכלה לוועדה משותפת - כלכלה וביקורת המדינה,

נתבקשתי על-ידי חבר הכנסת פרץ, להסיר את הנושא משום שהוא נמצא

בחוץ-לארץ, ולכן הנושא לא עולה על סדר היום.

לגבי הסעיף הבא בסדר היום - בקשת יושבת-ראש ועדת העליה

והקליטה להעברת הצעה לסדר היום מוועדת הפנים לדיון בוועדת העליה

והקליטה, יושבת-ראש ועדת העליה והקליטה הסירה את הערעור שלה,

ולכן גם הנושא הזה יורד מסדר היום.
שבח וייס
מה היה הנושא?

היו"ר רפאל פנחסי;

היא הסירה את הערעור. היא הסכימה שהנושא ישאר בוועדת

הפנים ואיכות הסביבה. שיכנעתי אותה שלא כדאי להביא את הערעור.3. הצעת חוק הכנסת (תיקון מסי 3) (שידורי טלוויזיה מהכנסת).

התשנ"ז-1997 - הכנת סעיף 2 לחוק הנ"ל לקריאה שניה ושלישית
היו"ר רפאל פנהסי
בהצעת החוק הזו פיצלנו, הכנסת אישרה להכיר רק בסעיף 2 של

הצעת ההוק, ואת זה אנחנו עומדים להביא כעת להכנה לקריאה שניה

ולקריאה שלישית.
שבח וייס
זה מוכן כבר. בואו נעבלר את זה.

היו"ר רפאל פנחסי;

יקרא זאת היועץ המשפטי.
צבי ענבר
מדובר כרגע באישור הוראת שעה שתוכנה הוא, שבשנים 1997 ו-

1998 יועברו שידורי טלוויזיה מהכנסת על-ידי רשות השידור, והעברת

השידורים תהיה בהתאם להסכם שייחתם בין הכנסת לבין הרשות.

על זה בעצם אתם צריכים להצביע. הניסוח המילולי המדוייק

מצוי בידי, אבל בין כה וכה הניסוח תמיד נעשה באופן סופי יחד עם

משרד המשפטים. מה שאמרתי לכם זהו העיקרון.

חיים דיין;

מה הסיבות לכך?
הגי מירום
עזוב את זה כרגע. כבר דנו בכך.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת חיים דיין, אתה רוצה שלא יהיו שידורים מהכנסת?
חיים דיין
כן רוצה, אבל מה זה משנה אם זה ערוץ 33 או ערוץ 1?
צבי ענבר
מה זה משנה? ערוץ 1 משדר גם דברים אחרים.
היו"ר רפאל פנחסי
מציע ההצעה רוצה להאיר את עינינו.
חגי מירום
אנהנו מפצלים את הצעת החוק הזו, היות שהצעת החוק המקורית

כפי שהגשתי אותה - התעוררו איתה בעיות נכבדות, שמשרד המשפטים

וגורמים אחרים ביקשו שעוד נדון בהן.לכן, היות שהכנסת מוכרחה להסדיר חוקית את השידור מתוכה,

אנהנו כרגע מעגנים את זה בחקיקה בהוראת שעה בלבד, ושאר הסוגיות

של שידור מהכנסת, זכיונות, מכרזים וכן הלאה, "דונו בחצי השני

שהופרד.

אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי האם אנחנו יכולים שהניסוח

"עשה היום, כך שנגמור את דבר החקיקה.
צבי ענבר
הוא כבר ישנו. אם תרצו - אני אקרא לכם מילה במילה.
הגי מירום
ואז זה יאפשר לנו אפילו אולי הערב להעלות את זה לקריאה

שניה ושלישית.
היו"ר רפאל פנחס'
אני מוכן להוריד הצעה. שמו בסדר היום את ההצעה של חוק

חסינות חברי הכנסת של ועדת האתיקה, ואני ביקשתי להוריד אותה.

לכן מתפנה לך מקום ותוכל להכניס זאת.
אריה האן
אין בעיה.
צבי ענבר
אבל אז אתם צריכים לשחרר מחובת הנחה מוקדמת על שולחן

הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
נשחרר מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת. נקבל החלטה.
אריה האן
לא צריך.
צבי ענבר
כשזה חוזר מוועדה, צריך לחכות ...
היו"ר רפאל פנחס'
לקריאה שניה ושלישית צריך פורמלית פטור מחובת הנחה על

שולחן הכנסת.

בואו נלך שלב שלב. קודם כל נאשר את נוסח החוק. בבקשה -

חיועץ המשפטי צבי ענבר.
צבי ענבר
"הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ''ז-1997 -

1. הוראת שעה

(א) בשנים 1997 ו-1998 ועיברו שידורי טלוויזיה מהכנסת על-ידי

הרשות, כמשמעותה בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965.

(ב) העברת השידורים תהיה בהתאם להסכם שייהתם בין הכנסת לבין

הרשות."

למעשה, זה מה שהצגתי בפניכם גם קודם, אבל במקום להגיד

"כמשמעותה בהוק רשות השידור..." וכו', הסכתי מכם.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד נוסה הצעת ההוק כפי שקרא היועץ המשפטי?

הצבעה

בעד - 6

נגד - אין

הצעת הוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ"ז-1997,

אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת הוק שידורי טלוויזיה מהכנסת התקבלה פה אהד.

מאחר שאולי יסיימו להדפיס עוד היום את ההצעה ואולי נוכל

עוד היום להביא את זה לאישור, הייתי מבקש שנקבל החלטה שפוטרים

את הצעת ההוק מהובת הנהה מוקדמת על שולחן הכנסת.

מי בעד לפטור מהובת הנהה מוקדמת על שולחן הכנסת את הצעת הוק

שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה), התשנ"ז-1997?
בני אלון
אני רק שואל מה הדחיפות. אני בעד, אבל מהי הדחיפות?

חגי מירום;

אין לנו בעיה לפטור מהובת הנהה הואיל וההוק הזה כבר הונה.

הוא רק היה במתכונת שונה.
- היו"ר רפאל פנהסי
הוא הונה בקריאה ראשונה, אבל אנהנו מדברים על קריאה שניה

ושלישית. לקריאה שניה ושלישית לא הונה, אנהנו מניחים היום.
חגי מירום
נכון.
היו"ר רפאל פנחסי
לגבי קריאה ראשונה הצעת החוק הונחה. אנחנו פיצלנו את הצעת

החוק. את סעיף 1 השארנו לדיון יותר רחב.
בני אלון
אני זוכר את זה מהמליאה.
היו"ר רפאל פנחסי
ביקשנו לפצל את סעיף 2. הכנסת קיבלה את הפיצול בישיבתה

הקודמת בשבוע שעבר. כעת אנחנו מביאים אותה לקריאה שניה ולקריאה

שלישית. הצעת החוק לא הונחה, היום היא תונח. אם יש אפשרות ואין

התנגדות שנוכל אולי עוד היום להצביע על קריאה שניה ושלישית,

נעשה זאת, אבל אין דחיפות. אפשר להביא את זה גם בשבוע הבא.

אני חוזר להצבעה. מי בעד לפטור את הצעת חוק שידורי טלוויזיה

מהכנסת (הוראת שעה), התשנ"ז-1997 לפני קריאה שניה ושלישית,

מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

הבקשה לפטור מחובת חנחח מוקדמת על שולחן הכנסת, לפני קריאה שניה

ושלישית, את הצעת חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (הוראת שעה),

התשנ'יז-1997, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה לפטור מחובת חנחה אושרה.
חגי מירום
אני מודה לך על התיקון, כל זה באמה לא הונח.4. החלטת שכר חברי הכנסת (תשלומים לקופות גמל). התשנ"ז-1997

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה לעדכן את חברי הכנסת. באחת הישיבות, הוועדה

קיבלה החלטה, בהשתתפות נציג האוצר וחלק מחברי הוועדה הציבורית,

שגם חברי הכנסת יוכלו להיות כמו עובדי ציבור, כך שיוכלו להפריש

לקופות גמל - גם חבר הכנסת וגם המעביד.

ההחלטה המקורית של הוועדה לגבי קופות גמל היתה שונה משל

עובדי ציבור - 6.5% במקום 5% . אצלהם זה מתחיל ב- 6.5%, יורד ל-

5.4%, ויורד ל - 5%. באו החשב והיועץ המשפטי והביאו לתשומת הלב

שאם אנחנו רוצים להישאר בהחלטה המקורית של 6.5%, צריך ללכת למס

הכנסה לקבל פטור.

כל הסחבת הזו לא כדאית, ושוב העיתונות "תתלבש" עלינו

שכאילו עשינו דבר חריג מאשר כל עובדי הציבור, ולכן המליצו

שנהזור להיות כמו כל עובדי הציבור, כך שבמשך 30 חודש זה יהיה

6.5%, מכיוון שההחלטה לגבי עובדי ציבור היא רטרואקטיבית מחודש

אוקטובר 1996.
יעקב למברגר
כאן זה יהיה מחודש יולי.

היו"ר רפאל פנחסי;

ולכן אנחנו נקבל החלטה כמו עובדי ציבור - 5%.
שבח וייס
מר למברגר, אפשר להצביע עבור זה?
היו"ר רפאל פנחסי
כך הוא ממליץ. הרי אני כאן מוריד מההחלטה המקורית. ההחלטה

המקורית היתה לצמיתות 6.5%. אנחנו מתקנים את זה לצמיתות ל- 5%

כמו כל עובדי הציבור. כדי לקבל את ההפרש שמגיע - 6.5% גם כמו

לעובדי ציבור, הכנסת במשך 30 חודש תפריש 6.5%.

לכן, אנחנו מבקשים לאשר זאת. חיתה ועדה מצומצמת שהמליצה

ללכת לקופת גמל "קרן אור".
דוד לב
מנוהלת בידי בנק הפועלים.
היו"ר רפאל פנחסי
היתה ועדה מצומצמת שדנה בנושא הזה, בדקה את זה עם כמה

בנקים.
דוד לב
זאת היתה ההצעה הטובה ביותר.היו"ר רפאל פנחסי;

קיבלו הצעות ממספר בנקים. זו ההצעה הכל כדאית מבחינת

הכנסת, מבחינת חברי הכנסת, ולכן המליצו על כך ואני מביא זאת

להצבעה.
צבי ענבר
לפני ההצבעה, אני רוצה להוסיף גם לידיעת חברי הכנסת וגם

לפרוטוקול.

נוסח ההצעה שאותו אתם מאשרים היום, הובא למשרד האוצר אשר

הוזמן להשתתף בישיבה.
היו"ר רפאל פנחסי
אמרתי זאת. למעשה, האוצר שמה על כך שאנחנו מורידים

לעצמנו. במקום 6.5% ,ירדנו ל- 5% ,ולכן האוצר מברך על כך.

הנושא הזה הוא על דעת כולם.

צבי ענבר;

ומצא לנכון לא להשתתף בישיבה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הם טענו שאין להם מה לבוא. אם אנחנו מורידים ומוותרים -

ודאי זה טוב.
צבי ענבר
נקודה נוספת - תצטרכו לקרוא בעיון לא רק את ההחלטה, אלא

גם את המכתבים שיועברו אליכם, כי זה מחייב פעולה גם מצד חברי

הכנסת. זאת אומרת, לא מספיק שהתקבלה החלטה, אלא חברי הכנסת

צריכים להצטרף.
דוד לב
כל חבר כנסת יקבל מכתב עם הנחייה, עם טופס למלא.
שבח וייס
ומה יקרה עם מה שהיה לנו עד עכשיו?
צבי ענבר
עד עכשיו לא היה עדיין כלום. לא היתה קופת גמל.
שבח וייס
אם כך, על מה חתמתי? על קרן השתלמות?
דוד לב
קרן השתלמות זה כבר סגור. עכשיו מדובר בקופת גמל

פנסיונית.
היו"ר רפאל פנחסי
זה למעשה לבחירה של כל חבר כנסת. מתחשבות ייצא מכתב לכל

חבר כנסת.
יעקב למברגר
עוד היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי שירצה להצטרף - יוכל להצטרף. לכן ביקשו להביא את זה

כבר בהקדם השבוע, מאחר שרוצים עוד לבצע את זה בשבוע הזה.
שבח וייס
אם יש למישהו קופת גמל אחרת?
צבי ענבר
אין קשר.

בני אלון;

אני אצביע בעד, ואני תפילה שזו החלטה אחרונה של ועדת

הכנסת בנושאים האלה של חקיקת שכר כלשהי.

יש הצעת הוק שהוגשה בנושא, וכבר עברו 45 יום. הצעת ההוק

היא של חבר הכנסת אלי גולדשמידט ושלי, שכל הנושא הזה יועבר

מתחילתו ועד סופו לוועדה חיצונית.
היו"ר רפאל פנחסי
לפרוטוקול אני חייב לציין. למעשה, הנושא עלה על-ידי מספר

חברים - חברי כנסת וייס, מירום ואחרים, שבנושא השכר אנחנו לא

מתעסקים, ומעבירים את כל הנושאים לוועדה ציבורית.
צבי ענבר
זה השריד האחרון.
היו"ר רפאל פנחסי
על הנושא הזה היתה כבר החלטת ועדה, שהיתה יותר, כלומר

6.5%. אנחנו היום מוותרים על אחוז וחצי ומורידים ל- 5% . האוצר

מברך ואנחנו מברכים, ולכן לא צריך לחכות עד להקמת הוועדה החדשה

כי זה למעשה שינוי לרעת חברי הכנסת. אנחנו רוצים לקבל את ההחלטה

כדי שזה יתחיל לרוץ.

אני חוזר שוב להצבעה. מי בעד ההצעה בדבר החלטת שכר חברי הכנסת

(תשלומים לקופות גמל)?הצבעה

בעד - 6

נגד - אין

החלטת שבר חברי הכנסת (תשלומים לקופות גמל), התשנ"ז-1997,

אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה התקבלה פה אחד עם הנוסח שלה.5. תעודת חבר הכנסת

היו"ר רפאל פנחסי;

בישיבה הקודמת בחרנו את תעודת חבר הכנסת הכי פשוטה, עם

סמל המדינה ותמונת חבר הכנסת. אחד הכתבים של הרדיו - גיל ליטמן,

הביא לתשומת הלב שבתעודה שאישרנו, היו שני סמלים - אחד בצד שמאל

ובאמצע שוב סמל, והוא שאל - האם מתאים שיהיו שני סמלים באותה

תעודה.

אחת ההצעות אמרה שיהיה בנין הכנסת, והסמל בצד. מאחר

שהוועדה קיבלה החלטה שהסמל יהיה מרכזי, יותר בולט, אני הצעתי

שאת בנין הכנסת נשים בצד.

מי בעד לאשר את דוגמת תעודת חבר חכנסת כאשר סמל המדינה במרכז

ובניו הכנסת בצד ימין?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

תעודת חבר חכנסת עם סמל המדינה במרכז הכרטיס, ובנין הכנסת בצד

ימין בקטן, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
דוגמת תעודת חבר הכנסת אושרה.
צבי ענבר
האם אפשר אולי ישר להדפיס בשני נוסחים - אחד תעודת חבר

הכנסת, ואחד תעודת חברת הכנסת?
היו"ר רפאל פנחסי
אי-אפשר. צריך לעשות תיקון בחוק. בכנסת הבאה.
צבי ענבר
אפשר לעשות את זה לבד. למשל, לגבי הצהרת ההכנסה של חברי

הכנסת, אנחנו שולחים טפסים נפרדים לחברות הכנסת.6. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום

קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

1. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - ביטול הודעה בדבר

יציאה מוקדמת לקצבה), התשנ"ו-1996 - הצעת חברת הכנסת ענת

מאור.

נטמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הכספים או לוועדת העבודה

והרווחה.
צבי ענבר
הנושא בתחום סמכותה של ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה

בעד העברת הצעת ההוק לוועדת העבודה והרווחה - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות המדינה (גמיאות) (תיקון - ביטול

הודעה בדבר יציאה מוקדמת לקצבה), התשנ''ו-1996 - של חברת הכנסת

ענת מאור, לוועדת העבודה והרווהה, נתקבלה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת החוק עוברת לוועדת העבודה והרווחה.

2. הצעת חוק שפת התכתובת הרשמית, התשנ"ז-1996, של חבר הכנסת

רומן ברונפמן.

אין שום הצעות.
צבי ענבר
לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

היו"ר רפאל פנחסי;

לפי היעוץ המשפטי, נאמר שהנושא שייך לוועדת החוקה, חוק

ומשפט.

צבי ענבר;

אני לא יודע מה בדיוק תוכן ההצעה.

שושנה כרם;

הוא רוצה שמשרדי ממשלה ישיבו גם ברוסית, באמהרית ובעוד

שפות.
צבי ענבר
אם מדובר על תכתובת רשמית של המדינה, כל הנושאים האלה, אם

הם לא קונסטיטוציוניים לגמרי, אז לפחות למחצה או לרביע, ולכן זה

שייך לוועדת הרווקה, חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הצעת חוק שפת התכתובת הרשמית, כהצעת

היועץ המשפטי, לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד העברת הצעת החוק לוועדת ההוקה, חרק ומשפט - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר אח הצעת חוק שפת התכתובת הרשמית, התשנ"ז-1996, של

חבר הכנסת רומן ברונפמן, לוועדת החוקה, חוק ומשפט, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת החוק עוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

3. הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול אגרת טלוויזיה),

התשנ"ז-1996 - של חבר הכנסת בנימין אלון.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת חינוך, תרבות וספורט, שמופקדת

על הנושא של רשות השידור. מצד שני, מכיוון שמדובר בנושא תקציבי

בלבד, והתקציב מאושר על-ידי ועדת הכספים, ביקשו להעביר את חנושא

לוועדת הכספים.

אני חושב שזה בהחלט נושא תקציבי וצריך להעביר אותו לוועדת

הכספים.

צבי ענבר;

שייך לו ועדת כספים.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הצעת חוק רשות השידור, גם לפי חמלצת

חיועץ חמשפטי, לוועדת חכספים?

ח צ ב ע ה

בעד העברת הצעת החוק לוועדת הכספים - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק רשות השידור (תיקון - ביטול אגרת

טלוויזיה), התשנ"ז-1996, של חבר הכנסת בנימין אלון, לוועדת

הכספים, אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הנושא עבר לוועדת הכספים.4. הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון - בחירה בנמל

תעופה בינלאומי ובחו"ל), התשנ''ז-1996, של חבר הכנסת רומן

ברונפמן.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט, או לוועדה

לקליטה ועליה.
שבח וייס
ועדת החוקה, חוק ומשפט.

צבי ענבר;

נושא מובהק של ועדת החוקה, חוק ומשפט.

שבח וייס;

מה זה שייך לוועדת העליה והקליטה?

צבי ענבר;

כלום בוועדת העליה והקליטה, במורכבות הזו של מה זה להקים

קלפי.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי בעד להעביר את הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (בחירה

בנמל תעופה בינלאומי ובחו"ל) לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד העברת הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון -

בחירה בנמל תעופה בינלאומי ובחו"ל), התשנ"ז-1996, של חבר הכנסת

רומן ברונפמן, לוועדת החוקה, חוק ומשפט, אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הצעת החוק עוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

5. הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הגשת דו"ת על תשלומי

קיצבה), התשנ"ז-1997 - הצעת חבר הכנסת יוסי כץ.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדה לענייני ביקורת המדינה או

לוועדת הכספים.
יוסי כץ
לי היה סיכום עם חבר הכנסת רביץ לפני שהבאתי את זה

להצבעה, שזה לעבור לוועדה לענייני ביקורת המדינה. ההצעה הזו

נועדה רק לתת סמכויות למדינה. העיקר זה הנושא של הפיקוח והבקרה,

ולכן המומחיות היא של הוועדה הזאת, כאשר הבטחתי, אני וחבר הכנסת

רן כהן, שנשתף את נציגי האוצר.
היו"ר רפאל פנחסי
סגן שר האוצר - דוד מגן, ענה על ההצעה שלך, והוא אמר שהוא

מבקש להעביר את הנושא לוועדת כספים. אתי אומרת שדוד מגן ביקש

להעביר זאת לוועדת הכספים.
יוסי כץ
היה לי סיכום עם חבר הכנסת רביץ.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל חבר הכנסת רביץ לא קובע. הממשלה ביקשה להעביר זאת

לוועדת הכספים.
שבח וייס
אני רוצה להעיר הערה עקרונית. אני מעיר אותה מאז שאני

בכנסת, והתחלתי להעיר על כך שנתיים שלוש לפני שנבחרתי לכנסת,

בכלים האחרים שהיו לי. אני שם את זה בפרוטוקול, כל אולי עוד 700

שנה מישהו יעשה על כך דוקטורט. אני מעיר את זה גם במליאה דרך

קבע.

כל הוועדה לענייני ביקורת המדינה היא ועדה מיותרת. מדוע?

במקום שייקחו את הדו"ח של מבקרת המדינה, יפצלו את זה בכל

הוועדות, כי היא מכסה את כל הנושאים של המדינה, וכל ועדה תעסוק

בקטע שהיא מתמחה, הקימו ועדה לביקורת המדינה - טריבונל, והם

בוחרים להם את הנושאים הנחמדים.

זה על-פי השקפתי הפרלמנטרית. אני אמרתי זאת כשהייתי

באופוזיציה, בקואליציה, בקופוזיציה, בפופוזיציה וכשהייתי יושב-

ראש כנסת. מבקרת המדינה לא אהבה את הענין הזה, למרות שמה אכפת

לה? להפך. כך הלא היתה מזינה בדין וחשבון שלה שבע שמונה ועדות,

מה שראוי. זה הרי ספר כזה - ספר הספרים אשר על הביקורת, עם

חומרים אדירי חשיבות.

כשבתקופתי היו כל מיני חקיקות של הוועדה לענייני ביקורת

המדינה, כשחברי הטוב דוד מגן היה יושב-ראש הוועדה לביקורת

המדינה, הוא היה מארגן לו ארבעה חוקים בשבוע.
חגי מירום
הוא היה גם פורס אותם לפרוסות.
שבח וייס
כן, אבל הוא פרלמנטר נהדר. אני גם אמרתי לו את זה בפנים,

כי זה לא פוגע בעובדה שהוא היה פרלמנטר ממדרגה ראשונה.

עמדתי עקרונית כאן. זה לפעמים לא נעים. כל מי שנהיה יושב-

ראש ועדה לביקורת המדינה, ועכשיו יש לנו שבעה יושבי-ראש

ברוטציה, באופן טבעי רוצה לחוקק, וזה טוב, אבל לי בנושא של

הוועדה לענייני ביקורת המדינה לש עמדה עקרונית במשך 16 שנים

כחבר כנסת. כשהיא קמה, לא הלייתי חבר כנסת. המציאו אותה אז עבור

כץ-עוז או יוסף טמיר. אני אצביע בשביל יוסי כץ.
יוסי כץ
אולי מילה אחת כדי שתשמעו מהי הצעת החוק. הצעת החוק חזו

אומרת שכל גוף שמשלם פנסיה תקציבית, ישלח פעם בשנה דין וחשבון,

ובו הוא יפרט כמה הוא הפריש - האם הוא הפריש הפרשות להבטחת

זכויות הפנסיה של העובדים, ומה המצב האקטוארי.

הודה בפניי חבר הכנסת רביץ - בוועדת הכספים זה יילך

לאיבוד. המומחיות בענייני ביקורת, בקרה, היא של מבקרת המדינה.

יש סיכוי יותר טוב שזה יזכה להתייחסות רצינית בוועדה לביקורת

המדינה.
שבח וייס
זה נימוק כבד.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו בדקנו כרגע בפרוטוקול, ובפירוש סגן שר האוצר מבקש

להעביר את זה לוועדת הכספים, זהו נושא תקציבי.

אני מציע שנדחה את ההצבעה לישיבה הבאה. אני אזמין את סגן

שר האוצר - דוד מגן. חבר הכנסת יוסי כץ, אם תשכנע אותו שהנושא

ראוי...
יוסי כץ
בואו נסכם כך - אם אני אביא מכתב ממנו?
היו"ר רפאל פנחסי
גם מקובל עליי. ברגע שחוא מביא מכתב, אין שום בעיה. נושא

תקציבי הוא פרופר של ועדת הכספים. אני מבין שגם היועץ המשפטי

שותף לכך שזה נושא ששייך לוועדת הכספים.
צבי ענבר
שותף.
חגי מירום
אני רוצה לשאול אותך שאלה בענין אחר. הענין הזה סוכם?
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הזה נדחה. ההצבעה בענין הצעת חוק יסודות התקציב

תתבצע בישיבה אחרת. או שיביא חבר חכנסת יוסי כץ חסכמח של האוצר

או שנזמן את נציג האוצר שינמק לנו את זאת.
חגי מירום
מה בדעת יושב-ראש הוועדה לעשות בהקשר להצעת חוק חסינות

חברי הכנסת, שהיתה צריכה לעלות הערב?
היו"ר רפאל פנחסי
אני דחיתי את ההצעה כדי לשבת עם יושב-ראש הכנסת ולנסות

למצוא פתרונות אלו ואחרים. אני בלקשתי להוריד את זה.
חגי מירום
זאת אומרת, זו לא דחיה טקטית, אלא דחיה שמטרתה להגיע

להסדרת הענין.
היו"ר רפאל פנחסי
אני אנסה. אני הבטחתי מעל הבמה שאני אקיים שיחה עם יושב-

ראש הכנסת כי הוא הרי היה מעורב בנושא ותמך.
שבח וייס
ועם גזברי המפלגות.

היו"ר רפאל פנחסי;

לא, זה לא זה. הוא מדבר על ועדת האתיקה - הגדלה לחמישה או

לשישה חברים, או בכלל למצוא הסדר של רוטציה. לכן, דיברתי עם

יושב-ראש הכנסת, נקבעה פגישה לאחר הצהריים, ולכן ביקשתי שלא

יעלו את הנושא היום, עד שנקיים איתו ישיבה ונראה.
שבח וייס
נעשה הגרלה בינך לבין חבר הכנסת שטרן.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא ביני לבין חבר הכנסת שטרן. זו לא בעיה אישית שלו

ולא בעיה שלי.

קביעת ועדות לדיוף בהצעות לסדר היום

1. "טיפול פרקליטות המדינה בהונאות של אלפי משפחות עולים בחבר

העמים" - הצעת חבר הכנסת צבי ויינברג.
חגי מירום
ועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי
המציע מבקש להעביר הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעה

הצעה להעביר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
שבח וייס
זה חוקח, חוק ומשפט נטו.צבי ענבר;

מדובר כאן על חקירות המשטרה.
חגי מירום
המשטרה והפרקליטות.

היו"ר רפאל פנחסי;

משטרה זה רעדת פנים, ולכן היו כאן הצעות לכאן ולכאן. נשמע

את עצתו של היועץ המשפטי לאן צריכה ללכת ההצעה.

חגי מירום;

שמעתי כאן את המילה פרקליטות?

היו"ר רפאל פנחסי;

כתוב כאן - טיפול פרקליטות המדינה בהונאות של אלפי

משפחות.

שושנה כרם;

ועדת העליה והקליטה כבר מקיימת על כך דיונים חודשים.

צבי ענבר;

זה לאו דווקא בצד הציבורי.

היו"ר רפאל פנחסי;

נשמע מה אומר היועץ- המשפטי.

צבי ענבר;

מטבעו של הנושא, הוא מתאים גם הרי לוועדת העליה והקליטה

וגם לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

היו"ר רפאל פנחסי;

גם לוועדת הפנים.

צבי ענבר;

גם לוועדת הפנים במידה מסויימת, כל מדובר בחקירת המשטרה,

אבל יותר הייתל אומר לשתי הוועדות.
שבח וייס
אם תהיה הונאה של חולים, אז יטפלו בזה בוועדת העבודה

והרווחה, כי היא מטפלת בחולים?צבי ענבר;

השאלה היא תמיד הרי מה הנושא הדומיננטי. נאמר שהיתה הקירת

משטרה, כולל שהיתה הולכת לפרקליטות, לגבי נושא רפואי מובהק של

רשלנות בבתי חולים שגרמה למות חולים כתוצאה מכך שיש זוהמה בבתי

חולים והתרשלות וכוי , אז יכול להיות שוועדת העבודה והרווחה היתה

גם כן פורום נאות לדיון.

יכולים להיות שני פורומים נאותים - ועדת העליה והקליטה

וועדת החוקה, חוק ומשפט. אם ועדת העליה והקליטה התחילה בדיון,

ואם נסתכל ונראה מה הנושאים שעומדים על סדר יומה של ועדת החוקה,

חוק ומשפט...
שבח וייס
אתה רואה כמה שהשיטה הבריטית היא נכונה. יש להם ועדות

- A,B,c,Dאף אחד לא עושה את עצמו "מוישה גרויס".
בנימיו אלון
חבר הכנסת וייס, ההונאה לא בוצעה בארץ. זה ביחס לעולים,

כעולים.

צבי ענבר;

דעתי היא כזאת - יכולים להיות שני פורומים, והוועדה מותר

לה להביא בחשבון גם את האינטרס שכל אהת מהוועדות מגלה בנושא.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה לחזק את מה שאמר היועץ המשפטי. ראשית, לוועדת

החוקה, חוק ומשפט יש עומס בנושאים שעומדים על הפרק. ועדה העליה

והקליטה פחות עמוסה. כמו כן הם התחילו כבר דיון בנושא הזה, כך

שלהביא שוב ועדה חדשה שתזמין את כל אלה שכבר היו?

מי בעד להעביר את ההצעה לסדר היום של חבר הכנסת צבי ויינברג

לועדת העליה והקליטה?

הצבעה

בעד העברת ההצעה לסדר היום לוועדת העליה והקליטה - 3

נגד - 1
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד העברת ההצעה לסדר היום לוועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בעד העברת ההצעה לסדר היום לוועדת החוקה, חוק ומשפט - 2

נגד - 3

ההצעה לסדר היום בנושא; "טיפול פרקליטות המדינה בהונאות של אלפי

משפחות עולים מחבר העמים", של חבר הכנסת צבי ויינברג, עוברת

לוועדת העליה והקליטה.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה לסדר היום עוברת לוועדת העליה והקליטה.

חגי מירום;

צריך היה להעמיד את -זה אחד מול השני ישר מן ההתחלה.
היו"ר רפאל פנחסי
התוצאה היא בסוף אותו דבר.

2. "תחנות הרדיו הפיראטיות המסבנות את התנועה בנמל התעופה בן-

גוריון" - הצעת חברי הכנסת שמריהו בן-צור, אפי אושעיה ורן

כהן.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה או לוועדת

הכלכלה. אני חושב שזה נושא של משטרה, וזה יותר מתאים לוועדת

הפנים.
שבח וייס
זה משטרה נטו.

בנימין אלון;

זה ענין משטרתי. זה לא קשור לכבלים.
צבי ענבר
אני הייתי מציע כאן דווקא ועדה משותפת לכלכלה ופנים, כי

הנושא הזה מחייב שיתוף פעולה בין משרד התקשורת לבין המשטרה בכל

הקשור לאיתור התחנות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני רוצה להביא לידיעתך מה דעתו של יושב-ראש ועדת הכלכלה

בנושא ועדות משותפות, לא בנושא הזה. יש לנו נושא שהורדתי אותו

מסדר היום בגלל שחבר הכנסת פרץ בחוץ-לארץ והוא ביקש להעביר את

זה לוועדה משותפת. יושב-ראש ועדת הכלכלה אמר - אני מעדיף כמובן

שזה יהיה בוועדה שלי, אבל אם רוצים ועדה משותפת, עדיף שזה יעבור

לוועדה אחרת, משום שוועדה משותפת היא משותקת. דנים בזה רק מספר

חברי כנסת, לא באים, והוא לא בעד ועדות משותפות. כך גם כאן, אם

נציע ועדה משותפת.
חגי מירום
צודק. זו הצעה לסדר היום.
היו"ר רפאל פנחסי
זו בסך הכל הצעה לסדר היום. מכיוון שהנושא כבר התחיל

בוועדת הפנים, ומדובר במשטרה, אני מציע שנשאיר את זה בוועדת

הפנים.נעמיד להצבעה, כפי שהבר כנסת חגי מירום אמר - זה מול זה.

מי בעד ועדת פנים, ומי שמצביע נגד, זה כאילו הוא מצביע לוועדת

הכלכלה.

מי בעד להעביר את ההצעה לסדר היום לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

הצבעה

בעד העברת ההצעה לסדר היום לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - 4

נגד - אין
ההצעה לסדר היום בנושא
"תהנות רדיו פיראטיות המסכנות את התנועה

בנמל התעופה בן-גוריון" - של הברי הכנסת שמריהו בן-צור, אפי

אושעה ורן כהן, עוברת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
היו"ר רפאל פנהסי
הנושא עבר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

3. "מצוקת הדיור בעיר יפו" - הצעת הברי הכנסת סאלב אלסאנע והאשם

מהאמיד.

נשמעו הצעות להעביר הנושא לוועדת הכלכלה או לוועדת הכספים כי זה

נושא תקציבי.
צבי ענבר
ועדת הכלכלה.
היו"ר רפאל פנהסי
מי בעד להעביר את ההצעה לסדר היום לוועדת הכלכלה? מי שיהיה נגד,

כלומר תומך בהעברה לוועדת הכספים.

מי בעד להעביר לוועדת הכלכלה?

הצבעה

בעד העברת ההצעה לסדר היום לוועדת הכלכלה - 4

נגד - אין
ההצעה לסדר היום בנושא
"מצוקת הדיור בעיר יפו", של חברי הכנסת

טאלב אלסנע והאשם מהאמיד, עוברת לוועדת הכלכלה.
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא עבר לוועדת הכלכלה, ובזה תם סדר היום. תודה רבה,

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים