ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/03/1997

בקשת מזכיר הכנסת להקמת ועדת תקנון; הצעות הוועדה המשותפת כנסת-חוק לתיקון סעיפים 36 ו-47 לתקנון - הצבעה; הצעות חוק הקשורות בתגובת הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום בעבירה שיש עלמה קלון כנגד אחד מחבריה; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; תעודת חבר הכנסת - אישור דוגמת תעודה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 71

מישיבת לעדת הכנסת

יום שלישי. בי באדר בי תשנ"ז. 11.3.97, שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

שבח וייס - סגן יו"ר הכנסת

מיכאל איתן

משה גפני

עבדאלמלכ דהאמשה

יהודה הראל

אליעזר זנדברג

מקסים לוי

חגי מירום

נואף מסאלחה

אריה האן - מזכיר הכנסת
מוזמנים
חה"כ דליה איציק

חה"כ רפי אלול

חה"כ בני אלון

חה"כ נעמי בלומנטל

חה"כ נסים דהן

חה"כ צבי ויינברג

חה"כ נעמי חזן

חה"כ יונה יהב

חה"כ גדעון עזרא

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

איילת יאיר - עוזרת היועץ ;המשפטי לכנסת
סגנית מזכיר הכנסת
שושנה כרם
סגר מזכיר הכנסת
דוד לב
היועץ המשפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
טלי רם
סדר יום
1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

2. תעודת חבר הכנסת - אישור דוגמת תעודה.

3. הצעות הוועדה המשותפת כנסת-חוקה לתיקון סעיפים 36 ו-47

לתקנון - הצבעה.

4. הצעות חוק הקשורות בתגובת הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום

בעבירה שיש עימה קלון כנגד אחד מחבריה.

5. בקשת מזכיר הכנסת להקמת ועדת תקנון.1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר רפאל פנחסי;

1. ערעורה של חברת הכנסת דליה איציק, בנושא: "השכפולים

הגנטיים".
דליה איציק
אדוני היושב-ראש, אני מאד מודה לך, לחברי הכנסת. כל אחד

מאיתנו מכיר את הטכניקה שיש נושא שהוא חושב שהוא חשוב. מה הוא

עושה? הוא מתקשר למישהו מהליכוד, מתקשר למישהו ממרצ, ואומר -

כדי להוות לחץ על הנשיאות, נראה להם שכמה מאיתנו הגישו ואז

כולנו נרוויח. בדרך כלל זה עובד כך.

הענין הוא שאני לא סברתי שצריך בסוגיה זאת להשתמש בזה.
מיכאל איתן
דווקא בסוגיה הזו - זה שכפול גנטי של הצעות לסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
הברת הכנסת דליה איציק, אבל נדמה לי שאת כבר דנה בזה

בוועדה מחר. אצלך בוועדה כבר קיימת דיון.
דליה איציק
לא קיימתי. מחר. אדוני היושב-ראש, אני סברתי, ברוב תומי,

שאין צורך לדבר על נושא שכל העולם עוסק בו. הנשיא קלינטון נדרש

לו בשבוע שעבר, הסנאט נדרש לו, בעולם באירופה הקהיליה האירופית

מתכנסת. השכפול הגנטי נראה לי כל כך חשוב, אגב כל כך מבהיל, כל

כך נוגע אני לא רוצה להגיד בסלע קיומנו, כי מישהו אמר את המשפט

הזה ויצא מזה רע, אבל באמת נושא מאד מאד חשוב.

אגב, חבר הכנסת חגי מירום הגיש הצעת חוק בענין של השכפול

הגנטי, מה עוד שבשבוע האחרון למדתי מגנטיקאים שאומרים לי שאין

שום בעיה לשכפל היום מבחינת המידע בן-אדם. הענין הזה הוא ענין

מפחיד, צריך כאן לפתוח דיון ציבורי ממדרגה ראשונה של אנשי מוסר,

אנשי תיאולוגיה, אנשי דת, אנשי מדע, כדי לנסות ולראות איפה

אנחנו מגבילים.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו לא דנים כרגע בנושא עצמו. אנחנו דנים בדחיפות.
דליה איציק
הדחיפות נגזרת מסוגיה שכולם עוסקים בה, ורק הפרלמנט

בישראל מרשה לעצמו להתעלם. יכולתי להשתמש בטכניקה הזו ולבקש

מכמה חברים.
מיכאל איתן
שיכנעת אותנו.
נואף מסאלחה
אדוני היושב-ראש, אולי יתבעו אותי לדין על מה שאני הולך

להגיד. אם יש שכפול גנטי, אני משכפל את אורה נמיר.
היו"ר רפאל פנחסי
מאחר שנציג הנשיאות, חבר הכנסת מאיר שטרית, אינו נוכח,

אני מבקש את חבר הכנסת שבח וייס שימלא את מקומו.
סגן יו"ר הכנסת שבח וייס
יש לנו נימוק טכני ונימוק מהותי . הנימוק המהותי דווקא

קשור למה שאמר חבר כנסת מסאלחה - כדי למנוע את הסכנה שהוא

הזכיר, אני חושב שהוועדה ודאי תאשר.

הנימוק הטכני הוא שאישרנו חמש הצעות אחרות.
חגי מירום
אני רוצה להעיר הערה, שהיא יותר קוריוז. אם אני לא טועה,

בשבוע שעבר שני חברי כנסת, ואני בתוכם, הגישו את נושא השכפול

הגנטי. זה היה חבר חכנסת רביץ ואני. אני לא בטוח שזח בשבוע

שעבר, אבל אם יתקבל כאן אישור היום, נדמה לי שעל-פי הנהלים של

הכנסת, אני עומד לדון בזה ולא חברת הכנסת דליה איציק.
דליה איציק
אבל אתה לא ערערת.
חגי מירום
זה לא חשוב. עכשיו אני אומר כאן שאני נותן לך את זה, חברת

הכנסת דליה איציק, כי אני רוצה שותפים.
היו"ר רפאל פנחסי
הסיעה צריכה להחליט על אחד משניכם.
דליה איציק
הוא כבר נתן לי.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את ערעורה של חברת הכנסת דליה איציק?הצבעה

בעד - 3

נגד - 1

ערעורה של חברת הכנסת דליה איציק, בנושא: "השכפולים הגנטיים",

נתקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
הערעור אושר, ואנחנו מודים לחבר הכנסת חגי מירום שוויתר

לחברת הכנסת דליה איציק.

סגן יושב-ראש שבח וייס;

אני רוצה להעיר משהו לחברת הכנסת דליה איציק לגבי הטכניקה

איך לעבור ערעור - דווקא הצעות בודדות עוברות ערעור טוב. טוב

שלא התחברת.
היו"ר רפאל פנחסי
זה נכון. כשיש ארבע חמש הצעות, לוקחים את זה בחשבון.
מיכאל איתן
אני לא מכיר ערעורים שלא עוברים, כך שצריך פעם לעשות

מחקר- איזה ערעור מצליח לא לעבור בערעורים.

2. ערעורו של חבר הכנסת צבי ויינברג, בנושא: "כשל חמור

בפרקליטות המדינה בטיפול בהונאות מסיביות של אלפי משפחות

עולים מחבר העמים".
צבי ויינברג
בשבועות האחרונים, בקרב הקהילה של עולים מחבר העמים יש

מעשה רמיה במאות, אולי באלפים. לאחרונה הופיעו כמה כתבות,

מבוססות על מחקר מעמיק בעיתון "ווסטי", שזה עיתון הכי רציני

מבין העיתונים הרוסיים. בנוסף למאמרים המעמיקים על הנושא, היתה

ישיבה של ועדת העליה והקליטה לפני שבועיים שלושה, והופיע שם סגן

ניצב של משטרת-ישראל - אחראי על הונאה באזור תל-אביב, והוא אמר-

נכון, יש הונאה. אנחנו מנסים לעשות, אבל אפילו תיקים שגמרנו בחם

את החקירה, אנחנו מעבירים לפרקליטות וזה נתקע בפרקליטות.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל מה הדחיפות של הנושא?
צבי ויינברג
הדחיפות שמדובר קודם כל על נושא שמסעיר קהילה רבה וגדולה,

כשהדבר הזה גורם נזק עצום למדינת ישראל, כל את המאמרים של

"ווסטי" קוראים ברוסיה.

זה נזק למדינת-ישראל, זה נזק של כל המפעל של קליטת העליה.משה גפני;

מה ההונאה?
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו לא נכנסים לדיון.
סגן יושב-ראש הכנסת שבח וייס
למעשה, יש לי הרבה סימפטיה לחבר הכנסת צבי ויינברג, וקשה

לי להציב נימוקים כבדים מול ההופעה שלו, אבל יש לנו כאן בעיה

עקרונית שקשורה לערעורים.

נושאים חשובים מאד עולים הרבה פעמים בכנסת בוועדות הכנסת,

לפני שהם עולים במליאה. זו זכותן של ועדות, והם זוכים לטיפול

תקשורתי, הוועדות פתוחות היום ויש עיתונות. לכן, כשאנחנו באים

לאשר הצעות, ואנחנו יודעים שהנושא עלה בעוצמה אדירה בוועדת

העליה והקליטה...
נעמי חזן
יש גם הצעת חוק.
סגן יו"ר הכנסת שבח וייס
הצעת חוק דווקא בהקשר הזה היא לא חשובה, כי הצעת חוק -

יגיע יומה. אנחנו מדברים בעידן הדחיפות.

יוצא נניח שוועדה דנה שבוע, אחר כך נעלה את זה במליאה וזה

שוב יוחזר לוועדה. רק לפני שתי דקות אושרה כאן הצעה שתידון מחר

בוועדה ורק אחרי שהיא תידון מחר בוועדה, היא תידון שוב במליאה

שעתיים אחרי כן.

מול האישור הזה, אין לי נימוק מוסרי לא להציע לאשר את

הערעור של חבר הכנסת צבי ויינברג.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ערעורו של חבר הכנסת צבי ויינברג?
דובר
חבר הכנסת צבי ויינברג לא יכול להצביע.
משה גפני
הוא יכול.
חגי מירום
הוא לא חבר הוועדה.
צבי ויינברג
אני ממלא את מקומו של חבר הכנסת רומן ברונפמן.
היו"ר רפאל פנחסי
הוא לא יכול בהצעה שלו.

מי בעד אישור ערעורו של חבר הכנסת צבי ויינברג?

הצבעה

בעד - 5

נגד - 2

ערעורו של חבר הכנסת צבי ויינברג, בנושא: "כשל חמור בפרקליטות

המדינה בטיפול בהונאות מסיביות של אלפי משפחות עולים מחבר

העמים", נתקבל.

היו"ר רפאל פנחסי;

ערעורו של הבר הכנסת צבי ויינברג אושר.
סגן יו"ר הכנסת שבח וייס
אחרי שזה אושר, אני מבקש דיון בוועדה על הסוגיה הזו. יש

לנו כל שבוע שלוש ארבע הצעות, ואני במתכוון מעלה את זה אחרי

האישור, כי לא רציתי שתהיה אפליה בין חבר הכנסת צבי ויינברג

לבין חברת הכנסת דליה איציק.
מיכאל איתן
יש לנו עוד שני ערעורים, אז בראו נגמרר את כולם ואחר כך

תעיר את ההערה שלך.
צבי ענבר
אגב, אדוני היושב-ראש, ההחלטה הראשונה אומרת -

"חבר הכנסת שאינו חבר ועדת הכנסת, אשר ערער על החלטת יושב-ראש

הכנסת והסגנים בדבר דחיפותה של הצעה לסדר היום שהגיש, לא יהיה

נוכח בעת הצבעת הוועדה".
סגר יו"ר הכנסת שבח וייס
אני מבקש שהוועדה תקיים דיון על השאלה העקרונית שעולה

בנשיאות כמעט כל שבוע פעמיים שלוש. זו בדיוק הסוגיה הזאת. ועדה

יוזמת, מתקיים דיון, שבוע אחרי כן מישהו מגיש הצעה דחופה באותו

נושא.
היו"ר רפאל פנחסי
באותו יום אפילו.
סגן יו"ר הכנסת שבח וייס
או באותו יום. לדעתי, צריך לקבוע כלל שהנשיאות לא דנה

במקרים כאלה בכלל.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת וייס, אנחנו נקיים דיון בנושא הזה בוועדה באחת

הישיבות, ובאמת נקבע נהלים.
אתי בן-יוסף
נזמן גם את הנשיאות.

היו"ר רפאל פנחסי;

נזמן גם את הנשיאות - את יושב-ראש הכנסת והחברים.

אנחנו עוברים לערעורו של חבר הכנסת נסים דהן.

3. ערעורו של חבר הכנסת נסים דהן, בנושא: "התנכלות משרד האוצר

למשרד השיכון ותקציביו".
נסים דהן
העליתי את הנושא בהצעה לסדר, ולו רק בגלל שמדובר בהרבה

זוגות צעירים. כיוון שיש ויכוח בין משרד האוצר למשרד השיכון על

סעיפי התקציב במשרד השיכון, מה שקרה בפועל הוא שהמשכנתאות

הוקפאו. הרבה זוגות צעירים שקנו דירה, לא יכולים לממש את קניית

הדירה שלהם, עסקות עלולות להתבטל, זוגות צעירים עלולים להפסיד

את הדירות שלהם.

לכן העליתי את זה כהצעה דחופה, שהנושא יעלה לדיון לסדר

היום הציבורי לגבי אותם זוגית צעירים שסובלים. אני לא אפוטרופוס

של משרד השיכון, אבל אני בהחלט רואה את עצמי כנציג אותם זוגות

צעירים שסובלים מזה וימשיכו לסבול כל זמן שהבעיה לא תיפתר.
סגן יו"ר הכנסת שבח וייס
אני מרגיש שזה לעבור. יש טעם שאני אנמק?
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ערעורו של חבר הכנסת נסים דהן?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 1

ערעורו של חבר הכנסת נסים דהן, בנושא; "התנכלות משרד האוצר

למשרד השיכון ותקציביו", נתקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
הערעור של חבר הכנסת נסים דהן אושר.
סגן יו"ר הכנסת שבח וייס
עכשיו, אחרי שהצבעתם, באמת הנימוקים הם כבדי משקל, אלא

שאנחנו יכולים לאשר רק חמש הצעות. גם בנשיאות התלבטו, היתה נטיה

לאשר.
היו"ר רפאל פנחסי
האמת היא שנושא זוגות צעירים שסובלים, זה נושא חשוב.

סגן יו"ר הכנסת שבח וייס;

יש כנסת אנרגטית במובן זה, יש שלושים ארבעים סוגיות,

ואנחנו יכולים לאשר רק חמש, אז מה לעשות. אני לא רוצה להמציא

נימוקים נגד.
היו"ר רפאל פנחסי
דווקא המציע השני בערעור של חבר הכנסת דהן, הוא חבר הכנסת

בנימין בן-אליעזר, ושניהם עכשיו יעלו כי אם הכרנו באחד, גם השני

עולה, וזה יאזן. גם בן-אליעזר, כשר השיכון לשעבר, מבין שיש בעיה

בנושא הזה.
חגי מירום
זה קלסי דחוף.

4. ערעורו של חבר הכנסת יונה יהב, בנושא: "מחדלים חמורים בהפעלת

יחידת הכלבים הסודית של צה"ל".
שושנה כרם
מרגע זה היא כבר לא סודית.
יונה יהב
הדחיפות של ההצעה הזאת, שהיא קשורה בחיי אדם. יכול להיות

שהדיון הזה התאחר, צה"ל יחל להתארגן. בידי חומר על מחדלים

בהפעלת היחידה הזו.
משה גפני
אתה שיכנעת אותנו, אבל איך תדבר במליאה?
יונה יהב
מה שקורה שבידי חומר, זח כבר כמובן פוסט פקטום, אי-אפשר

להוכיח אותו ב- 100% , שהפעלה נכונה של היחידה הזאת היתה חוסכת

בין שבעה לתשעה קורבנות בנפש. זה לא צחוק.
מיכאל איתן
היחידה הזאת היא כבר לא סודית אם צה"ל בעצמו חושף אותה

בטלוויזיה. אתה קורא לה יחידה סודית?
יונה יהב
אם לא אני, הוא לא היה חושף אותה.
סגר יו"ר הכנסת שבח וייס
במקרה זה היתה עמדת ממשלה מאד תקיפה והרבה כעס על כך שזה

בכלל יצא לאור, למרות שצה"ל כאן הוציא לאור. תחליטו מה שאתם

רוצים.
חגי מירום
אני רוצה להגיד משהו שחבר הכנסת יונה יהב אולי לא יאהב

אותו, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד אותו. מדובר ביחידה שעוד לא

נחשפה, אבל זאת יחידה שיש לה עוד מה לעשות בביטחון ישראל, ולא

כל כך פשוט ענין חשיפת פעולותיה ודרכי עבודתה. יש לנו אני חושב-

לנו, ליושב-ראש הכנסת, סמכויות כאלה של העברת נושא היישר לוועדת

חוץ וביטחון.
היו"ר רפאל פנחסי
בנשיאות.
חגי מירום
אני מכבד מאד ומעריך מאד את המעורבות של חבר הכנסת יהב

בנושא הזה, ויש על מה לדון שם, אני אומר את זה מיידע אישי, אבל

אני רואה בעיה עם דיונים בדברים מהסוג הזה. אם זה יעמוד להצבעה,

אני אתמוך בזה כי צריך להעלות את הסוגיה, אבל יש בעייתיות.
יו"ר רפאל פנחסי
אני חשבתי שאם הוועדה תכיר בדחיפות הנושא, הנשיאות תחליט

להעביר את זה ישירות ולא לדיון במליאה. זה אחר כך חוזר לנשיאות

להחליט איפה דנים בזה.
מיכאל איתן
לדעתי, אין מקום לקיים כאן את כל הדיון הזה בשלב

הערעורים. שנית, מאחר שכבר פתחנו דיון, אני אומר לכם - למען

השם, תפסיקו לבטל את הכנסת מכל מיני טיעונים ערטילאיים של

ביטחון וסוביודיצה, וכל פעם באים עם איזשהן טענות.

העיתונים מלאים. צה"ל - יש לו צנזורה. אם הוא היה הושב

שזה סודי, הוא היה יכול לעצור את הטלוויזיה. ביום שישי כל עם

ישראל רואה את היחידה ואת פעולותיה, ומתווכחים על זה בכל בית,

ובכנסת אומרים - אסור שחברי הכנסת ידברו במליאה. הרי הם לא

יודעים. מה, הם יחשפו סודות? זה ענין ערכי, זה ענין ציבורי, לא

ייחשף שום סוד. אני חושב שהוויכוח על לבנון הוא הרבה יותר קשה

מבחינת הצבא מאשר הוויכוח על קיומה או אי קיומה של יחידה כזו.אני גם שומע כאן - סוביודיצה. כל העיתונים מלאים באיזו

פרשה, דיונים. כל עם ישראל מתווכח ובאים הנה ואומרים - אי-אפשר

לדון. הכנסת צריכה לקחת לעצמה סמכויות ולא לחשוף סודות.
צבי ענבר
אני מבקש להעיר שהשאלה אם נושא מסוים, העלאתו במליאה

עלולה לפגוע בביטחון המדינה, הוא איננו בתהום סמכותה של ועדה

זו, אלא בתחום סמכות יושב-ראש הכנסת וועדת החוץ והביטחון של

הכנסת ביחד, במשותף.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אמרתי שאם הוועדה תכיר בערעור, זה הוזר לנשיאות

והנשיאות תחליט מה לעשות.

מי בעד לאשר את ערעורו של חבר הכנסת יונה יהב?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ערעורו של חבר הכנסת יונה יהב, בנושא: "מחדלים חמורים בהפעלת

יחידת הכלבים הסודית של צה"ל", נתקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה הוכרה כהצעה דחופה לסדר היום, והנשיאות תחליט איפה

ידונו - אם במליאה או בוועדת החוץ והביטחון.
סגן יו"ר הכנסת שבה וייס
לא, הנשיאות כבר לא תחליט. ועדת הכנסת אישרה. בדרך כלל,

אם זו הפרוצדורה, אז עוד בשלב שזה מגיע בכלל לוועדת הכנסת,

מחליטים בנשיאות על זה שמעבירים ישירות לוועדת חוץ וביטחון. לא

החליטו על כך, כך שאני מעריך שאם זה אושר כאן בערעור, הסיפור

כרגע הוא למליאה. אני מתאר לעצמי שאם יושב-ראש הכנסת ירצה בכל

זאת להתערב, הוא יסתדר עם חבר הכנסת יונה יהב.
צבי ענבר
אם הדיון נגמר על ההצעות הדחופות, הייתי מבקש להעיר לגבי

הנושא העקרוני. הייתי מציע לוועדת הכנסת לדון ולשקול מחדש את

החלטתה מיום 2 בינואר 1995 -

"יושב-ראש הכנסת והסגנים לא יאשרו כהצעות דחופות יותר מחמישה

נושאים לשבוע".
מיכאל איתן
עם כל הכבוד, צבי. זה דיון של שלוש שעות.
היו"ר רפאל פנחסי
נכניס את הנושא באחת הישיבות.2. תעודת חבר הכנסת - אישור דוגמת תעודה
היו"ר רפאל פנחסי
באחת הישיבות הקודמות העלינו את הצעתו של חבר כנסת יונה

יהב שלחברי הכנסת יהיה בנוסף לתעודה שיש להם כחברי כנסת, גם

כרטיס מגנטי שיהיה יותר קל לשאת אותו בכיס או יותר קל להשתמש

בו.

ביקשנו מסגן מזכיר הכנסת - דוד לב, להביא לנו כמה

דוגמאות. יש ועדה שישבה, והוא הביא לנו ארבע דוגמאות. אנחנו

צריכים לבחור איזה דגם.
אריה האן
זה ישמש לכניסה.
היו"ר רפאל פנחסי
יהיו לזה כל מיני שימושים, למשל בכניסה תוכל להעביר את זה

ולהיכנס.

יש כאן דוגמא אחת שבח סמל המדינה חוא במרכז, בלי בנין

הכנסת. דוגמא שניה - ברקע נמצא בנין הכנסת ובצד יש את סמל

המדינה. דוגמא שלישית - סמל המדינה בכהה, ויש בבהיר יותר - יותר

לבן ויותר שחור.

אריה האן;

את הצבעים אפשר לעשות כמו שרוצים.
היו"ר רפאל פנחסל
היתה הצעה לעשות את זח קצת יותר ירוק - להחיות את זח, כי

זה קצת דהוי, ולכן אנחנו מבקשים שתראו את הדוגמאות ותאשרו איזה

דגם.
אריה האן
בכרטיס הזח כל חבר כנסת ישתמש בכניסח להוכיח נוכחות.
יונה יהב
אדוני היושב-ראש, תודיע שזה בנוסף לתעודה הקיימת.
דוד לב
קודם כל צריך לבחור אם תהיה תמונה של הכנסת או מנורה.
מיכאל איתן
חבר הכנסת פנחסי, תעמיד את זה להצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
למעשה, ההחלטה חמשמעותית חיא אם זה עם בנין הכנסת.
דוד לב
או מנורה.
מיכאל איתן
לא. צבעוני או לבן. לדעתי זו ההחלטה.
היו"ר רפאל פנחסי
יש כאן את הסמל של המנורה בצד בקטן וכאן בגדול, וכאן הסמל

נמצא בקטן ויש את בנין הכנסת. את זה אפשר לעשות יותר צבעוני

יותר ירוק ויותר חי.

מי בעד הדוגמא הצבעונית לתעודת חבר הכנסת?

הצבעה

בעד דוגמת הכרטיס עם בנין הכנסת - 5

בעד דוגמת הכרטיס בלי בנין הכנסת - 5
היו"ר רפאל פנחסי
חמישה מול חמישה. חבר כנסת גפני יכריע. הוא נמנע בהצבעה.

משח גפני;

אני בעד הפשוט. הלבן.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעמיד שוב להצבעה. מי בעד דוגמת הכרטיס עם בנין

הכנסת?

הצבעה

בעד דוגמת הכרטיס עם בנין הכנסת - 4

בעד דוגמת הכרטיס הלבן - 8

דוגמת הכרטיס הלבן לתעודת חבר הכנסת, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הכרטיס הבהיר יותר אושר.

שושנה כרם;

פשוט צריך להדגיש את הצבע.
היו"ר רפאל פנחסי
השוני הוא בכך שכאן המנורה היא בינונית וכאן המנורה גדולה

יותר, כאן לבנה יותר וכאן שחורה יותר.מי בעד סמל המנורה הגדול ועם לותר שחור?

הצבעה

בעד סמל מנורה גדול וצבע יותר בולט - 5

בעד מנורה בינונית וצבע בהיר יותר -

דוגמת תעודת חבר הכנסת עם מנורה גדולה וצבע בולט יותר, אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

יש לי הערה. מאחורנית חסרה מילה. בנוסח כתוב - "הוראה

האוסרת או מגבילה את הגישה לכל מקום במדינה..." - המילה

"במדינה" כאן חסרה.

כמו כן, בסוף, המילה "סוד" חסרה. נא לראות שהכיתוב יהיה

נכון. ההחלטה היא שהכרטיס הינו בנוסף לכרטיס הקיים.

אריה האן;

הצבעים יכולים להיות יותר מודגשים.3. הצעות הוועדה המשותפת כנסת-חוקח לתיקון סעיפים 36 ו-47

לתקנון - הצבעה

היו"ר רפאל פנחסי;

לגבי סעיף גי בסדר היום - בקשת יו"ר ועדת העליה והקליטה

להעברת הצעה לסדר היום מוועדת הפנים לדיון בוועדת העליה

והקליטה, מציע ההצעה - חבר כנסת ברונפמן, שנמצא בשליחות בחוץ-

לארץ, ביקש לא לדון בנושא של בקשת יו"ר ועדת העליה והקליטה.

אנחנו נדחה את זה לישיבה אחרת.

אנחנו עוברים לסעיף ד' - הצעות הוועדה המשותפת כנסת-חוקה

לתיקון סעיפים 36 ו-47 לתקנון. אנחנו כבר סיימנו את הדיון

ונותרו לנו רק הצבעות.

יש ארבע גרסאות -

ישנה גירסת הוועדה שאומרת - "בהצעה להביע אי אמון בסיום

הדיון, בסעיף העומד על סדר היום, תהיה הצבעה אחת בלבד, הן לענין

הסעיף והן לענין הבעת האי אמון".

יש את גירסת חבר הכנסת אורון שמציע - "בהצעה להביע אי

אמון בראש הממשלה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר היום, תתקיים

הצבעה אחת בלבד. בסעיף שעניינו הצעת חוק, לא ניתן יהיה לכרוך

הצעת אי אמון".

יש את גירסת חבר הכנסת מירום אשר מציע - "בהצעה להביע אי

אמון בראש הממשלה בסיום הדיון בסעיף העומד על סדר היום,
תתקיימנה שתי הצבעות
הראשונה, בהצעה להביע אי אמון, והשניה,

בסעיף העומד על סדר היום".

יש את גירסת חבר הכנסת גפני שמציע - "בנושא שראש הממשלה

הודיע כי הוא רואה בהצבעת הכנסת ענין של הבעת אמון בו, תתקיים

הצבעה אחת בלבד. בהצעה להביע אי אמון בסיום הדיון בסעיף העומד

על סדר היום, תתקיימנה שתי הצבעות: הראשונה, בהצעה להביע אי

אמון, והשניה, בסעיף העומד על סדר היום".

למעשה יש לנו כאן שתי הצעות קרובות זו לזו - של חבר הכנסת

מירום ושל חבר כנסת גפני, שבעיקרן שתי הצבעות, ויש הצעות של

גירסת הוועדה וגירסת חבר הכנסת אורון - רק הצבעה אחת. אנחנו

קודם כל נצביע בעד הצבעה אחת או שתי הצבעות, ואחר כך, לפי איזו

הצעה שתתקבל, נצביע על שתי ההצעות האחרות.

מי בעד שתי הצבעות?

הצבעה

בעד שתי הצבעות - 4

בעד הצבעה אחת - 8

בהצעה להביע אי אמון בראש הממשלה, בסיום הדיון בסעיף העומד על

סדר היום, ההצעה לערוך הצבעה אחת, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הוועדה, ברוב קולות, קיבלה את ההצעה שההצבעה תהיה הצבעה

אחת, ואז ממילא ההצעות של שתי הצבעות של חבר כנסת מירום וחבר

כנסת גפני יורדות כבר מהפרק.

נשארו לנו שתי הצעות - הצעת הוועדה והצעת חבר הכנסת

אורון.

מי בעד גירסתו של חבר הכנסת אורון?

הצבעה

בעד גירסת חבר הכנסת אורון - 4
שבח וייס
אפשר להגיש הסתייגות להחלטה?
אתי בו-יוסף
השגות.
צבי ענבר
אפשר להגיש השגות על ההצעה.
שבח וייס
אני מבקש השגה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא באמצע הצבעה.
שבח וייס
האינפורמציה תשפיע על הצבעתי כרגע.
היו"ר רפאל פנחסי
אני חוזר שוב על ההצבעה. מי בעד גירסת חבר הכנסת אורון?

הצבעה

בעד גירסת חבר הכנסת אורון - 4

בעד גירסת הוועדה - 8

גירסת הוועדה לגבי הצעה להביע אי אמון בראש הממשלה, בסיום

הדיון, בסעיף העומד על סדר היום, התקבלה.
היו"ר רפאל פנחסי
התקבלה גירסת הוועדה. מהי הפרוצדורה של הגשת ההסתייגות?
צבי ענבר
הצעת הוועדה תונח על שולחן הכנסת, ובמשך 14 ימים יוכל כל

אחד מחברי הכנסת להגיש השגה בכתב לוועדת הכנסת.
שבח וייס
אני מגיש השגה.
צבי ענבר
אי-אפשר להגיש השגה לפני שההצעה הונחה. אם תוגשנה השגות,

תדון בהן ועדת הכנסת.
שבח וייס
חגי, נגיש השגה את ההצעה שלך.
חגי מירום
נכון.4. חצעות חוק הקשורות בתגובת הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום

בעבירה שיש עלמה קלון כנגד אחד מחבריה
צבי ענבר
במליאת הכנסת עברו בקריאה ראשונה מספר הצעות חוק חעוסקות

בתגובת הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום כנגד אחד מחבריח. כאשר

הוועדה הזו הכינה את הצעת החוק לקריאה ראשונה, היא סיכמה בהסכמה

עם ועדת החוקה, חוק ומשפט שההצעות האלה תידונה על-ידי ועדה

משותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט, משום שכלולות כאן
גם הצעות תיקונים לחוק יסוד
הכנסת ולחוקים השונים הנוגעים

לבחירת חברי כנסת בוועדות למינוי שופטים, קאדים, וכיוצא בזה.

כיוון שמליאת הכנסת העבירה את הצעות החוק לוועדת הכנסת,

אני מבקש, על דעתם של ממלא מקום יושב-ראש הוועדה לנושא הזה ועל

דעת חבר הכנסת יהלום - יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, לחזור

ולבקש עוד היום ממליאת הכנסת, כי הישיבה נקבעה כבר למהר, שכל

הצעות החוק האלה יועברו במקום לוועדת הכנסת, לוועדה משותפת כנסת

והוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת מיכאל איתן יצא ונכנס חזרה. חבר הכנסת איתן,

אתה שמעת את ההצעה של צבי ענבר?
חגי מירום
לא צריך לקבל, כי היועץ המשפטי הסביר שזה על דעתו.
היו"ר רפאל פנחסי
סליחה, אני לא יודע אם זה על דעתו. מיקי, אתה שמעת את

ההצעה שלו...
מיכאל איתן
שאנחנו נחזיר את זה למליאה עם ועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר רפאל פנחסי
תהיה ועדה משותפת.
מיכאל איתן
בזמנו, אנחנו סיכמנו בינינו שמאחר שזה חלק מהנושאים של

תיקון חוק יסוד, שאלו - אולי זה גם ענין של ועדת החוקה, חוק

ומשפט. אמרנו - מאחר שזח נושא כנסת וחוקה, ננסה לעשות את זה

בהסכמה עם ועדה משותפת. אני לא יודע אם זה מענין את ועדת החוקה,

חוק ומשפט.
צבי ענבר
חבר הכנסת יהלום אמר שזה מענין.
מיכאל איתן
אז תהיה ועדה משותפת.
צבי ענבר
ועדת הכנסת תביא היום את הצעתה למליאה. אם המליאה תאשר את

זה, אפשר מחר לנסות לקיים את זה כוועדה משותפת.
היו"ר רפאל פנחסי
נזמו את החברים. אני הייתי מציע - יש ועדה משותפת לוועדת

הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. אותו הרכב ידון גם בנושא הזה.
מיכאל איתן
איזה ועדה יש?
צבי ענבר
שדנה בחוק יסוד: הממשלה.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו נציע במליאה שאותו הרכב ידון גם בנושא הזה.
מיכאל איתן
בבקשה.
היו"ר רפאל פנחסי
חברים בה: חברי כנסת פנחסי, מירום, זאבי, ריבלין, יהלום

וצוקר. במקום חבר הכנסת פנחסי יהיה כאן חבר הכנסת מיכאל איתן כי

בנושאים האלה אתה כממלא מקום מנהל את זה, ואני מתחלף בנושא הזה

איתך.
מיכאל איתן
בסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לדון בנושאים הללו בוועדה משותפת כנסת-חוקה?
מיכאל איתן
בעצם, אולי נקבל שתי החלטות, לטעמי. החלטה ראשונה -

שאנחנו מקימים כבר את הוועדה המשותפת. החלטה שניה שאנחנו

מעבירים את זה למליאה ומבקשים שהיא תעביר.
צבי ענבר
בהחלט.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להקים ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה,

חוק ומשפט, בת שישה חברים - שלושה מוועדת החוקה, חוק ומשפט

ושלושה מוועדת הכנסת, לדון בנושאים שהציג היועץ המשפטי?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - איך

הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט, לענין

הצעות חוק הקשורות בתגובת הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום בעבירה

שיש עימה קלון כנגד אהד מחבריה, אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
הקמת הוועדה אושרה פה אחד.

מי בעד להמליץ בפני המליאה - את הנושאים שהיא העבירה

לוועדת הכנסת, שתעביר אותם לוועדה המשותפת כנסת-הוקה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להמליץ בפני מליאת הכנסת להעביר את הצעות החוק לדיון

בוועדה משותפת כנסת-חוקה, אושרה.
משה גפני
מתי מקימים את הוועדה?
היו"ר רפאל פנחסי
היא כבר הוקמה, הקראתי גם את השמות של חבריה.
צבי ענבר
רק ההצעה השניה באה למליאה.
היו"ר רפאל פנחסי
לצורך הענין הזה, במקום חבר הכנסת פנחסי, יבוא חבר הכנסת

מיכאל איתן, וכמו כן חברי הכנסת חגי מירום, רחבעם זאבי, ראובן

ריבלין, שאול יהלום, דדי צוקר.
מיכאל איתן
מי היושב-ראש?
היו"ר רפאל פנחסי
אתה. אני הייתי יושב-ראש, עכשיו אתה יושב-ראש.5. בקשת מזכיר הכנסת להקמת ועדת תקנון
היו"ר רפאל פנחסי
מזכיר הכנסת מבקש להקים ועדת תקנון. בעבר היתה כאן ועדת

תקנון.
מיכאל איתן
חבר הכנסת יצחק לוי עמד בראשה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הוא מבקש לחדש את הוועדה.
שושנה כרם
למעשה, היא כמעט סיימה את עבודתה.
היו"ר רפאל פנחסי
כמה חברים היו בוועדה הקודמת?
שושנה כרם
היו שלושה.
צבי ענבר
אדוני היושב-ראש, בדרך כלל מקימים ועדה כאשר רוצים לגבש

איזשהו נוסה שיובא למליאת הוועדה. ישבה כבר ועדה, הכינה כבר

נוסח, הוא מודפס, הוא קיים, הוא גובש.
אריה האן
הוא לא גמור. לא?
צבי ענבר
הוא גמור. כל מה שצריך הוא שוועדת הכנסת תחליט אם היא

רוצה את הנוסח הזה או לא רוצה בנוסה הזה.
מיכאל איתן
אהד הבזיונות הכי גדולים שעשיתי בחיי בקשר להופעה בוועדות

זה בוועדה הזאת. לא הופעתי אפילו לדיון אהד. הייתי הבר בה.
חגי מירום
לעומת זאת אתה לא היית היחידי, ויצחק לוי נשא את הנטל הזה

לבדו כל הזמן. הוא עשה עבודה פנטסטית.
שושנה כרם
יצחק לוי עשה עבודה ענקית - כל מילה ומילה נשקלה.
מיכאל איתן
אבל מדי פעם אני כן הייתי מעיין בתיקונים ואני אומר לכם

שיש שם תיקונים מאד משמעותיים.
שושנה כרם
נכון. קונסטיטוציוניים אפילו.
מיכאל איתן
זה יהיה חוסר אחריות מצידנו להעביר את זה כך.

צבי ענבר;

לא, למליאה כדי לדון בהם.
חגי מירום
מה שצבי אומר - העבודה הוכנה, עכשיו הגיעה השעה שהמליאה

תדון בה. אם יש עניינים קונסטיטוציוניים - תיכבד הכנסת ותשב על

זה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מציע שההצעה המוכנה, כפי שצבי אומר, תופץ בין חברי

הוועדה של מליאת ועדת הכנסת. שבוע ימים החברים יעיינו, אם יש

להם הערות לישיבה, יבואו מוכנים, ואהר כך נקיים דיון.
מיכאל איתן
אני רק רוצה להגיד לך מה היה התהליך, כדי שתהיה מודע לזה.

זה עשרות רבות של תיקונים.
שושנה כרם
הם מודגשים, אגב.
מיכאל איתן
כל תיקון - צריכים לקחת את המקור, לשאול מה השינוי ולעבור

הלאה.
שושנה כרם
זה מופיע בטקסט. יש הדגשה של כל הדברים החשובים.
מיכאל איתן
להערכתי, אם נעשה את העבודה מהר, זו עבודה של חמש שש שעות

מינימום.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן הצעתי שאני אפיץ זאת בין חברי הוועדה לעיונם, בזמנם

החופשי. כל אחד יקח לעצמו את ספר התקנון, יקח את השינויים ויעשה

שיעורי בית. אחר כך נקיים כאן דיון.
חגי מירום
יכול להיות שכדאי לנצל את הפגרה על מנת לעשות יום מרוכז

או משהו כזה ולשבת לעבוד על החומרים האלה, כי ביום רגיל,

כשאנחנו יוצאים ונכנסים, זה לא רציני. זו עבודה. צריך לשבת כאן

משעה 9:00 ולצאת בשעה 13:00 עם תוצר.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה צודק. אני מקבל את זה. חבר הכנסת חגי מירום - הצעתך

התקבלה - נכונה ונבונה.
היו"ר רפאל פנחסי
חגי, אפשר לעשות את זה בתל-אביב בבית אמות משפט?
חגי מירום
בלי בעיה בכלל. אתה יכול.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים