ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/03/1997

מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ; קביעת מסגרת הדיון להצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון לראש הממשלה בשל דברי ההסתה של ראש הממשלה ופגיעתו במשטר הדמוקרטי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שניניסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 70

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. כ"ה באדר אי התשנ"ז (5 במרס 1997) שעה 16:45

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פנחסי - היו"ר

מיכאל איתן

חיים אורון

משה גפני

יהודה הראל

אחמד סאעד

אופיר פינס

מזכיר הכנסת, אריה האן

סגנית מזכיר הכנסת, שושנה כרם

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; אסתר אלפיה

סדר-היום; 1. קביעת מסגרת הדיון להצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון לראש

הממשלה בשל; דברי ההסתה של ראש הממשלה ופגיעתו במשטר הדמוקרטי.

2. מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ.1. קביעת מסגרת הדיון להצעת סיעת העבודה להביע אי-אמון לראש הממשלה

בשל דברי ההסתה של ראש הממשלה ופגיעתו במשטר הדמוקרטי
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותה את הישיבה.
הסעיף הראשון שעל סדר היום
קביעת מסגרת הדיון להצעת סיעת העבודה להביע

אי-אמון לראש הממשלה בשל דברי ההסתה של ראש הממשלה ופגיעתו במשטר הדמוקרטי.

ההצעה תידון ביום שני הקרוב, אי באדר בי התשנ"ז, 10 במרס 1997. מזכיר הכנסת

מבקש מהוועדה לקבוע מסגרת זמן לדיון.
מיכאל איתן
לפני זה, יש לי השגה פרלימינרית. כשהיינו באופוזיציה, פעמים רבות הגשתי

הצעות לסדר וכתבתי אותם בנוסח - - -
היו"ר רפאל פנחסי
כמו שחבר-הכנסת בני בגין עשה לנושא של ירושלים, ואתה פסלת את הצעתו בנוסח

שהוא הגיש.
מיכאל איתן
לא, זה היה בתוך הקואליציה.
אם הייתי מגיש הצעות כמו
דברי הבלע של ראש הממשלה או - - -
חי ים אורון
אז תיקנו לך את דברי הבלע.
שושנה כרם
אני רוצה לציין שהיושב ראש הקודם כמעט ולא שינה הצעות לסדר.
מיכאל איתן
את שינית לי.
שושנה כרם
בשאילתות, אבל לא בהצעות לסדר.
מיכאל איתו
מה זה משנה, גם בהצעות לסדר שינו לי, עשרים פעם. את, מכוחו, מסמכותו,

שינית לי כמה פעמים.שושנה כרם;

רק שאילתות.

מיכאל איתן;

את שאילתות, ושמואל יעקבסון הצעות לסדר, והיושב ראש, הצעות אי-אמון.
שושנה כרם
אפשר לעבור על הניסוחים ולראות שבמשך שנתיים היושב ראש הקודם לא נגע גם

בדברים שאנחנו השבנו שיש לשנות.

מיכאל איתן;

שושנה, אם הייתי מגיש שאילתא בענין דברי הסתה של יצחק רבין, זכרונו

לברכה, היית מאשרת זאת? לא היית אומרת לי תתקן את זה, זו קביעת עובדה?
שושנה כרם
כל הניסוחים נמצאים בדברי הכנסת.
מיכאל איתן
כמה פעמים ניגשת אלי ואמרת לי להוריד את המלים: דברי הסתה.
שושנה כרם
בשאילתות כן. כותרות של הצעות לסדר ושל הצעות אי-אמון לא שונו במשך תקופה

מאוד ארוכה.
צבי ענבר
בהצעה לסדר היום, במפורש יש סמכות ליושב ראש הכנסת שלא לאשר הצעה, כלומר,

להגיד, אני מאשר אותה אם אתה תשנה, כאשר בנוסח ההצעה יש חריצת משפט נגד אדם.

לכן, אם יושב ראש הכנסת יבוא ויגיד שבדברי הסתה של ראש הממשלה יש חריצת

משפט, אז יש לו סמכות לשנות.

יחד עם זאת, משום מה, בהצעה להביע אי-אמון, לא ניתנה במפורש סמכות ליושב

ראש הכנסת לשנות, אם מנוסח ההצעה משתמע עלבון.
שושנה כרם
היו כותרות חריפות מאין כמותן והן לא שונו.
משה גפני
רבותי, השבוע היה אי-אמון, הדיון התמשך כחמש שעות ורוב הזמן המליאה היתה

ריקה, ונואם אחד חזר על דברי הנואם האחר.בקדנציה הקודמת כשהיה מדובר בהצעות אי-אמון במסגרת של שעתיים, והיו

הודעות סיעות, זה נשמר פחות או יותר, וזה היה מכובד ונורמלי, ולא היה צורך

למרוה סדר יום עד חצות.

הסיפור התחיל בענין עם הסיעות הגדולות, הבינוניות והקטנות.
היו"ר רפאל פנחסי
אני כבר מוכן להציע 10 דקות לסיעות הגדולות וכל היתר 5 דקות. אתה מוכן

לקבל זאת.
משה גפני
בסדר.

היו"ר רפאל פנחסי;

חברי הכנסת, מי בעד ההצעה 10 דקות לסיעות הגדולות ו-5 דקות לכל יתר

הסיעות? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

אני קובע שההצעה למסגרת דיון של 10 דקות לסיעות הגדולות ו-5 דקות לכל יתר

הסיעות, בדיון בהצעת אי-אמון לראש הממשלה שתידון ביום שני הקרוב, התקבלה.
חי ים אורון
אדוני היושב ראש, אני מבקש זאת כבר הרבה פעמים, לקיים דיון על מתכונת

קבועה לדיון בהצעות אי-אמון, ולא נריב על זה כל פעם מחדש.

היו"ר רפאל פנחסי;

ביקשתי מהמזכירה לקיים דיון על כך כדי שבאמת תהיה מסגרת דיון אחת לתמיד.

מיכאל איתן;

אי-אפשר מסגרת אחת לתמיד, כי לפעמים יש הצעות אי-אמון שאתה לבד מרגיש

שצריך יותר זמן.
צבי ענבר
אפשר לקבוע שתי מתכונות של אי-אמון.
מיכאל איתן
וכל פעם להחליט איזה מהן?
היו"ר רפאל פנחסי
רבותי, לא זה נושא הדיון. נדון על זה כשההצעה תועלה לדיון בוועדה.2. מילוי מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ
היו"ר רפאל פנחסי
אני רוצה להודיע לחברי הוועדה שעשינו היום מישאל טלפוני לענין ממלא מקומו

של יושב ראש הכנסת מאהר שרק היום הוא הודיע לנו שהוא צריך לנסוע. הנושא אמנם

קיבל הסכמה, אבל היועץ המשפטי אומר שזה לא רצוי שהוועדה עושה מישאל טלפוני,

ועדיף לעשות זאת בישיבת ועדה, כי יכול להיות שמישהו ירצה להציע הצעה אהרת,

וכדומה.

לכן, אני מעלה את הנושא מחדש, ואני קורא את מכתבו של מזכיר הכנסת.
"הנדון
מילוי-מקומו של יושב ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ לארץ. יושב ראש

הכנסת יוצא לחוץ לארץ מיום כ"ו אדר אי התשנ"ז, 5 במרס 1997 עד ליום לי אדר אי

התשנ"ז, 9 במרס 1997".

חי ים אורון;

לאן הוא נוסע?
מזכיר הכנסת אריה האן
הוא נוסע לברלין להחליף את שמעון פרס.
היו"ר רפאל פנחסי
"על פי חוק יסוד: הכנסת, סעיף 20א', ימלא מקומו סגן ליושב ראש שתבחר

ועדת הכנסת מבין סגני יושב ראש הכנסת. ועדת הכנסת מתבקשת לבחור את הסגן ליושב

ראש שימלא מקומו. המלצת יושב ראש הכנסת - סגן היושב ראש, מאיר שטרית".

מי בעד ההצעה שסגן היושב ראש, מאיר שטרית, ימלא את מקומו של יושב ראש

הכנסת? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה שסגן יושב ראש הכנסת, מאיר שטרית, ימלא את מקומו

של יושב ראש הכנסת, התקבלה
היו"ר רפאל פנחסי
אני קובע שההצעה שסגן יושב ראש הכנסת, מאיר שטרית, ימלא את מקומו של יושב

ראש הכנסת, התקבלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 17:05)

קוד המקור של הנתונים