ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/01/1997

קביעת מסגרת הדיון להודעה מדינית של ראש הממשלה על ההסכמים עם הפלסטינים; קיום ישיבת כנסת מחר, יום חמישי, 16 בינואר 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 54

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ז' בשבט התשנ"ז (15 בינואר 1997) שעה 16:30

נכחו;

חברי הוועדה; מיכאל איתן - היו"ר

מאיר שטרית - מ"מ היו"ר

חי ים אורון

רומן ברונפמן

משה גפני

עבד אלמאלכ דהאמשה

שבח וייס

רחבעם זאבי

דוד טל

רענן כהן

חגי מירום

אברהם שטרן

מזכיר הכנסת אריה האן

סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרם

סגן " " דוד לב
יועץ משפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
אסתר אלפיה
סדר-היום
א. קיום ישיבת כנסת מחר, יום חמישי, 16 בינואר 1997.

ב. קביעת מסגרת הדיון להודעה מדינית של ראש הממשלה

על ההסכמים עם הפלסטינים.א. קיום ישיבת כנסת מחר, יום חמישי, 16 בינואר 1997

ב. קביעת מסגרת הדיון להודעה מדינית של ראש הממשלה

על ההסכמים עם הפלסטינים
היו"ר מיכאל איתן
אני פותח את הישיבה.

על פי הסיכום אליו הגיעה ועדת המשנה, פה אחד, הדיון יתחיל מחר בשעה 11:00

בבוקר. שעה ראשונה תהיה לשני הדוברים הראשיים: ראש הממשלה ונציג האופוזיציה.

כל סיעה תקבל 10 דקות לדובר הראשון שלה, וכל שאר הדוברים 3 דקות כל דובר, והיא

תוכל לעשות בזמן כאוות נפשה. כלומר, אם יחסרו לה דוברים, היא ונוכל לתת את יתרת

הזמן לדוברים אחרים--
רחבעם זאבי
למי אתה קורא אופוזיציה?
חיים אורון
אתה צודק, הדובר הראשון של מפלגת העבודה.
היו"ר מיכאל איתן
-חישוב הזמן ייעשה כדלקמן: 10 דקות ו-3 דקות לכל חבר, פחות אחד.
אברהם שטרן
מה זה מינוס אחד?
היו"ר מיכאל איתן
הראשון קיבל 10 דקות.

חבר-הכנסת משה גפני, בבקשה.
משה גפני
בענין הזה אני מייצג גם את חבר-הכנסת פנחסי.

לגבי ההצעה שהציע היושב ראש לענין סדרי הדיון. לי אין שום התנגדות, אני,

חושב שזו הצעה טובה, ואין לי על זה ויכוח. הנושא שאנחנו העלינו היה החשש מפני

זה שתהיה פריסה בשבת. שוחחתי עם שר הבטחון ואני מבקש שהדברים האלה יירשמו.

שר הבטחון העביר לי מכתב שמה שיובא לישיבת הממשלה, בשמו, על ידי תת-אלוף

יעקב אבי-דרור, והסעיף הראשון שהוא הרלבנטי לענין אומר שבישוב. תכנית הפריסה

מחדש, קבע שר הבטחון כי היערכותו של צה"ל בחברון לא תתבצע בשבת. אמר לי שר

הבטחון - לא בכתב - אבל הוא אומר שזה על דיברתו. הוא אמר לי שלפי כל ההנחיות,

מקווים שצה"ל יסיים את הפריסה, אם הכנסת תסיים את דיוניה מהר, לפני כניסת

השבת.והיה אם יקרה מצב בלתי צפוי שבו הפריסה לא תספיק להתבצע עד שבת, יש הנחיה

ברורה, חד-משמעית שלו, שמפסיקים את הפריסה, מפסיקים את כל העבודות של פינוי

חברון, ומעבירים את זה לאהר צאת השבת, וכך יודיעו גם לפלסטינים. זאת אומרת

שההנחיה היא חד-משמעית שבשבת לא יבוצעו עבודות.

אני מודה ומתוודה, אלה הדברים שאמר לי שר הבטחון, הוא אמר שזה על דיברתו,

ואני יכול למסור זאת בשמו.
היו"ר מיכאל איתן
והוא גם נתן לך מכתב על כך.
משה גפני
אמרתי.
רחבעם זאבי
חבר-הכנסת גפני, זה לא שווה כלום, אני הייתי בצבא, כל השבת יחללו בהכנות

לביצוע עד מוצאי שבת, ויגיד, הביצוע היה אחרי שבת.
משה גפני
אני רוצה לומר לכם את דעתי האישית. אמונים עלי דברי שר הבטחון באופן החד-

משמעי הזה, שאכן, כפי שגם נמסר בכתב לממשלה וכפי שהוא אמר לי למסור לוועדה,

שאכן המצב יהיה שלא יתבצעו עבודות בשבת. לו זה היה תלוי רק בי, הייתי מקבל

זאת, ואני מקווה שאכן כך יהיה.

מכיוון שאני מייצג בענין הזה גם את חברי בסיעה וגם את חבר-הכנסת פנחסי

וסיעת ש"ס, לא הספקתי להתייעץ איתם מכיוון שסיימנו את הדברים רק עכשיו. לכן,

אם יהיה שינוי בעמדות חברי, אז אנחנו נמצא איזה דרך.
היו"ר מיכאל איתן
נעשה סדר של לוח זמנים. מתחילים בשעה 11:00 בבוקר. עד שעה 12:00 שני

הדוברים הראשיים, ראש הממשלה וראש האופוזיציה.

יש לנו 11 סיעות שזה 110 דקות. 109 חברי כנסת - מיכסת הזמן כפול 3 זה

327 דקות. ביחד זה, 437 דקות + 60 דקות = 497 דקות שזה רק מיכסת הזמן. הסיעות

רשאיות לנצל אותם איך שהן רוצות. שרים לא מדברים אלא במיכסית הזמן של

סיעותיהם. כנ"ל יושבי ראש ועדות למיניהם.
וזה אומר כך
497 דקות זה 8 שעות ו-17 דקות. אני מוסיף עוד שעה וחצי לשני

הדוברים הראשונים, אז יש לנו 10 שעות. למקרה של בזבוזים, עוד שעה - בסך הכל,

11 שעות. זאת אומרת, שאם אנחנו מתחילים בשעה 11:00 בבוקר אנחנו מסיימים בשעה

10:00 בלילה לכל המאוחר.

על זה אני רוצה להוסיף. המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אמר לי שאין חשש שאם

בשעה 12:00 בלילה הם יקבלו את ההודעה שהם לא יספיקו, והמכתב נועד לתת כיסוי

נוסף.לכן, ועדת המשנה שהסכימה פה אחד לסידורים האלה, אני לא חושב שצריך עכשיו

לפתוח את הכל, ואני מבקש מכם לאשר את הסידורים כפי שנקבעו.

ואני מעביר את שרביט ניהול הישיבה לחבר-הכנסת מאיר שטרית.
(היו"ר
מאיר שטרית)
היו"ר מאיר שטרית
רשות הדיבור לחבר-הכנסת רחבעם זאבי.

רהבעם זאבי;

ראשית, טעה חבר-הכנסת איתן כשהוא לא ספר את שני הדוברים הראשיים כדי

להפחית אותם מהמסגרות שלהם. הוא לא הפחית אותם.
היו"ר מאיר שטרית
אתה צודק.
רחבעם זאבי
דבר שני, אני רוצה לומר לחברי משה גפני ולאוזנם של האחרים שאיכפת להם

מהשבת. יכול שר הבטחון להבטיח לך אלף פעמים בכתב, הוא חתום והרל"ש שלו חתום,

וזה לא שווה. למה? כשיש פקודה בצה"ל לבצע לא לפני צאת השבת,.במשך כל השבת

עושים את כל ההכנות, וחילול השבת הוא טוטאלי והמוני. רק בצאת הכוכבים, יעשו את

הצעדים הפורמליים. את הצעדים הלא-פורמליים יעשו לאורך כל השבת, מכניסתה ועד

צאת השבת. אל תאמינו לדברים כאלה לא משום שהוא רוצה לרמות אותך, אלא מפני שהוא

לא מבין בחשבון שחילול השבת יהיה המוני.

דוד טל;

אני רוצה להזכיר שממשלתו של רבין זכרונו לברכה, נפלה בזמנו בגלל כמה

מטוסי אף-15 שהגיעו בכניסת השבת. אני מניח ששר הבטחון לא ירצה להפיל את הממשלה

הזאת על דבר שכזה.

היו"ר מאיר שטרית;

השבת יקרה לכולנו, על זה אין ויכוח. הרי אם הממשלה רוצה לפנות היא יכולה

לפנות כבר מהלילה. אני יודע שהממשלה התחייבה שלא תעשה שום פעולת פינוי בשבת,

ואני מכבד את הודעת הממשלה על כך.

לכן, אני מציע לסכם את הדיון בזאת, ונצביע על ההסדר שהוצע. מי בעד? מי

נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 1

הצעת הוועדה על מסגרת הדיון התקבלה
היו"ר מאיר שטרית
הצעת הוועדה על מסגרת הדיון התקבלה.
דוד טל
כפוף להודעה שמסר חבר-הכנסת גפני.
חגי מירום
לא כפוף לשום הודעות, שיהיה ברור. זה לא חלק מהסיכום.
משה גפני
אז אני מבקש רוויזיה, בגלל שזה לא עלה בוועדה. הרי אלה מסוג הדברים

שנעשים בהסכמה. הרי אנחנו רוצים להצביע בעד, ואנחנו רוצים שהדיון בכנסת יתקיים

לכבודה של הכנסת ושכל אחד יביע את עמדתו ושלא תהיה הגבלה של זמן. בלי שום

כוונות אחרות, לנו, הנושא של השבת הוא נושא נטו.

אני האמנתי שכאשר אנחנו, חבר-הכנסת טל ואנוכי, מצביעים עבור הדיון

שיתקיים מחר כפי שסוכם, כפוף למה שנאמר כאן.
חגי מירום
אבל אנחנו לא יכולים לדעת מתי ואיך ייעשה הפינוי. אני לא אקח אחריות על

מה שתעשה הממשלה בשבת.
חיים אורון
ישבנו פה, חבר-הכנסת איתן, חבר-הכנסת גפני ואני, וניסינו להגיע לסיכום

שהוצע. בשלב מסויים, חבר-הכנסת גפני אמר שמבחינתו הענין תלוי בהודעה משר

הבטחון. ההודעה הזאת קיימת והיא היתה הבסיס לסיכום שהגענו אליו, ולכן גם ירדנו

מחמש דקות לארבע דקות, כל הדברים שעשינו כדי להיכנס למסגרת של 12:00 בלילה. זה

כל הסיפור.

חבר-הכנסת גפני, המכתב הזה שיכנע אותך שיש בסיס להסכמה.
אברהם שטרן
בעקרון אני מצטרף לבקשה של יהדות התורה וש"ס. אני מציע שבהחלטה יירשם

שהוועדה קיבלה את הצעת ועדת המשנה - ובצדק, לדעתי - ורשמה לפניה את הודעתו של

חבר-הכנסת גפני על מכתבו של שר הבטחון.
היו"ר מאיר שטרית
חבר-הכנסת שטרן, אמרת את מה שרציתי להציע, תודה.

הוועדה מאשרת קיומה של ישיבה נוספת ביום חמישי בשעה 11:00, על פי בקשתו

של יושב הכנסת, לפי סעיף 27(ב) לתקנון.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 16:50}

קוד המקור של הנתונים