ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/01/1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 49

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כז' בטבת תשנ"ז. 6.1.97. שעה 11:30
נכחו:
יושב-ראש הכנסת דן תיכון

חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

שבח וייס

חגי מירום

אחמד סאעד

מאיר שטרית

אברהם שטרן

שמואל יעקובסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים: אריה האן - מזכיר הכנסת הנבחר

יוסי כהן - משנה לממונה על השכר, משרד האוצר

גבי סבג - חבר ועדת השכר של הכנסת

אביעד קמארה - חשב הכנסת

יעקב למברגר - יועץ לחשב הכנסת

ריקי שפירא - מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת

סגנית מזכיר הכנסת: שושנה כרם

סגו מזכיר הכנסת: דוד לב

סגנית מזכיר הכנסת: רותי קפלן

היועץ המשפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: טלי רם
סדר היום:
1. הפעלת הסדר הפרשה לקופות גמל לחברי הכנסת - בהתאם לחוק שכר

חברי הכנסת.

2. אימוץ החלטת דו"ח רוזן-צבי בענין עדכון שכר חברי הכנסת.

3. פירוק משמר הכנסת - פניית חבר הכנסת חגי מירום.1. הפעלת הסדר הפרשה לקופות גמל לחברי הכנסת -

בהתאם לחוק שכר חברי הכנסת
שבח וייס:
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר רפאל פנחסי:
הסעיף הראשון על סדר היום הוא הפעלת הסדר הפרשה לקופות

גמל לחברי כנסת - בהתאם להמלצת הוועדה שהיתה לנושא שכר חברי

הכנסת. לצערי, היושב-ראש שלה - רוזן-צבי, נפטר, וממלא המקום מר

סבג, נמצא איתנו. ישנו כאן נציג האוצר - מר יוסי כהן, שיש

ביניהם הסכמה בחלק מהדברים ואנחנו נשמע את זה בהמשך, אבל

בינתיים יש הצעה לסדר של חבר הכנסת וייס.
שבח וייס:
אדוני היושב-ראש, עד כמה שידוע לי, לא חודש המינוי של

הוועדה. זו כמובן לפי דעתי סמכות יושב-ראש הכנסת, אבל זה מסוג

העניינים שבתחום שיתוף הפעולה המובהק בין יושב-ראש הכנסת לבין

יושב-ראש ועדת הכנסת, ואני ממליץ שתגרום לכך. בשיחה עם יושב-ראש

הכנסת אני גם דיברתי איתו שהוועדה הזו תקום. אפשר למנות יושב-

ראש חדש, אני כמובן חושב שמר סבג, שהוא בעל נסיון עצום, אפשר

למנות אותו ליושב-ראש, אבל זה בהחלט ענין של יושב-ראש הכנסת,

פררוגטיבה שלו.

חשוב שהוועדה הזו תתקיים, כי מדי פעם בפעם אנחנו נקלעים

שוב לעניינים שציבורית ומכל בחינח שהיא, טוב שהוועדה תעסוק בזה

ולא אנחנו, כי כרגע לפי דעתי אין ועדה כזאת.
היו"ר רפאל פנחסי:
כדי לעדכן את חברי הוועדה, באתי בדברים עם יושב-ראש הכנסת

מספר פעמים, ובשבוע האחרון אכן היה סיכום בינו לביני, וכמובן

שזו סמכותו, שאכן הוא מחדש את הוועדה בימים הקרובים ויודיע על

הרכבה המלא. בינתיים יש לנו את ממלא המקום - מר סבג, שהוא למעשה

פנה אלינו בכתב לגבי קופות הגמל, רכיבי הרכב וכדומה. הנושא לא

הובא לדיון עד היום מאחר שנאמר לנו על-ידי היועץ המשפטי שצריך

קודם לתקן את החרק כדי שנוכל לאשר זאת. בשבועות האחרונים טופל

הנושא כך שהחוק יעבור בקריאה שלישית, ואכן החוק עבר. לכן היום

מבחינת החוק יש לנו סמכות לאשר.

ברשותכם, אני אקרא את המכתב שכתב מר סבג ליושב-ראש הכנסת

עוד מחודש ספטמבר 1996 -

"לכבוד

יושב-ראש הכנסת

יושב-ראש ועדת הכנסת

בהמשך למכתבי משבוע קודם, שהתקבל פה אחד על-ידי חברי ועדת השכר

של הכנסת, כולל רואה חשבון מר בכור, הריני לצרף את הצעתנו, כולל

הצעת האוצר, להשלמת הרכיבים אשר לא כלולים בפנסיה של חברי כנסת

ואשר לא יקבלו ביטוי בתוספת של 33% החל מ- 1.10.96.עובדי המדינה זוכים מ- 1.1.96, בגלל אי הכללת הרכב והאש"ל

בפנסיה, להפרשה לקופת גמל לעובדי המדינה בסך 6.5% המדינה ו-

6.5% העובד (רצ"ב אישור ממטרד האוצר).

אנו ממליצים להחיל גם על חברי הכנסת הסדר הפרטה לקופת הגמל כמו

לכל עובדי המדינה החל מ- 1.10.96 על רכיבי הרכב והאש"ל כמו לכל

עובדי המדינה ולפי השיעורים המפורטים במכתב הרצ"ב.

הסדר הפרשה לקופת גמל לא יחול על חברי כנסת הנמצאים בפנסיה",

זאת אומרת זה רק על אלה שבפועל ולא על אלה שכבר פרשו מהכנסת.
שבח וייס:
לא הבנתי. ואלה שהיום מכהנים ויהיו פעם בפנסיה כנראה, מה

איתם?
שושנה כרם:
תוגדל הפנסיה שלהם.
היו"ר רפאל פנחסי:
הם לוקחים את קופת הגמל איתם. אני אסיים לקרוא את המכתב

ואני אתן לשני הנציגים להסביר.

"הממונה על השכר הודיע לי כי הוא ממליץ שלא להכליל את האש"ל

בהסדר ההפרשה לגמל", זאת אומרת יש חילוקי דעות עם הוועדה

הציבורית שנתמנתה לצורך קביעת גובה שכר חברי הכנסת והתנאים

הנלווים, כשהם ממליצים רכב פלוס אש"ל. באוצר, לגבי הרכב אין

חילוקי דעות. המחלוקת היא לגבי האש"ל - האם צריך להיות כלול או

לא.

מבחינת האוצר, קיבלתי גם את מכתבו של יוסי כהן, שיושב כאן

איתנו, ואני אקרא גם את המכתב שלו -
שבח וייס:
מה אחוז ההפרשה לקופת גמל?
היו"ר רפאל פנחסי:
6.5%.
שבח וייס:
אם נניח האש"ל זה 1,000 שקל לחודש, כלומר 60 שקל לחודש?
יוסי כהן:
זה בשלב ביניים. אחד כך זה יורד חזרה ל-5%, זה אומר שזה

50 שקל בחודש. זה לתקופת ביניים שזה מוגדל.
היו"ר רפאל פנחסי:
זה לפי ההצעה שלך. לפי ההצעה של הוועדה הציבורית -

לצמיתות 6.5%. בקטע הזה יש חילוקי דעות.
שבח וייס:
כמה האש"ל שלנו? 600 שקל? זה 36 שקל לחודש.
היו"ר רפאל פנחסי:
לא אמרתי בתחילת הישיבה, אבל אני חושב שאנחנו נשאיר את

הישיבה פתוחה לתקשורת.
שבח וייס:
למה לא?
היו"ר רפאל פנחסי:
כבר יש כאן נציגים וגם רוצים להיכנס מהטלוויזיה לצלם. אם

איו התנגדות...
שבח וייס:
מה זה מפריע?
היו"ר רפאל פנחסי:
אני חייב להביא את זה לאישור. אם כך, הישיבה פתוחה

לתקשורת.

אני רוצה לקרוא את המכתב של המשנה לממונה על השכר והסכמי

עבודה במשרד האוצר - מר יוסי כהן -

"לכבוד

מר גבי סבג

יושב-ראש הוועדה לבדיקת שכר

גמלאות ותנאים נלווים לחברי הכנסת

הנדון: הפעלת הסדר הפרשה לקופת גמל לשכירים עבור רכיבי שכר

שאינם פנסיוניים.

1. בהמשך למכתבי מיום 2.9.96, הריני ממליץ בפניך להפעיל את הסדר
ההפרשה לקופת גמל בנוגע לחברח כנסת כדלקמן:
א. ההפרשה לגמל תבוצע על החזר הוצאות רכב, למעט גילומי מס
וזקיפת הטבה, לפי הרכיבים הבאים:
רכב קבועות ברוטו

רכב קבועות נטו

ק"מ נטו

אגרת רישוי

ביטוח חובה

ביטוח מקיף
ג. שיעורי ההפרשה יהיו כדלקמן:
החל מ- 10/96 ועד 7/98 - 6.5% הכנסת 6.5% חבר הכנסת

בחודש 8/98 - 5.4% הכנסת 5.4% חבר הכנסת

החל מ- 9/98 - 5% הכנסת 5.4% חבר הכנסת

2. אינני ממליץ בפניך להרחיב ההפרשה לגמל גם בגין אש"ל אף שזה

קיים בשירות המדינה".

אלה שני המכתבים שנתקבלו על-ידי הוועדה הציבורית.
שבח וייס:
לא אכפת לי בכלל כן או לא, אבל למה הוא לא ממליץ? אני

באמת אדיש לנושא.
היו"ר רפאל פנחסי:
לכן הזמנתי את שניהם ותיכף נשמע. למעשה רק על חודש אחד יש

הבדל של 5.4% מול 5% - אוגוסט - ספטמבר - עבור חודש אחד זה כל

כך משמעותי?

קודם כל נשמע ברשותכם, את מר סבג, שהוא למעשה היום כממלא

מקום יושב-ראש הוועדה הציבורית לשכר חברי הכנסת.
צבי ענבר:
הוא ממלא מקום של ועדה שאינה קיימת, היא סיימה פעולתה

בכנסת ה-13.
מאיר שטרית:
אני מבקש רק לומר שיושב-ראש הכנסת ביקש שאם יצטרכו אותו,

הוא יושב בוועדת חוץ ובטחון.
היו"ר רפאל פנחסי:
מכיון שזה עדיין המשך עבודתה של הוועדה הקודמת, אלה

המלצות שלה עדיין, לכן אני מצאתי לנכון לזמן אותו.
צי ענבר:
זה בסדר גמור. חשוב שהוא זומן כחבר הוועדה שהיתה קיימת

בכנסת ה-13.
גבי סבג:
אני מופיע על התקן של הוועדה הקודמת. צריך לחדש את

המינוי, אבל היות והנושא נדון בוועדה הקודמת והיות וכל נושא

הפנסיה היה לקראת הבחירות, והבחירות הקדימו את זמנן, באותו יום

היה דיון מאד חשוב בהתכנסות ועדת הכנסת, ועדת השכר, בנוכחותו של

מר רוזן-צבי זכרונו לברכה ובנוכחות של שר האוצר ייבדל לחיים ומר

קוצ'יק, וקיימנו דיון קשה. חברי הכנסת היו מוכנים לרדת מ- 4% ל-

2% בפנסיה, אבל אנהנו רצינו ש- 2% יכללו את כל האלמנטים של כל

מרכיבי השכר של חברי חכנסת.

ואז נציגי האוצר ומר קוצ'יק קראו הצידה ואמרו לי - אנחנו

מוכנים לפצות את חברי הכנסת ואסור שזה יחיה על כל המרכיבים כי

זה יפוצץ את כל המדינה וזה יהיה תקדים מסוכן לכל עובדי המדינה,

שהם הגיעו להסדר די דומה, שמפצה אותם על כל אותם המרכיבים, כמו

שהקריא היושב-ראש במכתב, שלא מפרישים עליהם את הפנסיה, ועליהם

תהיה קופת גמל נפרדת.

אני טוען כאן שחברי הכנסת עשו מאמץ עצום שהסכימו לדרישת

הוועדה לרדת מ 4%-ל-2% והם הפסידו לפי דעתי שכר רב וגם תמלוגים

רבים. באותה ישיבה סיכמנו שאנהנו נתכנס ונגיש לכם על מה צריך

להפריש ולאיזו תקופה.התכנסנו אחרי היטיבה והבחירות תפסו אותנו באמצע, אבל

סיכמנו. באתי במגע עם היושב-ראש תחדש - מר פנחסי, ועם יושב-ראש

הכנסת, ואמרתי שזה נפל בין שתי התקופות - תואילו להכניס את

הפיצוי שחסר לכם כדי להשלים. עם קבלת 2% על הפנסיה צריך גם

לכלול את כל המרכיבים שאין עליהם הפרשות. ולכן התייעצתי, למרות

שלא מקובל בוועדה ציבורית להתייעץ עם אנשי האוצר, כי אנחנו

סוברנים בתור ועדה ציבורית וצריכים למסור דין וחשבון רק ליושב-

ראש הכנסת או לוועדת הכנסת, אבל למרות זאת אני חרגתי מן הסדר,

ניגשתי למר קוצ'יק ולמר כהן והתייעצתי איתם.

אמרתי להם - תגידו לי מה עובדי המדינה מקבלים. הם כתבו לי

את המכתב ומסתבר שגם האש"ל כלול, אבל מפריע להם, והוא מנמק למה-

בחוזים החדשים שעושים עם המנכ"לים, הם מנסים להשמיט את האש"ל.

כינסתי את חברי הוועדה, וחברי הוועדה אמרו שצריך לתת על כל

המרכיבים וללא הגבלה, כי הכנסת ויתרה על 4% בפנסיה, לא יתכן גם

ב--2% עוד להוריד.
יוסי כהו:
ההסדר של הפרשות לקופות גמל או רכיבים לא פנסיוני ים הופעל

בשירות הציבורי על בסיס תקנות מס הכנסה שמאפשרות הפרשה לקופות

גמל לשכירים בשיעור 5% עובד 5% מעביד. כיון שההסדר שהופעל

בשירות הציבורי, לא התאפשר להפעיל אותו מינואר 1995, דילגנו עם

העלות של ההפעלה של שנת 1995 ל-1996, והמשמעות של זה היתה

להעביר סכומים משנה לשנה. עשינו את זה בשיטה של הגדלת הפרשות

לתקופה קצובה של 22 חודשים, הגדלנו את ההפרשות מ5%- ל-6.5%.

חודש אחד ל- 5.4%, ולאחר מכן בחודש ה-24 זה אמור לרדת ל-5% עובד

ו-5% מעביד לפי תקנות מס הכנסה.
היו"ר רפאל פנחסי:
למה כאן כתוב חברי כנסת 5.4%? במכתב שלך כתבת מעביד 5%

ועובד...
יוסי כהן:
לא, זה חודש מסויים.
היו"ר רפאל פנחסי:
לא, החל מ- 9/98.
יוסי כהו:
יש כאן חלוקה. ביקשו בכנסת להפעיל את אותו הסדר שחל לגבי

עובדי המדינה או מה שחל בשירות הציבורי. לגבי עובדי המדינה 22

חודשים זה 6.5%, חודש אחד 5.4% ובחודש ה-24 ואילך - 5% .
היו"ר רפאל פנחסי:
אבל כאן לא כתוב כך.
יוסי כהו:
כך כתוב. כתוב החל מ-- 10/96 ועד 7/98.היו"ר רפאל פנחסי;

מה כתוב בסעיף האחרון שלך?
יוסי כהו:
החל מ- 9/98 - 5% . נכון, זו טעות, סליחה. זה 5% ו-5%. זו

טעות טכנית, זו לא היתה הכוונה.

זה משמעותי.
יוסי כהן:
זה לגבי הסיבה להגדלה, שהיא יורדת חזרה ל- 5% . זה פשוט

הוב בגין 1995 וזה חישוב מדוייק - בלי לקחת ובלי לתת יותר.

לגבי הנושא השני - סגני שרים מקבלים תנאי שכר כמו חברי

כנסת. לסגני שרים צמודים מנכ"לים בשירות הציבורי. למנכ"לים

בשירות המדינה ומקביליהם - מדובר על כ-40 במספר - יש תנאים של

סגן שר, כלומר מה שמפעילים לגבי תנאים לסגן שר, זה מופעל גם

לגבי מנכ"לים בשירות המדינה. יצויין שמיוני 1996 יש כבר ההלטת

ממשלה שיש ניתוק בין מנכ"לים לסגני שרים, אבל יש היום מצב שאם

מפעילים הסדר של הפרשה לגמל לגבי סגני שרים, גם לגבי רכב וגם

לגבי אש"ל, זה עובר למנכ"לים בשירות המדינה, ואחרי המנכ"לים יש

סדר גודל של כ-1,700 עובדים שמקבלים את אותם שינויים ובאותם

מועדים כפי שחל לגבי מנכ"לים.
היו"ר רפאל פנחסי:
עובדי מדינה - בגמל שלהם כלול אש"ל?
יוסי כהו:
כיום למנכ"לים צמודים כ-350 בכירים בשירות המדינה.
היו"ר רפאל פנחסי:
עובד מדינה רגיל מהציבור, האם הוא מקבל גמל גם על האש"ל?

יוסי כהו!

גם על האש"ל. הבקשה שלנו היא שיפעילו את זה רק לגבי רכב

על חברי כנסת וסגני שרים.
היו"ר רפאל פנחסי:
למה אתה רוצה להפלות?
יוסי כהן:
אנחנו רוצים למנוע את ההפעלה לגבי מנכ"לים ובכירים בשירות

המדינה והצמודים האחרים אליהם. מדובר ברכב - בדרך כלל בשירות

המדינה למנכ"לים ולבכירים יש רכב צמוד ואז לא תהיה אצלנו הפרשה

לגמל. לגבי כל הבכירים יש הסדרים של דמי כלכלה, שזה סדר גודל של

בין 500 ל- 600 שקלים בחודש וזה אומר שאת זה אנחנו רוצים למנוע.יצויין שכאשר הופעל השינוי, ובצדק, לגבי חברי כנסת, כי

לגבי חברי כנסת מצד אחד הורידו את הפנסיה ומצד שני נתנו תוספת

שכר, וזה דבר שנכון היה לעשות אותו...

יושב-ראש הכנסת דן תיכון;

גם עבודות נוספות.
היו"ר רפאל פנחסי:
עיסוק נוסף של הבר כנסת גם הורידו. זה לא רק פנסיה.
יוסי כהו:
היתה תמורה כנגד הפחתה. מה שקורה בשאר המערכת, למעט

מנכ"לים, כל המערכת מעתיקה את מה שקורה בכנסת, כי המנכ"לים

מקבלים את התנאים. לגבי מנכ"לים הורדנו את תנאי הפנסיה מצבירה

של 4% ל- 2% בשנה, אבל כל הצמודים אליהם, בשלב ראשון מקבלים את

אותם תנאים של המנכ"לים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
אני רוצה לשאול אותך שאלה. כל עובד מדינה אשד עומד לעזוב,

במיוחד אם הוא ותיק, הוא הרי מנהל משא ומתן על תנאי הפרישה,

ובמסגרת המשא ומתן הוא מקבל שתי דרגות לעתים, לעתים דרגה אחת.
מאיר שטרית:
5% תוספת.
שבח וייס:
הסתגלות. אנחנו לא צריכים להסתגל לכלום.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
שנה הסתגלות, ולעתים הוא "ברחל בתך הקטנה" גם מקבל יותר

מ-2% פנסיה. באיזו מידה מה שאני אומר מאפיין בעצם את מרבית

הבכירים בשירות המדינה?
יוסי כהן:
מה שאמרת, לא מאפיין את הבכירים, לפי מיטב ידיעתי.
מאיר שטרית:
העובדים גם מקבלים 50% משכורת על כל שנת עבודה - מענק.
יוסי כהן:
זה במקרה של פיטורים.
מאיר שטרית:
לא. כשהם יוצאים לפנסיה.
יוסי כהן:
במקרה של פיטורים, לפי חוק שירות המדינה - גמלאות.

אני מסכם את הבקשה שלנו. הבקשה שלנו היא שההסדר יחול רק

לגבי רכב וכל המרכיבים הנלווים לו, ולא יחול לגבי אש"ל.
היו"ר רפאל פנחסי:
זאת אומרת אתה רוצה את חברי הכנסת כחריג מאשר עובדי מדינה

אחרים, למרות שבפנסיה ציינת שהם יהיו אותו דבר - 2%.

יוסי כהו;

ההשפעה היא כלכלית אצלנו. מה שעושים כאן, חל גם בשאר

המערכת על כ-1,700 עובדים. הכוונה היא למזער את העלות הכלכלית.
שבח וייס:
אני שואל שאלה. היושב-ראש שלנו כאן, אז רציתי עוד פעם

לומר שכדאי למנות ועדה, כי אנחנו נזקקים לה, ואני אפילו ממליץ

שהמנוסים כמר מר סבג, יעמוד בראשה, אבל זוהי פררוגטיבה שלך.

אני בדרך כלל הייתי מאמץ את המלצות הוועדה, מינוס.

כשהייתי יושב-ראש כנסת, הנטיה שלי היתה נטיה קמצנית פתולוגית

וכן הלאה, ולכן אני מרשה לעצמי לשאול את השאלות.
היו"ר רפאל פנחסי:
זה נכון. הוא כל הזמן ניסה לחסוך, היום הוא מתחרט.
שבח וייס:
לא מתחרט, אני שואל שאלות, בכל תחום. מה שבעצם קורה, ואני

העליתי את זה גם קודם, אבל זה אף פעם לא היה פופולרי לדון

בתנאים של חברי כנסת, אז לא עסקנו בזה אף פעם באומץ ציבורי. אני

רואה את עצמי אשם קצת בחוסר העיסוק הזה.

לבכירים יש אינספור חוכמות. זה מדהים. יש ספר מרתק של

ג'ילאס על המשטר הקומוניסטי אצל טיטו ואצל סטאלין. הוא אמר

שהדבר המיוחד שטיפח המשטר הקומוניסטי זה שאנשים לא חיים על

הכנסות, רק על הוצאות. אינסוף חוכמות, כשאני בתוך החוכמות האלה

כולל את מה שיושב-ראש הכנסת עכשיו הזכיר, והוא הזכיר רק קמצוץ.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
אגב, זה לא בסמכותו. זה נציבות שירות המדינה.
שבח וייס:
אינסוף של חוכמות. אפילו השמיים הם לא הגבול. אגב, גם

לגבי שרים. שר או סגן שר, ואני אתן כמה דוגמאות - הוא יכול

להגיע לפנסיה גם אם הוא חבר כנסת ונניח הוא הגיע לזכות של ה-

70%, ועוד יש לו פנסיה של שר והוא יכול להגיע ל- 100% .יושב-ראש

כנסת, שהוא מקביל לראש הממשלה, כאילו מקביל - לא מקביל בכלום.היו"ר רפאל פנחסי;

ממלא מקום נשיא המדינה.
שבת וייס:
כלום, ואני לא מדבר על עצמי, אני עדיין חבר כנסת. אני

מדבר על אלה שנטשו כבר. הוא מגיע ל- 70% , למרות שארבע שנים הוא

היה בתקן כאילו של ראש ממשלה, ועבד כאן מיום ראשון עד יום שישי,

כולל בשבתות - שבת תרבות, חובה ללכת לבית-כנסת בשבת - פי אחד

וחצי משרים.

היו"ר רפאל פנחסי;

בית-כנסת זו עבודה.
שבח וייס:
עבודת קודש. פדיון חופשה, פדיון אני לא יודע מה - סגני

שרים, יושבי-ראש כנסת, חברי כנסת - כלום. נשיא בית-המשפט העליון

יוצא לפנסיה, מקבל אש"ל לחודש, הוצאות נסיעה 4,900 שקל, משהו

כזה. חבר כנסת באמת כמעט שום דבר.

אנחנו כל פעם עושים החלטות כאלה קטנטנות, עוד החלטונת.

אני הייתי מציע לוועדה...
מאיר שטרית:
ראה את היועץ המשפטי.
שבח וייס:
לא, דווקא אני לא רוצה להשתמש בו כי זה פופולרי עכשיו.

אני יודע מה עובר על יושב-ראש כנסת - עכשיו דן תיכון, קודם אני

ולפניי שילנסקי, שאנחנו צריכים להוביל עובד בכיר או בינוני

בכנסת לפנסיה - מהם מחירי ההובלה. חבר כנסת על יד זה הוא ממש

מצחיק, הוא נמלה - נמלה זוטא, כלום.

אני רוצה להציע הצעה אם אפשר - תקום ועדה בשבוע הבא, אני

מתאר לעצמי, אדוני היושב-ראש, אפילו לפני ההחלטה הזאת, או נחליט

מה שתחליטו. זה באמת "פינטס". אנחנו כאן עושים סימפוזיון על

ההעברה לגימלה מאש"ל - עשיתי חשבון שזה נטו 34 שקל. אז עושים

סימפוזיון עם עיתונות וטלוויזיה וכותרות. אלה יוצאים ומקבלים

200, 300 אלף, מליון, מליון וחצי, שתי דירות - אני לא יודע מה,

כלום לא קורה כי זה לא קורה בכנסת. זה קורה שם איפשהו בחדרי

חדרים.

אז לפני שמחליטים, אותה ועדה מכובדת תקבל מכם - מיוסי

קוצ'יק, ופעם אחת שיהיה בחיים לוח של זכויות הבכירים במנהל

הממשלתי - פעם אחת לוח אמיתי על הכל, על הכל. אני כיושב-ראש

כנסת לא יכולתי להשיג שום אינפורמציה על המשכורות במשרד מבקרת

המדינה. דוד, אתה זוכר איזה מאמצים עשינו?
מאיר שטרית:
זה חסוי.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
חבל שלא באת אליי, הייתי נותן לך.

שבח וייס;

אבי, כשהענקתי לעובדים איזו תוספת, אתה זוכר שניסינו

להוציא את האינפורמציה כהשוואה, כי אתם טענתם שמקבלים פי ארבעה

מכם. אמרתי- בסדר, אני רוצה לראות. אולי תפצחו לנו את החידה

הזאת, שייקל על יושב-ראש הכנסת? עליי כבר לא.

אנחנו כל הזמן מתעסקים עם כאלה זוטאים, חוטפים בצדק, כשעל

ידינו גן שושנים פורח. אני לא אומר שמגיע לנו, רק שהציבור יידע

איפה אנחנו עומדים. אני מצידי - פחות ה-30 שקל, זה הרי קשקוש,

אנחנו כל הזמן דנים בזה, ואדורים בזמן הדיון שלנו, מהציופרים,

מהריבית על הצ'ופרים, כבר הרוויחו יותר.
מאיר שמרית:
אדוני, אני רוצה להגיד לך מהקדנציה הקודמת, הוועדה הלכה

וקבעה לעצמה כלל - שאנחנו מאמצים את מסקנות ועדת רוזן-צבי על

קרביהן ועל כרעיהן, לטוב ולרע.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
וגם כשהיא משנה את ההמלצות.
שבח וייס:
בניגוד לדעתי, דרך אגב. אני ניסיתי לצמצם אותן, אתה זוכר.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
בנושא אחד, שהוא קרוב מאד לנושא הזה, שינתה הוועדה את

מסקנותיה לרעת חברי הכנסת.
מאיר שטרית:
נכון. לכן אני אומר - קיבלנו אז בוועדת הכנסת, בכנסת

הקודמת, כלל - שאנחנו מקבלים את מסקנות ועדת רוזן-צבי על קרביהן

ועל כרעיהן, ואי-אפשר לבחור את הטוב ולמחוק את הרע, אלא נקבל

הכל מכל וכל, למרות שהיו הרבה שלא האמינו וגם התנגדו שנוריד את

הפנסיה ל- 2% לחברי הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי:
ואת העיסוק הנוסף.
מאיר שטרית:
העיסוק הנוסף היתה הסכמה, אבל אני רוצה להגיד לך -

בזמנו, חברי כנסת עם חריקת שיניים העבירו את ההחלטה כי חשבנו

שאם אנחנו פורצים את ההסכם באיזשהו מישור, אנחנו בסופו של דבר

גם לא יכולים לדרוש לעצמנו שום הטבה או שום תיקון אם אנחנו לא

מקבלים גם את הגזירות שבענין.חשבנו שצריך לשמש דוגמא בענין, לקבל את הגזירות כמו שהן.

מינינו ועדה ציבורית, נתנו לה סמכות, היא המליצה בפנינו - נקבל

את ההמלצות על הכל.

לכן אני מציע, אדוני היושב-ראש, לקבל גם בענין הזה את

המלצות הוועדה ככתבן וכלשונן.
היו"ר רפאל פנחסי:
אתה מציע 6.5%.
מאיר שטרית:
ללא שינויים. מה שהוועדה ממליצה - אני לא יודע מה הוועדה

ממליצה.
היו"ר רפאל פנחסי:
היא ממליצה לפרק את זה, אתה נכנסת באיחור. אני מציע 6.5%

לאורך כל הזמן, בלי שינויים של שנים.
מאיר שטרית:
מה שהיא ממליצה, אני מציע לקבל ולא להתחכם עם האוצר.

ראיתי כבר את החוכמות של האוצר פעם שעברה, אם אתה זוכר, רצינו

להחיל את איסור העיסוק הנוסף ונושא העלאת השכר שנתיים באמצע

הכנסת, ושר האוצר בא לכאן בפגרה ועשה הצגה שלמה שהמשק יתמוטט.

הוא הלך והוסיף אחר כך לכל המשק 140% .
היו"ר רפאל פנחסי:
מה שאני לא מבין זה את המלצת האוצר, שהם רוצים להשוות

אותנו למגזר הציבורי. במגזר הציבורי מקבלים את האש"ל בקופת

הגמל, וכאן הם אומרים - אתה לא תקבל כל צמודים אליך עוד בכירים.

זה לא ברור לי.
מאיר שטרית:
על-פי מצוות ועדת הכנסת, ואני אומר את זה למר כהן, אחרי

הוויכוח שלנו עם שר האוצר בזמנו, יחד עם חבר הכנסת פורז הגשתי

הצעת חוק בכנסת הזו על ניתוק שכר חברי הכנסת מכל ייתר המגזרים

במשק. אז הממשלה ביקשה - תביאו הצעת חוק, הגשתי. מה התשובה של

הממשלה בוועדת שרים לחקיקה? הממשלה מתנגדת. ריבונו של עולם, הרי

זה לא יאומן.
יוסי כהן:
לגבי ניתוק הצמדות יש החלטת ממשלה שניתקה את ההצמדות

מסגני שרים, כל מנכ"ל שנקלט מ-1 ביוני 1996, הוא יותר אינו צמוד

לשכר סגן שר.

מאיר שטרית;

למה הממשלה מתנגדת להצעת החוק של חבר הכנסת פורז ושלי?
יוסי כהו:
כיון שתנאים שכבר ניתנו לבכירים על-פי הסכם, אי-אפשר -

ליטול אותם בחוק. זה הכלל שנקבע ביחסי העבודה.
מאיר שטרית:
יכול להיות שבתהליך הדיון בחקיקה נעשה הוראת מעבר שמי

שכבר נמצא, שיגמור את הקדנציה שלו כך, אבל למה להתנגד לחוק? זה

היה מנתק את ההצמדה הזו לכל האורך, הממשלה היתה מוגנת ולא היתה

צריבה הסכמה של אף אחד ולא דיון עם העובדים. היה חוק וזה היה

גומר את הענין.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
לא זה הנושא, עזוב את זה.

יוסי כהן;

בכל מקרה אני מפנה את תשומת לבכם שלפי תקנות מס הכנסה

אפשר להפריש לקופות גמל לשכירים 5% עובד 5% מעביד, וההסדר הזה

שהוחל בשירות הציבורי, הוא נובע מבעיה שהיתה בשנת 995ו שלא

הפרישו ודילגו קדימה, ובאישור מיוחד של מס הכנסה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
לא הבנתי מה שאתה אומר.
יוסי כהן:
תקנות מס הכנסה מאפשרות הפרשה לקופת גמל לשכירים של עד

5% מהשכר...
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
ובלבד שאין לך פנסיה תקציבית.
יוסי כהן:
אם זה בפנסיה צוברת. אם זה בפנסיה תקציבית...
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
כמה עובדים יש לך בפנסיה צוברת בשירות המדינה נכון לזה

הרגע? שלושה?
יוסי כהן:
כיום כ-9,000 עובדים.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
איך? הפעלת את זה רק עכשיו.
יוסי כהן:
בפנסיה צוברת יש עובדים שהם לא קבועים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
אני מדבר רק על הקבועים. כמה מביו הקבועים? יש לך שלושה?

יוסי כהו;

מביו הקבועים אין עובדים בפנסיה צוברת.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
אתה זוכר את אהרון פוגל?
יוסי כהן:
כן.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
ואת החלטת הממשלה מ- 1989 להעביר את כל העובדים החדשים

שיצטרפו לשירות המדינה לפנסיה צוברת? זו החלטת ממשלה שאושרה

בכנסת. יצא מזה משהו עד היום?
יוסי כהו:
יש משא ומתו עם ההסתדרות.
יושב-ראש הכנסת דו תיכוו:
מ-1989 יש משא ומתו. תגיד לי כמה מעובדי המדינה הקבועים,

יש להם פנסיה צוברת על-פי החלטת הממשלה מ-1989, מופיע בספר

התקציב.
יוסי כהו:
על-פי חוק שירות המדינה - גמלאות, כל עובד שהוא קבוע, הוא

מבוטח בפנסיה תקציבית. צריך לשנות את החוק וצריך הסכם עם

ההסתדרות.
יושב-ראש הכנסת דו תיכוו:
הממשלה החליטה ב-1989. למה לא יישמתם זאת מאז?
יוסי כהן:
יש תהליך של משא ומתו. ההסתדרות לא מסכימה. מתנהל משא

ומתן קשה מאד.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
עכשיו כל מנכ"ל חדש שיתקבל, יש לו פנסיה צוברת?
יוסי כהן:
אר פנסיה צוברת או ביטוח מנהלים.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
לא, תגיד לי מה יש לו.
יוסי כהן:
חד-משמעית מה שאני אומר. כל מנכ"ל שבא מחוץ לשירות

המדינה...
יושב-ראש הכנסת דו תיכוו:
זאת אומרת מאז הבחירות, כל מנכ"ל שנבחר, יש לו פנסיה

צוברת, אין לו פנסיה תקציבית.

יוסי כהו;

אלא אם כן הוא בא מתוך השירות, יש לו או עשר שנים לפי חוק

שירות המדינה - גמלאות ואז אי-אפשר להפריד את התקופות, או שבתוך

תקופת הכהונה שלו כמנכ"ל הוא צובר עשר שנים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכוו:
אבל כעיקרון אתה אומר שעובדי המדינה הקבועים, אין להם

פנסיה צוברת.
יוסי כהו:
בשלב הזה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
למרות ששמונה שנים הממשלה מהליטה.
יוסי כהן:
אני חושב שזה לא מ-1989, זה מ-1991, אבל זה לא משנה. זה

נכון שזה היוני וצריך לעשות את זה.
יושב-ראש הכנסת דך תיכוו:
גם אם זה מ-1991, זה לא משנה את העובדה שזה לא מושם.
יוסי כהן:
אני מסכים איתך. צריך לבצע את זה.
היו"ר רפאל פנהסי:
ההצעה של הבר הכנסת שטרית לקבל את ההמלצות של ועדת השכר

שהיתה בעבר. כמו שבדברים אהרים הלכנו ככתבן וכלשונן, כך גם בקטע

הזה. אני חוזר על ההמלצה כמו שהוועדה ממליצה -"אנו ממליצים להחיל גם על חברי הכנסת הסדר הפרשה לקופות הגמל

כמו לכל עובדי המדינה, החל מ- 1 באוקטובר 1996 על רכיבי הרכב

והאש"ל, כמו לכל עובדי המדינה" ולפי השיעורים שהוא כתב - 6.5%

המדינה ו -6.5% חבר הכנסת. מי בעד לאשר את ההצעה הזו?

הצבעה

בעד אישור ההצעה להפרשה לקופות גמל לחברי הכנסת - 3

נגד - איך

ההצעה להפרשה לקופות גמל על רכיבי הרכב והאש"ל בשיעור של 6.5%

המדינה ו- 6.5% חבר הכנסת, אושרה.

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה אושרה.

יושב-ראש הכנסת דן תיכון;

מאיזה תאריך?
היו"ר רפאל פנחסי:
מ-1 באוקטובר. אז אין חילוקי דעות גם עם האוצר.
שבח וייס:
אני רוצה לדעת מה המשמעות.
צבי ענבר:
לשאלת היושב-ראש מאיזה תאריך, בחוק כתבנו מ-1 ביולי, אבל

הסמכות כמובן של הוועדה...
שבח וייס:
אני לא הצבעתי. יש לי שאלה. אני רוצה בשביל להצביע עוד

הבהרה, אם מותר.
היו"ר רפאל פנהסי:
אני רוצה להבהיר. בחוק שעבר בכנסת בקריאה שלישית, בתחולה-

נאמר מ-1 ביולי 1996, אבל מאחר שכפי שאמרנו, אנחנו מקבלים את

המלצות הוועדה כלשונך והם כתבו לנר מ-1 באוקטובר, לכך אנחנו

מקבלים את ההחלטה מ-1 באוקטובר, כמו שהם המליצו - לטוב ולרע,

ולא לפי החוק.
שבח וייס:
מה יוצא מקופת גמל?
גבי סבג:
אלה סכומים פעוטים, אגב.
שבח וייס:
מה יוצא מזה? אומרים שזה בעוד 15 שנה, מי יחיה בעוד 15

שנה? זה בשביל הצעירים.
היו"ר רפאל פנחסי:
אני חוזר כדי להבהיר את הנקודה. ההחלטה כפי שהצבענו עליה,

לפי המלצת הוועדה ככתבה וכלשונה - 6.5% הכנסת ו- 6.5% העובד מ-1

באוקטובר 1996, כולל הרכב וכולל האש"ל.
יוסי כהן:
יש מניעה בחוק. תקנות מם הכנסה לא מאפשרות להפריש לקופת

גמל בגין שנה קודמת. אפשר במהלך ינואר להפריש רק על דצמבר. עד

סוף דצמבר היה אפשר להפריש בגין כל השנה, אבל מדצמבר אפשר

להפריש רק על דצמבר.
מאיר שטרית:
ישלמו מס.
היו"ר רפאל פנחסי:
אם אני עושה את זה בסוף דצמבר, אני מקבל זיכוי על כל השנה

על כל ההפרשות שלי על המס. אם אני עושה זאת היום, אני לא מקבל

זיכוי. התחולח שלנו חיא מ-1 באוקטובר ולא נקבל זיכוי על

החודשיים. לכן רציתי לעשות את זה לפני 1 בינואר, אבל מאחר שהיה

תקציב והיה לחץ, אמרו לי להכות וחיכיתי עם זח, אז חפסדנו את

הזיכוי של מס ההכנסה.
יוסי כהן:
אני מציע שתבדקו את זה כי אינני בטוח שקופת גמל רשאית

לקבל כספים...
היו"ר רפאל פנחסי:
היא רשאית, רק היא לא יכולה לתת זיכוי במס.
שבח וייס:
יש לי שאלה, אולי שאלה אווילית אבל אני לא מבין. פעם

יחידה בחיים שהיה לי מפגש עם קופת גמל היתה כשהייתי פרופסור

באוניברסיטת חיפה ואז כשעברתי לכנסת, הגיעה לי פנסלה של 20%.

אמרו לי שאם אני משתמש בה, אני לא יכול להוציא גרוש מקופת הגמל.

בשביל מה בכלל אני צריך קופת גמל? אני לא מצביע בשביל השטות

הזאת. למה אני צריך עכשיו להשקיע 180 שקל כדי לקבל בעוד 15 שנה,

כשאני כבר לא אחיה?
יוסי כהו:
מדובר בחיסכון.
שבח וייס:
אתה מאלץ אדם לחסוך. מה יש לו מזה?

יוסי כהן;

שכנגד כל שקל שאתה משלם, המעביד משלם שקל נוסף, וזה

משוחרר במועד פרישה או באירוע שאין מעסיק במשך שלשה חודשים.
שבח וייס:
אני לא מצביע בשביל זה.
צבי ענבר:
הערה שלא מתייחסת לענין מס הכנסה, אלא לגבי עצם התשלום

הרטרואקטיבי לקופת גמל. במקרה זה יש הוראת חוק מפורשת, לא החלטה

של ועדת הכנסת אלא הוראת חוק מפורשת, שקובעת שאת התשלומים לקופת

הגמל ניתן להעביר מ-1 ביולי, כך שאם הוועדה קיבלה מה-1

באוקטובר, אז הוראת החוק גוברת על תקנון כלשהו.
שבח וייס:
זאת חובה? אם חבר כנסת לא רוצה להתעסק עם השטות הזו...
צבי ענבר:
הוא לא חייב.
שבח וייס:
אני יכול לכתוב לדוד לב שזה מצחיק אותי ושלא יורידו לי?
מאיר שטרית:
אתה יכול אבל לא כדאי לך.
שבח וייס:
תקבל מכתב כזה. זה קשקוש - 30 שקל.
צבי ענבר:
אתה מוותר על 5%, ושנית אתה מוותר על מס הכנסה בחשבון

שנתי.
שבח וייס:
עוד 15 שנה...
צבי ענבר:
תעשה חשבון שנתי.היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת וייס, אני מציע שלא תוותר כל כך מהר. תעטה

שיעורי בית ותראה שזה לא כל כך 30 שקל, ואחר כך תחליט מה אתה

הולך לעשות עם זה.
יוסי כהן:
אני בכל זאת מבקש שתשקלו עוד פעם את הענין הזה של ההפרשה

של 6.5% כי זה יוצר לנו תקדים לגבי עובדים אחרים בשירות

הציבורי, ואני מאד מבקש.
היו"ר רפאל פנחסי:
בשביל זה זימנתי אותך. הקראתי את המכתב שלך, אתה נימקת

ולא שיכנעת אותנו. אנחנו קיבלנו החלטה להיות צמודים לוועדה

הציבורית - לטוב ולרע. כמו שהוועדה הציבורית הורידה לנו את

העיסוקים הנוספים, גם נתנה לנו את ה- 6.5%.
יוסי כהן:
ההשפעה כאן היא הרבה יותר גדולה מאשר אמרתי קודם. 6.5% זה

תקדים לגבי כל שאר המערכת הציבורית.
שבח וייס:
מתוך סולידריות עם חברי הכנסת, אני מצרף את קולי.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר הכנסת וייס מצרף את קולו.
שבח וייס:
אני לא רוצה את זה, אבל שיהיה להם.
היו"ר רפאל פנחסי:
הבר כנסת וייס, ההצבעה כבר היתה. אם אתה רוצה להצטרף - זו

זכותך.2. אימוץ החלטת דו"ח רוזן-צבי בענין עדכון שכרי חברי הכנסת

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה להעלות עוד נקודה שלמעשה צדיכה תיקוו. כפי

שאמרנו קודם, שרצינו לקבל את המלצות הוועדה הציבורית ככתבו

וכלשונו - לטוב ולרע, היתה כאן נקודה שוועדת הכנסת קיבלה החלטה

לדעתי שגויה, שיצרה פער בין השרים וראשי רשויות לבין הבדי

הכנסת- ויתור על העדכון של 6.9% . בפעם הקודמת הוועדה אמרה שב-

33% שהוועדה המליצה יהיה כלול העדכון, ואני חושב שהשרים שהעלו

את שכרם - עדכון פלוס 33% - יחד קיבלו העלאה של 40% . ראשי ערים,

ראשי רשויות, סגנים ומנכיילים, מקבלים. היחידים שלא מקבלים את

העדכון הזה אלה חברי הכנסת. קיבלתי פניות רבות גם מחברי כנסת

וגם מגורמים אחרים למה האפליה הזו שראש עיר או סגן ראש עיר

באיזו עיירה קטנה, מקבל שכר יותר גבוה מאשר חבר כנסת. לכן אנחנו

מציעים לחזור להמלצת הוועדה.
שבח וייס:
זו לא השוואה, כל ראש עיר בעיירה כזו מקבל גם רכב.
היו"ר רפאל פנחסי:
יש לו הטבות נוספות, אבל לפחות בשכר להיות צמודים לחמלצת

הוועדה. הוועדה המליצה 33%. לא קיבלנו את העדכון, אנחנו קיבלנו

רק 26%.
שבח וייס:
ראשי ערים זה בורגנים.
היו"ר רפאל פנחסי:
לכן אני מבקש בקטע הזה לתקן את החלטת ועדת הכנסת ולהחזיר

את העדכון לפי כל המגזר הציבורי שקיבל את העדכון - ראשי ערים,

שרים ואחרים, שגם חברי הכנסת יוכלו לקבל את זה.
יוסי כהן:
אני חוזר. אנחנו חשבנו שזה לא נכון 33% בגלל ההיבט של

ההשלכות אצלנו בכלל השירות הציבורי.
מאיר שטרית:
אבל כבר הוספתם.
היו"ר רפאל פנחסי:
אז למה ראשי ערים ושרים קיבלו?
יוסי כהן:
בשירות הציבורי - מנכ"לים, בכירים שצמודים להם וחברות

ממשלתיות, תאגידים על-פי חוק, מדובר בהיקף של כ- 1,700 עובדים.
מאיר שטרית:
זה כבר נעשה.
יוסי כהו:
לא. כאן מדובר על עוד 7% .
מאיר שטרית:
בסקטור הציבורי אתם כבר עדכנתם את זה.
היו"ר רפאל פנחסי:
ראשי ערים מקבלים את זה היום?
יוסי כהן:
לא עדכנו. מנכ"לים לא קיבלו. הם קיבלו את אותם 33% שסגני

שרים קיבלו.
אריה האף:
מנכ"לים צמודים לסגני שרים.
היו"ר רפאל פנחסי:
תראה את המכתב של סגני שרים, שהם מתלוננים שהם מקבלים

פחות מאשר סגן ראש עיר באיזו עיירה.
שבח וייס:
לגבי השרים, מה המצב?
היו"ר רפאל פנחסי:
40% הם קיבלו.
שבח וייס:
איך הם מצליהים להוסיף לעצמם כל כך הרבה כסף?
היו"ר רפאל פנחסי:
ועדת כספים אישרה את זה.
יוסי כהן:
זו היתה ההלטה של הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי:
ועדת הכנסת תחליט עכשיו כמו ועדת הכספים, שכמו ששרים

וראשי ערים קיבלו 40%, גם חברי כנסת יקבלו.
שבח וייס:
אני מציע לעשות החלטה שנוריד לשרים את זה ואז יהיה

שוויון.

היו"ר רפאל פנחסי;

איו לך סמכות לעשות את זה.
שבח וייס:
אז נעביר לוועדת הכספים בקשה שיורידו.
צבי ענבר:
גם היא לא מוסמכת.
יוסי כהן:
בזמנו, ביקשו להעלות לסגני שרים ואמרנו שההשפעה מיד עוברת

לכלל השירות הציבורי, ונמנעו מזה. המשמעות של זה היא עוד 1,700

מועסקים בשירות הציבורי ועוד, להערכתנו, כ- 1,300 פנסיונרים.

ההשפעה היא גדולה מאד ואנחנו מאד מבקשים להימנע מזה.
שבח וייס:
מהי עמדת ועדת רוזן-צבי?
גבי סבג:
אני אומר כאן בתור הבר הוועדה לשעבר, שיש גבול להתעללות

בשכר של הברי הכנסת. אני טוען כל הזמן מול ידידי מהאוצר, כמו

שאמר יושב-ראש הכנסת לשעבר - הלוואי והיה מביא את הלוח של כל מה

שמקבלים עובדי המדינה והיו מיישמים את זה.
שבח וייס:
לא יודעים.
גבי סבג:
ואני יודע. אתם לא מקבלים לא חופש, לא הבראה, לא בגדי

עבודה. יש עוד אלף סעיפים שהבדי הכנסת, בגלל צניעותם, נמנעים

מלקבל עליהם מה שמקבל כל שכיר במשק. אתם הלכתם והסכמתם להוריד

ל-2%. רצינו שה- 2% יהיה על כל השכר - גם בזה הוועדה נכנעה

ללחצי האוצר ובגלל זה למעשה קבענו את התגמולים - ה .6.5%-אין

לזה שייכות בכלל לעובדי המדינה.

גם ביקשנו לנתק את השכר של הנבחרים מעובדי המדינה באותו

פרוטוקול שלנו. באותו זמן, ה- 33% נקבעו, זה היה לפני שישה

הודשים שתוספת היוקר נכנסה. הופענו כאן ביוני או ביולי בשנה

שעברה, ולכן ה- 33% לא כוללים. צריך על זה להוסיף את תוספת

היוקר שמתעדכנת במשק. אני הבנתי את זה כמובן מאליו.
היו"ר רפאל פנחסי:
מי בעד עדכון של 6.9% בשכר חברי כנסת כמו לראשי ערים

ולשרים?

הצבעה

בעד עדכון 6.9% שכר חברי הכנסת - 3

נגד - אין

ההצעה לעדכן את שכר הברי הכנסת ב- 6.9%, אושרה.

יושב-ראש הכנסת דד תיכון;

עשית את זה "מישי-משי" כזה וזה יהזור לך. צריך לנסה את

זה. צבי ענבר, מה שאתה צריך לעשות בעצם זה להוציא הוראת שעה,

כשהבסיס לעדכון לקה בחשבון את העדכון אבל זה לא יהיה

רטרואקטיבי.
מאיר שטרית:
מה-1 בינואר.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
לא. אני מסביר לו, הוא מבין מה שאני אומר. אתה צריך לקחת

בחשבון את העובדה שלא היה עדכון ברבעון האחרון.
שבח וייס:
דן, תסביר גם שאני אבין. אני לא מבין בזה כלום. אם אתה

היית יושב-ראש כנסת, היינו כבר מקבלים 50% יותר. אני אף פעם לא

הבנתי.
היו"ר רפאל פנחסי:
לכן הסכמת להוריד כל הזמן.
שבח וייס:
"התלבשו" עלינו, אז הורדתי.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
אגב, הייתי בעיתון העיתונאים בשבת ו-100 אנשים קפצו עליי

בענין ה- 33% ונמלטתי בעור שיניי, וכמה שאתה מסביר זה לא משנה.

מה שאני מבקש שתנסח את זה כהוראת שעה, כשתיקח בחשבון את הרבעון,

אבל לא תחזיר את זח רטרואקטיבית.
היו"ר רפאל פנחסי:
זה ברור, שמדובר מכאן והלאה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
להחזיר את זה רטרואקטיבית, שלא יהיו אי הבנות כאן.

מאיר שטרית;

אבל על זה הסכמנו. אנחנו מוותרים על הרטרואקטיביות.
היו"ר רפאל פנחסי:
אני מבין שזה למעשה אושר מה-1 בינואר - העדכון שכולל את

ה6.9%- לפי הוראת שעה או כל נוסח אחר שהיועץ המשפטי יביא.
שבח וייס:
אני מציע לא להוסיף את זה לחברי סיעת המערך. הם שלחו אותי

בתור "פראייר" שאני אצביע. אני מודיע שאני לא מצביע על שום דבר.
היו"ר רפאל פנחסי:
כבר הצבענו על זה.
שבח וייס:
אני לא הצבעתי.
צבי ענבר:
אני כרגע לא מדבר לגבי האחוז. מה שמדובר הוא שבמקום

ההוראה האומרת שעדכון נעשה אחת לשלושה חודשים בחודשים ינואר,

אפריל, יולי, אוקטובר, תהיה הוראת שעה שמתייחסת לעדכון בינואר,

והוא יהיה עדכון לא לשלושה חודשים הקרובים. אלא לשלשה חודשים.
היו"ר רפאל פנחסי:
בהחלט. זה מה שרצינו לבקש.
יוסי כהן:
לאור ההשלכות של זה על השירות הציבורי, אני מאד מבקש

שתינתן אפשרות ששר האוצר יופיע ויסביר את ההשלכות. אנחנו נמצאים

ערב הסכמי שכר בשירות הציבורי, יש לזה השלכה באווירה. מדובר על

מדיניות שכר מרסנת, והיום להעלות בסדר גודל של...
מאיר שטרית:
אנחנו לא מעלים את השכר.
אברהם שטרן:
קיבלו את המלצות רוזן-צבי.
יוסי כהן:
זו יצירת אווירה, ואנחנו חושבים שזה לא במקום.
שבח וייס:
אני מציע הצעה להצבעה - להוריד לכל ראשי העיריות ולכל

השרים, ועל זה אני מוכן להצביע. לא להעלות לנו, אלא להוריד להם.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר כנסת וייס, הוועדה קיבלה את החלטתה ובהתאם לזה תהיה

הוראת שעה שהיועץ המשפטי ינסח אותה. יחד עם זה, אם שד האוצר

ירצה להופיע בפני הוועדה ולבקש לקיים דיון - אני אקיים את

הדיון. אם הוא ישכנע אותנו לחזור מההחלטה, אז לשנות החלטה. היתה

החלטה והיתה הצבעה. ההחלטה תתבצע בהתאם. אם ירצה שר האוצר

להופיע ולשכנע אותנו שההחלטה היא שגויה ונקבל החלטה אחרת - אני

מוכן לקיים את הדיון, אבל נכון לרגע זה ההחלטה היא כפי שהתקבלה.
מאיר שטרית:
אדוני היושב-ראש, אפשר לשכנע את הממשלה שהם יוותרו...

היו"ר רפאל פנחסי;

בדיוק. שהשרים יוותרו וראשי ערים יוותרו...
שבח וייס:
אני מציע להצביע על הורדה לאחרים.
מאיר שטרית:
איו סמכות כזאת.
היו"ר רפאל פנחסי:
אנחנו למעשה מאמצים את החלטות רוזן-צבי ככתבן וכלשונו.

היתה החלטה על העלאה של 33% וקיבלנו העלאה של 2696 בעקבות אי

עדכוו העדכון כמו שראשי ערים ושרים קיבלו את זה. אנחנו החזרנו

את המצב להמלצות של ועדת רוזן-צבי - הוועדה הציבורית.

לכן, אם שר האוצר ירצה להופיע, יפנה ויבקש שהוא רוצה

דיון- אני אקיים את הדיון. אם הוא ישכנע אותנו - בבקשה.
יוסי כהן:
ההשלכה של זה שזה יוצר אווירה.
היו"ר רפאל פנחסי:
אנחנו מודעים להשלכות.
אברהם שטרן:
אז תורידו גם לאחרים. למה לבודד דווקא את חברי הכנסת?3. פירוק משמר הכנסת -פניית חבר הכנסת חגי מירום

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה להביא כמה דברים לידיעת החברים. ראשית, בסעיף ב'

היה נושא של הפעלת הסדר שכירת משרד ושירותי משרד לחברי הכנסת.

נתבקשתי לדחות את זה לישיבה נוספת לפי בקשת היושב-ראש. רוצים

להופיע בפניו, לקיים דיון יחד עם היושב-ראש, נדחה את זה למועד

אחר.
שבה וייס:
לא הבנתי. על איזו תוספת מדובר?

היו"ר רפאל פנחסי;

בסעיף בי היתה ההלטה של ועדת המשנה לאפשר לחברי כנסת

לשכור משרדים.

שבח וייס;

אני מתנגד לזה באופן נחרץ.
היו"ר רפאל פנחסי:
אמרתי שאני דוחה את הדיון למועד אחר.
שבח וייס:
אני מציע להעביר ליושב-ראש הכנסת ולהשאיר את זה אצלו.
היו"ר רפאל פנחסי:
חיתה ועדת משנה שקיבלה המלצות. חבר הכנסת הגי מירום היה

שותף, ואנחנו נביא דיון במליאת הוועדה, אבל נכוו להיום אני דוחה

את זה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
הדבר היחידי שאני מביו בהחלטה זה את חגי מירום. את כל

השאר אני לא מבין, אבל את חגי אני מבין.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מודיע שדחיתי את הנושא ליום בי. אני רוצה להביא עוד

פרט לידיעת החברים. מחר יש סעיף על סדר היום - פירוק משמר

הכנסת- פניית הבר הכנסת חגי מירום.

קיבלתי פניה של יושב-ראש הכנסת. מאחר שיש ועדה בראשותו של

חבר הכנסת זאבי...
יושב-ראש הכנסת דן תיכון:
תו לי להסביר. קראתי בעיתון שיש הצעה לפרק את משמר הכנסת.

בעקבות המאמר הזה היה כאו רעש גדול, וביקש בצדק חבר הכנסת חגי

מירום לקיים דיוו בנושא פירוק משמר הכנסת.אני אומר - אין שום סכנה וגם איו רצון, אבל בסך הכל הוקמה

כאן רעדה בראשותו של חבר הכנסת זאבי ועורך-דין ענבר, שבודקת את

כל הפונקציות של משמר הכנסת, כולל איחוד פונקציות - למשל מפקד

המשמר וקצין הכנסת.
שבח וייס:
זה רעיון טוב.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון:
ההמלצות שלה יוגשו תוך שבועיים. קודם נראה מה הם ממליצים,

ואחר כך נדון.
היו"ר רפאל פנחסי:
בהחלט. לכן אמרתי שהסעיף הזה יידחה עד שהוועדה תסיים.

לידיעת החברים - מחר בשעה 2:00ו, בפתח הישיבה אנחנו נרים

כוסית לרגל פרישתו של מזכיר הכנסת - שמואל יעקובסון. הוועדה

תרים כוסית, ובהזדמנות זו אני רוצה לברך את ידידנו אריה האן

לרגל כניסתו לתפקיד מזכיר הכנסת ומאחלים לו הצלחה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים