ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/12/1996

החלטות נוספות בדבר סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1997 והצעות החוק הנלוות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 48

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי. ט"ו בטבת התשנ"ז (25 בדצמבר 1996) שעה 00;13

נכהו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

מיכאל איתן

רומן ברונפמן

משה גפני

יהודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אליעזר זנדברג

רענן כהן

חגי מירום

מיכאל קליינר

סילבן שלום

מאיר שטרית

מזכיר הכנסת הנבחר, אריה האן

סגנית מזכיר הכנסת, שושנה כרם

סגן מזכיר הכנסת, דוד לב

יועץ משפטי; צבי ענבר

מנהלת הוועדה; אתי בן-יוסף

קצרנית; אסתר אלפיה

סדר-היום; החלטות נוספות בדבר סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1997

והצעות החוק הנלוות.החלטות נוספות בדבר סדרי הדיון בתקציב המדינה

לשנת 1997 והצעות החוק הנלוות

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

ראשית, אני רוצה להודות לכל אלה שבאו לנחם ולכל אלה ששלחו מברקים. תודה

לכולם.

רענן כהן;

אדוני היושב ראש, לפני שאתה פותח את הישיבה, אני רוצה לומר שהכנסת כולה

משתתפת בצערך, ובאמת רבים באו אליך. הייתי אצלך פעמיים וראיתי את האהבה והאהדה

של כל אלה שבאו להשתתף בצערך.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה רבה לכולם.
הסעיף שעל סדר היום
החלטות נוספות בדבר סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת

1997 והצעות החוק הנלוות.

אני גם רוצה לציין שיש לפני פנייה ממזכיר הכנסת לגבי מסגרת דיון בנושא

אי-אמון שתידון בשבוע הבא, וצריך לקחת גם זאת בחשבון.

רענן כהן;

אדוני היועץ המשפטי, לקראת הדיון שאני מקווה שיהיה גם ברוח טובה וגם

בהסכמה, יש לי שאלה מבחינת התקנון. האם בזמן הדיון על התקציב אנחנו חייבים

לקיים דיון בהצעת אי-אמון שהוגשה על ידי סיעת מולדת או שאנחנו יכולים לדחות

זאת אחרי הדיון על התקציב, כלומר שבוע אחרי זה?
מיכאל איתן
אני רוצה לומר שיש סעיף בתקנון שהוא רלבנטי לעניננו, וזה סעיף 147. מדוע

הוא רלבנטי? משום שמעולם עוד לא קרה בכנסת שבאמצע דיון בהצעת חוק - ואני לא

מדבר כרגע על שבוע התקציב, המצב הוא יותר מסובך - ההסדרים במשק שנמצא בעיצומו,

מבקשים מאיתנו להפסיק את הדיון, ולגשת להצעת אי-אמון. לא שהדבר הוא בלתי

אפשרי, אבל הוא לא מוסדר בתקנון. זה בצד המשפטי של הענין.

בצד הפרקטי, אני חושב שזו מיקשה אחת הכל.

צבי ענבר;

האם אני מבין מתוך זה שהיום לא יגמרו את הדיון בחוק ההסדרים?
מיכאל איתן
התכנית הראשונית היתה שבאיזה שהוא שלב בערב יסתיים הדיון. מהר נלך לתקציב

הבטחון בתל אביב, ביום שני נמשיך את הוק ההסדרים, ביום שלישי, לאהר סיום הוק

ההסדרים, דיון והצבעה על תקציב המדינה,

המצב הוא שיש הסתייגויות רבות, והאופוזיציה טוענת שאם לא ילכו לקראתה

באיזה שהיא צורה מוסדרת, הם יעמדו על זכותם וינצלו את מלוא הזמן. אז כל

התכניות האלה טובות אבל פשוט יאריכו את הדיון על חוק ההסדרים בעוד שבוע ימים.

לכן, נעשה כאן איזה שהוא נסיון על-מנת להגיע להסכמה. הקואליציה אומרת,

מאחר ואתם ממילא רוצים שזה יימשך עוד שבוע, אז אנהנו לא מסכימים להפסיק ביום

רביעי, ואנחנו רוצים לבקש מהוועדה שהכנסת תמשיך לדון גם ביום רביעי, גם ביום

חמישי וגם ביום שישי עד שעה תשע בבוקר, ויחזרו במוצאי שבת או ביום ראשון

בלילה, איך שנחליט.

ולתוך כל זה נכנס הענין של האי-אמון.

על מנת לקדם את הדיון, אני מוכן כבר להציע שבכל מקרה, אם לא מגיעים

להסדר, אנחנו מבקשים שהדיון באי-אמון יהיה ביום ראשון.

צבי ענבר;

סעיף 36(ג) לתקנון אומר שהצעות אי-אמון יידונו בישיבת כנסת הראשונה

בשבוע שלאחר הגשת ההצעה, וידחו דיון בכל סעיף אחר.
מיכאל איתן
בסעיף שיידון, לא בסעיף שנדון, אי-אפשר להתחיל דיון חדש בסעיף חדש.
צבי ענבר
אם עולה הטענה שאי-אפשר להתחיל סעיף חדש, אבל צריך לגמור סעיף שכבר

התחילו לדון בו, לזה בדיוק מתייחס סעיף 147 לתקנון שאומר: שאלה הנוגעת לדיוני

הכנסת שאין לה הוראה בתקנון, דהיינו, מה הדין כאשר התחילו כבר בסעיף, תחליט בו

ועדת הכנסת. אבל אז, החלטתה תהיה תקדים מחייב. כלומר, אם היא מחליטה כעת לפי

סעיף 147, אז מעתה ואילך תווסף כוכבית שכל אימת שהתהילו בדיון בסעיף ויש הצעת

אי-אמון, לא מפסיקים את הדיון אלא ממשיכים בו.
מאיר שטרית
אני מבקש להציע הצעה לתיקון התקנון שתאמר שבדיון על תקציב לא ניתן להגיש

הצעת אי-אמון בממשלה עד לגמר הדיון בתקציב.
חגי מירום
אני רוצה לומר לחברי כאן כולם, ובמיוחד לחבר-הכנסת מאיר שטרית, לא למהר

לייצר כוכביות. אי-אפשר שכוכבית תיווצר מכוח אי-הבנה רגעית אני רואה איזה רצון

לסדר סדר יום של - -. אני חושב שהיה הגיון רב ביותר בסעיף 36, הוא רצה לתת

העדפה מעל ומעבר לכל דבר אחר למוסד הצעת האי-אמון. מבחינתנו, היום, אי-אמון

לראש הממשלה, ולכן לא טוב לפגוע בזה, ואני מציע לא להיכנס לזה כרגע. אם חבר-

הכנסת מאיר שטרית רוצה ללכת למשהו עקרוני, יגיש מכתב, נתייחס לזה בהזדמנות

אחרת.אנחנו נקבל את מה שאומר היועץ המשפטי לכנסת שהסעיף הזה דוחה כל סעיף אחר,

ואפשר שביום ראשון, זה לא מונע, אבל לא להכניס את הכוכבית כפי שמציע חבר-הכנסת

מאיר שטרית. יום ראשון, עם אופציה, בואו נשאיר את זה ונתקדם הלאה.

רענן כהן;

ברצון טוב אני רוצה להציע שבמסגרתה נוכל גם להעביר את התקציב, גם לקיים

את האי-אמון, וגם להעביר את חוק ההסדרים. ההצעה היא שביום רביעי בשעה 6:00

בבוקר תתחיל ההצבעה על חוק התקציב.

מאיר שטרית;

לא מתחילה, מסתיימת בשעה 6:00 בבוקר.

רענן כהן;

אתה לא יכול לקבוע מתי היא תסתיים.
חיים אורון
אפשר לקבוע שעת סיום, ואם נחרוג ממנה בשעה, באופן אמיתי, כל אחד יודע

בערך כמה שעות תימשך ההצבעה, ולפי דעתי, הפעם יש פחות הסתייגויות, וכולנו

יודעים שזה לא נותן שום דובר.
מאיר שטרית
אז אתם מציעים שבשעה 6:00 נגמור את ההצבעה על התקציב? אם נחרוג בשעה, זה

לא נורא.

חגי מירום;

כן.
מאיר שטרית
זה בהבנה, כך אנחנו עשינו בעבר.

מיכאל איתן;

לא עשינו כך בעבר. בעבר, מראש התחייבנו להם שהתקציב יעבור לפני ה-31.

היו"ר רפאל פנחסי;

הדיון על התקציב יכול להימשך 8 שעות.
רענן כהן
לא 8 שעות ולא 6 שעות. הליכוד יכול להסיר את כל ההסתייגויות. קבענו 6

שעות, דהיינו, 3 דקות לכל חבר כנסת. אנחנו יכולים לדבר על 50% מהזמן. אני מציע

להתחיל את הדיון על התקציב ביום שלישי, בשעה 4 לפנות בוקר.
מיכאל איתן
כל אחד מכיר את כללי המשחק, ואנחנו יכולים לחשוב שני צעדים קדימה. אם

חבר-הכנסת רענן כהן רוצה להתחיל את הדיון בשעה 4 לפנות בוקר, אז אנחנו לא

מבינים שזה יסתיים ב-12 בצהריים? הרי ברור לכם שלא נסכים לזה. אבל, אם רוצים

לבוא לפשרה, צריך לחשוב על הצד השני, מה כן הוא יכול לקבל ומה לא, ולהתווכח על

אמצע של משהו, אחרת, חבל על הזמן.

היו"ר רפאל פנחסי;

ברגע שיש החלטה של ועדת הכנסת על דיון במסגרת של 6 שעות, חייבים להתחיל

בשעה 10 בלילה.

סילבן שלום;

אנחנו יושבים על הענין הזה כבר שלושה ימים ואנחנו צריכים עכשיו לדעת אם

יש החלטה או לא? אם לא, צריכים עכשיו לקבל החלטת כנסת שממשיכים היום, וכל

הלילה, ומחר כל היום וכל הלילה, שיהיה ברור. ולגבי יום ראשון, אני לא יודע מה

אתם רוצים, תחליטו.

בכל מקרה, אם תהיה הסכמה היא לא יכולה להיות הסכמה שבשעה 8 בבוקר נגמור

את ההצבעות, מפני שאף אחד לא יכול להבטיח את זה. השאלה הקריטית בכל הענין היא,

באיזה שעה יתחיל הדיון על התקציב.

חבר-הכנסת רענן כהן אומר שאנחנו יכולים להוריד. בקושי אני יכול להוריד את

חברי הליכוד. את גשר וצומת בוודאי שלא אוכל להוריד, ובטח לא אתכם.
היו"ר רפאל פנחסי
גם לא את האחרים, זה לא הסתייגויות, זה תקציב ואנשים רוצים להתבטא.
סילבן שלום
כל הוויכוח היה האם הדיון על התקציב יתחיל ביום שלישי בשעה 4 אחר-

הצהריים, או בשעה 9 בערב, כמו שהם רצו. אני הצעתי להתחיל בשעה 6 בערב. לחצתי

קצת את מיקי והוא הסכים להתחיל את הדיון על התקציב ביום שלישי בשעה 6 בערב.

אמרנו, זה יקח 8 שעות, היינו עד שעח 2 לפנות בוקר, ההצבעה תארך כ-3 שעות,

ובשעה 5 לפנות בוקר, נגמור את הענין.

אבל, אם באים ומציעים להתחיל את הדיון על התקציב בשעה 4 לפנות בוקר, כי

אז נגמור את הדיון ביום רביעי בשעה 1 בצהריים - חבל על הזמן.

חברי-הכנסת מירום ואורון מבינים זאת. חבר-הכנסת רענן כהן קושר את הדברים

להסכמות אחרות על דברים אחרים. חבר-הכנסת מירום, בואו נגיע להחלטה שנקבע

בינינו את שעת ההתחלה והסיום, ובזה ייגמר הענין.

אם לא, צריכים לעשות עכשיו הצבעה ולהחליט שממשיכים את הדיון עד יום שישי

בבוקר, רצוף ללא הפסקה.

רחבעם זאבי;

אני מתייחס לנושא הצעת אי-האמון של סיעתי. כפי שציטט היועץ המשפטי, בסעיף

36(ג} נאמר שזה יידון בישיבת הכנסת הראשונה בשבוע שלאחר הגשת ההצעה. אם

תחליטו שמתחילים את הישיבה בשבוע הבא ביום ראשון, אז ישיבה זו תעסוק בהצעת אי-

האמון, ולא כמו שנאמר פה שביום ראשון יהיה דיון על תקציב, וביים שני תהיה הצעת

האי-אמון.טענתו של היועץ המשפטי ששאלות שאין להן הוראה בתקנון,יהיה קשה להגן על

זה בבג"ץ, מפני שכן יש על זה הוראה בתקנון. העזר הזו שכאילו הכניסו פה שדיון

לא מפסיקים באמצע בנושא שכבר נדון וכו' וכו', יש "אובר--רולינג" של המחוקק.

בסעיף 36(ג) המהוקק השב על הכל, לפהות כך אני אטען לפי מיטב הייעוץ המשפטי

שקיבלתי, שהמהוקק אמר שזה יידון מיד בשבוע הבא, בישיבה הראשונה. פעם היו דנים

מיד אלא שרצו לתת שהות לשרים ולאחרים לחזור מחו"ל.

אי-לכך, קודם כל אתם צריכים להביא בחשבון את הענין הזה, נאמנות התקנון.

אני לא רוצה לחזור על הנאום של חבר-הכנסת מירום, שהוא רציני מאוד והוא היה

נאמן לו כל התקופה שישב פה. לא בקלות מוסיפים כוכבים, לא בקלות יוצרים

תקדימים, והוא שיכנע אותי במשך כל השנים שישבתי פה כמשתתף. אבל זה נימוק

מתווסף. אם זה יעמוד מול תיקון בתקנון, או כוכבית, למול הדרישה שלנו, יהיה לי,

כחבר-כנסת, יותר פשוט למשוך חזרה את הצעת אי-האמון, ולבוא שבוע יותר מאוחר עם

הצעת אי-האמון, ולא ליצור את הכוכבית, בגלל הדברים החשובים שהוא אמר פה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת מיכאל איתן, בבקשה.

מיכאל איתן;

ראשית, אני רוצה לשבח את חבר-הכנסת זאבי שאמר שהוא מוכן בענין הזה ללכת

על בסיס עקרוני. הוא גם מבין את המצוקה שלנו, ושאנחנו דוחים אותו לא על איזה

נימוק טפשי אלא שאנחנו באמת במצוקה של זמן ויש התמודדות קשה על החוק בין

קואליציה ואופוזיציה. כשהוא בא עם הצעת אי-האמון הוא לא רצה לשחק לטובת צד זה

או אחר, וזו לא אמתלה בשבילו להתייחס ללוחות הזמנים, ואני מכבד את דבריו.

שנית, אמרתי כבר בתחילת הדיון שהייתי נלחם על מיכסת הזמן שעומדת לרשות

האופוזיציה. אני שואל את עצמי מה הייתי עושה אם היו אומרים לי עכשיו תכניס

באמצע איזה שהוא דיון. אז אמרתי, מאחר וביום ראשון אפשרי, בדקתי את הענין,

ראיתי כבר פעמיים תקדימים.
היו"ר רפאל פנחסי
אגב, מוועדת הכספים העירו את תשומת לבנו שהם מצביעים ביום ראשון על

התקציב.
מיכאל איתן
הם יכולים להצביע על התקציב מה שהם רוצים, זה לא מפריע לי. האי-אמון

יהיה ביום ראשון.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, אבל אם אתה מזמן מליאה ביום ראשון, אז ועדת הכספים תשב בזמן המליאה.

מיכאל איתן;

יש גם תקדים לענין הזה. בזמן ההצבעה במליאה על האי-אמון, מפסיקים את

הדיונים בוועדת הכספים, וחברי ועדת הכספים עולים להצביע. נגמרת ההצבעה, הם

חוזרים להמשיך בדיון. רק לזמן ההצבעה.

עכשיו, ביום ראשון, יש לנו מסגרת זמן נאותה, ואני הושב שעל זה אפשר

להסכים כי לא היו חילוקי דעות, ואפשר כבר לקבוע אותה.אני לא חושב שבהרכב הזה אנחנו יכולים לקבל החלטות. ההצעה שלי היא שבשלב

הזה נגבש הצעה שתהיה הצעה של הקואליציה. אני רוצה לקבוע ישיבה בעוד שעתיים על

מנת לנסות ליישר את ההידורים, ולנסות עוד פעם דרך של הידברות. אבל, אני רוצה

שההצעה הזאת תהיה מוכנה, על מנת שבעוד שעתיים, כשניפגש, לא נתחיל עוד פעם

להתדיין, אלא מצביעים, כן - כן, לא - לא.

ההצעה שלי כוללת את המרכיבים הבאים: הכנסת תמשיך בדיוניה על חוק ההסדרים

במשק עד יום שישי בשעה 9 בבוקר.

ביום ראשון ייפתחו הדיונים בשעה 9 בבוקר בהצעת אי-האמון של סיעת מולדת

בנושא ההסכם המתגבש בענין חברון. תיכף נקבע את מסגרת הדיון, אבל תהיה מסגרת

דיון ארוכה - אני אומר את דעתי האישית, אבל זה מה שהוועדה תחליט - משום שהנושא

הזה נוגע להרבה מאוד אנשים שיש להם צורך אישי להתבטא.

רחבעם זאבי;

הצעת אי-אמון דיון אישי?

חגי מירום;

לא עשינו את זה דיון אישי אלא עשינו את זה דיון סיעתי, וקבענו מסגרת

ששווה לכל חברי הבית. עשינו את זה בדיון על הסכמי השלום.
מיכאל איתן
ההצעה שלי היא שמסגרת הדיון, בברוטו שלה, תהיה לפחות 8 שעות.
היו"ר רפאל פנחסי
תעשה 6 שעות, כמו התקציב, זה 3 דקות לכל חבר כנסת, ואז אתה מסתדר יופי.
מיכאל איתן
ההצעה שלי היא 8 שעות. אתם רוצים 6 שעות, בסדר, נסכם על 6 שעות, 3 דקות

לכל נואם.

ה-8 שעות שאני הצעתי הן ברוטו, כולל את מי שמציג את אי-האמון, כולל תשובת

ראש הממשלה, זה ייצא אותו דבר. כי אם אתה נותן 3 דקות לכל אחד, זה 6 שעות,

תוסיף את ההצבעה, תוסיף את הסיכום, הגענו ל-8 שעות. זה בדיוק אותו הדבר.
היו"ר רפאל פנחסי
תמיד קבענו מסגרת של 6 שעות, כמו בתקציב. לא כולל את אלה שמציגים.
רחבעם זאבי
פה יש רק מגיש אחד, זה 10 דקות.
מיכאל איתן
הלאה. מיד עם סיום הדיון בהצעת אי-האמון, ממשיכים את הדיון בחוק ההסדרים

בצורה רצופה עד יום שלישי בבוקר. ביום שלישי, בשעה 9 בבוקר, יתחיל הדיון על

התקציב.היו"ר רפאל פנחסי;

אפילו שלא יסתיים חוק ההסדרים?

מיכאל איתן;

כן. זאת הצעתי.

הדיון על התקציב יימשך 6 שעות, הצבעות, ולאיור מכן המשך הדיון בחוק

ההסדרים עד שיגמרו. אני מבקש שכל מה שאמרתי יירשם. זאת ההצעה.

אם יש למישהו מחברי בקואליציה הצעת שיפור, אני מוכן לשמוע אותה.
צבי ענבר
רק הערה אחת, כדי לשמור על גבולות הסמכויות של יושב ראש הכנסת ושל הוועדה

הזאת. הוועדה מוסמכת לקבוע כמובן את מסגרת הדיון; הוועדה מוסמכת לקבוע את סדרי

דיון מיוחדים. הוועדה לא מוסמכת לומר ליושב ראש הכנסת באיזה ימים עליו לקיים

את ישיבות הכנסת, היא יכולה רק להמליץ לפניו.
מיכאל איתן
זו תהיה המלצה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת רענן כהן, בבקשה.

רענן כהן;

ההצעה שלנו היא כזו. אנחנו נתחיל מהיום עד הגמר. היום בשעה 15:30 נקיים

הצבעות, ואחרי ההצבעות אנחנו משתחררים, יהיה סדר יום אחר, יכול להיות סדר יום

אחר.

ביום שני מליאת הכנסת תתחיל בשעה 10 בבוקר, בהצעת אי-האמון. בתום האי-

אמון, יתחיל דיון על חוק ההסדרים במשק והוא יימשך עד יום שלישי בשעה 10 בלילה.

ביום שלישי, בשעה 10 בלילה, יתחיל הדיון על התקציב, ובשעה 5 לפנות בוקר

תתחיל ההצבעה על חוק התקציב.

אין לנו ענין למשוך זמן עם הצבעות שמיות וכדומה. סיכמנו גם שלא יהיו יותר

משלוש הצבעות שמיות. לפי הערכתי כל ההצבעות על התקציב יימשכו לא יותר משעתיים.
היו"ר רפאל פנחסי
אז בואו נקבע שעד יום רביעי בשעה 8 בבוקר, הכל יסתיים.
מיכאל איתן
אל תקבעו שום דבר כי זה לא בא בחשבון. הסכמנו לסיים הכל ביום רביעי בשעה

6 בבוקר. ועכשיו מציעים לסיים בשעה 8 בבוקר, ואנחנו לא מסכימים לזה.
סילבן שלום
אתה הסכמת על שעה 4 לפנות בוקר, ולא על שעה 6 בבוקר.
מיכאל איתן
התחיל דו-שיח עם סילבן שלום וחיים רמון, ויום הסכימו שהדיון על התקציב

יתחיל ביום שלישי בשעה 8 בערב. לא הסכמתי, אמרתי שהדיון על התקציב יתחיל בשעה

6 בערב. הבוקר דיברתי עם חבר-הכנסת רענן כהן ואמרתי לו שאני עומד על כך שהדיון

על התקציב יתחיל ביום שלישי בשעה 6 בערב. הרי אנחנו יודעים מה עומד מאחרי כל

המשחק הזה.

ועכשיו, אנחנו לא יכולים להסכים לזה, זה לא הוגן ולא הגון. כשאנחנו היינו

באופוזיציה, התחלנו את חוק התקציב ביום האחרון בשעח 9 אי עשר בבוקר. בשנה

הראשונה, באמת נכון, התחלנו את זה אחרת. אבל מאז למדנו דברים, ושני הצדדים

שינו, והנורמה השתנתה.

מה שהציע עכשיו חבר-הכנסת רענן כהן זו לא פשרה, והיא לא מקובלת עלינו.

אפשר להגיע להסדר - מה טוב. אי-אפשר להגיע להסדר, יכול להיות שהדיון

יימשך ותצליחו לגרור אותנו לאי-נעימות, ועוד שבוע ימים לא יהיה תקציב. אבל אני

לא בטוח שהציבור ישמח לכך כשהוא ידע שבגלל שעה, האופוזיציה הולכת להוציא עוד

מאות אלפי שקלים ולהטריח את כל הכנסת. אז זו אחריות משותפת, ואפשר להגיד את זה

גם עלינו. אבל עם כל הכבוד, איפה התחלנו, ולאן אנחנו מגיעים?
רחבעם זאבי
אני חושב שיש לי הצעה שתספק את כל הצדדים. אני מציע כך. היום, לאחר תום

ההצבעות, השבוע נסגר.

ביום ראשון בבוקר, בשעה 10, מתחילים בהצעת אי-האמון, ומסיימים את זה מתי

שהוא לפנות ערב. מיד ממשיכים בדיון על חוק ההסדרים, ברציפות, עד תום חוק

ההסדרים וחוק התקציב, ואני מעריך שזה יהיה ביום רביעי מתי שהוא אחר-הצהרים.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת זאבי, מיקי לא מסכים שהדיון יסתיים ביום רביעי בשעה 8 בבוקר,

ואתה מדבר על יום רביעי אחר הצהרים.

חבר-הכנסת סילבן שלום, בבקשה.
סילבן שלום
ההצעה של חבר-הכנסת רענן כהן פחות טובה מזו שהיתה קודם. כי אם נתחיל את

ההצבעות ב-5 בבוקר, גם בשעה 8 זה לא יסתיים.

הרי בסך הכל כולנו אנשים הגיוניים, וחבר-הכנסת מיכאל איתן אמר דבר נכון,

בגלל שעתיים יגידו כולם שאנחנו ממש מטורפים. אף אחד לא מבין ולא יבין את

המשחקים הקטנים האלה.

גם אם נקבע הצבעה בשעה 3:30, זו בעיה. אנחנו רוצים להגיע להבנות. רבותי,

ההצבעה על חוק ההסדרים תימשך לפחות שעתיים ואולי אפילו שלוש שעות. עם כל הכבוד

לנו, שר האוצר לא מוכן בכלל לעבור את ה-31 בדצמבר.

חבר-הכנסת רענן כהן, ביקשת משהו, שנינו נלך לאן שאנחנו צריכים ללכת ונראה

מה אפשר לעשות. נחליט שמסיימים בשעה 6 בבוקר, הוויכוח על השעתיים לא יוסיף

כלום. חבר-הכנסת איתן ואחרים צריכים ללכת כעת לשר האוצר ולנסות לשכנע אותו כי

הוא לא מסכים. אבל בואו נגמור את הענין, ונסכם על שעה 6. חבל על הוויכוח הזה,

הוא מיותר ומטופש.
מאיר שטרית
אני מבקש להבהיר כמה דברים שסוכמו בשיחה ביני לבין חברי-הכנסת רענן כהן

וחיים אורון. ראשית, הצבעות בחוק ההסדרים ייגמרו עד שעה 10 בלילה ביום שלישי.

ומיד איורי זה יתהיל הדיון על התקציב. אם תישארנה הסתייגויות שלא נדונו, הם

יוותרו עליהם. זה מה שסוכם בינינו.

בקשר לדיון על התקציב, הם רוצים להביא לכך שנעבור את ה-31 בדצמבר,

ולהצביע על התקציב לאחר מכן. רענן ביקש שגמר הדיון על התקציב יהיה בשעה 8

בבוקר יום רביעי. הם מוכנים להתחייב שלא תהיינה יותר משלוש הצבעות שמיות.
שילבן שלום
מאיר, חסר לך מידע. את כל הדברים האלה הם כבר אמרו.

מאיר שטרית;

יכול להיות שאנחנו טועים בחשבון, אבל אני רוצה לומר מה שסיכמנו.

מאחר ודובר רק על 3 הצבעות שמיות ולא יותר, וזה יקח בערך שעה. שעתיים

הצבעות על הסתייגויות בתקציב, ביחד זה 3 שעות. אז אם מתחילים את ההצבעות בשעה

5 בבוקר, גם אם לא יגמרו לדבר עד שעה 5, עוברים להצבעות, כמו שאנחנו עשינו.

עכשיו, הוויכוח בינינו הוא על שעתיים.
מיכאל איתן
זו החולשה של ההסכם שלך. לפני שרענן יצא מהחדר בזעם, הוא הציע שבשעה 8

יגמרו. ולא הסכמנו לזה.

רענן כהן;

אם קובעים את שעת ההצבעה, הכל נפסק ומתחילים בהצבעה. ייתכן שזה ייגמר

אפילו בשעה 6.
סילבו שלום
הצעת את השעה 8 ולא הסכמנו.

רענן כהן;

ההצבעה תתחיל בשעח 5.
מאיר שטרית
אנחנו מתווכחים על הבדל של שעתיים. מיקי רוצה לסיים את ההצבעה בשעה 6

בבוקר, ורענן מציע לסיים את ההצבעה בשעה 8 בבוקר.

מיכאל איתן;

אני לא רוצה להתחיל את ההצבעה בשעה 6. אני רוצה להתחיל בהצבעה לפני השעה

12 בלילה, על מנת שיודיעו ברדיו שאמנם עדיין אין תקציב ב-31, אבל כבר נמצאים

בתהליכים של הצבעה. זאת היתה הפשרה המהותית בין הרצון שלהם להגיד שב-12 בלילה

יגידו ברדיו, עדיין אין תקציב למדינה. ואני אמרתי, יגידו שכבר נמצאים בתהליכים

של הצבעה. על זה היה הוויכוח.ירדתי גם מזה, אבל לפחות שבשעה 7 בבוקר נהיה אחרי ההצבעה על התקציב. אני

אומר לכם, עם הרצון הטוב של כולנו ביחד, בשעה 6 זה לא יהיה כי אין לנו שליטה

על הדברים, אתם הרי יודעים, פתאום קורה איזה אירוע, שעה בכנסת זו לא שעת, אי-

אפשר לבנות על זה. מי שאומר שההצבעות יתחילו בשעה 5, שם אותי במצב שאני יכול

להגיע לשעה 10 בבוקר בלי תקציב.

מאיר שטרית;

מיקי, אם אני יוצא מנקודת הנחה ששום הסכם לא תופס, אז אין טעם בכלל לכל

הדיון. אני יוצא מנקודת הנחה שסיכומים שמגיעים אליהם פה ומקבלים החלטה של

ועדת הכנסת, מחייבים את כולנו.

ולכן, אם רענן אומר לי שמסיימים הצבעה, בכל מקרה, גם אם יישארו

הסתייגויות הם יסירו את כולן כדי שנסיים את ההצבעה בשעה 8, כפי שהוא מציע, אני

מאמין שהוא יקיים זאת.

הוויכוח בינינו הוא שעתיים. מיקי רוצה לסיים את ההצבעה בשעה 6, רענן רוצה

לסיים את ההצבעה בשעה 8.
מיכאל איתן
אני לא רוצה לסיים את ההצבעה בשעה 6, אני רוצה לסיים את ההצבעה בשעה 4.

אם יציעו לי לסיים בשעה 6, אני אסכים. קודם שיציעו זאת.

מאיר שטרית;

רענן רוצה לסיים בשעה 8.

מיקי, תסלח לי שאני אומר לך זאת, אבל מאותו נימוק שאתה אומר, בשביל

שעתיים אנחנו נהפוך את הכנסת ונשגע את כולנו, אני מבקש ממך, כחבר בסיעה וכממלא

מקומך, אתה תרד מהעץ שלך, ורענן ירד מהעץ שלו, ונסכם על סיום ההצבעה בשעה 7.

רענן כהו;

אני מסכים.

מיכאל איתן;

אני לא מסכים, בשבילי חשוב לגמור בשעה 6.

חגי מירום;

מהדורת החדשות הקובעת היא המהדורה של השעה 7, שם צריך להיות שהדיון על

התקציב הסתיים, ויש תקציב למדינה. מכאן, הכל הולך הלאה. המהדורה הקובעת היא של

השעה 7 בבוקר.

אני רוצה לומר מלה למיקי איתן. כשמיקי נתן לנו מלה על החלטה מתי מסיימים

תקציב, הוא עמד בה פרפקט, ואני לא הייתי מודאג אפילו לשנייה, כי ידעתי שמיקי

עומד עם החוברת ומסתכל על השעון, והוא גמר את זה תמיד עם בונוס של רבע שעה או

חצי שעה קודם כדי שנהיה מבסוטים ושלא ישברו לו את המלה.

עכשיו, יושבים פה שלושה אנשים די מנוסים בפרלמנט, בכל זאת. ואנחנו לוקחים

בחשבון שמלה שלנו צריכה להיות מלה.מיקי איתן;

בזה לא הטלתי דופי.
חגי מירום
יותר מזה, יש לנו שליטה. אם לא היתה לנו שליטה, הייתי אומר, מי יודע מה

יהיה שם. אבל יש לנו שליטה.

התחלת ההצבעות בשעה 4 בחוק התקציב הזה, כשאנחנו יכולים לוותר על חצי ספר

של הסתייגויות כי מיקי בא אלינו ואומר לנו, חברים, זה לא הולך, אתם התחייבתם,

תרוצו עם ההסתייגויות, כדי שתעמדו בזה, אז נוותר על חצי ספר. לנו יש דאגה מהשם

שלנו ומההתחייבות שלנו, יותר מאשר לך מהשאלה של הסיום. אני יודע כמה זה מחייב,

פעם אחת אתה לא עומד במלה, אחר כך לא מכבדים אותה לעולם.
היו"ר רפאל פנחסי
מה ההצעה המעשית שלך?

חגי מירום;

בשעה 4 בבוקר תחילת ההצבעות על חוק התקציב, והסיום יהיה ברבע לשבע, כדי

שזה ייכנס למהדורת החדשות של השעה 7 בבוקר.

רענן כהן;

ושלא יהיו יותר משלוש הצבעות שמיות.
מיכאל איתן
ההצעה שלי אומרת, להתחיל את ההצבעות על חוק התקציב בשעה 3, ולא יותר מ-2

הצבעות שמיות, על פי בחירתכם, מתי שתרצו. והסיום יהיה לא יאוחר משעה 6:30.

רענן כהן;

אני מתחייב לגמור בשעה 6:30.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת איתן, רענן מוכן לקבל שהסיום יהיה בשעה 6:30.
רענן כהן
אני מתחייב בשם כולנו שבשעה 6:30 יש תקציב.
משה גפני
אני מציע שההצבעות תתחלנה בשעה 3:30 ובשעה 6:30 יש תקציב.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת איתן, קבל את ההצעה של חבר-הכנסת גפני.
רומן ברונפמן
חבר-הכנסת איתן, אני חושב שההצעה שבשעה 6:30 תסתיים ההצבעה, זו הצעה

טובה.

מיכאל איתן;

אני לא מסכים בשום פנים ואופן,

ההצעה שלי היתה כדלקמן, ואני מבקש לשים אותה על השולחן כמות שהיא:

מתחילים להצביע בשעה 3. ההצבעה תסתיים לא יאוחר משעה 6:30.
היו"ר רפאל פנחסי
על שעת הסיום יש הסכמה, הוויכוח הוא על שעת ההתחלה.
חיים אורון
אני רוצה להציע הצעת פשרה. מועד סיום ההצבעה מוסכם, שעה 6:30. מועד תחילת

ההצבעה ייקבע על ידי הבר-הכנסת מיכאל איתן והבר-הכנסת רענן כהן ויושב ראש

ועדת הכנסת, חבר-הכנסת רפאל פנחסי כשלו תהיה סמכות של בורר אחרון.
מיכאל איתן
-זה לא הוגן שאתה שם את פנחסי במצב כזה. אני לא רוצה ליכפות זאת עליו

בצורה כזאת.
רענו כהן
אני מציע לקבוע שהסיום יהיה בשעה 6:30, וועדת ההסכמות תקבע, לפי הענין,

מתי תתחיל ההצבעה.
משה גפני
רבותי, הגענו להסכמה ששעת הסיום היא לכל היותר 6:30. הגענו להסכמה שפחות

או יותר, אלא אם כן יש תקלות, מהלך ההצבעה צריך לקחת 3 שעות לפחות. הגענו

להסכמה שאם זה יתמשך יותר מ-3 שעות, האופוזיציה תוריד חצי מההסתייגויות.

ולכן, אני מציע שתחילת ההצבעה תהיה בשעה 3:30, כאשר האופוזיציה מתחייבת

שמשך ההצבעות לא יהיה יותר משלוש שעות, ושעת הסיום תהיה לא יאוחר משעה 6:30.
רענן כהן
אני מסכים.
מיכאל איתן
אני לא מסכים לענין הזה. אנחנו, אנשי הקואליציה כאן, מראים דוגמה איך לא

מנהלים משא ומתן. אנחנו הולכים כעת להגיע לתוצאה שהיא משפילה עבור הקואליציה,

זו תוצאה שאומרת שאנחנו לא מסוגלים לעמוד על דעתנו, שאנחנו לא מוכנים להיאבק

על שום דבר. מה זה, בשעה 6:30 אין תקציב, למה?
רענן כהן
תאמינו לי, היו ואני לא מבין מה מסתתר מאהרי זה. מיקי, אתה רוצה שההצבעות

יתחילו בשעה 3? בסדר, שיהיה 3. אני פשוט לא מבין אותך.

חגי מירום;

הליכוד חייב ללמוד איך יוצרים אמון. צעדים בוני-אמון.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת איתן, לפני שאתם מתפזרים, עוד לא קיבלנו החלטה בשני דברים:

האחד - מתי תידון הצעת אי-האמון? דבר שני - ביום ראשון תהיה או לא תהיה ישיבה?

חבר-הכנסת סילבן שלום, תפרט בדיוק מתי מסתיימות הישיבות, מתי יש הצבעות,

ומתי תידון הצעת אי-האמון.

סילבן שלום;

הסיכום שלנו הוא כזה. לגבי היום, בשעה 5 גומרים את ההצבעות והולכים

הביתה.

היו"ר רפאל פנחסי;

לגבי ההצבעות חיום, אנחנו לא צריכים לקבל פה החלטה, תגמרו את זה ביניכם

בחוץ.

סילבן שלום;

נכון.

ביום ראשון, ועדת הכספים ממשיכה כרגיל, מאשרת תקציב.

ביום שני, תחילת הישיבח בשעה 9 בבוקר בהצעת האי-אמון.
חיים אורוו
אדוני היושב ראש, יש לי הערה עקרונית. אם הצעת האי-אמון תהפוך להיות

אישור ההסכם על חברון, אני דורש 12 שעות דיון, על חשבון חוק ההסדרים.
קריאות
לא, לא, זה אי-אמון.
מיכאל איתן
תסלח לי, עם כל הכבוד, יכול מחר ראש הממשלה להגיד שמאחר והכנסת דחתה את

הצעת האי-אמון בענין הזה, אז לא צריך להביא את זה לאישור הכנסת. מי יודע?
היו"ר רפאל פנחסי
עד היום, בהצעות אי-אמון רגילות קיבלנו החלטות ששתי הסיעות הגדולות

מקבלות כל אחת 20 דקות, והסיעות הבינוניות 10 דקות וכן יכולות לפצל, ו-10 דקות

לסיעות קטנות.אני מציע כדלהלן, אם זה מקובל עליכם.

שתי הסיעות הגדולות - חצי שעה כל אחת; הסיעות הבינוניות - רבע שעה, עם

פיצול; הסיעות הקטנות - 10 דקות, עם פיצול.

מיכאל איתן;

אני לא מסכים, אני רוצה שזה יהיה לפי חברי הכנסת, למה לפי סיעות, בהיקפים

כאלה? ביחוד לסיעות הגדולות.
היו"ר רפאל פנחסי
כי תמיד אי-אמון זה דיון סיעתי.
מיכאל איתן
אם אתה נותן דקה לכל חבר כנסת, אתה מקבל 34 דקות, ואני 32 דקות, והוא

מקבל 10 דקות. אבל הוא הפך את זה לבינוניות, אז הוא יקבל 15 דקות. הוא רוצה 15

דקות, תיתן דקה והצי. ואז אנחנו נקבל 45 דקות.

משה גפני;

אני לא מסכים.

מאיר שטרית;

אתה מקבל 10 דקות, מה אתה רוצה?
מיכאל איתן
הצעתי אומרת, דקה וחצי לכל חבר כנסת, ולא פחות מ-10 דקות לסיעה. מה זה

אומר? זה אומר שהסיעה שלך מקבלת את 2 הקריטריונים. מקבלת 2.5 דקות לכל חבר

כנסת, והיא גם מקבלת נאום של 10 דקות. מה רע לך בקריטריונים האלה?
משה גפני
אמרתי כבר כמה פעמים בדיונים כאן. יש דיון אישי, ויש דיון סיעתי. המשטר

הוא משטר סיעות, כך אנחנו בנויים. ברגע שאתם באים ואומרים שהופכים את הדיון

הסיעתי, נותנים את המינימום לסיעות הקטנות, אבל הופכים את הדיון הסיעתי לדיון

אישי. המפתח הופך להיות לפי חברי כנסת, זאת איננה כוונת התקנון, זאת איננה

הכוונה של הדיון הסיעתי. הסיעה צריכה להביע את דעתה. בעקבות זה אנחנו החלטנו

לתת לסיעות הגדולות 20 דקות, ולסיעות הקטנות 10 דקות.
מיכאל איתן
זה לא תקין. מה שאני מציע זה תקין.

צבי ענבר;

התקין ביותר הוא, כשקובעים דיון סיעתי, נאמר, של 3 שעות. המשמעות של דיון

סיעתי של שלוש שעות היא שלכל חבר כנסת יש דקה וחצי. ולכן, לסיעה של 30 חברי

כנסת יש 45 דקות. תמיד לסיעה של פחות מ-6 חברי כנסת, יש מינימום של 10 דקות.

כלומר, לסיעות הגדולות יש דקה וחצי לאיש, לסיעה של 4 חברי כנסת יש 2.5 דקות

לאיש. זו המשמעות של דיון סיעתי. בפעמים הקודמות אני התנגדתי למנהג הזה של

גדולות, בינוניות וקטנות.היו"ר רפאל פנחסי;

רבותי, התחלת הדיון ביום שני בשעה 10 בבוקר, במסגרת דיון של 3 שעות,

ומתהלק לפי מספר הברי הכנסת. לסיעות הקטנות, לא פחות מ-10 דקות.
חגי מירום
וזה מותנה בכך שזה לא אישור של ההסכם.

משה גפני;

אדוני היושב ראש, אני לא מוכן, זה לא בסדר.

מיכאל איתן;

מה אתה רוצה לעצמך, כמה זמן אתה רוצה?
משה גפני
אני מציע מה שהיה מקובל כל הזמן. הסיעות הגדולות מקבלות יותר זמן.
חגי מירום
ככה, תמיד יש לו 10 דקות. ופתאום היטבת עם עצמך, ולא היטבת איתו, הוא

קיבל את מה שצריך. הסחטנות הזאת חוגגת אפילו על דקות.

היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת גפני, עם כל הכבוד, אפילו סיעתי שהיא בת 10 חברים, היא תקבל

בסך הכל רבע שעה. יש הצעה הוגנת.

מיכאל איתן;

חבר-הכנסת גפני, אתה לא צודק, אתם סיעה עם 4 חברי כנסת. לפי איזה יחס אתה

מקופח?
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת גפני, אתה עומד על בקשתך להתייעצות סיעתית?

משה גפני;

בבקשה, בשעה 30;15, נמשיך בדיון.

חיים אורון;

אדוני היושב ראש, אני רוצה שהסיכום פה יהיה ברור. אם מסיבות כלשהן, הדיון

הזה הופך לאישור ההסכם, נקיים בוועדה דיון נוסף.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז תבואו עוד פעם לוועדה. מקובל.סילבן שלום;

אני רוצה להמשיך.

מיד לאחר סיים הדיון בהצעת אי-האמון, ממשיכים בדיון על חוק ההסדרים.

ביום שלישי, בשעה 8 בערב, התחלת הדיון על התקציב. לכן, ביום שלישי, בשעה

5 הצבעות על חוק ההסדרים. בין סוף האי-אמון לבין יום שלישי בשעה 5, גומרים את

כל הדיון על חוק ההסדרים.
רענן כהן
הערה לפרוטוקול.

האופוזיציה לא יכולה, מאחר ואנחנו ויתרנו על הכל, האופוזיציה לא מוכנה

שבזמן שנשאר לנו, יבוא איזה שר - על פי התקנון - או יושב ראש ועדת הכספים או

ממלא מקומו ויתפוס את הבמה. הבנתי שכך זה יהיה.
מאיר שטרית
בסדר, חוץ משר האוצר.
מיכאל איתן
אל תמהרו להסכים. אני לא נגד, אני רק רוצה שמה שמסכימים שיהיה ברור

לפרטיו על מנת שהוויכוחים אחר כך לא יהיו על בסיס משבר אמון, כן סיכמנו, לא

סיכמנו. אז אני מציע שנחשוב על זה עוד דקה. כי מה שאומר רענן כהן יכול להתפרש

שאם בשעה 4 אי 5 אני מעלה איזה שר, אסור לו בכלל לדבר, או מותר לו לדבר?
רענן כהן
בסבירות.
קריאה
לא נעשה פילי-בסטר.
רענן כהן
לזה התכוונתי.
מיכאל איתן
בסדר.
סילבן שלום
אני חוזר על הכל.

היום - הצבעה בשעה 5, ואם ייעשה קיזוז, אז בשעה 4.

ביום שני, בשעה 10 בבוקר דיון בהצעת אי-האמון במסגרת דיון של 3 שעות.

ברגע שגומרים את האי-אמון, מתחילים את הדיון בחוק ההסדרים.ביום שני, בין השעה 4 לשעה 8, לא מפקיעים לכם את המסך, מותר להעלות

מישהו, אבל לא מפקיעים לכם את. המסך.

ביום שלישי, בשעה 5 אחה"צ, מתחילים עם ההצבעות על חוק ההסדרים. בשעה 8

בערב, מתחילים את הדיון על התקציב.

חגי מירום;

למה בשעה 5? למה לא בשעה 6? אולי יש פה אי-הבנה?

סילבן שלום;

אני חוזר.

יום שלישי, בשעה 5 אחה"צ, מתחילים עם ההצבעות על חוק ההסדרים - אלא אם

חבר-הכנסת אורון- משכנע אותי שהוא רוצה עוד שעה וזה לא מזיק לענין - ובכל מקרה,

בשעה 8 בערב מתחיל הדיון על התקציב.

גומרים את הדיון, אנחנו מוכנים, בכל מקרה, לא להתחיל את ההצבעה לפני השעה

3 לפנות בוקר, אפילו אם גומרים את הדיון בשעה 2, אלא אם הם ירצו לבוא לקראתנו,

ואז נתחיל את ההצבעות על התקציב בשעה 2. לא מתחילים לפני השעה 3, וגומרים, לא

יאוחר משעה 6:30.

דבר נוסף, הם מתחייבים להוריד את כל ההסתייגויות, לא רק של העבודה ומר"צ,

גם של המפלגות הערביות. שזה יהיה ברור ושלא כל סיעה ערבית תרצה הצבעה

אלקטרונית על כל הסתייגות, זה יימשך עד שעה 8 בבוקר.
מיכאל איתן
מה שאנחנו עושים פה זו החלטה של ועדת הכנסת על פי סעיף 148 לתקנון, אשר

מתקבלת פה אחד. כרגע, צריכים למצוא מנגנון, מה אנחנו עושים? עדיף שנאמר שנמצא

איזה מנגנון איך מורידים הסתייגויות, שיטה, ולא הסכמה. איך יכולה להיות השיטה?

צמצום יחסי של מספר ההסתייגויות, לפי מיכסת הזמן שנותרה. כלומר, אם בשעה

מסויימת אנחנו יודעים שיש לנו כך וכך זמן, אנחנו עכשיו קובעים, במסגרת סדרי

הדיון, מסמיכים ועדה של 4 אנשים, לפגוע בזכויות בעלי הדיבור לפי ההסתייגויות,

ובלבד שיישמר חלקם היחסי ביתרת הזמן.
סילבן שלום
בשביל מה לסבך את הענין. בשעה 6:30, האופוזיציה מורידה את כל ההסתייגויות

שלה, זה ברור.
חיים אורון
חברים, אם אנחנו לא מאמינים שום דבר לאף אחד, יהיו עוד אלף טענות. אז אני

כבר אומר, אם יש עיכובים שהם תוצאה של הקואליציה - ואני צופה אותם בדיונים על

התקציב - הם לא על חשבוננו. אז עזבו.

אני מציע עכשיו, תנו לזה לעבוד, הסתדרנו עד היום.
מיכאל איתן
אתם לא ערים כאן לדבר אחד. אדם שיש לו זכות לנמק, זאת זכות בסיסית שאתם

לא יכולים בשום הסכם לקחת ממנו את זה כאשר הוא נמצא באולם. לא בהסדרים ולא

בשום דבר. איך אתה כן יכול לעשות זאת? כאשר אתה אומר, אדוני, היום אני מפעיל

דיון בהסדרים מיוחדים, על פי סעיף 148 לתקנון.לכן, ההחלטה כאן צריכה להיות מנומקת ומסבירה איך שללת מחבר-כנסת שהגיש

הסתייגות ויש לו זכות הכי קדושה בפרלמנט לדבר, אתה אומר לו, עכשיו אתה תשתוק.

מה עוד שיכול להיות מצב שהוא חיכה 6 שעות, ובדיוק מגיע תורו, ואתה אומר לו:

אתה לא מדבר.
סילבן שלום
היום עשינו את זה.
מיכאל איתן
אבל עשית את זה בהסכמה. מה אם הוא לא מסכים? לכן, על מנת שזה יהיה סביר,

אני מציע ליצור מנגנון הגיוני.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת איתן, אני רוצה לחזור על ההצעה המוסכמת שהגענו אליה.

היום, בשעה 17:00, הצבעות על חוק ההסדרים. במידה ויהיו קיזוזים, יקדימו

זאת לשעה 16:00.

ביום שני, בשעה 10:00 בבוקר, יתחיל הדיון בהצעת האי-אמון, במסגרת דיון של

3 שעות.

אם חבר-הכנסת גפני עומד על כך שתהיה התייעצות סיעתית, אנחנו חוזרים

ומתכנסים בשעה 15:30.
משה גפני
אני מסכים למסגרת דיון של 3 שעות, אבל, אני אומר שאם הנושא יהפוך להיות

דיון על הסכם חברון, אז כל הכלים משתנים. במידה וזה אי-אמון רגיל, אז המסגרת

צריכה להיות כמו שהיה באי-אמון הקודם.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת גפני, אני מבין ממך, שאם הדיון בהצעת אי-האמון תיהפך לדיון על

אישור הסכם חברון, אנחנו נחזור ונדון על המסגרת מהדש. במידה והנושא נשאר

במסגרת אי-אמון רגילה, ההצעה כרגע היא במסגרת דיון של 3 שעות, והסיעה הקטנה

ביותר לא תקבל פחות מ-10 דקות. זו ההצעה ועל זה אנחנו מצביעים.

ביום שני, בשעה 10:00 בבוקר מתחיל הדיון בהצעת אי-האמון. בתום, ההצבעה

על אי-האמון, מתחיל הדיון על חוק ההסדרים והוא יימשך עד יום שלישי בשעה 5

אחה"צ.

ביום שלישי, בשעה 5 אחה"צ, מתחילים את ההצבעות על חוק ההסדרים. הדיון על

חוק התקציב יתחיל ביום שלישי, בשעה 8 בערב והוא יימשך עד שעה 3 לפנות בוקר.

בשעה 3 לפנות בוקר מתחילים את ההצבעות על הוק התקציב, וסיום ההצבעות, לא יאוחר

משעה 6:30 בבוקר.אני עובר להצבעה. מי בעד ההצעות האלה, ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה, כפי שהוקראה על ידי, התקבלה.

הוועדה תתכנס להמשך הדיון בשעה 15:30,

(הישיבה ננעלה בשעה 15:00}

(המשך דיון)
היו"ר רפאל פנחסי
אני פותח את הישיבה.

אחמד סעד;

אדוני היושב ראש, אני לא יודע על מה מדובר?
היו"ר רפאל פנחסי
בישיבה שהסתיימה בשעה שלוש דנו על סדרי הדיון בהוק התקציב, מתי יהיה

הדיון על חוק ההסדרים, מתי ההצבעות, מתי הדיון על התקציב, ובאמצע יש לנו הצעת

אי-אמון.

בנושא אי-האמון, היתה הסכמה - פרט להתייעצות סיעתית שביקש חבר-הכנסת גפני

- שמסגרת הדיון תהיה 3 שעות, כלומר, חלוקה של דקה וחצי לכל חבר כנסת, ולא פחות

מ-10 דקות לסיעות הקטנות.
שבח וייס
זאת אומרת, סיעתו של חבר-הכנסת גפני היתה צריכה לקבל 6 דקות, והוא כועס

שהיא קיבלה 10 דקות.
מיכאל איתן
משה גפני: אתה לא מציג את זה נכון, עכשיו אתה מציג את זה כמו חבר-הכנסת שבח וייס.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר-הכנסת גפני, הדיון נגמר. אני עובר להצבעה.

מי בעד מסגרת דיון של 3 שעות להצעת אי-האמון?
מיכאל איתן
דובר על רווי זיה.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, זה לא רוויזיה, זו התייעצות סיעתית. צריך לאשר את מסגרת הדיון.

מי בעד אישור מסגרת דיון של 3 שעות להצעת אי-האמון? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 1

היו"ר רפאל פנחסי;

ההצעה לאישור מסגרת דיון של 3 שעות להצעת אי-האמון, התקבלה.

הדיון על הרוויזיה, יתקיים בעוד המש דקות.

רבותי, אנחנו צריכים להצביע על הרוויזיה שביקש חבר-הכנסת גפני, בנושא

מסגרת הדיון בנושא אי-האמון. קודם כל נצביע על הרוויזיה.
קריאה
אולי תסביר לנו מה הרוויזיה?
בני אלון
היו"ר רפאל פנחסי;

חבר-הכנסת אלון, חבר-הכנסת זאבי הסכים למסגרת דיון של 3 שעות.

צבי יתן הסבר לאלה שלא היו.

צבי ענבר;

אני חייב להבהיר, מפני שמשתתפים כרגע בהצבעה חברי כנסת שלא היו נוכחים

והם חייבים לדעת על מה מצביעים.
היו"ר רפאל פנחסי
על הרוויזיה.צבי ענבר;

יש הצעת אי-אמון. בהצעת אי-אמון מתקיים דיון סיעתי. בדיון סיעתי, קובע

סעיף 48 (1) לתקנון שוועדת הכנסת קובעת את הזמן שיוקצב לדיון, והוא יחולק בין

הסיעות לפי גודלן, ובלבד שבכל דיון יהא לכל סיעה 10 דקות לפחות. זה סיפור אחד,

כל סיעה של פחות מ-7 חברי כנסת, יש לה את ה-10 דקות.

יש הוראה אחרת, בסעיף 57 לתקנון האומרת כך: החליטה ועדת הכנסת על הודעת

סיעות במקום דיון. כלומר, יש שתי אפשרויות לפי התקנון, שתי אפשרויות ולא יותר,

או דיון ואם דיון, קובעים את אורכו, וברגע שקובעים את אורכו, הזמן מתחלק לפי

מה שנקבע בסעיף 48, או הודעת סיעות.

מה נאמר בהודעת סיעות בסעיף 57? החליטה ועדת הכנסת על הודעת סיעות במקום

דיון, זמנם של ההודעות תקבע ועדת הכנסת בתחום של 5 עד 10 דקות.

יום אחד, הלכו והחליטו שהולכים לא לפי זה ולא לפי זה אלא יתנו שלוש רמות.

באותו דיון אני מחיתי בכל תוקף, ציטטתי את התורה. בהתחלה קבעו 2 רמות, ואחרי

זה קבעו 3 רמות, ואני אמרתי - - -
משה גפני
לכן החליטו שיהיו 2 רמות, שתי המפלגות הגדולות, והסיעות הקטנות

והבינוניות, יכולות לפצל.

צבי ענבר;

ואז אני התנגדתי להסדר שוועדת הכנסת קבעה. אני טוען שהוא הסדר שלא כדין,

הוא שעטנז, הוא כלאיים שאסורים על פי התורה, ואמרתי, או שאתם הולכים לפי זה,

או שאתם הולכים לפי זה.

היום זה היה חוקי למהדרין, התקבלה ההצעה שלי.

ועכשיו, הבהרתי את הנושא למי שלא היה.

היו"ר רפאל פנחסי;

רבותי, אין דיון, הדיון התקיים כבר. אני עובר להצבעה.

מי בעד הצבעה לרוויזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - 4

נמנעים - 2

הרוויזיה לא התקבלה

היו"ר רפאל פנחסי;

בקשת הרוויזיה של חבר-הכנסת גפני לא התקבלה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 15;16)

קוד המקור של הנתונים