ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/12/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת ארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 46

מישיבת ועדת הכנסת

מיום רביעי. יו' בטבת התשנ"ז - 18 בדצמבר 1996. בשעה 10:30
נכחו: דוברי הוועדה
ר' פנחסי - היו"ר

חי אורון

פ' בדש

ני בלומנטל

ר' זאבי

רענן כהן

מי קליינר

מי שטרית

אי שטרן

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת
מוזמנים
אי חאן - מזכיר הכנסת המיועד

די לב - סגן מזכיר הכנסת

ר' קפלן - סגנית מזכיר הכנסת

יועץ משפטי: צי ענבר, אי שניידר

מנהלת הוועדה: אי בן יוסף

קצרנית: שי צהר

סדר-היום: קביעת סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1997 -

בעניין הקריאה השנייה והשלישית.

קביעת סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1997 - בעניין הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר ר' פנחסי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום שלנו קביעת סדרי

הדיון בתקציב המדינה לשנת 1997, הצעות ההוק הנלוות וחוק ההסדרים, ולטענת הבר

הכנסת חיים אורון רק חוק ההסדרים, בעניין הקריאה השנייה והקריאה השלישית.

ועדת הכנסת בהרה בוועדה מסדרת, או ועדת-הסכמות, שישבה אתמול בערב והגיעה

למסקנות הבאות: הדיון בחוק ההסדרים במשק יתחיל ביום שלישי, 24 בדצמבר ויימשך

ביום רביעי וביום חמישי. כלומר, הוספנו את יום החמישי כיום דיון. הדיון יימשך

ביום שני בשבוע שלאחר מכן, ב-30 בדצמבר 1996. ביום שלישי, ה- 31 בדצמבר,

יתקיים הדיון על התקציב, במסגרת של 6 שעות, כמקובל.

במידה והדיון בחוק ההסדרים במשק לא יסתיים ביום בי ה-30 בדצמבר, תהיה

הפסקה בהמשך הדיון, וביום ג' יחל הדיון בחוק התקציב. בכל מקרה חוק התקציב

יידון ביום שלישי ה- 31 בדצמבר.
חי אורון
הדיון בחוק ההסדרים יימשך עד לסיומו. ורק אחר כך יחל הדיון בהוק התקציב.
היו"ר ר' פנחסי
סוכם שאם הדיון בחוק ההסדרים לא יסתיים עד יום שלישי ה- 31 בדצמבר, נעשה

פסק זמן ונתחיל ביום זה את הדיון בחוק התקציב. כשנסיים את הדיון בחוק התקציב

נמשיך ביום רביעי את הדיון בחוק ההסדרים.
חי אורון
מה זאת אומרת שעושים הפסקה בדיון בחוק ההסדרים? מסיימים את הדיון בחוק

ההסדרים, ואז מתחילים את הדיון בחוק התקציב.
היו"ר ר' פנחסי
סביר להניח שארבעה ימי דין, ללא הגבלה בזמן, יספיקו לדיון בחוק ההסדרים.

הדיון יתחיל ביום שלישי בשעה 4 אחר הצהרים ויימשך ברצף גם ביום החמישי וביום

שני שבשבוע הבא אחריו. במידה והדיון יתמשך וייערכו תרגילים להארכתו, נפסיק את

הדיון בהוק ההסדרים, וביום שלישי 31 לחודש נתחיל ונסיים את הדיון וההצבעות

בחוק התקציב, וביום הרביעי נמשיך את הדיון בחוק ההסדרים. חה"כ מיכאל איתן, שלא

יכול היה להיות נוכח כאן היום, רוצה שהדיון בחוק התקציב יידון ב- 31 לחודש.
חי אורון
ואני רוצה שהוא יידון ב- 30 לחודש.
היו"ר ר' פנחסי
אני מעביר אליכם את תוצאות ההידברות שהיתה אתמול בערב.
חי אורון
היא איננה מחייבת אותי.

חי מירום;

אם יש הסכמה, היא בהחלט מחייבת.

חי אורון;

חבר הכנסת רענן לא היה, אני מיהרתי למליאה כי הגיע תורי לדבר, ואני לא

יודע עם מי סוכמו הדברים. דבר אהד היה מסוכם, שאנחנו מתחילים את הדיון בחוק

ההסדרים ביום שלישי בשעה 4 הצהרים, כשלדעתי אפשר היה להקדימו, וממשיכים

אותו עד יום חמישי, כולל יום חמישי.
חי מירום
מדוע לא להתחיל את הדיון ביום שני?
חי אורון
אני מוכן שיתחילו את הדיון ביום שני. השאלה היא אם מבחינה; טכנית אפשר

יהיה להכין עד אז את החוק על הסתייגויותיו.
חי מירום
סידור כזה יבטיח שבשבוע שלאחר מכן לא תהיה בעיה עם חוק התקציב.
שי יעקבסון
החוק לא יהיה מוכן לקריאה שניה ביום שני בבוקר, ולכן צריך יהיה לפטור

אותו מחובת הנחה.
חי אורון
אני לא מתנגד לכך שהדיון בחוק ההסדרים יתחיל ביום שני.
חי מירום
אם אנחנו מצליחים לגמור את חוק ההסדרים ביום שלישי בלילה או ביום רביעי

בבוקר, אפשר יהיה לעבור להצעות לסדר היום. לשבוע שלאחר מכן נשאר לנו רק חוק

התקציב שיידון ביום אחד, ביום שלישי.
חי אורון
בתנאי שנסיים את הדיון וההצבעות בחוק ההסדרים.
ר' פנחסי
הסיכום אתמול הוא שמתחילים את הדיון בחוק ההסדרים ביום שלישי בשעה 4,

וממשיכים ברצף ביום רביעי וביום חמישי, וכן ביום שני ה- 30 בדצמבר. במידה

והדיון לא יסתיים עד אז, נעשה פסק זמן, ונתחיל את הדיון בחוק התקציב:.
מי שטרית
אני רוצה שהדברים יהיו מאד ברורים. מתחילים את הדיון ביום שלישי בשעה 4,

ממשיכים בימים די ו-ח' ברצף. ומתי מצביעים?
היו"ר ר' פנחסי
היתה הבנה שההצבעה תהיה על כל פרק ופרק. אנחנו צריכים לקבל החלטה בענין

ההצבעה. על פי החוק אפשר להצביע על כל סעיף. ההבנה נכון לרגע זה היא על כך

שמצביעים על כל פרק. במידה ויראו שזח לא מתאים מבחינת הקואליציה והאופוזיציה

אפשר יהיה לקבוע אחרת בהידברות.

מי שטרית;

אני מבין שאם אין הבנה אפשר להצביע בתום הדיון בכל פרק.
חי אורון
אם אין הבנה יצביעו על כל סעיף וסעיף. התקנון אומר שאני יכול לבקש הצבעה

על כל סעיף. היתה הסכמה להצביע על כל פרק.
מי שטרית
זאת אומרת שכאשר גומרים את הדיון על פרק מסויים, אפשר להצביע.
היו"ר ר' פנחסי
נכון לרגע זה מוסכם שההצבעה היא על כל פרק. אבל יתכן שבמהלך ימי הדיון

יגיעו להסכמות אחרות, כמו למשל הצבעה פעם או פעמיים ביום, או הצבעה על שלושה

פרקים וכו'. יכול להיות שבהידברות נוספת יצמצמו או ירחיבו את חחצבעות.

אנחנו צריכים לקבל כאן היום החלטה על ימי הדיון. לפי ההצעה שגובשה, ימי

הדיון הם שלישי, רביעי וחמישי ברצף, וכן יום שני שבשבוע לאחר מכן. וביום

שלישיל, 31 לדצמבר, יהיה דיון בחוק התקציב. חבר הכנסת אורון אומר שלא יתחילו

בדיון בחוק התקציב אלא אחרי שיסיימו את הדיון בחוק ההסדרים ויצביעו עליו.
רי זאבי
אינני מבין מדוע אנחנו מסבכים את הדברים. ביום שני הקרוב לא יהיו על סדר

יומה של הכנסת סעיפים אחרים, אלא רק חוק ההסדרים, אחרי שנפטור אותו מחובת

ההנחה. נתחיל את הדיון בו ביום שני, בשעה 11 לפני הצהרים, נסיים אותו ביום

החמישי, ואולי אפילו לפני כן, וכך נגיע אל השבוע שלאחר מכן עם שולחן נקי. ביום

השני הבא נתחיל את הדיון בחוק התקציב ונסיים אותו. זה ההסדר הכי פשוט והכי

טוב לכל חלקי הבית.
היו"ר ר' פנחסי
ביום שני יתחילו את הישיבה בשעה 11 לפני הצהרים, ביום שלישי - בשעה 9

בבוקר, גם ביום רביעי יתחילו בשעה 9 בבוקר, וגם ביום חמישי נתחיל בשעה 9.
מי שטרית
אני מצטרף להצעתו של חבר הכנסת זאבי. היא נראית לי בהחלט.
חי אורון
אין לי בעיה אם יתחילו ביום שני ויורידו את יום חמישי.
היו"ר ר' פנחסי
אם הדיון יסתיים ביום רביעי, לא נשב ביום חמישי.
חי אורון
אני רוצה שיהיה ברור לכולם שהדיון בחוק ההסדרים יסתיים כאשר נחליט שהוא

הסתיים. אני יודע כמה הסתייגויות יש לחוק הזה, ובאופן תאורטי יש הסתייגויות

שיספיקו לחודשיים של דיונים.
צי ענבר
האם יש מצד הוועדה פנייה אל יושב ראש הכנסת לקבוע ישיבה ביום החמישי?

שהרי זה תנאי מוקדם.
ש' יעקבסון
אני מהרהר אם מה שהיועץ המשפטי אומר תואם את המציאות. הכנסת כבר ישבה

בימי הי בשבוע, לא כישיבה מיוחדת אלא כהמשך רצוף של ישיבות מימי שני, שלישי

ורביעי, גם ללא החלטה של יושב ראש הכנסת.
ר' זאבי
יכול מאד להיות שלא נזדקק לזה אם תקבלו את הצעתי להתחיל את הישיבה ביום

שני לפני הצהרים, ולא נזדקק לישיבה ביום חמישי.
צי ענבר
החוקיות של ישיבה של הכנסת ביום חמישי מוטלת בספק אם זה לא ייעשה לפי

הנוהל שנקבע בסעיף 27 לתקנות, המחייב פנייה ליושב ראש הכנסת.
מי שטרית
אין בעיה בקבלת אישורו של יושב ראש הכנסת לענין הזה.
היו"ר ר' פנחסי
אם תהיה בענין זה הסכמה של כל חלקי הבית, אינני רואה בעיה בענין זה.
חי אורון
להצעה הזו יש שתי חולשות. האחת, יכולתם של חברי הכנסת לעמוד בזה; השניה,

שהיא הרבה יותר קשה, יכולתם של עובדי הכנסת לעמוד בזה. אם נבנה מראש מצב שבו

לפחות סיעות האופוזיציה יפעלו כך שעובדי הכנסת יימצאו כאן שלושה ימים ושלושה

לילות רצופים, צריך לדעת זאת מראש. כי אחר כך עובדי הכנסת באים אלינו בטענות,

ובצדק: רחמנות! אתם מתחלפים ביניכם והולכים לנוח מדי פעם, אבל אנחנו נאלצים

לעבוד ברצף. אני מציע שלא נהיה גיבורים על חשבונם.
היו"ר ר' פנחסי
אז מה אתה מציע?
חי אורון
אני אומר שמתחילים ביום שני ובלילה, ביום שלישי ובלילה ביום רביעי, עם

אפשרות גם בלילה. ואחר כך ממשיכים ביום שני בשבוע הבא ובלילה-

היו"ר ר' פנחסי;

בסוף השבוע תהיה לכולם אפשרות לנוח.

חי אורון;

אני מציג את הדברים כי אני יודע מה קורה עם עובדי הכנסת, כמו הקצרניות,

בלילות הארוכים הללו. לכן אני מציע לשקול גם את הצעד הזה. אני אומר לכן שאם

מתכוננים לשבת גם ביום החמישי, אז צריך להתחיל את הדיון ביום שלישי. אם

מתחילים ביום שני, אז צריך להחליט להמשיך בזה עד יום רביעי. לא להעמיס על

העובדים יותר משני לילות, כי זה ממש קשה עליהם.

ר' זאבי;

אני בעד זה שנתחיל ביום שני ונסיים ברביעי בלילה.
מי שטרית
מכל הנימוקים שהועלו כאן, גם של חבר הכנסת אורון, אין ספק שצריך להתחיל

את הדיון בחוק ההסדרים ביום שני. אם יחליט היושב ראש להפסיק את ישיבת הכנסת

בשעה 1 או 2 לפנות בוקר בכל אחד מהימים האלה, תהיה לעובדים אפשרות לנוח קצת.

היו"ר רי פנחסי;

אבל אנחנו מדברים על ישיבה ברצף, ללא הפסקה.

מי שטרית;

היושב ראש יקבע, בהתאם להתקדמות הדיונים וההסתייגויות, אם להאריך או לא

להאריך. במצב הנוכחי אין ספק שצריך להתחיל את הדיון ביום שני בבוקר.

אני רוצה להוסיף עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. הדיונים בוועדת המשנה

לתקציב הבטחון נקבעו ליום חמישי ויום ששי בשבוע הבא. יכול להיות שאפשר יהיה

להוציא את חברי הוועדה מישיבת הכנסת לישיבת ועדת המשנה בכנסת, אף שנקבע שישיבת

ועדת המשנה תהיה במשרד הבטחון בתל אביב.

המצב האידיאלי הוא שתסכימו להתחיל את הדיון בחוק ההסדרים ביום שני בבוקר

ולהמשיך אותו רצוף עד יום רביעי, ונצביע ביום רביעי אפילו עד שעה 1 בלילה.

חי אורון;

אנחנו הצענו לגמור ביום רביעי בשעה 8 בערב. זו היתה הצעה שלי.
מי שטרית
אדרבה, נצביע בשעה 8 בערב.
חי אורון
כדי לא להכשיל אותך עלינו לבחון בעיה אחת. ועדת הכספים מקיימת את ההצבעות

על חוק ההסדרים ביום ראשון, וספק אם המערכת הטכנית תספיק להכין את החוק על כל

הסתייגויותיו עד למחרת בבוקר, כדי שאפשר יהיה לדון בזה במליאת הכנסת. יכול

להיות שיספיקו להכין את החומר עד יום שני אחר-הצהרים.
א' שטרן
נראה לי שצריך לעשות את כל המאמצים כדי שהדיון יתקיים בימים הרגילים.

כלומר, להתחיל ביום שני ולהשתדל לגמור זאת עד שעה 8 בערב יום רביעי. ראשית,

כדי להשאיר בכל זאת את האפשרות לסיים זאת ביום חמישי. כי אם נתחיל ביום השלישי

זה יביא אותנו ליום החמישי, ואז זה עלול לגלוש גם ליום הששי. לחברי הכנסת יש

פעילויות שונות שנקבעות ליום החמישי, ומוטב לא לשבש את לוח הזמנים שלהם.
מי שטרית
אני רוצה להציע לקבל את הצעתו של חבר הכנסת זאבי להתחיל את הדיונים בחוק

ההסדרים ביום השני, ושעת ההתחלה תהיה כפופה להדפסת החומר, או לפחות חלקים

ממנו, כאשר במהלך היום יזינו אותנו בעוד פרק ובעוד פרק. על שם החוק בלבד,

לדוגמה, יש לי 10 הסתייגויות.
צ' ענבל
אני רוצה להפנות תשומת לבך לכך שדינן של כל ההסתייגויות החלופיות כדין

הסתייגות אחת, 5 דקות בלבד. כך שכל 10 ההסתייגויות שלך לשם החוק יעניקו לך

רשות דיבור של 5 דקות בלבד. ההסתייגויות החלופיות רק מטילות עומס נוסף על

הכתבניות ועל היועצת המשפטית.
חי מירום
אני רוצה שייכתב בפרוטוקול משהו על ההצבעות, כי שאלת ההצבעות היא שאלה

מרכזית, ואני מבקש שהנושא הזה יהיה ברור.
מי שטרית
יש לנו בעיה שאיש לא מתכחש לה, שחלק ממנה נובע מחברי הקואליציה מאחר ויש

לנו וויכוחים עם הממשלה על מה בחוק ההסדרים ייכנס, ומה לא ייכנס. אבל איננו

רוצים לעכב בגלל؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈ זה את הדיונים בכנסת. חבר הכנסת רענן, אם אתם תנקטו באמצעים

פרוצדורליים להפיל את תקציב המדינה, אנחנו כמובן לא נאפשר לכם לעשות זאת. אני

לא רוצה שזה יפול על בסיס פרוצדורלי. לזאת לא אסכים.
חי מירום
אנחנו נעורר צרות פרוצדורליות מפה ועד להודעה חדשה, אם זה "מוכר" אצלך את

ענין הילדים והקיצבאות. ראינו איך אתם הצבעתם.
היו"ר ר' פנחסי
מספר חברי כנסת נכנסו באיחור ולא שמעו את דברי הפתיחה, ולכן אחזור עליהם

בקיצור. מונתה ועדה מצומצמת שהגיעה למספר הבנות: הדיון בחוק ההסדרים יחל ביום

שלישי ה- 24 בחודש, יימשך ביום רביעי וביום חמישי, שיהיה יום נוסף, ויסתיים

ביום השני בשבוע שלאחר מכן. חוק התקציב יידון ביום שלישי, 31 בדצמבר, במסגרת

של 6 שעות, כמו בעבר.
רענן כהן
אחרי שהדיון בחוק ההסדרים יסתיים.
היו"ר ר' פנחסי
היתה הצעה להתחיל את הדיון בחוק ההסדרים ביום שני, ולא ביום שלישי.
ר' זאבי
ולגמור אותו. תשלים בבקשה את ההצעה.
היו"ר ר' פנחס
זה תלוי באופוזיציה. הם לא מקבלים את זה.
רענ( כהן
אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר.

היו"ר ר' פנחסי;

אנחנו צריכים לקבל החלטה לפטור את זה מחובת ההנחה. ועוד יש לבדוק אם

יצליחו להדפיס את החומר עד יום שני.

אני ממליץ לקבל את ההצעה להקדים את הדיון ליום שני. במקרה והחומר לא יהיה

מוכן ביום שני, נתחיל את הדיון בו ביום שלישי, נמשיך ביום רביעי וגם ביום

חמישי. אם נראה שאנחנו קרובים לסיומו, לא נקיים דיון ביום חמישי אלא נעביר את

הדיון ליום שני הבא.

יו"ר הכנסת יחליט אם הדיון יתחיל ביום שני, ובמקרה שהחומר לא יהיה מוכן -

ביום שלישי, והוא ינהג לפי קצב ההתקדמות של הדיון, ויחליט אם הדיון יימשך גם

ביום החמישי או יידחה ליום שני הבא.
מי קליינר
ביום שני חייבים להעביר את חוק הביטוח שעבר אתמול בוועדת החוקה, חוק

ומשפט.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה היתה להתחיל את הישיבה ביום שני בשעה 11 לפני הצהרים, ובשעה

הראשונה אפשר להעביר את חוק הביטוח.

ישנו ענין השנוי עדיין במחלוקת. האופוזיציה מבקשת לא לקבל החלטה שחוק

התקציב יידון בכל מקרה ביום שלישי ה- 31 בדצמבר 1996, אלא שידונו בו רק אחרי

שיסתיים הדיון בחוק ההסדרים.
ח' אורון
אי אפשר לקבל את ההצעה לדון בחוק התקציב בכל מקרה ב-31 לחודש. כי אז אני

אדרוש דיון והצבעה על כל סעיף וסעיף, ולא על כל פרק.
מ' שטרית
אין בעיה. אם זו הבעיה, אנחנו נמלא את רצונך ונצביע על כל סעיף. נראה כמה

מכס ישארו באולם המליאה.
חי מירום
אנחנו רוצים בזה.

היו"ר ר' פנחסי;

חברי הכנסת מיכאל איתן וסילבן שלום ישבו על הנושא הזה והם מתנגדים לדיון

והצבעה על כל סעיף וסעיף, והגענו להסכמה לגבי כל פרק ופרק, ונאמר עוד שבמהלך

הדיון וההצבעה בפרק הראשון תהיה הידברות נוספת בענין. אין זה תפקידה של ועדת

הכנסת להחליט מתי יהיו ההצבעות. ניתן להם לנהל את זה איך שהם מבינים.
חי מירום
אני מציע שהסיכום שיושג כאן יירשם בכתב בצורה מסודרת וברורה כדי שכולנו

נוכל לקרוא אותו במליאת הכנסת.

רענו כהן;

אני מבקש לכבד הסכמים שסוכמו. לשם מה צריכים לשבת שלושה חברי כנסת מכל צד

ולבנות מסגרת, כאשר כאן שוב דנים באותו ענין?
ר' זאבי
אם טעיתם, מותר לתקן זאת פה.
רענן כהן
אם טעינו, בבקשה. אני מציע לא לקבל כאן עכשיו החלטה, אלא שמי שהיו

שותפים לדיון יתכנסו שוב, ואז נקבל ההלטה.
ר' זאבי
חבל על הזמן.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת מיכאל איתן ביקש שלא נקיים את הישיבה היום בשעה 10:30 מפני

שהוא רצה להשתתף בה אלא שצריך היה להשתתף באותו זמן בטכס אזכרה לאמא שלו.

אמרתי לו שכיוון שהיתה הבנה בוועדה בענין זה, אנחנו נסכם את זה בישיבה היום.

והנה בא חבר הכנסת זאבי והציע להקדים את הדיון ליום שני, עם אופציה להמשיך

אותו עד ליום חמישי.
חי אורון
יש כאן שתי בעיות. האחת, החלפת יום שני ביום חמישי.
היו"ר ר' פנחסי
לא החלפה, אלא יום חמישי כיום נוסף.
חי אורון
חבר הכנסת שטרית אמר שהוא מחוייב להעביר את תקציב הבטחון ביום חמישי

וביום ששי. אני אומר לכם מתוך ידיעה אישית שהדיון בתקציב הבטחון לא ייגמר הפעם

ביום אחד. ואם הדיון בתקציב הבטחון יתקיים בתל אביב ביום חמישי, לא יוכל הדיון

בכנסת להתקיים באותו יום חמישי. אנחנו לא נסכים לכך ששנים עשר חברי קואליציה,

מהכוחות המרכזיים בנושא התקציב, יירדו לתל-אביב כאשר בכנסת יתקיים דיון על

התקציב, אף כי אני יודע שיושב ראש הכנסת יכול לאשר זאת.

אני מציע שנגיע להסכמה. אתמול סיכמנו על ימי שלישי רביעי וחמישי. היום

הועלתה הצעה אהרת שנראית לי, לקיים את הדיון בימי שני שלישי ורביעי, ואז חבר

הכנסת שטרית יוכל לקיים את ישיבת ועדת המשנה לתקציב הבטחון בימי חמישי וששי,

וביום שני הבא נתחיל את הדיון בשעה 9 בבוקר. ואני רוצה שיהיה ברור שלא הסכמנו

שייקבע מועד לסיום הדיון בהוק וההסדרים. הסכמנו שעם תום הדיון וההצבעות בחוק

ההסדרים יתקיים דיון בן 6 שעות בחוק התקציב.
מי שטרית
חבר הכנסת רענן כהן, אם אני זוכר נכון, אז בסיכומים שהיו בינינו בזמן

ממשלת העבודה לגבי הדיונים בתקציב נקבע לא רק שמצביעים פרק-פרק, אלא נקבעו

שני דברים נוספים. האחד, מתי שמים סוף לדיון בחוק ההסדרים, שהרי יכולנו לסחוב

את זה ללא סוף-
רענן כהן
לקראת הסוף מגיעים להסכמים. היום אתה קובע את המסגרת, ואחר כך רואים מה

קורה, ואז מסכמים. אז בוא נחכה ונראה.
היו"ר ר' פנחסי
אני מוכן לקבל את הצעתו של חבר הכנסת אורון, בתיקון קל. אני צריך עוד

לקבל את הסכמתו של חבר הכנסת איתן שאינו נמצא אתנו כאן היום, ובהנחה שהוא

יסכים אנחנו נמליץ שהדיון בחוק ההסדרים יתהיל ביום שני - - -
א' שניידר
ביום שלישי, אדוני היושב ראש, כי ביום הראשון תהיה ישיבת סיכום והצבעות

של ועדת הכספים, והחומר לא יהיה מוכן ליום שני.
היו"ר ר' פנחסי
האם לא ניתן יהיה להדפיס לקראת יום שני לפחות פרק אחד או שני פרקים?

מתי יהיה מוכן הפרק הראשון?
א' שניידר
בשנים קודמות ידענו מספר ימים לפני כן מה הן ההחלטות. הפעם זה לא כך.

ישיבת ועדת הכספים תתקיים רק ביום ראשון ואיננו יודעים מה תהיינה ההחלטות,

ואיננו יודעים מה ישאר. אם תפטרו את זה מחובת ההנחה נוכל להניח את זה על

שולחנכם ביום שני, אבל לא לפני השעה 6 בערב או שעה דומה.
היו"ר ר' פנחסי
בהנחה שיש הסכמה שנשיג פטור מחובת ההנחה, אני מציע שנקבל החלטה האומרת,

כי הדיון בחוק ההסדרים יתחיל ביום שני, ה- 23 בדצדמבר 1996 ויימשך ברצף גם

ביום שלישי גם ביום רביעי, וגם ביום חמישי אם יהיה צורך בכך. יכול להיות

שיוחלט כי הדיון ביום החמישי יימשך עד שעה 12, ואז יסעו חברי ועדת המשנה

לתקציב הבטחון לישיבת הוועדה בתל אביב.
רענו כהו
ביום חמישי אי אפשר לקיים בכנסת דיון.
היו"ר ר' פנחסי
אם כך אנחנו נשארים עם ההצעה הקודמת, שהדיון בחוק ההסדרים יתקיים בימים

שלישי, רביעי וחמישי.

חי אורון;

כאשר קיבלנו את ההצעה הזאת לא היינו מודעים לכך שוועדת המשנה לתקציב

הבטחון מתכנסת ביום חמישי בתל אביב.
חי מירום
אם אתה רוצה שנקבל כאן עכשיו החלטות בכפוף להסכמתו של חבר הכנסת מיכאל

איתן, אנחנו מוכנים לקבל זאת כי אנחנו רוצים להגיע להסכמה. נהליט שנקיים את

הדיון בחוק ההסדרים בימים שני, שלישי ורביעי, ונשאיר את יום חמישי חופשי כדי

שוועדת המשנה לתקציב הבטחון תוכל לשבה בתל אביב. במידה וחבר הכנסת מיכאל איתן

לא יסכים להחלטה הזאת, נקיים על זה דיון חוזר.
היו"ר ר' פנחסי
אני מסכים לזה.
ר' זאבי
אני רוצה להזכיר כאן את הגורמים המשפיעים, וכבר הזכיר כאן חבר הכנסת

אורון את מה שאנחנו זוכרים מדי שנה באיחור, את היחס כלפי עובדי הכנסת,

הקצרניות, הסדרנים, עובדי המזנונים וכוי. גורם משפיע נוסף זו ישיבת ועדת המשנה

לתקציב הבטחון שתתקיים ביום חמישי וביום ששי.

לפיכך, אחרי ששמענו את כל החברים ואת הגורמים המשפיעים אין לנו ברירה אלא

להסכים לנוסחה הבאה: הדיון בחוק ההסדרים מתחיל ביום שני. והיה ולא יספיקו

להדפיס את כל החומר עד תחילת הישיבה, ידפיסו את החומר פרקים-פרקים כדי שנוכל

להתחיל בדיון ולהתקדם בו. יעמדו לרשותנו הימים בי, גי ו-ד' ברציפות. ואם יהיה

כוח עליון שיחייב אותנו לפלוש ליום חמישי או ליום שני הבא, נדון על יום חמישי

במהלך השבוע הבא, ולא נחליט על זה כבר עתה. נאמץ את התוספת של חבר הכנסת

אורון, האומרת שאנחנו דנים בחוק ההסדרים עד תום.
היו"ר ר' פנחסי
כפוף להסכמתו או לשינויים שיבקש חבר הכנסת מיכאל איתן.
מי שטרית
אני רוצה שיהיה ברור שבתום הדיונים וההצבעות בחוק ההסדרים נתחיל את הדיון

בחוק התקציב.
היו"ר ר' פנחסי
אני מציע שנקבל את ההחלטה הבאה: א. שאנחנו פוטרים את חוק ההסדרים במשק

המדינה מחובת ההנחה.
מי קליינר
אני לא בטוח שאנו יכולים לקבל החלטה כזו לפני שהחוק התקבל בוועדת הכספים.

אי שניידר;

זה אפשרי אם תהיה זו החלטה על-תנאי. אם יהיה כתוב בהחלטה: בהנחה שהחוק

יוצבע בוועדת הכספים ביום ראשון, ויונח על שולחן הכנסת ביום שני, ועדת הכנסת

מאשרת פטור מחובת ההנחה.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את הנוסח הנ"ל של היועצת המשפטית הגברת שניידר. מי בעד,

מי נגד.

הנוסח שהתקבל: בהנחה שחוק ההסדרים במשק המדינה יוצבע בוועדת הכספים ביום אי

ויונח על שולחן הכנסת ביום שני, ועדת הכנסת מאשרת פטור מחובת

ההנחה של החוק הנ"ל.
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה התקבלה איפוא פה אחד.
חי מירום
אני נמנעתי בהצבעה, אבל למעשה אני לא מתנגד.
היו"ר ר' פנחסי
אני מציע להצבעה את הנוסח הבא: הדיון בחוק ההסדרים במשק המדינה יתחיל

ביום שני, 23 בדצמבר 1996, ויימשך ברצף ביום שלישי וביום רביעי, ויימשך ביום

שני שאחריו ב-30 בדצמבר 1996 עד גמר הדיון בו. עם גמר הדיון בהוק ההסדרים

יתחיל הדיון בחוק התקציב, במסגרת של 6 שעות,
חי אורון
אני מציע שיהיה כתוב "עם גמר הדיון וההצבעות בחוק ההסדרים יחל הדיון בחוק

התקציב, במסגרת של 6 שעות".
מי קליינר
אני רוצה להזכירכם שוב את חוק אבנר.
היו"ר ר' פנחסי
זה לא מעניין אותנו ברגע זה. יושב ראש הכנסת יקבע בענין זה.
היו"ר ר' פנחסי
הנוסח שאני מציע: ביום שלישי 31 לחודש, בהנחה שחוק ההסדרים יסתיים, יהיה

דיון על חוק התקציב במסגרת של 6 שעות. מי בעד הנוסח הזה, ומי נגד.
ח' אורון
אתה אומר "בהנחה שהוק ההסדרים יסתיים עד ה-31 לחודש" וכו', אבל כדי למנוע

אי הבנות אני אומר לך כבר עכשיו שלי אין הנחה כזאת.
היו"ר ר' פנחסי
אז זה יחזור לדיון.

חי אורון;

מביחינתי זה יכול לחזור לדיון ב- 30 לחודש.

אני מציע את הנוסח הבא: "עם סיום הדיון וההצבעות בחוק ההסדרים יחל הדיון

בחוק התקציב, במסגרת של 6 שעות". מדוע אתה צריך לקבוע תאריך שנמצא במחלוקת?
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת מיכאל איתן מתנגד לזה.

חי אורון;

אז אי אפשר להסכים על זה.

היו"ר ר' פנחסי;

לכן אמרתי "בהנחה שיסתיים". לא יסתיים עד אז, נחזור לדון בזה.

חי אורון;

בזה קבעת חריגה מהתקנון של סדרי דיון בחוק. בחוק ההסדרים צריך לדון עד

שיסתיים הדיון בו, אלא אם כן יציעו לו פה פיצול.

היו"ר ר' פנחסי;

אני מעמיד להצבעה את הנוסח הבא; בתום הדיון וההצבעות בחוק ההסדרים יתחיל

הדיון בחוק התקציב, במסגרת של 6 שעות.

הנוסח שהתקבל; הדיון בחוק ההסדרים יתחיל ביום שני, 23 בדצמבר 1996 ויימשף

ברצף בימים שלישי ורביעי וביום שני שאחריו ח- 30 לדצמבר.

עם גמר הדיון וההצבעות בחוק ההסדרים יחל הדיון בחוק התקציב,

במסגרת של 6 שעות.

היו"ר ר' פנחסי;

ההצעה התקבלה. אני מודה לכולכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:05)

קוד המקור של הנתונים