ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/12/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-09-04dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 45

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ז' בטבת התשנ"ז (17 בדצמבר 1996). שעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה; רפאל פניקי - היו"ר

משה גפני

עבד-אלמאלכ דהאמשה

יהודה הראל

מקסים לוי

חגי מירום

נואף מסאלהה

אהמד סעד

מאיר שטרית

אברהם שטרן

מוזמנים: חה"כ נעמי בלומנטל

חה"כ צבי ויינברג

חה"כ אברהם פורז

הה"כ משה שהל

חה"כ יוסי שריד

מזכיר הכנסת שמואל יעקבסון

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

רותי קפלן - סגנית מזכיר הכנסת

אריה האן - המיועד לתפקיד מזכיר הכנסת

יועץ משפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרני ת: הילה לוי

סדר-היום: ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסה"י.

ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת בנושא: ערעורים על ההלטת יושב ראש הכנסת

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. הערעור הראשון הוא של חבר הכנסת עזמי בשארה

בנושא: "מינויים חשובים בזירה הבינלאומית". חבר הכנסת בשארה נתן יפוי כוח לחבר

הכנסת סעד להופיע בשמו. בבקשה.
אחמד סעד
חבר הכנסת עזמי בשארה חושב שזהו נושא חשוב ואקטואלי. עלו כמה מינויים בזירה

הבינלאומית שיש להם קשר ישיר לישראל, כגוו של קופי ענאן, מזכ"ל האו"ם ההדש ושל

שרת החוץ האמריקנית החדשה. יש חשיבות שהנושא הזה יעלה בדחיפות.
יוסי שריד
ישראל תומכת במינויו של קופי ענאן ואם כך למה הנושא דחוף וחשוב?
אחמד סעד
חבר הכנסת בשארה חושב שהישועה תבוא לישראל מהמינויים החדשים.
מאיר שטרית
הנושא מעניין אבל הוא לחלוטין לא דחוף ולא חשוב. אם חבר הכנסת בשארה רוצה

להגיש את ההצעה כי הנושא חשוב בעיניו, הוא יכול להגיש אותה כהצעה רגילה. הנשיאות

רשאית לאשר רק חמישה נושאים לשבוע ולכו אי אפשר לכלול את הנושא הזה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה. אני מעלה להצבעה את הבקשה להכיר בדחיפות ההצעה.

הצבעה

בעד - 4

נגד - 5

נמנעים - אין

ערעורו של חבר הכנסת בשארה, לא התקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
הערעור לא התקבל.

הערעור הבא הוא של חבר הכנסת משה שחל בנושא: "שאלת ביקורו של שר החוץ המצרי

בישראל". חבר הכנסת שחל, בבקשה.
משה שחל
אדוני היושב ראש, אני פונה לסגן יושב הכנסת ושואל האם אני צריך לנמק את

הערעור. על פניו, הצדק בהכרת הדחיפות בהצעה הוא ברור כי הנושא הוא חשוב ודחוף

ויהיה זה משגה אם הממשלה תתנגד להצעה. הכנסת היא זירה שהממשלה צריכה לנצל אותה

כדי להביע את עמדתה הרשמית, ואני לא יודע מדוע היא פוחדת מלהעמיד דברים ולקיים

דיון רציני בעניין שהוא, לדעתי, בעל חשיבות ממדרגה ראשונה. אני מקווה שהוועדה

תקבל את הערעור המוצדק.
מאיר שטרית
הנושא שהעלית הוא חשוב אבל במסגרת הנושאים שעמדו לפנינו, והיו 32 נושאים,

אנחנו מוכרחים לאשר חמישה בלבד ולא יכולים לאשר יותר גם אם אנחנו רוצים. נושאים

אחרים שהועלו היו באמת דחופים ולכן הנשיאות, ברוב קולות חבריה, החליטה לא לאשר את

ההצעה הזאת כדחופה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש לשאול את הנשיאות. אתמול היתה הצעת אי אמון בנושא ההתנחלויות

ואישרתם את הנושא של הפיגוע בבית אל בהצעה דחופה. הנושא הזה מיצה את עצמו ולא

היתה סיבה שהנשיאות תתן לו עדיפות לעומת שאלת ביקורו של שר החוץ המצרי.
מאיר שטרית
הנשיאות לא יכילה שלא לאשר הצעה דחופה על פיגוע ורצח שהתררושו בארץ.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מעלה להצבעה את הבקשה לאשר את דחיפות ההצעה.

הצבעה

בעד - 5

נגד - 5

נמנעים - אין

ערעורו של חבר הכנסת שחל, לא התקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
הערעור לא התקבל.

הערעור הבא הוא של חבר הכנסת אברהם פור؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞז בנושא: "איומים על מדריכים של חיילים

כלואים". חבר הכנסת פורז, בבקשה.
אברהם פורז
השבוע אושרו הצעות דחופות עם מעט מתנגדים.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא נכון. בנושא בית-אל היו 10 מתנגדים, ובנושא נפילות הקטיושות היו 7

מתנגדים.
אברהם פורז
יתר ההצעות היו עם מעט מתנגדים. יש כאן בעיה רצינית מאד כי לגבי חלק מהמקרים

המשטרה פתחה תיקים וסגרה אותם מחוסר עניין לציבור. מדובר בכ-100 אנשים שעוסקים

באחד התפקידים הכי לא נעימים בצבא, להיות סוהר בבית סוהר צבאי. אם התופעה הזאת לא

תיבלם, אנשים לא ירצו לשרת בתפקידים האלה והצבא ייקלע למשבר חמור מאד. הבעיה היא,

כנראה, שהרשויות לא מתיירוסות לעניין בחומרה הראויה. מטרת הדיון היא להזמין את

אנשי המשטרה ולהעמיד אותם על חומרת העניין. זה עניין חשוב מאד ואין בו אספקט

פוליטי.
מאיר שטרית
הנשיאות מסכימה לכך שזהו נושא חשוב, ולכן חבה הכנסת פורז רשאי להגיש הצעה

רגילה לסדר היום.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעלה להצבעה את הבקשה לאשר את דחיפות ההצעה.

הצבעה

בעד - 7

נגד - 1

נמנעים - אין

ערעורו של חבר הכנסת פורז, התקבל.
היו"ר רפאל פנחסי
הערעור התקבל ואני חושב שזהו באמת נושא חשוב.

הערעור הבא הוא של חבר הכנסת גפני בנושא: "קריאתו של ראש עיריית תל-אביב-יפו

למרי אזרחי". חבר הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
מבלי לנקוט עמדה כלשהי לגבי דבריו של ראש עיריית תל-אביב, הוא קרא למרי

אזרתי. צירפתי לנשיאות מכתב שהוא שלח לשר העבודה והרוורוה, שבו הוא כותב במפורש

שהוא יאמר לאזרחים לעבור על החוק. אמירה של ראש עיריה מכובד לעבור על החוק, היא

אמירה שהמחוקק חייב לדון בה בדחיפות.

מאיר שטרית;

הנימוקים שלא לדון בהצעה הזאת הם אותם נימוקים שאמרתי קודם.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעלה להצבעה את הבקשה לאשר את דחיפות ההצעה.

הצבעה

בעד - 4

נגד - 5

נמנעים - אין

ערעורו של חבר הכנסת גפני, לא התקבל.

היו"ר רפאל פנחסי;

הערעור לא התקבל.

הערעור האחרון הוא של חבר הכנסת יוסי שריד בנושא: "ירקי ראש הממשלה והשב"כ".

חבר הכנסת שריד, בבקשה.

יוסי שריד;

בניגוד למרי האזרחי, שאיש לא שמע עליו, אני מניח שחלק מחברי הכנסת שמע על

הבעיה של יחסי ראש הממשלה והשב"כ. הבעיה היא לא אם גירסה אי או גירסה בי נכונה

אלא אני מניח שכל אחד מאיתנו , לא רק חברי הכנסת, מודאג ממצב היחסים בין הדרג

המדיני לבין הדרג הביטחוני. אני לא מכיר נושא שיש בו עניין לציבור מאשר בנושא

הזה. לא זו בלבד, אלא שהודלף לי שהנשיאות אישרה את דחיפותו של הנושא ולאחר שהיא

ספרה את ההצעות, היא ראתה שהוא מעבר למניין. אני חייב לומר לזכותה של הנשיאות

שהחלטתה התקבלה אתמול בבוקר, ואולי אז לא ידעו את מימדי הנושא. אני לא מכיר נושא

אחר שאלומת תשומת הלב הציבורית מושלכת עליו השבוע יותר מאשר הנושא הזה.
מאיר שטרית
אכן, ההדלפה מדויקת. אישרו את ההצעה של יוסי שריד בסיבוב הראשון. היות

ובסיבוב השני נאלצנו להסיר חלק מן ההצעות, גם ההצעה הזאת נפלה. דווקא בגלל שהנושא

הזה הפך להיות מדובר, הוא נדון בוועדת החוץ והביטחון, הוא נדון בוועדת המשנה ובכל

כלי תקשורת אפשרי ואין צורך לדון בו שוב. יעבירו אותו לוועדה וידונו בו שוב?

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מעלה להצבעה את הבקשה לאשר את דחיפות ההצעה.

הצבעה

בעד - 6

נגד - 6

נמנעים - אין

ערעורו של חבר הכנסת שריד, לא התקבל.

היו"ר רפאל פנחסי;

הערעור לא התקבל. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים