ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/12/1996

בקשה לרביזיה על קביעת ועדה משותפת לוועדות העבודה והחינוך לדיון בהצעה לסדר היום בנושא הגיל הרך; הגדלת מספר חברי הוועדה המשותפת לתקציב הבטחון; החלטת שכר חברי הכנסת (תשלומים לכיסוי הוצאות לינה) (תיקון), התשנ"ז-1996; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק; קביעת סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1997 -בעניין הקריאה השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים