ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/12/1996

הגדלת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת; הקמת ועדה בכנסת למחקר מדעי וטכנולוגי; הקמת ועדה משותפת לנושא הגיל הרך; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; פניית יו"ר הכנסת להקמת ועדה לטיפול בהשבת הרכוש היהודי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשר

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 41

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ב בכסלו התשנ"ז -3.12.96 שעה 12:00
נכחו
חגיי הועדה: רפאל פנחסי - יו"ר

מיכאל איתן

רומן ברונפמן

יהודה הראל

שבח וייס

רחבעם זאבי

אליעזר זנדברג

רענן כהן

מקסים לוי

חגי מירום

אחמד סעד

אברהם שטרן
מוזמנים
חה"כ יעל דיין

חה''כ שמריהו בן-צור

חה"כ תמר גוז'נסקי

חה"כ וליד צאדק חאג'-יחיא

חה"כ עמנואל זיסמן

דניאלה במברגר-אנוש - שדולת הנשים

שמואל יעקובסון - מזכיר הכנסת

שושנה כרם - סגנית מזכיר הכנסת

דוד לב - סגן מזכיר הכנסת
יועמ"ש הועדה
צבי ענבר

דינה נראון - מתמחה של היועץ המשפטי
מנהלת הועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
טובה רויז
סדר היום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. הקמת ועדה משותפת לנושא הגיל הרך.

ג. הקמת ועדה בכנסת למחקר מדעי וטכנולוגי.

ד. פניית יו"ר הכנסת להקמת ועדה לטיפול בהשבת הרכוש היהודי.

ה. הגדלת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתות את ישיבת ועדת הכנסת. הסעיף הראשון שעל סדר היום: "ערעורים על החלטת יו"ר

הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום". המערער הראשון, חבר הכנסת פרופ' שאקי בנושא: "סכנת

החרפה ביחסי דתיים חילוניים". בבקשה, תסביר לנו במה העניין דחוף.

אבנר-חי שאקי;

אתמול פורסם בידיעות אחרונות סקר וחבל שלא נתתי לכם אותת, זה היה הרבה יותר טוב. הסקר שפורסם הוא של

חברה אמינה, נדמה לי "קרטוגרף", שקובע ש- 47.20/0 מתושבי ישראל, מאלה שנשאלו, אמרו שהם בטוחים שחלילה

אנחנו צועדים לעבר מלחמת אחים בין דתיים לחילוניים. את המושג מלחמת אחים אני לא ראיתי כבר זמן רב, ואני

מקווה שלא אראה אותו שוב לעולם. מכיוון שזה לא מקרה ראשון, הסקר הזה רק חיזק בי את החשש שיש מי

שדוחף לכיוון הזה. הוזמנתי עכשיו להשתתף בסימפוזיון ולא יכולתי לבוא, ששמו "יהודה ליהודים וישראל

לישראלים, דבר שאין דרך חזרה ממנו" או שם דומה. לאור זאת צריך להסביר לכנסת מה עושה השדולה שהקמנו,

שפועלת דווקא בכיוון ההפוך, שאנחנו מאמינים בקירוב לבבות וכוי.

היו"ר רפאל פנחסי;

תודה רבה חבר הכנסת שאקי. חבר הכנסת שבח וייס, נציג הנשיאות, בבקשה.
שבח וייס
אני משקף את עמדת הנשיאות כולה. קודם כל אני רוצה לנחם את חברי, חבר הכנסת פרופ' שאקי, זה שאמרו

מלחמת אחים זה הישג עצום כי יש לי תחושה שזו אפילו מלחמת אזרחים.

יש נושא קבוע שמעסיק את הכנסת וזוהי תופעת קבע בחברה הישראלית, ואכן יש לנו נטייה לאשר נושאים שנוסף

לחשיבותם, וזה נושא חשוב מעין כמותו, יש להם איזו דחיפות שמקובצת באותו יום ובאותו שבוע.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה, מי בעד להכיר בדחיפות הנושא: "סכנת החרפה ביחסי דתיים לחילונים", ירים את ידו.
רחבעם זאבי
מצביעים על קבלת הערעור.

היו"ר רפאל פנחסי;

מי מקבל את הערעור?

הצבעה

בעד: שניים

נגד: ארבעה

הערעור נדחה
היו"ר רפאל פנחסי
המערער הנוסף, חבר הכנסת אחמד סעד, בנושא "מניעת השב"כ מהעסקת ערבים באירועים שמשתתפים בהם

אח"מים", הנשיאות לא הכירה בנושא כדחוף. לידיעת החברים, בנושא זה יש ארבע הצעות, ואם הערעור מתקבל אז

גם ארבעה נואמים. בבקשה.
אחמד סעד
השנה המדינה חוגגת חמישים שנה להקמתה. אני חושב שאחרי חמישים שנה הגיע הזמן לשנות את הגישה הגזענית,

כאילן חלק מאזרחי המדינה הם חפץ חשוד במדינה. בכל אירוע ואירוע השב"כ מתערב, אם זה בחינוך ואם זה

באירועים, זו גישה לא בריאה, ואנחנו רוצים להתריע ויש חשיבות לנושא הזה, זה במסגרת המאבק שלנו למען

הדמוקרטיה בארץ ולמען השיוויון. אנחנו אזרתים כמו כל האזרחים, וזו גישה גזענית לא נכונה.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה. חבר הכנסת וייס, בבקשה.
שבח וייס
אני מבקש לעבור להצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להכיר בנושא כהצעה דחופה לסדר היום: בעד: חמישה

נגד שניים

ההצעה הוגיה
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים להצעה של חבר הכנסת וליד צאדק בנושא: "מינוי יועץ למדע לראש הממשלה". חבר הכנסת צאדק,

בבקשה
דוד לב
שלושה נושאים.
היו"ר רפאל פנחסי
שלוש הצעות. חבר הכנסת צאדק, בבקשה.
וליד צאדק
אדוני היו"ר, אני חושב שיש סערה בארץ תן באקדמיה והן בקרב האוכלוסיה הערבית וגם בקרב האוכלוסיה הנאורה

במדינה על המינוי הזה. למרות שיש סערה ראש הממשלה עדיין בדעתו שהוא צריך לקיים את המינוי והוא לא שועה

לכל ההתבטאויות האלה שראינו כולנו וצפינו בטלויזיה על העניין הזה. לכן אני חושב שראוי שיועץ לראש הממשלה

לעניינים מדעיים, יהיה נקי מכל רבב פוליטי ואתני, מה עוד שגם הוא הוכיח שהוא לא כל-כך בקיא או מצטיין

בעניינים מדעיים.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה. חבר הכנסת שבח וייס, נציג הנשיאות.
שבח וייס
במסגרת חמש הצעות שאושרו, זאת לא אושרה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להכיר את ההצעה כהצעה דחופה י
יעל דיין
אני רק רוצה לציין שאני מצביעה עד לא משום הנימוקים שהועלו כאן, אלה אני חושבת שלא צריך להיות יועץ למדע

לראש הממשלה, יש משרד מדע.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לקבל את הערעור ולהכיר בהצעה כהצעה דחופה?

הצבעה

בעד לחמישה

נגד: שניים

ההצעה הוכרה
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת שמריהו בן-צור מערער על אי הכרה בנושא "זיהום מי השתייה של ישראל על ידי הביוב של

הפלשתינים" כנושא דחוף, וגם חבר הכנסת רחבעם זאבי באותו נושא: "אינתיפאדה אקולוגית ופגיעה במקורות

המים של ישראל''. המערערים שניים, ואם הנושא יוכר כדחוף אז יהיו שש הצעות. הראשון שינמק את הערעור יהיה

חבר הכנסת בן-צור.
שבח וייס
סליחה, לפני שחברי הטוב, חבר הכנסת בן-צור יציג את הנושא, יש פה בעיה עקרונית - - -
דוד לב
זה היה ב- 4.11.96 ולא לפני שבועיים כמו שחבר הכנסת שטרית סבר.
שבח וייס
אין בעיה עקרונית, זה היה בתום לב.
שמריהו בן-צור
אשרי מי שמלאכתו נעשית על ידי אחרים. חברי הטוב חבר הכנסת שבח וייס ציין בפירוש שהוטענו בתום לב. חברינו

הטוב מאיר שטרית הטעה אותנו בזה שאמר שהנושא נדון כבר לפני שבועיים ואני, מאחר והשם נתן לי זכרון טוב,

בדקתי ומצאתי שיש כאן שגיאה מסויימת, ומצאתי לנכון, יחד עם סגן מזכיר הכנסת, דוד לב, שזה לא כך. העניין

הועלה לא לפני שבועיים אלא ב- 4.11.96. החבר אומר שזה עניין של חודש ימים ולכן לפי התקנון אפשר להכיר בזה

כהצעה דחופה. יתר על כן אני חושב שהנושא הזה, שהעלה חבר הכנסת מאיר שטרית בנושא זיהום נחל אלכסנדר

בלבד, לא מקיף את כלל נושא ביוב הפלסתינים. נקודה שלישית, אני חושב שהכנסת צריכה לתת את דעתה, כמו כל

הפרלמנטים בעולם שדנים בנושא איכות הסביבה, וזה דבר חשוב ביותר, אני מבקש להכיר בנושא זה כהצעה דחופה

משום שמכל סיעות הבית חברו והציעו את הנושא הזה שהוא חשוב ביותר ואני מבקש לאשר אותו, תודה רבה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מביו שזה עלה לפני חודש, ואתם הרי מוגבלים לחמש הצעות, האם הייתם מורידים הצעה אחרת ומאשרים

הצעה זו?
שמריהו בן-צור
אני בטוח שכן, משום שזה דבר חשוב מאוד.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת זאבי, בבקשה.

רחבעם זאבי;

אני חושב שהנושא הזה הוא לא רק חשוב ולא רק דחוף אלא בהול וסופר חשוב, מפני שבלי קשר לימין ושמאל ובלי

קשר להשקפות עולם, עם ישראל מתחיל לשתות דברים שהוא לא צריך לשתות אותם, ואני לא אפרט כדי לא להפוך

את הפרוטוקול למזוהם. על פי הסברים שקיבלתי, שהמצב הוא ממש קטסטרופלי, ובכל מדינה אחרת המדינה כבר

היתה משתתקת אם היו יודעים מה הציבור בשפלת החוף ובגוש דן ובשרון מתחיל לשתות.
היו"ר רפאל פנחסי
על איזו אינטיפאדה אתה מדבר?
רחבעם זאבי
אינטיפאדה אקולוגית. שופכים לנו לוואדיות את הביוב של רמאלה, שכם ואל-בירא ואנחנו שותים את זה בחדרה,

בפתח-תקווה ובתל-אביב. זה מצב קטסטרופלי, זה חשוב ובהול.
היו"ר רפאל פנחסי
תודה רבה. חבר הכנסת וייס, נציג הנשיאות.
קריאות
שבח וייס: כדרכי אהיה קצר, אנחנו בנשיאות אפילו לא דנו בנושא מכיוון שהיו לנו מחסומים, אחרת היינו דנים. אני לא מנמק,

נעבור להצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להכיר בהצעות כהצעות דחופות לסדר היום.

הצבעה

בעד: שמונה

נגד: אין

אישי פה אחדהקמת ועדה משותפת לנושא הגיל הרך
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת מקסים לוי כאן. רבותי, יש לנו בקשה בסעיף ד' לסדר היום בנושא: "הקמת ועדה משותפת לנושא הגיל

הרך". נושא זה עלה במליאת הכנסת שהעבירה את הנושא לוועדת הכנסת כדי להחליט האם להקים ועדה משותפת

בנושא הגיל הרך. יש לי פה פנייה של המציעה, חברת הכנסת תמר גוז'סקי, שלמעשה גם בקדנציה הקודמת עמדה

בראש הוועדה לגיל הרך. זו ועדה משותפת לוועדת החינוך והתרבות ולוועדת העבודה והרווחה. יש בפני מכתב מיו"ר

ועדת החינוך והתרבות לפיו אין לו התנגדות שנקים ועדה כזאת, יו"ר ועדת העבודה והרווחה נוכח פה, נשאל לדעתו,

האם אין לו התנגדות שתקום ועדה קבועה משותפת שתדון בנושאים הנוגעים לגיל הרך.

תמר גוז'נסקי;

לפי סעיף 17.
חגי מירום
מה פתאום מקימים ועדה לפי סעיף 17 ככה, עכשיו?
תמר גוז'נסקי
חבר הכנסת חגי מירום, מה אתה מתרגש כל-כך הוועדה שאני מדברת עליה הוקמה בכנסת הקודמת כשאתה היית

יו"ר הוועדה.
חגי מירום
אני רק תצה שתדעי, שמקימים פה ועדות, ואני לא מתייחס דווקא לעניין הזה. יש לנו כאן שורת דיונים על ועדות

קבועות ועניינים קואליציוניים, ולכן אני שואל את השאלה, היא לא אישית.

תמר גוז'נסקי;

הנושא מוגדר כוועדה לנושא, לא כוועדה קבועה. הוועדה כנושא עבדה בכנסת הקודמת שנתיים, ומילאה את

תפקידה כהלכה. דיברתי גם עם יו"ר הוועדה לעבודה ורווחה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא לפי סעיף 17 אלא לפי סעיף 16. יש עוד שתי ועדות משותפות. הנושא עלה במליאה וביקשו שהוועדה הזאת

תרכיב ועדה המורכבת מוועדת החינוך והתרבות וועדת העבודה והרווחה. יו"ר ועדת החינוך והתרבות נתן מכתב

שאין לו התנגדות, יש מכתב גם משדולת הנשים אשר ממליצה להקים את הוועדה הזאת. הזמנתי את יו"ר ועדת

העבודה והרווחה כדי לשמוע את דעתו בעניין.
מקסים לוי
אני גם חבר ועדת הכנסת.

מבחינתנו המדובר בועדה שעבדה בקדנציה שעברה וממשיכה לעבוד, ולנו אין שום התנגדות לשיתוף הפעולה בין

ועדת העבודה והרווחה לוועדת החינוך והתרבות.

צבי ענבר;

ברגע שוועדת העבודה והרווחה מסכימה וועדת החינוך והתרבות מסכימה, העניין לא צריך להגיע לוועדת הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו צריכים לתת את ההרכב שלה ומי עומד בראשה.
צבי ענבר
לא. לפי סעיף 61ד. לתקנון הכנסת, ועדה הרוצה להקים ועדה משותפת, ונבקש ותקבל את הסכמת הוועדה האחרת,

וברגע שיש הסכמה כזאת, אפשר להקים אותה. וכל פרטי הרכבה יהיו בהסכמת שתי הוועדות.
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הגיע אלינו מהמליאה.
צבי ענבר
אז אפשר להגיב להצעה לסדר, אך בעניין ההצעה להקים את הוועדה, זה עניין בין שתי הוועדות.
שבח וייס
אני רוצה להציע הצעת סיכום, כי בכל זאת כדאי להקפיד על התקנון. אני מציע לומר כך: החומרים שהגיעו

מהמליאה, דנו בהם והפננו את שתי הוועדות לסעיף הראוי ושיעשו מה שצריך.
היו"ר רפאל פנחסי
המליאה העבירה את הנושא לוועדת הכנסת.
מקסים לוי
מה שצבי ענבר אומר, שאם שתי הוועדות מוכנות -
צבי ענבר
מה שאני אומר הוא ששתי הוועדות מקימות כעת וועדה משותפת. ועדת הכנסת מחליטה להעביר את ההצעה הזו

לוועדה המשותפת לנושא הזה, אשר הוקמה על ידי...
היו"ר רפאל פנחסי
אפשר להצביע על זהי
אברהם שטרן
רק רגע חבר הכנסת פנחסי, רק שאלה לצבי ענבר: האם חברי הוועדה שאמורה לקום חייבים להיות מקרב חברי שתי

הוועדות?
היו"ר רפאל פנחסי
כן, חמישה מכל וועדה.

מי בעד להעביר את הנושא לוועדה המשותפת בראשות חברת הכנסת תמר גוז'נסקי.

הצבעה

בעד: רוב
מיכאל איתן
מי קבע את זה, על יסוד מה אתם עושים דברים כאלה?
קריאות
הנושא נגמר.
צבי ענבר
אני אסביר, חבר הכנסת איתן. על פי סעיף 16 ד. לתקנון הכנסת, מותר לשתי ועדות להקים ועדה משותפת, ואין

צורך בשביל זה בהסכמת ועדת הכנסת ולא בהסכמת הכנסת. מכיוון שהוקמה ועדה משותפת, ההליטה ועדת הכנסת

להעביר לאותה ועדה משותפת את הנושא הזה.
מיכאל איתן
עם כל הכבוד לכל הטיעונים האלה, הנושא של הקמת ועדות ותחומי הפעולה של הנושאים הנדונים בוועדות, אלה

נושאים שנקבעים בהסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, והם חלק מההתדיינות הבלתי פורמלית - - -

קריאות;
מיכאל איתו
רענן כהן, אני מדבר גם אליך -
חגי מירום
אבל זו ועדה משותפת, זה לא ברמה שאנחנו עסקנו בהתדיינויות הקואליציוניות.
מיכאל איתו
תסלח לי, הנושא הזה עמד בזמן הרכבת הוועדות והוא נדחה בינתיים, ומה שנעשה כאן עכשיו, נעשה ללא ההליך

המסודר של התייעצות מוקדמת לפיו עבדנו עד עכשיו בהרכבת וועדות ובקבלת החלטות בכנסת. אם אתם חושבים

שזה מסודר וכך צריך לנהוג גם להבא, אז אני מודיע שזה יכול להיות מקובל עלי, אבל תדעו לכם שבמה שעשיתם

כאן עכשיו, אתם שוברים כללי משחק של הרבה שנים בכנסת.
קריאות
אברהם שטרן: אתה מדבר על הליך נכון. אתה לא יכול לבוא אחרי ההצבעה, אחרי שההחלטה מתקבלת פה אחד - - -
מיכאל איתן
כשנוגעים לדברים הנוגעים למפלגת העבודה ולאופוזיציה, אני לעולם לא אחליט בלי להתייעץ איתך, אבל - - -
רענן כהן
אבל זה לא מפלגתי.
תמר גוז'נסקי
הנושא נמצא על סדר היום מחודש יולי.
היו"ר רפאל פנחסי
חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, תני לי לענות לו. חבר הכנסת מיכאל איתן, אנחנו כתבנו על סדר היום במפורש "הקמת

ועדה משותפת לנושא הגיל הרך", אחר-כך קיבלנו חוות-דעת של היועץ המשפטי של הוועדה, וברגע שיו"ר ועדת

החינוך והתרבות נתן לי בכתובים שאין לו התנגדות, ויו"ר ועדת העבודה והרווחה יושב פה ואומר שאין לו התנגדות

להקים את הוועדה ועוד נאמר פה שאין צורך בכלל שנקבל החלטה, אד מכיוון שהנושא עבר אלינו מהמליאה וכתוב

בפירוש שוועדת הכנסת תקבל החלטה, קיבלנו החלטה פורמלית שהיא מיותרת לחלוטין לפי - - -
צבי ענבר
כאשר את הקמת הוועדה המשותפת הם יעשו לבד.
מיכאל איתן
אני חוזר ואומר שאני מבקש רוויזיה על הההלטה. על ההצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
זו זכותך.
מיכאל איתו
דבר שני, אם זה הוחלט בוועדות, אז אני מבקש רוויזיה גם בהחלטות שם.
היו"ר רפאל פנחסי
לגבי זה אתה צריך לפנות אליהם.
מיכאל איתן
ודבר שלישי, אני חוזר ואומר, תמר גוז'נסקי ביקשה לטפל בנושא הזה במסגרת ההסדרים של הקמת וועדות ווועדות

משנה, הנושא היה במקח וממכר, ואני אדבר במילים הגסות ביותר, מקח וממכר קואליציוני, היינו, תן לי ואתן לך.

מה אני נותן לך ומה אתה נותן לי בתמורה. התהליך הזה נעשה בהתדברות בינינו לבין האופוזיציה. תמר פגשה אותי

מידי פעם, ובמקום להגיד שלום אמרה "מתי תסכימו שאקבל את התפקח-..." - - -
תמר גוז'נסקי
מתי היתה הפעם האחרונה?
מיכאל איתן
הפעם האחרונה היתה לפני שבוע. אמרתי לה בצורה הבוטה ביותר, שכשנקבל משהו בתמורה אסכים. כן, כך אמרתי,

זה התפקיד שלי---
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, אל תיכנסי לעימות.
קריאות
למה לא אמרת לי שום דבר?
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת מיכאל איתן, לי לא אמרת שום דבר. זה היה על סדר היום...
שבח וייס
עד איזה גיל זה הגיל הרך?
תמר גוז'נלסקי
עד גיל חמש.
מיכאל איתן
רענן כהן דיבר איתי על הוועדה הזו וביקש שאתן אותה לתמר גוז'נסקי. אמרתי לו שאם יתן לי משהו, אתן לתמר.

איו לי התנגדות לתמר אך זה צריך להיות בתמורה למשהו, ורענן כהן יודע והוא דיבר איתי על כך. אז עכשיו להעביר

את זה בצורה כזאת זה יפהז ככה נוהגים? זה בסך הכל דבר פעוט ואני מוכן לוותר, אבל אם אני מוותר על זה אני

מוותר על עיקרון. אצא מכאן בתחושה ששברנו כלל שלא מרכיבים ועושים שינויים בוועדות בלי הסכמה

קואליציונית מוקדמת. אם רענן לא היה יודע מזה מילא. אך הוא ותמר דיברו איתי.
תמר גוזעסקי
בסדר, אז מה.
מיכאל איתו
לא עושים דבר כזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

אבל הוועדה הזו יזמה את זה, חבר הכנסת מיכאל איתן. זה היה על סדר היום, במפורש. לא הכנסתי את זה

ב"שונות" אלא כתבתי סעיף מפורש. יכולת להגיד לי משהו, אך לא אמרת אף מילה.
מיכאל איתן
אני אומר את זה עכשיו.
היו"ר רפאל פנחסי
עכשיו, אחרי שהנושא הוכרע פה אחד?
מיכאל איתו
מותר לי לבקש רוויזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
קיבלתי את הרוויזיה שלך. הנושא עלה והדברים יתבררו, אבל בינתיים ידבר חבר הכנסת שבח וייס.
מיכאל איתו
כך לא צריך להתנהג שותף.
רענן כהן
אני לא מקבל את הסגנון שלך ואת הדיבור שלך. באתי לישיבה, ואף אחד לא דיבר איתי על הנושא, רק כשהגעתי

לכאן.
מיכאל איתו
אבל אתה ותמר דיברתם איתי על כך.
רענן כהן
זה היה לפני חודשים. חשבתי שזה על דעתך ומוסכם גם עליך.
מיכאל איתו
מה פתאום על דעתי.
רענן כהן
אני לא ידעתי. דבר בסגנון אחר, אתה לא יכול להשתלט על הוועדה ולא להשבית אותה.
מיכאל איתן
אני לא משתלט על הוועדה. אבל אחרי שאני מסכם איתך דבר...
רענן כהן
אתה חושב שדיברו וסיכמו איתי? אני מודיע לך שאף אחד לא דיבר איתי על הוועדה הזו, באחריות.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת רענן כהן, בוא נעביר את זה באווירה טובה. חבר הכנסת מיכאל איתן, אגיד לך גם למה שמתי את זה על

סדר היום דווקא היום ולא ביום אחר: על סדר היום עומדים הנושאים של מינוי שני סגנים ומינוי ועדה נוספת.

חשבתי שזה אותו הרכב של נושאים ושגם הנושא הזה יעמוד על סדר היום. ביקשת דיון ברוויזיה, אז יהיה דיון

ברוויזיה.

חבר הכנסת שבח וייס בבקשה.
שבח וייס
איו פה הרבה מה להוסיף. אנחנו כוועדה פרלמנטרית לא תלושים מהמציאות הפוליטית - - -
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: אנא, אפשרו לחבר הכנסת וייס להשמיע את דברו.
שבח וייס
-אדוני היו"ר, אנחנו לא תלושים מההווי הפוליטי הלא פורמלי בכנסת, כולנו פוליטיקאים. הסיפור הזה, שרק

עכשיו מתגלה, יש בו אולי סימנים בתוך הקואליציה והאופוזיציה, וגם הם חלק מההוואי של הבית הזה. אני בכל

זאת חושב, שכוועדה, על פני הדברים, אנחנו צריכים לעבוד בצורה סבירה, וברגע שחבר הכנסת מיכאל איתן אמר

שיש רוויזיה נגמר העניין, זה חוזר לסבירות, אבל אני מביע על כך צער. הדברים היו צריכים להגיע לוועדה בשלים.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת חגי מירום, בבקשה.
חגי מירום
אני רוצה להגיד משהו שהוא חשוב לעניין האווירה. ראשית אני שייך לקבוצת חברים שישבה פה ושמעה את הדבר

הזה ולא היתה מודעת לשום דבר, ובתום לב שאלנו את עצמנו האם צריך או לא צריך להקים ועדה. אני רוצה לומר

לך חבר הכנסת מיכאל איתן, שכשלא היית פה חשבתי שמדובר על הקמת ועדה מכוח סעיף 17, שזו ממש ועדה וכבר

התקוממתי נגד זה, ואחר-כך הסבירו לי שזו ועדה משותפת שעבדה בכנסת הקודמת, וצריך גם לתפוס את הדברים

בפרופורציות, המדובר בוועדת משנה לגיל הרך. חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, נותנת את כל נשמתה לטובת העניין

הזה ולא לטובת וזתקשורת שלה, כי זה נושא שהוא בכלל עלום, אז צריך גם לראות את זה. אך יותר מהכל חשוב לי

שימשכו הליכי ההתדברות. אף פעם לא חטפנו ולא היתה פה אווירה של מחטף ואני אומר את זה לתוך הפרוטוקול.

אני חושב שיש פה שתי אפשרויות, האחת, אולי תהיה מוכן, מיכאל איתן, לא למשוך את הרוויזיה, ואנחנו נהייה

חייבים לך, ובמשא ומתן עם רענן כהן על עניינים אחרים נראה מה ניונן לעשות בעניין אחר, או לחלופין, לא לעשותרוויזיה אלא להמתין עם ההחלטה, להשהות אותה כדי שתדברו, אבל אני רוצה שתדעו שכל הדיון כאן היה חף

מכל...

מיכאל איתן;

תמר ידעה, ועל זה אין ויכוח. גם רענן ידע כבר לפני כמה זמן.
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: חבר הכנסת שטרן, בבקשה.
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: חבר הכנסת מיכאל איתן, אנא ממך, בוא נשאיר את האווירה טובה, כמו שהיה עד עכשיו.
אברהם שטרן
אני מצטרף בכל ליבי לדברים, כפי שמסר כאן חברי חגי מירום, ואני חף מכל שיקול. היתה גם חוות-דעתו של היועץ

המשפטי. אני מבין שהיתה כאן אולי אי-הבנה ושחלק ידעו. אך החב לא ידעו והצביעו בתום לב. אני תצה לבקש

ממיכאל איתן, שאמנם ביקשת תויזיה, וזו זכותך, אך אני מבקש שתנסה לקדם את הנושאים בהתדברות עם חבר

הכנסת רענן כהן, מתוך רצון טוב. אם זה ניתן, מה טוב, ואם לא אז נביא את זה לרוויזיה.
חגי מירום
הבא לא נשכח שההחלטה אומרת שנעביר את זה לוועדה המשותפת, אם תקום בכלל. כלומר אנחנו בסך-הכל הפננו

הצעה לסדר לוועדה משותפת שאולי תקום ואולי לא תקום. אנחנו לא צד להקמתה.
אברהם שטרן
שאלתי האם זו ועדה חדשה ואמרו לי: לא, זה מקרב חברי שתי הוועדות -
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת שטרן, בואו נפסיק עם הוויכוח.
קריאות
אברהם שטת: - - - אני מבקש שהוועדה תמשיך לעבוד בהרמוניה.
היו"ר רפאל פנחסי
בבקשה חברת הכנסת יעל דיין.
יעל דיין
מאחר ובקדנציה הקודמת כיו"ר הוועדה למעמד האישה, וכבעלת עניין בנושא הזה, עקבנו אחרי עבודת הוועדה

המשותפת שתמר גוזינסקי עמדה בראשה, אני מבקשת לומר לחבר הכנסת מיכאל איתן, שבצורה אובייקטיבית

לגמרי, בצורה חוצת קווים, הוועדה הזו חייבת להתקיים, היא עושה עבודה שנופלת בין הכיסאות. אנחנו עוסקים

כאן בנושא של פעוטונים ומעונות יום, אנחנו עוסקים בנושא של קבוצת גיל שעדיין לא נכנסת, לצערנו, למסגרת

החינוך, והיא למעשה לא ממומנת. אני לא חושבת שלכל דבר צריכה להיות תמורה, התמורה צריכה להיות בנושאים,ואנחנו צריכים לשמוח שלא לכל נושא כואב וקשה שדורש פעילות של ועדה אפשר למצוא דבר מקביל כדי לזרוק

אותו למישהו אחר.
מיכאל איתן
אני מנסיוני למדתי שככל שהנושא יותר חשוב, דווקא אז צריך לתת יותר תמורה.
יעל דייו
אני לא יודעת, האם התמורה היא בעוד ועדה של מישהו אחר. יש פה שני ראשי ועדה שהם מהקואליציה, עמנואל

זיסמן מקסים לוי, ושניהם הגיעו להסכמה.
מיכאל איתן
לצערי שניהם רודים בי.
קריאות
מקסים לוי: אני לא הייתי מודע לעסק הזה. נכנסתי לוועדת הכספים והכניסו לי סטנסיל של הוועדה הזו. ראיתי פה את חתימתו

של זיסמן. אני לא מבין בכלל את מהות הרוויזיה לגבי נושא שהועלה כנושא במליאת הכנסת, הגיע לוועדת הכנסת

כדי לראות באיזו וועדה לדון בו. היועץ המשפטי קבע שבסעיף 16, זה עניין של שתי הוועדות, האם הן מוכנות להקים

וועדה. אני לא מבין מה זה שייך לכל התהליך הקואליציוני. אנחנו למשל הקמנו ועדה משותפת לנושא האיידס, האם

זה צריך להעלות כנושא קואליציוני?
מיכאל איתן
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
מקסים לוי
לא צריך בכלל לחשוב בכיוון הזה.
מיכאל איתן
אז תבטלו את ההצבעה.
תמר גוז'נסקי
ההצבעה היתה שהנושא מהמליאה יורד לוועדה המשותפת, אם יש ועדה משותפת.
רענן כהן
מקסים צודק, זה בכלל לא נושא קואליציוני.
מיכאל איתן
אם זה לא נושא קואליציוני, מדוע באת...
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: רבותי, אני תצה לעבור לנושא הבא. בואו נשמע את גברת אנוש.
דניאלה במברגר-אנוש
חשוב לי להצטרף לדברים שיעל כבר אמרה בחלקם, אבל בכל זאת היא מתוך הבית ואנחנו ארגון חיצוני, שוודאי אין

לו מחוייבות לשום כיוון. אני משדולת הנשים בישראל.
מיכאל איתן
מה זה רלוונטי, זה עניין קואליציוני, ושדולת הנשים עם כל הכבוד לה -
היו"ר רפאל פנחסי
תן לה לסיים את דבריה.

קריאות-.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבקש לאפשר לגברת אנוש לדבר. בבקשה.
דניאלה במברגר-אנוש
מעבר לדברים שנאמרו, ושקשורים לוועדת הכנסת ובהם בוודאי שלא אתערב, גם לא הארגון שאני מייצגת, אך

חשוב לציין שהנושא הזה הוא בעל חשיבות עליונה ואני לא רואה מתוך חברי הקואליציה עשרים חברי כנסת

שעומדים בתור כדי לקבל את ראשות הוועדה הזו, גם לו היתה וועדת משנת ולא רק ועדה משותפת. אין הרבה חברי

כנסת אשר מתחננים לקבל את הוועדה הזו ואשר הנושא הזה בנפשם, כמו תמר גוז'נסקי, אשר השקיעה בנושא הזה

בכנסת הקודמת, והנושא אכן קודם. יש עוד הרבה תחומים בתוך הנושא הזה שקשורים לחינוך לגיל הרך, טיפות

החלב ועוד שאף אחד אחר לא מטפל בהם. ומעבר לנושאים האלה, לא יכולה להתבטל ועדה רק מתוך שיקול זה,

תמצא לה פתרון אחר---
מיכאל איתן
עם כל הכבוד, את זה תשאירי לנו.
דניאלה במברגר-אנוש
אני מדברת על הנושא הענייני ולא הקואליציוני.
מיכאל איתן
אני מבין את זה, אך עם כל הכבוד, זו הפעם הראשונה בחיי אני שומע שמביאים נציג של שדולה לדבר על השאלה

היכן תידון הצעה לסדר היום.
היו"ר רפאל פנחסי
היא דיברה על חשיבות העניין.
קריאות
מיכאל איתו: זה מעשה רמיה מתוכנן מאורגן ומסודר, עם הבאת האנשים האלו. אני לא נמצא בהצגה.
תמר גוז'נסקי
למה מעשה רמיה? אני לא הבאתי אף אחד.
היו"ר רפאל פנחסי
הנושא הזה מסתיים. חבר הכנסת ביקש רוויזיה ואנחנו נדון בה.
חגי מירום
מתי יש לנו את הרוויזיה?
היו"ר רפאל פנחסי
אני אודיע מתי.הקמת ועדה בכנסת למחקר מדעי וטכנולוגי
היו"ר רפאל פנחסי
אני עובר לסעיף שדילגנו עליו, כיוון שיו"ר הקואליציה והאופוזיציה לא היו כאן, הוא נושא "הקמת הוועדה לענייני

מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי". הדיון בנושא הוועדה כמעט והסתיים. אאפשר לכל מי שלא דיבר אז לדבר. עדיין יש

ויכוח קטן בין המציעים לבין יו"ר ועדת החינוך והתרבות, בישיבה הקודמת לא קיבלנו את הניסוח לגבי סמכויות

הוועדה. בקשר לאקדמיה הישראלית למדעים, והמחקר המדעי אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, אלה שני הנושאים

שעדיין לא הוכרעו. האם הגעתם בינתיים להבנה? העניין נדחה להיום כדי למצוא נוסחה מוסכמת אם ישנה כזאת.
עמנואל זיסמן
נושא האקדמיה נבדק, ואין ספק שהאקדמיה בישראל היא לא האקדמיה ברוסיה, זו לא אקדמיה שעוסקת במחקר.

אמרתי לשר המדע שיש איזו עמותה ליד האקדמיה שעוסקת במחקר, ואשר יכולה להיות תחת פיקוח של הוועדה

החדשה. כל נושא שנוגע למחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי, יש להכפיף את הוועדה למשרד המדע, ואם רוצים, גם

למשרד המסחר והתעשייה, אבל יש משרד חינוך ותרבות במדינת ישראל וכל מה שבתחום הסמכות של משרד

החינוך, זה בתחום הוועדה.
רענן כהן
אבל זה מוסכם, עמנואל.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותי, אני אקריא את מה שמוסכם ואשאיר בסימן שאלה את מה שלא הוסכם. הוסכם ששם הוועדה יהיה: "ועדת

מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי", על זה היתה ההסכמה. התחום שהיא תתעסק בו הוא: מדיניות מחקר ופיתוח

אזרחי בישראל - מוסכם, טכנולוגיות מתקדמות - מוסכם, מחקר ופיתוח סביבתי - מוסכם, מחקר מדעי במוסדות

אקדמיים להשכלה גבוהה - לא מוסכם -
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: אני רוצה לסיים את מה שכן מוסכם. אחר-כך נחזור למה שלא מוסכם.

מכוני מחקר - מוסכם, מדענים ראשיים של כלל משרדי הממשלה - מוסכם, מועצה לאומית למחקר ופיתוח -

מוסכם, קרנות מחקר - מוסכם, מערכות מידע ומיחשוב - מוסכם, תקנים - מוסכם. מה שנשאר לניסוח סופי זה:

1. האקדמיה הישראלית למדעים ו- 2. מחקר מדעי אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה. שני אלה לא מוסכמים.
מיכאל איתן
סליחה, יש לי עוד הסתייגות אחת, האם להשמיע אותה עכשיו?
היו"ר רפאל פנחסי
כן בבקשה.
מיכאל איתו
בוועדת הכלכלה סוכם גם בשיחות המוקדמות, ואני הודעתי את זה במפורש, לוועדת הכלכלה יש וועדת משנה

לתקשוב ומידע, ועדת משנה זו תמשיך לפעול במתכונתה ולא תעבור שום זעזועים כתוצאה מהקמת הוועדה החדשה.

נקודה שניה...דיברתי עם אלי גולדשמיט ואני חושב שאתם צריכים לקרוא לו גם כן.

היו"ר רפאל פנחסי;

קראנו גם לו וגם לסאלח טריף. הוא היה פה והלך. יש פה נושא של פיתוח סביבתי ולכן זימנתי אותו - - -

מיכאל איתי;

אם אלי גולדשמיט לא חרד על זכויותיו, אני בטח לא, במיוחד לאור זה שאני מחוייב לקואליציה. אך לעניין ההגינות

אני דורש מעצמי כמו שדרשתי מאחרים, ואני חושב שאלי גולדשמיט נוגע בדבר, וזו דעתי.

אני חוזר להערה הקודמת. טוכם עם נציגי "ישראל בעליה", עם ועדת החינוך והתרבות ועם היו"ר, שוועדת המשנה

הנוכחית לתקשוב ומידע, וצריך להכניס את זה בהחלטה של ועדת הכנסת כהוראת שעה, שבוועדת המשנה הנוכחית

לתקשוב ומידע, תמשיך לעבוד לפחות עד מחצית הקדנציה הזאת ואחר-כך לא אכפת לי שהיא -
היו"ר רפאל פנחסי
שלחנו לקתא לחבר הכנסת גולדשמיט.

חבר הכנסת הראל, בבקשה.
יהודה הראל
אני מעלה שאלה בקשר למדענים ראשיים במשרדי הממשלה. המשרדים כאן מפוקחים לכאורה על-ידי ועדות

הכנסת. לדוגמא, מדען במשרד המסחר והתעשייה עוסק בהשקעות של משרד המסחר והתעשייה, והחלטה שלו היא

קריטית להשקעות גדולות. השאלה האם משרד המסחר והתעשייה מפוקח על ידי ועדת הכספים.
קריאה
אולי ועדת הכלכלה.
יהודה הראל
האם זה רציונאלי או פונקציונלי לקחת את המדען, שזה קטע מהמשרד, קטע שהוא חיוני, להוציא אותו מהפאזל

הזה - - -
רומן ברונפמן
אף אחד לא מוציא.
חגי מירום
מכיוון שזה לא הגיוני - - -
יהודה הראל
הבנתי שהוועדה החדשה צריכה לעסוק במחקר מדעי, אבל היום ישנו מדע בכל תחום. ואם נוציא מכל תחום את

המדע, אנחנו נשבש את ההגיון.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת שבח וייס, בבקשה.
שבח וייס
אני רק אומר שורה לפרוטוקול. זה מסוג הוועדות שקמות כדי לפלס לעצמן דרך, כמו הוועדה למעמד האישה למשל.

אלה וועדות שעל פי המבנה הפרלמנטרי שלנו אינן נחוצות אלא אם כן הן מוכיחות בעצמן שהן נחוצות. ניתן להם

חיים ונראה. הוועדה למעמד האישה הוכיחה נגד כל הנבואות...
חגי מירום
הייתי רוצה לתקן אותך, וגם זאת לצורך הפרוטוקול. הוועדות האלה נועדו כדי לפלס לראשיהן את הדרך ולא

לעצמן.
הראל
אני רוצה לתקן אותך בדבר נוסף. כל מוסך וכל וועדה שתקים בכל מקום בעולם, יוכיח את עצמו כנחוץ.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת הופמן, בבקשה.
רומן ברונפמן
בהמשך למה שאמר חבר הכנסת וייס, אני באמת יכול להגיד שנצטרך לאחל דרך צלחה לוועדה החדשה. אני חולק

קצת על חגי מירום. גם כשמפלסים דרך לראש הארגון, והרי בכל מוסד עומד מישהו, ואם הוא מפלס דרך לעצמו,

ומביא הצלחות גם לארגון, זה לא נראה לי פסול. לגופו של עניין, ההערה של חבר הכנסת יהודה הראל לא נראית לי

עניינית, כוונתנו לקדם את המדע בארץ. לצורך זה מותר שוועדה תפקח על המדענים הראשיים במשרדים, בלי לפגוע

בעבודת המשרד ובלי להוציא שום חלק מהמשרד, אלא להיות קשורה ולעבוד עם המדענים הראשיים של משרדי

הממשלה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת מיכאל איתן, בבקשה.
מיכאל איתן
אני רוצה להעיר שתי הערות. הערה הראשונה, הוועדה קמה, בין השאר בהמלצתו של שר המדע בני בגין, ויש לכך

חשיבות. אם הוא ראה שתהיה מולו ועדה בכנסת, זה נותן קרדיט ליוזמי ההצעה. מעבר לעובדה שהם רצו לפתור

בעיות קואליציוניות, שגם זה נכון, או בעיות לא קואליציוניות של קואליציה או אופוזיציה ובעיות פרסונליות, יותר

טוב לקתא לזה כך. הערה שניה, ועדת הכלכלה וועדות הכנסת האחרות, כשהן דנות למשל בנושאי מסחר ותעשייה,

דווקא כשבאה יחידה של המדען, פתאום פחות מבינים, וענייני מחקר ופיתוח, ופיתוח המדע, כך שאם יהיו קבוצת

חברי כנסת אשר יתמחו בנושא...

רציתי להעיר, שוועדת הכלכלה באופן עקרוני, מפקחת על פעילות משרד המסחר והתעשייה, או ועדת הכספים אשר

באים אליה נושאים כאלה, או ועדת החוץ והבטחון אשר מפקחת על מחקר ופיתוח בטחוני, למרות ששם זו אולי לא

דוגמא טובה, כי אני לא מאמין שיתנו לוועדה הזו לטפל בזה. אבל בעקרון, יש לדוגמה מדען ראשי למשרד החינוך,

וכשבאים המושגים המדעיים והצורך בפיתוח המחקר המדעי, יש לזה דבר ייחודי כשלעצמו, שאינו נוגע לענייני

היומיום של הוועדה, והוא דווקא מכנה משותף לכל נושא פיתוח המדע. אם הם יצליחו בעניין הזה, אני לא רואה

בזה פסול שהם מוציאים כאילו את ענייני המדען הראשי, כל המדענים הראשיים הם נושא בפני עצמו, שכן יש חתך

לאורך ויש גם חתך לתחב, לכן זה לא פסול.
היו"ר רפאל פנחסי
נתחיל בניסוח: "האקדמיה הישראלית למדעים ומחקר מדעי..."
עמנואל זיסמן
אתה יכול שבמקום שיהיה כתוב "אקדמיה ישראלית למדעים", יכתב: "המחקר המדעי שבאקדמיה הישראלית

למדעים".
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: האם לפני האקדמיה הישראלית למדעים לכתוב "מחקר אקדמי...
רומן ברונפמן
"מחקר מדעי באקדמיה הישראלית למדעים..."
קריאות
במוסדות להשכלה גבוהה...
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא רוצה "מוסדות להשכלה גבוהה".
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: אני אקריא את הנוסח אליו הגענו: 1. "מחקר מדעי באקדמיה הישראלית למדעים". 2. ו- "מחקר מדעי שלא

במוסדות להשכלה גבוהה".

מי בעד לאשר את הוועדה הזו.

הצבעה

בעד: רוב

נגד: אין

נמנע: אחד

אושר
חגי מירום
אני מבקש לרשום שאני נמנע.
היו"ר רפאל פנחסי
מיניתם עד חמישה עשר חברים?
עמנואל זיסמן
איד תמצא חמישה עשר חברים.
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: בואו נחליט כמה חברים יהיו.
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: אנחנו צריכים לקבל החלטה.
רענן כהן
יש תקנון ולפיו כל הוועדות הן עד חמישה עשר חברים, אן יכולים להרכיב ועדה גס בפחות חברים, 11 חברים ואפילו

שבעה.
קריאות
צבי ענבר: הכנסת היא זו שבוחרת.
קריאות
שבח וייס: אנחנו נגררים והולכים שבי גם אחרי צרכים קואליציוניים. אפשר לחיות עם זה, אבל בואו נשמור קצת על צלם.

תאמינו לי שזה יהיה יוצא מהכלל אם פעם נציג מודל של ועדה בת שבעה חברים.
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו מקבלים החלטה, הוועדה אושרה וההצעה שלנו היא עד 15 חברים.
רענן כהן
אך יכולים לבחור גם פחות חברים, אפילו ששה חברים. אנחנו קובעים עד חמישה עשר חברים והם יעשו מה שירצו.פניית יו"ר הכנסת להקמת ועדה לטיפול בהשבת הרכוש היהודי

היו"ר רפאל פנחסי;

אני רוצה להביא לידיעתכם ועדה נוספת לפי סעיף 17. זו פניה מיו"ר הכנסת והשאלה אם זה נעשה בידיעת יושבי

ראש הקואליציה והאופוזיציה. חבר הכנסת מיכאל איתן, יש לי פה פניה מיו"ר הכנסת, דן תיכון- "אבקש כי ועדת

הכנסת תציע למליאת הכנסת לאפשר הקמת ועדה לטיפול בהשבת הרכוש היהודי, על פי סעיף 17 לתקנון הכנסת".

הוא מביא גם את הרכב הוועדה - ששה חברים וגם מי יושב הראש שלה. אבל מאחר ובסיום הוא כותב שהוא מבקש

לזמן אותו לישיבה והיום הוא לא נמצא, אז אני רק מביא לידיעתכם, כדי שבישיבה הבאה...
צבי ענבר
נא להזמין לישיבה הזו גם את יו"ר ועדת הכלכלה.
היו"ר רפאל פנחסי
לישיבת "ועדת הרכוש היהודי"?
צבי ענבר
כן-
היו"ר רפאל פנחסי
בסדר. לכן אני רוצה להביא לידיעת יו"ר הקואליציה ויו"ר האופוזיציה, כדי שלא תגידו אחר-כך שאתם מופתעים.

יש פה פניה על פי סעיף 17, הרכב של ששה חברים, עם שמותיהם, כאשר הירשנזון הוא היו"ר, ושאר החברים הם

חברי הכנסת-. זנדברג, ויינברג, יצחק כהן, שאקי ואלול. זו הצעתו.
חגי כהן
רק אחד מהאופוזיציה?

קריאות;
היו"ר רפאל פנחסי
אני מביא את זה לידיעתכם, כדי שלא תגידו בישיבה הבאה שאני חוטף ועדות. תדעו שיש פנייה של היו"ר.
רענן כהן
אני רוצה שירשם בפרוטוקול, שאני מופתע שמוגשת ועדה כזאת. לא יודע על קיומה, על הרכבה, על מה על מי ולמה.
קריאות
היו"ר רפאל פנחסי: היו"ר יופיע ויודיע.
שושנה כרם
זה גם עניין של ועדת העליה והקליטה.
היו"ר רפאל פנחסי
נרשום כך-. "נא להזמין את נציג עליה וקליטה ואת יו"ר ועדת הכלכלה, כפי שביקש היועץ המשפטי וסגנית מזכיר

הכנסת".הגדלת מספר הסגנים ליושב-ראש הכנסת

היו"ר רפאל פנחסי;

יש פניה נוספת של יו"ר הכנסת, בה כתוב: "בסיכום בין חבר הכנסת מיכאל איתן וחבר הכנסת רענן כהן, הוחלט

לצרף שני סגנים ליו"ר הכנסת..." - - -
מיכאל איתן
זה לא בסדר רענן כהן. אני הייתי מספיק פיקח, וכשאתה רצת כל-כך מהר למנות סגן, אמרתי שזה בתנאי שהיו"ר

יתן את ברכתו, זה היה הסיכום בינינו.
רענן כהן
נכון, והוא נתן את ברכתו.
מיכאל איתן
אבל עכשיו, כשזה יוצא החוצה, הוא יוצא מהעסק ורק ארנה ואני עושים את ההרחבה.
רענן כהן
הוא נתן מכתב. אונה צודק במיליון אחוזים, אבל רגע - - -
היו"ר רפאל פנחסי
- - - תן לי לסיים. "...סגן אחד מהקואליציה וסגן נוסף מהאופוזיציה. כמו כן הוצע להקים ועדה לענייני מחקר מדעי

וטכנולוגי. אבקש להביא לאישור הוועדה את שני הנושאים הללו." נושא הוועדה הסתיים, ועכשיו נעבור לנושא

הסגנים.
קריאות
רענן כהן: תעמיד להצבעה את נושא הסגנים.
היו"ר רפאל פנחסי
רבותי, דיבת איתי חברי כנסת אשר קראו על כך בעיתונות, והם רוצים לקבל נימוק מדוע צריך להוסיף שני סגנים

נוספים כשיש כבר שבעה סגנים. אולי נשמע מבין שני חברי הכנסת שסיכמו על כך. האם חבר הכנסת רענן כהן או

חבר הכנסת מיכאל איתן יוכלו לתת לי תשובה על כך.
אברהם שטרן
זה צריך להגיע לאישור המליאה?
היו"ר רפאל פנחסי
כן, וודאי.
צבי ענבר
המליאה היא זו שבוחרת.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מבין שהוועדה רק ממליצה. כמה סגנים היו בקדנציה הקודמת?
קריאות
שבח וייס: שבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
אז מדוע צריך להוסיף עוד סגנים כעת?
רענן כהן
אבל בעבר היו גם 11 וגם 13 סגנים. יש הסכמים קואליציוניים...
מיכאל איתן
אני כבר אומר שאני מוכן לוותר, רק שאני מחוייב לסיכומים. לי אישית איו התנגדות שזה יחזור לשבעה סגנים. אבל

היו סיכומים, יו"ר הכנסת, ורענן כהן, אשר הסכים וזה היה במסגרת עסקה, לכן אני מחיייב. אבל אישית, אם רענן

כהן יוותר, אני אוותר.
היו"ר רפאל פנחסי
יש לי הצעה אחרת. הייתי רוצה לשמוע את דעתו של יו"ר הכנסת בישיבה הבאה, כשיבוא נושא הוועדה שהוא רוצה

להקים - - -
רענן כהן
סליחה, אנחנו הבאנו את הנושא הזה לישיבה. הנושא הובא לידיעתך, אדוני היו"ר, ואפילו אם האישור פורמלי אנחנו

צריכים לאשר, זה היה הסיכום, צריך לכבד סיכומים שהתקבלו. אנחנו ממתינים כבר הרבה חודשים. חבר הכנסת

מסאלחה לא יושב באף תפקחי, והוא מחכה לתפקיד הזה ואני כל יום אומר לו מחר. דחינו את זה מהשבוע החולף

לשבוע הזה, אני מציע שנאשר את העניין.
היו"ר רפאל פנחסי
לא, כפי שהייעץ המשפטי אומר, אין לנו פה מעמד. המליאה החליטה על שבעה סגנים, היא צריכה להחליט על תשעה.
צבי ענבר
היא צריכה לבחור אותם.
היו"ר רפאל פנחסי
והיא צריכה לבחור אותם -
צבי ענבר
זו הצעה למליאה.
רענן כהן
רגע, ועדת הכנסת ממליצה. מוועדת הכנסת הנושא עובר למליאה. לא עוברים למליאה בלי המלצה של ועדת הכנסת

בענייני סדרי כנסת, עם כל הכבוד ליועץ המשפטי.
צבי ענבר
במקום שרצו לתת לוועדת הכנסת מעמד אמרו שהכנסת תפעל על פי המלצת או הצעת...

למשל בנושא הקמת ועדות נאמר במפורש בתקנון, שבנושא הקמת ועדות הכנסת תבחר לפי הצעת ועדת הכנסת,

למשל ועדה לעניין מסויים.
רענן כהן
מי אישר את שבעת הסגנים? המליאה או שזה היה בדיון בוועדת הכנסתי
קריאות
רענן כהן: רגע, אבל יש פה מכתב, יש פה סיכום, הדברים האלה התקבלו והם נעשים כבר כמה חודשים במשא ומתן לא פשוט.
צבי ענבר
אין בעיה, ו5ביאו את המשא ומתן בפני הכנסת.
רענן כהן
סליחה, קודם כל שוועדת הכנסת תמליץ, כפי שהביא יו"ר הכנסת, ואחרי ההמלצה זה יעבור למליאה. יש תהליך

מסודר, ועל התהליך הזה צריך לשמור.
היו"ר רפאל פנחסי
למה אי אפשר לחכות עם זה עוד שלושה ימים?
רענן כהן
אנחנו העברנו כי לא רציתי בישיבה הקודמת, וזה רשום בפרוטוקול, לא לאשר את הוועדה לפני ששני הדברים האלה

יחד - - -
היו"ר רפאל פנחסי
את הדבר הזה לא זכרתי, אתה צודק.
קריאות
שבח וייס: אני סבור שצריך להחליט היום ולהעביר את זה למליאה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת איתן, האם להעביר את זה להצבעה?
מיכאל איתן
אתה היו"ר. אני אמרתי את דעתי ועמדתי, ולפעמים צריך לעשות גם דברים שלא מוצאים חן בעיני. אם הייתי יכול

לעשות את זה מחר הייתי עושה את זה מחר.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן חשבתי שבאמת עדיף שהיו"ר יהיה שותף להחלטה, בישיבה ביום שני.
קריאות
רענן כהן: היו"ר בעד, יש מכתב.
צבי ענבר
בתחילת כהונתה של הכנסת מי שהציע לכנסת היתה הוועדה המסדרת...
שביו וייס
אז אנחנו המשך הוועדה המסדרת לעניין זה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר הוספת שני סגנים?
צבי ענבר
להציע למליאה לאשר.
היו"ר רפאל פנחסי
כן, מי בעד להציע למליאה לאשר הוספת שני סגנים נוספים?

הצבעה

בעד: חמישה

עד: אין
נמנעים
שניים

אושר
היו"ר רפאל פנחסי
גם אני גם בין הנמנעים.
צבי ענבר
אדוני, יו"ר ועדת הכנסת, הייתי מבקש מיו"ר ועדת הכנסת לומר לכנסת, שוועדת הכנסת הביאה את זה למליאה, אך

היא מביאה זאת לא מפני שתפקידה להמליץ או להציע, אלא מפני שהיא התבקשה על ידי -
היו"ר רפאל פנחסי
תנסח את זה ואני אודיע את זה למליאה.

תודה רבה אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים