ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/11/1996

דיון על רביזיה בהחלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדת הכספים לדון בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 28

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כ"ב בחשון התשנ"ז (4 בנובמבר 1996). שעה 13:00

נכחו;

חברי הוועדה; ר' פניקי - היו"ר הזמני של הוועדה

מיכאל איתן

אליעזר זנדברג

חגי מירום

אחמד סאעד
מוזמנים
חבר הכנסת ראובן ריבלין

יועץ משפטי; צבי ענבר

די נה ניראון - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
חנה אלטמן
סדר-היום
דיון על רוויזיה בהחלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדת הכספים לדון

בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 1997.דיון על רוויזיה בהחלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדת הכספים

לדון בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 1997

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר יומנו - דיון על רוויזיה

בהחלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדת הכספים לדון בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

לשנת 1997.

מי בעד קבלת הרוויזיה והעברת הנושא לדיון בוועדה אחרת? אני מעמיד את השאלה

הזאת להצבעה,

הצבעה

בעד - 1

נגד - 5

הרוויזיה לא נתקבלה.

הישיבה הסתיימה בשעה 13:07

קוד המקור של הנתונים