ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/11/1996

בקשה לשחרור הצעות חוק מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת בכל הקריאות; דיון בהשגות חברי הכנסת לתיקון סעיפים 36 ו-47 לתקנון הכנסת בדבר הצעות אי אמון לממשלה; העברת הצעה לסדר מוועדה לוועדה אחרת; סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1997 והצעות החוק הנלוות; פניית חבר הכנסת רענן כהן בדבר קביעת ועדת הכספים לדון בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה; קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום; קביעת ועדות לדיון בהצעת חוק ובהצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 27

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כב' בחשון תשנ"ז. 4.11.96. שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

מיכאל איתן

משה גפני

שבח וייס

רענן כהן

חגי מירום

שמואל יעקובסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים; חה"כ אברהם הירשזון

חה"כ ראובן ריבלין

מנחם אוהלי - היועץ המשפטי של משרד התקשורת

שריל קמפינסקי - לשכה משפטית, משרד התקשורת

דינה ניראון - עוזרת היועץ המשפטי לכנסת

סגנית מזכיר הכנסת; שושנה כרם

סגן מזכיר הכנסת; דוד לב

היועץ המשפטי; צבי ענבר

קצרנית; טלי רם
סדר היום
1. בקשת הממשלה לשחרור הצעות חוק מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

בכל הקריאות.

2. סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1997 והצעות החוק הנלוות.

3. פניית חבר הכנסת רענן כהן בדבר קביעת ועדת הכספים לדון בהצעת חוק

ההסדרים במשק המדינה.

4. דיון בהשגות חברי הכנסת לתיקון סעיפים 36 ו-47 לתקנון הכנסת בדבר

הצעות אי אמון לממשלה.

5. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום.

6. העברת הצעה לסדר היום מוועדה לוועדה אחרת.1. בקשה לשחרור הצעות חוק מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת

בכל הקריאות
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
חבר הכנסת פנחסי נמצא תקוע בפקק תנועה והוא ביקש שאני

אמלא את מקומו. אנחנו נתחיל בבקשת הממשלה לשחרור מחובת הנחה.

מר אוהלי, בבקשה.
מנחם אוהלי
יש לנו שני חוקים שאנחנו מבקשים לפטור מחובת הנחה: הצעת חוק הבזק (אישור תוקפה של התוספת לחוק הבזק), התשנ'יז-1996.

הצעת חוק הבזק (תיקון מסי 16) (רשיון לשידורים ולשירותים

אחרים), התשנייו-1996.

הנימוק הבסיסי לזירוז הוא מפני ששניהם תלויי בג"ץ, נקרא

לזה. החוק הראשון זה הצעת חוק הבזק (אישור תוקפה של התוספת לחוק

הבזק). בשעתו שינינו את התוספת כאשר הגענו למסקנה שצריך לשנות

את המושג דמי שימוש לתשלום קבוע, ובטעות ביקשנו את זה מוועדת

הכספים במקום מוועדת הכלכלה. לאחרונה הגיש מישהו עתירה לקביעה

שהתשלום הקבוע בעד דמי שימוש איננו הוקי. הבג"ץ נתן לנו אורכה

לחקיקה ונדמה לי שעוד מעט מסתיימת התקופה, הוא נתן 120 יום ולכן

אנחנו צריכים זירוז.
רענו כהו
למה זה כל כך בהול ודחוף?
מ"מ היו"ר מיכאל איתו
אתם יודעים שאני לא בקלות נעתר לבקשות הממשלה לענין שחרור

מחובת חנחה, וגם הפעם הזאת ביקשתי לברר האם יש לכך הצדקה - כן

או לא. יש מכרז תלוי ועומד.
מנחם אוהלי
זה החוק השני.

אני הזכרתי שני חוקים. אחד זח בקשר לדמי שימוש בעד

חשבונות טלפון, שזה נקרא תשלום קבוע. שינוי התוספת לחוק, הבקשה

הוגשה בטעות בשעתו לוועדת הכספים במקום לוועדת הכלכלה והטיעון

הוא ששינוי התוספת הוא בלתי הוקי.

הבג"ץ נתן לנו אורכה של 120 יום לתיקון חקיקה.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
אני לא מבין כלום. זה במסגרת חוק או תקנה?
מנחם אוהלי
החוק קובע ששינוי חתוספת לחוק הבזק, עוזה מדבר לגבי אלו

שירותים יש צורך באישור ועדת הכספים של הכנסת. יש שישה שבעה

שירותים שירותים, ביניהם מה שהיה קרוי בשעתו דמי שימוש. אנחנו

ביקשנו לשנות את זה למושג תשלום קבוע כי זה נכון יותר. פנינו

בטעות לוועדת הכספים במקום לוועדת הכלכלה כפי שכתוב בסעיף 15(ב)

לחוק הבזק וזו טעות שנמשכה שנים רבות. לאחרונה פנה מישהו בעתירה

לבג"ץ וטען שזה לא חוקי.

מ"מ היו"ר מיכאל איתן;

ועכשיו אתם רוצים חקיקה רטרואקטיבית.
מנחם אוהלי
רטרואקטיבית, שתאמר שכל מה שנעשה כמו שכתוב כאן - "למען

הסר ספק נקבע בזאת כל תקנות הבזק (שינו י התוספת לחוק), הן תקפות

לכל דין ולכל דבר וענין מיום פרסומן".
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
מתי היה הדיון בבג"ץ?
מנחם אוהלי
בסוף אוגוסט. היתה הפגרה בכנסת.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
אז תחכו עוד יומיים עם זה. מה קרה? הבג"ץ בסוף אוגוסט

ואתה לא יכול לחכות 48 שעות?

מנחם אוהלי;

אנחנו פשוט רוצים לזרז את זה. יש עוד חוק ופשוט שיהיה

ביחד.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
תעבור לחוק השני.

מנחם אוהלי;

אנחנו פרסמנו מכרז על-פי סעיף 6 ל"ד לחוק הבזק, בין היתר

לבעלי זכות שימוש, שאפשר יחיה לשדר ערוץ ערבי במסגרת הכבלים.

המכרז פורסם, הוא תלוי ועומד וצריך היה כבר לסיים אותו. הוגשה

עתירה לבג"ץ שהנושא הזה מחוסר סמכות ואנחנו למען הסר ספק הצענו

כאן את תיקון מס' 16 לחוק הבזק.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
מתי היתה העתירה לבג"ץ?
מנחם אוהלי
הבג"ץ היה לפני חודש בערך, חודש וחצי.
מ"מ היו"ד מיכאל איתן
לגבי החוק הראשון אני לא תושב שיש לנו טעם, זה יכול לחכות

את ה-48 שעות. אם זה כל כך חשוב לממשלה, שתביא את זה ביום

רביעי. לגבי החוק השני מאחר שאני יודע שהיועץ המשפטי לממשלה גם

שחרר את הממשלה מהליכי חקיקה פנימיים בגלל שהוא רואה בענין הזה

כענין דחוף לצורך הבג"'ץ, אז אני מבקש שנאשר את החוק השני

לשחרור. את החוק הראשון אם אתם רוצים, תגלשו ביום רביעי.

מי בעד שחרור מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת של הצעת

חוק הבזק (תיקון מסי 16) (רשיון לשידורים ולשירותים אחרים),

התשנ"ו-1996?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - 0

מ"מ היו"ר מיכאל איתן;

הצעת החוק שוחררה מחובת הנחה מוקדמת על שולחן הכנסת בכל

הקריאות.2. סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1997 והצעות החוק הנלוות
מ"מ היו"ד מיכאל איתן
אני רוצה לבקש. כפי שאמרתי בדיון אז, אני ביקשתי שיתנו לי

שהות לקיים התייעצות בקשר לסדרי הדיון בחוק התקציב, ובמיוחד

ספציפית בנושא של הוועדה המשותפת חוץ ובטחון וועדת כספים. אכן

פניתי והבטיחו לי שאני אוכל לקבל תשובה תוך כמה ימים, אלא אם כן

אנחנו מגיעים להסכמה.
חגי מירום
לא, כאן אני מחכה לתשובה שלך. נראה לאן נגיע. הכוונה של

כולנו היא טובה.
רענו כהר
בענין של ועדת חוץ ובטחון נגיע להבנה, להסכמה. אני כבר

מודיע לך שנגיע להבנה ולהסכמה.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
אז על מה אתם מדברים?
רענו כהן
אנחנו קיימנו דיון ארוך מאד כאן בוועדה על תקציב המדינה.

אנחנו קיבלנו ב-30 באוקטובר - יום רביעי, את חוק התקציב ואת חוק

ההסדרים במשק המדינה.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
רגע, רענן. אני רוצה לדעת אם זה באמת הכוונה לנושא הזה.

אני לא יושב-ראש הוועדה הקבוע ואני לא יודע למה אתה מתכוון.

הנושא שהיושב-ראש ביקש לדון בו תחת הכותרת "סדרי הדיון

בחוק התקציב לשנת 1997 והצעות החוק הנלוות" התייחס לתקציב

הבטחון ולקריאה שניה וקריאה שלישית.

אני מציע שקריאה שניה ושלישית נדחה. למה לנו עכשיו? יש

לנו עוד חודשיים. למה אנחנו צריכים היום לקבוע את סדרי הדיון

למה שיהיה בעוד חודשיים?

רענן כהן;

לא ביקשתי. אף אחד לא ביקש.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
יש איזו בעיה מיוחדת?
שמואל יעקובסון
לא.
חיים אורון
אני רוצה לדווח לכם שיושב-ראש ועדת הכספים הודיע עכשיו

שהוא רוצה לסיים את הדיון על התקציב הרבה לפני ה-31 בדצמבר. בכל

תאריך שהוא ירצה לסיים, נקבע את סדרי הדיון אחורנית.

מ"מ היו"ר מיכאל איתן;

אני רוצח לראות מה הבקשות של היושב-ראש ואחר כך נחזור

לענין שלך. יש לנו כאן נושא נוסף שהועלה לדיון בהשגות חברי

הכנסת לתיקון סעיפים 36 ו47 לתקנון הכנסת בדבר הצעות אי אמון

לממשלה.

חגי מירום;

זה שלי.
חיים אורון
ושלי.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
יש לנו אם כך שני נושאים לדון בהם. אני חושב שנחזור לענין

של חבר הכנסת רענן כהן. חבר הכנסת רענן כהן חוזר לענין של פיצול

חוק ההסדרים.
משה גפני
יש לי שאלה לסדר. אנחנו קיבלנו כאן הזמנה ליום רביעי על

תגובת הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום בעבירה שיש עימה קלון, ואני

קיבלתי גם הזמנה לוועדת משנה, בראשותך, אדוני היושב-ראש הזמני.
חיים אורון
ההזמנה לישיבת ועדת המשנה היא שבוע שעבר.
משה גפני
מי הקים את ועדת המשנה הזו?
חיים אורון
היית חבר בה ולא באת.
משה גפני
אני לא הייתי חבר בה אף פעם. אני בא לוועדות.

מ"מ היו"ר מיכאל איתן;

יכול להיות שהיתה כאן טעות. יבדקו את זה כאן במזכירות של

הוועדה. בזמנו ועדת הכנסת הקימה ועדת משנה לצורך הענין הזה,

ועדת המשנה סיימה את דיוניה וביקשתי לקבוע פגישה של מליאת

הוועדה על מנת שוועדת המשנה תוכל להציג את עבודתה בפני מליאת

הוועדה ולהמשיך הלאה. יכול להיות שהיתה אי הבנה ומהמזכירות שלחו

לחברי הוועדה הזמנה נוספת כאילו זאת ועדת משנה.
אתי בן-יוסף
לא. הזמנה לוועדת הכנסת ליום ד' הקרוב.
משה גפני
לא. ועדת משנה.
חיים אורון
הוא טוען שלא קיבל את ההזמנות לישיבות הקודמות.
משה גפני
לא, אני טוען שקיבלתי את ההזמנה וחברי הוועדה רשומים שם.
חיים אורון
ישבנו חמש ישיבות.

מ"מ היו"ר מיכאל איתן;

הוא חבר ועדת המשנה?
אתי בן-יוסף
לא.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
אנחנו ניגש לדון בנושא של חבר הכנסת רענן כהן.
צבי ענבר
מדובר כאן בקשר להעברת החוק לוועדות משותפות?
חגי מירום
כן.
חיים אורון
לא, זה פיצול חוק ההסדרים.
חגי מירום
זה יכול להיות ה-16 שאתה דיברת עליו.
צבי ענבר
אני הבנתי בישיבה הקודמת שחבר הכנסת וייס אמר שלדעתו החוק

לא עבר בקריאה ראשונה, שכל חברי סיעת העבודה הצטרפו ואמרו שלא

עבר ולא השתתפו בהצבעה.
חגי מירום
דווקא כן השתתפו בהצבעה, רק זה היה בכפוף לכך שזה אינו

תופס אותנו על הטענה הכללית האומרת שלא עבר חוק.
משה גפני
אני חבר ועדת הכנסת, אני אפילו לא ידעתי שיש דיון כזה.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
מה לא היה ברור? אז בטעות קיבלת הזמנה.
משה גפני
לא בטעות. דווקא היא מזכירה הרוצה וטוב שהיא שלחה לי,

אחרת לא הייתי יודע. חברי הוועדה צריכים לדעת, מאשר כאלה שהם לא

חברי ועדה בכלל.

חגי מירום;

מי חבר ועדה מטעם ש"ס?
דובר
חבר הכנסת בניזרי.
אתי בו-יוסף
לא.
משה גפני
הוא חבר ועדת המשנה.
חיים אורון
בגלל חבר הכנסת פנחסי, כי פנחסי לא יכול לדון בוועדה, אז

הם מינו את חבר הכנסת בניזרי.
מ"מ היו"ר מיכאל איתן
חבר הכנסת גפני, אתה נשמע לי קצת כועס, שלא בצדק. אני לא

מביו אותך. ישבנו כאן ועשינו עבודה. היועץ המשפטי הכין גם הוא

עבודה בעזרתה של דינה ניראון, וכל העבודה הזאת מונחת לפניך. אתה

יכול עכשיו להפוך בה ולהפוך בה ולהציע הצעות, ועוד אתה כועס.

אני לא מבין למה אתה כועס.3. פניית חבר הכנסת רענן כהן בדבר קביעת ועדת הכספים לדון

בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה
רענן כהן
אני רוצה לחזור להצעה שלנו. ביום רביעי, ב-30 באוקטובר

התקבלה הצבעה בקריאה ראשונה בהצעת חוק התקציב וחוק ההסדרים במשק

המדינה.

בוקר טוב, אדוני היושב-ראש רפאל פנחסי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מתנצל על האיחור.
רענן כהן
אנחנו קיבלנו את ההתנצלות מראש ואנחנו מברכים אותך שהגעת

בריא ושלם.

כדי להכניס אותך לתמונה, הגשתי כאן הסתייגות, הצעה לסדר,

בנושא החלטת ועדת הכנסת שהתכנסה ביום רביעי באותו לילה בענין

פיצול חוק ההסדרים והחליטה מה שהחליטה והעבירה אותו לוועדת

הכספים ובכלל אפשר לנטרל את כל הכנסת ולבוא יום אחד, אפילו לא

לדון, לעבור על כל חוק ההסדרים, להצביע קריאה שניה ושלישית

וגמרנו את הסיפור.

אנחנו עוסקים בתקציב כולל בחוק ההסדרים של מעל שני

מיליארד שקל. אני מבקש קודם כל את הרשימה. האוצר הודיע שהוא

יעביר רשימה עם פירוט.
חגי מירום
מיקי איתן, אתה צריך להיות כאן בדיון הזה. זה ענין

קואליציוני אופוזיציוני והוא רוצה לחדש את הדיון על פיצול.
מיכאל איתן
הנושא הזה כבר עלה שלוש פעמים.
חגי מירום
אבל הוא עולה עכשיו אז אתה צריך להיות כאן.
מיכאל איתן
עם כל הכבוד, אני לא יכול. אתה העלית את זה בזמנו והגענו

לסיכום. אחר כך הוא ניסה נסיון ראשון לשנות את הסיכום והקדישו

לזה כמה זמן. עכשיו נעשה עוד פעם, למה אני צריך להיות כאן?
חגי מירום
לא, זה הנושא של פיצול חוק התקציב וחוק ההסדרים במשק

המדינה.
רענן כהן
אני בכלל לא עסקתי שם. שם אין לי בעיה.
חגי מירום
דנו כאן ביום רביעי בלילה.
רענן כהן
אני בכלל מדבר על משהו אחר. שם אין לי בעיות.
מיכאל איתן
אנחנו דיברנו במפורש לגבי חוק ההסדרים שנגיש הצעת חוק שלא

יהיה לעתיד, לכנסת הבאה.
חגי מירום
לא, הוא לא מדבר ברמה העקרונית. הוא מדבר עכשיו על הרמה

המעשית. הוא רוצה שחוק ההסדרים, שעבר בקריאה ראשונה בכנסת,

יפוצל עכשיו לוועדות.
מיכאל איתן
אנחנו לא מסכימים לזה.
רענן כהן
לא נגנוב הצבעה.
חגי מירום
לא תיגנב הצבעה.
רענן כהן
אני רוצה שנגיע להסדר, לא בהצבעות. לא כל דבר חייב להיות

בהצבעות.

חוק ההסדרים הוא חוק חשוב מאד. אני מבקש את הרשימה של

התרגום של החוק מול המספרים, כלומר כמה זה עולה. האוצר היה אמור

להגיש לפני מספר ימים את הרשימה הזאת.
היו"ר רפאל פנחסי
קיבלנו את זה, זה נמצא בתיקים שלכם.
רענן כהן
דבר שני, אני חושב שבחוק חהסדרים, שעלותו מעל שני מיליארד

שקל, לא יכול להיות מצב, ובואו נעזוב את הצד המפלגתי, שחוק כזה

שהוא בעצם ביטוי של הרבה חוקים, שיבוא לוועדת הכנסת, לסגור את

זה ביום אחד שם. הרי לא יתקיים דיון, אף אחד לא יעסוק, כאשר יש

לנו ועדות שקיימו דיונים ארוכים, כמו חוק הבריאות, כמו חוק

לגימלאים. קיימו דיונים של ימים על-ידי מומחים, יש חוקים שקיימו

עליהם דיונים שלוש ארבע שנים.ביום אחד להביא את החוקים האלה, לחסל אותם או לשנות אותם,

באיזו ועדה שלא היתה, לא דנה, לא עסקה - גם לפי התקנון כל חוק

עובר לפי הוועדה בעלת הענין באותו נושא. על-פי סעיף 130, לפי מה

שאמד היועץ המשפטי בסעיף 16, אנחנו צריכים אולי להקים ועדה של

שלושה ארבעה אנשים כדי לבדוק לא את כל החוקים, אלא איזה חוקים

שהם בעלי ענין מובהק בוועדות שונות, להעביר אותם לאותן ועדות

שידונו בהם כדי לקבל נושא אמיתי ולא לחטוף הצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת רענן כהן, אני בהחלט מבין שמכתבך שנכתב הבוקר,

כבר התחילו לדון בסעיף הזה. אם אני הייתי כאן, הייתי משאיר את

זה לסעיף שונות בסוף, אבל אני רוצה לענות לך.

לגבי הנושא שאתה מעלה, היה דיון בעקבות הצעתם של חברי

הכנסת דדי צוקר וענת מאור בנושא חוק ההסדרים, וכל קדנציה מי

שיושב בשלטון, הוא רוצה להעביר את חוק ההסדרים לוועדת כספים.

אתם עשיתם את זה לפני ארבע שנים, לפני שלוש שנים ולפני שנתיים,

ואז היתה הסכמה שכל הנושא הזה - יש הסכמה בין הקואליציה לבין

האופוזיציה שזה לא בסדר, אבל מכיון שכל אחד רוצה שזה לא יהיה

בתקופתו, הוחלט שבכנסת ה-15, שאנחנו עוד לא יודעים מי יהיה

בשלטון, אז זה יתחיל לנהוג באמת שכל נושא של כל חוק הולך

לוועדה. אם זה ענין עבודה ורווחה - ילך לוועדת העבודה והרווחה,

אם זה חוץ ובטחון, כמו שאתה הצגת במליאה, אז זה ילך לתקציב

בוועדת חוץ ובטחון.
רענן כהן
ועדת האתיקה.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת רענן כהן, לו לא היית אומר קודם - "בואו נפריד

את זה מהפוליטיקה", אז הייתי מבין, כי בפוליטיקה צריך לעשות

פוליטיקה, אבל אתה תוך כדי דיבור אמרת - בלי פוליטיקה, לגופו של

ענין, אז לגופו של ענין הנושא כבר נדון כאן בוועדה, הוחלט לחוקק

חוק החל מהכנסת ה-15.
שבח וייס
אל תחוקקו את החוק הזה. איש לא יגשים אותו. חבל.
היו"ר רפאל פנחסי
בכל אופן יש גם צוות בנושא הזה.
רענן כהן
אבל היה דיון לאחר מכן.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעתך התקבלה ופועלים ברוח ההצעה שלך.
רענן כהן
זה באמת לא רציני.
היו"ר רפאל פנחסי
זה רציני מאד. לכן הוחלט לכנסת ה-15.
רענן כהן
מה שאנחנו עושים כאן זה בדיוק מתאים לכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה שלך מתבצעת. ההצעה שלך להקים צוות? צוות יש, הקמנו

באותה ישיבה צוות.
רענן כהן
אל תעשו מזה...
שבח וייס
רענן רוצה שנחליט כאן על מספר חוקים שנעביר אותם לוועדות.

הבקשה ברורה. בואו נעשה הצבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
ביום רביעי היתה הצבעה בענין הזה. ההסתייגויות האלה הועלו

גם על-ידך וגם על-ידי חבר הכנסת חגי מירום שעשה את זה במומחיות

רבה. הוא עשה את זה ממש בלהט גדול וניסה, אבל לא הצליח - היה

רוב. התפלאתי שביום רביעי היתה כאן השתתפות מלאה של כמעט כל

חברי הכנסת.
חגי מירום
למה התפלאת? הביאו לכאן את כל הקואליציה להדוף אותנו.
היו"ר רפאל פנחסי
גם האופוזיציה היתה בהרכב מלא.
רענן כהן
הרב פנחסי, אם אתם רוצים שהכנסת הזו, לא יהיה לה שום ערך,

לא יהיה לה שום כבוד, וללכת בצורה של גן ילדים - בבקשה.
היו"ר רפאל פנחסי
בשנה שעברה לא היה ככה?
רענן כהן
לפחות היה לה מעמד לכנסת בקדנציה הקודמת. היום אין אפילו

מעמד לכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
מי קובע את המעמד?

מה הצעתך?
רענן כהן
להקים צוות - יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת מיקי איתן

ואני.
היו"ר רפאל פנחסי
את זה קבענו. כתוב - יושב-ראש ועדת הכנסת, יושב-ראש

הקואליציה ויושב-ראש האופוזיציה.
רענן כהן
אני רוצה ובפרוטוקול יהיה רשום שאני מדבר על פיצול חוק

ההסדרים, ואני יודע למה אני אומר את הדברים, כי אתה מדבר על

משהו אחר שנגיע להסכמה בענין הוועדה המשותפת.
היו"ר רפאל פנחסי
אולי באותה ישיבה לא היית עד הסוף. אני מדבר על פיצול חוק

ההסדרים ולהעביר אותם לוועדות. זו היתה הצעת חוק של חברי הכנסת

ענת מאור ודדי צוקר שביקשו שזה יתחיל, והיתה הסכמה אז בווועדה,

שזה יתחיל בקדנציה הבאה, אבל עשו את זה בהידבדות של שלושה

מרכיבים - אופוזיציה, קואליציה ויושב-ראש הוועדה, ויביאו הצעה

מוסכמת.
רענן כהן
על מה הצעה מוסכמת? אתה לא מבין על מה אני מדבר. אתה אומר

לי בקדנציה הבאה.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה מדבר על השנה?
רענן כהן
אז מה אני מדבר?
היו"ר רפאל פנחסי
היתה כבר הצבעה.
רענן כהן
אז מה אם היתה הצבעה. אל תעשה את עצמך תמים.
היו"ר רפאל פנחסי
אני לא עושה את עצמי תמים. את הרביזיה יכולת לבקש באותה

ישיבה.
רענן כהן
אתם רוצים לחטוף הצבעה, אתם רוצים ככה? נתחיל לצאת

לתקשורת? אתה רוצה שנעשה את זה בתקשורת - נעשה את זה בתקשורת.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת רענן כהן, אני מתפלא עליך, באמת.

רענן כהן;

אני אומר לך ברצינות. אתם רוצים בתקשורת - נעשה את זה

בתקשורת. אתם רוצים בכלל שלא יתקיים דיון - לא יתקיים דיון.
היו"ר רפאל פנחסי
היה כאן דיון.
רענן כהן
לא התקיים דיון בכלל על תקציב המדינה, בחייך.
צבי ענבר
הזכות לבקש רביזיה היא כל עוד לא הונחה החלטה על שולחן

הכנסת.
היו"ר רפאל פנחסי
אתה רוצה לבקש ריביזיה?
רענן כהן
ביקשתי. עכשיו אני מבקש רביזיה.
היו"ר רפאל פנחסי
עכשיו אתה מבקש, לא ביקשת.
חגי מירום
קודם כל יש להצביע אם מקבלים את בקשת הרביזיה או לא.
היו"ר רפאל פנחסי
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי. ועדת כספים כבר התחילה

לדון בעקבות החלטה שכל החוקים עברו אליה, אז איך עכשיו אתה רוצה

רביזיה כששם כבר מתחילים לבצע את ההחלטה של ועדת הכנסת? ההחלטה

כבר בוצעה. ביום חמישי היתה ישיבה, ביום רביעי היתה ישיבה וישבו

כבר ודנו בנושא הזה. אנחנו יכולים לעשות רביזיה על דבר שבוצע,

שהתחיל כבר תהליך? ולא היתה אפשרות להניח על שולחן הכנסת כי

הכנסת עוד לא היתה. ועדת כספים מתכנסת גם בימים שאין כנסת.

ההחלטה הזו היתה ביום רביעי בלילה, היום אני מניח שיניחו

אותה...
חגי מירום
כמה הספיקו כבר לדון?
היו"ר רפאל פנחסי
זה לא משנה כמה. יחכימנו היועץ המשפטי.
צבי ענבר
מבחינה תקנונית, הזכות קיימת ומבחינה עניינית יש לשער

שוועדת הכספים עוד לא נכנסה לגופו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
היו"ר רפאל פנחסי
ביום חמישי הוועדה התכנסה בנושא הכנסות המדינה ועכשיו היא

יושבת עם שר האוצר על כל המכלול של החוקים.
חגי מירום
המכלול זה בסדר.
צבי ענבר
אבל מבחינה מעשית, זה עדיין לא מפריע לוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
מה הצעתך? אני מוכן לקבל את הצעת היועץ המשפטי, על פיו

ישק דבר.
צבי ענבר
הצעתי לקיים כרגע הצבעה לגבי הבקשה לרביזיה ואת המועד

לדיון על ההחלטה עצמה, במועד שתקבע.
שבח וייס
אני לא חושב שיש בזה סכנה, פנחסי, כי עד כמה שאני משער,

יש לכם רוב. אנחנו כאן רוצים לבטא עמדה עקרונית כאופוזיציה.
חגי מירום
למען הרוח הטובה, תקבל את הרביזיה, תצביע על הרביזיה, ואז

הדיון לא התחיל ברביזיה, אז רענן כהן ינמק ויבואו ויתאספו כאן

כל יחסי הכוחות הרגילים. מה לעשות, אז נעשה את הדיון הזה עוד

פעם.
היו"ר רפאל פנחסי
צריך להצביע מי בעד רביזיה?
צבי ענבר
פורמלית.הצבעה

בעד קיום רביזיה - רוב

נגד - 0
היו"ר רפאל פנחסי
הבקשה לרביזיה התקבלה.
חגי מירום
מה זה הנייר הנושא את הכותרת - "החלטת ועדת הכנסת בדבר

סדרי הדיון בחוק התקציב ל-1996 והצעות החוק הנלוות"?
אתי בן-יוסף
ל-1997. זו טעות.
חגי מירום
ראשית, כתוב כאן 96 ולא 97, ושנית, מה זה הנייר הזה?
היו"ר רפאל פנחסי
זאת הצעה שהביא מזכיר הכנסת. הוא העתיק אותה בדיוק כפי

שהיתה בשנה שעברה. לכן אפילו הכותרת לא שונתה ולכן מופיע 96 כי

הוציאו דף מחשב של שנה שעברה.
חגי מירום
אני מכיר את הענין, ישבתי כאן כמה שנים.
שבח וייס
זה היה בהסכמה דווקא, חגי.
חגי מירום
גם כאן יגבשו. אני רק רוצה להבהיר. את זה אמרנו שדוחים

עכשיו ונדון בזה בעוד חודשיים.
שמואל יעקובסון
החלק האחד.
חגי מירום
החלק התחתון של קריאה שניה ושלישית, כי הקודם כבר הונח על

שולחן הכנסת. זה מקובל עליי.
היו"ר רפאל פנחסי
נושא אחד שנשאר עדיין פתוח לקריאה ראשונה שלא הוחלט, זה

נושא תקציב הבטחון. הנושא הזה סיכמנו שיהיה בהידברות.
חגי מירום
כאן חבר הכנסת איתן הודיע שהוא מביא תשובה עוד כמה ימים.
היו"ר רפאל פנחסי
לכן אני אומר - בנושא תקציב הבטחון לקריאה ראשונה עדיין

אין החלטה איזה פורום ידון בזה. בנושא קריאה שניה וקריאה שלישית

אני הבנתי שיש הידברות בין מרכיבי הוועדה - קואליציה אופוזיציה,

ויביאו הצעה מוסכמת. לכן בנושא הזה כרגע אנחנו לא דנים.4. דיון בהשגות חברי הכנסת לתיקון סעיפים 36 ו-47 לתקנון הכנסת

בדבר הצעות אי אמון לממשלה
היו"ר רפאל פנחסי
אנחנו עוברים לדון בסעיף של השגות על סעיפים 36 ו-47.
חגי מירום
אז מה קורה כאן? שוב חבר הכנסת מיכאל איתן יצא. הם לא

יכלו להשתתף, הוא ביקש להתייעץ על הענין הזה, אין לנו עכשיו את

תגובתו. אני לא חושב שצריך לחטוף כאן משהו, יש כאן ענין רציני,

ענין אמיתי, ענין מהותי. היועץ המשפטי לכנסת חיווה דעתו

שכביכול, לנוכח הבעיה שנתקלנו בה, ככל הנראה נצטרך למחוק את שני

הסעיפים הראשונים - (5) ו-(6) נדמה לי, וחבר הכנסת איתן ביקש

להתייעץ על זה.

לי אין כל ספק שהמלצתו של היועץ המשפטי בדין יסודה. אנחנו

בבעיה של התאמות והמצב הוא שונה, הוא אחר ממה שהיה בעבר, אבל

איך אנחנו מתקדמים?
שבח וייס
צבי, מה זה בדיוק הענין הזה?
צבי ענבר
מדובר בסעיף 47(א) (5) ו-(6) לתקנון, כאשר עד לחוק החדש

יכלה אחת הסיעות או הממשלה להודיע שהיא רואה בהצבעה אמון או אי

אמון. כרגע היה צורך כאילו בתיקון טכני בלבד - במקום "לממשלה"-

"לראש הממשלה", אבל אז העלה חבר הכנסת חגי מירום את הנושא

העקרוני. הנושא העקרוני הוא - כדי להפיל הצעה רגילה, יש צורך

ברוב רגיל, כדי להפיל את ראש הממשלה, יש צורך ברוב מיוחס, אז

אלה הם שניים תרתי דסתרי.
שבח וייס
שניהם חוקי יסוד?
צבי ענבר
שניהם חוקי יסוד. חוק יסוד אחד זה חוק יסוד: הכנסת, שהוא

קובע שהצבעה תהיה ברוב רגיל, וחוק יסוד: הממשלה.
שבח וייס
זח מענין. למעשה אפשר להפיל ממשלה כאילו בלי את ראש

הממשלה...
צבי ענבר
אין דבר כזה.
חגי מירום
מאידך, כל הצעת חוק שלך שהממשלה רוצה לסכל אותה, היא

מודיעה שהיא רואה בזה אמון או אי אמון, ובכך אתה צריך להשיג את

הרוב הדרוש, ויש טענה שאפשר לפצל.
שבח וייס
צבי, אתה זוכר כשאני עוד הייתי בתפקיד, אני הצעתי לך

לקראת הכנסת החדשה שתעשה סריקה טוטלית של הבחירה הישירה.
צבי ענבר
כן, העברתי מסמך גדול.
שבח וייס
ושנעשה בכנסת הזאת סדרת תקנות ותיקונים.
צבי ענבר
יש עוד הרבה דברים.
שבח וייס
אולי נעשה את זה כמשימה, ובאותה הזדמנות גם תעלה השאלה

הזאת, או שנתחיל בה. זה כדאי, זה חשוב לעשות את זה. ההנחה שלי

שהחוק הזה ישאר - חוק הבחירה הישירה, זה כבר ישאר ודאי זמן מה.

אני לא רואה את הקבוצות שישנו אותו בכנסת הזו, אז כדאי אולי

שאנחנו כוועדת כנסת נגלגל את היוזמה המשותפת שלנו כאן לאיזה

החלטה של ועדה ונעשה סריקה. מצאנו כל מיני דברים.
חגי מירום
היועץ המשפטי עשה את זה.
שבח וייס
אבל צריך להעביר את זה לתיקונים.
צבי ענבר
צריך אולי להציע לוועדת החוקה, חוק ומשפט לקיים ועדת משנה

משותפת לשתי הוועדות, וועדת המשנה המשותפת היא שתכין את זה.
שבח וייס
ונביא את זה לכלל חקיקה בכנסת אם יהיה צורך.
צבי ענבר
ראשית חייבים לתקן את התקנון משום שכרגע אין שום הסדר

תקנוני שקובע איך מביעים אמון לראש הממשלה. שום הסדר, מפני

שהסעיף הקיים הוא סעיף שלא יכול להיות קיים יותר, הוא לא קיים,

ולכן מתחייב תיקון התקנון בהקדם כי לא נכון להשאיר דבר כזה כשכל

שבוע כמעט יש הצעות להביע אי אמון.
שבח וייס
אין לנו כאן בעיה. במידה שהחוקים הם באותה רמה, בהנחה שמי

שכתב את המאוחר, שם לב למוקדם, נכון?

צבי ענבר;

אין, מפני ששני החוקים דנים בסוגיות שונות לחלוטין, וזו

רק מסקנה משתמעת, סתירה מאד מאד משתמעת. זה לא שזה חוק מאוחר

שמבטל חוק מוקדם, אלא זה שני חוקים שעוסקים במאטריות שונות,

בהליכים שונים, ואף אחד מהם לא יכול לבטל מכללה את הישן.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת חגי מירום, השאלה אם מה שצבי מציע מקובל עליך,

שבשלב זה מתקנים מיידית שתהיה אפשרות להביע אי אמון ואחר כך,

תוך כדי כך נעשה ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת

הכנסת שתדון במכלול הבעיות, ואז יבואו הצעותיך והשגותיך לדיון.

כלומר נכון לרגע זה לקבל את הצעת התיקון של צבי ענבר כי הוא

טוען שכרגע אין אפשרות להביע אי אמון כי בתקנון מופיע "ממשלה"

ולא "ראש ממשלה", או שלא נראה לך ואתה רוצה לדחות ולעשות את הכל

יחד. אני מוכן לקבל מה שתחליט.
שבח וייס
אני הייתי מציע לחברי חגי מירום שקודם כל נקבל את זה. עד

שקמה ועדה משותפת ועד ש...
חגי מירום
לקבל את מה?
היו"ר רפאל פנחסי
את ההצעה של צבי לתקן את "הממשלה" ל"ראש ממשלה" ואת הסעיף

47 גם לתקן אי אמון בממשלה, ואחר כך יחד עם זה להקים ועדה

משותפת של שתי הוועדות - ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת,

שתדון בכל ההסתייגויות שלכם בכל הנושא של רוב ממשלה, רוב 61,

רוב רגיל, כי זה יהיה תהליך יותר ארוך ויותר ממושך ויקח הרבה

זמן. בנתיים אין לנו גם לפי התקנון להביע אי אמון. זה רק הסדר

שאמנם התקבל בוועדה שאיפה שכתוב "ממשלה" זה "ראש ממשלה", אבל זה

לא מעוגן עדיין בכתובים.
שמואל יעקובסון
אגב בסעיף 17 לחוק, משתמע שאפשר להביע אי אמון לממשלה.

כתוב "בה".
צבי ענבר
כן, אני כבר ביקשתי משלמה שהם, כמובן בתיקון הקרוב של חוק

יסוד: הממשלה לתקן. הדבר הזה כך משום שסעיף 17 הועתק מילה במילה

מסעיף 13ב רבתי לחוק הקודם, ואפילו לא עשו הגהה עליו, אלא

העתיקו אותו.
חגי מירום
אני קודם כל מקבל את ההצעה של צבי ואני חושב שאת זה צריך

לתקן מיד. הדבר השני, אני מודאג ממצב הביניים, עד שמקימים

ו עדה...
היו"ר רפאל פנחסי
מקימים כבר עכשיו.
חגי מירום
יתחילו להודיע כאן הודעות אי אמון על חקיקה ובדרך זו

יסכלו אותה, ואני מאד מודאג מן הענין הזה. לפחות נתחום את משך

העבודה של הוועדה בזמן על מנת שנדע שאנחנו מסדירים את הבעיות

האלה שעולות.

למה אגב צריכה להיות ועדה משותפת?
היו"ר רפאל פנחסי
כך אמר צבי, אני מקבל את ההצעה שלו.

צבי ענבר;
מפני שמדובר בחוק יסוד
הממשלה שהוא אשר יצר הרבה בעיות.
חגי מירום
נכון, אבל הבעיות...
צבי ענבר
הן בעיות שקשורות בכנסת.
חגי מירום
אנחנו לא מציעים לתקן את חוק יסוד: הממשלה, אלה בעיות

שנוצרו בכנסת ואנחנו נדרשים לעשות התאמות בתקנון.
צבי ענבר
בתקנון ובחקיקה.
חגי מירום
מן הסתם כאשר נגיע למסקנות בענין הזה, אז חקיקה כבר תרוץ

על המסלול...
צבי ענבר
אפשר גם להקים אך ורק ועדת משנה של ועדת הכנסת.
חגי מירום
כל ועדה משותפת מסרבלת, מכבידה, פחות יעילה.
הלו"ר רפאל פנחסי
אפשר חמישה חברים מכאן וחמישה חברים משם.

חגי מירום;

חמישה וחמישה?
היו"ר רפאל פנחסי
שלושה ושלושה.

חגי מירום;

אני מוכן לקבל את זה, אני רק הייתי רוצה שנתחום את הוועדה

הזו בזמן, נניח חורש ימים.
היו"ר רפאל פנחסי
תוך שלושה חודשים נראה לך?
דוד לב
עד סוף 1996.
חגי מירום
בסדר, עד סוף 1996.
היו"ר רפאל פנחסי
בנתיים אנחנו מאשרים את התיקון שצבי מציע לגבי סעיף 36.
צבי ענבר
אני מביו שההחלטה היא להקים גם ועדת משנה שמורכבת משלושה

מחברי ועדת הכנסת ושלושה מחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט, ובראשה

יעמוד חבר ועדת הכנסת.
שבח וייס
חגי מירום.
חגי מירום
לא, למה? יושב-ראש הוועדה. יש סדר. יושב-ראש הוועדה הוא

גם נציג של הקואליציה. בואו נעבוד נכון. אני יכול להיות חבר בה,

אבל אני חושב שיושב-ראש הוועדה צריך לעמוד בראש ועדה משותפת

כזו, גם לשמור על המעמד של הוועדה.
דוד לב
לא ועדת משנה, אלא ועדה משותפת.היו"ר רפאל פנחסי;

ועדה משותפת - שלושה חברים מוועדת הכנסת ושלושה חברים

מוועדת החוקה, חוק ומשפט, וחברים בה יהיו: חבר הכנסת חגי מירום,

חבר הכנסת פנחסי, ועל השלישי אנחנו נודיע. אני הייתי מציע שזה

יהיה חבר הכנסת זאבי כי הוא אחד המסתייגים.

אני מציע את חברי הכנסת זאבי, מירום ופנחסי ומוועדת

החוקה, חוק ומשפט נקבל שלושה שמות. בראש הוועדה יעמוד יושב-ראש

ועדת הכנסת.

במידה שחבר הכנסת מיקי איתן ירצה להיות חבר, זה יהיה

במקום חבר חכנסת זאבי. צריך לקבל את הסכמתו. חבר הכנסת חגי

מירום, אם חבר הכנסת מיקי איתן יעמוד על זה שהוא רוצה להיות

חבר, זה יהיה או חבר הכנסת זאבי או חבר חכנסת איתן.
חגי מירום
בסדר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני אציע לחבר הכנסת איתן שיתן את זה לחבר הכנסת זאבי,

אבל אם הוא יגיד שהוא רוצה כסיעה שמרכיבה את הממשלה, הוא יכול

להיות.
צבי ענבר
יש השגה של חבר הכנסת זאבי, שהוא מסתייג מהצעות התיקונים

ולדעתו יש לתקן את חוק יסוד: הממשלה. ההשגות שלו לא יכולות...,

אלא אם הוועדה דוחה אותן.
חגי מירום
יש לי בעיה לדחות אותן בהיעדרו, אבל בישיבה הקודמת כבר

אמרנו לו אם הוא רוצה להציע הצעת חוק.
היו"ר רפאל פנחסי
פורמלית צריך להצביע ולדחות על מנת שנוכל לאשר את זה.
חגי מירום
בואו נדחה את זה בכפוף לזה שאם הוא ירצה להעלות איזו

טענה, שיעלה אותה.
צבי ענבר
אני רוצה להגיד מהו התיקון שיהיה. תיקון סעיף 36 יהיה כך:

בסעיף 36 לתקנון הכנסת יבואו שלושה תיקונים.

1. בסעיף קטן (א) במקום "אי אמון לממשלה", יבוא "אי אמון לראש

הממשלה".

2. סעיף קטן (ב) בטל, כי סעיף קטן (ב) מדבר "כהצעה בסיום דיון

בכל סעיף העומד על סדר היום", ואמרנו שיותר אנחנו לא מקשרים

את זה עם סעיף.
היו"ר רפאל פנחסי
כאן לא כתובות כל המחיקות האלה.
צבי ענבר
זה בעקבות הדיון.

בסעלף קטן (ד) התיקון הוא טכני למחוק את המילים "או לפי

סעיף קטן (ב)".

3. בסעיף 47 (א) לתקנון הכנסת, פסקאות (5) ו-נ6) יימחקו.
שושנה כרם
למה מוותרים על אי אמון בסיום דיון?
צבי ענבר
מפני שאם זה הצבעה על הדיון, אז שוב דינו אותו דבר. אמרנו

שלא קושרים יותר את הנושא עם האי אמון, מפני טאז התוצאות יכולות

להיות מנוגדות.
היו"ר רפאל פנחסי
לא הבנתי את הקטע הזה. זאת אומרת הממשלה לא יכולה לראות

בהצעת חוק שהיא רואה בזה אי אמון לפי הצעתך?
צבי ענבר
בדיוק.
היו"ר רפאל פנחסי
זו כל המחלוקת שהיתה. אתה כבר מקבל את העמדה של חבר הכנסת

חגי מירום.
חגי מירום
לא, חוא עוד החמיר אותה, הוא הוסיף עוד סעיף אפילו. אני

ביקשתי רק על פסקה (6) והוא מציע גם את פסקה (5).
שבח וייס
אנחנו עושים כאן חצי מהפכה חוקתית.
חגי מירום
המהפכה החוקתית חתבצעה כבר.
היו"ר רפאל פנחסי
אני השבתי לאמץ את המכתב הראשון שאתה הצעת בלי כל

התיקונים שעכשיו אתה מציע אותם. כל זה יהיה בוועדה המשותפת, כל

הדיונים בנושא הזה. זה מרחיק לכת מה שאתה מציע. אתה לוקח למעשה

את כל הכלים.זה היה כל הויכוח בישיבה הקודמת שלא הסכימו לקבל את העמדה

של חבר הכנסת חגי מירום.

נכון לרגע זה אני מציע לקבל את הצעתך המקורית, שאומרת

בסעיף 36 לתקנון הכנסת, בכל מקום במקום "אי אמון לממשלה", יבוא:

"אי אמון לראש הממשלה". זה תיקון פורמלי כל אין היום אי אמון

לממשלה אלא לראש הממשלה.

בסעיף 47(א) לתקנון הכנסת בפסקה (5), במקום "אי אמון
לממשלה", יבוא
"אי אמון לראש הממשלה".
צבי ענבר
זה בוודאי שלא ניתן מפני שאז אתה משנה את המצב. אם אתה לא

נוגע בסעיף 47, ניחא. אתה אומר - אני מחכה עד שתחליט הוועדה,

אבל אם אתה עוד נוגע, פירושו של דבר שאתה במפורש בא ואומר שתהיה

הצבעה שהיא דבר והיפוכו.
היו"ר רפאל פנחסי
למה דבר והיפוכו?
צבי ענבר
מפני שאם סעיף 47, הממשלה הודיעה שהיא תראה ענין של הבעת

אמון או אי אמון, פירושו של דבר שחוק שמספיק לו רוב רגיל, יצטרך

רוב של 61.
שושנה כרם
לא.
חגי מירום
כך, אלא אם כן נפצל את ההצבעה - אחת לאי אמון והשניה

באופן ענייני.
צבי ענבר
אז כל המטרה של הסעיף הזה - זה תרתי דסתרי.
היו"ר רפאל פנחסי
זה כל הבעיה שחבר הכנסת מירום העלה.
צבי ענבר
אז בבקשה. אם אתה רוצה, אז אל תיגע ב-47 בכלל, תיגע רק ב-

36.
חגי מירום
אבל זה .abuseלהביא אי אמון לממשלה על הצעת חוק זה ממש

.abuse
שושנה כרם
זה לא יותר תרתי דסתרי מאשר הניתוח הצליח והחולה מת.
צבי ענבר
לא. הניתוח הצליח זה לא תרתי דסתרי.
שושנה כרם
החוק עבר. ..
צבי ענבר
החוק עבר ואין אי אמון, אז בשביל מה כל הסעיף? כל הסעיף

אומר שבהצבעה יראו אי אמון.
חגי מירום
ואני גם לא יודע אם החוק עבר.
צבי ענבר
ואני לא יודע אם החוק עבר. שמא אם דינו כדין אי אמון...
חגי מירום
אם כאילו פיצלת את שתי ההצבעות - החוק עבר, אבל אם לא

פיצלת וזה עומד על תקן של אי אמון, אז הוא לא עבר.
דוד לב
הכל בעיה של איחוד ההצבעה.
שבח וייס
אבל איחוד ההצבעה זה כל הטריק.
חגי מירום
ואם ועדת הכנסת החליטה בעבר על הצבעה אחת, אנחנו באמת

בבעיה עצומה, מפני שאפשר לעשות abuseאדיר, ניצול לרעה של

המכשיר הזה כדי למנוע חקיקה. כל חוק, סיטונאית, יו"ר הקואליציה

יודיע - חברי הכנסת, אי אמון לראש הממשלה.
היו"ר רפאל פנחסי
מה אתה מציע, צבי?
שבח וייס
הפתרון האידיאלי הוא לנתק בכלל את הרעיון שאפשר להלביש על

חוק אי אמון. מי שרוצה, יגיש אי אמון נפרד ויסביר שזה בגלל

החוק.
היו"ר רפאל פנחסי
כמו חוק התקציב.
חגי מירום
עזוב את חוק התקציב. יש לגביו הוראות מיוחדות. אל תשתמש

בחוק התקציב כדוגמא. תעלה סוגיות אחרות, למשל חוק ההמרה או משהו

מעין זה, שיש שם משמעות קואליציונית מאד מרחיקת לכת.

אני חושב ככלל, פנחסי, אנחנו לא נחליט כאן היום, אני כבר

רואה. אני אומר לך באמת כעקרון - לא צריך יותר להודיע אי אמון

על חקיקה.
שבח וייס
רוצים - שיגישו אי אמון נפרד וינמקו.
חגי מירום
יש לממשלה רוב והיא יכולה לגייס אותו.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת חגי מירום, אנחנו נקבל כרגע את התיקון בתקנון

לסעיף 36 בלבד. את סעיף 47 נביא בוועדת המשנה לראות את כל

המכלול ולהביא הצעה מוסכמת. זה יכול ללכת?
צבי ענבר
יכול ללכת.

אני חוזר. סעיף 36 בלבד הוא שיתוקן.
היו"ר רפאל פנחסי
במקום "אי אמון לממשלה", יבוא: "אי אמון לראש הממשלה".
צבי ענבר
אז רק בסעיף קטן (א). אנחנו לא ניגע לא ב- (ב), לא ב-(ג)

ולא ב-(ד). רק בסעיף (א).
דוד לב
אבל ישאר מצב בלתי ברור, כי אם למשל בהצבעת אי אמון האי

אמון קיבל 45 מול 43, אם זאת היתה הצעת חוק לדוגמא, החוק התקבל

או לא התקבל?
היו"ר רפאל פנחסי
אי בהירות.
צבי ענבר
הוועדה החליטה כעת להשאיר את אי הבהירות בעינה עד לסיום

עבודת הוועדה, אבל כדי שאפשר יהיה להצביע בכל זאת אי אמון בראש

הממשלה, מתקנת הוועדה את סעיף 36(א).
שבח וייס
הענין יפתר הרי במילא בפרקטיקה. הרי לא יהיה עוד פעם

בכנסת הזאת שבאופן כזה מקרי פתאום לא יהיו חברי קואליציה. זה

נגמר, היה סיפור אחד.
דוד לב
אתה לא יכול לדעת.
חגי מירום
להפך. חבר הכנסת וייס, אני רוצה להגיד לך שיכול להיווצר

כאן מצב של זלזול מלא ומוחלט שאומר - אין לנו מה לבוא, לא צריך.
רענן כהן
היתה הצעה כזו.
חגי מירום
היתה כבר הצעה כזו, זאת אומרת לאט לאט ההישג הזה שהשגת

רוב ממשלה, כבר יהפוך לדבר שאף אחד לא מתרגש ממנו, והטענה תהיה

טענה אידיאולוגית. מדובר הרי בהצבעה קונסטרוקטיבית, מה הם מעלים

כל פעם אי אמון אם אין להם רוב?5. קביעת ועדות לדיון בהצעת חוק ובהצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת חוק רשות השידור (תיקון - מניעת הפרטה), התשנ"ו-1996, של

חבר הכנסת אברהם יחזקאל - לשם הבנתה לקריאה ראשונה.
שבח וייס
חוק למניעת הפרטה? צבי, יש לנו דוגמאות של חוק למניעת...?
צבי ענבר
חוק למניעת הונאה בכשרות.
היו"ר רפאל פנחסי
הצעת השר צחי הנגבי - השר המקשר, להעביר הנושא לוועדת

הכספים. חבר הכנסת יחזקאל ביקש להעביר לוועדת הכלכלה. אנחנו

חייבים להכריע לאיזו ועדה להעביר.
חגי מירום
למיטב ידיעתי, חוק רשות השידור הוא בכלל בתחומי ועדת

החינוך.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מוכן להצטרף אליך ונעביר את זה לוועדת החינוך.
חגי מירום
לא, אני לא מצטרף לשום מקום. אני אתמוך בתביעת חבר הכנסת

יחזקאל להעביר לוועדת הכלכלה, אבל אני אומר - ראשית יש כאן דבר

כזה, ושנית, המציע לא נמצא כאן ואנחנו בדרך כלל מזמינים את

המציע.
צבי ענבר
לא בהעברה לוועדות.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת חגי מירום, אתה כיושב-ראש ועדת הכנסת לשעבר, מי

כמוך יודע שהעברה לוועדות זה דבר של יום ביומו.
חגי מירום
תחכה עוד עם זה. תבקש מחבר הכנסת יחזקאל שיבוא כאן ויסביר

לאן הוא רוצה ולמה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני מקבל את הצעת חבר הכנסת חגי מירום בנושא של הפרטה

לרשות השידור, שזה נושא כל כך כבד ורציני, להזמין את המציע עצמו

לשמוע את דעתו. אנחנו לא מכריעים בזה.קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום
היו"ר רפאל פנחסי
1. "יום השנה ה-40 לטבח בכפר קאסם" - של חברי הכנסת טאלב אלסאנע

וסאלח סלים.

המציע הציע להעביר לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

נשמעה הצעה להעביר הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט.
צבי ענבר
אין לזה שום קשר לוועדה לענייני ביקורת המדינה.
חגי מירום
זה יכול היה ללכת או לוועדת הפנים או לוועדת החוקה, חוק

ומשפט.
אברהם שטרן
אני מניח שהוא רצה ועדה שבידי האופוזיציה.
שבח וייס
זה טיפוסי לוועדת החינוך והתרבות - נושא מוסרי.
היו"ר רפאל פנחסי
אני גם בעד להעביר את הנושא לוועדת החינוך.

מי בעד להעביר את הנושא לוועדת החינוך?

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת החינוך והתרבות - רוב

נגד - 0
היו"ר רפאל פנחסי
אושר פה אחד והנושא של "יום השנה לטבח בכפר קאסם" עובר

לוועדת החינוך והתרבות.

2. "קביעת אמצעי זהירות להובלת חומרים רעילים" - של חברי הכנסת

שמריהו בן-צור, מיכאל נודלמן ואמנון רובינשטיין.

שר התחבורה הציע להעביר הנושא לוועדת הכלכלה.

נשמעה הצעה להעביר הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
צבי ענבר
הנושא הזה נדון לא פעם בוועדה לאיכות הסביבה.
שבח וייס
אם זה כבר נדון בוועדת הפנים, בהנחה שחברי אלי גולדשמידט

במילא עמוס, אני חושב שזה יכול לעבור לוועדת הפנים.
היו"ר רפאל פנחסי
שניהם אופוזיציה.
דובר
אז אתה יכול להיות אובייקטיבי.
צבי ענבר
אולי ועדה משותפת.
חגי מירום
לא.
צבי ענבר
מתאים יותר לוועדה לאיכות הסביבה.
חגי מירום
אם היועץ המשפטי אומר שפנים ואיכות סביבה דנו בזה, בואו

נעביר לשם.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - רוב

נגד - 0
היו"ר רפאל פנחסי
נושא "קביעת אמצעי זהירות להובלת חומרים רעילים" עבר

לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

3. "המשבר ברשויות המקומיות" - של חברי הכנסת מאיר שטרית, יונה

יהב, יצחק כהן ומקסים לוי.

שר העבודה והרווחה הציע להעביר לוועדת הכספים כי זה נושא

תקציבי.

היו הצעות שביקשו להעביר הנושא לוועדת העבודה והרווחה.
חגי מירום
ועדת הפנים.
היו"ר רפאל פנחסי
ועדת הפנים אף אחד לא הציע.
חגי מירום
המשבר ברשויות המקומיות בוועדת העבודה והרווהה? זה צריך

להיות בוועדת הפנים, ורק בוועדת הפנים, ולא צריך לפגוע בסמכויות

של ועדת הפנים לדון בנושא רשויות מקומיות.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - רוב

נגד - 0

היו"ר רפאל פנחסי;

נושא "המשבר ברשויות המקומיות" עבר לוועדת הפנים ואיכות

הסביבה.6. העברת הצעה לסדר מוועדה לוועדה אחרת
היו"ר רפאל פנחסי
יש כאן פניה של חבר הכנסת עמנואל זיסמן - יושב-ראש ועדת
החינוך. הוא מבקש
"ביום 16.10.96 העבירה מליאת הכנסת לוועדת החינוך והתרבות את
ההצעה לסדר היום
"התמוטטות חומת השבת במדינת-ישראל", של חבר

הכנסת שמואל הלפרט לדיון ולהסקת מסקנות.

מתוך עיון בהצעה נראה לי, כי אין הנושא מתאים לדיון בוועדת

החינוך והתרבות.

בעצה משותפת עם המציע, חבר הכנסת שמואל הלפרט, אבקשך להעביר

הצעה לסדר זו לדיון ולהסקת מסקנות לוועדת העבודה והרווחה".
שבח וייס
אגב זה נכון, כי התכנים שהוא דיבר עליהם הם בתחום שהוא

דיני עבודה.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד להעביר את ההצעה לסדר לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה

בעד העברת ההצעה לסדר לוועדת העבודה והרווחה - רוב

נגד - 0
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעה לסדר בנושא: "התמוטטות חומת השבת במדינת-ישראל"

עברה לוועדת העבודה והרווחה.
צבי ענבר
צריך להביא את זה כהמלצה בפני המליאה, שתאשר.
היו"ר רפאל פנחסי
בכל אופן הוועדה ממליצה לקבל את פנייתו של יושב-ראש ועדת

החינוך והתרבות ומעבירה את הנושא לוועדת העבודה והרווחה.
חגי מירום
למליאה לשם הסבה.

יש לי שאלה לגבי סדר היום הערב.
שבח וייס
אנחנו ביטלנו את ההצבעות. חבר הכנסת רענן כהן הזמין לעצרת

היום, וכל חברי הכנסת, כולל היושב-ראש, באים לשם.
חגי מירום
אני שואל במה תדון הכנסת. מישהו יודע?
שמואל יעקובסון
החוק שהיה כאן - חוק הבזק.
שושנה כרם
זה דיון משולב והוא קצר.
שמואל יעקובסון
יש כמה נושאים של יוסי שריד ועוזי ברעם, הצעות לסדר היום

שהועלו למליאה.
חגי מירום
כנושא לדיון? באיזה נושא?
שמואל יעקובסון
יוסי שריד ועוד אחד על היחסים עם הפלשתינאים.
שושנה כרם
יש בהתחלה הצבעות על החלת רציפות.
היו"ר רפאל פנחסי
זה כלום. היום יש הצבעת אי אמון.
שושנה כרם
לא, זה ירד.
שבח וייס
אי אמון על מה?
ששונה כרם
על חברון אני חושבת.
שמואל יעקובסון
אין שום הצעת אי אמון היום.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים