ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/10/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 24

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. ט"ו בחשון התשנ"ז (28 באוקטובר 1996). שעה 13130

(ישיבה שנייה)

נכחו;

חברי הוועדה; מיכאל איתן- מ"מ יו"ר זמני

חיים אורון

זאב בוים

עבד-אלוהאב דהאמשה

נואף מסאלחה

אברהם שטרן

מוזמנים; מזכיר הכנסת שי יעקבסון

די לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי; צי ענבר

מזכיר/ת הוועדה; אי חודדה

קצרנית; אי לוין

סדר-היום; בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות של חבר הכנסת רפאל פנחסי

בקשת היועץ המשפטי לממשלה ליטול את החסינות של חבר-הכנסת רפאל פנחסי

מ"מ יו"ר מיכאל איתן;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

ר' זאבי;

צריכה להיות החלטה של הוועדה האם הישיבה פתוחה לתקשורת.

מ"מ יו"ר מיכאל איתן;

מי בעד פתיחת הישיבה? מי נגד?

הצבעה

בעד פתיחת הישיבה לתקשורת - רוב

נגד - אין

הוחלט: הישיבה פתוחה לתקשורת

؀ࠂࠈࠊࠎמ"מ יו"ר מיכאל איתן;

אני מודיע שהישיבה פתורה.

כפי שידוע לכם, חבר הכנסת רפאל פנחסי הודיע על הסכמתו לרוסרת החסינות. על-פי

החוק, ועדת הכנסת רשאית למרות שהוא הסכים, שלא להסיר את וקינותו, אבל אני מתוך

שיחות וישיבה מוקדמת שהייתה היום, כל חברי הוועדה הביעו את הסכמתם לקבל את בקשתו

של חבר הכנסת פנחסי, וסוכם שכרגע תהיה רק הצבעה פורמאלית.

מי בעד ההצעה? מי נגד?

הצבעה

בעד קבלת הצעתו של חה"כ רפאל פנחסי ליטול את חסינותו - רוב

נגד - אין

הצעתו של חה"כ רפאל פנחסי ליטול את חסינותו נתקבלה

מ"מ יו"ר מיכאל איתן;

פה אחד נתקבלה ההצעה ליטול את חסינותו של חבר הכנסת רפאל פנחסי.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13235

קוד המקור של הנתונים