פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

ישיבת חסויה

פרוטוקול מס' 22

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ט' בחשון תשנ"ז. 22.10.96. שעה 10:00

נכחו;

חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

מיכאל איתן

משה גפני

עבדאלמלכ דהאמשה

יהודה הראל

שבה וייס

רחבעם זאבי

רענן כהן

מקסים לוי

חגי מירום

מאיר שטרית

שמואל יעקובסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים: חה"כ אורי אור

חה"כ אפי אושעיה

חה"כ גדעון עזרא

חה"כ שלום שמחון

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

סגנית מזכיר הכנסת: שושנה כרם

סגו מזכיר הכנסת: דוד לב

היועץ המשפטי: צבי ענבר

؀ࠂࠈמנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: טלי רם
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

2. סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1996 והצעות החוק הנלוות.

3. קביעת מועד המושב השני של הכנסת ה-14.

4. מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ-לארץ.

קוד המקור של הנתונים