ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/10/1996

מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ-לארץ; סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1996 והצעות החוק הנלוות; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת מועד המושב השני של הכנסת ה-14

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןישיבת חסויה

פרוטוקול מס' 22

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ט' בחשון תשנ"ז. 22.10.96. שעה 10:00

נכחו;
חברי הוועדה
רפאל פנחסי - היו"ר

חיים אורון

מיכאל איתן

משה גפני

עבדאלמלכ דהאמשה

יהודה הראל

שבה וייס

רחבעם זאבי

רענן כהן

מקסים לוי

חגי מירום

מאיר שטרית

שמואל יעקובסון - מזכיר הכנסת
מוזמנים
חה"כ אורי אור

חה"כ אפי אושעיה

חה"כ גדעון עזרא

חה"כ שלום שמחון

גאולה רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת
סגנית מזכיר הכנסת
שושנה כרם
סגו מזכיר הכנסת
דוד לב
היועץ המשפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
טלי רם
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

2. סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת 1996 והצעות החוק הנלוות.

3. קביעת מועד המושב השני של הכנסת ה-14.

4. מילוי מקומו של יושב-ראש הכנסת בתקופת שהייתו בחוץ-לארץ.

קוד המקור של הנתונים