פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב שני

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 19

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. אי בחשון תשנ"ז. 14.10.96. שעה 10:00י
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היו"ר הזמני

חיים אורון

מיכאל איתן

עבדאלמלכ דהאמשה

יהודה הראל

שבח וייס

רענן כהן

חגי מירום

מאיר שטרית

אברהם שטרן

שמואל יעקובסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים: יעקב למברגר - חשב הכנסת

משה ינון - משרד המשפטים

דינה בר-און - עוזרת ליועץ המשפטי לכנסת

סגנית מזכיר הכנסת: שושנה כרם

סגן מזכיר הכנסת: דוד לב

היועץ המשפטי: צבי ענבר

מנהלת הוועדה: אתי בן-יוסף

קצרנית: טלי רם
סדר היום
1. קביעת מסגרת לסיכום הדיון והצעת אי אמון לממשלה.

2. קביעת מסגרת לתקציב הכנסת.

3. הצעת חוק שכר חברי הכנסת - תיקון מס' 17, התשנ"ו-1996 -

הכנה לקריאה ראשונה.

4. פניית חבר חכנסת דוד אזולאי בדבר אישור טיסה לחבר כנסת מחיפה

לירושלים.

828

1. קביעת מסגרת לסיכום הדיון והצעת אי אמון לממשלה

בשבוע שעבר, בתום הדיון בהודעת ראש הממשלה על פעולות

הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב

הקרוב, החליטו סיעות האופוזיציה להפוך את הדיון להצעת אי אמון

לממשלה.
מיכאל איתן
יש לי הצעה לסדר. יש היום דיון ואני מבקש שוועדת הכנסת

תקבע את סדרי הדיון. הדיון היום הוא בעצם דיון מתמשך.
רענן כהן
שר החוץ - דוד לוי, מסכם את הדיון. דוד ליבאי מטעם סיעת

העבודה ינאם ויהיה אחרון הדוברים. הולכים להודעות סיעות ואחרי

זה הצבעה.
מיכאל איתן
לא. הודעות סיכום.

היו"ר רפאל פנחסי;

אני מבין שזה המשך דיון מפעם קודמת. זו לא החלטה חדשה.
מיכאל איתן
זו כן החלטה חדשה. הסידור הזה הוא סידור של הסכמה, הוא לא

עומד בתקנון, ואנחנו עושים אותו כסידור על-פי התקנון כשאנחנו

משתמשים בסעיף מסוים בתקנון, שאומר שלוועדת הכנסת מותר לקבוע

סדרים מיוחדים גם אם לא עולים לפי התקנון הזה.

אנחנו עושים את זה רק בהסכמה. כשיש הסכמה כוללת וכולם

מסכימים, אנחנו משתמשים בסעיף הזה, אחרת לא משתמשים בסעיף הזה.
דוד לב
סעיפים 131 ו-148.
מיכאל איתן
על מנת שההסבר הזה יהיה פעם אחרונה בקדנציה הזאת, כשיש

הסכמה כוללת, אז משתמשים בסעיף הזה. אני באתי בשם הקואליציה

וחבר הכנסת רענן כהן בשם האופוזיציה.
שבח וייס
אני סתם מציע, לא בשם קואליציה לא בשם אופוזיציה. אנחנו

כאן, אנחנו ועדה. נצביע ואני בטוח שנצביע בעד.
מיכאל איתן
לא, לא. הוועדה צריכה להצביע בכל מקרה.

חגי מירום;

כמו שחבר הכנסת איתן אמר כאן, אלה הסכמות רחבות שהן באות

מחוץ לחדר הוועדה.
היו"ר רפאל פנחסי
אבל פורמלית צריך להסכים.
מיכאל איתן
אני רוצה גם להסביר את המהות של הענין, כי היה כאן רמז.

לשר דוד לוי יש זכות לדבר מתי שהוא רוצה בעת הדיון. על מנת

לשמור על האיזון, מאחר שאנחנו מעתיקים דיון, אז נתנו לנציג

מהאופוזיציה. למה אני מעיר את זה? לא קיפחתי אף אחד.
רענו כהו
נכון.
מיכאל איתן
זאת אומרת לא קיפחתי את ש"ס ולא את המפד"ל ולא את אף אחד.
היו"ר רפאל פנחסי
ולא את מרצ.
מיכאל איתן
עשינו איזון שיהיה נציג קואליציה ונציג. אופוזיציה. לכן

אני מביא את זה בשם שנינו ואני אומר - בזה אנחנו מייצגים בעצם

את כולם.
היו"ר רפאל פנחסי
וזו למעשה הצבעת אי אמון.

מיכאל איתן;

כן, אחרי זה תהיה הצבעה.
רענן כהו
זה לשבוע הזה.

היו"ר רפאל פנחסי;

הדיון הזה, למעשה נדמה לי מרצ ביקשה לראות בזה הצבעת אי

אמון.
שושנה כרם
שלוש מפלגות,
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד ההצעה שהביאו חברי כנסת מיכאל איתן ורענן כהן?

הצבעה

בעד ההצעה למסגרת דיון של חברי הכנסת

מיכאל איתן ורענן כהן - רוב

נגד - 0
היו"ר רפאל פנחסי
ההצעות אושרו פה אהד.
שבה וייס
לפרוטוקול, אחרי שהצבענו, כי אני לא רוצה לסבך דברים.

כעקרון, לא טוב כאן לדבר על קואליציה אופוזיציה בוועדה, כי יש

גם קופוזיציה - יש סיעות שהן חצי חצי, כמו גנדי.
היו"ר רפאל פנהסי
נגיד ששתי הסיעות הגדולות.
שבה וייס
הצבענו כוועדה פה אהד.
חיים אורון
מה שהבר הכנסת שבה וייס אמר הוא נכון מאד. השימוש בסעיף

148, היה מוסכם על חברי הכנסת שלא משתמשים בו, אלא רק על דעת

כולם.

2. קביעת מסגרת לתקציב הכנסת
יו"ר רפאל פנחסי
מאחר שיושב ראש הכנסת משתתף בוועדת חוץ- ובטחון, אנחנו

נבקש מחשב הכנסת להציג לנו את מסגרת התקציב של הכנסת, בשם יו שב-

ראש הכנסת.
יעקב למברגר
הצעת התקציב מסתכמת כיום ב- 168.88 מליון שקל לעומת

130.78 בשנה שעברה. התוספת היא כ- % 28 . בדרך כלל, בנו י התקציב

על תוספת המדד לפי הוראות אגף התקציבים של האוצר בכ- 13%, אבל

אצלנו היות וישנן המלצות של ועדת רוזן-צבי, שזה כולל גם תוספת

שכר, גם תוספת שירותים לחברי כנסת וגם סעיפים שכוללים חסינות

ואינטרנט וניהול מערכת מידע - כל הדברים האלה מגדילים את התקציב

ב- % 28.

בדף האחרון של החוברת - דף 5, ישנם נתוני ניתוח על התקציב

לפי גידול באחוזים לעומת השנה שעברה. אנחנו רואים כאן שבמשכורת

חברי הכנסת למשל, התקציב גדל ב- % 39 - חלק זה ה- % 33 וכן

התייקרויות שיהיו במשך השנה - העדכונים של המשכורת. בנושא

עוזרים פרלמנטריים הכפילו את העוזרים וזה מגיע היום ל- % 144

בגלל ההתייקרוירת שיהיו במשך השנה. ניהול מערכת מידע ואינטרנט -

היות ומעמידים לרשות כל חבר כנסת מחשב , p.c.והסכום הוא כמליון

שקל תוספת לעומת ההוצאות הקודמות, זה גדל ב- 38%. גם קשר עם

הבוחר על-ידי חברי הכנסת, שהגדילו את הסכום ב- % 25 לפני כמה

חודשים, ובשנה הבאה לפי החלטת ועדת הכנסת, יגדל לפי המדד שיהיה

מנובמבר עד נובמבר, בערך גם כן ב- 13%, וזה מגדיל את ההוצאה של

קשר עם הבוחר לעומת תקציב שנה קודמת ב- % 43 .
היו"ר רפאל פנחסי
למח ברכישות ושירותים יש העלאה ב- % 30 ובשידורים מהכנסת

ב- % 22? כאן לא היתה ועדת רוזן-צבי.

יעקב למברגר;

כאן לא היה רוזן-צבי, ודוד לב יוכל לתת הסבר. אנחנו

מסובסדים כאילו על-ידי רשות השידור. ההצעה היא הרבה יותר גדולה

מאשר אנחנו משלמים להם.
דוד לב
הסכום הוא לא ריאלי גם בהצעה החדשח.
יעקב למברגר
גם ההצעה הזו היא לא ריאלית מפני שלפי הדרישות שלהם,

צריכים להכפיל את זה פי שלושה או פי ארבעה.
היו"ר רפאל פנחסי
ברכישות ושירותים...
יעקב למברגר
ברכישות ושירותים, בגלל השירותים שאנחנו עומדים לתת

לבנין, המזנון למשל - אנחנו משקיעים הרבה בסף בריהוט הבנין

החדש. יש באן חצי מליון שקל לתכנון מבנה נוסף בכנסת בנוסף לבנין

תחדש. כל הדברים האלה מגדילים את ההוצאות.

בדיון הבא, על כל ההצעות האלה יהיה פירוט ונוכל לדון על

כל סעיף וסעיף.
היו"ר רפאל פנחסי
מה המצב בכה אדם, יש גידול בכח אדם?

יעקב למברגר;

אין שינוי בכח אדם זה שלוש שנים.
דוד לב
ארבע שנים שאין גידול.
יעקב למברגר
ארבע שנים לא מגדילים בכח אדם, ואם יש צורך בכח אדם,

אנחנו משתמטים בכח אדם ארעי, כמו שנוהגים בכל משרדי הממשלה.
חיים אורון
מה התפקיד שלנו לעומת הוועדה המיוחדת?
היו"ר רפאל פנחסי
היועץ המשפטי של הוועדה החליט שהנושא של המסגרת שייך

לוועדת הכנסת. להיכנס לפרטים אחרי שזח בא לקריאה ראשונה - את זה

תעשה ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת כנסת.
יעקב למברגר
זה במקום ועדת כספים.
היו"ר רפאל פנחסי
היו בכלל חילוקי דעות אם כל הנושא צריך להיות בוועדה

משותפת או שצריך לחלק את זה. הוא פסק שהנושא של מסגרת שייך

לוועדת הכנסת בלבד, ואחר כך אחרי קריאה ראשונה בוועדה המשותפת,

וכך ננהג.
שבח וייס
שתיים שלוש הבהרות לחברים ולפרוטוקול, דווקא לאור העובדה

שאני לא רוצה להיות חבר בוועדה המצומצמת מסיבות שהבהרתי כאן.

מהנסיבות, מההשקפות הציבוריות ואחרות עול יושבי-ראש כנסת שונים.

אני קראתי בעיתון כאילו שיש צמצום בהוצאות למשלחות

פרלמנטריות וכן הלאה. אני רואה שזה להפך, אם כל זה נראה לי

סביר.
יעקב למברגר
הדיווח של העיתונאי הזה לא היה מדוייק.
שבח וייס
אני לא בודק את העיתונאים, אני שואל שאלות תמימות.
יעקב למברגר
המשלחות הפרלמנטריות גדלו ב- % 13.
שבח וייס
אני נדהמתי, כל התקופה שלי של ארבע שנות יושבות-ראש אלה

ארבע שנות קמצנות. רציתי לדעת אם יש מישהו עוד יותר קמצן ממני,

אז מסתבר שזה יותר קשה.

זה נראה לי תקציב סביר. אני יודע שדן תיכון, יש לו הבנה

רבה מאד בעניינים האלה, ואני בטוח שהוא גיבש יחד איתך ואיתכם

מסגרת שעל פניה היא נראית לי סבירה, והתוספות הגדולות הן באמת

פרי החלטות שלנו שנובעות מאימוץ העקרונות החדשים.
היו"ר רפאל פנחסי
הפנסיה לא מופיעה, אז אי-אפשר לראות את הסעיפים. נכון שיש

גידול לפי ההמלצות, אבל ההמלצות היו גם הקטנת פנסיה והיא לא

מופיעה כאן.
שבח וייס
לגבי כרו אדם, אנחנו מאד השתדלנו לא להגדיל, ואני מבין שזו

נשארה גם המתכונת - ההשתדלות. לפעמים יש פריצה שלא תלויה -

מישהו שמאד משתדל ולפעמים בכל זאת יש איזה צורך דחוף. לא נורא,

אפשר לחיות עם זה.

שתי הערות. אחת, יש לנו עוד כח אדם. כה אדם שלנו זה משמר

הכנסת ואנחנו הייננו כל העת תחת לחץ להגדיל את זה כהוגן. גם ועדת

אורי אור הציעה לנו יחד עם המועצה שלנו ליעוץ לענייני בטחון

הכנסת, להגיע ל-150, ואני בכה, בחוצפה ובכל הצורות, לא איפשרתי

את הגידול הזה. אני ממליץ גם בעתיד, עם כל החשיבות של הבטחון,

לבדוק כהוגן כל כאן מדובר על עוד 20 או 30 איש, זאת אומרת לי

נדמה שחמסגרת של 100 או 110 נראית כסבירה מאד. המלצה שלי לשמר

את זה הלאה. נדמה לי שזו גם השקפתו של דן תיכון בשיחה שקיימתי

איתו.

לגבל המבנה החדש, לנו היה כל שנה בתקציב 200, 300, 400

אלף שקל לתכנון המבנה החדש. אני לוקח על עצמי את האחריות של אי

הפעלת הענין. הקדשתי תשומת לב רבה מאד יחד עם החברים הנהדרים

כאן לסיים את האגף החדש. אנחנו בכנסת הקודמת סיימנו את האגף

החדש, עשינו את האודיטוריום, עשינו כמה דברים חשובים ואני לא

רציתי לרוץ עם הענין הזה כי חשבתי שעוד פעם שנתיים, שלוש, ארבע,

חמש שנים שהכנסת תעבוד כאן עם הטרקטורים, עם האבק, זח ממש בלתי

נסבל.

המלצתי אם כן, ראשית, אם תהיה החלטה על מבנה חדש, להגיע

להסכם עם איזושהי חברה שתוכל לבצע את זה תוך שנה, שנה וחצי,

וראיתי שכבר עושים פרוייקטים אם מתאמצים, פשוט כדי לא לשבש את

עבודת הכנסת.

שנית, אני העלתי כרעיון שזה יהיה אגף ממשלה, והיו לי כבר

בזמנו שיחות עם שר האוצר דאז - בייגה שוחט, שמעון שבס שהיה מנחל

משרד ראש הממשלה באותה תקופה - משהו שקיים בשניים שלושה

פרלמנטים, בעיקר בפרלמנט היפני, שזה מאד חסכוני. זאת אומרת אז

יהיה לנו כאן אגף ממשלה, עם הלוגיסטיקה של אגף ממשלה. נוכל

לשחרר בבנין שלנו כאן את כל החדרים של שרים וסגני שרים

ויועציהם, מקום יהיה. אולי שינויי חניה וכן הלאה יהיו מאד

יעילים לעבודת הכנסת, בהנחה שעוד חרבה שנים השרים יחיו חברי

כנסת ו יזדקקו להם כאן להצבעות וכיוצא באלה.

זאת הקונספציה שלפיה תכננו את בית הפרלמנט ביפן. אגב, היא

גם חסכונית. אני פשוט רוצה שיירשם. לדעתי זו הקונספציה של

התכנון. איפה, באיזו פינה וכן חלאה, אני לא הולך להתעסק עם זה.

בדרך כלל נראית לי מסגרת סבירה ואני בענין זה סומך לגמרי על

יושב-ראש הכנסת החדש.

חיים אורון;

אני לא יכול להגיד שהמסגרת נראית לי סבירה מהטעם הפשוט

שזה יהיה מאד לא נחמד שתקציב הכנסת עולה ב- % 28 כשהמדינה הולכת

להוריד את התקציב.
שבח וייס
אתה יודע למה. יש תוספת משכורת וכן העוזרים הפרלמנטריים.
חי ים אורון
אני עובר כאן על הסעיפים ואני רואה - עם המשכורת אין מה

לעשות, עוזרים פרלמנטריים - אין מה לעשות.

שבח וייס;

אלה שתי ה"בומבות".
חיים אורון
יש כאן "בומבה" של רכישות ושירותים - 32 מליון. אגב יש

סעיפים שעולים בהם ב- % 30 אבל הם מליון שקל, אז אתה יכול להגיד

כן או לא. זה תקציב של 32 מליון שקל, נאמר שהיה צריך לעלות בו

בממוצע ב- % 12 , אבל עולים ב- % 30, זה בטח הפרש של שישה שבעה

מליון שקל.

אותו דבר לא ברור לי מתוך ניהול מידע ומערכות אינטרנט- מה

זה מידע ומה זה אינטרנט, ואני גם יכול להגיד דבר נוסף. אם יש

כאן קפיצה כזו גדולה בתקציבים, אפשר לעשות את זה בשנתיים. שכר

אי-אפשר כבר להזיז. אני גם לא עוסק בשכר חברי כנסת מסיבות אני

מקווה מובנות, אבל גם לא שכר העוזרים.

מה קורה? אנחנו נאשר עכשיו את ה- 167 מליון. כשהוועדה

המשותפת תשב, זה יהיה לה כבר נתון. היא יכולה לרדת?

יעקב למברגר;

בטין.
חיים אורון
אז למה אנחנו צריכים להחליט על 167 מליון?
יעקב למברגר
רק המסגרת. אפשר להחליט על יותר ואפשר להחליט על פחות.

חגי מירום;

תמשיך בדרכך. מה זה יורדת, אתם זוכרים שהיא ירדה?
מיכאל איתן
היא תיאורטית יכולה.
חגי מירום
היא יכולה, אבל היא לא יורדת, וזה הדיון הכל חשוב - הדיון

שנערך כאן עכשיו על המסגרת.
חיים אורון
לכן, אם זאת קריאה ראשונה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
שבח וייס
מה זה באמת השירותים, אפשר לקבל פירוט?
חיים אורון
אני אומר דבר עקרוני. הרי אנחנו לא דנים על התקציב. אם

אנחנו דנים על התקציב, צריך להיות לנו הרבה יותר חומר וצריך

לשבת. הרי יש ועדה משותפת. אם אנחנו לא דנים על התקציב ואנחנו

קובעים מסגרת, מה משמעותה של המסגרת?

אם יגידו לי - זו קריאה ראשונה, אף אחד לא מתכוון, אז אני

אומר קריאה ראשונה, סתם אני אומר - פלוס או מינוס 10.
שבח וייס
אם זו קריאה ראשונה, זה ישאר.
חיים אורון
כששבח וייס אומר - אנחנו רוצים לדעת מה זה מערכות מידע

ואינטרנט, אני שאלתי את מיקי איתן מה זה מערכות מידע ואינטרנט,

היות והוא בעל הבית של זה, והוא אומר - לא יודע, אז אם הוא לא

יודע ואני לא יודע, למה צריך?
מיכאל איתן
אני יודע מה זה אינטרנט. מערכות מידע אני לא יודע מה זה

ואני לא יודע בדיוק איך מתחלק הסכום.
חיים אורון
חצעתי - שהוועדה המשותפת תתחיל את הדיון מהתחלה.
שבח וייס
גם בקריאה ראשונה.
חיים אורון
אחרת אני לא מבין מה המשמעות של ה- 167 מליון שלנו.
מיכאל איתן
ראשית, אני רוצה בהזדמנות החגיגית הזאת להביע הערכה

לעובדי הכנסת שעושים כאן עבודה ובאמת משתדלים כמיטב יכולתם על

הצד הטוב ביותר, ויש לי תמיד תחושה שאנחנו לא מספיק מעריכים

מבחינה אישית שאנחנו כל הזמן כאן - חברי הכנסת, צריכים לעשות

דברים, ועל ידינו יש אנשים שבלעדיהם אנחנו לא זזים, לא יכולים

לזוז. לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אז זו הזדמנות טובה לומר לאנשי

הכנסת תודה.
שבח וייס
מיקי, אנחנו מעריכים מאד. אני כל כך הערכתי את למברגר,

שכל הזמן גם הארכתי את החוזה שלו ואני ממליץ מאד שהבא אחריי

יעשה את זה עד שהוא יהיה בריא.
מיכאל איתן
עכשיו אני רוצה להגיד גם כמה מילות ביקורת על מה שקורה

כאן.

אני מוכרח להביע מחאה על מה שקורה מבחינת הבינוי בכנסת.

אני פעם הייתי שותף, ואני אומר - לא הצטיינתי בתפקיד, עם רפי

אדרי. שבח וייס מינה אותנו.
שבח וייס
עזרת לנו מאד בשער פולומבו. חסכת לנו 500-600 אלף שקל.
מיכאל איתן
אבל לא הצטיינתי. עשיתי בחיים שלי דברים שיכולתי להתגאות

בהם. לא התגאיתי בזה, לא הצלחתי ואני רוצה לומר - מה שהכי חורה

לי שאיך בבית הזה אדם אחד- שיש לו ראש לאסתטיקה, ואני לא

מהמקפידים באופן אישי, לא על לבוש וכוי, אבל זו כנסת ואנחנו

עושים מהבית הזה מעברה. אני לא מבין איך אנחנו עובדים ואיך

אנחנו חושבים..משפצים דברים בלי טיפת מחטבה. תסתכלו מה עשו

מהמעליות האלה - איזו מין צורה. לקחו מעצב, לקחו מישהו? עושים

כל הזמן כאן שיפוצים, הורסים דברים, אחד לא תושב על השני, צבעים

לא מתאימים. אני יושב במזנון חברי כנסת, באים לשם אורחים מכל

העולם. יש שיפוץ, יש חור בקיר, כל כך קשה לשים חתיכת בד? החור

בקיר וחבד שחסר שם, זה אומר לי הכל, כמו שפעם היו אומרים לי

בצבא - אתה רוצה לדעת איך היחידה מוחזקת? לך לשירותים.

אתה יושב במזנון, יכולים לבוא אורחים מחוץ-לארץ, יש

שיפוץ, כל החור של המיזוג אויר פתוח ואתה רואה את כל המכונות

בפנים. אי-אפשר היה לשים משהו לכסות? לאף אחד זה לא אכפת, מזה

זה מתחיל. אנחנו חיים בתוך המדמנה הזאת, אנחנו כבר רגילים,

מקבלים הכל.

תגידו לי, איך זה יכול להיות שבבית הזה יושבים במשרדים

שונים אנשים חשובים לצורך עבודת הכנסת, וחברי כנסת יושבים

בקרוונים בלתי חוקיים? איך זה קרה שהמנגנון של הכנסת כיוון את

זה בצורה כזאת שעובדי כנסת יושבים במשרדים אני לא רוצה להגיד

מרווחים, סבירים, וחברי כנסת - שולחים אותם להיות מפירי חוק

בקרוונים בלתי חוקיים? איך זה יכול להיות?

איך זה יכול להיות שאנחנו לא ערים לכך שהבנין הזה לא יכול

לתפקד? הוא לא עונה על הצרכים, ואנחנו ממשיכים הלאה.

אני מבקש שכל דבר שעושים כאן בבנין הזה, בתוכו... זכתה

כאן בפרס נדמה לי המעצבת דורה גד במקור. אין לעשות שום שינוי

ללא הסכמתה. הייתי בצוות שיזם את ההצבעה האלקטרונית. לא הסכמתי

שיזיזו משהו, אפילו את הצבע של הדברים, רק בהסכמתה. מה שהיא

אמרה, אמרתי בסדר. ככה צריך לעבוד.

התקציב הזה הוא לא טוב כי הוא לא עונה על הצרכים, ואתם

יכולים להגיד מה שאתם רוצים - אין כסף לשנה הבאה, לעוד עשרים

שנה, לעוד שלושים שנה. הכנסת ככנסת, כסמל לאומי, המבנה והתנאים

הפיסיים הם מביישים, והתקציב הזה לא פותר את הבעיה, ולכן לדעתי

התקציב הזה לא עונה על הצרכים. התקציב צריך להיות בהיבטים האלה

יותר גדול וצריך להיות תקציב פיתוח ואני רוצה לדעת מתי סוף כל

סוף יעשו תכנית בינוי רצינית שתפתור את הבעיות. לא אכפת לי שזה

יקח שלוש, ארבע, חמש שנים - לקדנציה הבאה, אבל מוכרחים לחשוב על

זה. אנחנו מגלגלים עוד טלאי על עוד טלאי וזה כבר עובר כל גבול.

הערה אחרונה לגבי הנושא של האינטרנט.
דוד לב
מתוקצב.
מיכאל איתן
אנחנו כבר נסחבים עם זה המון זמן. אני מקווה שתוך שבועות

הדבר יצא והוא יהיה לברכה לכל עם ישראל.
שבח וייס
צריך למנות עורך לאינטרנט.
מיכאל איתן
ועדת הכנסת תצטרך לבחור מערכת - החלטה נדמה לי של ארבעה

חברים עם צוות העובדים. לא ניכנס לזה כרגע. זה יהיה אתר לברכה,

הוא ישרת גם תלמידים וזה יהיה דבר יפה. זה יקח קצת זמן, אבל

נראה לי כאן שמישהו החליט על שבעה מליון שקל - זה המון כסף. לא

דובר על סכומים כאלה בכלל, אלא נראה שהוסיפו גם מערכות מידע.

דוד לב;

שבעה מליון זה לא אינטרנט.
מיכאל איתן
אז למה להדביק את זה לזה?
דוד לב
כי חשב הכנסת מכניס הכל משיקולים שלו תחת אותה כותרת. כאן

יש את כל מערכת המחשוב של הכנסת, המידע הממוחשב ואינטרנט.

האינטרנט עצמו הוא 400 אלף שקל, כלומר אותו סכום שתוקצב בשנת

1996, מתוקצב לאינטרנט בשנת 1997.
מיכאל איתן
אני יודע. אלה סכומים בסדרי גודל האלה. לכן אמרתי שלא

הבנתי למה זה שבעה מליון שקל. לגבי מערכת המידע, גם כאן צריך

לעשות תכנית.

דרך אגב עוד הערה קצרה שנוגעת לנושא בנוי ואתן לכם

דוגמא. הוועד כועס עליי שאני מעלה את זה. יושבים כאן ועושים את

הפרוטוקולים של הכנסת. מדובר בהמון אנשים שזה עולה לנו המון

כסף, ועושים חלק בבית. יש להם כאן חדרים שלמים. זו עבודה שאפשר

לתת אותה היום החוצה בקבלנות. תפנו מקומות, יעשו לכם את זה הרבה

יותר זול, הרבה יותר טוב.
היו"ר רפאל פנחסי
אלה עובדים קבועים. אני מבין שאי-אפשר לפטר אותם.
מיכאל איתן
אז אמרתי. ניקח בנין משרדים הכי יפה בירושלים, שיישבו 500

מטר מכאן. אני אתן לכם חדר במלון, תשבו במלון קרוב. לא - חברי

הכנסת ישבו שם, אבל הם שבאים לשלוש שעות לכתוב את הפרוטוקול, הם

צריכים את החדר. אלח דברים עקומים.

רציתי להגיד לגבי מידע, ואני פונה אליכם - דוד למברגר

ודוד לב. כי נושא המידע מחייב דיון, זה קשור לנושא הספריה ונושא

המחשבים. היום במערכות של מידע אין הפרדה בין מחשבים לספריות.

הספריות הן היום אלקטרוניות, וריכוז המידע, הכל נעשה על-ידי

מחשבים, ואיטרנט זה מידע ותקשורת מחשבים זה מידע. מוכרחים לחשוב

על כך שהספריה צריכה להשתנות מבחינת היכולת שלה לספק שירותים

לחברי הכנסת. זה כבר לא ללכת ולהוציא את ספר השירים של אלתרמן,

אני לא יודע מי עוד הולך ועושה את זה. היום כל עובד ספריה צריך

לעבור השתלמויות, את הענין הזה צריך לחבר ביחד עם נושא המידע

וצריכים גישה חדשה לנושא אספקת מידע לחברי הכנסת, וזה יגיע

אליהם באמצעים אלקטרוניים כשיהיה לנו צוות עובדים מיומן. לכן,

אינטרנט ומידע, אני אומר שנצטרך להכניס את הספריה בפנים.

חגי מירום;

ברמה העקרונית, מהנסיון בעבודה בוועדת תקציב הכנסת,

הוועדה רואה עצמה משוטטת בין הסעיפים ולא מגדילה או מצמצמת את

התקציב עצמו, כך נהגנו בעבר ועשינו העברות, בעיקר אישרנו העברות

כאלה ואחרות, אבל לא הורדנו את התקציב. אם במקרה היו מצבי אי

ביצוע, אז היו מצבי אי ביצוע.
שבח וייס
היה לכם קרב שאתם רציתם להעלות ואני לא איפשרתי.
חגי מירום
נכון, אבל אין נטיה כזו וזה גם לא יקרה הפעם. לכן, אני

מחשיב את הדיון על מסגרת. אני חושב שהדיון על המסגרת לעצב את

המסגרת האמיתית, שהיא תהיה מסגרת ההוצאות של הכנסת ואינני רואה

מצב, מיקי איתן, שיחזרו לדון במסגרת. זה גם טבעי, חברי הכנסת

בוועדת תקציב הכנסת, הם רואים עצמם מופקדים על ביצועו של תקציב

שהוחלט עליו במובן של חלוקותיו. אז אתה צודק שבאופן פורמלי יש

להם סמכות לזה, אבל הם לא עושים את זה, והיות ואנחנו אחראים

אחריות ציבורית לכל החלטה שאנחנו מקבלים כאן, אז צריך לדעת שזאת

כנראה ההחלטה הקובעת את מסגרת התקציב לשנה הזו.

לפעמים האוצר בא עם הסיפור שלו, וכבר התנצחנו והתנגחנו עם

האוצר כי היה איזה מין נסיון לעסוק בהורדת ידיים כי הם לא קיבלו

שאנחנו נכתיב את גובה התקציב, אבל בענין זה תמיד היינו סבורים,

ואני עדיין סבור, שהכנסת צריכה לקבוע את תקציבה, כמו שהיא קובעת

את תקציבו של כל מוסד ומוסד, ולא יכול להיות שיהיה איזה מין

"אוברולינג" בלתי סימפטי כזה, שהאוצר קובע לכנסת. הכנסת היא

הריבון שמקבל החלטות על תקציב, אבל האוצר משחק איתה במובן זה

שהוא קובע לה מה יהיה גובה התקציב שלה. זה ויכוח קצת פילוסופי.

אני רואה אולי סעיף אחד שאפשר לעשות בו משהו בשנה

הנוכחית, וזה באמת הסעיף של רכישות ושירותים.
שבח וייס
מה יש שם, ממה זה בנוי?
חגי מירום
זה תקציב שהיקפו 32.5 מליון שקל.
שבח וייס
מה אתם רוכשים?
חגי מירום
אולי נקבל איזשהו הסבר. כל קיצוץ כאן, אמנם העליה היא רק

של % 30 ,אבל גם % 30 זו עליה עצומה. כשאנחנו באים עם שכד

ואומרים- ועז-ת רוזן-צבי המליצה וכך החלטנו ללכת והפסקנו כפל

עיסוק, אז יש הסבר ל- % 39 עליה למשכורת של חברי כנסת. בסעיפי

רכישות ושיררתים אין כאן סיפור שמישהו הכתיב משהו, זה אנחנו

מחליטים על זה. הסעיף הזה הוא כל כך אפקטיבי, כי הוא יכול

להשפיע על האחוז הכולל.
מיכאל איתן
אני מנסיוני יודע שתתחיל לקבל הסברים ממה זה מורכב...
חגי מירום
אבל אני חושב שאנחנו צריכים אולי קודם לבצע את היריה ואחר

כך לסמן מסביבה את המטרה, ולא להפך, כי כל מטרה, כל דבר שיגידו

לנו בתחום הרכישות והשירותים, הוא יהיה מוצדק ואנחנו נגיד -

נכון, צריכים עוד מגרש חניה ונכון, צריכים עוד גדר וצריכים עוד

תאורה, אבל אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים שסעיף רכישות ושירותים

יקוצץ למשל ב;חצי וזאת תחיה החלטה עקרונית שלנו, אחר כך נראה מה

הכרחי לעשות בשנה הזו ומה לא הכרחי.

מיכאל איתן;

ואם יסתבר לך ששירותים, חלק מזח זח קבלן שמוציא כאן זבל?
חגי מירום
אני אומר - זח חסעיף חכל אפקטיבי.
יעקב למברגר
חצעת התקציב מחולקת ל-56 סעיפים. בדף חחמישי בחוברת,

בניתוח תקציב הכנסת, בחלוקת התקציב לפי סוגי חחוצאה יש בסך הכל

עשרה סעיפים. אם אנחנו נוציא את חעשרח חאלח, נשארים עוד 40

סעיפים שכלולים ברכישות ושירותים. זה כולל חשמל, מים, מיסים,

ביטוח.
חגי מירום
מיסים זה רכישות ושירותים?
שבח וייס
גידול של % 10 משקף חתייקרות. עכשיו % 30 - מח יש כאן, איזח

בלוקים יש כאן? תן לנו כמח סיפורים על מליונים.
יעקב למברגר
מה שלא כלול בעשרה סעיפים שמופיעים למטה, זה כלול

בשירותים, למשל כדוגמא - שירותי ועדות, סיורי ועדות, הקצבה

לשירותים טכניים, יעוץ מקצועי, משלחות פרלמנטריות.
שבח וייס
משלחות פרלמנטריות גדל מ- 600 אלף ל-680 אלף שקל. יש לי

נקודות תורפה שאני אוהב לראות. יש לנו 32 מליון שקל לשירותים.

אני שואל, אני לא יודע.
יעקב למברגר
זה לא שירותים, אני קורא לזה שירותים. כאן כלולים כל

הדברים שלא מופיעים.
שבח וייס
אני אשאל אותך אחרת. יש לנו דברים שגדלו מאד ואנחנו

יודעים כבר - שכר, עוזר פרלמנטרי נוסף, מה שנקרא "בומבות". איפה

יש עוד חמש שש "בומבות" כאלה?
יעקב למברגר
באחזקת הבית למשל.
מיכאל איתן
10 מליון מתוך ה-30 מליון?
יעקב למברגר
מתוך ה-32 מליון יש אחזקת הבית 10 מליון.
שבח וייס
כמה זה עלה לעומת השנה שעברה ולמה?
יעקב למברגר
% 13 זה הכל.
היו"ר רפאל פנחסי
שינויים במבנים והתקנות - בשנת 1996 היו 3,080 מליון

ובשנת 1997 יש 6,030. זה הכפיל את עצמו. זה הסעיף העיקרי ואלה

בעיקר שינויים במבנים - כל המזנון הזה שמשפצים.
חגי מירום
זה עוד ב-1996.
דוד לב
לא. זה גם תקציב שמתוכנן ל-1997.
חגי מירום
מה שמשפצים עכשיו זה תקציב 1997?

דוד לב;

מה שמשפצים עכשיו זה את המטבחים ואת פס ההגשה ואיך לי שום

שיפוץ במזנון עדיין.
שבח וייס
השאלה שלי איפה יש גידולים ניכרים, ולא שהם לא חיוניים,

יכול להיות שהם חיוניים. איפה הגידולים הלא שגרתיים?
יעקב למברגר
בשכר חברי כנסת.

שבח וייס;

את זה אנחנו יודעים.

יעקב למבדגר;

אין גידולים גדולים.

שבח וייס;

איפה יש לפי תחושתך דבר חדש בגודלו, חוץ מהדברים שאנחנו

יודעים עליהם?
היו"ד רפאל פנחסי
חבר הכנסת וייס, % 10 תוריד מה- 32 מליון, זה שלושה מליון,

אלה השיפוצים. אם אתה מוריד את זה, זה יורד ל- % 20 .

שבח וייס;

% 30 מ-30 מליון לפי מיטב השקפתי זה 10 מליון.

היו"ר רפאל פנחסי;

% 13 זה הגידול הטבעי. יש לך כאן גידול של % 17 . ב- % 17

האלה חריגה של % 10 אלה השיפוצים.

יעקב למברגר;

בשירותים, מה שכתוב % 32, לא עלה לעומת שנה שעברה יותר

מאשר % 13 .

חגי מירום;

רכישות אני מבקש.

מאיר שטרית;

הולכות מיותר. בשנת 1996 כתוב ברכישות ושירותים התקציב

לשנת 97 הוא 32 מליון, לעומת 1996 זה עלה ב- % 30 .
חגי מירום
למה % 30, למה לא % 13?
מאיר שטרית
% 13 זה גידול במדד. נשאר לך היתדה של 17%. ..

היו"ר רפאל פנחסי;

זה הגידול של שינויים במבנים והתקנות.
יעקב למברגר
אני רוצה לציין לוועדה - אנחנו בדרך כלל בדיון הראשוני

בוועדת הכנסת לא נכנסים לפרטים ולכן לא המצאתי לוועדה את

הנתונים איך משתקף הגידול הזה. יש לי את כל הנתונים שחור על גבי

לבן, סט אחד יש לי כאן. הראיתי אותו ליושב-ראש הוועדה וכאן

רואים את כל הפירוטים איך זה גדל ואיפה זה גדל.
שבח וייס
תן לנו כמה רמזים.
יעקב למברגר
יש לנו סעיף שינויים במבנים והתקנות - עלה משלושה מליון

לשלשה מליון - % 100 .
דוד לב
יעקב, הגידול שאתה מציג הוא לא מדויק, הוא יותר קטן

בפועל.
מיכאל איתן
מה עם תקציבי פיתוח?
היו"ר רפאל פנחסי
שושנה כרם רצתה להגיב על נושא הפרוטוקולים.
שושנה כרם
כמה נושאים שהעלית, דווקא לא לענין הפרוטוקרלים, פשוט

לתשומת לב. בנין הכנסת נחנך באוקטובר 1966, למעשה כמעט על חודו

של יום לפני שלושים שנה. הבנין הזה, שנחשב בתנאים של אז לבנין

מפואר, מתחיל לגלות סימני עייפות בכל מיני תחומים - עייפות

החומר, וצריך לטפל בו והטיפולים הולכים ומתייקרים מדי שנה.

קו הטיפול, להערכתי, צריך להיות לשמר. זה בנין לאומי שהוא

צריך להיות בנין לשימור, זאת אומרת שכל דבר שמתגלה - צריך

להחליף אותו עם דבר דומה ככל האפשר, לא לדרדר את החומרים - לא

לקחת כורסאות פלסטיק ולהחליף אותן לעור, משום שמדובר לא בבית

פרטי שלנו, אלא בבית של האומה.

זה צריך להיות קו מנחה ולצערי, אין לי הרגשה שיש קו מנחה

שזכה לגיבוי הראוי בתחום הזה.
מיכאל איתן
זה מה שאנ י אומר.

שושנה כרם;

דבר שני, לפני ארבע שנים התקבלה החלטה שהיא נכונה מאד,

צודקת מאד וחשובה מאד מבחינת חברי הכנסת, וזה לראשונה מאז

שקיימת הכנסת - חדר לכל חבר כנסת, מה שנראה לכאור؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ恨謽唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ恨謽娀脈̝jᘀⱨ채唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉⱨ채娀脈̝jᘀ끨찮唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ끨찮娀脈̝jה המינימום.

הצרה היא שההחלטה הזו התקבלה בזמנים שבהם פיסית, איך שלא

מסתכלים על זה ומכל צד שלא מסתכלים על זה, זה לא ניתן היה

לביצוע. כדי להרחיב עד כמה שאפשר, היה בינוי במסדרונות, שפגע

בצביון של הכנסת, וזה בנוסף ל-48 לשכות.
מיכאל איתן
מי קובע האם מבחינה ארכיטקטונית להתיר או לא להתיר דבר

כזה?
שושנה כרם
אנשים משמיעים את קולם.
מיכאל איתן
אני לא מאשים אף אחד, אני שואל מי קובע.
חגי מירום
יושב-ראש הכנסת בהתייעצות עם יושב-ראש ועדת הכנסת.
מיכאל איתן
מי האיש מקצוע מבחינת אדריכלות?
שושנה כרם
אני יודעת שאנשים מדברים על כך ואחרי זה מתקבלת החלטה.
מיכאל איתן
מה זה מדברים? יש או אין? זו התשובה שלי, זו לא שאלה.
שושנה כרם
נראה לכאורה על פניו שהדבר שצריך להמשיך לגביו, ובתקיפות

המתבקשת, זה המשך הבינוי. למעשה אנחנו עשינו חלק מהבינוי.

הבינוי צריך היה להיות בצורת חי, כשעשינו רק את החלק

האמצעי ואלה 48 הלשכות החדשות, ושתי הכנפיים מהצדדים לא הומשכו,

כלומר מה שמתבקש לדעתי זה להמשיך את התכנית המקורית, כמובן

בסגנון של 1997, בדיוק כמו שהבנין הזה לשימור בסגנון של 1966,

בדיוק כמו שיש פרלמנטים באירופה שמסתדרים עם תנאלם שנקבעו בסוף

המאה שעברה.

אנחנו משפצים, והשיפוצים האלה באמת נעשים בצורה לא נעימה

עם חורים בקירות. תוספת הבינוי שהיתה, נעשתה בצורה הגרועה

ביותר, להערכתי, ואני אז דיברתי עם יושב-ראש הכנסת, עם מזכיר

הכנסת. האנשים שבנו את התוספת, את האגף החדש, לא עשו דבר שמקובל

כמינימום וזה לעשות חיץ יעיל בין אתר הבניה לבין הכנסת. צריך

היה לעשות חיץ כזה מעץ, משקים, מבדים, מכל מיני חומרים - זה

נהוג ומקובל, ואז לא היינו טובעים בתוך ים של אבק ורעש במשך אי

אלו שנים, כשהבניה נעשתה כאן במרחק מטרים ספורים. זה אפשרי, זו

לא הוצאה גדולה, ואני חושבת שזה צריך להיות מובן מאליו.

שבח וייס;

לגבי השאלות הנוקבות שהעלה חבר הכנסת איתן - זה שווה פעם

דיון בוועדת הכנסת, ללא ספק. הוא העלה נושא מאד גדול בהקשר של

השאלה, אז אני אענה בטלגרמטלות.

ראשית, הבנין החדש, האגף - הוחלט בזמנו של הלל, הבניה

נמשכה בזמנו של שילנסקי, הושלמה בתקופתי.
מאיר שטרית
שבע שנים.
שבח וייס
מה שעשינו כדי להשלים אותה, גם חסכנו, גם המרצנו את זה

באופן קטלני, ואני רואה את זה כמשימה שהיה חשוב לבצע אותה. מי

שתכנן את זה, לדעתי עשה כאן מעשה חרפה שלא ניתן לשום תיקון. זה

"קינג דיוויד", והוא בנה על יד זה "רמדה". אין שום קשר בלן שני

הבניינים, שום דמיון. כאן סגנון כבד כזה ירושלמי, ושם מפואר

סכריני, אין מה לעשות. זה דבר נורא, אבל זהו, זו החלטה שנפלה

לפני שבע שמונה שנים, לא ניתנת לתיקון.

שנית, לפחות בתקופה שאנל הללתל לושב-ראש כנסת, אנחנו

הזמנו לכאן פעמיים את דורה גד. כמעט שלא עשינו שום דבר בלי

התייעצות אלתה, בעצם גם לא עשינו כמעט שום דבר במבנה הזה לשינוי

צורה, מתוך חרדת קודש כלפל הסגנון הזה. מה שעשלנו, תמלד

התייעצנו עם יושב-ראש ועדת הכנסת - דברים קטנים. חלקם גם לא

ביצענו כי מאד לא רצינו לפגוע. יש עדיין סתירה אדירה בלן אופל

המבנה הזה לבנין החדש.
מיכאל איתן
מה עושלם בעתלד?
שבח וייס
קרוונים - אנחנו כל הזמן היינו בקשר עם עירית ירושלים וכל

הזמן באישור.

מיכאל איתן;

שום אישור. זה בלתי חוקי.
דוד לב
האישור פג.
שבח וייס
אני יודע. רוב הזמן אנחנו סחבנו את זה בגלל המצוקה. לא

רצינו לזרוק חברי כנסת החוצה.

לגבי האגף החדש, מיקי, אני רוצה רק לספר לך שהיו לנו כמה

חברי כנסת שהתעקשו לעבור לקרוונים, הם דווקא רצו את זה מכל מיני

סיבות, אגב לאו דווקא של פוריטניות - של נוחות מסויימת כי יחסית

היה שם קצת יותר מרווח. לא היתה לנו כל כך בעיה בקטע של איוש

הקרוונים.

יש כאן מצוקה מסויימת של חדרים. אני לא הלכתי לאגף ההדש

מסיבות שהסברתי. אני חרדתי מהפיכת האתר הזה שוב לאתר בניה. קודם

כי אמרתי נאכלס את זה. סברתי שככל שיהיו לנו יותר חדרים, יותר

קבוצות לחץ מבחוץ ירצו לקבל חדרים. כדי לשמור את הכנסת בפני

וולגריזציה וכן הלאה, חשבתי שלא צריך למהר עם האגף החדש, גם

משיקולים תקציביים. יכול להיות שטעיתי.

יושב-ראש הכנסת החדש הולך כנראה על האגף ההדש. זאת

הזדמנות יוצאת מן הכלל לנסות לבדוק איך אנחנו בבינוי הגדול

הנוסף עושים איזו רקונסטרוקציה ברוח ההערות שלך - לא פשוט

העניו, כי כבר יש כאן שני סגנונות.
מיכאל איתן
אבל אני חושב שצריך לשאול היום באישור תקציב, אדון

למברגר- מה תקציבי הפיתוח ולאן הם הולכים.
יעקב למברגר
תקציבי הפיתוח נמצאים בהוצאות של שינויים במבנים והתקנות.

יש חצי מליון שקל לתכנון מבנה חדש.
מיכאל איתן
כמה שנים כבר מופיע הסעיף הזה בתקציב?
יעקב למברגר
פעם ראשונה.
מיכאל איתן
ומה היה בשנה שעברה?
יעקב למברגר
שנה שעברה לא היה תקציב בינוי, מפני שהבנין הקודם נגמר.
מיכאל איתן
על הוצאות לתכנון אני שואל.
יעקב למברגר
לתכנון בשנה שעברה לא היה שום דבר.
מיכאל איתן
אני חושב שאתה טועה.
דוד לב
היה איזה 100 אלף.
מיכאל איתן
וכמה היה לפני, למברגר, אני לא שואל, אני יודע.
יעקב למברגר
היו כמה מליונים בשביל לגמור את המבנה, אבל נגמר התקציב

הזה.
שבח וייס
היו קבוע 200-300 אלף שקל לתכנון, עד שבשנה שעברה ביקשנו

100 אלף, מתוך מגמה לא לעשות את זה.
דוד לב
עצרו אותנו.
מיכאל איתן
הדבר הכי חשוב עכשיו עלה כאן, וזה לא דבר חדש, אבל אני

מודה על גילוי הלב. הרי ברור שאנשים שמזיזים את העניינים, אנחנו

ברמת הפיקוח העליון - מועצת המנהלים. הם בשטח צריכים רק

להתמודד, יש כל מיני בעיות, ומודה עכשיו שבח וייס שבתקופתו אחד

הטריקים, הלגיטימיים, אבל כדאי שנדע, שאמרו - טוב, יהיו 100 או

200 אלף לתכנון אבל אף אחד לא התכוון ברצינות לענין.

אני עכשיו רוצה שתלמדו אותי איך מאשרים תקציב כן ברצינות,

מה לעשות כדי שהפעם ילכו לתכנון, זה מה שאני מבקש.
היו"ר רפאל פנחסי
זה תלוי גם במדיניות היושב-ראש. יכול להיות שבכל שנה שמו

בתקציב 100-200 אלף ולא התכוונו ברצינות כל המדיניות של היושב-

ראש לשעבר, והוא הודה עכשיו, שהוא לא רצה את הפיתוח. היושב-ראש

החדש - דן תיכון, כן רוצה בבלנוי.
מיכאל איתן
כנוה יש לתכנון היום?
דוד לב
חצי מליון שקל.
היו"ר רפאל פנחסי
זה בההלט סביר ויכולים להתקדם עם זה ויש גם הרבה עודפים

לקראת סוף השנה. בשנה שעברה שבה וייס - היושב-ראש לשעבר, השאיר

לנו מליונים רבים שעכשיו הכנסת ה-14 נהנית מהתקציב הזה. לכן אני

אומר - רצינו אז לחסוך ועכשיו אנחנו מוציאים את זה. אני חושב

שהתקציב הוא סביר.
מיכאל איתן
יש סעיפים שלא מנוצלים.
היו"ר רפאל פנחסי
בישיבה הקודמת דיברנו על שלשה והצי מליון אחרי שהעבירו

כבר. 13 מליון היו עודפים בשנה שעברה.
שבח וייס
זה היה כשרון. האגף הכי חזק בכנסת בתקופתי היה אגף

החיסכון - למברגר ואני.
מאיר שטרית
שבח, אני מחפש את הפסוק בקהלת לקרוא לך - "ושנאתי אני את

כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחריי; ומי יודע

החכם יהיה או סכל וישלוט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם

זה הבל".
שבה וייס
תודה רבה.
דוד לב
בסך הכל אני רוצה שתקחו בחשבון שההיקף התקציבי הוא ביטוי

לסך הכל פעילויות הכנסת. זה נכון שחלק זה שכר של חברי כנסת, הלק

זה שכר של עובדים, הלק שכר של עוזרים פרלמנטריים, אבל לעובדה

שהתווספו כאן בבנין כפול מספר עוזרים פרלמנטריים, יש משמעות גם

באותו סעיף שאתם בודקים בתחום הרכישות וההצטיידות.
מיכאל איתן
וגם הבלאי.
דוד לב
זאת אומרת צריך לצייד את החדרים, צריך להכין תשתיות

למחשבים וכל כיוצא באלה, ולדבר הזה יש משמעות.

דבר שני, כפי שציינה שושנה, הבנין הזה הולך ומתיישן ומדי

שנה אתה צריך להשקיע יותר כסף מאשר בשנה הקודמת רק כדי לשמר

ולהתמודד בלהשאיר את זה כאילו במצב הקיים, למרות שהמצב הקיים

הוא לא מי יודע מה.

דבר שלישי, ואני שמה מאד שיושב-ראש הכנסת לשעבר ציין את

זה, אחרת אני הייתי עם כל הצער מעיר על זה - יושב-ראש הכנסת

לשעבר, שבח וייס, הוא שעצר אותנו מכל פעילות שנראתה לו הריגה

מבחינת ההיקף, והיינו צריכים כבר בשנים קודמות לחרוג יותר

מאחוזים שהאוצר הקציב לנו כדי לעמוד באיזשהו מצב שהכנסת תיראה

כפי שצריך.

לגבי בניו חדש, לא רק שיש תקציב לתכנון ונכון שהיו

תקציבים בעבר, ונכון שהיו רק כדי להראות, ואגב - חלק מהלהראות

היה לרשויות העירוניות. כלומר אנהנו בתקציב שמנו את התכנון כדי

להראות להם שחקרוונים זה דבר זמני ואנחנו מתכננים את חאגף חחדש,

אבל איש לא התכוון לעשות שום דבר.

נכון לעכשיו, בא דן תיכון ואומר - לא, אני רוצה תכנון

אמיתי, ואני יודע שהוקמה ועדה לצורך הדבר הזה, שאמורה להתהיל

להזיז את הדברים בצורה רצינית. נפגשנו כבר עם כמה אנשים, אנחנו

הולכים לרענן את התכניות הקיימות על השלמת האגף החדש שלב בי,

כלומר שני אגפים מסביב לאגף חקיים. מה שכן, צריך לחזור למה שאתה

בזמנו התחלת עם אבי לוי ואיתי ועם עוד כמה גורמים, לעשות את סקר

הצרכים האמיתי של הכנסת כדי שאנחנו לפחות במהלך 20 או 25 שנה לא

נצטרך להתמודד עם שאלות איפה יהיו חברי חכנסת, איפח יהיו עוד

ועדה או שתיים שאנחנו רוצים, אולי מישהו רוצה לחשוב בכלל על...
מיכאל איתן
מזנונים.

שושנה כרם;

מחסנים.

דוד לב;

וכיוצא באלה, זאת אומרת זה צריך להיות באמת משהו הרבה

יותר רציני - מחסנים, אחסון, כל הדברים האלה.

מיקי איתן, לגבי הנושא שאתה הערת, ובצדק. לא סתם תקציב

המחשב אצלנו, אצל חשב הכנסת, זה בכלל מופיע באיזה דבר

אנכרוניסטי - מעבד תמלילים, עיבוד תמלילים או משהו כזה, גדל

במשהו לעומת השנים הקודמות. כל השנים מצאנו את התקציב על מליון

וחצי דולר פחות או יותר. השנה זה קצת יותר גבוה, בהחלט כדי

להיענות למה שאתה אומר - אנחנו מתחילים לעבוד על מערכת מחשוב

שתוכל לעשות איחוד של כל מערכות המידע בכנסת - חיבור יותר נכון

של ארכיון, של הספריה ושל מערכת דברי הכנסת, שהם בעצם המקור לכל

האינפורמציה שחברי הכנסת נזקקים, כולל אפשרות של קריאת קטעי

עיתונים שיחיו ממוחשבים ולא בצורה חקונבנציונלית.

אני רוצה להעיר כעת ענין מתמטי. זה נכון שהתקציב בגדול

אולי נראה קצת חריג, אבל אם אתה לוקח את הסעיפים שעליהם אתם

ניסיתם קצת לדלות את הפרטים, צריך לקחת את המתמטיקה קצת אחרת כי

אנחנו העברנו בתקופת כהונתו של דן תיכון עודפים שהיו ברזרבה

לפעילויות שאם אתה תיקח את הבסיס האמיתי - 96 האמיתי של הסעיף,

אתה לא תקבל ב-97 כזה גידול. למשל את המזנונים התחלנו עם תקציב

של מליון וחצי ובפועל אנחנו משקיעים 3,4. אם תיקח את זה כבסיס

למה אני הולך לעשות ב-97, לא יהיה כזה גידול משמעותי.

היו"ר רפאל פנחסי;

אז אין גידול בכלל. זו תשובה יפה.
דוד לב
ואם אתה רוצה מזנון שייראה נורמלי, אני לא יכול להסתפק רק

בזה שהפכנו את כל המטבחים ממש בצורה של מהפיכה, כי זה היה כבר

דבר שאי-אפשר היה לשאת אותו, לא היה לנו כבר אישור תברואתי

אפילו, אבל זה לא נראה כלפי חוץ. עכשיו צריך לתת את הביטוי

החיצוני, כלומר צריך לקחת מזנון חברי כנסת, צריך שם להחליף,

צריך שם לשנות, אנחנו לוקחים יועץ שייעץ לנו איך לעשות את זה

כדי שזה יראה גם מבחינה חיצונית בצורה מכובדת, והדברים האלה

עולים הרבה מאד כסף.

אני רוצה להגיד דבר אחד לסנגוריה על המנגנון. חלק גדול

מאד מהפעילויות בכנסת נעשה מעכשיו לעכשיו או מעכשיו לאתמול, וכל

הדברים הטובים שכולם חפצים בחם, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם

זה. אם בא יושב-ראש כנסת לא לשעבר אלא זה שקדם לו, וקטגורית

אומר לנו - אני רוצה כאן שכל הממשלה תשב, אז אין לנו מנוס ואין

דורה גד ואין אף אחד. מפנים מחסנים, מצמצמים את הספריה ועושים

לשכות.

מיכאל איתן;

זה לא בסדר.
דוד לב
לא בסדר? אנחנו לא בעמדה שאנחנו יכולים להתמודד.
מיכאל איתן
דורה גד יודעת לתת פתרונות וכשהיא אומרת לא, זה צריך

להיות קדוש, אחרת אנחנו מגיעים למעברה.
דוד לב
יכול להיות, אני רק אומר לך מה המצוקה שבה פועל המינהל.
שמואל יעקובסון
יכולנו לעמוד נגד יושב-ראש הכנסת?
מיכאל איתן
אני אומר לכם עוד פעם. יש דברים שנעשים לא על בסיס של

דמוקרטיה. אחד הדברים הכי חשובים בתכנון ובאדריכלות זה ענין של

טעם וסגנון מסוים. נתת למישהו לעצב, אל תחליטו במקומו. הוא צריך

לשמור על שלמות הבנין ואכפת לה, אני יודע. למה אמרתי דורה גד?

כי זו יצירה שלה, אכפת לה, היא קיבלה על זה פרס.

היא מראה לי דוגמאות. מחליטים להרחיב במטר, זה משפיע.

המסדרון נהיה פתאום קטן ואומרים - מי זה האידיוט שעשה כזה

מסדרון? לא יודעים שהרחיבו כאן. עכשיו הוספתם כאן לשכות

למזכירות של הוועדות, זה מצמצם את הנפחים של הבנין, והבנין מקבל

צורה אחרת והוא שונה כבר מהמקור. אני לא איש מקצוע. אני רק אומר

לכם שלא כל פעם עושים עוד קצת ועוד קצת.
היו"ר רפאל פנחסי
צודק.
דוד לב
אתה צודק, אנחנו לא מתווכחים איתך על המתמטיקה. זה לא רק

הענין של דורה גד. לידיעתך, חלק מהפרובלמטיקה של מיזוג האויר

בבנין הוא כתוצאה מכל השינויים האלה, אבל אומר לך מזכיר הכנסת -

כאשר אתה מקבל הנחיה מהבוס שלך...

מיכאל איתן;

מאחר ואני מאמין גדול בכך ואתם בסופו של דבר עושים מה

שאתם רוצים, המנגנון יש לו את הכח שלו, וזה מקובל, אני לא בא

בטענות. יש לכם את הכח שלכם, אתם יושבים כאן, אכפת לכם גם כן

מהבנין ואתם יודעים יפה מאד מה לדחוף יותר מהר ומה לדחוף יותר

לאט. זח הבית שלכם. תחיו אתם מודעים לדברים חאלה, תהיו אתם יותר

רגישים. לצערי הרב, כאן בתוך המנגנון לא היתה הרגישות הזאת.

דוד לב;

לא נכון. היתה רגישות.
שושנה כרם
אתה ממש עושה לנו עוול בענין הזה. היו מחאות מצד המנגנון

וזה לא עזר בכלל, נקודה, ואני לא ארחיב ולא אפרט.
דוד לב
הערה למה שאמרת לגבי מערכת דברי הכנסת. חיות וכל הנושא

הזה עולה מדי פעם מחדש, אני מאד מבקש שנעשה איתך ביחד, מיקי,

איזשהו סיור שם. נדמה לי שמה שאתה אומר, לוקח אולי בזה שאתה לא

עוקב מקרוב מאד אחרי מה שנעשה שם.
מיכאל איתן
אתמול הייתי ב"יפעת" - עסק פרטי. הם ממוחשבים, הם

מאורגנים. שאלתי אותם - אתם מסוגלים לבצע עבודה כזאת? יש לחם

מנגנון גדול.

אני לא אומר שזה הפתרון, אבל זה בשבילם משחק ילדים לעשות

כאן את דברי הכנסת. הוא אומר לי - "אני בכלל לא רוצה להיות אצלך

בכנסת. מי צריך בכלל לשבת בכנסת? יש לי טלולזיה, יש לי רדיו ויש

לי צוות חירום שמקליט כאן אם יש פנצ'ר, ואני לא צריך את הכנסת

בכלל", ואתה מקבל את הכל קומפלט מוכן, מתורגם, עם הגהה לשונית,

עם הכל, ולא תהיה לך נפש חיה כאן.
היו"ר רפאל פנחסי
חבר הכנסת איתן, אני מציע שבנושא הזה, אם אתה רוצה לקיים

דיון מיוחד - נקיים, אבל זה לא הנושא על הצעת התקציב, להוציא את

כתבניות הפרוטוקולים או לא. אני מבין את המצוקה.
צבי ענבר
רציתי להגיד משפט אחד ובנתיים דוד לב כבר התייחס אליו.

אני כבר בדיון בתקציב של שנה שעברה, וזה היה בנוכחות היושב-ראש

שבח וייס, הצבעתי על כך שענין הקצבת כסף לתכנון מחייב גם את

הוצאת הכסף, מפני שהתחייבנו כלפי עירית ירושלים שאנחנו נפעל

בנידון. לכן זה הצד שלי, מבחינתי היתה התחייבות שצריך לקיים

אותה ולכן צריך להוציא גם את הכספים האלה.
חגי מירום
מעבר לכך שצריך לתכנן כאן מבנה נוסף, וחבל ששבח וייס חשב

אחרת. חבל מאד. ניסינו לאלץ אותו.
היו"ר רפאל פנחסי
יש כבר החלטה של היושב-ראש דן תיכון, הוא הביא את זה לכאן

והוא הולך לתכנן את האגף החדש. כבר עובדים על זח.
חגי מירום
טוב מאד. אני מברך אותו על כך.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, אני חושב שמי שהתעסק אי פעם בבניה או

בתכנון, יודע שלפעמים על-ידי חיסכון לטווח קצר, אתה גורם להוצאה

הרבה יותר גדולה בטווח הארוך, ולא תמיד זה נכון לחסוך כאשר לש

לך צרכים דוחקים, ולעשות כל מיני פתרונות ביניים, כי זה עולה לך

תמיד יותר יקר בסופו של דבר.

לכן, מצד אחד אתה אומר בטח בצדק - לא יכול להיות שמבחינת

היצירה, ואנחנו נרצה לחיות כאן, שאנחנו נסכים עם כל מה שקיים,

אז יש תשובה לזה והיא שברגע שנוצרת בעיה, צריך להביא את דורה גד

ולתת לה פתרון, ואם המשמעות היתה בנית בנין חדש, צריך היה לבנות

בנין חדש, והיום כל המשחקים האלה לחפש פתרונות וקרוונים - אני

אומר לכם, ואני אחראי על מה שאני אומר - תוך שנה, לא יותר, אפשר

להקים בנין חדש, כולל תכנון וכולל הכל מהתחלה ועד הסוף, ואני

אחראי על זח. מי שלא מאמין, שיתן לי את האחריות. שנה, לא יותר.

עד שזזו עם זה וכל מיני חשבונות אם ישלמו חלון כזה ואם לשימו

דלת כזאת, בסוף לקח שבע שנים ועלה פי שלושה ממה שהיה עולה

מלכתחילה, זו פשוט טפשות.

אני שמח לבשר לחברי הוועדה ראשית שיושב-ראש הכנסת הקים

ועדה לבניה, ואני שמח לבשר לכם שאני חבר בוועדה הזו מטעמו של

יושב-ראש הכנסת. אנחנו מתכוונים להזיז בענין הזה בנין חדש

במהירות, לפחות אני מתכוון.
היו"ר רפאל פנחסי
מי החברים?
מאיר שטרית
אני לא זוכר את כולם. בייגה שוחט מרכז את הוועדה.
שמואל יעקובסון
שוחט, רפי אדרי, מאיר שטרית, דוד טל...
מאיר שטרית
על כל פנים, כוונתי לפחות, לדחוף בענין הזה כדי להביא

לפתרונות יסודיים, ארוכי טווח, ולא פתרונות זמניים שכל פעם אתה

עושה עוד פינה ועוד פינה, ובסוף אתה צריך להרוס את כל מה שעשית

כי כשאתה עושה דבר חדש, יעלה לך הרבה כסף להוציא את מה שעשית

בעבר כדי להחזיר את המצב לקדמותו.

לכן מיקי איתן צודק. לא היה צריך להכניס כל מיני טלאים על

גבי טלאים, צריך ללכת על פתרון שורשי וזה לא קרה. מיקי איתן

מדבר כך כי גם הוא בנה ישוב והוא יודע מה המשמעויות כאשר אתה

מקבל החלטה היום ואתה לא עושה אותה נכון, אתה מהר משלם עליה פי

חמישה.
הגי מירום
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציע הצעה לסדר ואני רוצה

להגיד שתי מילים בצידה.

אני לא מהקואליציה, אנחנו לא מנהלים את הממשלה היום, אבל

אנחנו רואים את מצב המדינה ואנחנו רואים את תקציב המדינה ואנחנו

רואים מה קורה, ויש כאן מצב שהכנסת כמו איזו בועה, כמו איזה

אקווריום, מטפלת בצרכים שלה כאילו אין סד של קיצוץ, כאילו אין

משהו שמשפיע על הכל, וזה לא פרופורציונלי למה שנעשה בכל מקום

אחר. תלכו למשרד התיירות ותשמעו איזו טרגדיה תתרחש שם השנה

בעקבות הקיצוצים.
מאיר שטרית
אני יכול להצביע לך על בזבוזים בכל משרד שאתה רוצה,

במליונים.
הגי מירום
יכול להיות שאתה צודק, הבר הכנסת שטרית, אבל זה אינו

אומר. אם אתה יכול להצביע על בזבוזים, ואני מכיר אותך - אתה איש

יסודי, תכין חוברת גדולה של בזבוזים ותציע אותה כאלטרנטיבה

לקיצוצים המוצעים על-ידי הממשלה.
יהודה הראל
הקיצוץ יהיה בפעילות, לא בבזבוזים.
חגי מירום
לכן אני חושב שאנחנו מוכרחים להיות ערים לענין הזה ברמה

הכוללת, ואני רוצה להציע הצעה שהיא קצת בעייתית. ראשית, לא

מוכרחים להחליט עור היום, אפשר טיפה לעבור על החומרים האלה. אני

לא יורע אם יש איזה חיפזון שמוכרחים שתיפול החלטה היום על

הענין.

שנית, אפשר שווערת הכנסת תטיל על הצוות שהכין את התקציב

לתת לה תשובה איך תיראה הצעת תקציב למשל אם העליה תהיה של 18%

ולא של 28%, או של 20% ולא של 28%. אני יורע שמדובר בסכומים

גדולים, אבל אם פורסים אותם נכון על פני סעיפים שונים, וזה

בעייתי כי יש כאן סעיפים קשיחים - סעיפי המשכורות למיניהם של

חברי הכנסת ושל העובדים וכן הלאה. אני לא רוצה שמישהו יפגע בזה,

כי זה דבר שהוחלט עליו, אבל בסעיפים האחרים, וטיפה להחכים אותנו

יותר אם אפשר לעשות משהו, כי נראה לי שזה לא סביר שאנחנו נחיה

כאן בעולם אחר לגמרי או מנותקים מהמציאות הכלכלית של חיינו.
מיכאל איתן
אבל לעומת זאת, בארבע השנים שחלפו, כאשר היו השקעות

ארוכות טווח בתחומים שונים, הכנסת לא עשתה כלום. היא היתה

מנותקת גם אז מהמציאות, בכיוון ההפוך. השקיעו בכבישים, השקיעו

בשיכון, השקיעו בכל מיני דברים, והכנסת חלמה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני רוצה להקריא את המכתב של הממונה על התקציבים למה הוא

טוען שזה דחוף לו -

"במסגרת הכנת הצעת תקציב המדינה לשנת הכספים 1997, ולצורך הכללת

תקציב הכנסת בהצעת התקציב, אנו מבקשים כי תועבר הצעת התקציב של

הכנסת לשנת 1997 עד לתאריך ה- 15 באוגוסט 1996..."
אתי בו-יוסף
זה חיה בפגרה.
היו"ר רפאל פנחסי
זה היה בפגרה. אנחנו משכנו את זה וביקשנו מהם אורכה עד 15

באוקטובר - מחר, ולכן הזמן הזה של היום הוא זמן קריטי.

מה שאני כן הייתי ממליץ, לכנס את הפרטים - להוריד או

לעשות שינויים זה תעשה הוועדה המשותפת שתתכנס בין הקריאה

הראשונה לקריאה שניה ואז אפשר לעשות את השינויים.

מה שאמר דוד לב, בעיקר הסעיף הבעייתי כאן הוא רכישות

ושירותים, שיש כאן גידול של 30% במקום 13%, אבל אם אנחנו לוקחים

את אותם המליונים שהעברנו - עודפים של 1995 ל- 1996, אז הם

מגדילים את הבסיס של 1996 ואז הגידול הוא פחות מ- 13% גם בסעיף

הזה, מה עוד שרוב חברי הכנסת כאן באמת מבקשים שינויים, תוספות,

שהמזנון יראה יפה וכוי, לכן צריך לתת את הכלים לאותו מנגנון

שאנחנו דורשים ממנו את הדרישות, שאכן יוכלו לעמוד בזה.

לכן אני חושב שהגידול הוא לא כל כך גדול. גם מבקרת

המדינה, כשהיא מדברת על שכר העובדים שלה, אז לא הממשלה מחליטה

ולא הכנסת. היא בעצמה מוסמכת.

חגי מירום;

כשאתה לוקח רזרבה ואתה שם אותה...
דוד לב
הסעיף הספציפי שדנתם בו - הוא לא אותו סעיף שהיה בתקציב

המקורי.

חגי מירום;

לקחת מרזרבות והוספת, אבל כאן אתה גם מוסיף ואתה אומר -

הבסיס הוא שונה, וגם לוקח רזרבה עוד פעם.
היו"ר רפאל פנחסי
בסעיף של העוזרים הפרלמנטריים יש העלאה של 144% . זה נושא

שלא ניתן בכלל לעשות בו שינוי. בגובה של שכר חברי הכנסת, שזו

העלאה...
חגי מירום
אני לא מצליח להבין איך הגיעו שם ל- 144%. הייתי מבין

שהיו מגיעים ל-120%.
היו"ר רפאל פנחסי
כי 13 ועוד 13 זה 26. פעמיים אתה צריך להוסיף את ה- 13%,

על ה 100%-ועוד פעם 100% .
יעקב למברגר
וזה לא אומר שהתקציב של השנה הזו מדויק בכלל. יכול להיות

שחסר השנה.
היו"ר רפאל פנחסי
אני ממליץ, מאחר שבאמת עשו לפי הערכתי עבודה טובה ויש

אפשרות עוד בוועדה המשותפת לעשות שינויים, אני מבקש לאשר את

ההצעה ככתבה וכלשונה, כמו שהגזברות והחשב הביאו לנו.

מי בעד ההצעה לאשר את מסגרת התקציב?

הצבעה

בעד אישור מסגרת התקציב - 4

נגד - 0

נמנע - 1 (חבר הכנסת הגי מירום)
היו"ר רפאל פנחסי
מסגרת התקציב מאושרת.

3. הצעת חוק שכר חברי הכנסת - תיקון מס' 17. התשנ"ו-1996-

הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר רפאל פנהסי
בנושא שכר חברי הכנסת אנחנו צריכים להביא חוק בנושא קופות

הגמל. מאחר שיש המלצה של ועדת רוזן-צבי, לפי המלצת סבג, שהוא

בפועל יושב-ראש היום, הוא ממליץ ואני אקריא את הצעת החוק כמו

שאנחנו רוצים להביא -

"1. בחוק שכר הברי הכנסת, התש"ט-1949 1) (להלך - החוק), אחרי

סעיף 5(4) בויא:

"(5) תשלומים לקופת גמל בשל החזר הוצאות רכב, לרבות ביטוח

חובה, ביטוח מקיף ואגרות רישוי רכב, הוצאות נסיעה

והוצאות כלכלה",

2. תחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת הארבע-עשרה."
חגי מירום
מה זה אומר לגבי קופות הגמל? בעצם לא היו לנו קופות גמל.

דוד לב;

היו רק קרנות השתלמות.
היו"ר רפאל פנחסי
בפניה שקיבלתי היום מסבג כיושב-ראש בפועל של שכר חברי

הכנסת ושל האוצר, הויכוח היחידי בין האוצר לבין סבג זה בנושא

האש"ל - אם לכלול אותו בפנים או לא, אבל זה יבוא לדיון כשנדון

מה גובה קופות הגמל, כמה צריכים להפריש, ושם נעשה את הדיון

הפנימי.
דוד לב
לא. אותו דבר.
יעקב למברגר
הערה טכנית. היות והכנסת הארבע-עשרה התכנסה באמצע החודש -

ב-16 או ב-17 בחודש, המחשב לא יכול לעשות חלק מהחודש. לכן שזה

יהיה מ-1 ביולי 1996.
היו"ר רפאל פנחסי
תחילתו של חוק זה ביום 1 ביולי 1996.
משה ינון
אנחנו מציעים שזה לא יהיה "תחילתו של חוק זה ביום...",

אלא שזה יהיה סעיף תחולה, לא תחילה ויהיה כתוב -

"הוראות חוק זה יחולו", וזח לגבי החזר הוצאות, "החל מיום תחילת

כהונתה של הכנסת הארבע-עשרה".
יעקב למברגר
מ-1 ביולי 1996.
היו"ר רפאל פנחסי
מי בעד לאשר את הצעת החוק להכנה לקריאה ראשונה?

הצבעה

בעד אישור הצעת חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 17),

התשנ"ו-1996 להכנה לקריאה ראשונה - רוב

נגד - 0
היו"ר רפאל פנחסי
פה אחד אושר לקריאה ראשונה.
דוד לב
בעניו קופות הגמל, כמו שעשינו בקרנות ההשתלמות, אספנו

אינפורמציה מהבנקים, והיה לנו צוות של שני חברי כנסת - אברהם

פורז ויצחק לול, שלחד אלתנו, הלה אחראל על הנושא.
מאיר שטרית
אני מוכן לטפל בזה.
דוד לב
בזמנו, הועלה שמו של חבר הכנסת פורז.
היו"ר רפאל פנחסי
חברי הכנסת שטרית ופורז.
מאיר שטרית
אני ארכז את הענין.
דוד לב
בעניו קופת גמל פנסלונלת.

4. פניית חבר הכנסת דוד אזולאי בדבר אישור טיסה לחבר כנסת

מחיפה לירושלים
מיכאל איתן
יש לי בקשה והצעה שקשורה בדברים שאנחנו מדברים. פנה אליי

חבר כנסת מסיעת ש"ס - דוד אזולאי.
היו"ר רפאל פנחסי
בענין של טיסה. אני קיבלתי את הפניה של יושב-ראש הכנסת

ואני אביא את זה לדיון.
מיכאל איתן
נמצא כאן מר למברגר, אז כדאי שנדבר על זה. אני אסביר את

הבעיה ואת ההצעה שלי. היא נוגעת לא רק אליו.
חגי מירום
היו כבר תקדימים לפניה הזו של חבר הכנסת לשעבר שלמה

בוחבוט, שגם הוא ביקש תקציב טיסה מהגליל לירושלים, ונדחה. רק

לידיעה.
מיכאל איתן
אני לא יודע מה הצעתם אז. כשהוא פנה אליי, אמרתי יש לי

רעיון ואני חושב שאני אעביר אותו ואני אחסוך לכנסת כסף.

ההצעה שלי אומרת כך - הוא לא יקבל לא ביום הראשון ולא

ביום האחרון. אלא מה? ביום שבו הוא לא ישן בכנסת, אם הוא צריך

לחזור, כלומר הוא נסע והוא רוצה למחרת לחזור בטיסה, אז נאפשר לו

במקום המלון.

הכנסת משלמת כל לילה, וכאן אני רוצה להרחיב את זה קצת,

83$ ללילה. מה קורה היום?
חגי מירום
כמה עולה טיסה?
מיכאל איתן
פחות. הוא מבקש פחות מזה. אני אומר בשמו - היום, מה אכפת

לי? הכנסת משלמת, אני אפילו מתעצל לעשות check-outמהמלון. אני

נוסע הביתה ואני חוזר למחרת, והכנסת משלמת את הלילה, אבל אם

יגידו לי - מיקי, אתה תקבל כרטיס טיסה בתנאי שעשית check-out

ולא היית במלון, אני מוציא את הדברים שלי, נוסע הביתה, משלם

כרטיס טיסה למחרת לחזור, והכנסת הרוויחה 80$ ולי עלה הכרטיס

נדמה לי 30$.
חגי מירום
מתי יוצאת טיסה אחרונה מירושלים לגליל?
מיכאל איתן
לא משנה כרגע. אני מדבר על העקרון.
חגי מירום
היא יוצאת ב- 16:00 אחר הצהריים בערך.
היו"ר רפאל פנחסי
בנושאים האלה יש פניות של מספר חברי כנסת בכל מיני

נושאים. אני אקיים דיון מיוחד בכל הנושאים האלה. נזמין את חברי

הכנסת שפנו, הם ינמקו את הדברים שלהם.
מאיר שטרית
חגי, העליתי בתקופתך את ההצעה הבאה, שהיא דומה להצעה שלו,

ואתה דחית אותה על הסף ואפילו לא הבאת אותה לדיון.

אני הצעתי כך. קחו אותי כדוגמא, אני כמעט לא ישן

בירושלים, מעט מאד אני ישן, אני נוסע כל יום הביתה. הכנסת

מחזיקה לי רכב 16,000 קילומטר בשנה, ואני נוסע לפחות 40,000

קילומטר בשנה.

הצעתי שחבר כנסת שלא ישן בירושלים, ישלמו לו חצי ממה

שהכנסת משלמת באותו לילה במלון על אחזקת רכב. זה לא הגיוני? זה

חוסך לכנסת חצי.
מיכאל איתן
והוא מקבל רבע, כל חצי יורד במס הכנסה.
מאיר שטרית
אני אשלם מס וישאר רבע. זה יכסה את הוצאות הדלק.
היו"ר רפאל פנחסי
אני אביא את זה לדיון.

לתשומת לב, יש כאן סעיף נוסף של השגות חברי הכנסת לתיקון

סעיפים 36 ו-47 לתקנון הכנסת. מאחר שחבר כנסת זאבי נמצא בוועדת

חוץ ובטחון, הוא ביקש לא לדון בסעיף הזה והוא ידון ביום שני

הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים