ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 23/07/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשון

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 15

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום ג'. ז' באב. התשנ"ו. 23 ביולי 1996. שעה 18:45

נכחו; חברי הוועדה;

ר' פנחסי - היו"ר

ר' אלול

מי איתן

בי אלון

ת' גוזינסקי

ע י דהאמשה

י' דיין

ש' וייס

עי זיסמן

מי לוי

רענן כהן

רן כהן

חי מירום

עי מאור

א' לובוצקי

מי פרוש

ש' שמחון

אי שטרן

מי שטרית

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים;

שר האוצר ד' מרידור

די לב - סגן מזכיר הכנסת

נציגי האוצר

יועץ משפטי; צ' ענבר

קצרנית; ש' לחוביצקי

סדר-היום;

דיון ברביזיה על החלטת ועדת הכנסת בנושא הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים

(תיקון מסי 3), התשנייו-1996, ושחרור הצעת החוק מחובת הנחה בשלושת הקריאות.

1. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מסי 3). התשנ"ו-1996 -

דיון ברביזיה על החלטת ועדת הכנסת

היו"ר ר' פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום - רביזיה על החלטת שלא

להקדים את הדיון בהצעת חוק לקליטת חיילים משוחררים (תיקון מסי 3), התשנ"ו-

1996.

מאחר ובישיבה שהתקיימה הבוקר חלק מחברי הכנסת ביקשו לשמוע משר האוצר

הסברים באשר לדחיפות הנושא ומתן פטור מחובת הנחה, הזמנו את שר האוצר לישיבה

היום. שר האוצר נענה לבקשתנו.

אני רוצה לציין לפרוטוקול שאמנם בשעת הישיבה אף חבר לא ביקש רביזיה, אבל

תוך מחצית השעה לאחר מכן פנה אלי יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיכאל איתן,

שהוא חבר ועדה וביקש רביזיה. השעה לא נקבעה כי רצינו לתאם את המועד עם שר

האוצר. מאחר ושר האוצר הודיע שהוא יהיה פנוי בשעה 18:45, לכן הוצאנו הודעות על

קיום הישיבה. גם טלפונית הודענו על המועד לכל אחד מחברי הוועדה.

שר האוצר נמצא עמנו עתה ונבקש ממנו דברי הסבר, כפי שהחברים ביקשו לקבל

לפני הצהריים. אדוני השר, בבקשה.

שר האוצר די מרידור;

אדוני היושב ראש, חברי הוועדה. אקצר בדברים. יש ויכוח על הצעת הממשלה

בעניין חוק קליטת חיילים משוחררים. הוויכוח הזה יבוא לידי ביטוי כאשר נגיש את

ההצעה לבטל את החוק בעוד זמן, ביחד עם הדיונים על התקציב והחקיקה הנלווית

לתקציב. זה לא נוגע לעניין שאני מציע היום. אני מבקש להפריד בין שני הדברים.

אסביר מיד מה אנחנו מציעים היום. לאחר שאסביר מה אנחנו מציעים אסביר מדוע

העניין דחוף ומדוע צריך להתחיל את הדיון במושב הזה, כדי שאפשר יהיה בהזדמנות

הראשונה להעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית.
עי זיסמן
האם אפשר להעביר הצעת חוק בקריאה שנייה ושלישית בפגרה?

שר האוצר די מרידור;

בוודאי שאפשר.

היו"ר ר' פנחסי;

הממשלה יכולה להעביר חוקים תמיד. הממשלה יכולה ליזום כינוס דיונים בפגרה.
רענן כהן
אם הממשלה היתה יכולה להעביר היום בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית את החוק,

כדי להוריד מהחיילים את ההטבות הללו - היא היתה עושה זאת. בנאומו של ביבי

נתניהו הוא אמר: לא נפגע בחיילים המשוחררים.
חי מירום
אבל כאן נמצא שר האוצר.
רענן כהן
הוא מייצג אותו.
היו"ר ר' פנחסי
סליחה, חבר הכנסת רענן כהן, האם אפשר לאפשר לשר האוצר לתת את ההסבר?

שר האוצר ד' מרידור;

אסביר את הדברים ואחר-כך נציג אגף התקציבים יוכל להוסיף לכם פרטים, אם

תרצו בכך. בהצעת הרווק המונהת בפניכם היום אנחנו לא נוגעים בגובה המענק. זה

עניין שעוד יידון, אבל בהקשר אהר. אנחנו לא נוגעים ברצון שלנו לעשות אבחנה בין

חיילים קרביים לבין חיילים שאינם קרביים. גם זה עוד יידון בבוא העת. אנחנו לא

נוגעים בהצעה להגדיל את הסיוע לנזקקים לעומת מי שאיננו נזקק. גם זה עוד יידון

בבוא העת. אנחנו נוגעים רק בעניין אחד.
רענן כהן
אתם פועלים בשיטת ה"סלמי".
שר האוצר די מרידור
חבר הכנסת רענן כהן, תאפשר לי לסיים את ההסבר.
עי זיסמן
שר האוצר, עליך להבין שהוא בסערת נפש. זה ה"בייבי" שלו.
רענן כהן
זה חוק של עם ישראל ושל כל החיילים במדינת ישראל. החוק לא שייך לאף

מפלגה.
שר האוצר די מרידור
היום כדי שחייל ייהנה מן המענק הוא חייב להוציא אותו על אחת מארבע מטרות:

הכשרה מקצועית, השכלה גבוהה, שכירת דירה או רכישת דירה. כך כתוב בחוק. אגב, לא

זו היתה ההצעה המקורית של הממשלה. אם אני זוכר נכון, נושא שכירת הדירה הוכנס

על-ידי חברתי לממשלה, לימור ליבנת, בהסתייגות. אבל זה המצב היום.
ת' גוזינסקי
הצעת החוק היא לא ממשלתית, כך שלא הממשלה הציעה אותה.
שר האוצר די מרידור
אני לא בא בטענות. אני מספר את הסיפור.
ת' גוזינסקי
אתה יכול להגיד שזה לא היה בהצעת החוק המקורית, אבל לא הממשלתית.

שר האוצר ד' מרידור;

אני מקבל את התיקון. אנחנו מציעים הצעה אחרת. אנחנו לא רוצים להתערב

בבחירה של החייל המשוחרר. אם החייל המשוחרר רוצה להשתמש בכסף חזה לכל מטרה

שהיא, שהיא גם לא אחת מהמטרות האלה, אנחנו רוצים שהוא יקבל את הכסף. אנחנו

מציעים לכתוב שכל סכום שהחייל לא הוציא למטרות שהחוק מגדיר - ואנחנו מתקנים

אחת מהן - יעמוד לזכותו, צמוד עם הצמדה מלאה, עד תום 5 שנים מיום השחרור והוא

יקבל את כל הסכום שהוא לא הוציא על-פי החוק. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים

שחיילים יוציאו כסף שהם לא צריכים למטרות שהם לא צריכים. אנחנו חושבים שחיילים

משוחררים זכאים לקבל את המענקים האלה, כי הם תורמים למדינה.

נדמה לי שאחת הסיבות לתת הטבות לחיילים המשוחררים היא הביטול המוצדק

שהממשלה הקודמת עשתה, וצריך לברך אותה על כך, בעניין האפלייה שהיתה לגבי

קיצבאות יוצאי צבא. היתה אפלייה לגבי האוכלוסיה הערבית ואני שמח שנעשתה

השוואה. אבל עדיין המדינה זכאית לתת למשרתים בצבא הנחות והקלות, משום שהחיילים

מסכנים את חייהם ונותנים 3-4 שנים מחייהם, או שנתיים כשמדובר בחיילות, לשירות

הציבור בעניין הכי רציני והכי קשה שאדם יכול לתת. לכן, יש הצדקה לזה.

אנחנו לא חושבים שיש הצדקה לכך שאנחנו נכפה על החיילים להוציא את הכסף

דווקא על שכירת דירה גם אם לא צריכים אותה, או להשכלה גבוהה אם הם לא הולכים

ללמוד השכלה גבוהה, או להכשרה מקצועית אם הם לא צריכים אותה וכן חלאה.

בפועל היו מקרים - אני לא יודע אם רבים ואני לא רוצה לומר חס והלילה שום

מספר, בין אם זה איש אחד, 100 איש או 1000 איש - שמפני האילוץ הזה לקבל את

הכסף רק בדרך הזאת, ואומר זאת בעדינות, הם חתמו על חוזה שכירות גם אם הם לא

היו צריכים את החוזה הזה. אני לא יכול להגיד יותר מזה. אני לא בטוח אם זה אחד

למאה, או אחד לאלף. אני רוצה להניח שאנשים כמעט שלא עשו זאת. אבל יש פה איזה

תמריץ לשכור דירה גם כשלא צריך וגם כשיש אפשרות לגור בבית. מדוע? כי אין דרך

אחרת ליהנות מהמענק. אנחנו מציעים להפסיק את הדבר הזה המיותר ולומר לחייל:

הכסף כולו מגיע לך, תקבל אותו במלואו גם אם לא תשתמש בו לאחת המטרות האלה.

אנחנו מציעים פה מהלך משולב.

ת' גוז'נסקי;

אני מקווה שתסביר לנו למה זה דחוף.

שר האוצר ד' מרידור;

אגיע לזה. צריך להבין שבהצעה הזאת אנחנו רוצים להסיר את המטרה של שכירת

דירת מגורים, אבל לא להסיר את הסכום המגיע בשבילה. החייל יקבל מיד את הסכום

לכל אחת מהמטרות הקבועות בחוק, קרי: הכשרה מקצועית, השכלה גבוהה ורכישת דירה.

אם החייל לא ישתמש בכסף למטרות האלה אלא לשכירת דירה או לכל מטרה אחרת, הוא

יקבל גם כן את הסכום כשהוא צמוד בתום חמש שנים. בעצם אנחנו לא מרוויחים כסף.

מה אנחנו עושים? אנחנו דוחים תשלום שאין בו צורך היום לחייל.
רענן כהן
אדוני השר, אתם מרוויחים בתזרים המזומנים וזה לא איכפת לי. אני רוצה

לעזור לך.
שר האוצר די מרידור
אנחנו לא פוגעים בסכום וגם לא בשחיקה של הסכום הזה. אנחנו מבקשים לא לשלם

דברים שאין בהם צורך בחלקם הגדול.

למה העניין דחוף? - מכיוון שהודענו על הכוונה ומכיוון שהכנסת יוצאת עכשיו

לפגרה, היה חשש אצלנו שאנשים ינצלו את החודשים הקרובים כדי להזרים בקשות רבות

מאד לקבל כסף עכשיו משכירת דירה גם אם הם לא היו צריכים את זה וגם אם לא היתה

להם שום כוונה לכך. לכן, אם לא נעשה זאת עכשיו, אלא נגיש את ההצעה בחודש

ספטמבר או אוקטובר, התוצאה תהיה שבינתיים בחודשים האלה מאות מיליוני שקלים

יזרמו וי ילכו לאיבוד בלי צורך; ולא מדובר בסכום קטן, ונצטרך לקצץ אותם בסוף

ממקומות אחרים. אנשים יקדימו תשלומים בלי צורך.
ת' גוז'נסקי
איך אנחנו יודעים אם לחייל יש צורך או אין צורך?
שר האוצר די מרידור
זה בדיוק העניין.
מי שטרית
האוצר דיווח היום שבחודש האחרון, מאז שהודעה הכוונה הזאת, כבר יש ניצול

של 80% מהכסף, דבר שלא היה בכל השנה הקודמת. עושים חוזרים פיקטיביים.

ת' גוז'נסקי;

מי שעושה חוזה פיקטיבי שיילך לבית-סוהר.
מי שטרית
האם תקימי מנגנון בילוש אחריהם?
ש' שמחון
בגלל כמה יוצאי דופן צריך לנהוג כך?
מי שטרית
פתאום 80% מהחיילים צריכים את המענק הזה?
ת' גוזינסקי
מה איכפת לך? זה שלהם, שינצלו את הכסף.
רענן כהן
הכל בסדר במדינה ואין שום בעיה, רק החיילים המשוחררים מדאיגים אתכם.
מי איתן
רענן כהן בעצמו אמר לי שהוא מודה שאת זה צריך לתקן.
רענן כהן
אגיד את מה שאני צריך לומר.
מ' איתן
בעניין שכר הדירה -

רענן כהן;

אתם פוגעים בחיילים. אני מוכן עכשיו לעשות אתך עסקה שיותר בחוק הזה לא

יגעו בכלל. תפסיקו לפגוע בהיילים.
מ' איתן
אבל אם זה צודק למה אתה מתנגד?
רענן כהן
אתם נוהגים בשיטת ה"סלמי". אתם רוצים לפגוע בחיילים. תתביישו לכם.
מי איתן
אם העניין הזה צודק, בוא נתקן אותו.
רענן כהן
לא נתקן שום דבר. אל תיגע בחוק. אתם פוגעים בחיילים. תתביישו לכם.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת רענן כהן, אין טלוויזיה, לא רואים את הצעקות שלך.
רענן כהן
סליחה, אני אומר את הדברים מתוך כאב. תאמין לי.

אני מוכן לקבל עכשיו את התיקון המוצע, אבל בתנאי שלא יגעו יותר בחוק. אני

מוכן לעשות אתכם עכשיו, על המקום, עסקה כזאת. היום התיקון הזה יעבור קריאה

ראשונה, שנייה ושלישית בתנאי שתחתמו שלא תיגעו יותר בחוק. מה יותר הגון מזה?
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת רענן כהן, אנא ממך, תן לי אפשרות לנהל את הישיבה באופן מסודר.

אתה רשום לרשות הדיבור. תיכף תתבטא. תן לשר האוצר לסיים.
שר האוצר די מרידור
אני רוצה לומר עוד שני משפטים. תחילה אגיד את המשפט הפחות בעייתי. בכל

זאת, יש לנו בעיה עם ביטול החוק מהר, כהרף עין, לא בגלל החיילים המשוחררים

שעוד לא חתמו על חוזים, ומי שלא חתם על חוזה כזה יקבל את הכסף בדרך שכתובה

בחוק, אלא מפני שיש אפשרות שחיילים כבר חתמו חוזים ועוד לא הגישו את הבקשות.

כך יהיה מצב שבו אדם יסתמך על החוק, יידע שהוא עומד לקבל כסף, יחתום על חוזה

ועכשיו לא יהיה לו מאין לשלם.ץ
תי גוזינסקי
אהה, יש גם חוזים לא פיקטיביים?

ח' מירום;

יש לי שאלה: מה בעניין הדחיפות?

שר האוצר ד' מרידור;

אנחנו לא מעבירים את החוק מחר בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. זה לא חוק

הגולן. מה שאנחנו מנסים לעשות - ואם החוק יובא מחר למליאה יגידו את זה - הוא

שבחודש-חודשיים הקרובים עד שהחוק יעבור נודיע לציבור: דעו לכם, העברנו את החוק

בקריאה ראשונה, יש אפשרות שהכנסת תקבל את החוק בקריאה שנייה ושלישית בקרוב,

תוך חודשיים-שלושה, ולכן אל תחתמו על חוזים. כל מי שכבר חתם על חוזה ויש לו

חוזה ביד - אני לא רוצה לפגוע בו, כי הוא חתם על חוזה לפני שינוי החוק; הוא

יגיש בקשה ויקבל את הסיוע כבר עכשיו. אבל להביא למצב שאנשים יחתמו על חוזי

שכירות רק כדי לקבל את הכסף, שמא אם הם לא יחתמו הם לא יקבלו את הכסף - זה דבר

שאנחנו לא רוצים. אנחנו מציעים לקבל את הכסף בדרך הנכונה. לכן, מכאן הדחיפות.

דבר אחרון - אני שמח לא על טון הדברים של חבר הכנסת רענן כהן, אלא על

תוכן הדברים שלו, שבעצם ההתנגדות שלו איננה לחוק הזה, אלא הוא רוצה בהזדמנות

זו להביע את עמדתו לגבי חוק אחר. לכן, אני מציע לו שנתווכח על החוק האחר כשהוא

יבוא. אם כולנו מסכימים שהחוק המונח בפניכם הוא טוב - אין טעם לעכב אותו, כי

הוא משפר את מצב החיילים המשוחררים, ולו היתה דאגה לחיילים המשוחררים היו

תומכים בחוק הזה.
רענן כהן
אדוני השר, יש לי הערכה וכבוד אליך.
שר האוצר די מרידור
זה הדדי. אתה לא יודע?
רענן כהן
אני רק רוצה שנשחק בקלפים של הגינות. החיילים של מדינת ישראל הם של כולנו

והם לא שייכים לאף מפלגה, אלה שעומדים בקו, אלה שעומדים בגבורה, אלה ששומרים

עלינו וחובתנו לשמור עליהם. אין לנו נכס לאומי חשוב יותר מהחיילים. אי-אפשר

לבוא וכדבר ראשון לפגוע רק בחיילים. מה שנעשה פה נעשה בשיטת ה"סלמי". היום

רוצים לקחת נתח אי, מחר נתח בי, מחרתיים נתח גי.

אם השר יגיד היום שמדובר רק בחוק הזה שמונח בפנינו היום ובזה הוא לא ייגע

יותר בכל מה שקשור בחוק חיילים משוחררים - אני פה מתחייב שאקבל את כל הנוסח של

החוק הזח כלשונו.
חי מירום
אני מתנגד.
ת' גוזינסקי
גם אני מתנגדת. אנחנו מתנגדים.
רענו כהן
אני אומר את הדברים ואני יודע שלא כך יקרה. אני רואה את התהליך.

הליכוד יצא בסיסמה בנאום הניצחון ואמר: לא נפגע בחיילים המשוחררים. אפילו

את 100 ימי החסד עוד לא עברתם. האם אתה יודע מה ייצור החוק הזה? איזה חוסר

מוטיבציה הוא ייצור ואיזו פגיעה? הולכים לקחת מאותם חיילים שנמצאים בלבנון את

ה-2,000 שקל או ה-3,000 שקל. האם המדינה יכולה להרשות זאת לעצמה? האם המנהיגות

יכולה להרשות זאת לעצמה, אחרי מאבקים של 5-6 שנים כשהגענו לחוק למען הדור

הצעיר? מי חתם על החוק? - השר מרידור הצביע בעד החוק וקיבל אותו באהבה. כל

הליכוד קיבל את החוק חזה באהבה. 8 שרים מהממשלה הזאת חתומים על החוק. אנחנו

נצא לכל העתונים ונזכיר לציבור שהם חתומים על החוק.

מי איתן;

גם השרים מהממשלה הקודמת חתומים על החוק.
רענן כהן
פחות. אבל זה לא חשוב. אתם צריכים להיות הוגנים. אמרתי שהחיילים לא

שייכים לשום מפלגה, אלא הם שייכים לכל עם ישראל. אנחנו לא יכולים לעשות פה

אפלייה. האם אתם תבואו היום לפגוע בחיילים? איזו חוצפה, איזו נבזות שבכנסת

ישראל הולכים לפגוע בחיילים המשוחררים. מי יכול להרשות לעצמו לעשות דבר כזה?

אדוני השר, אם אתה בא לכאן בהגינות, ואני מכיר אותך כאדם הגון, בבקשה.

אנחנו אומרים: רבותיי, יש בעיה, ואני מכיר את הבעיה, אני מכיר את החוק על

פרטיו, כי אני לא הצעתי את ההצעה הזאת. אתה צודק. זו היתה הצעה של לימור ליבנת

והיא נתקבלה בניגוד לדעתי ובניגוד לדעתם של רבים. אבל ברגע שההצעה התקבלה,

תמתין, נבוא, נשב. אני גם פניתי בכתב אליך. אתמול היינו אצל נשיא המדינה, ביחד

עם חברי כנסת מכל סיעות חבית. בבקשה, נשב. אין פה דבר שאנחנו לא רוצים לתקן,

כי כל מה שרע כולנו מחוייבים לתקן.

בסופו של דבר שלושה דברים עיקריים מעניינים אותי: ראשית, שהחייל יוכל

לקבל בסופו של דבר את ההכשרה המקצועית שלו, שנית, שהחייל יוכל לקבל את ההשכלה

הגבוהה שלו, שהוא יוכל להשלים את המכינה לקראת הלימודים שלו. הלא זוהי התשתית

האמיתית ואין תשתית יותר חשובה מזו למען הדור הצעיר שלנו. אני לא מעוניין

שהכסף יילך לדברים כאלה או אחרים, כי הכסף הזה שמור למטרה ברורה.

אם באמת רוצים לפעול ברצון טוב, אפשר להקים ועדה. אני פתוח לכל. נמצא

פתרון על דעת כולנו, שיביא לכך שבמסר הלאומי שלנו אנחנו לא נפגע בחיילים

המשוחררים. אם צריך לעשות תיקונים - נעשה תיקונים. לכן, אין שום צורך בדחיפות.

כל הרעיון של הדחיפות הוא בעצם רמאות, מכיוון שיש פה מטרה ברורה, שהיום נוגעים

בזה, מחר יגעו בדבר השני ומחרתיים בדבר חשלישי. האמינו לי, אני מדבר מתוך רצון

וכאב. חבר הכנסת איתן, צדקת, אני לא מתנגד עקרונית לעניין הזה. אבל אני חושב

שההגיון אומר שצריך לעשות את הדברים בעסקת חבילה. בואו נבדוק את הכל.
מי איתן
אבל בינתיים נגרם נזק.
רענן כהן
איזה נזק נגרם? - שום נזק לא נגרם.
מי איתן
אנשים מגבירים את הוצאת הכסף על המטרה הזאת.

רענן כהן;

אני אומר שאני מוכן להרבה דברים. אני חי את הנושא הזה יותר מכל אדם ארור.

אני נמצא בכרם התימנים ואני יודע את כל הפרטים. אני מכיר את כל הנתונים.

אני פונה לשר. אם אתה באמת דואג לחיילים ואם אתה חושב שהחיילים הם הנכס

הלאומי שלנו, אני מבקש ממך שלא תקבל היום שום החלטה ולא תביא את הרווק לשום

הצבעה. בבקשה, נשב ביחד ונמצא איזו מסגרת. נקיים דיון כללי ונביא את הכל בעסקת

חבילה אחת למען הדור הצעיר שלנו ולמען התשתית שלנו. אם תעשו אחרת, יהיה לכם

עונש אדיר מאד מצד הדור הצעיר, כי אתם בוגדים באלה שנתנו לכם את הניצחון.

חי מירום;

נדמה לי - ואם אני טועה יתקן אותי שר האוצר - שזאת הצעת החוק הממשלתית

הפיסקאלית הראשונה שאתם מציעים כאן.

שר האוצר די מרידור;

נדמה לי כך. אינני זוכר.
חי מירום
זו בושה וחריפה שהצעת חוק פיסקאלית ראשונה באה לפגוע בחוק החיילים

המשוחררים. אני מסכים עם חבר הכנסת רענן כהן, יש פה סמל, יש פה איתות אל עבר

הציבור הזה של החיילים שעומדים לחתוך בבשר שלהם. אני חושב שזו היתה טעות

יסודית של הממשלה, שבכל זאת נמצאת בראשית צעדיה. הממשלה היתה צריכה להציג איזו

פרזנטציה נכונה של עבודה.

דבר שני - אני חושב שבכלל צריך לקרוא להצעת החוק הזאת הצעת חוק להחשדת

החיילים המשוחררים. יש פה טעות בשם של הצעת החוק ואני מציע לתקן אותו.
שר האוצר די מרידור
תגיש הסתייגות.
חי מירום
זה עוד לא השלב לכך. זאת הצעת חוק שמחשידה את החיילים המשוחררים. אמרתי

כאן קודם את מה שאומר עכשיו לפרוטוקול: איש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? הרי

זה בלתי-מתקבל על הדעת. יש מערכת במדינת ישראל. אם אנשים מבצעים עבירות של

הגשת מסמכים פיקטיביים, צריך להעמיד אותם לדין כמו שמעמידים לדין אנשים על כל

דבר ועניין הנוגע להגשת מסמכים פיקטיביים. החוק הזה הוא פשוט חוק להחשדת

החיילים המשוחררים. זאת האמת וזה דבר נורא.

הדבר הכי גרוע הוא הטענה שנשמעה כאן שכאילו יש כאן דחיפות. אין כאן

דחיפות לכלום. אני אומר לחברים, וגם לחבר הכנסת מיכאל איתן, שבדרך כלל ביושר

רב התנגד כאן שנים לבקשות לפטור מחובת הנחה או להקדמת דיון -
מי שטרית
וזה לא עזר לנו.
ח' מירום
סליחה, אם אתם רוצים שלא תהיה האצה של שכירת דירות - תודיעו שאין לכם

כוונות לפגוע בחוק ואז הכל ינהג כפי שנהג עד עכשיו. קודם הודעתם שאתם הולכים

לפגוע בחוק ועכשיו אתם רצים.

לסיכום, אני חושב שאין שום סיבה, לא מההיבט המהותי ולא מההיבט הענייני,

להחשת הדיון כאן. יש לי חשש שמה שהממשלה עושה פה זה ניסיון לכופף את זרועה של

הכנסת, כדי להבהיר לה שבדעתה ללכת לקיצוצים כלכליים יותר חמורים גם בנושאים

אחרים וגם בחוק הזה. זה דבר שאסור לתת לו יד.

עי מאור;

אני רוצה לציין שבכל הדיון היום, גם בהליך תדיון של חוק ההסדרים, יש

תהליך בלתי-סביר מהבחינה החוקתית המהותית. חוק החיילים המשוחררים נדון במשך

הרבה זמן בוועדת העבודה והרווחה והוקדשה לו תשומת לב מרובה. כנ"ל לגבי חוק

האזרחים הוותיקים. באה הממשלה ובמחי יד מבטלת את החוק. הפרוצדורה לביטול

החוקים תהיה דרך חוק ההסדרים.

אדוני היושב ראש, חבר הכנסת צוקר ואני פנינו אליך ודיברנו על אותו דיון

שיחלק את החוקים לוועדות השונות, כדי שחוק ההסדרים לא יוכל לעקוף ועדות.

אני רוצה לתת גיבוי לחבר הכנסת רענן כהן. אדוני שר האוצר, לא נ ועצתם בו,

לא נועצתם בנו. השקענו בחוק הזה הרבה מחשבה. היינו אתמול אצל הנשיא והדבר

הראשון שהוא שאל אותנו הוא האם החוק עזר לקליטת החיילים? - כי אם הכסף הולך

לכל חייל לפי רצונו הוא יכול גם לנסוע לתאילנד אחרי 5 שנים.

מנסים לעשות פה מחטף. המחטף הזה מזכיר לי מחטף שנעשה לגבי תקציב המדינה

כולו. אדוני שר האוצר, מעבר לדיון על הדרוויניזם החברתי או לא, העבירו את

תקציב המדינה כשהשרים עוד לא יודעים דבר מימינם או משמאלם. למה עושים את כנס

קיסריה? - כדי שלאחר מכן יחליטו על קיצוצים? זה מכניס אי-אמון.
מי שטרית
כנס קיסריה נקבע עוד לפני פיזור הכנסת. נו, אז מה?
עי מאור
כנס קיסריה נקבע על-ידי השר לשעבר שוחט, אבל הוא נקבע לפני שדנים על

התקציב. לכן, אני לא רואה שום סיבה שוועדת הכנסת תעקוף את ועדת העבודה והרווחה

בנושא כל-כך חשוב. צריך לדון בחוק בשקט ובמחשבה, ובוודאי לא לאפשר מצב שבו ביד

אחת הממשלה תפנה ותבקש מאתנו לאשר עכשיו את החיק הזה וביד שנייה תחזור בחוק

ההסדרים בתביעה לבטל את החוק כולו בשל צמצומים וקיצוצים. אני מציעה לדחות את

הבקשה.
מ' לוי
כשנכנסתי לפה הבנתי שהולכים לפגוע בחיילים המשוחררים. לכן, אמרתי שאתנגד

לכך. אם יובא על-ידי הממשלה קיצוץ בסעיפים ופגיעה בחוק כולו - בוודאי שאתנגד

לכך. אני מודיע כאן שאתנגד לכך. אבל אני מתפלא עליך, רענן כהן. אני שומע שכאן

יש אפשרות מסויימת. לא מונעים מחייל משוחרר להשכיר דירה, אלא אומרים לו:

שומרים לך על חכסף לתקופה מסויימת. זאת כדי שלא כולם ינצלו את הכסף לנושא

השכירות. כך הבנתי.
ת' גוזינסקי
ואם חייל ישתחרר בעוד חצי שנה, הוא לא יוכל לשכור דירה?
מי לוי
אדוני השר, אם אני מבין אותך נכון ואם אני מבין נכון את הצעת ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ罨꠲唀Ĉ࡚涁Hהרווק -
מי איתן
הבר הכנסת מקסים לוי, עכשיו לא דנים על ההוק, עם כל הכבוד. אתם הופכים את

הדיון לדיון על החוק. אני שומע כאן דיון על כל החוק. השר בא להסביר מדוע

העני ין דחוף. זה הכל.
הריאות
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת איתן, גם השר הסביר את החוק והסביר את הדברים.
מי איתן
אז גם השר טעה. יש כאן דיון על הרביזיה.
מי לוי
אדוני השר, לחייל משוחרר יש זמן לנצל את הזכות שלו לשכירות. נכון? אתה

אומר: מקום שכולם ימהרו ויתחילו לשכור היום דירות, אני מותח לחייל המשוחרר את

מתח הזמן והוא יכול לנצל את הזכות הזאת גם בעוד שנה וגם בעוד שנתיים.
ת' גוז'נסקי
לא, זה לא כך.
מי לוי
אני רוצה להבין.
שר האוצר די מרידור
אשיב לך. יש נתון שאולי שכחתי לציין אותו. מתוך 135 מיליון שקל שבוצעו

ועד היום שולמו על-פי החוק הזה, 95 מיליון שקל שולמו לשכירות, שבכלל לא היתה

המטרה של חברי הכנסת הנכבדים שעבדו על הנושא הזה בוועדה, כפי שאמרה חברת הכנסת

מאור. הם בכלל לא רצו זאת. זו היתה בכלל הסתייגות. זה דבר שהוא בלתי-

פרופורציוני ולכן הניצול של הכסף לא היה ברובו למטרה המקורית שהציע חבר הכנסת

רענן כהן, היינו: הכשרה ולימודים.

מה אנחנו אומרים? - אנחנו לא רוצים להתערב. החייל המשוחרר יכול לקחת את

הכסף לשכירות או לכל מטרה אחרת והוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה בכסף. אנחנו

אומרים שלא נגביל אותו למטרות שכתובות בחוק. יש כמה מטרות שהן חשובות לנו מאד,

כמו ההכשרה המקצועית והלימודים, או רכישת דירה. למטרות האלה החייל המשוחרר

יכול לקבל מיד את הכסף. חייל ששכר עד עכשיו דירה ויש לו חוזה ביד - יקבל מיד

את הכסף. לא נעכב אותו וניתן לו חודשיים-שלושה כדי לנצל את הכסף.
ת' גוז'נסקי
מה לגבי מי שמשתחרר בעוד- חצי שנה?
שר האוצר ד' מרידור
לכל חייל אחר כל הכסף כולו יחכה לו, בין אם הוא יוציא אותו לשכירות ובין

אם לאו. כל חייל אחר יוכל לקחת את הכסף לאיזו מטרה שהוא רוצה והוא יקבל את

הכסף במלואו, פרט למה שהוא ניצל, תוך 5 שנים.
ת' גוז'נסקי
אחרי חמש שנים.
שר האוצר די מרידור
מה שהוא ניצל תוך 5 שנים הוא לא יקבל. אני אומר שהוא יקבל את הכסף צמוד,

בתום חמש שנים.
ת' גוזינסקי
זאת אומרת שחמש שנים הוא לא יוכל לשכור דירה?
שר האוצר די מרידור
הוא יוכל לשכור דירה. את הכסף הוא יקבל בעוד 5 שנים.
ת' גוז'נסקי
איך? הוא ייקח מהבנק אשראי ל-5 שנים?
שר האוצר די מרידור
אמרתי ששכירת דירה איננה מטרה. גם אם החייל המשוחרר שכר דירה וגם אם לאו,

הוא יכול לקבל את כל הכסף בתום 5 חמש שנים.

אגב, כדי שלא תהיה טעות אני רוצה לומר שההצעה הזאת היא הצעה שלא המצאנו

אותה. משרד הביטחון והנהלת הקרן, בראשות האלוף לפיד, הציעה הצעה. הנהלת הקרן

הציעה זה זמן רב לבצע תיקונים בחוק כדי לבטל את האפשרות לנצל את הפקדון האישי

לנושא שכר דירה והעמדת הפקדון לרשות החיילים בתוך 5 שנים, דבר שלא היה היום.

היום חייל שלא משתמש בפקדון לא מקבל כלום. אנחנו רוצים לינת לו את מה שאין לו

היום. אנחנו רוצים להעמיד לרשותו את כל הפקדון בתום 5 שנים. היום הוא לא יכול

לקבל זאת. היום מי שלא מוציא את הכסף למטרות המפורטות בחוק לא מקבל כלום ולכן

הוא מוציא את הכסף בעל כורחו כדי לקבל משהו. אנחנו אומרים לו: אל תוציא אם אתה

לא צריך; תוך 5 שנים תקבל את כל הכסף צמוד. זאת לפי המלצת מר משה נתיב והנהלת

הקרן של משרד הביטחון. אנחנו משפרים את מצבם של החיילים ואנחנו לא מכריחים

אותם לחתום על חוזה שכירות, שכירות שבחלקם הגדול הם גם לא צריכים אותה, אבל זו

הדרך היחידה לקבל את הכסף.

יש היום 500 מיליון שקל שעומדים לביצוע ואם אנחנו נאפשר את קבלת הכסף

למטרת שכירות ירוצו כולם לקבל את הכסף היום ללא שום צורך. זה פשוט בזבוז כספי

ציבור וזה דבר מיותר.

אני חוזר למה ששאל אותי חבר- הכנסת מקסים לוי. אנחנו לא מגבילים את החייל

המשוחרר לא לשכירות ולא לשום דבר. את כל הכסף שהוא לא הוציא הוא יקבל בתום 5

שנים.

רן כהן;

כל חייל יוכל או לשכור דירה או לצבור את הכסף לחמש שנים?

שר האוצר די מרידור;

לא, לא. מה אנחנו משפרים בתיקון לחוק הזה לכל החיילים כולם? חייל משוחרר

שלא מוציא היום את הכסף למטרות הקבועות בחוק לא מקבל כלום לפי החוק הקיים.

אנחנו רוצים לשפר את מצבו. גם אם הוא לא יוציא כלום למטרות האלה הוא יקבל את

כל הכסף בתום 5 שנים. אם לא תקבלו את החוק - זה לא יהיה. לעומת זאת, אנחנו

אומרים שאין טעם לאפשר לקיחת הכסף לשכירות שאחרת אולי לא היו עושים אותה. מתוך

135 מיליון שקל 90 מיליון שקל מוציאים על שכירות, וזאת כאשר מלכתחילה לא היתה

מטרה כזאת בכלל. אנחנו אומרים: תוכל לקבל עכשיו את הכסף למטרות המקוריות של

החוק, שהן שלוש המטרות שהזכרתי קודם - הכשרה מקצועית, השכלה גבוהה ורכישת דירה

- ואם לא תוציא את הכסף לאחת מהמטרות האלה עדיין תקבל את כל הכסף אבל בתום חמש

שנים וצמוד. זה היתרון הגדול שיש, עם הגבלה מסויימת שאני אומר אותה. לדעתי,

הפלוס פה עולה כל-כך על המינוס שכדאי לתמוך בזה בלי קשר להתנגדות לשינויים

אחרים בחוק שעוד לא הבאנו אותם לפה היום ונדון בהם כשהם יבואו.

חי מירום;

היו"ר ר' פנחסי;

חבר הכנסת חגי מירום, לפי הייעוץ שאני מקבל ממזכיר הכנסת כל הדיון הזה

הוא למעשה מיותר, כי למעשה החוק הונח אתמול. אבל מאחר והשר וחבר הכנסת איתן

ביקש את הרביזיה - בואו נסיים את הנושא.
השר די מרידור
מאחר והדיון בחוק יהיה במליאת הכנסת מחר בבוקר ומאחר ואני רוצה להיות

מהמחמירים ביקשתי להופיע בפניכם היום.
חי מירום
הוא יהיה מחר בסוף סדר היום. זה לפי התקנון.
מ' איתן
אני מבין שהעניין הוא דחוף. אם העניין הוא דחוף, פירושו של דבר שמחר יהיה

דיון בקריאה הראשונה.
ת' גוזינסקי
בסוף סדר היום.
היו"ר ר' פנחסי
את סדר היום קובע היושב-ראש.
רענן כהן
אין סמכות ליושב-ראש.
מי איתן
בזמן הפגרה הוועדה תוכל לשבת ולהכין את ההוק. אם נכנס את הכנסת במליאתה

בפגרה - באותו יום נניח את החוק. לכן, אנחנו רוצים את השחרור מחובת הנחה גם

בין הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר ר' פנחסי
עכשיו אמרת דבר נכון. כדאי לדעת שהפטור מחובת הנחה שיאושר היום יחול גם

על הקריאה הראשוה וגם על הקריאה השנייה והשלישית.
חי מירום
רגע אחד, לפטור גורף כזה צריך להסכים.
מי איתן
כמה פעמים אתה העברת פטורים כאלה?
חי מירום
- כשה יתה הסכמה.
מי איתן
לא היתה שום הסכמה. עשית זאת פעם אחר פעם.
רענן כהן
אתם רוצים להשתלט על הכנסת? מה אתם רוצים כאן?
מי איתן
יום יום העביר חוקים כך.
רענו כהן
בהסכמה.
מ' איתן
אביא פרוטוקולים ואראה לך כמה פעמים הדבר נעשה בלי הסכמה. חבר הכנסת חגי

מירום יודע שזה לא נכון.
רן כהן
אדוני היושב ראש, אני מאד מכבד את הדברים של מיקי איתן, אבל מה שהוא אמר

כאן איננו נכון כעובדה. כל מי שהיה חבר הוועדה ב-4 השנים האחרונות יודע שפה לא

היו שום מחטפים של הצבעות שעשה אותם חגי מירום.

מ' שטרית;

לא מחטפים, אבל דברים עברו ברוב אלף פעמים.
מי איתן
אני מתחייב לשבת על הפרוטוקולים ולהביא דוגמאות לישיבה הבאה. אני רוצה

שחבר הכנסת חגי מירוס יגיד שלא היתה פעם אחת שהוא העביר פטור מחובת הנחה גם

בקריאה שניה ושלישית באותה מכה.

חי מירום;

היו הרבה דברים שהעברתי רק אם לא היתה התנגדות לזה. אם יש התנגדות -
מ' שטרית
אם יש התנגדות - מצביעים. הצבעת פעמים רבות על דברים כאלה.
מ' לוי
עם כל הכבוד, מונחת בפנינו הצעה שבאה להיטיב עם החייל המשוחרר. קודם כל,

אני מבין שהחוק בא להיטיב עם החייל המשוחרר. החוק אומר לחייל המשוחרר: אינך

חייב להוציא את מה שאתה צריך להוציא היום. לפי החוק הקיים אם החייל המשוחרר לא

מנצל את הכסף בפרק זמן מסויים הוא לא יקבל בכלל שום אגורה. באה הצעת האוצר

ואומרת לחייל המשוחרר: אל תמהר לנצל את הכסף כך, אלא כל הכסף נשמר לזכותך במשך

חמש שנים, עם הצמדה. אתם חוששים שהאוצר יפגע באותם תנאים. אני מודיע לכם פה

שאני לא אתן זאת. אבל אם אני שומע דבר הגיוני כזה - בוודאי אתן את ידי לכך.
מי שטרית
רבותיי, משום מה הדחיפות? - אני רוצה להסביר משום מה הדחיפות גם לידידי

חבר הכנסת רענן כהן, שאני מאד מעריך אותו. אני מאד מעריך את הירתמותו לנושא

ואת הלהט שלו להגן על חיילים משוחררים. אני אומר זאת מכל הלב. אבל צריך להפריד

בין הבר לבין התבן. שר האוצר מציג פה בעיה שאתה לא יכול להתעלם מצדקתה. הוא

אומר לך שבקרן הזאת מצויים 500 מיליון שקל ובשנת 1996 השימוש בכסף הזה לשכר

דירה מסתכם ב-95 מיליון שקל. מתוך 135 מיליון שקל 95 מיליון שקל הם בגין שכר

דירה.
שר האוצר די מרידור
95 מיליון שקל נמשכו שלא לשימוש למטרה המקורית. משהו השתבש פה.
רענן כהן
אני מבקש לדייק: זה 70% מול 30% . 30% הלכו למטרות האמיתיות. יש לי פה את

כל המספרים המדוייקים.
מי שטרית
רבותיי, משהו מוזר מתרחש פה. שר האוצר אומר שהחשש שלו הוא שאם לא ייבלם

התהליך הזה יכול להיות מצב תיאורטי שהחיילים, מתוך חשש, יילכו ויפדו את כל 500

מיליון השקלים. יש לזה השפעה אדירה על תזרים המזומנים של הממשלה ועל מה שקורה

במשק. מה פסול בעיניך ששר האוצר דואג מצד אחד לקופה הציבורית ומצד שני הוא לא

פוגע בחיילים המשוחררים? כרגע, בחוק הזה, אין שום פגיעה בחיילים המשוחררים.

יותר- מזה, יש שיפור מסויים במצבם, שהוא אמנם לטווח ארוך. לכן, הנושא דחוף.

רענן כהן;

אתה לא הקשבת לי?

מי שטרית;

הקשבתי היטב. אתה אומר שאתה מסכים לחוק הזה בתנאי שיתחייבו לך עכשיו שלא

תהית שום פגיעה בחיילים המשוחררים.
רענן כהן
נכון.
מי שטרית
אני אומר לך: בוא נפריד בין השניים. זה נושא לעצמו. אני לא מסכים אתך

שהשיטה היא שיטת ה"סלמי". אני לא חושב שלשר האוצר יש כוונה להרוג את חוק

החיילים המשוחררים. אין כוונה כזאת. יש ויכוה ואתה יודע שגס לי יש ויכוחים עם

שר האוצר על קיצוצים שונים בתקציב. עוד לא הוגש לנו שוס דבר. כשנדון בתקציב

המדינה ויביאו תיקון לחוק החיילים המשוחררים נתווכח ביחד עם שר האוצר. כרגע

אנחנו לא פוגעים בכלום. אני לא רואה באמת למה עכשיו יש סיבה לעשות מהעניין הזה

רעש גדול כאשר כל הכוונה היא בעצם לטפל במרכיב אחד שיש לו השלכה חיובית

משמעותית מאד על תקציב המדינה והשלכה חיובית מאד על החיילים. לכן, אני חושב

שצריך לאשר את הנושא.
ת' גוז'נסקי
אדוני שר האוצר, אני חושבת שאם כוונתך היתה למנוע את המירוץ הזה לניצול

הזכאית, ואם היית מודיע באופן רשמי בשם הממשלה שלא ייפגע שום סעיף בחוק, לא

ייפגעו זכויות החיילים ויחד עם זאת היית אומר לגבי אותו סעיף 3 שלא כדאי

לחיילים לרוץ ולמשוך את הכסף כי הזכויות תישמרנה והכסף יוצמד, כפי שאמרת - אם

היית אומר את שני הדברים האלה אני בטוחה שכל המירוץ הזה היה נפסק. אולם מה

קורה? החיילים המשוחררים שומעים וקוראים בעתונים שהולכים לפגוע בזכויות שלהם.

עכשיר תגיד לי מה הדבר הכי ראשוני שאפשר לעשות? לקנות דירה? כמה חיילים

משוחררים יכולים לקנות דירה ולהשתמש בסכום המועט הזה שהם מקבלים? האם יש להם

את כל יתרת הסכום ורק חסר להם הסכום הזה לקניית דירה?
ח' מירום
לפי ההגיון הזה כדאי לחוקק מהר חוק בעניין קרנות הגמל כדי למנוע מאנשים

למשוך את הכספים מהקרנות.
מי שטרית
אתה צודק.
ח' מירום
זה באמת יהלום את השוק החופשי שאתם חותרים אליו.
מי שטרית
- לא הקיקה שאתה רוצה, חקיקה אחרת.

ת' גוז'ינסקי;

לכן, אני אומרת שכדי להשיג את המטרה שאדוני השר מצביע עליה המהלך היה

צריך להיות שונה לגמרי. אני חושבת שהחוק הזה יכפיל את ההיסטריה ולא יעצור

אותה. אם אדוני מדבר על חוזים פיקטיביים, אזי תגיד לי אדוני האם לא שמעת

שבחודש אוגוסט חותמים על חוזה שכתוב עליו אפריל? עוד לא שמעת על דבר כזה?
מי שטרית
לא זאת הבעיה. זה פיקטיבי אבל חוקי. לפי החוק הקיים היום חייל יכול לשכור

חדר בבית של אבא שלו ולקבל על כך כסף.
ת' גוזינסקי
אני חושבת שהחפזון בחקיקה הזאת רק יגביר את כל המהלך הזה.

אני לא מתווכחת על כך אם יש עבריינים או אין. כאן כתוב שהיו כמה מקרים.

אף אחד לא יודע כמה. אתה לא מדבר על סכומים ולא על שום דבר. אף אחד לא הועמד

לדין. אתה הסברת אלף פעמים מעל בימת הכנסת שכל זמן שמישהו לא הועמד לדין ולא

נמצא אשם הרי הוא חף מפשע. אנחנו כבר קובעים שכך וכך אלפי חיילים הם עבריינים.

למה לעשות את הדבר הזה? כתוב פה: חוזים פיקטיביים.

היה דיון גדול מאד על החוק הזה. אתה יודע שבאותה הזדמנות בה חוקקו את

החוק הזה ביטלו הרבה מאד הטבות מאד חשובות לחיילים. ביטלו הטבות שקשורות

בעבודה, בהכשרה מקצועית וכו'. ביטלו הטבות מאד רציניות שניתנו דווקא לשכבות

החלשות.
רענן כהו
- מענק.
מי איתן
למה ביטלו?
ת' גוזינסקי
לכן, אני רוצה לומר שעניין השכירות לא נובע מרצון רע של החיילים, אלא זה

הדבר הזמין. הלוואי שיותר חיילים היו הולכים ללמוד השכלה גבוהה. אתה יודע מה

שיעור הלומדים מתוך קבוצת הגיל הזאת השכלה גבוהה. כולם הולכים ללמוד? כולם

יכולים לרכוש דירה? לכן, אני חושבת שמי שרצה למנוע את המהלך הזה לא זאת הדרך

שבה הוא היה צריך לנקוט.
היו"ר ר' פנחסי
תודה רבה. אחרון הדוברים - חבר הכנסת אלון. אחר-כך ניגש להצבעה.
בי אלון
אדוני שר האוצר, אני לא כל-כך מבין בענייני כלכלה ובורסה. לפעמים יש

דינמיקה שהתדמית יוצרת מהות וכשיש פאניקה נוצר משבר אמיתי. חבר הכנסת רענן כהן

הציע הצעה שאני מבין שיש לה מתנגדים. הוא אמר שתצא איזו הצהרה האומרת שלא

מדובר בפגיעה. אני לא מבין מה הרווח התדמיתי של הקואליציה לצאת בדבר הדרסטי

הראשון עם דבר שיכול אפילו להתפרש בהסתה דמגוגית? אתם נותנים טרף קל להסיט את

כל העניין. הרי גם השר וגם אחרים שדיברו מהקואליציה חושבים על עצמאות כלכלית.

אני לא סובל את כל הקבצנים הגאים שלא רוצים עצמאות כלכלית וכועסים על ראש

הממשלה שוויתר על ה"שנור" שאנחנו עושים שם, כאילו שהוא חטא איזה חטא. אני בעד

החלטה עקרונית. אבל גם אתה וגם אחרים אמרתם במפורש שעד שהנושא יגיע לוועדת

הכספים יש זמן מסויים ובזמן הזה אפשר יהיה להתבשל ולראות אולי אפשר לקחת חלק

ממס מעסיקים ולשנות את הדברים שדובר עליהם; וזה לגיטימי. למה לצאת בדבר הראשון

עם דבר שאני מבין שהמהות היא ממנו והלאה? וכמעט כל הצדדים פה מבינים זאת.

מה הרווח התדמיתי שייצא מהעניין? אני פונה אליך אדוני השר ומבקש שתיתן

הצהרה משמעותית האומרת שתיקונים בחוק לא יהיו אלא אם כן יהיה לכך רוב משמעותי.

אני בטוח גם שזו כוונתך ואני חושב שאפשר יהיה להגיע לאיזושהי הבנה מקיר לקיר.
מ' איתן
אני רוצה לומר משפט אחד בנושא הצהרות. אני רוצה לומר לחברים, שחלקם

חדשים, שכל הדברים הם דברים לגיטימיים, אבל לא בשלב הזה. החוק עוד לא עובר

הי ום.

רענו כהן;

אני מודיע שאם החוק הזה יתקבל פירוש הדבר שאתם רוצים לגנוב מהחיילים את

מה שמגיע להם. אני אומר את הדברים באופן גלוי: אתם רוצים לגנוב את הכסף

מהחי ילים.
מי איתן
אני מבקש שיתנו לי לסיים את המשפט.
חי מירום
זה לא לגנוב, זה לשדוד.
רענן כהן
לשדוד.
מי איתן
רבותיי, עם כל הכבוד, אני מדבר על סדרי העבודה. שמעתי את נציגי

האופוזיציה אומרים שאם כבר באה בקשה - שיבוא שר.
היו"ר ר' פנחסי
השר הגיע.
מי איתן
אמרתי שלמען העניין של העקרון, אנחנו נכבד את עצמנו, נדאג לכך שלא תהיה

כאן העברה סיטונית של שחרור מחובות הנחה ונחפש איזה סידור שיביא לכך שיהיה

כבוד הדדי בין הכנסת לממשלה. אמרתי שלמען העקרון הזה אני, כיושב-ראש

הקואליציה, מוכן ללכת לקראתכם, בואו נחפש דרך ונקבע כאן איזשהו מנגנון שכך

יהיה. זה דבר שאף פעם לא עשו כאן בכנסת. תמיד הפעילו כאן את הרוב ושחררו

בסיטונות חוקים מחובת הנחה. אמרתם שעכשיו יש זמנים חדשים. מה הם הזמנים

החדשים? - שהליכוד בשלטון ואתם באופוזיציה.

לכן, מה אני מבקש, עם כל הכבוד, מחברי מהקואליציה במיוחד וגם מהוותיקים

שנמצאים באופוזיציה? אם אתם רוצים שאנחנו נביא הנה שרים - אתם לא יכולים להפוך

כל דיון לשחרור מחובת הנחה לדיון על החוק עצמו. הדיון הזה במתכונת הרגילה נמשך

רבע שעה. היושב-ראש היה מנהל את הישיבה והיה מסיים אותה ברבע שעה. הוא לא היה

נותן לכולם אפשרות ל"גנרל דה-בטה".

רענן כהן;

אתה צודק, אבל זה לא חוק רגיל.

מי איתן;

לכן, אני פונה לחבריי מהקואליציה ולחברים שרוצים להציע שיפורים ואומר

שתהיה לכם במה. מחר החוק יעלה ואתם תגידו; רבותיי, יש לנו השגות כאלה ואחרות

ואם אתם רוצים את הסכמתנו - אנחנו דורשים - - -

רענן כהן;

אל תיכנעו. אל תיכנעו.

היו"ר ר' פנחסי;

חבר הכנסת איתן, תודה רבה. את זה היית צריך להגיד בתחילת הישיבה. עכשיו

כבר כולם דיברו.

רו כהן;

אני אחד מחברי הכנסת הוותיקים ואני מוכרח להגיד שאני לא זוכר פעם אחת

שהאוצר בא לבקש שחרור מחובת הנחה כדי להיטיב ולתת יותר תקציב לציבור. את זה

אני לא זוכר. לכן, עצם הבקשה מראה שרוצים להרע את התנאים.

אי לובוצקי;

אני מוכרח להודות שנכנסתי לכאן להחליף את חבר הכנסת יהודה הראל בלי שום

בקיאות בחוק. אבל תוך כדי הדיון הצלחתי לקרוא אותו ואני לא מבין בכלל על מה

הצעקה. אני חושב שצריך להגיד יישר כוח משום שהנושא של שכר הדירה הוא ממש בן

חורג בחוק הזח. זאת טעות קשה. כל שלושת הסעיפים האחרים מתייחסים להשקעות

עתידיות כדי לגרום לאדם לשפר את מעמדו, בעוד שמענק לשכר דירה משמעו עידוד

לצריכה בהווה על חשבון העתיד.

אני חונכתי להעדיף חיי עולם על-פני חיי שעה. נדמה לי שכך עדיף לחנך את

הדור חצעיר. יש לדור הצעיר אפשרות לחסוך את הכסף לעתיד. אני חושב שמה שגורע

מההצעה אלה דברי ההסבר של האוצר שתולים את הנושא ברמאויות. יש להצעה הזאת בסיס

אמיתי ונכון בלי ההסברים הללו.

אי שטרן;

אני רוצה לומר שני משפטים. אני חושב שלמרות שמיקי איתן צודק מבחינה

פרוצדורלית שמדובר רק בשחרור מחובת הנחה והיה צריך לקיים דיון של רבע שעה,

צריך להבין שיש כאן רגישות ציבורית, ואמר זאת חבר הכנסת חגי מירום. זה החוק

הראשון שבא. יש קונצנזוס בקשר לאי-פגיעה בחיילים משוחררים. באה הממשלה ודורשת

רק את זה. רענן כהן בעצמו אומר שמזה לא איכפת לו. גם אני השתכנעתי שיש כאן

פיקציה והדבר הזה לא פוגע מהותית בחיילים אם מדובר רק בזה.

יש לי מספר השגות ומחר תהיה לי הזדמנות להעלות אותם. יש מקום ששר האוצר

יגיד שזה הדבר האחרון שיפגעו בו ושאין כאן משום התחלה של שיטת ה"סלמי", כפי

שאמר חבר הכנסת רענן כהן. אני אומר את האמת שזה יקל עלינו.
היו"ר ר' פנחסי
תודה רבה. נעבור להצבעה.

חי מירום;

יש לי הערה לגבי סדר ההצבעה. אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי האם סגן השר

פרוש יכול להצביע? יש פה נושא שקשור בדירות, במחירי דירות.
צי ענבר
ההצבעה ברגע זה היא הצבעה פרוצדורלית לחלוטין. היא לא עוסקת בכלל בגופו

של החוק ולכן אין שום מניעה שסגן השר יצביע.
היו"ר ר' פנחסי
קודם כל, אני מעמיד להצבעה את בקשת הרביזיה.

צי ענבר;

זה לא בדיוק רביזיה. לדעתי, הממשלה יכולה תמיד לחזור ולהגיש בקשה כזאת.

היו"ר ר' פנחסי;

יכול להיות. אבל בבוקר היתה הצבעה ואחר-כך היתה בקשה לרביזיה. גם בסדר

היום נכתב: רביזיה על החלטת ועדת הכנסת שלא להקדים את הדיון בהצעת חוק קליטת

חיילים משוחררים. אני מבקש לציין שבמקום חבר הכנסת גפני יצביע חבר הכנסת

פרוש, במקום חבר הכנסת יהודה הראל יצביע חבר הכנסת אלכס לובוצקי, במקום חבר

הכנסת זאבי יצביע חבר הכנסת בני אלון, במקום חבר הכנסת שבח וייס יצביע חבר

הכנסת יונה יהב. מי בעד בקשת הרביזיה?

הצבעה

בעד בקשת הרביזיה על החלטת ועדת הכנסת - 8

נגד - 6

נמנעים - 1

בקשת הרביזיה על החלטת ועדת הכנסת שלא להקים את הדיון בהצעת חוק

קליטת חיילים משוחררים (תיקון מסי 3), התשנ"ו-1996, נתקבלה
היו"ר ר' פנחסי
בקשת הרביזיה אושרה. מי בעד שחרור הצעת החוק מחובת הנחה בקריאה הראשונה?

הצבעה

בעד שחרור הצעת החוק מחובת הנחה בקריאה ראשונה - 7

נגד - 6

ההצעה לשחרר את הצעת החוק מחובת הנחה בקריאה ראשונה נתקבלה
היו"ר ר' פנחסי
עכשיו עלינו להצביע על שחרור הצעת החוק חובת הנחה בקריאה שנייה ושלישית.

חי מירום;

בעניין זה אני מבקש את חוות דעת היועץ המשפטי. אני מתנגד לעניין.
היו"ר ר' פנחסי
יש בקשה לשמוע את חוות דעת היועץ המשפטי לוועדה בעניין. בבקשה.

צי ענבר;

עד היום על-פי הנוהג והנוהל המקובלים קיבלה ועדת הכנסת לא פעם החלטות

שהיא פוטרת מחובת הנחה הצעות חוק מכל שלוש הקריאות, מה גם שמדובר ביום שלפני

יציאת הכנסת לפגרה.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד שחרור החוק מחובת הנחה בקריאה השנייה והשלישית?

הצבעה

בעד שחרור הצעת החוק מחובת הנחה בקריאה שנייה ושלישית - 8

נגד - 5

ההצעה לשחרר את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מסי 3),

חתשנ"ו-1996 מחובת הנחה בקריאה השנייה והשלישית נתקבלה
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה נתקבלה. אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

קוד המקור של הנתונים