ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/07/1996

הרכב הוועדה המיוחדת למלחמה בנגע הסמים - לפי סעיף 17 לתקנון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 12

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, אי באב תשנ"ו. 17.07.96. שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: רפאל פנחסי - היושב ראש הזמני

משה גפני

שבח וייס

רענן כהן
מוזמנים
סגנית מזכיר הכנסת שושנה כרס

סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יועץ משפטי
צבי ענבר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף

קצרנית; הילה לוי
סדר-היום
הרכב הוועדה המיוחדת למלחמה בנגע הסמים - לפי סעיף 17 לתקנון.הרכב הוועדה המיוחדת למלואה בנגע הסמים - לפי סעיף 17 לתקנון.
היו"ר הזמני ר' פנתסי
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - הרכב

הוועדה למלחמה בסמים.

צי ענבר;

זאת המלצה למליאה להקים ועדה כזאת. ההמלצה תכלול גם שמות.

ש' כרם;

אולי נשנה את השם של הוועדה, ובמקום "למלחמה בנגע הסמים", נקרא לה

"למאבק בנגע הסמים"?
שי וייס
אני תומך בהצעה.
היו"ר הזמני ר' פנחסי
את בהחלט צודקת. אני מסכים לשינוי. הוועדה תיקרא; הוועדה המיוחדת

למאבק בנגע הסמים. הוועדה המוצעת היא בת 15 חברים. 8 חברים לקואליציה ו-7
חברים לאופוזיציה. השמות המוצעים הם
מטעם מפלגת העבודה - אלי בן-מנחם, אפי

אושעיה, ניסים זוילי ואלי גולדשמידט. מטעם מרצ - וליד צאדיק. מטעם מד"ע -

טופיק כטיב. מטעם חדייש - האשם מחאמיד. מטעם ש"ס - דוד אזולאי. את ארבעת השמות

מטעם הליכוד נשאיר עכשיו פתוחים ובנוסף לכך יהיו שני נציגים מהקואליציה.

צי ענבר;

אי אפשר יהיה להודיע במליאת הכנסת. הנציגים יכולים להיות רק סיעתי ים,

ואי אפשר לומר - נציג והקואליציה.

היו"ר הזמני ר' פנחסי;

אפשר לומר - נציג הליכוד?

צי ענבר;

כן, בינתיים.

היו"ר הזמני ר' פנחסי;

גם אתמול בוועדת החוקה הודעתי שזה יהיה נציג מהליכוד.
רענן כהן
זה אפשרי. צריך לציין את שם הסיעה.היו"ר הזמני ר' פנחסי;

אני שוב חוזר על השמות. מטעם פלגת העבודה: אלי בן-מנחם, אפי אושעיה,

ניסים זוילי ואלי גולדשמידט. מטעם מרצ - וליד צאדיק. מטעם מד"ע - טופיק כטיב.

מטעם חד"ש - האשם מחאמיד. מטעם ש"ס - דוד אזולאי. חמישה נציגים מטעם הליכוד,

נציג אחד מטעם המפד"ל ונציג אחד מטעם ישדאל בעליה.

מ' גפני;

אנחנו מציעים את סגן השר רדוש כנציג שלנו לוועדת הסמים.

היו"ר הזמני ר' פנחסי;

חבד הכנסת מיכאל איתן יודע שמגיע לכם מקום בוועדה הזאת?
מי גפני
כן, אבל היה מדובר על חבר הכנסת שמואל ר1לפרט ואני מבקש שזה יהיה מאיר

פרוש. אנחנו רוצים להעלות את המאבק בנגע הסמים לדרגה של סגן שר.
רענן כהן
אני רוצה לשאול שאלה; אתמול באנו לעזרתו של יושב ראש הכנסת כדי

להעביר את הרשימה של ועדת החוקה חוק ומשפט וגם היום נעזור לך להעביר את הרשימה

הזאת. אפשר להבין מה קורה עם הקואליציה שהיא לא מצליחה להעביר את רושמות? אצלנו

הכל היה ברור ומסודר.
היו"ר הזמני ר' פנחסי
אני לא מייצג את הליכוד ולכן הליכוד יענה לך על השאלה. הוועדה הזאת

היא לא ועדה מבוקשת ואין עליה הרבה קופצים.

אני מעלה להצבעה את השמות שהועלו.

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים אושר.
היו"ר הזמני ר' פנחסי
ההרכב שאושר יובא לאישור המליאה.

בהנחה שהמליאה תאשר את ההרכב המוצע, כדי שלא נצטרך לכנס שנית את

הוועדה, אני מבקש שהוועדה תמליץ על חבר הכנסת אלי בן-מנחם כיושב ראש הוועדה.

אני מע.לה להצבעה את מועמדותו של חבר הכנסת אלי בן-מנחם ליושב ראש הוועדה למאבק

בנגע הסמים.הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

הוחלט להמליץ על חבר הכנסת בן-מנחם ליושב ראש הוועדה.
היו"ר הזמני ר' פנחסי
אני אביא את הסיכום הזה למליאה.

שי וייס;

אני משוכנע שאלי יהיה יושב ראש נהדר.
היו"ר הזמני ר' פנחסי
אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.-

הישיבה ננעלה בשער; 10:20.

קוד המקור של הנתונים