ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/07/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשון

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 11

מישיבת ועדה הכנסת

יום שלישי. כ"ט בתמוז התשנ"ו (16 ביולי 1996). שעה 00;18

נכחו;

חברי הוועדה: היו"ר ר' פנחסי

ר' זאבי

מ' איתן

נ' בלומנטל

מ' שטרית

צ' וינברג

אי סעאד

מי גפני

ע י דהאמשה

יועץ משפטי; צ' ענבר

מזכיר/ת הוועדה: א' בן-יוסף

קצרנית: ת' בהירי

סדר-היום: בקשה לרוויזיה בדבר החלטה על הרכב

ועדת החוקה, חוק ומשפט

בקשה לרוויזיה בדבר החלטה על הרכב ועדת החוקה, חוק ומשפט

היו"ר ר' פנחסי;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. נתבקשתי על-ידי חבר כנסת נכבד שנעדר

כשהישיבה הקודמת לרגל עיסוקיו הרבים, לדון על רוויזיה על ההחלטה לגבי שמות חברי

ועדת החוקה, חוק ומשפט. ברשימה שקיבלתי מיושב ראש הקואליציה היה כתוב: נציג

הליכוד. היה כאן נציג הליכוד, חבר הכנסת מקסים לוי, והוא אמר שנציג הליכוד הוא

מיכאל קליינר. הבנתי שהוא מייצג את הליכוד.

מ' איתן;

על-כך יש בקשה לרוויזיה.

היו"ר ר' פנחסי;

קודם כל אנחנו צריכים להצביע מי בעד הרוויזיה?

מי נגד?

הוחלט ברוב של 7 וללא התנגדות לדון ברוויזיה.
מ' איתן
על פי החלטת סיעת הליכוד- אני חושש שאיני מדייק כאן.

היו"ר ר' פנחסי;

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒמאחר וכל השמות ניתנו על ידי מרכז הקואליציה ומרכז האופוזיציה, אתה כמרכז

הקואליציה צריך לתת את השמות. כיושב ראש סיעת הליכוד, אתה מציע להחליף את השם

שאושר בישיבה הקודמת, ובמקום חבר הכנסת קליינר נתן שם אחר על-ידך.
נ י בלומנטל
אפשר לומר: נציג הליכוד.
מ' איתן
נציג הליכוד.
הי ו"ר ר' פנחסי
רשימת חברי הכנסת שהם חברי ועדת החוקה אושרה בישיבה הקודמת. השינוי היחידי

הוא שבמכסת הליכוד במקום השם מיכאל קליינר יבוא "נציג הליכוד".
מ' איתן
אני מבקש מהיועץ המשפטי לשקול: אם יופיע בוועדת החוקה חבר כנסת שיאמר שהוא

ממלא-מקום, האם יוכל לעשות זאת?
היו"ר ר' פנחסי
אין בעיה, הוא יוכל לעשות זאת.

מ' שטרית;

אם לא נמצא נציג הליכוד, הוא יכול להצביע במקומו,

צ' ענבר;

מו הראוי להודיע על-כך לוועדת הכנסת.

מ' איתן;

ייאמר "נציג הליכוד", כפי שסוכם,

היו"ר ר' פנחסי;

לליכוד 4 חברים בוועדה. במקום חבר הכנסת מיכאל קליינר ייאמר "נציג הליכוד".

מי בעד ההצעה? מי נגד?

ההצעה אושרה פה-אחד. אני מתכבד להביאה לאישור המליאה עוד היום.

(הישיבה ננעלה בשעה 08;18)

קוד המקור של הנתונים