ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/07/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשון

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 6

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ג בתמוז התשנ"ו (10 ביולי 1996), שעה 15:00
נכחו
הברי הוועדה: ר' פנחסי - יו"ר זמני

חי אורון

מ' גפני

י' הראל

ש' וייס

רענו כהן

אי סעד

א' שטרן

מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

מוזמנים: ד' לב - סגן מזכיר הכנסת

יועץ משפטי: צ' ענבר

מנהלת הוועדה: א' בן-יוסף

קצרנית: מזל כהן

סדר-היום: 1, הצעת חוק הכנסת (תיקון), התשנ"ו-1996.

2. שינויים בהרכב ועדות הכנסת מטעם סיעת העבודה.

הצעת חוק הכנסת (תיקון) התשנ"ו-1996
היו"ר ר' פנחסי
אני פותח את הישיבה.

עח סדר היום: הצעת חוק הכנסת (תיקון) התשנ"ו-1996, שעברה קריאה טרומית

במליאת הכנסת ואנחנו מתבקשים להכין אותה לקריאה ראשונה.

חבר-הכנסת חיים אורון, בבקשה.
חי אורון
אני אמרתי זאת גם במליאת הכנסת. א. אני מבין את הצורך ואני לא רוצה

להפריע לאף אחד. אני רק לא מבין למה ליצור במהירות כזאת בעצם שלוש קבוצות של

ועדות בכנסת - ועדות של 17, ועדות של 15 וועדה אחת של 16.

ועדת החוקה היא ועדה מספיק מכובדת לטעמי, תהיה ועדה של 17, יעשו את כל

המתמטיקות הדרושות, אמרו לי שאם זה לא יסתדר במתמטיקה אז יהיו 7-10, אז יצטרכו

להוסיף עוד אחד לאופוזיציה ועוד אחד לקואליציה.

אני מודה, היות שלא הייתי בדיון ואני לא יודע מה המשמעות, כמו שהרכיבו 11

או 12 ועדות, ירכיבו את הוועדה הזאת על פי אותם מפתחות ותהיה ועדה של 17. אפשר

גם להחליט שמחצית הקדנציה יהיה חבר כנסת אחד מהאופוזיציה ומחצית קדנציה יהיה

חבר כנסת מהקואליציה. כי ממילא אושר, אם אני לא טועה, רוב של שלושה.
היו"ר ר' פנחסי
לא, של שניים. שבעה-תשעה לפי ההצעה הזאת.
חי אורון
אני לא בעד שכל פעם נחליט. זה חוק. גם הרעיון הזה של ועדה בהרכב זוגי,

אמנם היושב-ראש לשעבר צעק לי במליאה שגם הכנסת היא בהרכב זוגי - בסדר, אבל לא

במקרה אנחנו הולכים לוועדות בהרכב אי-זוגי. נדמה לי שכאן ההרכב הזוגי יכול רק

ליצור קושי תפקודי. לכן אני מציע על פי הכלל או 17 או 15. זה הרכב הוועדות

בכנסת.
היו"ר ר' פנחסי
הבר-הכנסת אורון, ברוך שכיוונת. זו היתה גם דעתי. לכן ההצעה הראשונה

היתה שההצעה תוגש על ידי ועדת הכנסת ואז לא צריכים את הקריאה הטרומית. אני

התנגדתי להצעה של ועדה שהיא זוגית.

הצעתך בדבר 17 היתה אחת ההצעות אתמול, הבעיה היתה רוטציה לא רצו לקבל,

האופוזיציה לא ויתרה לקואליציה והקואליציה לא ויתרה לאופוזיציה ולכן הגיעו

להסכמה של 16 - לקואליציה 9 ולאופוזיציה 7. הפשרה הזו היתה על דעת כל הסיעות,

גם על דעת חבר-הכנסת דוד צוקר שייצג את סיעת מרצ.

לכן אני מציע לזרז את התהליך כדי שוועדת החוקה תוכל להתכנס מיד בהרכבה

החדש אם הוא יאושר בקריאה ראשונה, שניה ושלישית.

חי אורון;

יש לי הצעת פשרה. ההרכב הקבוע של הוועדה יהיה 17. בכנסת הזאת הוא יהיה

16. מה שהצעתי אפשרי?

צי ענבר;

לא רק שאפשרי אלא החוק אומר במפורש; לא יעלה על. זאת אומרת, אפשר גם 9

ואפשר גם 10, רק לא יעלה על. זאת אומרת, יכתבו 17 ויאשרו 16.

חי אורון;

מוסכם.
היו"ר ר' פנחסי
שיהיה ברור, את המקום ה-17 אנחנו משאירים ריק.

רענן כהן;

אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שאני כמייצג את האופוזיציה בכנסת הארבע-עשרה,

לא אדרוש את התוספת הזאת.
היו"ר ר' פנחסי
זאת אומרת החלוקה תהיה כפי שסוכם בין המפלגות.

אנחנו קובעים שהוועדה תמנה 17 חברים אבל הרכבה יהיה של 16 חברים שמתחלק

שבעח לאופוזיציה ותשעה לקואליציה. אם זה מקובל על דעת החברים, אני מבין

שהניסוח יהיה כזה; "בסעיף - לחוק הכנסת התשנ"ד-1994, בסופו יבוא; מספר

החברים בוועדת החוקה, חוק ומשפט לא יעלה על ששה עשר".

צי ענבר;

לא.

מי גפני;

אני לא מבין למה צריך את זה.
הי ו"ר ר' פנחסי
חבר-הכנסת אורון העלה בעיה. יש היום שני סוגי ועדות, של 15 ושל 17. יוצא

שאנחנו יוצרים סוג שלישי של ועדה בת 16 חברים.

שי וייס;

אני גם הערתי לחבר-הכנסת אורון שאין שום כללים באף פרלמנט בעולם לגבי

גודל הוועדות. בארצות-הברית יש 13 מיני גדלים. מה זה בכלל משנה? מה כל הסיפור

המצחיק הזה? מה זה רונדו?
מי גפני
אני לא מתנגד. חזקה על חברי הכנסת, על יו"ר האופוזיציה, על נציג סיעת מרצ

וכו', שכל סיכום יכובד. מעולם לא היה דבר אחר, אבל היתה הסכמה.
ח' אורון
אין ויכוח על הסכמה.
מי גפני
אחר-כך יבוא מיקי איתן ויאמר: רגע, מה פתאם שיניתם את החוק? הלא לא יעלה

על 16, זה יכול להיות גם 15.
רענן כהן
אני קיבלתי את הנימוק של חבר-הכנסת אורון שאומר: בואו נקבע לנו מסגרות

קבועות לפיהן יש ועדות של 17 ושל 15. לנו יש סיכום שוועדת החוקה בכנסת הארבע-

עשרה תהיה בנויה מ-16 חברים בלבד, תשעה מול שבעה. היועץ המשפטי אומר שמותר

לקבוע עד 17 אבל לא חייבים למלא את כל ה-17. היושב-ראש סיכם את זה לצורך

הפרוטוקול והדברים מקובלים עלינו כלשונם.
אי שטרן
אתמול גם אני שאלתי א. אם אפשר ליצור סטטוס שלישי של 16; ב. אם יכול

להיות זוגי. אמרו לי שכן ולפי זה הציעו 16.

אני חושב ברוח הדברים של מר גפני כאן, הרי בכל זאת אנחנו קובעים בחוק 17.
צי ענבר
לא. "לא יעלה על - - -".
א' שטרן
לא יעלה, אבל הוא יכול להיות 17.

؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮אני מקבל גם שכאן יש הסכמה. הרי היא לא מעוגנת בהחלטת הכנסת, זו הסכמה

בעל-פה.
רענו כהן
לא בעל-פה, היא כתובה בפרוטוקול.
א' שטרן
אני לא מתנגד לעצם הענין. הרי אחר-כך הענין הזה, כפי שאמר חבר-הכנסת

אורון בצדק, עובר גם לכנסת הבאה. בכנסת הזו יש הסכמה שהוא יכול להיות עד 17,

הוא לא מוכרח להיות 17. מכוח ההסכמה הוא יהיה 16. אני מבין שבכנסת הבאה ועדת

החוקה הופכת להיות בקטגוריה של 1ה-17.
היו"ר ר' פנחסי
נכון. מה רע בזה?

אי שטרן;

מישהו יכול לבוא אחר-כך ולהגיד ולחזירו את זה ל-15. לכן אני שואל מה זה

אומר לגבי ההמשך.
היו"ר ר' פנחסי
כתוב "לא יעלה". מי שירצה להסתפק ב-15 הוא יוכל למנות ועדה של 15.
א' שטרן
בכנסת ה-15 היא אוטומטית 17?
רענן כהן
כן, אס ירצו.

צי ענבר;

וזיתה בעיה באיוש הוועדות. מצאו לבעיה הזאת פתרון מעשי - 16 ויש הסכמה.

אלא מה? צריך לתקן את החוק כדי לאפשר את הפתרון המעשי.

ההצעה שהעלה חבר-הכנסת אורון היא הצעה שלדעתי הופכת את החקיקה ליותר

אלגנטית. אם גם נסתכל על הוועדות נראה מה הן הוועדות שיש אליהן ביקוש. ביקוש

יש לוועדות הכנסת, חוץ וביטחון, כספים וחוקה. לגבי יתר הוועדות יש קושי

באיושן. זאת אומרת אין דרישה להגדיל את ועדת הביקורת מ-15, אבל לגבי ועדת

החוקה יש. לכן מה נורא אם יהיה 17?
ש' יעקבסון
יושב-ראש הכנסת אומר שאין פתרון בינתיים למושג ממלא מקום, לא בתקנון ולא

בחוק. הוא אומר שצריך להסדיר את זה. אם הוועדה תמצא לנכון להסדיר את זה בחוק -

מה טוב.

חי אורון;

תגמור את ההצבעה. זה נושא חדש.
היו"ר ר' פנחסי
זה נושא אחר?
חי אורון
הוא קשר אותו לקטע הזה.
מ' גפני
כשעלה החוק הזח במליאת הכנסת שאל יושב-ראש הכנסת למה אי-אפשר לפתור בחקיקה גם

את בעיית ממלאי מקום בוועדות. אני אמרתי ואני אומר גם כאן, יכול לחיות שוועדת

חכנסת צריכח למצוא לענין חזה פתרון ואולי גם, כפי שהוא אומר, פתרון ברוקיקח, אבל

הנושא של ועדת החוקה מתעכב. אני מציע לא לעכב את זה.
היו"ר ר' פנחסי
פנייתו של יושב-ראש חכנסת מכובדת אבל חיא בעיח כללית יותר. אם נתחיל לדון

בנושא ממלאי מקום, חנושא של ועדת חחוקח עלול לחתעכב. אני מציע בינתיים לאשר את

חצעת חחוק לפי חנוסח שיקרא לנו עכשיו חיועץ המשפטי, בבקשח.

צ' ענבר;

בסעיף (ב)3 לחוק חכנסת חתשנ"ד-1994. במקום בוועדת חחוץ וחביטחון יבוא:

בוועדת חחוקח, חוק ומשפט, בוועדת החוץ והביטחון -ההמשך נשאר - וכן בוועדת הכספים

של חכנסת.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד חצעת חחוק כפי שחוקראה כאן? מי נגד?

ח צ ב ע ה

הצעת החוק אושרח
היו"ר ר' פנחסי
פח אחד חחצעח אושרח ומועברת למליאת חכנסת לקריאח ראשונה.

2. שינויים בהרכב ועדות הכנסת מטעם סיעת העבודה
היו"ר ר' פנחסי
יש לי פניה מיושב-ראש סיעת העבודה, אני קורא אורנה בפניכם. "שינויים בהרכב

ועדות הכנסת מטעם סיעת העבודה. אבקש להביא לאישור את השינויים הבאים:

1. חבר-הכנסת חגי מירום ישמש חבר בוועדת הכנסת במקומו של חבר-הכנסת אדיסו

מסאלה.

2. חבר-הכנסת רפי אלול ישמש חבר ועדת החינוך במקומו של חבר-הכנסת מיכה

גולדמן.

3. חבר-הכנסת אדיסו מסאלה ישמש חבר בוועדת העבודה והרווחה במקומו של

חבר-הכנסת נואף מסאלחה.
מי גפני
היות שיושב-ראש סיעת הליכוד איננו כאן, אני מבקש שיעדכנו אותו בדבר השינוי.
היו"ר ר' פנחסי
אני אעדכן אותו.
אי סעד
בקשר לחדר של סיעתנו חדש-בל"ד, כבר יש החלטה ואישור לגבי החדר שעל ידינו. עד

היום לא קיבלנו אותו. מה אתם רוצים, ש"נתנחל"?
היו"ר ר' פנחסי
טוב שאתה מעלה את הנושא הזה כאשר חבר-הכנסת הנוגע בענין יושב פה. הויכוח הוא

במפלגת העבודה.
רענן כהן
הויכוח הוא בכלל לא במפלגת העבודה ולא באף מקום אחר. הבעיה היא בעיה של

הכנסת.
היו"ר ר' פנחסי
חבר-הכנסת רענן כהן, היושב-ראש של הוועדה המסדרת חילק את החדרים בכנסת

ומכיוון שסיעת העבודה ירדה בעשרה מנדטים, היא היתה צריכה למסור חדר אחד לסיעת

חד"ש שעלתה משלושה חברים לחמישה חברים.
רענן כהן
החדר לא יימסר. אני אומר את זה בצורה יותר מדי ברורה. דיברתי עם דוד לב היום

שיחה ארוכה מאד בנושא הזה. בחדר וחצי נמצאים שבעה אנשים חיים וקיימים ועובדים.

אמרתי לו יותר מזה, לא איכפת לי החדר, מתוך ארבעה החדרים החדשים שנשארו מה שנקרא

ב"הילטון", תנו לי חדר אחד.
היו"ר ר' פנחסי
לא נשאר חדר, חילקו את הכל.
רענן כהן
הלא אנחנו מדברים על אנשים חיים. אני מציע לך לבוא אתי לראות את המקום. אם

תמצא פתרון, אני אקבל זאת.
היו"ר ר' פנחסי
חבר-הכנסת רענן כהן, אנחנו הבנו אז את המצוקה שלכם. ההצעה היתה שנחלק את

האולם הגדול שלכם ובאיזו פינה יהיה חדר או שני חדרים. הביצוע הוטל למעשה על משאבי

אנוש אם תיתן הסכמה. מאחר ועד היום לא קיבלנו ממך פניה שאתה רוצה לחלק את האולם,

נשאר המצב הקיים. אבל סיעת חד"ש צריכה לקבל את החדר שלה. התקבלה החלטה.
רענן כהן
אתם לא יכולים לקבל החלטות שרירותיות. יש לך רוב, אתה יכול להצביע מה שאתה

רוצה. הרי בסופו של דבר ארנה מחפש פתרון לגופו של ענין. אני מציע לך כיושב-ראש

ועדת הכנסת, יחד עם דוד לב, יחד אתי נבוא ונראה.
היו"ר ר' פנחסי
בסדר, נעשה זאת ביום שני.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:35

קוד המקור של הנתונים