ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/07/1996

פרוטוקול

 
imst

2008-11-25dbq-----------------------הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשון

נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מסי 4

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כבי בתמוז תשנ"ו. 9.7.96. שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: ר' פנהסי - יו"ר הוועדה

מי איתן

רי ברונפמן

אי גולדשמידט

מי גפני

ע י דהאמשה

שי וייס

ר' זאבי

רענן כהן

מקסים לוי

אי סאעד

מי שטרית

אי שטרן

שי יעקובסון - מזכיר הכנסת

מוזמנים: חה"כ ת' גוז'נסקי

חה"כ ע' זיסמן

חה"כ סי סלים

חה"כ די צוקר

חה"כ מי קליינר

מי בוטון - יועץ משפטי של ועדת העבודה והרווחה

גי רזיאל - מנהלת לשכת מזכיר הכנסת

סגנית מזכיר הכנסת: שי כרם

סגד מזכיר הכנסת: די לב

היועץ המשפטי: צי ענבר

מנהלת הוועדה: אי בן-יוסף

קצרנית: טי רם
סדר-היום
1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים, שלא לאשר דהיפות

הצעות לסדר היום.

2. שיבוץ חברי הכנסת בוועדת החוקה, הוק ומשפט ובוועדת העליה

והקליטה.

3. איוש חברים בוועדת החוץ והבטחון.

4. קביעת מועד סיומו של כנס הקיץ ומועד פתיחת כנס החורף.

5. קביעת מסגרת דיון להצעות אי אמון לראש הממשלה.

6. פניית חבר הכנסת סאלח סלים בדבר חדרי הסיעה.

1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים. שלא לאשר

דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר ר' פנחסי
1. ערעורו של חבר הכנסת משה שחל, בנושא: "דבריו של נשיא מצרים,

חוסני מוברכ, על סכנת פיגועים בישראל".

חבר הכנסת שחל לא נמצא. איך הנוהג?
מ' גפני
מצביעים.
היו"ר ר' פנחסי
אולי נשמע את עמדת הנשיאות?
דוברים
לא.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד לאשר את דחיפותו של הערעור של חבר הכנסת משה שחל?

הצבעה

בעד ערעורו של חבר הכנסת משה שחל - 4

נגד - 4

ילו"ר רי פנחסי;

הערעור לא אושר.
אי גולדשמידט
נדמה לי שאמרנו שאם חבר כנסת לא מופיע ואין מישהו מטעמו

שמציג את הענין, תיקנו את התקנון ונדמה לי שאז לא מעלים את זה

בכלל. בואו נפעל לפי התקנון. צבי מסתכל ובודק את הענין הזה.
היו"ר ר' פנחסי
עד שהיועץ המשפטי יעיין בסעיף, נעבור לסעיף 2.

2. ערעורה של חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, בנושא: "תנאי תעסוקה

מחפירים לעובדים זרים מקניה".
ת' גוז'נסקי
אני ביקשתי להעלות את הנושא כהצעה דחופה לסדר היום משום

שהנושא הוא לא בעיית העובדים הזרים, אלא מדובר בחברה שהגיעה

להסכם בקניה על כך שהיא מביאה עובדים זרים מקניה, אבל אם

העובדים הזרים האלה לא ימלאו את כל ההוראות כאן, המשפחות שם

יצטרכו לשלם קנס, המשפחות שם יהיו בני ערובה, ואלה תנאי עבדות

ממשיים.

מה שאנחנו יכולים להשיג בדיון הזה זה פשוט לקחת מהחברה

הזאת את האישור להביא כמה רבבות עובדים בתנאי עבדות. לכן אני

מבקטת לדון על כך.
מי שטרית
הממשלה אמרה בנשיאות שאמנם היה פרסום פרטים בעיתון על

איזושהי חברה, והפרטים האלה לא נבדקו ואי-אפשר על בסיס זה להגיש

הצעה דחופה לסדר היום כשמדובר בחברה אחת, מה עוד שהנושא עלה

לסדר היום בשבוע שעבר והתקיימו דיונים בכמה הצעות בתחום הזה.
ר' זאבי
הנושא עלה בשבוע שעבר?
מי שטרית
נושא עובדים זרים, ואפשר להפוך את ההצעה להצעה רגילה,

ואני מציע באמת למציעה להגיש את ההצעה כהצעה רגילה והיא תידון

בשבוע הבא. צריך לומר שהכנס הזה הוא קצר ויש אפשרות להגיש הצעות

רגילות. יהיו לך 10 דקות במקום 3 דקות.
ש' וייס
אני רוצה להוסיף בהמשך למה שחבר הכנסת שטרית אמר. זה מושב

קצר. כל חבר כנסת, אפילו על כל שטות, לא יצליח אפילו "לבזבז" את

ההצעות הרגילות שלו.
היו"ר ר' פנחסי
האם חברת הכנסת גוז'נסקי מקבלת את ההצעה?
ת' גוז'נסקי
לא.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד להכיר בערעור של חברת הכנסת גוז'נסקי כהצעה דחופה?

הצבעה

בעד ערעורה של חברת הכנסת גוז'נסקי - 6

נגד - 6
היו"ר ר' פנחסי
הערעור לא אושר.

3. ערעורו של חבר הכנסת סאלח סלים, בנושא: "תכנית במשרד השיכון

להגדיל משכנתאות לחרדים, ולא לערבים".

המציע איננו. חברת הכנסת גוז'נסקי, את רוצה להציג את זה בשמו?
ת' גוז'נסקי
הבר הכנסת סאלח סלים ביקש אותי להציג את הנושא הזה.

התפרסמה תכנית שבמשרד השיכון מתקיים דיון בנושא כיצד להביא לכך

שמשרד השיכון יוכל לתת משכנתאות מוגדלות בתנאים כאלה שלא יהיו

למשל לפי הקריטריון הידוע של שירות בצבא, אלא מה שנקרא התייצבות

לשירות. זאת אומרת די שאדם מוזמן להתייצבות, היה בהתייצבות, יצא

מההתייצבות, הוא בזה יהיה זכאי למשכנתא מוגדלת.

במילים אחרות, השינוי הזה משאיר ללא משכנתא מוגדלת רק את

האוכלוסיה הערבית שאינה משרתת.
ד' צוקר
למה זה דחוף? זה כבר 48 שנה כך.
ת' גוזינסקי
לא. עכשיו השינוי הוא שמדובר בכך שמי שיבוא ליום אחד

להתייצב.
די צוקר
אבל מה חדש? מה דחוף?
מי שטרית
הממשלה אמרה בנשיאות שהנושא הזה לא קיבל שום גושפנקה

פורמלית או רשמית של ממשלה שעושה כרגע תכנית קונקרטית. שמעו

בעיתון דבר כזה. זה לא נראה כנושא דחוף.

ת' גוזינסקי;

אבל אדוני, אנחנו מעלים נושאים לא רק שהממשלה כבר סיכמה.
מי שטרית
רבותיי, הנשיאות מחליטה בדרך כלל על המש הצעות לסדר יום

דחופות. תשימו לב למה שאושר כדחוף - הנושא הכלכלי, הסחר

באיברים, הדברים הדחופים באמת.
אי גולדשמידט
אני רוצה ישאול אותך משהו עקרוני בקשר לנוהל הדיון שלכם

בנשיאות. הכנסת נמצאת במצב שאין עוד הצעות חוק פרטיות בימי

רביעי.
מי שטרית
יש הצעות רגילות. ביום רביעי יש עשר.
א' גולדשמידט
הרי בדרך כלל הבעיה שלנו בימי רביעי שהיו 15 הצעות

פרטיות, שהן כיסו לנו את היום עד 16:00 אהר הצהריים, ומ- 16:00

התחילו ההצעות לסדר, וחברי כנסת לא נשארו והיה בזיון. הרי אין

באופן עקרוני מגמה לא לאפשר להעיות הצעות.

אני חושב שבתקופה הזו, עד שיהיו הצעות הוק פרטיות, יד

יותר ליברלית לא תעשה שום נזק לאף אהד.
שי וייס
אני רציתי לומר משהו כמי שישב בישיבת נשיאות, אז יותר טוב

שחבר הכנסת מאיר שטרית יעשה את זה, ואני אשלים אם יהיה צורך.
מ' שטרית
חבר הכנסת גולדשמידט, אני מבקש שתשים לב לשני דברים, אהד,

היקף ההצעות שאושרו השבוע, כשמדובר על חמש הצעות, זה לא הצעות

בודדות. בנושא הכלכלי יש שמונה הצעות ועל סחר באיברים יש שבע

הצעות.
א' גולדשמידט
8 הצעות זה 30 דקות.
מ' שטרית
מעבר להצעות הללו השוטפות והרגילות, הוגשו לוועדה יותר מ-

10 הצעות רגילות לסדר-היום ביום רביעי, כך שיום רביעי זה יום

ארוך בכל מקרה.
מ' איתן
עם כל הכבוד, יש לי בקשה. אני מבקש שנאמץ לעצמנו את מה

שכתוב בתקנון. בזמן ערעורים - גומרים ערעורים. יש כאן אנשים

שיצאו מוועדות אהרות, הם באים להצביע וללכת.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד לקבל את ערעורו של הבר הכנסת סאלח סלים שנומק על-ידי

הברת הכנסת תמר גוז'נסקי?

הצבעה

בעד ערעורו של הבר הכנסת סלים - 5

נגד - 7
היו"ר ר' פנחסי
הערעור לא אושר.

4. ערעורו של חבר הכנסת אחמד סאעד, בנושא: "ביקור ראש הממשלה

נתניהו בארצות-הברית".
מי שטרית
יש הצעה רגילה.
ש' וייס
אסור היה להגיש ערעור על זה.
היו"ר ר' פנחסי
אני רוצה להעיר על-פי מה שאומר לי מזכיר הכנסת, בסעיף 4

על ביקור ראש הממשלה בארצות-הברית, שעל-פי המנהג אין מעלים נושא

שעניינו ראש הממשלה בהיעדרו מהארץ. מאחר שראש הממשלה לא בארץ,

הנוהג היה מקדמת דנא שלא מעלים נושאים כשהוא לא כאן.
ת' גוז'נסקי
לדחות את זה לשבוע הבא?
היו"ר ר' פנחסי
הערעור יידון בשבוע הבא.
אי גולדשמידט
אנחנו יכולים להצביע על זה, ואם זה יאושר זה יידון ביום

רביעי הבא.
מי שטרית
מבחינת הנשיאות הנוהג הוא שכשיש הצעה רגילה, לא מקיימים

דיון בהצעות דחופות.
היו"ר ר' פנחסי
משתי הסיבות ההצעה לא יכולה לעלות השבוע. ראשית, שלש כבר

הצעה רגילה, וגם את הרגילה לא מעלים. אתה יכול בשבוע הבא כשתעלה

ההצעה הרגילה, גם לצרף הצעה רגילה.

5. ערעורו של חבר הכנסת כטיב טופיק, בנושא: "פרשת גניבת שיחות

טלפון במליוני שקלים".
ע' דהאמשה
אני אנמק במשפט אחד את ההצעה של חבר הכנסת כטיב. אני אומר

שהדברים מדברים בעד עצמם. יש כאן גניבות במליוני שקלים וצריך

לשים לזה קץ. כמה שיותר מוקדם, עדיף. אם דנים בזה היום, מקדימים

את האפשרות לשים קץ לענין הזה.
מי שטרית
הנשיאות לא רואה בזה הצעה דחופה, וזו ממש דוגמא אופיינית

למה זה הצעה רגילה.
היו"ר די פנחסי
מי בעד להכיר בערעורו של חבר הכנסת כטיב טופיק כהצעה דחופה?

הצבעה

בעד ערעורו של חבר כנסת כטיב טופיק - 2

נגד - 5
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה לא אושרה.

6. ערעורו של חבר הכנסת בני אלון, בנושא: "סחבת החקירה בנושא

ילדי תימן החטופים".

דובר;

חבר הכנסת זאבי יכול לנמק.
ר' זאבי
אני מוכן לנמק.
מי שטרית
לא מקובל דבר כזה. מי שלא היה, מצביעים.
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו נמשיך באותה מסורת. מי שאיננו, כנראה שלא רואה את

זה כל כך דחוף.
אי גולדשמידט
לא נכון. קיימנו על הנושא הזה דיון. מה שהיה לפני כן היה,

שמי שלא היה מופיע, היו מצביעים על כך בלי לשמוע שום הנמקה. זה

היה דבר בלתי סביר לחלוטין.
מי איתן
למה?
אי גולדשמידט
אני מסביר לך מה היה, והיה על זה דיון. יכול להיות שחבר

הכנסת מיקי איתן - זה לא מוצא חן בעיניו, אבל היה כאן דיון

בוועדה וראו בוועדה את העובדה שאתה מצביע ללא שמיעה של מי

שהופיע כדבר בלתי סביר, ואמרנו שמי שמערער, צריך להיכבד ולבוא

ולטעון את טענותיו. לא בא - ויתר על זכותו.

אמרנו שיכול להיות מצב שבן-אדם לא יכול להגיע עד 9:00

בבוקר מסיבות כאלה ואחרות, והוא יכול למנות מישהו מטעמו שיערער.

בכל מצב, אם הוא איננו ואין מישהו מטעמו שמערער, אז לא דנים

בענין.
מי גפני
מישהו שהוא מינה אותו.
אי גולדשמידט
במקרה של חבר הכנסת שחל, למעשה אם היינו דבקים בתקנון,

אסור היה להצביע על הערעור שלו.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת זאבי, אותך מינו לנמק?
ר' זאבי
כמו שמינו את קודמ".
מי איתר
אני רוצה לדעת רק דבר אחד. האם זה נכתב בתקנון הסידור

הזה? האם זה כתוב בתקנון באיזשהו מקום?
צי ענבר
בתקנון זה לא כתוב.
מי איתן
אני רוצה להגיב על הדברים של חבר הכנסת אלי גולדשמידט.

אני יושב בכנסת 12 שנה. בשנה וחצי האחרונות שבהן אלי גולדשמידט

היה יושב-ראש הוועדה, אני מודה שזו התקופה מכל ה-12 שמיעטתי

להגיע לוועדת הכנסת.
אי גולדשמידט
לא שנה וחצי, אלא שישה חודשים.
מי איתו
עם כל הכבוד, יכול להיות שזה חיובי ויכול להיות שזה

שלילי, אפשר להתווכח על זה. זה לא נקרא נוהג. הנוהג הוא מה שהיה

מקדמת דנא, ואני חושב לטובת כולנו...
די צוקר
מה שנהגנו כאן הוא נוהג.
מי איתו
אם נהגו בו שבוע זה נוהג? דדי צוקר, נוהג זה ביטוי משפטי.
די צוקר
לענין מתמשך.
מי איתן
נוהל זה לענין מתמשך תקופה ארוכה ונהגו על-פיו תקופה

ארוכה.

אני רוצה להגיד לכם מבחינה פרקטית. זה לא קשור כעת

לקואליציה ואופוזיציה, זה קשור לעבודת הוועדה הזו. הרי אתם

יודעים יפה מאד שאף אחד לא ידקדק איך הוא מינה אותו. אתם רוצים

לעשות "בלוף" מכל הענין של מינה אותו, כל כאן גנדל יגיד שחבר

הכנסת בני אלון מינה אותו - מי יבדוק.
היו"ר ר' פנחסי
הוא היה הוגן ואמר "כמו שמינו את האחרים".
מי איתר
הוא אמר "כמו שמינו את האחרים", כלומר הכל "בלוף". אין

טעם בסידור הזה. מי שמערער בכל מקום בעולם, צריך לבוא ולנמק. לא

נימק - מצביעים. אנחנו לא יודעים מה פירוש הענין פרשת גניבות

שיחות טלפון או לא יודעים מה קורה בנושא ילדי תימן?

אני רוצה לטובת כולנו. הקטע הזה של ערעורים צריך להיות

מהיר, ומכאן כולם ילכו לוועדות ולעיסוקים אחרים.
ר' זאבי
הצעה לסדר. אני מציע שאני לא אנמק, ואחרי הישיבה ישארו

יושב-ראש הוועדה היוצא ואתה, ותבררו את זה.
היו"ר רי פנחסי
אני בעד.
שי וייס
אני על הנוהג הזה לא לדעתי. אם הייתי יודע, הייתי מתנגד

לו. זה פרס לבטלנים. שיבואו לכנסת.
היו"ר ר' פנחסי
אני מקבל את ההערה של חבר הכנסת מיקי איתן שמי שלא חשוב

לו, אנחנו מצביעים, אבל מאחר שבישיבה הזו נהגנו כלפי אחרים

כאילו מינו אותם, לא יעלה על הדעת שדווקא בסעיף האחרון לא ניתן

לחבר כנסת זאבי לנמק. הוא יעשה את זה בקצרה.
מי גפני
רק להסיר ספק בשאלה של נוהג או לא נוהג. היתה החלטה של

ועדת הכנסת, היתה החלטה וזה לא שאלה של נוהג. מה שאלי גולדשמידט

העלה, ועדת הכנסת דנה בזה והיתה החלטה. אפשר לשנות את ההחלטה,

אבל היתה החלטה.
היו"ר רי פנחסי
חבר הכנסת זאבי, אתה רוצה לנמק?

ר' זאבי;

לדעת כולם, הנושא של חטיפת ילדי תימן וילדי המזרח, הוא

נושא חשוב. השאלה היא אם הוא נושא דחוף, אז הדחיפות שלו נובעת

מכך שבכך שאנחנו לא מגיעים לסיום הפרשה, המאבק הציבורי, כולל

מאבק ציבורי אלים, כולל ישיבה בבתי סוהר של קבוצה שנקראת קבוצת

הרב משולם, שביקרתי אותו בשבוע שעבר, לא שאני מסכים עימם...

אני חוזר בקצרה. הנושא השוב לדעת הכל, השאלה אם הוא דחוף.

זה נושא חשוב שנמשך 48 שנה, אז הוא ודאי לא דחוף, אבל הדחיפות

שלו נובעת מכך שבסחבת שנוצרה על-ידי ועדת חקירה ממלכתית שמושכת

ומושכת ומושכת, נוצר מצב שהציבור שכואב לו, מגיב בדרכים לא

מקובלות.

אני אומר את זה ביתר תוקף אחרי שבשבוע שעבר הקדשת י יום

לביקור בכלא "שאטה" וביקרתי את הרב עוזי משולם, שאינני מזדהה עם

דרכו וגם לא השתכנעתי אחרי 4 שעות שישבתי במחיצתו, אבל אני ער

לעובדה שציבור גדול בארץ נוהה אחריו, הוא הולך ממורמר ומגיע

לצעדים קשים מאד, ולכן צריכים לשלם לזה סוף פסוק.
די צוקר
זו ועדה משפטית. מה אתה מאיץ בקצב שלה?
מי שטרית
הנשיאות אומרת שמכל הסיבות שחבר הכנסת זאבי הזכיר, ההצעה

היא לא דחופה.
היו"ר ר' פנחסי
מי בעד להכיר בערעורו של הבר הכנסת בני אלון כהצעה דהופה?

הצבעה

בעד ערעורו של חבר הכנסת בני אלון - 1

נגד - רוב

היו"ר רי פנחסי;

הערעור לא התקבל.

2. שיבוץ חברי הכנסת בוועדת החוקה. חוק ומשפט

ובוועדת העליה והקליטה
מי איתן
הסיפור ידוע ואני רוצה שהעובדות לא תהיינה שנויות

במחלוקת. היתה טעות בתום לב של חבר הכנסת רענן כהן, שעל-פי

סיכום ביני לבינו בא לוועדת הכנסת, לקח תמונת ראי של הכנסת

הקודמת והכין הצעה על-פי הכנסת הקודמת, וגם בסיעתו בחר אנשים

על-פי תמונת הראי של הכנסת הקודמת, ובכך הוא התבסס על סיכום

בינינו שהרכבת הכנסת הנוכחית תהיה על-פי תמונת ראי של הכנסת

הקודמת.

אלא מה? הוא לא הביא בחשבון שבכנסת הקודמת, הקואליציה של

מפלגת העבודה מנתה 67 חברים, והאופוזיציה בראשות הליכוד מנתה 53

חברים, ואילו עכשיו כשהופכים את תמונת הראי, בקואליציה הנוכחית

יש 68 חברים ובאופוזיציה יש 52, ואז נוצר מצב שכשהוא עבד על-פי

הטבלה הקודמת, הוא לקח לעצמו ייצוג על-פי 53, ונתן לנו ייצוג

על-פי 67, כאשר אתה הופך את זה מ-52 ל-58, נוצר מצב שלקואליציה

יש מקום נוסף בוועדות ולאופוזיציה יש מקום אחד פחות.

אז נשאלה השאלה איפה להוריד את המקום ואיפה להוסיף. על

מנת שנוכל להכריע ובינתיים להרכיב את הוועדות, השארנו פתוח שתי

ועדות - ועדה אחת, סליחה שאני אומר את זה, הנחשבת קצת פחות

חשובה, וועדה אחת הנחשבת יותר חשובה, ואז יש לנו שתי ועדות של

15, שבאחת מהן אנחנו צריכים 7 אופוזיציה ו-8 קואליציה, ובוועדה

השניה אנחנו צריכים 6 אופוזיציה ו-9 קואליציה, והשאלה היא איזו

איזו. הוועדות הן עליה וקליטה וועדת חוקה, חוק ומשפט.

עכשיו אני עובר לטיעון שלי מדוע אני עומד על כך שאנחנו

נקבל את המקום הנוסף בוועדת הוקה, חוק ומשפט. מעבר לאילוצים

הפנימיים של הקואליציה, שזה לא מעניינכם, הוועדות של 15

מתחלקות לשני סוגים - ועדות שיש להן חשיבות קצת יותר גבוהה

וועדות בחשיבות יותר נמוכה, והנה מהוועדות של ה-15, שתי ועדות

שבהן כבר יש לנו 6:9, שתיהן מהחשיבות היותר נמוכה. האהת זה מעמד

האישה, והשניה זה ועדת הכלכלה, ואילו בוועדות היותר חשובות כמו

חינוך, כמו עבודה ורווחה ופנים, שם החלוקה היא 8:7.

אם גם עכשיו תיתנו לנו את עליה וקליטה, יהיה מצב שכל ה-

6:9 הם בוועדות החלשות, ו- 8:7 בוועדות החזקות, ולכן אנחנו לא

יכולים להשלים עם המצב הזה ואנחנו עומדים על כך שאחת לפחות

מהוועדות יהיו בה 6:9, וזו ועדת החוקה , חוק ומשפט.
רענו כהו
אני אף פעם לא מצליח להבין מה דרך העבודה כאן ובאיזו צורה

עובדים, למרות שאני כבר ותיק. בדרך כלל לימדו אותי בחיים שסיכום

זח קדוש, ואף אחד לא לתפוס אותי בכנסת שאני מסכם עם מפלגח או

סיעה משהו, שאני לא מקיים אותו. אני יכול להתווכח, אני יכול

לקם דיון סוער, אבל באותו רגע שאנחנו מחליטים, אני מכבד את

הסיכום ואני הולך על-פיו. זה כלל, ואני חושב שכל אחד מאיתנו

צריך ללכת לפי הכלל הזה.

אני ישבתי עם חבר הכנסת מיקי איתן, וכשהוא נלחם אני לא

קיבלתי את טענתו ללכת לפי המושג הדגול, המצאה, תמונת ראי -

מושג שלא כתוב בתקנון.

אבל מה לעשות, אחרי תהליך ארוך, מייגע, שלא רצינו להפריע

לעבודת הכנסת, קיבלתי את הרעיון של תמונת ראי, ואני אומר את זה

עכשיו לעורך-דין צבי ענבר וזה מסוכם בינינו, מתוך מגמה שלגבי

העתיד תציע לנו את ההצעות הדרושות שכל הכנסת ה-15, הבאה, כולה

תהיה מורכבת מגישה טכנית, כלומר הדברים ברורים על-פי תשקיף

תוצאות הבחירות ולא נצטרך לקיים כאן דיונים מיותרים. אין להם

ערך, אין להם חשיבות, אין להם מטרה, כל בסופו של דבר הכנסת

מקבלת ביטוי של הכנסת.

באותו רגע שקיבלתי את העיקרון של הראי, ישבתי עם חבר

הכנסת מיקי איתן ואמר לי את מה שאמר לי לגבי הוועדות, ואם אז

היה אומר לי לסכם מספר אחר, היינו בוחרים, אבל ישבתי איתך,

סיכמתי.

מי איתן;

אני לא סיכמתי איתך.
רענו כהו
אני אזכיר לך. באת אליי למעלה ואמרת לי - "אתה יודע מה

אתה צריך לבהור בוועדות שלך של האופוזיציה?" נתת את כל הספירה.

אני פעלתי בדיוק לפי מה שאמרת לי, אפילו לא זזתי מטר אהד.
מי גפני
הבר הכנסת רענן כהן, אומר מיקי שיש טעות פשוט.
רענו כהו
אין טעות. מבחינת צילום ראי, זה בדיוק מה שהיה לנו.

בוועדת חוץ ובטחון בהתחלה מיקי איתן אמר לי 8:9. אחרי זה הוא

אמר - לא, אנהנו הולכים על ראי על כל שלוש הוועדות - ועדת

הכנסת, חוץ ובטחון וכספים - שבעה מול עשרה. ראי זח ראי. אתה

מקבל את הטוב ואת הרע, אין ויכוח.

מאחר שאנחנו הלכנו לפי הראי, היות ואנחנו בחרנו, אני לא

מסוגל אפילו להוציא משם. מי נבחר? דוד ליבאי, משה שחל, יוסי

ביילין. נבחרו אנשים שאני לא יכול לגעת בשמותיהם.
מי איתן
עם כל הכבוד, עמיר פרץ לא יבוא לוועדה. הוא יושב-ראש

ההסתדרות.
רענו כהו
הבר הכנסת שבח וייס, איזה ויכוח התנהל בענין עמיר פרץ,

איזו מהומה?

יש לי הצעה. אנהנו נבחר לקואליציה ולאופוזיציה ממלא מקום.

אין לנו ברירה, הסתבכנו בענין הזה כולנו. אנחנו סך הכל מהפשים

דרך מכובדת לצאת מהתסבוכת שנכנסנו אליה.

מי איתן;

מי יהיה ממלא מקום?
רענו כהן
אני לא יודע. נשבור את הראש אחר כך. אנחנו מוסיפים ממלא

מקום.

מי איתן;

להוסיף עוד אחד?

רענו כהן;

אין לך ברירה.

מי איתן;

את מי תשים?

רענו כהן;

אופוזיציה מקבלת ממלא מקום אחד, ואתה מקבל...

עי זיסמן;

דע לך שבתום הישיבה הוא גילה מיד את הטעות. כל חברי מפלגת

העבודה באו, אותך לא מצאו, הפלאפון היה סגור. חיפשנו אותך.

מי איתן;

סליחה, זה לא פותר את הבעיה. אתה בחרת שבעה חברים לוועדה.

אחד מהם יהיה ממלא מקום?

רענו כהן;

לא.

מי איתם;

אז מה זה יעזור?

רענו כהן;

מאחר שאני בחרתי, אני פונה אליכם ומבקש...
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת רענן כהן, אולי אנחנו ניתן את רשות הדיבור

לחברים אחרים. אולי אתם תצאו לחדר הסמוך.

די צוקר;

אני רוצה לחזור להסטוריה לפני 4 שנים, ולהראות ששום דבר

חדש לא קורה, הכל חוזר על עצמו, ולפנות רק להגינות, כל רוב יש

לכם כאן.

חבר הכנסת איתן, בכנסת הקודמת קרה מקרה מאד דומה בוועדת

החוקה, חוק ומשפט, ועקב טעות, נוצר מצב שבמשך כל הארבע שנים היה

רוב לאופוזיציה בוועדת חוקה. כאשר לשבו וחישבו, נפלה טעות בתום

לב, כפי שקרה לרענן כהן. קרתה טעות, ואחרי זמן קצר אני באתי

ואמרתי - אתם עכשיו הולכים לנהל את ועדת ההוקה, חוק ומשפט ארבע

שנים כשאין רוב בכלל. לא שהיה הפרש של אחד, אלא לא היה רוב.
מי איתן
ברגע שש"ס פרשו.

די צוקר;

לגוש החוסם. ל-61 לא היה רוב.
מי איתן
היה. ל-61, אבל אתם הייתם עם שייס.
די צוקר
בכל ועדות הבית היה רוב ל-61, לגוש החוסם.
היו"ר די פנחסי
לא. כולל שייס היה לך רוב.
די צוקר
אנחנו עכשיו בשלב העובדות. היה רוב בכל הוועדות ל- 61.

חבר הכנסת מיקי איתן, אני אלך איתך הפוך. בכנסת הקודמת,

גם אחרי פרישת שייס, בכל הוועדות היה רוב לקואליציה זולת ועדה

אחת, בגלל הטעות שנפלה.
מי איתן
לא בגלל טעות. בגלל שאי-אפשר היה אחרת.
די צוקר
לא נכון. ואז בתחילת הכנסת עוד באו ואמרו ייזה מה שסוכם,

עושים את זה..."

נוצר מצב בכנסת הקודמת שהיתה ועדה אחת שבה היה רוב

לאופוזיציה ולמרות הבקשות של הקואליציה לתקן את זה, באתם

ואמרתם- חברים, זה המצב, זה מה שסוכם, קבלו את זה. חיינו עם זה

ארבע שנים, זה די מסובך לחיות עם זה ארבע שנים.

אם רוצים תמונת ראי ואם בכלל זו תמונת ראי, תנו רוב

לאופוזיציה בוועדה הזאת. אם הולכים על-פי הטיעון של תמונת ראי,

ההגינות אומרת שוועדה אחת צריך להיות רוב, אבל לא. לא צריך

לדרוש את זה כל זה היה עקב טעות, וטעות לא משחזרים פעם שניה כי

צריך להיות רוב לקואליציה בכל ועדות הבית.

לכן חברים, תזכרו. היה איזה ראש מפלגה אחד שאמר שגם רוב

של אחד הוא רוב, אז יש 8:7, גם זה רוב. זה המוצא של ההגינות,

להגיד 8:7 - טעות, טעות, אין מה לעשות.

יש מוצא אחר ולא יעזור, נקטו בו גם בוועדות אחרות. אם יש

בעיות, ובזה כן האופוזיציה צריכח להתחשב, בעיות בקואליציה

מבחינת חלוקה בין הסיעות, וזה כן ענין רציני, תגדילו את זה ל-

17. זה המוצא היחידי שיש.
היו"ר ר' פנחסי
אז צריך לתקן את החוק. כל השאלה צריכה להיות בין שתי

הסיעות? יש עוד סיעות שרוצות...
די צוקר
זה נועד לסיעות האחרות, לא נועד לליכוד. חבר הכנסת פנחסי,

אם לא שמת לב, הצעתי משהו לטובת הקואליציה.
מי שטרית
אני מבקש לחלק את הענין הזה לשני חלקים. החלק הראשון זה

החלק המספרי, ואני רוצה לשכנע את חבר הכנסת רענן כהן שבחלק

המספרי חבר חכנסת מיקי איתן צודק.

המספרים אומרים כדלקמן. יש לקואליציה היום 68 חברים לפי

מפתח של 1.42, מגיע לקואליציה 96.56, דהיינו 97 חברים בוועדות.

מ؀ࠂࠈࠊࠎࠐࠒࠖ࠘ࠚࠞࠠࠢࠦࠨࠪ࠮࠰࠲࠶࠸࠺࠾ࡀࡂࡆࡈࡊ쏒뻒뺯鮪險隇玂溂湟䭚Z̝jᘀ蕨칢唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ蕨칢娀脈̝jᘀ륨롼唀Ĉ࡚涁H渄H甄Ĉᘉ륨롼娀脈̝jᘀ鍨伖唀Ĉ࡚涁Hי איתן:

1.44 המפתח, לא?
מי שטרית
אם זה 1.44, אז זח 97.92. לאופוזיציה מגיע 52, לפי 1.44

זה 74.8 וזה יוצא כאילו 75. אנחנו עיגלנו כלפי מטה, לכן בעצם

לקואליציה במקום 98 יש 97, ולאופוזיציה במקום 75 יש 74. זו

החלוקה של החברים. על-פי החלוקה שעשיתם, וכאן מיקי איתן צודק,

יוצא לך אחד יותר, רענן.
רענן כהן
אין לי יותר. יש לי 74.
מי שטרית
רענן, אתה טועה באחד. המפתח הוא 1.42, אבל 1.42 נותן לנו

לקואליציה 96.56 ולאופוזיציה 73.8, שניהם מעוגלים למעלה ל-97

ול-74, זה 171. בחלוקה שעשינו בישיבה שעברה של ועדת כנסת, רענן,

טעיתם באחד.
מי איתן
תספור. בוועדת חוץ ובטחון - 7, בוועדת כספים - 7, בוועדת

חכנסת - 7, זח 21.
מי שטרית
בוועדות פנים, חינוך ועבודה ורווחה יש לכם בכל אחת מהן 7.
מי איתן
יט לו שמונה ועדות של 7.

רענו כהר;

יש לי שלוש ועדות של 6.
היו"ר ר' פנחסי
יש לך בוועדת הכנסת ארבעה, בוועדת כספים שישה...
מי שטרית
יש לך בחוץ ובטחון, בכספים, 7 בכל אחת. בעבודה ורווחה -

7, בחינוך - 7, בפנים - 7, ביקורת - 7.
ד' צוקר
זה לא אותו 7 כל זו ועדה של 17 וועדה של 15.
מי שטרית
יש לך 6 בוועדת הכלכלה ו-6 במעמד האישה, כלומר עוד 12,

בנתיים יש לך 61. יש עוד את ועדות חוקה, חוק ומשפט ואת ועדת

העליה והקליטה, שעוד לא איישנו. קליטה - 6, אז זה 67...
רענו כהו
ובהוקה 7, סך הכל 74.
עי זיסמן
אני הושב שההצעה של חבר הכנסת דדי צוקר היא הכי טובה.
היו"ר ר' פנחסי
מיקי איתן אומר שבוועדת הקליטה הוא לא רוצה לתת לך 6:9,

שאנחנו נקבל והם פחות. הוא רוצה להחליף.
רענן כהו
אבל זה צילום ראי.
מי איתו
חבר הכנסת שטרית, אתה לוקח עכשיו את המצב החדש. אם היית

לוקח... חוא הגיש 7 וגם בקליטה הוא הגיש 7.
רענו כהו
אני ביקשתי בוועדת הכלכלה 6, במעמד האישה 6 ובעליה וקליטה

6.
מי שטרית
רענו, למספרים האלה אתה מסכים?
די צוקר
זאת לא הבעיה. יש סיעה לא מיוצגת בקואליציה ולזה צריך

למצוא פתרון.
מי שטרית
למספרים האלה אתה מסכים?
רענן כהו
כן.
מי איתן
נעבור לחלק השני של הטיעון. מיקי אומר ובצדק, שבו ועדות

הפהות חטובות...
די צוקר
הטיעון המרכזי, שחסר לך ייצוג לסיעה.
מי שטרית
רענן, במעמד האישה, ועדת הכלכלה, ואתה רוצה גם בוועדת

הוקה ווועדת קליטה שלנו יהיה 9:6.
רענו כהו
אבל ככה זה נקבע. כבר יש מציאות.
מי שטרית
אנחנו מוכנים שתמנה ממלא מקום אהד מתוך השבעה.
די צוקר
אני מתפלא על הטיעון של הליכוד שוועדת הקליטה היא לא

השובה. ממה שהבנתי ממערכת הבחירות שלכם, ועדת הקליטה ה יא הכל

השובה.
היו"ר רי פנחסי
רענן, בשביל לעדכן אותך, בוועדת קליטה היו לך 7. היה

למפלגת העבודה - 4, למר"צ - 1, לש"ס - ו, ולאופוזיציה היו 7.

היה 1 למולדת, 1 לצומת, והליכוד...
מי איתן
בתמונת הראי שהוא הביא לי, ולכן היה לי בלבול, הוא הביא

גם בוועדת הקליטה 7, וזאת היתה תמונת הראי. הוא הביא 7 כאן ו-7

כאן, וצריך להוריד לו אחד. השאלה מאיפה להוריד אחד.
רענן כהן
יש בעיה לכולנו. בואו נצא מהפלונטר הזה.
מי גפני
מעבר לעובדות המספריות שעברנו בשבוע שעבר, כיון שבאמת לא

איתרו אותך, יש פשוט הבדל מספרי בחלוקה בין חבר הכנסת איתן

לבינך והיתה חלוקה שגויה באופן אמיתי, מבחינת העובדות.

בקואליציה אנחנו סומכים על מיקי איתן. באופוזיציה סומכים

עליך, רענן, ובסדר, היתה טעות מספרית.
סי סלים
חבר הכנסת גפני, יש הצעה שיוסיפו אחד.
מי גפני
בכנסת הקודמת, וחבר הכנסת דדי צוקר אמר בצדק, היה פער קטן

בין הקואליציה לבין האופוזיציה בוועדת החוקה. אגב, הוא ניהל את

הוועדה כיושב-ראש, כדי שנדע, לא באמצעות מיעוט. לא היה נראה

שהוא נמצא במיעוט בוועדה וראינו את זה במליאה כל הזמן, כך שאני

מציע לא להתרגש מהענין הזה. אנחנו יודעים איך הוועדות פועלות.

מה שהיה עובדה, שכשהורכבו הוועדות בפעם הקודמת, שכאן

אנחנו מדברים על תמונת הראי, מעבר לטעות המספרית, כשהורכבו

הוועדות בקואליציה, היו לא 61 חברים, עם כל הכבוד. בקואליציה

הזאת היו 67. מי שזוכר היטב, ש"ס היתה בקואליציה. לפי זה חולקו

הוועדות.
ד' צוקר
פנחסי, יש לי הצעה לסיכום.
מי גפני
עם כל הכבוד, אנחנו בקואליציה ואנחנו גם מפלגה. עם כל

הכבוד לענין של קואליציה, אנחנו מפלגה אחת - סיעת יהדות התורה.

היא סיעה בכנסת ויש גבול עד כמה אנחנו יכולים בענין הזה לקבל

החלטות. רענן, אני פונה אליך.

אתם לא יכולים היום לבוא ולומר אחרי טעות מספרית, ואהרי

שהקואליציה כשהורכבו הוועדות, מנתה 67 חברים כולל סיעת ש"ס,

לבוא ולעשות עכשיו את החשבון שבוועדת החוקה, חוק ומשפט בעצם

לאופוזיציה היה רוב. זה פשוט עובדתית לא נכון. לקואליציה היה

רוב בוועדת החוקה, חוק ומשפט, והקואליציה הנוכחית, אם אנחנו

לוקחים את סיעת מולדת שהיא לגבי החלוקה בוועדות סיעה בקואליציה,

מכיון שהיא קיבלה מקומות על מכסת הקואליציה והיא קיבלה גם

מקומות על מכסת הליכוד...
מי איתן
כולל ועדת החוקה.

מי גפני;

כולל ועדת החוקה, כולל ועדת החוץ והבטחון, כולל בוועדות

החשובות.

אני לא רוצה להציע הצעות, לקבל הצעות פשרה או לא, אלא אני

רוצה לומר דבר אחד. אנחנו, עם כל הכבוד, חבר הכנסת צוקר, עומדים

לפני החלטה בענין הזה, בניגוד לכל מה שהעלית קודם. אחרי שהיתה

הצבעה ואחרי שוועדת הכנסת או הוועדה המסדרת קיבלה החלטה, טעות

חייבים לספוג. אותה, אין ברירה.

אדוני היושב-ראש, כאן לא היתה עדיין החלטה. היה סי/כום בין

חבר הכנסת מיכאל איתן לבין חבר הכנסת רענן כהן. אנחנו לפני

החלטה, וההחלטה צריכה להיות מתוקנת אך ורק על-ידי השינוי בוועדת

חחוקח, חוק ומשפט.
שי וייס
אנחנו פתרנו הרבה פעמים בעבר בעיות גם בהתחשבות אנושית.

למשל בנשיאות הכנסת קרה מצב שלא היה רוב לקואליציה, ותארו

לעצמכם שהיו 4 מול 4. זה דבר מדהים.
די צוקר
שנים.
שי וייס
לא, אצלי חצי תקופה. יכולנו הרי בקלות להוסיף סגן נוסף,

ואני וסיעתי חשבנו שצריך להיות מאד רגיש גם בשאלות אישיות.

אני מציע שמיקי איתן, שידוע בסופו של דבר גם בלקיחה

בחשבון של עניינים אישיים גם בתוך הסיעות, יסתדר עם רענן ברוח

הכי טובה, ואנחנו נקבל את הסיכום.
עי זיסמן
אני מציע להגדיל את הוועדה. אפשר להגדיל אותה בשניים...
מי אלתן
באחד מספיק.
עי זיסמן
אפשר בשניים ואפשר באחד. אני ראיתי שראש הממשלה עושה את

הכל על מנת לא לשנות את החוקים. 18 שרים, 6 סגני שרים, וועדת

השרים לענייני בטחון תשונה כדי שהשר בני בגין יכנס. אותו דבר

כאן.

יש שלוש אפשרויות: להשאיר את המצב הקיים. הוא התחייב. הוא

לא יכול עכשיו... נגדיל באחד, והאחד הזה יהיה או יהדות התורה

או.. כשמגדילים, להגדיל את זה רק באחד, או להגריל בשניים.
היו"ר ר' פנחסי
שניים, אתה נותן עוד אחד למפלגת העבודה.
עי זיסמן
לא. 10:7. אם לא, אז יהיה 9:7.
די צוקר
אני רוצה להציע הצעה להחלטה. מאחר שיש שמונה חברי כנסת מן

הקואליציה, שאלינם מיוצגים בוועדת החוקה, אני חושב שהכנסת צריכה

לאפשר להם ייצוג בוועדת החוקה. לכן אני מציע להוסיף חבר אחד מן

הקואליציה לוועדת החוקה.
היו"ר ר' פנחסי
זה יהיה מספר זוגי.
די צוקר
אז יוצא מספר זוגי. זה לא כלל בתורה, זה בכלל לא משנה.

נשמר רוב לקואליציה ואין שום בעיה עם זה.
היו"ר ר' פנחסי
יש לי בקשה. אני מבקש להוסיף עוד חבר לוועדת החינוך.

בוועדת חוץ ובטחון הם לקחו ארבעה חברים. אם תחלק לפי 176, מגיע

לי עוד חבר.
מי איתן
רבותיי, יש לנו בעיה ראשונה שיש לנו חוק שקובע שמספר חברי

הוועדה יהיה רק חמישה-עשר, אז גם על זה צריך להתגבר.
היו"ר ר' פנחסי
אני מבין ש....בוועדת חוץ ובטחון, כאילו ממלא מקום קבוע.
מי איתן
חבר הכנסת פנחסי, אם תעשה את הפתרון שאתה מציע, אתה לא

פתרת שום דבר כל את אותו ויכוח שקיים לגבי מקום, אתה מעתיק וזה

מי יהיה החבר המלא ומי יהיה ממלא המקום הקבוע, אז לא נפתרה

הבעיה.

נגיד שאנחנו הולכים לשנות את החוק. ראשית, אני לא נוטה

לפתרון כזה. אני לא יודע אם זה בסדר מה שאנחנו עושים. אני מרגיש

הרבה יותר נוח לחיות בשלום עם רענן כהן, לא לכפות עליו בכח

הרוב, לעשות פשרה, אבל מצד שני מאד לא נוח לי שאנחנו בגלל פשרות

של פוליטיקאים הולכים לשנות חוקי כנסת. זו מידה מאד לא ראויה.

אולי יותר טוב שאני אריב איתו ואני אכעס עליו ואני אפעיל את

הרוב ואני אהיה לא נחמד, ואני אשמור על החוק. אני אומר בקול רם

מה אני חושב.

לגבי הענין של אם אנחנו כן הולכים בצד של הזכות לזוגי,

מספר זוגי זה לא פסול. אם יהיה מספר זוגי, אז ההחלטה לא התקבלה.

אם הקואליציה יש לה רוב של שניים שם והאופוזיציה כאן עושה מעשה

שהוא נותן לנו אדם נוסף מעל המכסה, אני חושב שהם עושים גיסטה

גדולה מאד מבחינתם, אז מה אנהנו יכולים לבוא בטענות, שיש זוגי

אנחנו ניקח עוד אחד נוסף? אז 9:7 זה רוב מספיק. אם הקואליציה לא

יודעת להסתדר ב- 9:7 ויהיה תיקו שם, אז זו בעיה.

אני מבקש, עם כל הכבוד. לי קשה מאד לתמוך בהצעה שהולכת

לשנות את חוק הכנסת. אני גם עשיתי את כל הדברים האפשריים על מנת

שיהיה ממלא מקום בוועדת חוץ ובטחון בשביל שלא לשנות את החוק.

כבר עברנו את הקו האדום לדעתי גם בתרגיל הזה כי עשינו איזו

עקיפה של ההוק. אני לא יכול לתמוך בשינוי החקיקה, זה נראה לי

מאד לא בסדר.

לכן, בסך הכל כשאני תופר את כל הענין הזה, הנטיה האישית

שלי זה לא לשנות את החוק, אבל אם אני בדעת מיעוט, אני מרים

ידיים.

היועץ המשפטי, אני שואל אותך מה אתה אומר לגבי הענין של

השינוי החוקתי שאנחנו נעשה.
צי ענבר
אין לי שום בעיה בשינוי חוק. יש לי בעיה כאשר רוצים על אף

החוק, להכניס חברים במסווה של ממלא מקום וכיוצא בזה. אני נגד

זה, אבל לשנות את ההוק, מצידי אין בעיה.
מי איתן
אז נשנה את ההוק.
א י שטרן
אני שומע כאן הרבה בתוך הדיונים, בעיקר מהחברים הוותיקים,

שמסתמכים על תקדימים וכו'. אני שואל את היועץ המשפטי, כי אני

הבנתי שיש דברים מוצקים. יש שלוש ועדות של 10:7 ויתרת הוועדות

הן של 15 או מפתח של 6:9 או 8:7. עכשיו כאן נוצר תקדים, ואני

מבין שאין לזה סוף. מהר יהיה עוד איזה משבר קטן או משהו, יתחילו

עם זה ולא יהיה לזה סוף. אני שואל אותך מה יקרה במקרה הבא. אני

שואל האם אין כאן גם מושג של תקדים שיכול להקשות בעתיד. ככה יש

מחסום, יש חוק ואלה המספרים.
עי זיסמן
ועדות חוץ ובטחון וכספים... מי הוועדה השלישית שיש לה 17?
היו"ר ר' פנחסי
בוועדת הכנסת אין הגבלה של מספרים. כל סיעות הבית צריכות

להיות מיוצגות. בוועדת כספים - 17, ועדת חוץ ובטחון - 17,

ועכשיו רוצים לעשות תיקון לוועדת חוקה, חוק ומשפט - 16. לעשות

חוק מראש עם מספר זוגי, זה לא כל כך נראה לי.
צי ענבר
ברור שכאשר חוקקו את החוק וקבעו בו מספרים, הכוונה באמת

היתה שכל כנסת תסתגל לחוק, ולא להיפך, לא לשנות את החוק כל אימת

שיש צרכים. אני עצמי, כמו היושב-ראש הזמני שר הוועדה, גם אני לא

מאושר מתיקון החוק וגם לא מאושר כי ישנו עד היום כלל שוועדות הן

מספר לא זוגי. יש כלל כזה, ואני לא מאושר מזה, אבל כמובן ש...
ע' זיסמן
אז צריך לעשות 17.
היו"ר ר' פנחסי
למי תיתן את ה-17? מיקי איתן צודק.
עי זיסמן
הייתי עושה 17 וה-17 יהיה ברוטציה בין קואליציה

ואופוזיציה.
מי שטרית
אז יהיה 16.
היו"ר ר' פנחסי
כל תיקון החוק הזה בכלל לא נוח.

חבר הכנסת מיכאל איתן, מה הסיכום?
מי איתן
הסיכום הוא שחבר הכנסת רענן כהן עם חבר נוסף מהקואליציה,

יגישו הצעת חוק לתיקון חוק הכנסת ולהגדלת מספר חברי הוועדה

בוועדת ההוקה, חוק ומשפט ל- 16.
היו"ר ר' פנחסי
אבל עד אז אנחנו צריכים להרכיב את הוועדה, עד תיקון החוק.
עי זיסמן
אפשר להרכיב את הוועדה, וה-16 יהיה מוזמן קבוע. החוק הזה

יכול לעבור תוך יום אחד.
מי איתן
לא תוך יום, אבל בשבוע הבא אפשר.
היו"ר רי פנחסי
אבל בנתיים אתה רוצה להרכיב את הוועדה?
מי איתן
חכו עוד שבוע להקים את הוועדה.

ע' זיסמן;

אל תעכב את הוועדה.
מי איתן
את ועדת קליטה אתה יכול להקים וועדת חוקה לשבוע הבא.
היו"ר ר' פנחסי
למה שלא נשלח כבר ממלא מקום קבוע?
מי איתן
יקח לי שבוע לפתור את הבעיה את מי לבחור ממלא מקום ואת מי

לשלוח חבר. האמן לי שזה שבוע ויכוח.
עי זיסמן
אנחנו נמצא לך פתרון לזה.
מי איתן
אני מקבל כל פתרון שחברי הכנסת גפני וזיסמן יחליטו עליו.
מי גפני
אני קבוע וזיסמן ישלח ממלא מקום.
עי זיסמן
אם זה לשבוע ימים - כן. אם זה יעבור את השבוע, הוא יתחלף

עד הסוף.
מי גפני
חבר הכנסת פנחסי, אני מציע שוועדת הכנסת תקבל עכשיו החלטה

של תיקון החוק ותביא את זה למליאה.
היו"ר ר' פנחסי
אני לא יכול בלי הצעת הוק. אני נגד החוק הזה ולא אביא את

זה בשמי בכלל. אני לא תומך בהוק הזה ואני גם אצביע נגדו. אני לא

רוצה מספר זוגי אלא אם כבר להגדיל, אני רוצה 17. אני לא תומך כי

אתה עושה תקדים לכנסת הבאה.

מ' איתן;

אדוני היושב-ראש, יש כאן שני חברים שרוצים להתבטא. הם

חדשים ואני חושב שיש להם מה להגיד, שישמעו את דעתם.
ר' ברונפמן
נכון שאין לנו נסיון ואין לנו על מה להסתמך בתקדימים

הקודמים, אבל אני לא מרגיש בנוח מזה שאנחנו קובעים את החוק על-

פי צרכים סיעתיים או קואליציוניים אופוזיציוניים בכנסת הנוכחית.

אני לא חושב שזו דוגמא טובה. אני לא מרגיש נוח גם עם הקביעה של

16, אז אם להעלות את זה ל-17, יש בזה הגיון. ב-7ו אנחנו פותחים

תיבת פנדורה מחדש למי יחולק המקום ה-17.
מי איתן
לאופוזיציה.
ר' ברונפמן
לכן, ברשותך הרב פנחסי, אני הייתי מחזיר את ההצעה להחזיק

את החוק על 15 ברחים, ולהצביע בוועדת הכנסת על-פי הרוב.
היו"ר ר' פנחסי
אני חושב שזו הצעה יותר טובה.
די ברונפמו
ולא ללכת סחור סחור ולפתור את הבעיה בתפירת חוק על-פי

הצרכים.
מקסים לוי
מה זה? אנשים היו כאן, היו הסכמות בין מפלגות. אחרי שכולם

הולכים, אתם רוצים לחזור לסיכום, אתם רוצים להרוס את ההסכמות.

אדוני, אני ורענן נגיש את זה לכנסת בשבוע הבא. חבל על הזמן.

אתה מעלה הסכמה עם חבר הכנסת צוקר, ועכשיו אתה בא ונסוג

מזה. זה לא ככה. אז מה אם יש 16? חרב העולם? לא חרב עולם. עכשיו

עם 17 אתה נותן לאופוזיציה נציג. למה? אבל היתה טעות שבגלל זה

הקואליציה לא קיבלה נציג. עכשיו בא חבר הכנסת רענן כהן ואומר -

אני לא יכול להוציא. למה להתנגח בשביל דבר כזה?

הועלה רעיון, היתה הסכמה, אני מציע להביא את זה בשבוע הבא

ולגמור עם זה.
א' שטרן
אני שואל האם אפשר לצאת מתוך הנחה שזה המקרה היחיד והבודד

בקדנציה הנוכחית?

דובר;

ודאי.

מי גפנל;

במקום להלבין פני חברו ברבים, שחבר חכנסת רענן כהן בא

ואומר שהוא מינה כבר חברים ממפלגת העבודה, אני חושב, מה גם שלא

מדובר בחוק יסוד, מדובר על חוק רגיל וזה מקובל בכל תחילת כנסת

שאפשר לשנות חוק ולהתאים את הוועדות, ואני לא יודע מה הקדושה

הזאת של המספר הזוגי.
היו"ר רי פנחסי
אז אמרתי שיציעו הצעת חוק. השאלה עכשיו אם להרכיב את

הוועדה או לא.
עי זיסמן
כן.
היו"ר רי פנחסי
אבל כרגע אתה יכול למנות בפועל רק 15. ה-16 יהיה רק ממלא

מקום קבוע.

מי איתן;

ההצעה היא שהמחלקה המשפטית תסייע להם להגיש הצעת חוק.

אנחנו נכנס את ועדת הכנסת לפטור את זה מחובת הנחה ונאפשר את

ההקיקה כך שבשבוע הבא יהיה לנו חוק.
היו"ר רי פנחסי
ואת הוועדה נרכיב בשבוע הבא?
מי איתר
כן. את הוועדה נרכיב ונציג אותה עם ההוק בשבוע הבא.

היו"ר רי פנחסי;

את ועדת הקליטה אני יכול להרכיב היום?
מי איתו
היועץ- המשפטי גם יכין את לוח הזמנים, על מנת שאנחנו נעמוד

בלוח הזמנים.
מי גפני
למה צריך לעשות את זה בנפרד? אני מציע לעשות את זה יחד -

ועדת הקליטה עם ועדת החוקה.
מי איתן
מה זה שייך?
היו"ר ר' פנחסי
מאחר שיש הסכמה בנושא ועדת הוקה, אין סיבה שוועדת הקליטה

לא תתכנס כי סתם מהזיקים אותה כבן ערובה.

אני רוצה להקריא את השמות של ועדת העליה והקליטה -

חברת הכנסת בלומנטל - נציגת הליכוד

חבר הכנסת -זאב בוים - נציג הליכוד

נציג ליכוד, אין כאן שם. חבר הכנסת איתן, יש לך שם?
מי איתן
עוד לא.
היו"ר ר' פנחסי
חבר הכנסת שמואל הלפרט - יהדות התורה

הבר הכנסת וקנין יצחק - ש"ס

חבר הכנסת חנן פורת - מפד"ל

חברת הכנסת מרינה סולודקין - ישראל בעליה

חבר הכנסת אבנר חי-שאקי - מפד"ל

מצד האופוזיציה -

חברת הכנסת סופה לנדברג - ישראל בעליה

חבר הכנסת אדיסו מסאלה - העבודה

חבר הכנסת מיכה גולדמן - העבודה

חבר הכנסת אופיר פינס - העבודה

נציג העבודה - מקום פנוי

חבר הכנסת יוסי שריד - מר"צ

יש מקום אחד פנוי לליכוד ומקום פנוי לקואליציה.
מי איתן
אנחנו צריכים להחזיר את המקום הזה... אז גם הוועדה הזו

תהיה בסוף 16, כל אנחנו צריכים להחזיר מקום למכסה...
היו"ר ר' פנחסי
לא. אנחנו 6:9. זח בדיוק יוצא. אנחנו משאירים פנוי מקום

לקואליציה ומקום לליכוד.
מי איתן
כמה יש לליכוד שם?
היו"ר ד' פנחסי
שניים, ומקום שלישי פנוי. מגיע לך ארבעה?
מי איתן
בטח.
היו"ר רי פנחסי
כתוב כאן נציג קואליציה.
מי איתן
יכול להיות שזה על תקן של מולדת.
היו"ר ר' פנחסל
אני חוזר שוב על השמות: חברי הכנסת בלומנטל, בוים, נציג

ליכוד, נציג ליכוד, יהדות התורה - הלפרט, טייס - וקנין יצחק,

מפד"ל -חנן פורת, ישראל בעליה - מרינה סולודקין, מפד"ל - אבנר

חי שאקי, ושישה מהאופוזיצה.

מי בעד השמות האלה?

הצבעה

בעד ההרכב של ועדת העליה והקליטה - רוב

נגד - 0
היו"ר רי פנחסי
ההרכב התקבל פה אהד.
מי גפני
לגבי הנושא של ועדת החוקה, מכיון שאנחנו מדברים לפני

פגרה, וועדת החוקה חייבת לעבוד, אני הייתי מבקש היות שוועדת

הכנסת מתכנסת היום בשעה 13:00, והיות שמדובר על חוק שהוא חוק

קצר מאד, שיהיה אפשר שבתום הדיון בנושא שעולה בשעה 13:00, תאושר

הצעת החוק הזו, שיכין אותה היועץ המשפטי ואז אפשר להביא אותה

למליאת הכנסת היום. ועדת החוקח, כשהיא לא עובדת, זה נזק בל

יתואר, בעיקר לקואליציה אבל גם לאופוזיציה, ואני מדבר בכל

הרצינות.
היו"ר ר' פנחסי
אם הצעת החוק שלכם תחיה מוכנה, כל הנושא הוא רק לפטור

אותו מחובת הנתה, כך שלא תחיה בעיה לעשות את זה בחמש דקות.

השאלה אם תצליחו להדפיס.
מי גפני
יש לנו יועץ משפטי מוכשר ביותר. אני אומר לך מנסיון.
צי ענבר
תודה.

3. איוש חברים בוועדת החוץ והבטחון

היו"ר ר' פנחסי;

למען הסדר הטוב, מאחר שאתמול זה היה לפני שחבר הכנסת שרון

נבחר לשר, אמנם הבאתי לידיעת הוועדה אבל היו כאלה שטענו שצריך,

ולכן אני מביא את זה עכשיו.

בוועדת חוץ ובטחון מתפנה מקום של חבר הכנסת שרון, והיה

עוד מקום פנוי לסיעת בליכוד. בשני המקומות האלה יהיו הבר הכנסת

יהושע מצא וחבר הכנסת גדעון עזרא.

מי בעד ההצעה, ירים את ידו?

הצבעה

בעד מינוי חברי הכנסת מצא ועזרא לוועדת חוץ ובטחון - רוב

נגד - 0
היו"ר ר' פנחסי
ההצעות אושרו. אנחנו נודיע על חילופי גברי.
עי זיסמן
מי ממלא מקום בוועדת חוץ ובטחון?
היו"ר ר' פנחסי
ממלא מקום הם צריכים לבחור בוועדה, ועוד לא קיבלנו מהם.

זה תהליך שוועדה פונה ומודיעה על מילוי המקום.

4. קביעת מועד סיומו של כנס הקיץ ומועד פתיחת כנס החורף
היו"ר ד' פנחסי
על-פי ההצעה החדשה של יושב-ראש הכנסת, הוא מציע שהמושב

יסתיים ביום ראשון, י"ג באב התשנ"ו - 28 ביולי 1996, ומושב ב'

יחל ביום שני, כ"ד בתשרי התשנ"ז - 7 באוקטובר 1996.

למעשה, קיבלו את ההצעה של הוועדה משבוע שעבר.

עי זיסמן;

זה בטחון גדול לבעלי הילדים הקטנים ולבעלי הנכדים הקטנים.

מי בעד ההצעה הזו, ירים את ידו?

הצבעה

בעד אישור מועדי מושב אי ומועדי מושב ב' - רוב

נגד - 0
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה אושרה פה אחד.
א י שטרן
הסבו את תשומת ליבי, שיוצא לפי הלוח שיום רביעי, שהוא

היום האחרון של עבודת הכנסת זה ערב תשעה באב - ח' באב. הכוונה

היא שבאותו יום מקיימים ישיבת מליאה ועד בכלל?
היו"ר ר' פנחסי
אנחנו נפנה לנשיאות הכנסת, ואם אתה כבר מעיר את תשומת

הלב, אני רוצה לפנות למזכירות. אני שמעתי שביום רביעי בשעה

15:00 הולכים לעשות בחינה לעוזרים הפרלמנטריים שעברו את חקורס

של המחשבים ולהתחיל בשעה 15:00 בערב תשעה באב.
מי גפני
תמיד מתחילים בשעה 9:00 בבוקר.
היו"ר ר' פנחסי
קבעו לעוזרים הפרלמנטריים בחינות ביום רביעי בשעה 15:00.

פנו אליי כבר וביקשו להעביר את זה אולי ליום שלישי בבוקר או...
די לב
אין בעיה.

5. קביעת מסגרת דיון להצעות אי אמון לראש הממשלה

סיעת העבודה, מר"צ, חד"ש-בל"ד ומד"ע הגישו ליושב-ראש

הכנסת הצעות להביע אי אמון לראש הממשלה.

על-פי התקנון, יידונו ההצעות בשבוע הבא.

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון זה.

אני מציע מסגרת סיעתית - 10 דקות לשתי הסיעות הגדולות, ו-

5 דקות לסיעות הקטנות. מקובל?

מי בעד ההצעה הזו?

הצבעה

בעד אישור מסגרת הדיון הנ"ל - רוב

נגד - 0
היו"ר ר' פנחסי
ההצעה התקבלה.

צי ענבר;

רק את המילים "לפי התקנון" הייתי מוהק.

היו"ר רי פנחסי;

כך כתוב.
צי ענבר
אין הוראה בתקנון. שלא יתפרש שוועדת הכנסת מאשרת שזה לפי

התקנון בשבוע הבא. אין הוראת תקנון בנושא הזה. הוועדה קובעת את

מסגרת הדיון.

6. פניית חבר הכנסת סאלח סלים בדבר חדרי הסיעה
סי סלים
הוחלט כאן בוועדה המסדרת עוד לפני ועדת הכנסת, שיתנו לנו

חדר של מפלגת העבודה. אני עוד אתמול פניתי וחבר הכנסת רענן אומר

"תעזוב אותי, מה אתה בא אליי?"
מ' איתן
אני רוצה להגיד לך שעכשיו סוף כל סוף הם רואים מה עושה

מפלגת העבודה עם שטחים כבושים - חדרים כבושים. לא מפנה.

אני מציע שנקבל החלטה פורמלית שפונה למפלגת העבודה...
היו"ר ר' פנחסי
לכבד את ההחלטות של הוועדה ולפנות את החדר. במיד ה ולא,

אנחנו פונים למזכירות ואנחנו מבקשים לסייע לחד"ש לקבל את החדר.
מי גפני
המזכירות לא יכולה לסייע להם.
היו"ר ר' פנחסי
יכולה בהחלט. זה התפקיד שלה.
מי גפני
היא יכולה לעשות את הדבר הטכני אחרי שמפלגת העבודה מסכימה

לפנות. הרי הוא לא יריב עם חבר הכנסת רענן כהן.
מי איתן
יש ועדת כנסת. קבעו שהחדר הזה שייך להם והוא אומר אני לא

רוצה לדבר איתך?

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים