ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

הצעת חוק המפלגות (הגבלה כוללת של הכנסות והוצאות), התשנ"ט-1999; הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 7) התשנ"ט 1999, של חבר הכנסת אופיר פינס-פז וקבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 300

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

יום שני. א' בשבט התשנ"ט (18 בינואר 1999). שעה 13:05
נכחו: חברי הוועדה
חנן פורח - היו"ר

חבר הכנסת ראובן ריבלין
מוזמנים
חבר הכנסת רענו כהן

חבר הכנסת אופיר פינס-פז

עו"ד רלית דרור - משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
דורית ואג
יועץ משפטי
שלמה שהמ
מתמחה ליועץ המשפטי
הלית ברק
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
א. הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 7). חתשנ'ט-1999, של חבר הכנסת אופיר

פינס-פז וקבוצת חברי כנסת

ב. הצעת חוק המפלגות (הגבלה כוללת של הכנסות והוצאות). התשנ"ט-1999א. הצעת חוק המפלגות (תיקוו מס' 7) התשנ"ט 1999, של חבר הכנסת אופיר פינס-פז

וקבוצת חברי כנסת
היו"ר חנן פורת
רבותי, אנחנו מעלים על סדר-יומה של הוועדה את הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 7)

(חברות במפלגה החל בגיל 17), התשנ"ט- 1999, הצעתו של חברי הכנסת אופיר פינס-פז,

שמריהו בן-צור, ענת מאור, מרינה נוולדוקין וסאלת סלינו.

העברנו את הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית, מליאת הכנסת אישרה אותה לקריאה

ראשונה, ועכשיו היא מוגשת לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. דומני, שהיתה, פחות

או יותר, הסכמה של כל חברי הוועדה בקשר לעניין. חבר הכנסת אופיר פינס-פז, אתה רוצה

להוסיף עוד משהו?
אופיר פינס-פו
קיימנו את הדיון בהכנה לקריאה ראשונה, לא השתנו דבריס, ולי, כמציע הצעת החוק,

אין מה להוסיף.
היו"ר חנן פורת
אתה רואה את הצעת החוק הזאת כרלוונטית לבחירות הקרובות?
אופיר פינס-פז
אני צריך לבדוק את זה עם מזכ"ל המפלגה, כי הרי זה חוק בחירות פנימי. אס ועדת

הבחירות תחלימ שהיא נותנת לחבריה הצעיריס, בני ה-17, שכבר התפקדו עד המועד הקבוע.

להיכנס לספר הבוחרימ, אני לא רואה מניעה לכך. זה מספר קטן של אנשים, אבל זו החלטה

של מפלגת העבודה.
היו"ר חנן פורת
על כל פנים, מכאן ואילך, עוד קודם לבחירות יוכלו כאלה שרוצימ להירשמ כחברי

מפלגה על כל מה שמשתמע מכר. גמ אמ עושים בחירות מאותר יותר, הס כבר יכולים להירשם

כתברי מפלגה.

יש בזה דבר נאה בעובדה שמשתפים את הצעירים בהוויה הדמוקרטית הפוליטית שלנו,

אני רק רוצה להזהיר מפני האפשרות של ניצול בגיל כל כך צעיר, של תבר'ה שיבואו כעדר,

ללכת, למשל, לבתי-ספר תיכוניים, לאולפנות וכדומה ולפקוד.
דלית דרור
זה אסור.
אופיר פינס-פז
המטרה של מציע הצעת החוק היא הפוכה לחלוטין, היא לאפשר לאנשים שכבר

מעורביס, שכבר פעילים במסגרת המפלגות, שיהיה להם גם מעמד חוקי. היום אין להם מעמד

תוקי.
היויר חנן פורת
אתה אומר את זה לגבי אלה שפעילים. מי כמותנו, שמכירים כיצד הדברים פועלים

בשטח, יודע, שלא אחת יש קבלני קולות שבאים ומשפיעים על אנשים. אני אומר שצריך את

תשומת הלב לכך שלא יהיה מצב שבו, נניח, מישהו רוצה להיבחר כנציג במסגרח המרכז או

הוועידה, והוא הולך ואוסף לו חבר'ה צעירים, כי זה יותר קל.
רענן כהן
זה בניגוד לחוק, וכן, הלוואי שיהיו פעילים צעירים בתוך כל המפלגות. אני חושב שזו

תהיה תרומה גדולה ביותר של הצעת החוק הזאת.
אופיר פינס-פז
אל תשכח שההצטרפות, לפחות אצלנו, מותנית בתשלום, והחבר'ה הצעירים לא יזדרדו,

אלא אם נו הם באמת רוצים להיות תגרים.
היו"ר חנן פורת
אני לא רוצה לחזור על מה שאמרתי, אני רק אומר, שהנסיון שלנו מלמד, שלא אחת יש

קבלני קולות, ודווקא בקרב צעירים יכולה להיות יותר פירצה הקוראת לגנב, זווקא

כשנותנים להם את האפשרות של זכות וכדומה. נצטרר לשים לב לזה.
דלית דרור
בחוק להגנת הצרכן יש התייחסות לאפשרות לעשות יותר מניפולציות עם בני נוער. אבל

במקרה הזה, מאחר שמדובר בגילאי 17, זה מאפשר השתלבות פולימית הדרגתית, וחשבנו שזה

נכוו.
היו"ר חנן פורת
בשלב שהצעת החוק הובאה לקריאה ראשונה אמרנו, שאם אנחנו מוכנים לאפשר לבחור

מגיל 17 להתחתו, אז נאפשר לו גם להיות חבר במפלגה.

מי בעד? שלושה.

מי נגדל איו מתנגדים.
דורית ואג
רשם המפלגות התנצל שהוא לא יכול היה להגיע, כי נרשמות מפלגות בשעות אלה. הוא

ביקש למסור שאין לו התנגדות להצעת החוק.
אופיר פינם-פז
אני מבקש לעשות מאמץ להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. תודה רבה.

ב. הצעת חוק המפלגות (הגבלה כוללת של הכנסות והוצאות). התשנ"ט-1999
היו"ר חנן פורת
אנחנו עוברים להצעת חוק המפלגות (הגבלה כוללת של הכנסות והוצאות),

התשנ"ט-1999, של חבר הכנסת רענן כהן.
רענו כהו
זה יהפוך להיות הצעת תוק מטעם הוועדה.
היויר חנו פורת
הצעת החוק הזאת עדייו לא נידונה כלל במליאה.
רענו כהו
ההצעה לא צריכה קריאה טרומית, כי היא שוחררה.
היויר חנו פורת
לפנינו פה הצעת חוק, שאילו היינו צריכים להעביר אותה בדרך של הצעת חוק פרטית,

היא היתה מחייבת קריאה טרומית, ואחר כך להעביר לוועדה לדיוו, להעביר לקריאה ראשונה

וכוי. על כו, מכיווו שהצעת החוק הזאת מאוד נראית לנו, והיא נוגעת לחוקי המפלגות, שהו

בסמכותה של הוועדה, מוצע פה שהוועדה עצמה תציע את הצעת החוק הזאת, ובדרך זאת היא

תעבור מיד לקריאה ראשונה.ההצעה פשוטה ואלמנטרית. אני אתן לחבר הכנסה רענו כהן להסביר במליס ספורות.

בבקשה.
רענו בהו
אני רוצה לשמור שחברי הכנסת שמחוקקים ישמרו על חוקי המדינה, כפי שהס כתובים.

במציאות שנוצרה בגלל הקדמת הבחירות, המפלגה היחידה שמקיימת פריימריז זו מפלגת

העבודה.

על-פי החוק נשאר לכל חבר כנסת 30,000 שקל כדי לקייס קמפיין על 160,000 חברי

הוועדה.
היו"ר חנו פורת
למה 30,000 ש"ח?
רענו כהו
אתה לוקח תשעה חודשים ומחלק, אתה מגיע ל-30,000 שיח.

במציאות הזאת, בעצם אתה אומר לחברי כנסת: תעברו על החוק. אני כמשורייו, כמזכ-ל

מפלגת העבודה, רוצה שחברי כנסת יוכלו לשמור על החוקים שהם מחוקקים, ולכן הצעתי את

מה שהצעתי, אבל אני מבקש שזו תהיה הוראת שעה ולא שיהיה חוק רגיל, משום שזה מיועד

אך ורק לכנסת הזאת.
היו"ר חנו פורת
אני מביו שזו הצעה לגבי מקרים שבם יש בחירות מוקדמות. השאלה אם אנחנו רוצים

לעשות את זה רק כהוראת שעה, או שאנחנו רוצים לקבוע את זה באופן כללי לגבי כל בחירות

מוקדמות?
שלמה שהם
אמרנו שלא יכול להיות שאדם יקח סכום כל כך גדול כתרומות וכוי. אבל בהחלט הגיוני

לומר שיש סכום מינימום, כי אם פתאום יש בחירות מוקדמות תוך חודש. לדעתי, זה לא צריך

להיות הוראת שעה, זה צריך להיות לתמיד, שבכל מקרה, המינימום של מחצית מתוך הסכום

שמותר לגבות כתרומה יישאר.
היו"ר חנו פורת
כשפרק הזמן קצר?
שלמה שהם
בכל מקרה הוא לא יפתת ממחצית, זה מה שצריך להוסיף. אם זה קצר מארבעה חודשים

וחצי, תישאר מחצית.
היו"ר חנו פורת
"בחוק המפלגות, התשנ"ח-1192, בסעיף 28ח, בסעיף קטן (ד), אחרי המלים 'מתשעה

חודשים'..." - - -
דלית דרור
'פחתה תקופת הבחירות מתשעה חודשים, ובלבד שלא יפחתו ממחצית הסכומים".
שלמה שהם
לא.
דלית דרור
זה מה שכתוב פה.
היו"ר חנן פורת
קרא את הסעיף כולו.
שלמה שהם
'פחתה תקופת הבחירות מתשעה חודשים יפחתו הסכומים הקבועיס בסעיף זה בהתאם

ליחס שבין תקופת הבחירות לביו פרק זמן של תשעה חודשים, ובלבד שלא יפחתו ממחצית

הסכומים הקבועים בסעיף זה.' זה מה שאנחנו מוסיפים.

זה הולך לפי היחס שבין תקופת הבחירות, וזה הולך ויורד ככל שזה פחות מתשעה

חודשים" ובלבד שלא יפחת ממחצית.
היו"ר חנן פורת
גם שמונה חודשים.
שלמה שחם
שנזונה חודשים זה יהיה שמונה תשיעיות, שבעה חודשים זה יהיה שבע תשיעיות. אם זה

יהיה שלושה חודשים, זה יהיה מחצית.
דלית דרור
את הצעת החוק הזאת קיבלתי לפני חמש דקות. בכלל לא ידעתי שהנושא הזה עולה.

פורמלית אין לי עמדת ממשלה.
רענן כהן
בדברים האלה אין עמדת ממשלה.
דלית דרור
ברוב המקרים אין עמדת ממשלה. פה לא היתה הזדמנות אפילו.
היו'ר חנן פורת
קודם כל, אנחנו לא רוצים לעשות את זה כהוראת שעה, אלא כמו שקבענו גם לגבי

דברים אחרים של הקדמת בחירות.
שלמה שהם
אני חוזר על הנוסח: אחרי המלים 'של תשעה חודשים" יבוא "ובלבד שלא יפחתו

ממחצית הסכומים הקבועים בסעיף זה".

דלית דרור, מה את אומרת לגבי העניין הערכי מהמותן?
דלית דרור
זה מהמותן, אני מבינה שיש בעיה לאנשים שמתמודדים.
היו"ר חנן פורת
אני לא רוצה לומר "מהמותן". בעיני, יש פה דבר הגיוני, הלא צריך להיות איזה סכום

מינימום. לדוגמה, אם המתמודד לפריימריז רוצה לשלוח ל-160,000 אנשים רק מכתב אחד - -
רענו כהן
זה 160,000 ש"ח.
דלית דרור
הסכומים האלה אינם מתעדכנים?
היו"ר חנן פורת
ההיגיון של 30,000 ש"ח לחודש מובן באמת כאשר יש לך רצף של זמן. כאשר יש לך זמן

קצר, אתה מוברח להשקיע בבת אחת סכום גדול יחסית, מינימלי, אלמנטרי, אם בפרסום

הודעות, אם בפרסום מודעות בעיתון, אם בפרסום שלמים. בתקופה ארובה אתה יבול לתכנן,

אבל ברגע שיש זמן קצר, אז בעל כורחך אתה צריך לדחוס אח זה. נבון, שאנחנו לא נותנים

את מלוא הסבום, בי מלוא הסכום במקרה בזה לא נבון, אבל לפחות צריך לאפשר לו בפרק

הזמן היחסית קצר את היקף הסבום האלמנטרי. היינו יבולים להתוובח אם חצי מהסכום או

שליש מהסבום, אבל זה נראה סביר חצי מהסבום.
רענו בהו
זה לא בסף של המדינה, זה בסף של אנשיס.
דלית דרור
בחודש הס מוציאים חצי ממה שהם יבוליס להוציא ב-9 חודשים?
רענו בהו
את חייבת לאפשר. רק לגבי המבתבים זה סבום גדול. חלק גדול מחברי הבנסח בבר עברו

על החוק.
היו"ר חנן פורת
מה הסבום הבולל?
רענו בהן
ב-247,000 ש"ח.
היו"ר חנן פורת
רבותי, אני מאשר להביא את ההצעה הזאת לקריאה ראשונה. אני מבקש שתעמדו באופן

יותר מדוקדק על הנימוח, בדי שהוא יענה על הדברים.

מי בעד? שניים.

מי נגד? אין מתנגדים.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים