ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 16) (עסק של אביזרי מין), התשנ"ט-1998. של חבר הכנסת חנן פורת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 298

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שני. אי בשבט התשניט (18 בינואר 1999), שמה 09:30
נכחו: חברי הוועדה
חנן 3ורת - היו"ר

בנימיו אלון
מתמנים
אביטל שטרנברג - משרד המשפטים, מנהלת (מחלקה) ייעוץ וחקיקה

עו"ד אפרת דון-יחיא - משרד הפנים, לשכה משפטית

יונה יצחק - משרד הפנים, מח' שירותי חירום ותפקידים מיוחדים
מנהלת הוועדה
דורית ואג
יועץ משפטי
שלמה שהם
מתמחה ליועץ המשפטי
הלית ברק
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת תוק רישוי עסקים (תיקון מס' 16) (עסק של אבזרי מין), התשנ"ט-1998, של חבר

הכנסת חנן פורתהצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 16) (עסק של אביזרי מין), התשנ"ט-1998. של חבר הכנסת חנן פורת
היו"ר חנן פורת
חורי ורבותי, אני רוצה להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 16)

(עסק של אביזרי חין), התשנ'ט-1998. תכליתה של הצעת החוק הזאת, שהוגשה על-ידי, מתייחסת לנושא של

עסק אביזרי מין, כשם שאנחנו מתייחסים לתחומים נוספים שלגביהם יש עניין של רישוי עסקים. רישוי עסקים

מחייב גם בדברים פחות טעונים ושנויים במחלוקת, כמו נושא של איטליזים, כמו נושא של מספרות, את

אישור פתיחתם, תור כדי מחן זכות לרשות לקבוע את המיקום, את הבחינה של ההפרעה לתושבים וכל מה

שקשור בזה. על אחת כמה וכמה עסקי אביזרי מין, שלפי טבעם, גם אם איננו רוצים למנוע ולאסור אותם

מאלה שמקקים להם, אבל בוח-אי שהם יכולים להוות הפרעה לתושבים, כשהם נפתחים, למשל, בפתח של

בית פרטי שבו הילדים חשופים לזה או בסמוך לספרייה עירונית או בפסאג' וכדומה - מקומות שיש אנשים

שנחשפים לזה בעל כורחם מבלי שהם רוצים בכך.

הצעת החוק הזאת נולדה בעקבות שני דברים, גם בעקבות פסק-דין, שניתן בשעתו, של השופט אלון,

שאמר, שימן הראוי כי ראוי שיבוא תיקון מתאים לחוק רישוי העסקים בדומה לתיקון שהתקבל בשנת 1983

לעניין משחקי הימור גם לעניין מסוג זה". התעוררנו לעניין הזה גם בעקבות פניות של אנשים שהתלוננו על

כך שהדבר הזה פשוט מכביד ומפריע ומטריד אותם באורח-חייהם, ובעיקר פוגע בילדיהם, והיו לפנינו פה

עדויות בוועדה.

תוך כדי דיון בוועדה הוספנו גם את מה שקרוי בלשון אנגלית PIP SHOW"", כל מיני פרסומים של

נשים שמופיעות עירומות וכדומה. שוב, אין בכוונתנו לאסור את הדבר הזה באופן מוחלט, אבל הכוונה היא

להילחם, שיהיה מקום מסוים, על-פי קביעת הרשויות, לאסור כניסה לעיסוקים אלה לקטינים מתחת לגיל 17,

שעדיין לא יכולים לבחון את הדברים, וגם להגביל את צורת הפרסומת, שלא תהיה פרסומת פרובוקטיבית או

פוגעת, בשילוט החיצוני שלה. כל הדברים האלה, כאמור, יהיו נתונים לידיה של הרשות, שהיא תוכל לקבוע

את התקנות המתאימות לכך.

אני רואה בהצעת החוק הזאת הצעת חוק נכונה, והצעת חוק מאחר שקולה ומאחנת. אין פה כוונה

ללכת כנגד הדברים האלה לגבי אנשים שנזקקים להם, אבל לפחות להגביל את זה, כדי שלא ייפגעו אנשים

אחרים שנחשפים לכך בעל כורחם.

אם יש למשרד הפנים לומר משהו בעניין זה, נשמח לשמוע את דבריו.
אפרת דון-יחיא
אני מבקשת הבהרה לגבי "דברי דפום".
שלמה שהם
הוספנו 'חומר שיש בו לגרות יצר מיני".
היו"ר חנן פורת
וממשיך: "ובלבד שעיסוקו העיקרי הוא אביזרי מין". זאת אומרת, שזה לא איזה חנות שיש בה

במקרה כמה קלטות כאלה, אלה שזו חנות שמיועדת לנושא הזה, שכוללת בתוכה גם קלטות פורנוגרפיות

וכדומה.
אפרת דוו-יחיא
צריך לתת תשומת לב למלים 'לרבות כל אחד מאלה', שיכולות לעורר בעיות. זה פותח דלת,

כשעסק של אבזרי מין מוגדר "לרבות כל אחד מאלה".
היו"ר חנן פורת
"לרבות כל אחד מאלה' הכוונה היא לפסקאות (1) ו-(2).
שלמה שהם
עסק שמוכר רק אביזרי מין הגדרנו, זה עסק של אביזרי מין, והגדרנו מה זה אביזר מין, בזה אין

בעיה. כל עסק שהוא רק אביזרי מין, אין בעיה. החלטנו להוסיף על זה שני דברים: האחד זה עסק, כאשר יש

גם דברים נוספים ועיסוקו העיקרי הוא מכירת אבזרי מין והשני זה עסק שמאפשר הצצה.
אפרת דון-יחיא
בין השאר גם שני הדברים האלה.
שלמה שהם
אם אתה מוריד את שני הדברים האלה, זה עסק למכירת אבזרי מין.
היריר חנו 3ורת
אבזרי מין זה כל אותם מכשירים, זה בסעיף הראשון. הדבר השני הוא, שיש תומר כדי לגרות, חומר

פורנוגרפי, אבל אז ההדגשה "ובלבד שעיסוקו העיקרי הוא אבזרי מין".
אפרת דון-יתיא
זה "הלרבות" בדיוק. לכן, לדעתי זו טעות.
שלמה שהם
לפי מה שאת אומרת היה צריך לכאורה לכתוב כל: "עסק של אבזרי מין - עסק למכירת אבזרי מין

לרבות שני אלה".
היו"ר חנן פורת
רבותי, הדברים ברורים. לא להיכנם כאן לפלפול, אם יש פה איזה נקודה שצריך לתקן, אני מבקש

ששלמה שהם ישב איתך לאחר מכן כדי לראות אם יש ניסוח שצריך תיקון כלשהו.

על כל פנים, לגבי גופה של הצעת התוק אני מבין שיש הסכמה.

אנתנו מאשרים את הצעת החוק הזאת, ונביא אותה, בעזרת השם, לקריאה שנייה ושלישית.

דורית ואג, אני רוצה לבקש שייעשה כל מאמץ להביא את הצעת התוק הזאת, כדי שנספיק לסיים

את תקיקתה עד לסיום המושב של הכנסת.
שלנזה שהם
כדי למנוע ספק, אני כבר אתקן ואומר כך: "עסק של אבזרי מין יהיה - עסק למכירה או להשכרה של

אבזרי מין, לרבות כל אחד מאלה", אז ברור שזה לא בא לרבות בתי-ספר או דברים אחרים.
היו"ר חנו פורת
כתוב "לרבות כל אחד מאלה", אז הכוונה רק לרבות את אלה ולא אתרים.
שלמה שהם
הטענה שלה, שאם אתה מוריד את ה"לרבות", אז הבסיס לא מספיק מוגדר.
היו"ר חנו פורת
למה המלה "לרבות"? "עסק של אבזרי מין, אחד מאלה".
שלמה שהם
אבל אז הטענה, שזה רק לחומר אחר. מה קורה אם אני מוכר רק אבזרי מין בלי חומר פורנוגרפי?
היריר חנו פורת
זה כבר כתוב לפני כן.
שלמה שהם
לא כתוב.
אפרת דון-יחיא
תכתוב "עסק למכירה או להשכרה של אבזרי מין או חומר".
שלמה שהם
גם זו אפשרות.
אפרת דון-יחיא
ואז, "לרבות' יהיה מוגדר אתרת.
שלמה שהם
אני כותב כרגע כך, ונמצא ניסוח נכון.
בנימין אלון
בחוק הקיים, חוק העונשין, איו לגיטימציה למושג הזה שאתה תובע, איו דבר בזה אבזרי מיו.
היו"ר חנן פורת
גם איו לגיטימציה, אין איסור.
בנימיו אלוו
זה נקרא תועבה. תלק ממה שאתה מגדיר נקרא בחוק העונשיו "עבירה של תועבה'.
היויר חנו פורת
ידידי היקר, אביך, שהיה שופט בית-המשפט העליוו, ולפניו בא הענייו הזה, כשהיתה תביעה לסגור

עסק של אבזרי מיו, הוא עצמו נתתבט בשאלה הזאת וקבע, שאי-אפשר לקבוע מגירה באופו הרמטי, מפני שיש

פה שאלה קשה מה ההגדרה של תועבה ומה ההגדרה של פרסום, לכו הוא הציע למחוקק לתקו. השופט אלוו

ביקש בפסק דיו בבג'ץ 146/88, בני קורו נגד עיריית רתובות, ואלה דבריו: מו הראוי כי יבוא תיקוו מתאים

לחוק רישוי העמקים בדומה לתיקוו שהתקבל בשנת 1983 לענייו משתקי הימור גם לענייו מסוג זהי.
זאת אומרת, הוא אמר כך
לסגור לחלוטיו איני יכול, כי על-פי הכללים שבידי, איו בהם די כדי

לסגור, אבל לעומת זאת, צריך להגביל את זה ולתת לזה את המסגרת הנאותה כמו לגבי משתקי הימור, כמו

לגבי דברים אחרים.

הלכנו בעקבות ההנחיה שלו. אם אתה רוצח להיאבק באיזה דבר, אם תחליט שאתה צריך לסגור

הכל מהתחלה ועד הסוף, תקום צעקה של אותם אלה שנזקקים לדברים האלה, שאני לא רוצה למנוע בשרם,
אבל אני יבול לבוא ולומר
זה יהיה במקום פלוני ולא במקום אלמוני, זה לא יהיה בפתח דירות, זה לא יהיה

בפסאג', זה לא יהיה בכניסה לספרייה עירונית.
בנימיו אלוו
חבר הכנסת חנו פורת, אתה נכנם לדלת פרוצה. לא באתי לשכנע אותך לפתוח חנויות לאבזרי מיו,

אני גם מסכים לפסיקה שמובאת פה, אבל לא זאת השאלה. רק אמרתי שהמינוחים שלך נותנים לגיטימציה

שצריך לחשוב עליהם. בחוק העונשיו, המונחים האלה יאבזרי מיוי, לא רק שלא קיימים, חלק מתמינוחים של

הצעת הח1ק שלך מופיעים שם כננבירה, עצם קיומם.
היויר חנו פורת
כיווו שסיימנו והחלטנו על הדברים, אני רוצה לחתום בדבר תורה, ואני רוצה לומר משהו אישי.

בפרשה הטעונה הזאת, שעכשיו מתגלגלת, שמעתי שאחד מהעיתונאים בתקשורת - "עיתונאי קטו שלי" - כתב

שלתנו פורת יש ראש כחול, וכיווו שיש לו ראש כחול, אז הוא העביר את החומרים שתייה בהם כל מיני דברים

קשים ליועץ המשפטי לממשלה. אני שלם לחלוטין עם מה שעשיתי, אני גם חושב שכל הפוסל במומו פוסל.
באו אלי אנשים ואמרו לי
חנן פורת, הואיל והאשימ|: אותך בראש כחול, זו לא השעה להביא את

הצעת החוק בענייו רישוי אבזרי מין, כי זה נותו פתת לאותם אלה לטעוו שוב שאתה מתעסק בתחומים האלה.
אמרתי להם
אני למד ממידת ריבונו של עולם.

בפרשת קורח, אחרי שקורח בא וטוען על משה ואהרון "מדוע תתנשאו?" ובא לטעון נגד הכהונה,

שהם מקבלים מתנות כהונה וכל מיני דברים רעים, מיד מסיים את הפרשה, ואז הקדוש ברוך הוא שם על

השולחו 24 מתנות כהונה.
שואלים המפרשים
אם זה טקטי מצד ריבונו של עולם, שאחרי שהטענות האלה עלו כבר, ואחרי

שהאווירה כבר היתה אווירה רועשת, האם לא היה נכוו לעשות איזה פסק זמן, לתת לעניין קצת להירגע,

לתת לכל הלחשושים לחדול, דווקא עכשיו להביא?
הקדוש ברור הוא אומר
אתם לא תתחכמו אתי. אמת צריכה לחיות אמת, צריכה להיות מונחת על

השולחן. ררווקא עכשיו, כל מי שמערער על הכהונה יבוא ויערער, או אתם חושבים שאני מפחד ממה

שיאמרו? אני שם את האמת על השולחן. אני הולר בדרכיו.

הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים