ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1999

הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון - פרסום חוצות), התשנ"ז-1996 של חבר הכנסת מאיר שטרית; הצעת חוק הבחירות לכנסת (דרכי תעמולה) (תיקון - איסור פרסום), התשנ"ח-1997, שלחבר הכנסת נסים זוילי; הצעת חוק הבחירות לכנסת החמש-עשרה ולראש הממשלה (הוראת שננה), החשנ"ט-1999; הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה - שבתון בבחירות החוזרות לראש הממשלה; הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (נוסח משולב) (תיקון - רישום ההצבעה בתעודת הזהות), התשנ"ח-1998, של חברי הכנסת אברהם פורז וענת מאור; הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש המ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים