פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןמישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, כ"ד בטבת התשנ"ט (12 בינואר 1999). שעה 10:15
נכחו
חברי הוועדה: חנן פורת - היו"ר

אורי אור

בנימין אלון

עזמי בשארה

שמואל חלפרט

צבי ויינברג

שבח וייס

דוד טל

אלכסנדר לובוצקי

אברהם יוסף לייזרזון

סופח לנדבר

אופיר פינס-פז

דוד צוקר

מיכאל קליינר

ראובן ריבלין

אברחם שוחט
מוזימנים
אבי בלובשטיין - מנכ"ל המשרד לענייני דתות

הלל קולין - היועץ המשפטי, המשרד לענייני דתות

אליהו ליפשיץ - עוזר ליועץ המשפטי, המשרד לענייני דתות

יועץ משפטי; שלמה שהם
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
אביגיל זכאי
סדר-היום
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 9), התשנ"ח-1997 -

אישור לקריאה שניה ושלישית - הצבעות בלבד.הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 9), התשנ"ח-1997
היו"ר חנן פורת
מורי ורבותי, לפני שאנחנו מתחילים בהצעת חוק שירותי הדת היהודיים אני רוצה

לדווח בקשר לחוק סמכות השיפוט בעניינים מינהליים - בית משפט מחוזי בשבתו כבג"צ.

לנוכח ההסתייגויות שהתקבלו וגם הסתירות בין ההסתייגויות השונות מבקשת הממשלה - שר

המשפטים - למשוך את הצעת החוק כולה. יחד עם זאת, מתוך כך שהחוק הוא חשוב וקובע

תקנות נאותות לגבי בתי-המשפט סיכמנו שעל -פי התקנון נפנה לוועדת הכנסת בבקשה

להתחיל את המסלול מראשיתו. הממשלה תגיש את הצעת החוק המתוקנת שהוסכם עליה בוועדה

לקריאה ראשונה במליאה, תעביר אותה אלינו לדיון מזורז כי הרי הכול כבר נדון, ואם

יעלה בידנו נוכל לסיימו.
בנימיו אלון
זה זלזול. אנחנו נתנגד ונפיל את זה. אם הממשלה לא רוצה בית-משפט לעניינים

מינהליים היא לא תקבל זאת.

דוד צוקר;

אני משבח את ההצעה. אני מצטרף להחלטה של יושב-ראש הוועדה ושר המשפטים, זה

נכון. אם אנחנו שומרים על כבודו של בית-המשפט העליון-
בנימיו אלון
אם אתה שומר על כבודו של בית-המשפט אז תוריד את השם, זה מגיע לכדי שווא,

שפנפנות וחוסר מנהיגות.
דוד צוקר
-אני מקווה שהפעם נוכל להיות מאורגנים ביחד עם מפלגת העבודה ועם הקואליציה

ונעביר את זה כפי שהוסכם.
בנימיו אלון
שר המשפטים ביקש זאת?
היו"ר חנן פורת
כן, הוא דיבר אתי כעת בטלפון ואחר-כך יהיה מכתב.
בנימין אלון
האם התקשרת לנשיא בית-המשפט העליון?
היו"ר חנן פורת
קיימתי התייעצות עם כל מי שהיה צריך לקיים אתו התייעצות בענין.
בנימין אלון
אתה לא מבין שאתה מאבד את עצמאות המוסד הזה כמחוקק בכך שאתה מתייעץ עם נשיא

בית-משפט עליון באמצע חקיקה אם לקבל או לא לקבל דבר?
היו"ר חנן פורת
כשהיו פה הדיינים בקשר לבית הדין התייעצנו בהם פעמים רבות.

בנימיו אלון;

באמצע, כשהכנסת אמרה את דברה?
היו"ר חנן פורת
כן, בוודאי, היה דיאלוג.
בנימין אלון
והנשיא ברק אומר לכנסת: תמשכו את החקיקה שהכנסת מחוקקת?
היו"ר חנן פורת
מי שיכול לקבוע בענין זה הוא רק שר המשפטים.

אנחנו נדרשים עכשיו לחוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מסי 9), התשנ"ט-1997.

קיימנו עליו דיון נרחב והוגשו הסתייגויות רבות. אתמול קיימנו דיון בהסתייגויות

עד חצות. נותרו הסתייגויות בודדות של חבר-הכנסת דדי צוקר שהיה עיקר המערערים.

אתן לו עוד דקות ספורות להציג את עיקרי ההסתייגויות שלו. יש גם הסתייגויות

נוספות שחלקן אומצו מתוך הצעות של הרבנות הראשית על ידי ועל-ידי הרב לייזרזון.

אני נותן את זכות ההסתייגות לחבר-הכנסת דדי צוקר ולחבר-הכנסת אופיר פי נס.
אלכסנדר לובוצקי
הגשתי הסתייגויות אבל אני מוותר על הזכות לנמק אותן.
שלמה שהם
יש הרבה הסתייגויות. אני מבקש שכל מי שרוצה להגיש הסתייגויות יגיש אותן בכתב

עד שעה מתום הישיבה הזאת.
דוד צוקר
המהות כאן ברורה. מדובר בניסיון להדיח חלק מן הציבור הישראלי ממוסד טכני,

מינהלי ממשלתי, זו המשמעות של הצעת החוק. הוגשה עוד הסתייגות שלי שאקיים עליה

משא-ומתן לפני המליאה - יש עליה הסכמה גם של הרפורמים, גם של הקונסרבטיבים וגם של

הציבור החרדי - שאם כבר יש מועצות דתיות תוקם מועצה דתית גם לרפורמים וגם

לקונסרבטיבים. לפי דעתי אפשר יהיה לגבש על זה הסכמה.
אלכסנדר לובוצקי
זה אבסורד, זה טפשי.
דוד טל
תן להם להיות טפשים. אתה מגן על הקונסרבטיבים? אם הם מסכימים לזה אז אתה לא

מסכים לזה?
אלכסנדר לובוצקי
להם יש פירוש אחד: שוויוניות בכל מחיר.
דוד טל
אנחנו רוצים ללכת לקראתם.
אלכסנדר לובוצקי
הם היו מוכנים לקפח את כל הגרים ובלבד שהקיפוח יהיה שווה גם לגרים

האורותודוקסים וגם לגרים שלהם.
קריאה
אז למה אתה סומך עליהם?
בנימיו אליו
למה אני צריך להכניס אותם לרמה הזאת של העסקנות? הם צריכים להתחרות עם

אגודה, ש"ס והמפד"ל?
היו"ר חנן פורת
אתם רוצים שנגיע להצבעות, או שאתם רוצים להפריע לנו?
דוד צוקר
אני שם את ההסתייגות שלי והנוסח מונח לפניכם.
אופיר פינס-פז
אתמול בלילה הנחתי את ההסתייגויות שלי. הדבר החמור ביותר בחוק הזה הוא בכך

שמלכתחילה הוא נועד באופן מכוון להפלות, לנדות, להחרים ולהוציא מכלל ישראל

ציבורים של זרמים בתוך היהדות. אי-אפשר לתת לזה יד. אם אפשר יהיה לתקן את זה

במסגרת הוועדה הזאת - טוב; אם לא - נסתייג.
דוד צוקר
אני מבקש לא להצביע על ההסתייגויות שלנו אלא להעביר אותן ישירות למליאה, אני

לא רוצה שיהיו פה מאות הצבעות. מבחינתנו אנחנו מובנים להצביע על החוק עצמו. אם

אפשר אני מבקשר לעבור להצבעה מייד.
בנימין אלון
מה הפירוש של זה?
היו"ר חנן פורת
זה נשאר בהסתייגויות, זה ניתן תקנונית.
דוד צוקר
תעשה הצבעה אחת על כל ההסתייגויות.
היו"ר חנן פורת
קיבלתי.

משפט לגופו של ענין. הניסיון להכניס נציגים של הרפורמים והקונסרבטיבים

למועצות הדתיות שמובנות על-פי מערכות ההלכה ועל-פי פסיקת הרבנות המקומית והרבנות

הראשית נועד מראש ליצור מתיחות והוא לא יצלח, הוא רק יכול להרוס את המועצות.

לעומת זאת, הרעיון שהעלה חבר-הכנסת צוקר, בלי קשר לשאלה איך יהיה המבנה שלו, האם

זה יהיה במסלול של תקנה במשרד הדתות או בדרך של יצירת פורום, הוא רעיון שניתן

לדון בו בשיקול דעת. אני יודע שגם הציבור החרדי, שלא לדבר על הציבור הדתי

הלאומי, היה מוכן לבחון אפשרויות כאלה אבל ברגע זה אי-אפשר לערב את שני הדברים

האלה.

אני רוצה לעבור להסתייגויות של הרבנות הראשית שעמדתי אתה בקשר. אני בעצמי

מגיש הסתייגות ראשונה, שאני מקווה שתתקבל על דעת הוועדה כולה כי הרבנות הראשית

סמכה עליה את ידה. במקום הצהרת האמונים שלפי הנייר הכחול צריכה להיעשות באופן

דרמטי בהליך שדומה להצהרה של חברי כנסת וחברי ממשלה יהיה הניסוח הבא בסעיף 1(ג)

(ד)(ה): חבר המועצה יחתום על הצהרת אמונים ואלה דברי ההצהרה. בקיצור, במקום כל

הצרמוניה הזאת תהיה רק חתימה. אגב, זה מקביל לעובדי מדינה שחותמים על הצהרת

אמונים אלא שפה הצהרת האמונים כוללת הצהרה: לקיים את הוראות חוק זה ולקיים את

החלטות המועצה הדתית.
דוד צוקר
אתה מתכוון לנמק כל הסתייגות? גם אני אנמק כל הסתייגות. אני מבקש שתעבור

להצבעה.
היו"ר חנן פורת
מי בעד ההסתייגות שנימקתי? מי נגד?

הצבעה

בעד - מיעוט; נגד - רוב

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה והיא תישאר כהסתייגות.

הוצעה הסתייגות נוספת על-ידי הרבנות הראשית. בסעיף 2 המלים "בכל ענין

שבהלכה" ועד הסוף יימחקו כך שהסעיף יהיה: המועצה הדתית וחבריה יפעלו לפי פסיקת

הרבנות המקומית והרבנות הראשית לישראל. אני מעמיד את ההסתייגות להצבעה. מי בעד?

מי נגד?

הצבעה

בעד - מיעוט; נגד - רוב

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה והיא תישאר כהסתייגות.

הסתייגות שלישית שהוצעה על-ידי הרבנות הראשית והיא מאומצת על ידי ועל-ידי הרב

לייזרזון לסעיף 3 אומרת: א. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת והוא יחול גם על

מועצה שחודשה לפי סעיף 6 לחוק העיקרי. ב. חבר מועצה שכהונתו התחילה לפני תחילתו

של חוק זה יראו את הישיבה הראשונה שלאחר תחילתו של החוק כישיבה ראשונה לסעיף קטן

(ו) ואת המשך כהונתו כמותנה בהצהרת האמונים לצורך סעיף קטן (ז). כאן צריך לשנות

את הצהרת האמונים לחתימתו.
דוד צוקר
אני מבקש הצבעה.

דוד טל;

מותר לי לדעת על מה אני מצביע? החפזון מן השטן.

בנימין אלון;

אולי חבר-הכנסת טל צודק, הייתי רוצה לשמוע כמה מההסתייגויות.

דוד צוקר;

אם אתם מתחילים למשוך זמן, גם אני אתחיל למשוך זמן.

בנימין אלון;

אנשים עצבניים, ממהרים ואינם מבינים על מה הם מצביעים. הגיעו עכשיו חברי

כנסת שאינם מתמצאים בפרטים. אני מבקש להסביר כל הסתייגות, על-פי התקנון זכותי

לשאול שאלות.

דוד צוקר;

כתוב; הצבעות בלבד, אני רוצה הצבעות בלבד.

היו"ר חנן פורת;

אני מבקש שבמצב המתוח הזה תתנו לנהל את הישיבה בצורה מסודרת, האמינו לי שאני

לא מתכוון לחטוף לכאן או לכאן.

הרב בני אלון, מפני שהיו הסתייגויות לרוב קבענו אתמול ישיבה עד חצות הלילה

ומי שרצה - הדברים פורסמו - יכול היה לבוא ולהבהיר את דבריו. מכיוון שנשארנו עד

השעות הקטנות של הלילה ביקשנו שאנשים יוכלו להביע פה את הדברים העקרוניים שלהם.

אינני מתכוון למשוך כעת זמן גם אם לא יהיה רוב לדברים ואתה קורא את המצב בדיוק

כמוני. הדברים האלה יוכרעו בסופו של דבר במליאה ולא כאן, כאן אנחנו צריכים לסכם

את הדיון.

בנימין אלון;

קצת מסירות נפש למען אחדות העם, תשבו אתנו.

היו"ר חנן פורת;

ההסתייגות שהצגתי לסעיף 3 אומרת שהכללים של החתימה על מחוייבות יהולו גם לגבי

אלה שכבר נבחרו מפני שכאשר החוק נכנס לתוקף הם צריכים להיות מחוייבים לדברים

האלה. אני מעמיד את ההסתייגות הזאת להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב; נגד - 2

ההסתייגות נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות עברה,

ההסתייגות האחרונה. אחרי סעיף 3 יבוא: חבר מועצה שהפר את התחייבותו, כאמור,

יראו את ההפרה כעילה לחדילת החברות ויחולו עליה ההוראות בדבר סדר הודעה על חדילה

במועצה כאמור בסעיף קטן (א) בשינויים המחוייבים.

זו הצעת הרבנות הראשית וחבר-הכנסת לייזרזון ואני מביאים אותה כהסתייגות. אני

מעמיד אותה להצבעה. מי בעד? מי נגד? אני רק מבקש לדעת מטעם מי מצביעים חברי

הכנסת כאן.

דורית ואג;

זה בסדר.

הצבעה

בעד - 5; נגד - 8

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה.

למרות שחבר-הכנסת פינס ביקש להעביר את ההסתייגויות ישר למליאה, נשמע אותן.

דוד צוקר;

ההסתייגות הראשונה של חבר-הכנסת פינס ושלי. בסעיף 1(ג) אנחנו מבקשים שייאמר:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולדיניה.

אברהם יוסף לייזרזון;

איזה דינים? אין דינים למדינה.

דוד צוקר;

אם כך נכתוב; ולחוקיה.
היו"ר חנן פורת
אני מעמיד את ההסתייגות של חברי-הכנסת צוקר ופינס להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב; נגד - 1

ההסתייגות נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות נתקבלה והיא תהיה חלק מהנוסח.

אופיר פינס-פז;

ההסתייגות השניה היא לסעיף 1(ד}. אחרי המלים "לישיבתה הראשונה" להוסיף; בכל

הרכב שנבחר למועצה.
היו"ר חנן פורת
אני מעמיד את ההסתייגות של חבר-הכנסת פינס להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 5; נגד - 2

ההסתייגות נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות נתקבלה.
אופיר פינס-פז
ההסתייגות השלישית. אנחנו מבקשים להוסיף: המועצה הדתית תפעל כגורם המספק

שירותי דת לכל עם ישראל, חילוניים או דתיים, ולכל הזרמים ביהדות - אורתודוקסים,

קונסרבטיבים ורפורמים.
היו"ר חנן פורת
חבר-הכנסת פינס, הצעת החוק הזאת באה להתמודד עם הסוגיה של הצהרת האמונים

וכדומה ועכשיו אתה מבקש להוסיף קונסטרוקציה אהרת, חדשה. אני לא רוצה להשתמש

במושג "ענין חדש" למרות שזה באמת ענין חדש. כל החוק הזה לא מתייחס לתפקידי

המועצה אלא לדבר מאוד מוגדר. ההסתייגויות האחרות היו ממין הענין, ההסתייגות הזאת

איננה ממין הענין.
אופיר פינס-פז
ברגע שאנחנו מדברים על חוק של שירותים דתיים של המועצה הדתית, מבחינתנו כל

הצהרת האמונים היא כדי להגיד שהמועצה הדתית צריכה לספק שירותי דת לכולם. לכן זה

בשורש הענין ובבסיסו, על זה אנחנו מדברים כבר שבועיים.
אלכסנדר לובוצקי
למרות שאני לא מתכוון לתמוך בהסתייגויות של חבר-הכנסת אופיר פינס צריך לומר

שהוא צודק. סעיף 2 אומר שהמועצה חייבת להישמע לרבנות בכל ענין. תאמר הרבנות
הראשית למועצה הדתית
מאחר ובבית הכנסת הקונסרבטיבי מתפללים במעורב נשים וגברים

זה ענין שבהלכה ואסור לתקצב אותו בית כנסת.
אברהם יוסף לייזרזון
אפשר לתקצב אותו כמועדון חברתי, לא כבית כנסת.
דוד טל
אני מבקש לשמוע מהיועץ המשפטי הוות דעת האם הנימוק הזה הוא ממין הענין? לפני

כשבועיים שלושה העליתי נושא דומה לזה ואמרו לי: זה נושא חדש ולא ממין הענין,

תגיש הצעת חוק חדשה.
שלמה שהם
אני רוצה לראות את הנוסח המדויק.
דוד צוקר
בעוד הוא מעיין אני מבקש להצביע על ההסתייגות הבאה. זה תיקון פשוט אבל הוא

הולך בעקבות החוק. בסעיף 7א, במקום: תפקידיה וסמכויותיה של הרבנות, ייאמר:

סמכויותיה של הרבנות על-פי דין.
היו"ר חנן פורת
קודם מחקנו את המשפט האחרון מהמלים "בכל ענין שבהלכה שבתחום תפקידיה

וסמכויותיה."
דוד צוקר
זה לא יהיה. במקום זה ייאמר: סמכויותיה של הרבנות על-פי דין.
היו"ר חנן פורת
מי בעד הצעתו של חבר-הכנסת צוקר? מי נגד?

הצבעה

בעד - 5; נגד - 6

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה.

אנחנו חוזרים להסתייגות של חבר-הכנסת אופיר פינס.

חברת-הכנסת סופה לנדבר, אנחנו לא מחייבים אותך להיות כאן אבל אם את רוצה

להישאר כאן, בבקשה, בצורה מסודרת.
ראובן ריבלין
החרדה שלכם לבתי הכנסת ממש מעוררת התפעלות, באיזו חרדת קודש אתם נלחמים על

זה.
היו"ר חנן פורת
בתוך הישיבה הטעונה והמתוחה הזאת אני מבקש לשמור על ענייניות.
שלמה שהם
בצורה שמנוסחת ההסתייגות של חבר-הכנסת פינס זה נושא חדש. אחת הבעיות של חוק

שירותי הדת היהודיים היא שהוא לא קובע סעיף מטרה ולא אומר דברים לגבי הצורה שלהם.

מבחינת החוק, בוודאי לפי הנוסח הכחול, בצורה שהדברים מנוסחים הם יכולים להיות

נושא חדש. הפתרון יכול לבוא בהתייחסות לסעיף 7. בנוסח הכחול, בסעיף 7, יש הצעה

לגבי החובות שיחולו.
אופיר פינס-פז
אני יכול להביא זאת למליאה?
שלמה שהם
לא.
היו"ר חנן פורת
אני אומר מראש שאם אתה תכין את הדברים האלה בהתייעצות עם שלמה שהם בכיוון

הזה, אני מוכן להביא את זה למליאה.

שלמה שהם;
הפתרון יכול להיות בשני דברים
או שסעיף 7 יימחק; או שנכתוב בסעיף 7 אותם
הדברים שמתייחסים להצעה שלך
שלא תהיה אפלייה לגבי זרמים אחרים.
אופיר פינס-פז
הסתייגות אחרונה שלי. אני מבקש להוסיף להצהרה: אני מתחייב לשתף פעולה

במועצה הדתית עם כל נציג שנבחר למועצה, לרבות נציגי הרפורמים והקונסרבטיבים.
היו"ר חנן פורת
מי בעד ההסתייגות של חבר-הכנסת אופיר פינס? מי נגד?

הצבעה

בעד - 5; נגד - 6

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה.
בנימין אלון
אני מבקש להגיש הסתייגות. אחרי סעיף 7(א) יבוא: חברי המועצה הדתית יפעלו אך

ורק משיקולים ענייניים. חל איסור על חברי המועצה לייצג מפלגות במועצה הדתית,
דוד צוקר
זה לא חוקתי.
בנימיו אלון
אין מפד"ל, מרצ, ש"ס.
היו"ר חנן פורת
מי בעד הסתייגותו של הרב בני אלון? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2; נגד - 8

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנו פורת
ההסתייגות לא נתקבלה.
אלכסנדר לובוצקי
אני מבקש להגיש הסתייגות, אחרי סעיף (ה) יהיה סעיף (ו) לפיו: סירוב של חבר

מועצה להצהיר על-פי סעיף (ה) לא ימנע ממנו להמשיך ולהיות חבר במועצה.
היו"ר חנן פורת
מי בעד הסתייגותו של חבר-הכנסת לובוצקי? מי נגד?

הצבעה

בעד - 7; נגד - 5

ההסתייגות נתקבלה

היו"ר חנן פורת;

ההסתייגות נתקבלה.
ראובן ריבלין
האם ההסתייגות התקבלה?

היו"ר חנן פורת;

כן.

אני רוצה להסביר שכבר היתה הסתייגות לסעיף ד(ב).

דוד צוקר;

חבר-הכנסת לובוצקי, ההסתייגות שעברה נכנסת כסעיף לחוק, אין ויכוח על זה.
היו"ר חנן פורת
אילו היית שומע היית מבין שהבנת ההיפך.

דוד טל;

חבר-הכנסת צוקר, אתה לא מנהל את הישיבה הזאת.

ראובן ריבלין;

אני רוצה להגיש הסתייגות להסתייגות.
דוד צוקר
אתה לא יכול, לא הגשת. אתם יכולים למשוך את החוק.

היו"ר חנן פורת;

אני רוצה להסביר. הואיל וההצעה של חבר-הכנסת אלכס לובוצקי עברה ומעתה ואילך

היא נוסח הוועדה, אני מבקש להגיש הסתייגות שאומרת; למחוק את ההצעה של חבר-הכנסת

לובוצקי ומתחת לסעיף ייכתב מה שהיה קודם ב-(ד}(ב} - שחבר מועצה שהפר את התחייבותו

יראו את ההפרה כעילה לחדילת חברות וכוי.אני מעמיד את ההסתייגות שלי להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד 6; נגד - 7

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה והיא נשארת כהסתייגות.
ראובן ריבלין
אני מצטרף להסתייגות.

אלכסנדר לובוצקי;

אני רוצה להסביר את הרקע. לפני סיעת הדרך השלישית הופיעו חבר-הכנסת אריה

דרעי, הרב מאיר פרוש והשר יצהק לוי כדי לשכנע את הסיעה להצביע בעד החוק הזה.

ואכן, שלישה מחברי סיעתנו הצביעו בעד החוק. כשהם הציגו לנו את זה הם אמרו שיש
כאגן עיסקת הבילה
1. החוק; 2. צמצום מספר חברי המועצות הדתיות ל-5 במקום המספר

הנוכחי. בינתיים שמעתי שזה צומצם חלקית; 3. באותה הזדמנות יצומצמו הסגנים, דבר

שלצערי לא בוצע.

מדובר כאן על מה שיקרה בישיבה הראשונה ואני רוצה להוסיף אלמנט לטקס: המועצה

תבחר בישיבתה הראשונה ראש מועצה בערים שמספר תושביהן גדול מ-250,000.
היו"ר חנן פורת
יש הצעת חוק של חבר-הכנסת יונה יהב שנדונה כעת.
אלכסנדר לובוצקי
יש הצעת חוק שאומרת שיש לבטל את כל המועצות הדתיות. בגלל זה אנחנו לא

מעבירים את החוק הזה? נעביר את החוק הזה.
היו"ר חנן פורת
אני מוכן להסכים אבל לא בענין חחוק הזה.
אברהם יוסף לייזרזון
חבר-הכנסת לובוצקי, אתה מחלל את השם שאתה הולך עם כיפה. מה אתה מגן עליהם

בלהט כזה? מספיק הגנת על זה.
אופיר פינס-פז
אתה גם תטיל בי- - -
אברהם יוסף לייזרזון
אתה לא רפורמי, אתה כשר. אפשר לשבת שעתיים ולשמוע את כל ההגנה, את הטריקים

שלו. דווקא הוא צריך להגן? יש פה נציגי שמאל.
היו"ר חנן פורת
הרב לייזרזון, אני מבקש ממך.

ראובן ריבלין;

חבר-הכנסת פינס, אצלך זה קולטורה, אצלו זה החיים שלו. היית פעם בבית כנסת?
היו"ר חנן פורת
אני מבקש מכולכם: אנא, ניצרו לשונכם מרע. בבקשה, חבר-הכנסת אלכס לובוצקי,

סיים את דבריך ותשקול את מה שאמרתי.
אלכסנדר לובוצקי
אני מציע שוב: בישיבתה הראשונה תבחר המועצה בערים שמספר תושביהן גדול

מ-250,000 גם שלושה סגנים, אחד מהם בשכר. בשאר המועצות יכהנו לכל היותר שני

סגנים ללא שכר.
היו"ר חנן פורת
זה נושא חדש.
אלכסנדר לובוצקי
אני מבקש לשמוע את היועץ המשפטי.
שלמה שהם
זה ללא ספק נושא חדש.
אלכסנדר לובוצקי
כשהציגו לסיעת הדרך השלישית את החוק אמרו לנו שזה במסגרת עיסקת חבילה.
דוד טל
בגלל שעשיתם את העיסקה כפי שעשיתם נאמר לנו להצביע עם ההצעה הבאה שתדון פה

על רוב של 61. אני חושב שאתה מפר את ההסכמות שהיו.
אלכסנדר לובוצקי
לא היתה שום הסכמה.
ראובן ריבלין
אנחנו הולכים לבחירות.
היו"ר חנן פורת
הסתייגות אחרונה של הרב לייזרזון ולאחר מכן אנחנו מצביעים על החוק.
דוד צוקר
יש לי הסתייגות אחת נוספת, אני לא מנמק.דוד טל;

לא, לא אתן לך, דנו בזה כל הלילה, סיימנו אתמול בלילה.
היו"ר חנן פורת
הרב דוד טל, תן לי את האפשרות להמשיך.
דוד טל
תפסיק להיות כל כך ממלכתי, תראה לאן מובילים אותך.
אופיר פינס-פז
זה דמוקרטיה, זה לא ממלכתי.

דוד טל;

זו דמוקרטיה? זו דמוחרטא.

היו"ר חנו פורת;

בבקשה, הרב לייזרזון.
אברהם יוסף לייזרזון
לבי לבי לאיך הגענו לימות המשיח; השמאל יושב וכביכול מגן על הדת, ואנחנו

מעבר למתרס מקפחים את הדת, מפלים אותה לרעה. אתם מגינים על דת מזויפת. תאמין לי

שיש מי שמגן על הדת, אתה יכול להיות שקט ורגוע.

אופיר פינס-פז;

זה לא המונופול שלך.
שמואל הלפרט
מה הקשר שלך לדת? אתה לועג לדת.
אברהם יוסף לייזרזון
הפריימריס משגעים אתכם.

דוד טל;

לי אין פריימריס, אני לא אצטרך להתמודד נגד יוסי שריד, אני לא אצטרך להתמודד

כמו אופיר פינס, אני לא צריך רייטינג, אני לא צריך חשיפה תקשורתית, אני לא צריך

לצרוח כדי שישמעו אותי. תורידו את המסכה של הצביעות הזאת מעל הפנים שלכם,

הצביעות חוגגת ואתם שותפים לה.

היו"ר חנן פורת;

רבותי, מי שרצה לספק לציבור בישראל ולכלי התקשורת הוכחה שהכנסת הזאת נמצאת

במצב שכבר אינה מסוגלת לקבל דברים באופן ענייני והכול פה נעשה סביב שיקולים של

בחירות סיפק את ההוכחה הזאת.
צבי ויינברג
אני מוחה בתוקף על דבריך. זה שיקולים? אל תדבר על כולם.

היו"ר חנן פורת;

הרב לייזרזון, בבקשה, קרא את ההסתייגות.
אברהם יוסף לייזרזון
כחבר המועצה הדתית יכול להיבחר רק מי שהוא שימר תורה ומצוות, שומר שבת כהלכתה

וחי על-פי ההלכה.

היו"ר חנן פורת;

מי בעד ההצעה של הרב לייזרזון? מי נגד?

הצבעה

בעד - מיעוט; נגד - רוב

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה.

דוד צוקר;

בשם חבר-הכנסת אופיר פינס ובשמי אני מציע הסתייגות אחרונה: מחיקת סעיף 7א.
דוד טל
מה זה 7א?
היו"ר חנן פורת
זה עצם החוק, שהמועצה הדתית וחבריה יפעלו על-פי פסיקת הרבנות הראשית.

מי בעד ההצעה של חבר-הכנסת צוקר? מי נגד?

הצבעה

בעד - 5; נגד - 6

ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר חנן פורת
ההסתייגות לא נתקבלה.

נצביע עכשיו בעד החוק, עם ההסתייגויות שנתקבלו, ונגדו. מי בעד הצעת החוק עם

ההסתייגויות שהתקבלו? מי נגד?

הצבעה

בעד - 6; נגד - 7

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מסי 9), התשנ"ח-1997 לא נתקבל
היו"ר חנן פורת
על-פי התוצאות פה הוועדה לא אישרה את הצעת ההוק לקריאה שניה ושלישית. הוועדה

תביא לפני מליאת הכנסת את הבקשה להסיר את החוק מעל סדר-יומה של הכנסת ותאמר את

דברה.

אברהם שוחט;

בוועדת הכספים היה מקרה שהיתה הצעת חוק שנפלה וועדת הכנסת לא אישרה להעלות

אותה במליאה.

היו"ר חנן פורת;

זה בניגוד מוחלט לתקנון.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים