ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 12/01/1999

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - עוולה אזרחית ושיפוט מהיר), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 294

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, כ"ד בטבת התשנ"ט (12 בינואר 1999). שעה 09:00

נכחו;

חברי הוועדה; חנן פורת - היו"ר

צבי ויינברג

דוד טל

יונה יהב

אברהם יוסף לייזרזון

אחמד סעד

דוד צוקר

מוזמנים; דלית דרור - משרד המשפטים

יועץ משפטי; שלמה שהם

מנהלת הוועדה; דורית ואג

קצרנית; אביגיל זכאי

סדר-היום; הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - עוולה אזרחית ושיפוט מהיר),

התשנ"ז-1997 - של חברי-הכנסת צבי ויינברג, יונה יהב - אישור

לקריאה ראשונה, הצבעה בלבד.הצעת חוק איסור לשון הרע

(תיקון - עוולה אזרחית ושיפוט מהיר), התשנ"ז-1997
היו"ר חנן פורת
מורי ורבותי, לפנינו מונח הנוסח המוצע לתיקון חוק איסור לשון הרע. הצעת החוק

הזאת הוכנה לקריאה הראשונה בוועדה ונעשו בה תיקונים משמעותיים וחשובים בעזרתו של

משרד המשפטים - דלית דרור היתה שותפה להצעה.
יש שלושה סעיפים
1. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בקשר להליך של פישור כדי

לקצר את ההליכים ולפשט אותם בכל מה שנוגע לענייני לשון הרע. נושא הפישור קיים

בין כה וכה ואנחנו מוסיפים לו את העניינים של לשון הרע. זה בא במקום קיצורים

שאותם החלטנו לדחות.

2. סעיף 9 לחוק העיקרי: "ובלבד שיהיו בהבלטה ראויה ביחס לפרסום המקורי" כדי

שהדבר לא יהיה נתון רק לשיקול דעת של בית-המשפט, כפי שהיה בחוק הרגיל, ופה אנחנו

נותנים כיוון לבית-המשפט.

3. הפרסום של דיונים שנעשו בתוך בית-המשפט הוא רק לצורכי הדיון ובהקשר לו

ולא בהקשר לדברים אחרים שאינם קשורים לעניינו של המשפט - נניח שבאותה הזדמנות

הסניגור או הקטיגור מחליטים שכדאי להשמיץ אנשים.

הוועדה תמכה בשלושת הסעיפים. דומני שאז חבר-הכנסת דדי צוקר ביקש התייעצות

סיעתית וגם נושא חדש. בחנו את זה בוועדת הכנסת והיתה חוות דעת שבין קריאה טרומית

לבין הקריאה הראשונה אין מקום לנושא חדש. עכשיו החוק מונח כאן להצבעה.
יונה יהב
אני מבקש להוסיף לסעיף 1 שהעברת הדיון תהיה בהסכמה. כך ייאמר: העברת הדיון

בהסכמה בעוולת לשון הרע וכו'.
שלמה שהם
אבל כל סעיף 79ג מדבר על הסכמה.
דלית דרור
אני מציעה שנדון על זה בין הקריאה הראשונה לבין הקריאה השניה והשלישית כי אין

משמעות לכך אם בית-המשפט מצווה על העברת הדיון בהסכמה. במהות שלו הפישור הוא

בהסכמה ואם אחרי הישיבה הראשונה זה מתפוצץ הדלת פתוחה. החידוש הוא שכאשר שר

המשפטים יוציא את הצו הוא יאפשר לבית-המשפט לצוות להתחיל את ההליך. אם גם זה

בהסכמה, אפשר למחוק את הסעיף.
היו"ר חנן פורת
הערה נכונה ואשרינו שאת עמנו פה.

אני מעמיד את הצעת החוק להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 6; נגד - 1

החוק אושר
היו"ר חנן פורת
החוק אושר לקריאה ראשונה.
אברהם יוסף לייזרזון
יש לי שאלה לגבי ההצבעה על חוק שירותי הדת היהודיים. יש לנו פגישה אצל ראש

הממשלה ב-9:30. אני מבקש לקיים את ההצבעה ב-10:30.
היו"ר חנן פורת
הודעה לסדר. אתמול דנו בחוק של סמכות השיפוט בעניינים מינהליים, בג"צ

המחוזי. לצערי, בגלל אי-הבנה ושיבושים שונים היינו נאלצים למשוך את החוק כי היו

שם הסתייגויות סותרות. מכיוון שגם השבוע וגם בשבוע הבא אין הצבעות במליאה ולך

תדע מה ילד יום אני רוצה לגמור הבוקר את הנושא הזה, ליישר את ההדורים ולהביא אותו

היום אחר-הצהרים להצבעה במליאה.

דוד טל;

כממלא-מקום יושב-ראש הכנסת אני לא מאפשר לך, יש לי סמכות לכך, התייעצתי עם

היועץ המשפטי.
דוד צוקר
מה הסיבה?
דוד טל
אם אתה רוצה שאנמק לך תעלה ללשכתי.
היו"ר חנן פורת
אני רוצה להסביר. אנחנו לא מתכוונים לבטל את ההסתייגויות ואין לנו גם סמכות

לבטל אותן. היו הסתייגויות שעמדו בסתירה זו לזו ואנחנו צריכים ליישר את ההדורים

ביניהן. אני לא רואה בזה שום בעיה.
דוד טל
אני לא מסכים. אם אתה רוצה, נדבר בארבע עיניים.
היו"ר חנן פורת
בוא נדבר באופן מוסרי.
דוד טל
אני יכול לדבר אתך אבל לא ליד עתונאים. אני בלשכתי.
אברהם יוסף לייזרזון
מה עם ההצבעה?
היו"ר חנן פורת
ההצבעה על חוק שירותי הדת היהודיים תהיה ב-10:15.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים