ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/12/1998

הצעת חוק העונשין (תיקון - פרסום שם חשוד), החשנ"ז-1997, של חבר הכנסת שמואל הלפרט; הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון - סייג לפרסום), התשנ"ח-1998, של חבר הכנסת צבי ויינברג

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 277

מישיבת ונדת החוקה חוק ומטפס

יום שלישי. כ"ו בכסלו התשנ"ט (15 בדצמבר 1998). טפח 12:05
נכחו: חברי הוועדה
חנן פורת - היו"ר

יוסף בייליו

יעל דיין

צבי ויינברג

דוד טל

יונה יהב

אברהם יוסף לייזרזון

חגי מירוס

דוד צוקר
מוזמנים
חברת הכנסת נעמי בלומנטל

חבר הכנסת אלי גולדשמידט

חבר הכסת שמואל הלפרט

חבר הכנסתג עמנואל זיסמן

חבר הכנסת יהודה לנקרי

חבר הכנסת אחמד סעד
מנהלת הוועדה
דורית ואג
יועץ משפטי
שלמה שהם
מתמחה ליועץ המשפטי
הלית ברק
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
בקשה לרביזיה והצבעה על:

1. הצעת חוק העונשין (תיקון - פרסום שם חשוד). התשנ"ז-1997. של חבר

הכנסת שמואל הלפרט

2. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון - סייג

לפרסום), התשנ"ח-1998. של חבר הכנסת צבי ויינברג
בקשה לרביזיה והצבעה על
1. הצעת חוק העונשין (תיקון - פרסום שם חשוד), החשנ"ז-1997, של חבר הכנסת שמואל

הלפרט

2. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סנובויות אכיפה - מעצרים) (תיקון - סייג לפרסום).

התשנ"ח-1998, של חבר הכנסת צבי ויינברג
היו"ר חנן פורת
מורי ורבותי, בשבוע שעבר היו לפנינו שתי הצעות חוק, האחת של הרב הלפרט והשנייה

של תבר הכנסת צבי ויינברג, בקשר לנושא של סדר הדי[ הפלילי (סייג לפרסום).

הצעת התוק של הרב הלפרט אמרה בקיצור, לאתר שהיא תוקנה, הוא תיקן אותה בוועדה
אלי גולדשמידט
מי ביקש לתקן את הצעת התוק של צבי ויינברג?
דוד צוקר
הוא.
אלי גולדשמידט
אתה בעצמך ביקשת?
דוד צוקר
תבר הכנסת צבי ויינברג עצמו ביקש.
היו"ר חנן פורת
הצעת התוק של הרב הלפרט אמרה בקיצור נמרץ, איסור פרסום שמו של תשוד עד להגשת

כתב אישום כנגדו. הצעת החוק של חבר הכנסת צבי ויינברג - ואני מוצא לנכון למזור על

הדברים רק מסיבה אתת, מפני שיש פה תיקון מסוים שהוצע - - -
דוד צוקר
תבר הכנסת תנן פורת, צריך להצביע קודם כל על הבקשה לרביזיה.
דוד טל
ו

תבר הכנסת דדי צוקר, חבר הכנסת חנן פורת הוא היושב-ראש, אתה הפסקת להיות יושב-

ראש לפני שנתיים.
היויר חנן פורת
הצעת החוק של חבר הכנסת צבי ויינברג קבעה סייג לפרסום, ש"לא יפרסם אדם ולא

ימסור לפרסום שמו של חשוד או כל פרט אחר העלול לזהותו אלא אם כן נתקיימו אחד מאלה:

1. הוגשה נגד החשוד בקשה להארכת מעצר, ובית-המשפט החליט להאריך את מעצרו או

לשחרורו בערובה."
חגי מירום
אפשר לפתוח בדיון.
היו"ר חנן פורת
2. "הוגש נגד החשוד כתב אישום" - - -
חגי מירום
אני מציע לקיים דיון.
היו"ר חנן פורת
אני לא מקיים דיון.
דוד צוקר
תקיים הצבעה, כבר 12:08.
היו"ר חנן פורת
אם אתם תפריעו - - -
דוד צוקר
חבר הכנסת חנן פורת, לא ייוולדו אנשים חדשים.
חיויר חנן פורת
יש פה תיקון.
י דוד צוקר
קודם מצביעים על הבקשה לרביזיה לא על הצעח החוק.
חגי מירום
אנחנו מכירים את התיקון.
היו"ר חנן פורת
קודם כל, יש פה אנשים חדשים, אל תגיד שאין אנשים חדשים. כיוון שאנשים חדשים

מצביעים על רביזיה, הם צריכים לדעח על מה הם מצביעים. אם לא הייתם מפריעים לי, אני

מסיים תוך שתי דקות. היתה פה הצעת חוק שהיה בה שינוי, והניירות מונחים לפני האנשים.
חגי מירום
אלה שבאו וגויסו לא פותחים תיק. זו התחסדות, זה פלבול עיניים.
היו"ר חנן פורת
שלוש פעמים אמרת את זה, חבר הכנסת חגי מירום, ואני רוצה לומר לך, אתה יודע עד

כמה שאתה בעניין הזה אינך הוגן.
חגי מירום
לא אמרתי שאסור לגייס, אבל לספר סיפורים?
היויר חנן פורת
חבר הכנסת חגי מירום, אני פשוט מתקומם נגד חוסר ההגינות בעניין הזה.
דוד צוקר
לוקח לך המון זמן להתקומם.
היויר חנן פורת
מפני שאתם מפריעים. אילו לא הייתם מפריעים כבר היינו גומרים.

אני רוצה לציין לגבי סעיף 4 בהצעתו של חבר הכנסת ויינברג, הסייג הנוסף הוא:

ינשיא בית-משפם השלום שוכנע, על יסוד תצהיר מאח קצין כאמור בפסקה 3י, לא כי מעמדו

הציבורי של החשוד מחייב מתן מידע לציבור, אלא כאן המקרה הנידון מחייב מתן מידע

לציבור. זאת אומרת, לא רק במקרים של איש ציבור, אלא בכל מקרה שבו יש שיקול לנשיא

בית-המשפט להגיד, שיש פה עניין לציבור לפרסם את שמו של החשוד. הדבר הזה הורחב. זהכל מה שרציתי לציין כתיקון בהצעת החוק. יכול להיות שיש אנשים שלגביהם זה שיקול אס

כן לקבל את זה או לא, כי הסייגים פה מספיק ברורים בעניין.
דוד מל
לגבי, זה בהחלט שיקול מה שציינת.
היו"ר חנן פורת
אנחנו מצביעים בשני שלבים. בשלב הראשון אנחנו מצביעים לבקשת המבקשים את

הרביזיה, אם אנחנו מחילים על הצעת החוק הזאת רביזיה או לא. דורית ואג, תקראי את

השמות, כיוון שיש פה אנשים שמחליפים.

חנן פורח - נמצא

זאב בוים - נעמי בלומנסל מחליפה

יוסף ביילין - נמצא

עזמי בשארה - אחמד סעד מחליף

יעל דיין - נמצאת

צבי ויינברג - נמצא

אליעזר זנדברג יהודה לנקרי מחליף

דוד סל - נמצא

סאלח טריף - אלי גולדשמידט מחליף

יונה יחב - נמצא

אלכסנדר לובוצקי עמנואל זיסמן מחליף

אברהם יוסף לייזרזון נמצא

חגי מירום - נמצא

דוד צוקר - נמצא

דוד ראם - אינו נמצא

ראובן ריבלין - אינו נמצא
היו"ר חנן פורת
רבותי, מי בעד הצעת הרביזיה, ירים את ידו - 7

מי נגד, ירים את ידו - 7

תודה רבה. הרביזיה לא נתקבלה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

ל

קוד המקור של הנתונים