ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 4) (גיל נישואיו לנער), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 229

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי. כ"ז תמוז התשנ"ח (21 ביולי 1998), שעה 00;09

נכחו;
חברי הוועדה
חנן פורת - היו"ר

חגי מירום

דוד צוקי

א"ח שאקי
מוזמנים
ד"ר פרץ סגל - משרד המשפטים

דליה איש-שלום - " "

בתיה ארטמן - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד

העבודה והרווחה

יהודית בראון - מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה,

משרד העבודה והרווחה

דייר יצחק קדמן - מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד

שמעון ויצמן - הארגון למען המשפחה בישראל

יעקב בלס - יי " " "

בצלאל הופמן - לשכת עורכי הדין
יועץ משפטי
שלמה שהם
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
אביגיל זכאי
סדר-היום
הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 4)(גיל נישואין לנער),

התשנ"ה-1998 - של חברי-הכנסת: ענת מאור, אבנר חי שאקי,

דליה איציק, תמר גוז'נסקי, נסים דהן, חיים דיין, שאול יהלום

ואופיר פינס-פז.הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 4)

(גיל נישואיו לנער), התשנ"ח-1998

היו"ר חנן פורת;

מורי ורבותי, נקיים את מה שנאמר: נקיי הדעת בירושלים שאינם מסבים אלא אם כן

יודעים מי מיסב עמם. נמצאים אתנו נציגי משרד המשפטים, נציגי משרד העבודה

והרווחה, נציגי הארגון למען המשפחה בישראל, נציג המועצה הלאומית לשלום הילד ונציג

לשכת עורכי הדין.

דומני שהדיון בחוק גיל הנישואין (תיקון מס' 4) (גיל נישואין לנער}, היה

בעיקרו בשעה שהוכן על-ידי הוועדה לקריאה ראשונה. היו כאלה שבשל חשיבה של

ליברליות קיצונית אמרו שאסור לנו להגביל את גיל הנישואין של הנער וניסו בפלפולם

גם לעשות הבחנה בין הנער לבין הנערה שלגביה קבועה בחוק מגבלה לגבי הגיל. כזכור,

החוק עבר בסופו של דבר ולפי בקשתנו ולרצונו של מציע החוק, פרופ' אבנר שאקי, זורזה

העלאתו למליאה. הוא עבר במליאה בקריאה ראשונה ועכשיו הוא מונח לפנינו כהכנה

לקריאה שניה ושלישית. אין לנו דברים רבים לדון בהם מעבר למה שכבר דנו אבל אני

רוצה לאפשר לפרופי אבנר שאקי, מציע החוק, להוסיף דבר מה שהוא מוצא לנכון. כוונתי

לאשר אותו היום כאן לקריאה שניה ושלישית ולהביא אותו להכרעה עוד במושב הזה של

הכנסת גם מפני שראוי שהחוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל וגם מפני שהוא יעשה

שוויון בין הנער לבין הנערה. משהו פוליטי, כי לא נדע מה ילד יום ולכן כל מה

שאנחנו יכולים נסיים לפני שאנחנו נכנסים לקלחת הפוליטית.

בבקשה, פרופי שאקי.

אבנר חי שאקי;

דייר קדמן, אני רוצה להודות לך על המסמך שהמצאת לנו שלפיו יוצא שפרט לאיטליה

ומלטה אין מדינה באירופה כולה שבה גיל הנישואין לגבר פוחת מ-18. אין ספק שהמצב

העכשווי הוא לא נורמלי, סיבות היסטוריות הביאו לכך שחוק גיל הנישואין התייחס

לנערה ולא לנער, זה מצב לא בריא. יש נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהמציא

לנו דייר קדמן, בספר הנפלא שלו, כשאפשר לראות שהיו 25 מקרים של נישואין עד גיל 16

מתוך 371, ועכשיו זה מגיע למאות. כלומר יש לעצור את זה.

נשמעה דעה של נציגת משרד הרווחה שאם כבר מתקנים, בואו נתקן שגיל הנישואין

לגבר יהיה 18, כי גיל הבשלות המינית של גבר הוא יותר גבוה בשנה לפחות. שמעתי את

נציגי משרד המשפטים ולבסוף הסכמתי שזה יישאר כך מן הסיבה הבאה: שנים הגיל היה 13,

אנחנו עושים פה קפיצת דרך והרושם המתקבל הוא שוויון. אמנם השוויון הוא פורמלי

אבל ברור שגיל 17 טוב לאין ערוך מגיל 13, ייתכן שגיל 18 יאה יותר לגבר ואם מישהו

ירצה להגיש הסתייגות כזאת אני מניח שזה יידון ויוצבע על כך במליאה.

אני מבקש שההצעה תתקבל כמות שהיא. אני מקבל את העמדה של משרד המשפטים

אף-על-פי שאני רואה היגיון בעמדה של משרד הרווחה. אני מבקש מכם לתת ידכם לכך

שהחוק יעבור כאן כדי שיובא למליאה לקריאה שניה ושלישית.
היו"ר חנן פורת
בבקשה, גב' בתיה ארטמן.
בתיה ארטמן
אנחנו רואים את הצעת החוק כרע במיעוטו. הסטטיסטיקה מראה שמספר נישואי

קטינים, במיוחד מתחת לגיל 17, הוא זעום ביותר.
היו"ר חנן פורת
דיברנו על כך בדיון בקריאה הראשונה, התברר שמספר הקטינות הוא הרבה יותר

גדול, מדובר- על מאות.
בתיה ארטמן
אנחנו מציעים שגיל המינימום לנישואין לגבר יהיה 18. בזה שקובעים את גיל
המינימום לדעתנו משדרים מסר הפוך
שנישואין של קטינים בגיל 17 מותרים ואולי

אפילו נכונים. אנחנו צופים מצב שבו קטינה תיכנס להריון מקטין, שניהם יהיו בני 16

- אחת הסיבות הנפוצות להתיר נישואין היא בדרך כלל בגלל היותה של הקטינה בהריון -

ובסופו של דבר בית-המשפט יתן היתר לנישואין אבל לעשות את זה כמשהו לגיטימי בחוק

זה משדר מסר הפוך. אנחנו לא חושבים שטוב שקטינים מתחת לגיל 18 יינשאו, הם עדיין

בתחילת חייהם, הם צריכים לשרת בצבא, הם צריכים לרכוש השכלה, הם מסייעים למשפחה.

אין זה הדין בקטינות, קטינות יותר בשלות, קטינות נישאות בדרך כלל לבוגרים מהן.

כאן, במקרה שקטין יכניס בגירה להריון היא צריכה לשאת באחריות, אם הוא הכניס קטינה

להריון אני לא חושבת שזו סיבה טובה לתת היתר נישואין לשני קטינים.

אולי החוק הזה יעביר את המסר של שוויון ושנישואין אסורים מתחת לגיל מסוים,

אבל נראה לי שצריך לתקן את החוק מעבר לתיקון שמוצע על-ידי חבר-הכנסת שאקי.

היו"ר חנן פורת;

לא הייתי מציע שניכנס לדברים שאינם עומדים ברגע זה על סדר-היום. באופן

עקרוני אינני מסכים לעמדה שלך אף-על-פי שאני חושב שאין זה רצוי נישואין בגיל 17,

אבל לאסור את זה בחקיקה ולא רק באמצעות מסר חינוכי או חברתי, זו הפלגה גדולה. אני

רוצה לציין שכשאנחנו נותנים היתרים בבית-המשפט, זה פתח מילוט חשוב למקרים שדובר

עליהם בוועדה בדיון בקריאה הראשונה - היו פה אנשים מהעדה החרדית וכדומה - אנחנו

צריכים לסמוך בענין הזה גם על שיקול דעתו של בית-המשפט שאיננו עושה את זה באופן

אוטומטי. לכן נראה לי שהחוק במתכונתו הוא ראוי. אם יהיה רצון להעלות חקיקה נוספת

אני מוכן לשקול זאת אבל כעת נתמקד במה שעומד לפנינו.

דליה איש-שלום;

אנחנו מוכרחים לבדוק במחקרים את ההנחות שהציגה חברתי ולראות האם גיל הבשלות

המינית והנפשית של נער בן 18 שונה מגיל הבשלות של נערה בגיל 17. לפני שעושים

בחוק הבחנה בין המינים כדי שלא תהיה אפליה פסולה - שאנחנו לא מתכוונים לעשותה

בחוק - ואם עלינו לעשות את זה לפי חוק היסוד או לפי אמנה בדבר זכויות הילד

מוכרחים לבדוק היטב את ההנחות הללו.
בתיה ארטמן
זו אפליה ראויה ולא אפליה פסולה.

היו"ר חנן פורת;

בבקשה, נציג לשכת עורכי הדין.

בצלאל הוכמן;

גבי ארטמן צודקת. יש עדות בישראל שבהן מתחתנים מתחת לגיל 18, גם גברים,

במיוחד בעדה החרדית. היום אין שום הגבלה למינימום לכן צריך לעשות לפחות הגבלה

שווה לגיל 17. מצד אחר לא יכול להיות שנקבע את גיל 18 כגיל המינימום כשמראש

אנחנו יודעים שיש עדות בישראל שיעברו במודע על החוק.בתיה ארטמן;

ואם גיל המינימום יהיה 17 לא יעברו על החוק?
היו"ר חנן פורת
שמענו פה את אנשי העדה החרדית והם אמרו במפורש שלהוציא מקרים יוצאי דופן גם

הם מתנגדים לנישואין בגיל מינימום, הם לא הביעו התנגדות לחוק.

בתיה ארטמן;

השתרשה נורמה שלא מחתנים קטינים. אני מניחה שאם ירצו לערוך נישואין הנורמה

שבחוק לא תמנע אותם. המסר שהחוק הזה משדר הוא שמגיל 17 זה לגיטימי ומותר.

דליה איש-שלום;

יש מספר הרבה יותר גדול של נישואין בין גיל 17 ל-18 מאשר מתחת לגיל 17. צריך

לחשוב היטב לפני שמרחיבים את תחולת החוק.

היו"ר חנן פורת;

זה לא עומד בשלב זה על הפרק, אפשר לקיים על זה דיין אקדמי.

גבי ארטמן, את הגדרת את החוק כרע במיעוטו ואני מבין שאת תומכת בחוק ושבשלב

מסוים נצטרך לעשות בו תיקונים.
בתיה ארטמן
אני רוצה להביא דוגמה. לפני כחודש וחצי נודע לנו על קטינה מתחת לגיל 16

שעומדים להשיא אותה באותו ערב. הלכנו לבית-המשפט, הזמנו את הצדדים, בית-המשפט

הוציא צו שאסור להשיאה אבל הם חיתנו אותה.

היו"ר חנן פורת;

אני לא מדבר על מקרים יוצאי דופן, החוק הזה משדר מסר נורמטיבי ברור. אם יש

מצב של אהבה פורחת וכבר חיים בחדר וכדומה, אילו לא היה החוק הזה היו אומרים;

שיתחתנו, אבל כשהחוק קיים זה יוצר מגבלה לגבי החברה בכללותה בישראל. מי שלא יקבל

את הנורמה הזאת יצטרכו להתמודד אתו בבית-המשפט.

בבקשה, ד"ר קדמן.
דייר יצחק קדמן
מהותית, נכון היה להעלות את הגיל, גם לנערות, אני לא רואה מדוע נערות בגיל 17

בטרם סיימו את חוק לימודיהן יתחתנו. הטבלה שנתתי מראה שברוב ארצות אירופה הגיל

הוא 18 ולא 17.

אני מתפלא קצת על עמדת משרד העבודה והרווחה, היו לו בערך 45 שנה להציע בעצמו

הצעת חוק בנושא הזה ולקבוע גיל 18, 19 ו-21. משרד העבודה והרווחה לדורותיו - אני

לא מאשים את עורכת דין בתיה ארטמן - לא טרח משום מה לעשות את זה. סוף סוף

חבר-הכנסת שאקי לקח יוזמה והציע חוק שאולי איננו מעולה ואידיאלי אבל הוא משפר את

המצב הקיים ומשונה בעיני שאתם באים היום ואומרים; זה לא מספיק טוב. אם משרד

העבודה והרווחה ירצה להגיש אחר-כך תיקון ולהעלות את הגיל גם לנערות וגם לנערים -

אני אתמוך בזה - אדרבה, זה יבוא מטעם הממשלה, אני זורק להם אתגר שיעשו את זה.חגי מירום;

יש למישהו אינפורמציה מה מספר הנישואין של גברים עד גיל 18?

דורית ואג;

בשנת 1995 נישואין של נערים עד גיל 18 - 139; עד גיל 17 - 21 מקרים. זה רק

אצל היהודים.

דליה איש-שלום;

אם את מוסיפה את המוסלמים יוצא 34 מקרים עד גיל 17, זאת אומרת, נישואין

שיתחילו להיות עבירה לפי החוק החדש; בסביבות 400 מקרים בין גיל 17 לגיל 18.

לעומת זאת, בנערות מדובר על אלפים מתחת לגיל 18. מתחת לגיל 17 יש כ-2,000 מקרים.

הנתונים הם לפי השנתון של המועצה הלאומית למען הילד.
הי וייר חנן פורת
כיוון שהחוק עומד לפתחנו לאישור - מייד נאשר אותו - לא הייתי נחפז לחוקק חוק

שמעלה את הגיל מעבר ל-17 מפני שפה אנחנו מתנגשים עם נורמות מושרשות של חלק מהעדות

בישראל שיחושו בכך פגיעה קשה הן באוכלוסיה הערבית, הן באוכלוסיה היהודית. המקרים

המיוחדים יכולים להיות רבים יותר ומעבר לשיקול הדעת של בית-המשפט שיצטרך לפסוק

בענין - הרבה פעמים אלה דברים לא נעימים - צריך להשאיר זאת גם לשיקוליה של המשפחה

במקרים שאנשים בנו קשר עמוק בגיל שבין 17 ל-18. אני מצטט בענין הזה את המקור

היהודי, שאני לא חושב שאנחנו צריכים לאמץ אותו כנורמה בחיים המודרניים שלנו. מצד
אחד כתוב בפרקי אבות
בן 18 לחופה. לאחר מכן אומר שם אהד האמוראים: זה שאני

מחודד מחבריי וחי חיים בלי יצרים גדולים זה מפני שהתחתנתי בגיל 17, ואילו הייתי

מתחתן בגיל 16 הייתי אומר לשטן: גירא בעינך, חץ בעיניך. כפי שאמרנו, השטן מתחיל

לרקד אצלנו עוד לפני גיל 16. אני לא מציע לאמץ את הגמרא הזאת, לפחות לא להפוך

אותה להלכה אבל הייתי מציע לכולנו להיזהר מלהגביל בחוק מעבר לגיל 17 מה גם שזה לא

עומד על הפרק.
דורית ואג
יש כאן מקרה של נערה שלפני גיל 18 כבר התחתנה פעם שניה.
בתיה ארטמן
הסטטיסטיקה של חתנים מתחת לגיל 17 היא 1.2, 0.3, וב-1995 - 0.5, במגזר

המוסלמי זה מגיע ל-1.5. בשביל זה לעשות חוק?
היו"ר חנן פורת
מאחר שבין כה וכה יש לנו קביעת גיל לנערות בחוק, בזה שאנחנו משווים אליהן את

הנערים אנחנו לא משדרים שום מסר הפוך.

אני מעמיד את הצעת החוק להצבעה כהכנה לקריאה שניה ושלישית. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2; נגד - 1

הצעת החוק נתקבלה
היו"ר חנן פורת
החוק אושר לקריאה שניה ושלישית.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים