ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/06/1998

הצעת חוק הירושה (תיקון - מניעת אפליה מטעמי מין), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 204

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי. כ"ב בסיון התשנ"ח (16 ביוני 1998). שעה 11:00

נכחו;

חברי הוועדה; חנן פורת - היו"ר

משה גפני

דוד צוקר

מוזמנים; חה"כ ענת מאור

ד"ר פרץ סגל - משרד חמשפטים

דניאל אבנשטיין - " "

אסתר סיוון - שדולת הנשים

צילי מור - " "

אורי צפת - לשכת עורכי הדין

דפנה טל-קורן - " " "
יועץ משפטי
שלמה שהם

מנהלת הוועדה; דורית ואג
קצרנית
אביגיל זכאי
סדר-היום
הצעת חוק הירושה (תיקון - מניעת אפליה מטעמי מין),

התשנ"ז-1996, אישור לקריאה שניה ושלישית.הצעת חוק הירושה (תיקון - מניעת אפליה מטעמי מין), התשנ"ז-1996

היו"ר חנן פורת;

מורי ורבותי, ד"ר פרץ, אתה צריך להציג את חוק הירושה.

חבר-הכנסת צוקר, אתה מוזמן לשבת.

דוד צוקר;

יוצאים מפה לשעה ואתה עושה נושא חדש, אין לך בעיות עם זה.
היו"ר חנן פורת
ברוך השם, אנחנו עושים את הדברים בשיקול דעת.
דוד צוקר
כשיועץ משפטי אומר ליושב-ראש הוועדה שיש נושא חדש, היו"ר מתמלא חרדה ועוצר,

כך מקובל. כשאומרים "נושא חדש" יש קודים בכנסת אבל אתה לא מציית להם, לכן אני לא

אוהב להיות כאן.
היו"ר חנן פורת
אתה יכול לשמוע את הדברים מהיועץ המשפטי שנמצא כאן כמו שאתה יכול לשמוע את -זה

מד"ר פרץ סגל. היוזמה לדבר לא באה מצדי.
דוד צוקר
שלמה שהם, היתה אתמול הערה לפרוטוקול שזה נושא חדש?
שלמה שהם
היתה הערה.
דוד צוקר
הערתי קודם על "נושא חדש" ואתה לא מקבל את זה, בעיני זו פעולה מוזרה.
היו"ר חנן פורת
אתה מציג את הדברים בצורה לא נכונה ובוודאי לא מדויקת. הנושא נדון כאן.
דוד צוקר
איך אתה מגיע לזה שחוק בית-משפט לענייני משפחה הוא במסגרת חוק הירושה? אם

אתה רוצה, תתקן את זה כמו שצריך.
היו"ר חנן פורת
תבדוק את הדברים ובאיזה קונטכסט זה נכנס שם. זו היתה הצעת ממשלה.
דוד צוקר
אם זו היתה הממשלה, זה עוד יותר מביך.
ענת מאור
לכרסם בסמכויות של בית-משפט לענייני משפחה?
דוד צוקר
עשו את זה אתמול בתיקון עקיף כי לא היינו פה.
היו"ר חנן פורת
אין פה שום פגיעה בבתי-המשפט לענייני משפהה. לא היו חילוקי דעות בנושא הזה

לא במערכת המשפטית שהביאה את ההצעה, לא בבתי-הדין הרבניים ולא במערכת המשפט. קודם

התייעצתי עם נשיא בית-המשפט העליון כדי לראות אם יש פה פגיעה במערכת המשפט. אחרי

שהיתה הסכמה של כל הצדדים והשיקול הובא לכאן, השאלה - שהתייחס אליה חבר-הכנסת

צוקר - היתה האם זה נושא חדש. כיוון שעסקו פה במסגרת של סמכויותיהם של בתי הדין

הרבניים ביחס לבתי-המשפט הכלליים עלתה השאלה האם הנושא הזה יכול להשתלב בזה.

היתה אפשרות לכאן, היתה אפשרות לכאן והכרענו. הוויכוח הוא על פרוצדורה. זה לא

שפתאום החלטנו על דבר שהוא לא ממין הענין, בשאלה של מערכת היחסים שבין בית-הדין

הרבני לבין מערכת המשפט זה היה הקונטכסט.

דוד צוקר;

במסגרת חוק הירושה?

היו"ר חנן פורת;

עשינו פה כמה וכמה תיקונים.

ד"ר פרץ סגל;

חוק בית-המשפט לענייני משפחה תוקן בחוק הירושה בתיקון אגב. השאלה היתה אם

להעביר אותו הסעיף שניתנה לו פרשנות מסוימת.

דוד צוקר;

ד"ר פרץ סגל, זה לא היה ממין הנושא שדנים בו. במובן הזה זו הטעיה, אנשים לא

באו לוועדה כי לא הבינו שעל זה ידובר.

היו"ר חנן פורת;

אילו בנושא הזה היו חילוקי דעות מהותיים, אתה אומר שיכול להיות שאנשים היו

חושבים שיש פה מחטף, כיוון שאין פה ויכוח על מהות אלא זו שאלה של פרוצדורה, לכן

אין פה שאלה אם אנשים באו או לא.

דוד צוקר;

אם הממשלה רוצה לתקן, שתביא הצעה.

ענת מאור;

הנושא של בתי-המשפט לענייני משפחה הוא נושא יקר מאוד.

היו"ר חנן פורת;

הוא נושא יקר ואין שום כוונה לפגוע בו - אם היה פרסום הוא היה שגוי - אנחנו

לא מרעים את מעמדו בשום צורה.
שלמה שהם
הערה אחת בענין של בתי-המשפט לענייני משפחה, הזדמן לי להיות בשבוע שעבר-

בבית-משפט למשפחה וחשוב שוועדת החוקה תעשה שם סיור, יש שם בעיות קשות.

דוד צוקר;

שלמה שהם רוצה להגיד שכל היתרונות שם הלכו לאיבוד בגלל הפקקים שנוצרו, כמו

בכל מערכת המשפט. כל היתרונות שהושגו שם נופלים על קרקע הביורוקרטיה.

דייר פרץ סגל;

אני מצר על כך. משום שאני ער למצב, הקים נשיא בית-המשפט העליון ועדת מעקב על

בתי-המשפט לענייני משפחה.
היו"ר חנן פורת
זה חלק מן הבעיה. היקם דבר טוב ואחר-כך הוא נסתם. זה קורה כך בריקודים

כשהמעגל החיצוני צפוף נכנסים למעגל הפנימי ולעוד מעגל פנימי כי צפוף בהם.
דוד צוקר
זה קורה בכל המעגלים, הכול צפוף מדי.
היו"ר חנן פורת
לכן אנחנו עובדים באופן אינטנסיבי על הרפורמה במערכת בתי-המשפט.
דייר פרץ סגל
עד יולי אפשר להגיב על התסקיר.
דוד צוקר
שופטים יודעים לשפוט, מנהלים יודעים לנהל. בתור ברק, שיקה את אלי בן-דהן

שיעשה לו סדר.
היו"ר חנן פורת
כחלק מהשינויים התחלנו לדון בנושא של בתי-המשפט המינהליים.

רבותי, אנחנו עוברים להצעה לתיקון בחוק הירושה (מניעת אפליה מטעמי מין), של

חברת-הכנסת ענת מאור, שמשתלבת מנקודת מבטנו בשורה של תיקונים שהציעה חברת-הכנסת

מאור ושהבטחתי לה - וגם אשתדל לקיים - לזרז ולקדם אותם, שעניינם הן בקשר לנשים

והן בקשר לילדים. אנחנו מעלים את הנושא הזה לאישור לקריאה שניה ושלישית כדי

שהחוק יוכל להיות מאושר עוד במושב הזה של הכנסת ולהיכנס לספר החוקים.

אני מבקש מהברת-הכנסת ענת מאור להציג את החוק, בבקשה.
ענת מאור
קודם כל אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה על קידום הנושא. אני רוצה להודות

לשדולת הנשים שבסיועה הוגשה הצעת החוק, גם הקודמת.דוד צוקר;

זו השדולה שפועלת בענייני נשים רק עם חברות הכנסת?

ענת מאור;

זו שדולה שפועלת גם עם חברח הכנסת ושאתה הסתייעת בה.

היו"ר חנן פורת;

אני רוצה להזכיר לכם שבשבוע הבא אמורה להיות כאן השדולה האחרת של הנשים כי

אנחנו דנים בחוק של חבר-הכנסת נואף מסאלחה.

דוד צוקר;

זו טעות קשה מאוד שחקיקה שנוגעת לאפליה מטעמי מין, שתמיד נועדה להגן על נשים,

נעשית על-ידי נשים כאילו 1ר, ענין שלהן. אי-השותפות של גברים בפעולות הללו היא

טעות עמוקה שרק מנציחה - לא מדעת אבל זו התוצאה - מצב קיים שבו יש נושאים שהם

ברובריקה הנשית ולא ברובריקה הציבורית. תראה את ההערה ברוח הזאת כי זה כואב לי,

זו טעות שנשים לא נפרדות ממנה וזה מתפרש אצלי כאילו הן רוצות להישאר ברובריקה

הזאת.

ענת מאור;

ברוח הדברים, אין ספק שבשביל לקדם נושאים שנוגעים לנשים מוכרחים לעשות את זה

נשים וגברים כאחת. חבר-הכנסת צוקר, הגישה הזאת מופנמת וידועה לנו. אני באה כרגע

מדיון על אלימות כלפי נשים בוועדה למעמד האשה, יושבים שם חברי-הכנסת ריבלין,

ביילין ודראושה. בוועדה עצמה יש 50% גברים וגם בחקיקה אנחנו מגישים את החוקים

יחד עם הגברים. הערה אחת, אדוני היושב-ראש, זה שבוועדת החוקה חוק ומשפט אין אף

אשה, זו תעודת עניות.

דוד צוקר;

זו אשמת המפלגות.

היו"ר חנן פורת;

יש, חברת-הכנסת יעל דיין.

ענת מאור;

אבל היא סיפרה לי איך הוציאו אותה מן הוועדה.

דורית ואג;

עכשיו היא נכנסה כחברה.

היו"ר חנן פורת;

החוקים שנוגעים לאפליה כלפי נשים וילדים, והחוקים שמוצעים על-ידי חברת-הכנסת

יעל דיין, הם בין החוקים שמאוד קידמנו אותם. בישיבה הבאה יש לנו חוק שלה.

ענת מאור;

זה חלק מן הבעיה. לגבי הוועדות החשובות והקובעות כמו ועדת הכספים, ועדת החוץ

והבטחון וועדת החוקה חוק ומשפט אנחנו לא מצליחים להביא לכך שסדרי העדיפויות ישתנו

במפלגה כלשהי.
היו"ר חנן פורת
העברנו חוק של חבר-הכנסת חיים אורון בקשר לשילובן של נשים בדירקטוריון.
ענת מאור
להצעת החוק. הצעת החוק איננה גורפת, אנחנו לא באים לערער על סדרי הירושה.

אחרי הקריאה הראשונה - בעקבות המקרה המפורסם הספציפי שהיו לאחרונה - עלה הרהור

נוסף האם לא צריך להבטיח יותר שוויון בזכאויות ירושה. היה מקרה ספציפי כאשר זוג

נישא באיראן ושם, בגלל ענייני מין וחוקי ירושה מפלים, לאשה אין שום מעמד. הם באו

למדינת ישראל. כאשר נושא הירושה עולה לדיון, אם לא נוסיף שהחוק הישראלי קודם

לחוק של מדינת האם, הרי הבעל יכול להיאחז בחוק המקורי בחוץ-לארץ. ההצעה היא

שכאשר אנשים חיים בחוץ-לארץ ואחר-כך בישראל, כמו שדת ממדינה אחרת לא יכולה לכפות

על החוק הישראלי, כך יהיה לגבי מין. אני שמחה שההצעה עברה בהסכמה בכל השלבים.

היו"ר חנן פורת;

למה מלכתחילה הבעל היה יכול להיאחז בדין המקורי?
שלמה שהם
בכללי המשפט הבינלאומי יש לכס-לוקוס, או לכס-פורום, זאת אומרת, חל הדין של

מקום עשיית המעשה. למשל בנישואין וגירושין חל הדין של מקום עריכת הנישואין. גם

בדיני ירושה לפי כללי המשפט הבינלאומי קורה לא פעם שהסטטוס האישי הולך לפי הדין

שהיה חל באותו מקום.
היו"ר חנן פורת
החקיקה שלנו פה תגבר על זה?
שלמה שהם
לפי כללי המשפט הבינלאומי, לכאורה אנחנו צריכים לאמץ את הדין הזר, אבל אז בא
חוק הירושה ואומר
לא. סעיף 143 אומר: "דין חוץ אין נזקקים לו, על אף האמור

בחוק זה" - יש דין שמאמץ דין חוץ - "במידה שהוא מפלה מטעמי גזע, דת או לאום".
חברת-הכנסת ענת מאור מבקשת להוסיף
גם מטעמי מין.
היו"ר חנן פורת
רק בענין ירושה.
ענת מאור
יש חוק נוסף שלי אצלכם בוועדה שאני מבקשת לקדם אותו והוא אומר שצריך להחיל את

זה גם על יחסי ממון וחלוקה בין בני זוג. על-פי זכרוני עורכת דין אסתר סיוון ואני

פנינו ביחד עם חבר-הכנסת צוקר בקשר לנקודות נוספות.
ד"ר פרץ סגל
אני רוצה להבהיר את המשמעות של התיקון הזה. אין שום מניעה שהדבר יתוסף כאן

ולכן הממשלה קיבלה את ההצעה הזאת למרות שהיא חשבה שזה ממילא כלול בסיפא של הסעיף.
אקרא אותו
"על אף האמור בחוק זה, כשחל דין חוץ, אין נזקקים לו במידה שהוא מפלה

מטעמי גזע, דת או לאום או סותר תקנת הציבור בישראל". לדעתנו, עניינה של אפליה

מינית בוודאי שהוא כלול בתקנת הציבור בישראל.גם לפי הדין הדתי בישראל, כאשר בעלי הדין מסכימים אפשר לפנות לדין הדתי בין

אם זה בית-הדין המוסלמי השרעי - כמו הדוגמה מאיראן - או הדין העברי. למשל, לפי

הדין השרעי וגם לפי הדין העברי אשת הנפטר איננה היורשת. במקרה כזה זה לא ייחשב

נגד תקנת הציבור משום שהאפליה מטעמי מין בענין זה היא לפי הדין השרעי שהדין עצמו

במדינת ישראל נותן לו תוקף. התיקון יחיה מצומצם מבחינת התחולה שלו ומדובר רק

במקרה שבו הדין איננו מוכר לפי הדין הישראלי.

היו"ר חנן פורת;

הדברים האלה אמורים רק במקרה ששני הצדדים מסכימים. אם שני הצדדים אינם

מסכימים, חוק הירושה הוא במקומו.
ענת מאור
החוק איננו גורף כפי שהייתי רוצה, קיבלתי אותו במגבלות הקואליציוניות אלא אם

אשקול להציע הצעה יותר גורפת, אבל גם זה קידום.

היו"ר חנן פורת;

אם שני הצדדים מסכימים, אין לנו ענין להיות מעורבים בקביעה כיצד הם ינהלו את

חייהם. כשאחד דורש, ממילא לא דנים לא על-פי הדין השרעי. כידוע, בית-הדין הרבני

מקבל היום את דיני המדינה.

ענת מאור;

פרשת אייזנברג חשפה את הבעייתיות.

היו"ר חנן פורת;

עורך דין אורי צפת, בבקשה.

אורי צפת;

בישיבה הקודמת, שחיתה ב-21 ביולי 1997, לקראת קריאה ראשונה הפצתי מכתב שלי

והפניתי תשומת לב הוועדה למספר חוקים שבהם אין סעיף המדבר על אפליה מטעמי מין.

כיוון שד"ר פרץ סגל אמר שחייבת להיות חקיקה אחידה ומהלאו אתה למה על ההן, אנחנו

חייבים לעשות את התיקונים האלה במקביל במספר חוקים. הפניתי אתכם לחוק שיפוט

בענייני התרת נישואין. כתוב שם בסעיף 5; על יחסי ממון בין בני זוג יחול חוק

מושבם בשעת עריכת הנישואין ואין שום הגבלה של אפליה מטעמים מיניים.

היו"ר חנן פורת;

חברת-הכנסת מאור, הבנתי שהגשת הצעת חוק בענין.

דוד צוקר;

אמרנו שכל הקבוצה שהיתה נוכחת אז תגיש זאת וחבר-הכנסת יהלום יעשה את זה אבל

זה לא יצא לפועל.

משה גפני;

שתהיה חוות דעת של הרבנות בענין. אם הרבנות לא מתנגדת גם אני לא מתנגד.
אורי צפת
החוק העיקרי שצריך להנחות אותנו הוא חוק אכיפת פסקי חוץ תשי"ח-1958. בסעיף 3

מופיעים שם התנאים לאכיפה ואחד התנאים הוא: תוכנו של פסק החוץ אינו סותר את תקנת

הציבור, הפסק הוא בר ביצוע וכו'. אין שם הגבלה של אפליה מטעמי מין. לדעתי החוק

הזה גובר על הסעיף שמובא כאן כי הוא מדבר על אכיפת כל פסק הוץ שהוא. נתנו דוגמה

בישיבה הקודמת. לפי החוק הירדני האשה אינה יורשת כיוון שהיא אשה, האם אנחנו נקבל

את זה או לא.
שלמה שהם
תקרא את סעיף 142 שעוסק באימוץ של דין 1ר במקרים מסוימים, ועל זה בא עכשיו

התיקון.

אורי צפת;

כאשר יש אפליה מינית בפסק חוץ, מכלל לאו אתה למד הן ומותר שתהיה אפליה מינית .

בפסק חוץ. /
דייר פרץ סגל
אני לא חושב כך. נאמר: אם זה איננו נוגד את תקנת הציבור.
אורי צפת
אתה מוציא את זה מתקנת הציבור, אתה אומר ש"מין" הוא לא תקנת הציבור.
דייר פרץ סגל
לא אמרתי דבר כזה.
אורי צפת
אם מין הוא תקנת הציבור, למה אתה מוסיף "מין"?
ד"ר פרץ סגל
ו

זה פרט וכלל, פה מנינו פרטים ואחר-כך כללנו אותם.
היו"ר חנן פורת
מר צפת, אתה רוצה לשנות משהו בהצעת החוק הנוכחית?
אורי צפת
או שנוסיף "מין" בכל החוקים האחרים, או שנכתוב "לרבות מין".
דוד צוקר
אני רוצה להזק את דבריו של מר צפת. יש לנו מושג מעורפל מהי תקנת הציבור, מדי

פעם נכנסים אליו אלמנטים ויוצאים ממנו אלמנטים וכתב על זה שופט מסוים. תחשבו על

התקדים שבו אנחנו מבהירים שבתקנת הציבור לא נכלל נושא האפליה המינית. האם

בסוגיות אחרות זה לא יפריע לנו?היו"ר חנן פורת;

"גזע" זו לא תקנת הציבור? אתה שוגה. כשיש פירוט: "מטעמי גזע, דת או לאום,

או סותר את תקנת הציבור בישראל" זה בא להגיד דברים אחרים שלא הגדרנו אותם, זה

בגדר של פרט וכלל. חברת-הכנסת מאור מבקשת לתקן- את זה כדי שלא יהיו פרשנויות.
דוד צוקר
אורי צפת אומר שנשים לב אם אנחנו לא מקלקלים במקרים אחרים, כי אם פה תיקנו את

תקנת הציבור וזה כולל את הנושא הזה, הרי זה לא יהיה כלול במקומות אחרים. לכן

מציע אורי צפת להוסיף לכולם "לרבות מין".

ד"ר פרץ סגל;

האם זה באמת לא יהיה כלול בגלל שזה לא כתוב שם?

היו"ר חנן פורת;

אין גבול לפלפול, חזקה על השופטים שלנו שיש להם שכל ישר בהקשר הזה. תיקנו פה

ובפרוטוקול מצוין שאנחנו מעוני ינים לתקן את הדברים גם במקומות אחרים. אילו הייתי

יכול להרחיב את הדברים ולא הייתי חושש מעינא בישא, הייתי מכניס במסגרת התיקון פה

גם את הענין של יחסי ממון בין בני הזוג אבל אנשים פה שוקלים את הדברים. אנחנו

מודיעים בזאת שבכוונתנו לתקן גם את המקומות האחרים ונשמח שלא יצטרכו לעשות זאת

בחוק פרטי. ד"ר פרץ סגל, אנחנו פונים אליכם ומבקשים לזרז הבאת דבר שלם. אף שופט

לא ילמד מזה שתיקנו פה שבמקומות אחרים אין כוונה כזאת.

אורי צפת;

תתפלא שכן, כמו הענין של השופט גרניט שמכלל לאו הוא למד הן. גם פה יבינו שאם

בחוק הירושה מופיע "מין" ובאכיפת פסקי חוץ לא מופיע "מין", הרי זה לא כלול.

משה גפני;

הערה. יכול להיות שההסתייגות שלי מלהרחיב את זה אין לה בסיס. זה התקנון של

דבר חדש, אני לא יודע על מה מדובר ופתאום אנחנו יכולים להכניס בדלת האחורית דבר

שיהיה בעוכרנו.

היו"ר חנן פורת;

אמרתי שבכוונתנו לתקן גם במקומות אחרים. אני לא רוצה שהחוק יהיה חוק פרטי

ואני מבקש שהממשלה תציע את כל התיקונים הנדרשים במקומות המתאימים ותביא לנו הצעה

שלמה.

דוד צוקר;

התסקיר יהיה בעוד ארבע שנים.

היו"ר חנן פורת;

לאחרונה אנחנו מופתעים מקצב העבודה.
שלמה שהם
ברשותכם, סיפור אחד. שאלו את השופט זילברג איך הוא כותב פסק דין - האם קודם

הוא מהליט מה תהיה התוצאה ואז בונה את פסק הדין; או שהוא לוקח את הסעיפים, מקיש

אחד לשני ומגיע לתוצאה? הוא אמר: אספר לכם סיפור על המגיד מדובנא. המגיד

מדובנא היה ממשיל משלים ידוע ושאלו את המגיד: איך זה שלכל דבר יש לך משל. אמר
להם המגיד
אמשול לכם משל למה הדבר דימה. לנסיך שהיה אלוף בקליעה למטרה שהולך

ביער והנה בלב היער הוא רואה קיר ועל הקיר שלוש מטרות ובלב כל אחת מהמטרות חץ.

הוא שולח את הפמליה ואומר להם: תביאו לי את הצלף הגדול הזה. הולכים ומביאים לו

אדם גיבן, מעוקם שידיו שבורות. הוא אומר לו: תגיד, איך אתה עושה את זה? ענה

לו: זה פשוט, קודם אני יורה את החץ ואחר-כך מסמן את המטרה. כך אמר המגיד על

המשלים, כך אמר השופט זילברג על פסקי הדין, שהם בעצם תירוץ לציבור.

היעלה על הדעת שבמקרה שלנו יבוא שופט של בית-משפט בשלום, במחוזי ובעליון

וירצה ליצור אפליה מטעמי מין ואז הוא ישתמש בארגומנט הזה שתיקנו פה ולא תיקנו

במקום אחר?
אורי צפת
יבואו עורכי דין ויטענו את זה. אם יבואו אלי לאכוף פסק חוץ, אני אטען את זה.
היו"ר חנן פורת
אני רוצה לאפשר לשדולת הנשים להתבטא;. מה ההבדל בין שדולה לשדולה?
אסתר סיוון
הבר-חכנסת צוקר הסב תשומת לב כאילו השדולה לא פועלת עם גברים חברי הכנסת אלא

רק עם חברות הכנסת. אני רוצה לרענן את זכרונו של חבר-הכנסת צוקר שעמד בראש

הוועדה הזאת ולפניה היה חוק הסנקציות, חוק אכיפת פסקי דין של גירושין נגד מעכבי

גט.
דוד צוקר
זה היה חוק של הממשלה.
אסתר סיוון
יש גם שיטה של מאחורי הקלעים. עבדנו באופן אישי יחד אתך ועם עוד חברי כנסת.

מה לעשות שחברות הכנסת הן אלה שבדרך כלל דואגות לענייני נשים? אנחנו שמחות על כל

חבר כנסת שמצטרף למאבקנו.
היו"ר חנן פורת
על זח יש גם כלל תלמודי: יימצא מין את מינו וניעור".
אסתר סיוון
לגופו של ענין. שמעתי את דבריו של עורך דין צפת. יכול להיות שאפשר לעשות

שילוב ולשנות את מבנה הסעיף כך שלא תהיה עשויה לעלות טענה שהעלה אותה עורך דין
צפת. אפשר לכתוב
או סותר תקנת הציבור בישראל, לרבות אפליה מטעמי גזע, דת,

לאום, מין.
דייר פרץ סגל
לומר שצריך לרבות את זה הוא בבחינת כל המוסיף גורע.

אורי צפת;

אתן לך דוגמה, בענין הסכמי שיפוי שבהם האב אינו משלם מזונות והערבים ישלמו
אמר בית-המשפט
אב שמתמחק מלשלם מזונות לילדו על סמך הסכמי שיפוי זה סותר את

תקנת הציבור. יש מספר פסקי דין כאלה.

משה גפני;

אם זה "לרבותיי, המשמעות היא שתקנת הציבור לא כוללת אפליה מטעמי גזע, דת, מין

ולאום.

אסתר סיוון;

לא זאת המשמעות. אפשר להשאיר זאת כמות שהוא.
היו"ר חנן פורת
המשמעות היא שאלה דברים אלמנטריים, זה גם מתאים להלכה היהודית. כידוע, אם אב

איננו רוצה לזון את בניו, ההנהגה היהודית היו עומדים בבית הכנסת ובעיצומה של

קריאת התורה היו מכים על השולחן, עושים עיכוב קריאה ומודיעים; אב זה אכזרי על

בניו כעורב שאיננו מוכן לזון אותם. זה היה מספיק ואף אחד לא היה מעז לעשות דברים

כאלה. לפעמים זה יותר חזק מכל סנקציה משפטית.

אני מציע שנשאיר את הנוסה כמות שהוא.
דייר פרץ סגל
הוזכר כאן חוק התרת נישואין סעיף 5, וסעיף 13 לחוק יחסי ממון, שם גם כן

התעוררה השאלה הזאת.
אורי צפת
וסעיף 17 לחוק תיקון דיני המשפחה (מזונות).

דייר פרץ סגל;

לפחות לגבי חוק יחסי ממון והתרת נישואין הכנו הצעה.

ענת מאור;

בעקבות ועדת חשין?

דייר פרץ סגל;

עכשיו זה יהיה על סדר-היום של ועדת חשין, ועדה שעוסקת בחוק יחסי ממון, ולכן

אני מבקש להמתין. בטיוטה שהכנו במשרד המשפטים התעוררה השאלה האם אנחנו רוצים

שמדינת ישראל תאמץ לענין זה את אמנת האג, או את ההצעה של פרופי לבונטין שגם היא

מתגלגלת עכשיו. זה עשוי ליפול או לא ליפול סביב התיאוריה של דיני המשפט

הבינלאומי הפרטי. אני מקווה שוועדת חשין תיתן לזה אותה גושפנקא, כי משעלה הדבר

במשרד המשפטים מייד עלתה השאלה למה אנחנו רוצים לתקן זאת באופן נקודתי בלי

להתייחס לכל. לכן אני מבקש להמתין.
ענת מאור
אני מוכנה להמתין.

היו"ר חנו פורת;

אני מעמיד זאת להצבעה. מי בעד הצעת ההוק של חברת-הכנסת ענת מאור, בנוסח כמות

שהוא, לקראת קריאה שניה ושלישית? מי נגד?

הצבעה

הצעת החוק אושרה
היו"ר חנן פורת
ההצעה אושרה לקראת קריאה שניה ושלישית.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים