ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/05/1998

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - גיל נישואין לגבר), התשנ"ז-1996, של חבר הכנסת אבנר-חי שאקי; הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון הנישואין לנער), התשנ"ז-1997. של קבוצת חברי כנסת. מיזוג הצעות החוק ואישורן לקריאה ראשונה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 190

מישיבה ועדת החוקה. חוק ומשפט

יום שני. כ"ט באייר התשנ"ח (25 במאי 1998), שעה 11:30
נכחו: חברי הוועדה
חנו פורת - היו"ר

צבי ויינברג
מים מנהלת הוועדה
חנה פריידין

יועץ מש9טי: שלמה שהס
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
א. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - גיל נישואין לגבר). התשנ"ז-1996. של חבר

הכנסת אבנר-חי שאקי.

ב. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון הנישואין לנער). התשנ"ז-1997. של קבוצת

חברי כנסת.

מיזוג הצעות החוק ואישורן לקריאה ראשונה.א הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - גיל נישואין לגבר), התשנ"ז-1996, של חבר הכנסת

אבנר-חי שאקי.

ב. הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון הנישואין לנער), התשנ"ז-1997. של קבוצת חברי כנסת.

מיזוג הצעות החוק ואישורן לקריאה ראשונה.
היוייר חנן פורת
אני מבקש לפתות את הישיבה בנושא הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - גיל נישואין

לגבי), התשנ"ז-1996. לאחר שבבר קיימנו דיון בנושא הזה בהרחבה, ביקשנו היומ לאחד שתי

הצעות חוק. הצעת החוק של פרופ' אבנר חי-שאקי, שנידונה בישיבה הקודמת, והצעת חוק של
קבוצת חברי כנסת
ענת מאור, דליה איציק, תמר גוז'נסקי, נסים דהן, חיים דיין, שאול יהלום

ואופיר פינס-פז, שמציעים הצעה כמעט זהה בתובנה להצעה של פרופ' אבנר חי-שאקי, פה

ושם המלים שונות.

בפעם הקודמת הבאתי לאישור לקריאה ראשונה את הצעתו של פרופ' אבנר תי-שאקי,

ואני מבקש כעת לאחד ולשלב את שתי הצעות החוק גם יחד, כדי שגם חברי הכנסת שציינתי

יהיו שותפים להצעת החוק הזאת בעת הבאתה לקריאה ראשונה.

ממילא, כיוון שחבר הכנסת דדי צוקר העיר הערות בנושא של ההצבעה וכדומה, אז

נצביע פעם נוספת גם על הצעתו של פרופ' אבנר-חי שאקי כדי להסיר ספק.
צבי ביינברג
מה ההבדל בין שתי הצעות החוק?
היו"ר חנן פורת
אין שוס הבדל. יש כמה הבדלים במלים, אבל אין שוס הבדל מהותי. ההצעה קובעת

שלגבי נער יהיה גיל המינימום הכשיר לנישואין, גיל 17. כיום בחוק אין שום הגבלה.

תיאורטית יכול נער בן שבע להתתתן, על כל המשמעויות החמורות שיכולות להיות נלוות

לעניין זה. על כן אני מבקש להביא להצבעה את החלטת הוועדה, לאשר את שני החוקים גם

יחד במשולב, להצבעה לקריאה ראשונה.
שלמה שהם
המיזוג פה הוא לא מיזוג לפי סעיף 122 לתקנון, שעוסק בעצס בקריאה שנייה ושלישית,

אלא לפי סעיף 140 לתקנון, שאומר: "החליטה הכנסת להעביר לוועדה הצעות חוק אחדות על

נושא אחד, והוועדה הכינה לקריאה ראשונה הצעת תוק אחת, יראוה כהצעת החוק של כל

מציעי הצעות החוק שהועכרו לוועדה''. לכאורה, אנחנו לוקחים הצעה אחרת, ורואיס אותה

כהצעת חוק של כל מציעי הצעות החוק.
היו'יר חנן פורת
כיוון שיש פה ושם שינוייס במלים, אס כי לא שינוי בתוכן, אז אנחנו מצביעים על

אישור ההבאה לקריאה ראשונה.

אושר פה אתד להעביר לקריאה ראשונה. תודה רכה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים