ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/03/1998

הצעת חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל) (הוראת שעה) התשנ"ח- 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 175

מישיבת ועזת החוקה, חוק ומשפט

שהתקיימה ביום רביעי, כ"ז באדר, התשנ"ח (25 במרץ, 1998) בשעה 14:00
הנוכחים
חברי הוועדה: חנן פורת - היו"ר

צבי ויינברג

דוד צוקר

ראובן ריבלין
מוזמנים
שמעון שטיין - יועץ משפטי, משרד רוה"מ

אייל גבאי - משרד המשפטים
היועץ המשפטי
שלמה שוהם
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
הצעת חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל) (הוראת שעה)

התשנ"ח - 1998 - הכנה לקריאה שנייה ושלישיתהצעת חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל) (הוראת שעה)

התשנ" ח- 1998
היו"ר חנן פורת
אני מתכבד לפתוח אח ישיבת הוועדה. אני רוצה להקדים ולומר שאני מאד לא

מאושר מדרך החקיקה. ברגע שהממשלה קיבלה את ההחלטה היתה אפשרות להביא את

העניין לדיון בתחילת השבוע, אמנם בתהליך מזורז אך סביר. היינו יבולים לקיים ישיבה

מוקדם יותר. אנו נוהגים באן במבבי שריפה ברגע האחרון. בדרך בלל עניין בגון זה מחייב
להזמין את הנוגעים בדבר
אח איגודי הסוחרים, בעלי החנויות, נציגי משרד המינור וכל

אלה שהחוק נוגע אליהם. בהחראה בל-בך קצרה לא יכולנו לכנס אותם, ולכן תהיה להם

זכות טענה שלא ניתן להם להביע את דעתם בנושא.

אף על פי כן לא היתה לנו ברירה אלא להיענות לבקשתה של הממשלה ולהביא את

הנושא להכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שגם נצליח לאשר אותו גם לקריאה שניה

ושלישית. נצטרך גם אישור לפטור מחובת הנחה, שיינתן על ידי ועדת הבנסת. אני מקווה

שכל הדברים האלה יעברו.
דוד צוקר
אני לא יודע מה קורה עם סדר היום שם. אני לא יודע אם נספיק להגיע למליאה.

ייתבן שישיבת המליאה תינעל בעוד שעה. צריך לוודא שלא.
היו"ר חנו פורת
בכל מקרה אני רוצה להביע את מחאת הוועדה. אפילו בתהליבי חקיקה מזורזים

אפשר היה לעשות את זה אחרת, ואז הדברים היו נעשים בצורה סבירה, עם זימון הגורמים

הנוגעים בדבר. אני מקווה שלהבא דברים מעין אלה יזבו לטיפול מסודר יותר. שמעון שטיין

יציג את החוק מטעם הממשלה.
שמעון שטיין
החוק הזה הוא פשוט ביותר. הוא בא לאפשר קיום שבתון ביום השישי שלאחר יום

העצמאות, אשר נחוג השנה ביום חמישי. המטרה היא לאפשר להמוני בני ישראל ליהנות

מאירועי החג, וגם בדי לתת ציון מיוחד ליום העצמאות הזה. בהיותו תג לציון שנת היובל

למדינת ישראל.

יום הגשר הוא היום השישי. נבחנו גם המשמעויות הכלכליות של ההחלטה הזו.

סברנו בהנחת העבודה שלנו, שהיא כנראה נכונה, שרוב רובה של האוכלוסיה לא עובדת

בימי שישי ומבין אלה שעובדים בימי שישי, היום בו מדובר יוצא השנה ב- 1 במאי, שהוא

יום בהירה, בלאו הבי. דווקא לטובת האוכלוסייה ההלשה, שהיתה אמורה לעבוד באותו

יום שישי - באותם המפעלים שהיו מחייבים אותם לבוא לעבודה, אנחנו חושבים שיש מקום

לקיים את השבתון.

באשר להערה בעניין הכנת החוק והאפשרות לתת לארגונים כלכליים להביע את

דעתם - היא תקבל ביטוי, וזאת מבוח העובדה שעל פי החוק, יש סמבות לראש הממשלה

להורות באיזה עניינים ונושאים ובאיזה סדרי עבודה יהיה נכון לקיים שירותים וסוגי

עבודה למיניהם. אנחנו נמצאים בקשר עם לשכת התאחדות התעשיינים. העברתי מבתב

בקשה לכל השרים לתת אח ההמלצות שלהם לראש הממשלה, לגבי הפעילויות שהםסבורים שיש מקום לקיים, ובאיזה תנאים. בימים אלה נקיים התייעצויות, על מנת לגבש

איזו שהיא הצעה מושכלת ועניינית שתתן את כל האפשרויות למירב האוכלוסייה ליהנות

מהשבתון הזה, ומאידך לא תיצור מצב שבגלל ימי השבתון - - -
דוד צוקר
אבל הנוסח לא פותח שום אפשרות כזו.
היו"ר חנן פורת
הוא פותח, כי בחוק יום העצמאות, בסעיף 2 (ב) כתוב כף. "על אף האמור בסעיף

1 לעיל, מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות בדבר קיום עבודות ושירותים שלדעתו יש

לעשותם ביום העצמאות, וכן את שיטותיהם וסדריהם באותו יום". הסעיף הזה נותן לנו את

הפתח לעניין.
שמעון שטיין
אנחנו בהחלט מודעים למשמעויות המשקיות - הכלכליות, השירותים החיוניים

והשירותים הנוספים, שיהיה מקום לקיים את כל ההסדרים באותו יום.
דוד צוקר
האם היה מתוכנן יום לימודים באותו יום?
שמעון שטיין
מלכתחילה - כן. יחד עם זאת, משרד החינוך, גם אילמלא היום הזה, הודיע שהוא

נמצא במשא ומתן עם ארגוני המורים או להחזיר אותו בצורה כזו או אחרת, ולאפשר את

קיום הגשר.
דוד צוקר
אך בחקיקה מסודרת אתה צריך היתר של משרד החינוך לגבי מה הוא עושה - מחזיר

את היום הזה, או לא.
היו"ר חנן פורת
כל העובדה שאנו יכולים להרשות לעצמנו לשבת פה, בהיעדר אותם נתונים

כלכליים ונתונים ממערכת החינוך, היא רק בהנחה שהדבר הזה ייעשה מאוחר יותר, על ידי

משרד ראש הממשלה. קלטתי לא מעט דברים מאנשים שונים, שאמרו שהם חוששים מאד

ששלושת הימים האלה עלולים להיות די קטסטרופליים, מבחינתם. לדוגמה, חנויות - נדמה

לי שביום העצמאות הן סגורות.
שמעון שטיין
למעט בתי עינוגים.
היו"ר חנן פורת
אך הסופרמרקטים, הקניונים - כל החנויות סגורות. אני לא מדבר על מצרכים

יסודיים. הדברים האלה לא פשוטים בעיניי. אנחנו יכולים לסמוך על כך שראש הממשלה,

או מי שממונה מטעמו, יבחן את הדברים האלה בעיו פתותה יותר מאשר לגבי יום

העצמאות, שחל ביום אחד בלבד. הייתי רוצה למצוא את הדרך לבטא את הדברים האלה

בגוף החוק, אם אפשר, דהיינו, שהסעיף הזה, סעיף 2 (ב) - - -
דוד צוקר
נעשה אותו רחב יותר.
היו"ר חנו פורת
בדיוק. הייתי רוצה להכניס את הסעיף הזה לגוף החוק, ולציין שראש הממשלה,

בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר - - -
דוד צוקר
כן, ויש לעשות את הנוסח מעט יותר רחב. לא חשבנו עד הסוף לגבי החוק הזה,

הדיון היה חפוז, וגם אין טעם להאריך בו.
היו"ר חנן פורת
לי חשוב גם העניין הדקלרטיבי: שהסעיף הזה יהיה ברור לציבור, שהוא לא ישתמע

רק מכללא, אלא שיהיה סעיף בגוף החוק, עם איזושהי הרחבה: לאחר התייעצות עם

השרים.
אייל גבאי
אולי באמת, שהשינויים המחויבים לעניין זה, ייאמר גם שמדובר ביום נוסף. אולי,

בשינויים המחויבים, נכניס את העניין שהשינויים מחויבים מכך שמדובר ביום נוסף, ואז

החוק לא יכבול את ראש הממשלה.
היו"ר חנן פורת
אני רוצה להדגיש שלנו חשוב גם ההיבט הציבורי של העניין. כיוון שלא זומנו לכאן

כל הגופים, הייתי רוצה שהנקודה הזו תהיה ברורה בגוף החוק, ואז יהיה לנו קל יותר

לקבל את הנוסח.
צבי ויינברג
יש לי שאלה לעורך הדין שמעון שטיין - האם נעשו חישובים כמה מיליוני שקלים

העניין יעלה למשק?
היו"ר חנן פורת
אך הסופרמרקטים, הקניונים - כל החנויות סגורות. אני לא מדבר על מצרכים

יסודיים. הדברים האלה לא פשוטים בעיניי. אנתנו יכולים לסמוך על כך שראש הממשלה,

או מי שממונה מטעמו, יבחן את הדברים האלה בעין פתותה יותר מאשר לגבי יום

העצמאות, שחל ביום אחד בלבד. הייתי רוצה למצוא את הדרר לבטא את הדברים האלה

בגוף החוק, אם אפשר, דהיינו, שהסעיף הזה, סעיף 2 (ב) - - -
דוד צוקר
נעשה אותו רחב יותר.
היו"ר תנו פורת
בדיוק. הייתי רוצה להכניס את הסעיף הזה לגוף החוק, ולציין שראש הממשלה,

בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר - - -
דוד צוקר
כן, ויש לעשות את הנוסח מעט יותר רחב. לא חשבנו עד הסוף לגבי החוק הזה,

הדיון היה חפת, וגם אין טעם להאריר בו.
היו"ר חנו פורת
לי חשוב גם העניין הדקלרטיבי: שהסעיף הזה יהיה ברור לציבור, שהוא לא ישתמע

רק מכללא, אלא שיהיה סעיף בגוף החוק, עם איזושהי הרחבה: לאחר התייעצות עם

השרים.
אייל גבאי
אולי באמת, שהשינויים המחויבים לעניין זה, ייאמר גם שמדובר ביום נוסף. אולי,

בשינויים המחויבים, נכניס את העניין שהשינויים מחויבים מכך שמדובר ביום נוסף, ואז

החוק לא יכבול את ראש הממשלה.
היו"ר חנן פורת
אני רוצה להדגיש שלנו חשוב גם ההיבט הציבורי של העניין. כיוון שלא זומנו לכאן

כל הגופים, הייתי רוצה שהנקודה הזו תהיה ברורה בגוף החוק, ואז יהיה לנו קל יותר

לקבל את הנוסח.
צבי ויינברג
יש לי שאלה לעורך הדין שמעון שטיין - האם נעשו חישובים כמה מיליוני שקלים

העניין יעלה למשק?
שמעון שטייו
יש מסמך של האוצר בעניין, ואנשי האוצר גם הביעו את דעתם בישיבת הממשלה.
היו"ר חנן פורת
האם הם התנגדו?
שמעון שטיין
הם לא התנגדו, הם רק הביעו את דעתם שיש משמעות בלכלית, למרות שקשה מאד

להעריך אותה. על פי קריטריון של הפסד תפוקה, במובן הזה שנותנים משכורות למורים

עבור שעות שהם לא מלמדים ולעובדים בשירותי הבריאות, הם מעריכים את ההפסד ב-

60-80 מיליון דולר. זה כמובן לא מגדיל את התקציב.

באשר להפסד המשקי הכולל, גם בעניין זה היה להם קשה להעריך. הם אמרו שבכל

מקרה זה לא יעלה על 400 מיליון שקלים, בהסתייגות הזו שקשה להם מאד להעריך.
צבי ויינברג
היום השישי הוא בעיקר היום של הסוחרים.
דוד צוקר
צריך שהנוסח יהיה רחב באופן שמאפשר לראש הממשלה להחליט על דברים שאנו

לא צופים אותם כרגע. ההוראה צריכה להיות בגוף החוק, כפי שאמרת, גם לגבי שינויים

שנובעים מהעובדה שיום השבתון הזה הוא בגלל הרצף. לא צריך לנסח "שירותים שאין

להפסיקם" אלא "שירותים שיש לקיימם". זה נוסת רחב יותר, לפי דעתי. אני מבקש להציע

משהו רחב יותר, שאנו לא צופים אותו כרגע, כי בהיעדר דיון מסודר אי אפשר לצפות את

כל ההתפתחויות, אז נשאיר את הדברים בידי הרשות המבצעת, ובלבד שזה יהיה

בהתייעצות עם הגורמים הרלבנטיים. צריך להיות להם תחושה שהם שותפים.

הצעתי היא שלא נצביע על נוסח, אלא נעשה סיבום ונשאיר את הניסוח להם.
שמעון שטיין
במקום סעיף 2, שכתוב כך שהוא מפנה לחוק אתר, נכתוב את החוק בגוף החוק:

"על אף האמור בסעיף לעיל, מוסמך ראש הממשלה להורות את ההוראות המתחייבות

בדבר קיום עבודה ושירותים שלדעתו יש לקיימם - --"- כפי שאמר חבר הכנסת דוד צוקר -

" ביום העצמאות, וכן את שעותיהם וסדריהם באותו יום".
דוד צוקר
דבר גם על שינויים שנובעים מהרצף.
שלמה שוהם
בדיוק. חשבתי שנשאיר את הנוסח כמו שהוא ונכתוב בך: "בהתחשב ברצף ימי

השבתון, ותוך מתן אפשרות לקיום שירותים נוספים בשל כך". זאת אומרת, להוסיף על

השירותים הרגילים---
היו"ר חנן פורת
זה ברור. בהתייעצות זה בבר קיים. אני הייתי רוצה שתהיה מנוסחת הפסקה :

בהתייעצות הנוגעים בדבר, ועם השרים האחרים.
דורית ואג
אם הוא נותן התחייבות לפרוטוקול זה גם חשוב.
היו"ר חנן פורת
הואיל וסעיף 2 מתייחס רק לסעיף 2 פה, הרי לסעיף 1 הוא לא מתייחס, אז ממילא

כל הנקודה היא רק לפי (ב). עדיף שבמקום סעיף 2 פה, יהיה סעיף (ב) בחוק.
דוד צוקר
נצביע על העיקרון, וניתן להם לשבת על הנוסח.

מלבד זאת - איזה ראש ממשלה מוסמך לעשות זאת?
היו"ר חנו פורת
ראש הממשלה המכהן בפועל באוחו יום.

נצביע, אם כך. מי בעד הצעת החוק בשינויים המתחייבים? מי נגד? ההצעה אושרה.

אני מודה לבולכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:50

קוד המקור של הנתונים